Gehele overzicht Belgisch archiefwezen, klik hier

Vlaamse archiefwetgeving
  1. Archiefwet van 24 juni 1955
  2. Koninklijk Besluit van 12 december 1957 ter uitvoering van de archiefwet
  3. Decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking
  4. Uitvoeringsbesluit van het archiefdecreet: Besluit van de Vlaamse regering van 13 december 2002 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking
  5. Decreet van het Vlaams Parlement van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking
  6. K.B. van 05.04.1994 tot wijziging van het K.B. van 12.12.1957 betreffende de uitvoering van de Archiefwet van 24.06.1955 (B.S. 15.11.1995) ==> tekst niet online teruggevonden

Waalse archiefwetgeving

  1. Decreet van 6 december 2001 betreffende de openbare archieven
  2. Décret du Parlement de la Communauté française du 13 juillet 1994 portant agrément et subvention des centres d'archives privées en Communauté française de Belgique
  3. Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 1997 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 februari 1995 houdende benoeming van de leden van de" Conseil des Centres d'archives privées en Communauté française de Belgique" (Raad voor de centra voor private archieven in de Franse Gemeenschap van België)
  4. Decreet van het Parlement van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2002 betreffende de roerende culturele goederen en het immaterieel patrimonium van de Franse Gemeenschap

 

Overzicht Belgische archiefwezen

Rijksarchief te Brugge (Bruges)

Rijksarchief te Brugge
Academiestraat 14-18
B-8000 Brugge
tel: +32 (0)50 33 72 88
fax: +32 (0)50 33 72 88
mail: Rijksarchief.Brugge@arch.be 

Meer informatie: http://arch.arch.be/brugge.htm  

 

Rijksarchief te Kortrijk (Courtrai)

Rijksarchief te Kortrijk
Guido Gezellestraat 1
B-8500 Kortrijk
tel: +32 (0)56 21 32 68
fax: +32 (0)56 20 57 42
mail: Rijksarchief.Kortrijk@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/kortrijk.htm 

 

Rijksarchief te Gent

Rijksarchief te Gent
Geraard de Duivelstraat 1
B-9000 Gent
tel: +32 (0)9 225 13 38
fax: +32 (0)9 225 13 38
mail: Rijksarchief.Gent@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/gent.htm 

 

Rijksarchief te Ronse (Renaix)

Rijksarchief te Ronse
Van Hovestraat 45
B-9600 Ronse
tel: +32 (0)55 21 19 83
fax: +32 (0)55 21 19 83
mail: Rijksarchief.Ronse@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/ronse.htm 

 

Rijksarchief te Beveren

Rijksarchief te Beveren
Kruibekesteenweg 39/1
B-9120 Beveren-Waas
tel: +32 (0)3 775 38 39
fax: +32 (0)3 750 29 70
mail: Rijksarchief.Beveren@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/beveren.htm 

 

Rijksarchief te Antwerpen

Rijksarchief te Antwerpen
Door Verplaetseplaats 5
B-2018 Antwerpen
tel: +32 (0)3 236 73 00
fax: +32 (0)3 236 73 00
mail: Rijksarchief.Antwerpen@arch.be 

Meer informatie: http://arch.arch.be/antwerp.htm  

 

Algemeen Rijksarchief Brussel

Algemeen Rijksarchief Brussel / Archives Générales du Royaume
Ruisbroekstraat 2-10
B-1000 Brussel
tel: +32 (0)2 513 76 80
fax: +32 (0)2 513 76 81
mail: Persoons@arch.be 

Meer informatie: http://arch.arch.be/agr_nl.htm

Rijksarchief Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Meer informatie: http://arch.arch.be/anderlecht_nl.htm 

 

Rijksarchief te Hasselt

Rijksarchief te Hasselt
Bampslaan 4
3500 Hasselt
tel: +32 (0)11 221766
fax: +32 (0)11 234046
mail: Rijksarchief.Hasselt@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/hasselt.htm 

 

Rijksarchief te Leuven

Rijksarchief te Leuven
Vaartstraat 24-26
Leuven
tel: +32 (0)16 31.49.54
fax: +32 (0)16 31.49.61
Rijksarchief.Leuven@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/leuven.htm 

 

Archives de l'état à Tournai (Doornik)

Archives de l'état à Tournai
place Paul-Emile Janson 3
B-7500 Tournai
tel: +32 (0)69 22 53 76
fax: +32 (0)69 22 53 76
mail: Archives.Tournai@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/tournai.htm 

 

Archives de l'état à Mons (Bergen)

Archives de l'état à Mons
Place du Parc 23
7000  Mons / Bergen
tel: +32 (0)65 35.45.06
mail: Archives.Mons@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/mons.htm 

 

Archives de l'état à Namur (Namen)

Archives de l'état à Namur
rue d'Arquet 45
B-5000 Namur
tel: +32 (0)81 22 34 98
fax: +32 (0)81 22 34 98
mail: Archives.Namur@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/namur.htm 

 

Staatsarchiv Eupen

Staatsarchiv Eupen
Kaperberg 24
B-4700 Eupen
tel: +32 (0)87 55 43 77
fax: +32 (0)87 55 43 77
mail: -

Meer informatie: http://arch.arch.be/eupen.htm 

 

Archives de l'état à Liège (Luik)

Archives de l'état à Liège
rue du Chéra 79
B-4000 Liège
tel: +32 (0)4 252 09 93
fax: +32 (0)4 229 33 50
mail: Archives.Liege@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/liege.htm 

 

Archives de l'état à Huy

Archives de l'état à Huy
Ancien Couvent des Frères Mineurs
rue Vankeerberghen 20
B-5200 Huy
tel: +32 (0)85 21 53 95
fax: +32 (0)85 21 53 95
mail: -

Meer informatie: http://arch.arch.be/huy.htm 

 

Archives de l'état à Saint-Hubert

Archives de l'état à Saint-Hubert
Ancienne Abbaye - Quartier Abbatial
place de l'Abbaye
B-6900 Saint-Hubert
tel: +32 (0)61 61 14 55
fax: +32 (0)61 61 14 55
mail: -

Meer informatie: http://arch.arch.be/sthubert.htm 

 

Archives de l'état à Arlon

Archives de l'état à Arlon
Parc des Expositions
B-6700 Arlon
tel: +32 (0)63 22 06 13
fax: +32 (0)63 22 06 13
mail: Archives.Arlon@arch.be

Meer informatie: http://arch.arch.be/arlon.htm 

© Peter Glebbeek i.s.m. Startpagina