Boeken Doopsgezinden door Sebo Abels

| Genealogie Groningen | Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |
Inleiding
Sebo Abels heeft vele jaren onderzoek verricht naar doopsgezinden. Als resultaat daarvan zullen eind januari 2012 vijf delen verschijnen met in totaal ruim 3100 pagina's.

Alle Zwitserse doopsgezinden die naar het Groningse zijn gekomen worden opgenomen met hun nageslacht. Ze worden weergegeven van 1580 tot hun huwelijken voor 1811.

Het geheel is geordend in alfabetische volgorde van het patroniem van de man van een gezin. Er zijn per naam zoveel mogelijk aliassen van de persoon opgenomen. Bij iedere man is naar het beroep gezocht en veelal ook gevonden, daarnaast is geprobeerd zoveel mogelijk de plek van de woning aan te geven waarin men heeft gewoond. Bij ieder gezin zijn zoveel mogelijk uittreksels van akten geplaatst, welke verband houden met het gezin.

Intekenen
De intekenprijs tot 1 december 2011 is Eur. 260,--. Daarna wordt de prijs Eur. 300,--. Als de vijf delen dienen te worden opgestuurd dan komt over de genoemde prijs Eur. 15,-- verzendkosten. De vijf delen wegen nl. samen meer dan 10 kg. Betaling door de intekenaars gaarne in de maand december op rekening 212436457 t.n.v. S.H. Abels te Eexterzandvoort.

Intekenen kan bij: 

Sebo Abels
Dalweg 12
9464 TE Eexterzandvoort
tel. nr.: 05 98 - 46 87 24

e-mail: seboabels@hotmail.com

Zie ook zijn eigen website Doopsgezinden in het Oldambt. Daar staan ook nog diverse cd-rom's vermeld met bronbewerkingen, die eveneens te koop zijn.
 Copyright ©: 2011 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 23 november 2011.
 


home | e-mail | Genealogie Groningen |