HomePage van Nico Valstar

      Lisse Kanaalstraat


De belangrijkste winkelstraat in het dorp en tevens de enige verbinding naar het oosten. De straat loopt van west naar oost.
Aan het eind van deze pagina is een plattegrond van de Kanaalstraat opgenomen waarin staat aangegeven waar en in welke richting de foto's zijn genomen.


A   De Kanaalstraat lijkt langer dan hij in werkelijkheid is. Aan de westzijde gaat hij over in de Berkhoutlaan. Juist dat gedeelte heeft onlangs (2008) een hele gedaante-wisseling ondergaan. We kijken nu dat nieuwe stukje in vanaf het kruispunt met de Heereweg.

naar plattegrond
B   We lopen dit nieuwe gedeelte een klein stukje in om het nader te bekijken.Het blijkt dat de winkeliers en het publiek er al snel in slagen om het voor onze medeburgers die wat slechter ter been zijn moeilijker te maken. Rolstoelers komen ook hier al problemen tegen.
naar plattegrond
Hier is vrijwel geen doorkomen aan.

naar plattegrond
1   We kijken de Kanaalstraat in vanaf de westkant waar ook de nummering begint. De Kanaalstraat begint bij de Heereweg. Het gedeelte tussen de Gladiolenstraat en de Heereweg heeft eenrichtingverkeer in westelijke richting. 's Zaterdags en tijdens de koopavond is de Kanaalstraat vanaf hier tot aan de Molenstraat voor alle verkeer gesloten.

naar plattegrond
2   Bij de eerstvolgende dwarsstraat, de Wagenstraat, kijken we even terug.

naar plattegrond
3   We draaien ons weer om en kijken verder de Kanaalstraat in.
Wat opvalt is dat ondanks de plaatselijke de gevel nog steeds niet wordt vrijgehouden.

naar plattegrond
4   Een klein stukje verder naderen we het kruispunt met de van der Veldstraat.
We kijken naar een mooi en gezellig terras, waar bij mooi weer veel gebruik van wordt gemaakt. Jammer alleen dat een rolstoeler zijn weg maar moet zien te vinden.
naar plattegrond
5   We draaien ons weer even om en kijken terug naar het kruispunt met de Wagenstraat.

naar plattegrond
6   Vanaf het kruispunt met de Kapelstraat kijken we verder de Kanaalstraat in. Vanaf hier tot aan het kruispunt met de Molenstraat/Koninginneweg is de Kanaalstraat een winkelpromenade.

naar plattegrond
7   En vanaf dit kruispunt kijken we weer even terug.

naar plattegrond
8   In het verlengde van de Kapelstraat ligt de Meer en Houtstraat. Samen met de Kapelstraat en het parkeerterrein van het Meer en Houtplein vormt dit in het winkelgebied nog de enige oost-west verbinding. Er is sprake van geweest deze doorgang voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Dit is echter uitgesteld. Of en wanneer dit zal gebeuren blijft voorlopig een vraag.

naar plattegrond
9   Vanaf de doorgang naar het winkelcentrum Blokhuis kijken we weer even terug...

naar plattegrond
10   en weer vooruit

naar plattegrond
11   Vanaf het kruispunt met de Molenstraat/Koninginneweg kijken we nog even terug naar het drukste winkelgedeelte.

naar plattegrond
12   Vooruitgaande kijken we vanaf datzelfde kruispunt naar het vervolg van de Kanaalstraat. Hoewel nog steeds eenrichtingsverkeer is hier geen sprake meer van een promenade. Ongeveer honderd meter verder is er nog een rij winkels en links is nog de winkelpassage, maar het echte winkelhart ligt toch achter ons.

naar plattegrond
13   Iets verder vanaf het begin van een parkeerterreintje kijken we nog even terug naar het drukke winkelgedeelte.

naar plattegrond
14   Als we weer vooruit kijken zien we aan de overkant de genoemde rij winkels genaamd "de Heul". De rest van de Kanaalstraat heeft een woonfunctie.

