Genealogie Naaktgeboren (IJsselmonde)


| Genealogie Hoeksche Waard | Streekmuseum Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| Naaktgeboren in de Hoeksche Waard | | home | e-mail |

Inleiding

De familie Naaktgeboren die zijn oorsprong vindt in Barendrecht, heeft vooral een grote tak voortgebracht in de Hoeksche Waard. Bij verder onderzoek bleek dat er zich ook een grote groep in IJsselmonde, Ridderkerk en Charlois had gevestigd. Onderstaande fragmentgenealogie geeft daar een overzicht van. Dit overzicht is nog lang niet compleet. Aanvullingen zijn daarom zeer welkom.

Genealogie van Lenert Michielsz.

I : Lenert Michielsz., geboren te Barendrecht voor 1 mei 1606, zoon van Michiel Lenaertsz. en Willemke Jans.

Lenert Michielsz. j.g. van Oostbarendrecht (1636).

Lenert is ondertrouwd te Barendrecht op 19 oktober 1636 voor de kerk (1) met Adriaentge Cornelis, afkomstig uit IJsselmonde, geboren rond 1610, overleden voor 1650.

Adriaentge Cornelis was j.d. van West Isselmonde (1636).
Uit dit huwelijk:
 • 1 : Willempje Leenderts Naaktgeboren, gedoopt te Barendrecht op 8 november 1637 (doopgetuige was Joriske Cornelis), begraven te IJsselmonde op 26 februari 1722.
  Haar overlijden werd aangegeven door Heijnderik van Hal.
 • 2 : Chiel Leenderts Naaktgeboren, geboren te Barendrecht rond 1649, volgt onder II-a.
 • 3 : Cornelis Leendersse Naaktgeboren, afkomstig uit Barendrecht, geboren rond 1650, volgt onder II-b.

Lenert is daarnaast getrouwd te Barendrecht voor 1650 voor de kerk (2) met Adriaantje Jacobs, gedoopt te Barendrecht op 24 oktober 1632 (doopgetuige was Adriaentge Gerbrande), dochter van Jacob Gerbrande en Hubrechtge Cornelis.

Leendert Gielen en Ariaentie Jacobs staan vermeld op de lidmatenlijst te Barendrecht op 4-7-1663. Hij is dan 56 jaar en zij 32 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

 • 4 : Arijaentie Leenderts, gedoopt te Barendrecht op 16 november 1657 (onder patroniem, vader Leendert Gijlen, moeder Arijeantie Japix) .
 • 5 : Helena Leenderts, gedoopt te Barendrecht op 8 februari 1660 (onder patroniem, vader Leendert Giele, moeder Ariaentje Jans).
 • 6 : Huijbrechtie Lenerts, gedoopt te Barendrecht op 1 januari 1663 (onder patrioniem, vader Leendert Michiels) (doopgetuige was Pietertje Kleis).
 • 7 : Johannes Leendertse Naaktgeboren, gedoopt te Barendrecht op 4 maart 1668 (patroniem, vader Leendert Giele) (doopgetuige was Maertien Cornelis), volgt onder II-c.
 • 8 : Dirk Leendersse Naaktgeboren ook genaamd Dirk Leenderse Nageborge, gedoopt te Barendrecht op 13 december 1671 (onder patroniem, vader Leendert Giele) (doopgetuige was Maeijcke Leenders), volgt onder II-d.

II-a : Chiel Leenderts Naaktgeboren, geboren te Barendrecht rond 1649, zoon van Lenert Michielsz. (I) en Adriaentge Cornelis.

Chiel is getrouwd te Ridderkerk op 29 mei 1685 voor de kerk met Neeltje Woutersdr. Besteman, gedoopt te Ridderkerk op 7 maart 1649, dochter van Wouter Pieters Besteman en Trijntje Diertsdr..

Chiel Leenderts was weduwnaar van Marija Isaacs, beide van Ridderkerk.
Uit dit huwelijk:
 • 1 : Adriaantje Chielsdr. Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 24 februari 1686.
  Zij overleed waarschijnlijk ongehuwd.
 • 2 : Trijntje Chielsdr. Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 5 oktober 1687.
  Trijntje is getrouwd te Ridderkerk op 6 november 1718 voor de kerk (1) met Otto Hendriksz. van der Vorm, gedoopt te Hendrik Ido Ambacht op 12 oktober 1692, overleden te Ridderkerk tussen 1 augustus 1719 en 6 mei 1724 (overleden tussen 1-8-1719 (testament met zijn vrouw te Hendrik-Ido-Ambacht) en 6-5-1724 (ondertr. 2e huw. van zijn vrouw). , zoon van Hendrik Cornelis van der Vorm en Maijke Jansdr. Bel.
  Trijntje is getrouwd te Ridderkerk op 28 mei 1724 voor de kerk (2) met Cornelis Aarts de Koning, geboren rond 1685.
 • 3 : Leendert Chiels Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 16 oktober 1689.

II-b : Cornelis Leendersse Naaktgeboren, afkomstig uit Barendrecht, geboren rond 1650, begraven te IJsselmonde op 25 september 1728, zoon van Lenert Michielsz. (I) en Adriaentge Cornelis.

