archieven

Provinciale archiefinspectie
rijk
gemeente

Archieven in Flevoland


| Genealogie Groningen | Genealogie Drenthe |
| Genealogie Hoeksche Waard | Genealogie Zeeland |
| Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle archieven in de provincie Flevoland. Voor nadere toelichting en verwijzing naar de archieven in andere provincies zie de pagina Archieven in Nederland.
Op de site Flevolandbovenwater.nl vind u uitgebreide gegevens over de provincie Flevoland.

Geeft u aanvullingen en mutaties door per e-mail?


Provinciale archiefinspectie


Openbaarheid en toegankelijkheid van archieven en de provinciale archiefinspectie.

In principe zijn archieven van de overheid openbaar en kostenloos raadpleegbaar wanneer ze twintig jaar of ouder zijn. Voor sommige archiefstukken, zoals bevolkingsregisters en registers van de burgerlijke stand gelden langere termijnen. Ook is er voor andere archiefstukken die privacygevoelige informatie over nog levende personen bevatten verlenging van de termijn van de openbaarheid mogelijk tot maximaal 75 jaar na dato. Alle termijnen moeten gebaseerd zijn op de Archiefwet en mogen niet zomaar veranderd worden.
Wist u dat bij ALLE gemeenten en waterschappen deze regels gelden, ook wanneer ze niet bij een archiefdienst zijn aangesloten? U kunt dan terecht bij het gemeentehuis of waterschapskantoor.
Informatie en vragen over de openbaarheid, toegankelijkheid en andere zaken met betrekking tot archieven van gemeenten en waterschappen (en sommige archieven van kerken, zoals de doop- trouw- en begraafregisters), waar ze zich ook bevinden, kunt u verkrijgen bij de gemeenten en waterschappen zelf en bij de provinciale archiefinspecteur. Deze functionaris is in elke provincie benoemd en houdt namens GS toezicht op een goede zorg voor deze archieven, inclusief een goede openbaarheid voor het publiek. De provincies bevorderen ook dat alle gemeenten en waterschappen zich aansluiten bij een archiefdienst.
In de provincie Flevoland is de inspecteur te vinden op het volgende adres:

Bezoekadres: Visarenddreef 1, 8232 PH Lelystad
Postadres: Postbus 55, 8200 AB Lelystad
tel.: 03 20 - 26 53 35
fax: 03 20 - 26 52 60
e-mail: archiefinspectie@flevoland.nl
Inspecteur: mw. drs. I.E.C.M. Broos
Adjunct inspecteur: C.I.L. Houbraken

Vragen en opmerkingen over de openbaarheid van archieven bij de Regionale Historische Centra in de provinciehoofdsteden kunt u kwijt bij het Regionaal Historisch Centrum zelf of bij de Gebruikersraad van dat Regionaal Historische Centrum, waarin altijd een genealoog zitting heeft.

(laatste wijziging: 8-7-2007)


Rijksarchief in Flevoland


Nieuw Land Erfgoed
Gemeenten Nieuw Land is gemeentearchief van Urk, Noordoostpolder, Dronten, Lelystad en Zeewolde, archief van het Waterschap Zuiderzeeland, Rijksarchief in de provincie en Provinciaal Depot voor Bodemvondsten van Flevoland.

Nieuw Land neemt deel in een samenwerkingsproject met andere collectiebeherende instellingen in Flevoland om alle verzamelingen digitaal toegankelijk te maken. Dit gebeurt met de Digitale Catalogus Flevoland die te raadplegen is via de digitale catalogus op deze website. Een groot deel van de collectie is daar toegankelijk gemaakt. Andere toegangen, zoals catalogi, inventarissen en plaatsingslijsten, zijn te raadplegen in het Studiecentrum.
Bezoekadres Oostvaardersdijk 113, 8242 PA Lelystad
Postadres Postbus 73, 8200 AB Lelystad
Telefoon 03 20 - 225 945 (studiecentrum)
e-mail studiecentrum@nieuwlanderfgoed.nl
Openingstijden

Het studiecentrum is geopend van dinsdag t/m donderdag van 13:00 uur – 17:00 uur.
Als u op een ander moment het centrum wilt bezoeken dan kunt u een telefonische afspraak maken of een e-mail sturen.

Dienstverlening Zie http://www.nieuwlanderfgoed.nl/archief/collecties
Bereikbaarheid

Per auto:

Uit het noorden (Heerenveen / Emmeloord):
Afslag Lelystad Noord / N302. Onderaan de afslag rechtsaf, richting Batavia Stad. Volgende rotonde rechtdoor. Na 5,5 km bij de rotonde nogmaals rechtdoor. Na 2 km bij de volgende rotonde linksaf, richting Lelystad/Batavia Haven (of volg de borden Batavia Stad om te parkeren bij Batavia Stad). Na 400 meter bij de rotonde rechtsaf, richting Batavia Haven. Rij rechtdoor op de kleine rotonde, u kunt parkeren in de VOC garage. Voor het gehele gebied geldt betaald parkeren.

Uit het zuid-westen (Amsterdam / Almere):
Afslag Lelystad Noord / N302 (tweede afslag Lelystad). Onderaan de afslag rechtsaf, richting Batavia Stad. Volgende rotonde rechtdoor. Na 5,5 km bij de rotonde nogmaals rechtdoor.
Na 2 km bij de volgende rotonde linksaf, richting Lelystad / Batavia Haven (of volg de borden Batavia Stad om te parkeren bij Batavia Stad). Na 400 meter bij de rotonde rechtsaf, richting Batavia Haven.
Rij rechtdoor op de kleine rotonde, u kunt parkeren in de VOC garage. Voor het gehele gebied geldt betaald parkeren.

Openbaar vervoer: Vanaf NS-station Lelystad kunt u met lijn 7 of 3 naar Nieuw Land, Batavia Stad en de Bataviawerf (halte Batavia Stad). De rit duurt slechts acht minuten. Er rijden ook treintaxi's.

Routekaart en parkeren:
Er is volop parkeergelegenheid in het gebied op korte loopafstand van Nieuw Land. De VOC-garage ligt vlak naast Nieuw Land.
Vrachtwagens die moeten laden en lossen bij Nieuw Land en mindervaliden worden verzocht de groene route te volgen. Touringcars kunnen, na afzetten van hun groep, de touringcar parkeren op de lang-parkeren parkeerplaats achter Mexx (paarse route). Bezoekers voor de VOC garage volgen de rode route. Ook is het voor bezoekers ook mogelijk om op één van de parkeerplaatsen van Batavia Stad te parkeren.

Catering
Laatste wijziging 31 juli 2014
 Gemeentearchieven


Almere (stadsarchief)
Toenaam  
Bezoekadres Stadhuispromenade 2, Almere.
 
Dat is op de begane grond in het gebouw van de Nieuwe Bibliotheek, tegenover het stadhuis.
Postadres Postbus 200, 1300 AE Almere
Telefoon 036 - 14 036 (vragen naar stadsarchief)
e-mail stadsarchief@almere.nl
Openingstijden

Dinsdag en donderdag van 13.00 -15.00 uur

Dienstverlening Voor stamboomonderzoek is Almere nog wat te jong.

Voor Digitaal Erfgoed Almere zie http://digitaalerfgoed.almere.nl/home.aspx
Bereikbaarheid

Het archief bevindt zich in de C-passage van het stadhuis (vanaf de grote hal is dit de rechter lichtgang)

Catering
Laatste wijziging 5 augustus 2014Copyright ©: 1997-2014 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: 5 augustus 2014


home | e-mail | Archieven in Nederland |