books

Inhoudsopgaven
Gruoninga

1954 t/m 1960
1961 t/m 1970
1971 t/m 1981
1982 t/m 1990
1991 t/m 2005
2006 t/m ...    

Gruoninga

Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde

| Boeken over Groningen | Bibliografie Groningen | Genealogie Groningen |
| Archieven in Nederland | Wegwijzer Genealogie |
| home | e-mail |
Inleiding
Hieronder de inhoudsopgave van het Jaarboek voor genealogie, naam- en wapenkunde van 2006 t/m ....
Zie voor nadere informatie o.a. over de wijze van bestellen de beginpagina over Gruoninga.

Wij beantwoorden overigens geen vragen over Gruoninga. 

Inhoudsopgave Gruoninga 2006 t/m ...
Gruoninga, 51e jaargang 2006
auteurtitelblz.
P. Bos en
J.P. Koers
De oude bewoning van het kerspel Eexta
met genealogische aantekeningen over enkele vroegere bewoning
3
P.J.C. Elema Lieringa (Stad Groningen)
met een tak Tap (Oude Pekela)
28
A. van der LaanKalk en Kalkema37
K.H. van StratenFragmentgenealogie Harckes
Drie generaties doopsgezinde kremers in de stad Groningen en Ulrum 
49
A. van der LaanPeter Harckes en zijn nakomelingen (tot ca. 1700) [parenteel]59
R.F.J. PapingBoerderijen en land rondom Westerklooster (Kruisweg)
vanaf de Middeleeuwen tot ca. 1830
93
R.H. AlmaSchotlijsten van Dorpsterzijlvest (1470-1598)114
K.H. van StratenOproep: een zegelring uit de Marne142
P.J.C. ElemaSchut (Delfzijl)143
M.C. van HoornDe afkomst van Ello Tiddens en Epke151
P.J.C. ElemaFabriaan (stad-Groningen)173
E. KnolDe Biestken-bijbel van Kolhol182
R.H. AlmaButkens en Butjesstraat192
 Afkortingen197
R.H. AlmaRegister198
Gruoninga, 52e jaargang 2007
auteurtitelblz.
P. BosDe familie Bos ('t Zandt, 1800-1900)
De nakomelingen van Hillebrand Gijsens en Alje Pieters Bos
3
P.J.C. Elema Van der Mark en Engeltje Jurjens Ligthart
(Groningen en Amsterdam)
43
J.H. Boon en
A. van der Laan
Parenteel Naeijer (ook Naijer)
(Veendam, Wildervank)
52
R.H. AlmaLandgebruikers te Harkstede (1586)79
R.H. AlmaLandgebruikers in de Stadstafel (1589)80
J.G. Boerema,
P. Bos en
A. van der Laan
Rempko Sijpkens, hopman te Noordbroek, en zijn familie
(ca. 1550-1750)
81
P.J. C. ElemaWenniger in Groningerland159
R.H. AlmaLandeigenaren te Kolham (ca. 1470)168
K.H. van StratenAmbachtslieden te Warffum (1601)173
P.J.C. ElemaGenealogie Van Zee (Srad Groningen)175
R.H. AlmaLandgebruikers te Middelstum, Toornwerd en Kantens (1543-1547)184
A. van der LaanNakomelingen van Lambert Hachtinge194
R.H. AlmaRegister198
Gruoninga, 53e jaargang 2008
auteurtitelblz.
D. KuilAkten van bekendheid betreffende overleden inwoners van Pekela 1812-18203
A. van der LaanJacob Hermans Drock (geb. ca. 1635) en zijn nakomelingen7
K.H. van StratenBoerderij Smeersum (in het kerspel Warffum)19
A. KroeskeGenealogie Woldendorp (Engelbert en Fivelingo)27
P.J.C. ElemaZwarte Piet kwam uit Maastricht
Genealogie Merguet, Groningen
73
R.H. AlmaSchotregisters van Lopster kleine eed (14e eeuw-1598)80
C.R.H. SnijderEen Stad-Groninger familie van scherprechters
Genealogie Füchten / Fuchten
Bijlage 1: Scherprechters te Groningen 1545-1851
Bijlage 2: Tarieflijst van de Groninger scherprechters en zijn knechten omstreeks 1810
87
P.J.C. ElemaGenealogie Heerema
(Deze genealogie speelt in op de genealogie Fijland / Filant in Gruoninga 35 (1990), blz. 14-24)
119
H. StuutDe halve leeuwen (I)
Fragmentgenealogie van geslachten Eelssema, Van der Zwaag en Sierts / Sietsema
125
P.J.C. ElemaFormier (Winsum) en de nazaat Ailke Jacobs Fransum / Den Ham)183
R.H. AlmaHoofdelingen en volmachten van de Ommelanden (1541)193
J.P.A. Wortelboer`Voor jou ben ik U. Een naam om U tegen te zeggen (geslachtsnaam U)195
A. VeldhuisEchten met toestemming
Jan Dercks en het kind Eije Fockes
(Aanvulling op: P. Bos, Jan Jans en de (klein)kinderen (Westerlee), Gruoninga 44 (1999)
