HomePage van Nico Valstar

Kerken in Lisse

Bij straten kan ik bij de ene of de andere kant beginnen. Bij kerken waar het hier om handelt kun je in feite overal beginnen. Om geen waarde oordeel te verpakken in mijn keuze van de volgorde ben ik uitgegaan van de volgorde zoals aangegeven in de Gemeentegids van Lisse. Ook voor de benamingen ben ik van die gids uitgegaan. Evenals bij de straten is er tevens een plattegrond waarop staat aangegeven waar de gebouwen staan en van waar af de foto's zijn genomen. Zie daarvoor de plattegrond van Lisse.
Op speciaal verzoek heb ik nog foto's van een kerkje toegevoegd, het betreft een kerkje dat net over de grens met Hillegom staat. Dit kerkje is niet opgenomen in genoemde plattegrond. Wel is een klein stukje plattegrond bijgevoegd om te laten zien waar het kerkje staat. Zie helemaal onderaan deze pagina, net boven de plattegrond.

1   Christelijk Gereformeerde Kerk
De Christelijk Gereformeerde kerk heeft het adres Veldhorststraat 48. Een drietal plaatjes van deze kerk.

naar plattegrond


2   Evangelie Gemeente Lisse

De Evangelie Gemeente was vroeger gehuisvest in het gebouw Heereweg 52
Daarna is tijdelijk de kerkzaal in 't Poelhuys (Poelpolder) Lisse gehuurd van de RK Lissese Parochiegemeenschap St. Agatha.
Thans is de Evangelie Gemeente Lisse gevestigd aan de Jozef Israelsstraat 11 te Lisse.

De Evangelie Gemeente Lisse heeft een eigen website www.eglisse.nl

3   Gereformeerde Gemeente
Het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente de Salemkerk staat aan de Tulpenstraat.

naar plattegrond


4   Gereformeerde Kerk
Het kerkgebouw en het ontmoetingscentrum De Klister van de Gereformeerde Kerk zijn niet afzonderlijk te fotograferen omdat de laatste deels rondom en tegen de eerste is gebouwd. Daarbij staat het gebouw midden tussen woonbebouwing waardoor voor het fotograferen de nodige afstand niet kan worden genomen.
naar plattegrond

Vanaf de het parkeerterreintje gezien.

Een blik op de ingang.


5   Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt)
Het adres van het kerkgebouw is Prinsessestraat 1. Het ligt op midden in een woongebied. Door de vele bomen is het echter moeilijk goed op een foto te krijgen.
Een drietal foto's van de onlangs in eigen beheer vergrote kerk.
naar plattegrond


6   Hervormde Gemeente van Lisse
Wijkgemeente I, Lisse-West

De Grote Kerk is gelegen aan Heereweg 250
Begin mei 2002 is begonnen met een uitgebreide restauratie, hierover verschenen artikelen in de plaatselijke bladen. Klik hier voor die artikelen
naar plattegrond

7   Hervormde Gemeente van Lisse
Wijkgemeente II, Lisse-Oost

De Pauluskerk bevindt zich aan de Ruishornlaan 31
naar plattegrond


9   Nederlands Gereformeerde Kerk
Het kerkgebouw, gebouw Salvatori, staat in de Wagenstraat op nummer 33

naar plattegrond


10   Parochie Het Onbevlekte Hart van Maria
Het kerkgebouw staat aan Nassaustraat 45
Artikel in de Lisser van 24 juli 2002 over 50-jarig bestaan
Inmiddels is dit kerkgebouw niet meer als kerk in gebruik.
naar plattegrond


11   Parochie van de H.H.Engelbewaarders
Het kerkgebouw staat aan de Heereweg 457. Slechts enkele honderden meters naar het zuiden begnt de bebouwde kom van Sassenheim.

naar plattegrond


12   Parochie St.AgathaHet kerkgebouw staat aan de Heerweg 273

naar plattegrond*   Onbekende kerk Het kerkgebouw staat aan de Leidsestraat 203. Zoals het plattegrondje hier naast laat zien bevindt dit kerkje zich net over de grens van Lisse. Er staat nergens aangegeven van welk kerkgenootschap dit kerkje is en wat de naam van het kerkje is. Volgens iemand die mij ge-e-maild heeft gaat het om de Oud Gereformeerde Gemeente. In Lisse staat dit kerkje slechts bekend als het "zwarte kousen kerkje".

naar plattegrondOp deze plattegrond zijn de posities aangegeven waar de foto's zijn opgenomen. De pijlrichting geeft tevens aan in welke richting de fotocamera keek.
Door op een cirkel te klikken gaat men rechtstreeks naar de bijbehorende foto's.
Chr.Gereformeerde Kerk Evangelisatie gemeente Evangelisatie gemeente Gereformeerde gemeente Salemkerk Gereformeerde Kerk Gereformeerde Kerk vrijgemaakt NH Grote Kerk NH Pauluskerk Interk evangelisatie Ned Gereformeerde Kerk Mariakerk Engelkerk Agathakerk

 


Voor vragen en opmerkingen kunt een e-mail sturen naar n.valstar@hccnet.nl.
Copyright © 2009 N.Valstar
Laatst gewijzigd 6 november 2009