De logboeken van Blussé


De wederwaardigheden van de Orion in de jaren 1937-1955 zijn in detail beschreven in het logboek dat de toenmalige eigenaar Mr. A. Blussé van Oud Alblas bijhield. Het logboek bestaat uit drie banden aangeduid als Journaal I, II en III. Het zijn standaard kantoorboeken merk Basis, 16 bij 22 cm, harde zwarte kaft met stevige linnen rug en hoeken, gevlamd op snee, per deel 144 of 100 pagina’s. In de boeken zijn veel foto’s opgenomen, veelal 6x6 of 6x9 cm contactafdrukken, deels ook vergrotingen en op de reis gekochte ansichtkaarten, en enkele enkele bijzondere bijlagen zoals een kompascorrectiekaart uit 1938, menukaarten, nota’s en enkele kopieën van sinterklaasgedichten.

Het schrijven van het logboek is volgens een aantekening op het schutblad aangevangen in juli 1940 na de inval van de Duitsers en het bombardement van Rotterdam, waarbij het kantoor van Blussé met daarin oude logboeken van zijn vader en delen van de inventaris van de Orion in vlammen opgaan. "Dit Journaal is de voortzetting van een ouderwetsch schrijfboekje, destijds door mijn vader aangetroffen in een nalatenschap en gebruikt om daarin alle bijzonderheden vast te leggen van zijn tochten te water." begint deel I van het Journaal. "Het was een gezellig boekje geworden, waarin de nuchter en kort vestgelegde feiten een aantrekkelijke geschiedenis vormden. Er waren zeilaanwijzingen voor het aanloopen van lastige havens als die van de Willemstad, er stond in hoe men moest liggen in Zierikzee, in Zaltbommel, enz. Allerlei schepen en scheepjes [...] werden daar in dat boekje naar voren gebracht, gekarakteriseerd en, speciaal voor wat de eigen bezittingen betrof, nauwkeurig beschreven. [...] Toen ik in October 1937 door mijn vader in staat werd gesteld den "Orion", toen nog "Frothblower" genaamd, te koopen, gaf mijn vader mij vrijwel alles, wat hij nog van zijn eigen zeiltijd had. Hij gaf mij ook het journaal, dat ik voordien maar weinig in handen had gehad."

Blussé vangt zijn logboek aan met een beschouwing over het verleden van het schip voor zover hem bekend van voor 1937. De jaren 1940-1944 ligt het schip op het droge en beperkt het logboek zich tot één of enkele pagina’s per jaar. Vanaf 1945 wordt het schip intensief gebruikt en in de 10 jaar daarna worden 2½ band gevuld.


juni 1938 maart 1939
Begin 1939 laat Blussé het kajuitdak vernieuwen "met presennings volgen uitvinding van Arie". In het logboek een schets van die "uitvinding".
april 1950
In 1950 maken Pieter en Vader Blussé samen een nieuw scheerhout voor de vleugel. Blussé maakt ook hier een vaardige schets van.
augustis 1954
Het tochtje van 12 juni 1938 is een typisch voorbeeld van een dagtochtje vanuit de Veerhaven in Rotterdam. Het tij bepaalt het programma of er beneden-uit of stroomopwaarts gevaren wordt. Nu en dan worden vanaf de kant foto's gemaakt en in het logboek bijgeplakt. In 1954 blijkt de mast ernstig ingerot. De ernst van de situatie wordt geschetst en Blussé constateert grimmig: "Grafstemming!"


Orion home