196
 Afkortingen200
R.H. AlmaRegister201
Gruoninga, 54e jaargang 2009
auteurtitelblz.
F. Wiersema en
L. Zuidema
Parenteel Warendorp3
P.J.C. ElemaVan Eie (ook Eije
(Een stamreeks met dopen in Woltersum)
40
A. VeldhuisDefloratie en fornificatie
(over kinderen die buiten echt zijn geboren in de 17e eeuw en hoerhuizen, rechtsgebied stad Groningen)
45
J.P.A. WortelboerGenealogie Wortelboer (Ned. Hervormd)103
A. van der LaanParenteel Hillebrant Sijbrants
(hij tr. Grietie Geerts beiden ca. 1605 geboren, dopen kinderen Warffum)
110
P.J.C. ElemaVallois, Valois, Vollewaij (stad Groningen)
(ook Valleweijder, Valowaij, Vollewaij etc; Genealogie met drie stammen, herkomst Normandië en Zwitserland)
117
R.H. AlmaDijkrol van Eenrum, Pieterburen en Westernieland (15e eeuw - 1651) 135
H. StuutHalve leeuwen (2)
Een genealogische reeks van de halve leeuwen bij het geslacht Hofman
157
 Afkortingen190
 Register op de bijlagen bij Delofaties en fornificaties 191
 Register op de dijkrol van Eenrum197
R.H. AlmaRegister204
Gruoninga, 55e jaargang 2010
auteurtitelblz.
A. VeldhuisGeert Havestadt en de rijkeluiswens
[jongen en meisje bij twee vrouwen buiten echt, telg uit een Groninger beulsfamilie / scherprechter; naamswijzigingen Wiardi en Porteville]
3
P.J.C. Elema en I. SaanPimperling (Groningen / Appingedam)15
A. van der LaanNakomelingen van Lambert Woelsche (Woelesius)
[ook: Wollesius, Wolesius, Woels, Wuls etc.]
35
J.M. BoelensGenealogie van Garbrant Eedens ca. 1560-ca. 1630 (Stamvader van een familie Boelens)54
R.F.J. Paping,
G. Schansker en E. Knol
Een verarmde weduwe als sleutel tot een netwerk van zestiende-eeuwse eigenerfden en kloostermeiers (Parenteel Sywerts / Boelens / Knol)
[over Anna (Jans) op de Hoorn x voor 1588 Lue Eisses; dochter van Johan Sijwerts te Kantens]
84
R.H. AlmaLandeigenaren van Reide, Fiemel en Termunten (eerste helft 16e eeuw)
[Lijsten van ca. 1520?, ca. 1548?, 1541, 1549]
140
P.J.C. ElemaHet Groninger geslacht Smaltius / Smaltsius
en een Amsterdams / Rotterdamse tak
Bijlage: Naamreeks Noach
[ook: Smaltzius, Smals, Smalcius, Smalt, Smaltz, Smaltsseijus.
145
J.P.A. WortelboerDe naam Stokvis bij de families Holthuis en Wekenborg180
M.C. van HoornVondsten bij de kerk van Garsthuizen
Nieuwe oude grafstenen [.....ke Lambarts, 1639 en Idje Luirts, 1745 x Lue Derks]
Startenhuzien
182
J.P.A. WortelboerOo(r)tweil(d)er / Kruidema
[ook: Oortweilder, Oortwijlder, Ootweiler, Ootweilder
186
R.H. AlmaSchatregister van Midwolda (1556)194
  Gebruikte afkortingen201
R.H. AlmaRegister202
Gruoninga, 56e jaargang 2011
auteurtitelblz.
H. StuutDe halve leeuwen (3)
Verslag van onderzoek naar een 16e-eeuws portret
[Abbas, Bouman, Placius, Haijens, Tammens, Tho Merum]
Intermezzo: Nantko Edzards
Intermezzo: Leentje Jans
3
P.J.C. ElemaStamreeks Meijer (Groningen)61
A. van der LaanDe vijf echtgenoten van Daije Dieters
[Leffert Hermans, Lambert Ottens, Cornelius Jans, Tonnis Hindricks en Aijelt Galtjes]
Bijlage 1: Siben Jans en zijn kinderen
Bijlage 2: Overzicht van de gezinnen rond Daije Dieters
69
P.J.C. ElemaNederhoed (Groningen)100
R.F.J. Paping en
G. Schansker
Verval van een eigenerfd Zuurdijks geslacht (Scheltens)
Appendix 1: Het gezin van Eijlcke Coninck
Appendix 2: De familie van Onno Edskes (Brungersma)
115
R.H. AlmaLandeigenaren langs de weg bij Hinckemahorn (ca. 1577)114
P.J.C. ElemaDe Roos (Groningen)145
R.H. AlmaEen tweede schatregister van Midwolda (1578 / ca. 1630 / ca. 1675)151
O.J. NienhuisLijsten van inwoners en landgebruikers van Eenum, 't Zandt en Zeerijp (1696-1734)155
R.H. AlmaDe grenzen van het Eester- en Zandsterrecht166
J.P.A. WortelboerNieting / Nieten181
P.J.C. ElemaBierling (Uithuizermeeden)193
  Gebruikte afkortingen200
R.H. AlmaRegister201

