HomePage van Nico Valstar

      Plattegrond van Lisse

Op de plattegrond hiernaast zijn de straten waarvan de foto's zijn verwerkt op de diverse pagina's met gekleurde lijnen omgeven. Deze markeringen zijn verdeeld naar vlakken. Klikt men op zo'n vlak dan wordt er direct gegaan naar de eerste foto die bij dat gedeelte van de betreffende straat hoort.

Voor vragen en opmerkingen kunt een e-mail sturen naar n.valstar@hccnet.nl.
Copyright 2001 N.Valstar
Laatst gewijzigd 31 augustus 2001