naar plattegrond
15   Het parkeerterreintje met op de achtergrond een flatgebouw voor senioren "Heulzicht".

naar plattegrond
16   Aan het eind van de winkelrij kijken we nog even terug.

naar plattegrond
17   Kijken we weer vooruit dan kijken we aan tegen een geheel nieuw gedeelte van de Kanaalstraat. Rond de jaarwisseling 2000-2001 is dit opgeleverd. Zo nieuw. Het ligt tussen de Tulpenstraat/Beatrixstraat en de Oranjelaan/Gladiolenstraat

naar plattegrond
18   We zijn zo juist het nauwere gedeelte gepasseerd. De ANWB richtingaanwijzer geeft het kruispunt met de Oranjelaan/Gladiolenstraat aan.

naar plattegrond
19   Iets verder kijken we even terug op het nauwere gedeelte.

naar plattegrond
20   We zijn het kruispunt Oranjelaan/Gladiolenstraat gepasseerd en komen als het ware in een heel andere straat. Toch is dit nog steeds de Kanaalstraat.

naar plattegrond
21   Weer kijken we even terug naar het kruispunt.

naar plattegrond
22   We naderen het kruispunt met de Broekweg en daarbij tevens het einde van het "minder drukke gedeelte" van de Kanaalstraat.

naar plattegrond
23   Het gedeelte van de Kanaalstraat tussen de Broekweg en de brug over de ringvaart is in 2000 geheel gerenoveerd. Hieraan vooraf is de nodige inspraak geweest met omwonenden. Zoals gebruikelijk blijven ondanks die beļnvloedingsmogelijkheid de meningen verdeeld. Het blijkt niet zo uit deze opname, maar dit weggedeelte heeft zo'n 14000 voertuigen per dag te verwerken. De enige direct oost-west verbinding en de enige verbinding met Lisserbroek.

naar plattegrond
24   Een zeer regelmatig terugkerende situatie. Een geopende brug. De ringvaart wordt vrij druk bevaren door zowel beroepsvaart als pleziervaart.

naar plattegrond
25   Als we moeten wachten kunnen we net zo goed nog even terugkijken.

naar plattegrond
26   En daarop wordt dan regelmatig gewacht.

naar plattegrond
27   Eenmaal op de brug, die tot de Haarlemmermeer behoort en dus geen deel meer uitmaakt van de Kanaalstraat kijken we dus maar even terug in die Kanaalstraat.

naar plattegrond
28   Om het appartementengebouw er kompleet op te krijgen moest ik me wel een heel stuk op Haarlemmermeers grondgebied begeven. Staande in Noord-Holland kijken we dus in noordelijke richting naar Zuid-Holland.

naar plattegrond
In de plattegrond hieronder is met pijlen aangegeven in welke richting is gefotografeerd. Bij de pijlen staan getallen die corresponderen met de cijfers die bij de foto's zijn vermeld. Door op een pijl te klikken gaat men direct naar de bijbehorende foto.

het begin kruising met Wagenstraat kruising met Wagenstraat kruising met van der Veldstraat tussen van der Veldstraat en Wagenstraat tussen Kapelstraat en Molenstraat kruising met Kapelstraat Meer en Houtstraat tussen Molenstraat en kapelstraat tussen Kapelstraat en Molenstraat terugblik vanaf Molenstraat tussen Molenstraat en Julianastraat terugblik vanaf Julianastraat de Heul Heulzicht de Heul zicht op de nieuwbouw nieuwbouw tussen Tulpenstraat en Gladiolenstraat nieuwbouw tussen Gladiolenstraat en Tulpenstraat tussen Gladiolenstraat en Broekweg terugblik op kruispunt met Gladiolenstraat kruispunt met Broekweg tussen Broekweg en de ringvaart wachten voor de brug terugblik vanaf het eind de geopende brug kijkje vanaf de brug kijkje vanuit de Haarlemmermeer
Voor vragen en opmerkingen kunt een e-mail sturen naar n.valstar@hccnet.nl.
Copyright © 2008 N.Valstar
Laatst gewijzigd 3 augustus 2008