Gruoninga, 57e jaargang 2012

auteurtitelblz.
G. Schansker,
R.F.J. Paping en
R.H. Alma
Zestiende-eeuwse Groningse-Drentse betrekkingen: de families Sijrsema en Elevelt
[Andere Drentse familienamen die worden vermeld zijn: Lunsche, Hiddinge, Broeils, Buiting, Bensinge]
3
P.J.C. Elema
met medewerking van
G. Schansker
Knouwels en Ludolphi
[Richard Knowles, geb. 1600/1601 van Kintum in Engeland, tr. Francijntje Perin, geb. Vlissingen 1609/1610. Ook Knauwels, Knauwelus, Knawles, Knouls]
[Ludolphi was betrokken bij het trekschuitwezen en mogelijk verantwoordelijk voor de de plaatsnaam Winneweer.]
50
O.J. Nienhuis Familiekronieken Clant, Gramaye en Heerma 1585-1731 106
A. VeldhuisDe nakomelingen van Johan Smale (* ca. 1490)
Een familie uit Groningen en Emden
[Zie ook: Smale, Smaal, Schmaal etc. iin Gruoninga 44 (1999)]
141

J.P.A. Wortelboer

Zwanendriften in de provincie Groningen (1814-1837)
[Met staat van verleende registratien van zwanendriften in de provincie Groningen van den jaren 1814 tot 1837]
177
A. Veldhuis Met eene krankzinnigheid bezogt
Comptoirs bode Wolter Geerts Smit
[Wolter Geerts Smit kooptin 1747 een van de zes comptoirs bode-plaatsen in de Stad Groningen.]
187
J.P.A. Wortelboer Familiewapen Noordhoff
Een vliegende vogel vangt altijd wat
196
  Gebruikte afkortingen 199
G. SchanskerRegister200Copyright ©: 1997-2018 Piet en Willeke Molema-Smitshoek
Laatste aanpassing: 22 mei 2018.


home | e-mail | Genealogie Groningen | Gruoninga