archieven

Provinciale archiefinspectie
rijk
gemeente

Archieven in Flevoland


| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle archieven in de provincie Flevoland. Voor nadere toelichting en verwijzing naar de archieven in andere provincies zie de pagina Archieven in Nederland.
Op de site Flevolandbovenwater.nl vind u uitgebreide gegevens over de provincie Flevoland.

Geeft u aanvullingen en mutaties door per e-mail?


Provinciale archiefinspectie


Openbaarheid en toegankelijkheid van archieven en de provinciale archiefinspectie.

In principe zijn archieven van de overheid openbaar en kostenloos raadpleegbaar wanneer ze twintig jaar of ouder zijn. Voor sommige archiefstukken, zoals bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand gelden langere termijnen. Ook is er voor andere archiefstukken die privacygevoelige informatie over nog levende personen bevatten verlenging van de termijn van de openbaarheid mogelijk tot maximaal 75 jaar na dato. Alle termijnen moeten gebaseerd zijn op de Archiefwet en mogen niet zomaar veranderd worden.
Wist u dat bij ALLE gemeenten en waterschappen deze regels gelden, ook wanneer ze niet bij een archiefdienst zijn aangesloten? U kunt dan terecht bij het gemeentehuis of waterschapskantoor.
Informatie en vragen over de openbaarheid, toegankelijkheid en andere zaken met betrekking tot archieven van gemeenten en waterschappen (en sommige archieven van kerken, zoals de doop- trouw- en begraafregisters), waar ze zich ook bevinden, kunt u verkrijgen bij de gemeenten en waterschappen zelf en bij de provinciale archiefinspecteur. Deze functionaris is in elke provincie benoemd en houdt namens GS toezicht op een goede zorg voor deze archieven, inclusief een goede openbaarheid voor het publiek. De provincies bevorderen ook dat alle gemeenten en waterschappen zich aansluiten bij een archiefdienst.
In de provincie Flevoland is de inspecteur te vinden op het volgende adres:

Bezoekadres: Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad
Postadres: Postbus 55, 8200 AB Lelystad
tel.: 03 20 - 26 53 35
fax: 03 20 - 26 52 60
e-mail: archiefinspectie@flevoland.nl
Inspecteur: mw. drs. I.E.C.M. Broos
Adjunct inspecteur: C.I.L. Houbraken

Vragen en opmerkingen over de openbaarheid van archieven bij de Regionale Historische Centra in de provinciehoofdsteden kunt u kwijt bij het Regionaal Historisch Centrum zelf of bij de Gebruikersraad van dat Regionaal Historische Centrum, waarin altijd een genealoog zitting heeft.

(laatste wijziging: 8-7-2007)


Rijksarchief in Flevoland


Nieuw Land Erfgoedcentrum
Gemeenten Nieuw Land Erfgoedcentrum is ontstaan uit een fusie van het Archeologisch Depot Flevoland, Nieuw Land Poldermuseum, Rijksarchief in Flevoland, Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland en een samenwerkingsverband met de gemeenten Dronten, Lelystad, Urk en Zeewolde en het Waterschap Zuiderzeeland.
Bezoekadres Oostvaardersdijk 01-13, 8242 PA Lelystad
Postadres Postbus 73, 8200 AB Lelystad
Telefoon 03 20 - 26 07 99
Fax 03 20 - 26 04 36
e-mail studiecentrum@nieuwlanderfgoedcentrum.nl
Openingstijden

Het studiecentrum is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 12:00 uur 17:00 uur.
Van zaterdag t/m maandag is het studiecentrum alleen op afspraak te bezoeken tussen 12.00 en 17.00 uur.
Een afspraak hiervoor moet worden gemaakt vr vrijdag 12.00 uur. Het studiecentrum is vrij toegankelijk.

 
Dienstverlening Het Nieuw Land Erfgoedcentrum beheert de archieven van de instellingen die Flevoland hebben gemaakt: o.m. de Dienst der Zuiderzeewerken, de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders.
Dossiers, foto's, dia's, films, geluidsbanden en tekeningen geven een beeld van de inpoldering en de opbouw van een nieuwe samenleving op `nieuw land'. Daarnaast zijn er kranten te vinden, affiches en andere documenten van een hele reeks van instellingen en particulieren. Tezamen: een strekkende kilometer archief, 100.000 foto's en dia's en honderden films. Alle documenten zijn gratis te raadplegen in het studiecentrum.
Alle genealogische gegevens zijn via het landelijke systeem GenLias op internet raadplegen, inclusief de doop- trouw en begraafboeken. Van alle huwelijksakten van de gemeente Urk zijn bovendien de afbeeldingen via GenLias beschikbaar.
Bereikbaarheid

Per auto: Het Nieuw Land Erfgoedcentrum bevindt zich aan de Oostvaardersdijk 01-13 in Lelystad naast "Batavia Stad Outlet Shopping" en de "Bataviawerf" en is per auto goed te bereiken. Vanaf de snelweg A6 neemt u de afslag 'Lelystad' of 'Lelystad-Noord'. Daarna volgt u de borden 'Batavia Stad'. Komend vanaf de dijk Enkhuizen - Lelystad volgt u nabij Lelystad de borden 'Batavia Stad'.
Openbaar vervoer: Vanaf NS-station Lelystad kunt u met lijn F van Connexxion elk kwartier naar Nieuw Land, Batavia Stad en de Bataviawerf. Dagelijks van 8 tot 22 uur. Bus F (opschrift 'Batavia Stad') heeft zijn halte aan de centrumzijde van het station. De rit duurt slechts vijf minuten.

Catering
Laatste wijziging 8 november 2007
 Gemeentearchieven


Almere
Toenaam  
Bezoekadres Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere
Postadres Postbus 200, 1300 AE Almere
Telefoon 036 - 5 48 40 39
Fax 036 - 54 84 255
e-mail info@almere.nl
Openingstijden

Dinsdag en donderdag van 13.00 -17.00 uur

Dienstverlening De boekencollectie is toegankelijk door middel van een geautomatiseerde catalogus. (http://www.almere.nl/stadsarchief).
Bereikbaarheid

Het archief bevindt zich in de C-passage van het stadhuis (vanaf de grote hal is dit de rechter lichtgang)

Catering
Laatste wijziging 20 oktober 2008


Noordoostpolder
Toenaam  
Bezoekadres Harmen Visserplein 1, 8302 BW Emmeloord
Postadres Postbus 155, 8300 AD Emmeloord
Telefoon 05 27 - 63 39 11
Fax 05 27 - 61 70 20
e-mail info@noordoostpolder.nl
Openingstijden
Dienstverlening Het archief is toegankelijk d.m.v. een losbladig register dat is ingedeeld volgens de basisarchiefcode VNG.
Bereikbaarheid  
Catering
Laatste wijziging 9 april 2011Copyright ©: 1997-2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 9 april 2011


home | e-mail | Archieven in Nederland |