Zijn overlijden werd aangegeven door Arij Ariens Kermis.
Cornelis is ondertrouwd te IJsselmonde op 7 mei 1718 voor de kerk met Dirkje Ariens Kermis, afkomstig uit Oost-IJsselmonde, geboren rond 1692, begraven te IJsselmonde op 13 oktober 1769, dochter van Arie Ariens Kermis en Sijtje Ariens Kleijngelt.
Dirkje Kermis was weduwe in tweede echte van Arij Oostdijk. Haar overlijden werd aangegeven door Pieter Naaktgeboren. De overledene is moeder van de aangever, was 82 jaar.
Dirkje is later ondertrouwd te IJsselmonde op 29 december 1730 voor de kerk met Arij Cornelisse Oostdijk, overleden voor 13 oktober 1769. Arij was weduwnaar van Marija Pleune.
Cornelis Leendersse Naaktgeboren, jongeman afkomstig van Barendregt, wonende Barendregt met Dirckje Ariens Kermis j.d., afkomstig van Oost-IJsselmonde (1718).
Uit dit huwelijk:
 • 1 : Leendert Cornelisse Naaktgeboren, gedoopt te Barendrecht op 26 juni 1718, volgt onder III-a.
 • 2 : Pieter Cornelisse Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 22 mei 1727 (hemelvaartsdag) (doopgetuige was Josien Dirke), volgt onder III-b.

III-a : Leendert Cornelisse Naaktgeboren, gedoopt te Barendrecht op 26 juni 1718, overleden te Ridderkerk op 28 maart 1803, zoon van Cornelis Leendersse Naaktgeboren (II-b) en Dirkje Ariens Kermis.

Leendert is ondertrouwd te IJsselmonde op 15 december 1742 en getrouwd aldaar op 6 januari 1743 voor de kerk (1) met Trijntje Engelen Mijnjo ook genaamd Meelis en Millio, geboren te Rijsoord rond 1718, begraven te IJsselmonde op 17 februari 1774 (klasse nihil) .

Trijntie Mijllo huisvrouw van Leendert Naaktgeboren, kosten nihil. Overlijden werd aangegeven door Leendert Naaktgeboren, vrouw van aangever tevoren weduwe.
Trijntje is eerder ondertrouwd te IJsselmonde op 14 april 1730 voor de kerk met Leendert Sijmons Leegendijk, begraven te IJsselmonde op 21 maart 1742 (pro deo) .
Leendert Naaktgeboren j.m., afkomstig van Oost IJsselmonde, wonende Oost-IJsselmonde getrouwd met Trijntje Engels Mijnjo, wed. van Leendert Sijmons Leegendijk, wonende Oost IJsselmonde.
Uit dit huwelijk:
 • 1 : Cornelia Leenderts Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 25 augustus 1743 (doopgetuige was Marietje Ariens Kermis).
  Cornelia is ondertrouwd te IJsselmonde op 17 april 1761 en getrouwd aldaar op 10 mei 1761 voor de kerk met Joris Dirksz. Huijser, afkomstig uit Ridderkerk.
  Joris Dirkz. Huijser, j.m. afkomstig van Ridderkerk en Kornelia Leendertsdr. Naaktgeboren j.d. afkomstig van Oost-IJsselmonde.
 • 2 : Lijntje Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 29 oktober 1744 (doopgetuigen waren Teuntje Kermis, Geb. van der Weide en Armpje Engelen Millio), overleden te IJsselmonde op 27 oktober 1747 (klasse nihil) .
  Haar overlijden werd aangegeven door Willem Hendrik Swart.
 • 3 : Cornelis Leendertse Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 3 december 1747, volgt onder IV-a.

Leendert is ondertrouwd te IJsselmonde op 23 juni 1776 voor de kerk (2) met Grietje Hendriks de Zeeuw, gedoopt te Ridderkerk op 19 maart 1741 (doopgetuige was Jannetje Samuels de Pee), overleden te Ridderkerk op 26 augustus 1806, dochter van Hendrik Pleunen de Zeeuw en Neeltje Pleunen Rijsdijk.

Leendert Naaktgeboren, weduwnaar van Trijntje Engelsdr. Mijlio, wonende Oost IJsselmonde en Grietje Hendriks de Zeeuw, afkomstig van Ridderkerk, wonende Oost IJsselmonde.
Uit dit huwelijk:
 • 4 : Trijntje Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 12 december 1776, gedoopt aldaar op 15 december 1776 (doopgetuige was de vader).
 • 5 : Hendrik Leenderts Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 26 januari 1779, gedoopt aldaar op 31 januari 1779 (doopgetuige was de vader), volgt onder IV-b.

IV-a : Cornelis Leendertse Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 3 december 1747, zoon van Leendert Cornelisse Naaktgeboren (III-a) en Trijntje Engelen Mijnjo.

Cornelis is ondertrouwd te IJsselmonde op 20 juli 1770 en getrouwd aldaar op 12 augustus 1770 voor de kerk met Poulijntje Pietersdr. van Kralingen ook genaamd Leentje van Kralingen, Leintje van Cralingen en Lijntje, gedoopt te Hoogvliet op 19 januari 1749 (doopgetuige was de vader), dochter van Pieter Reijersz. van Kralingen en Willemtje Teunisdr. van Dijk.

Cornelis Leenderts Naaktgeboren, j.m., afkomstig van Oost-IJsselmonde, wonende Oost-IJsselmonde met Poulijntje Pietersdr. van Kralingen, afkomstig van Hoogvliet, wonende West IJsselmonde. (f 3,-- recht, minderjarige bruid, minderjarige dogter)
Uit dit huwelijk:
 • 1 : Leendert Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 12 februari 1772, gedoopt aldaar op 16 februari 1772 (doopgetuigen waren Cornelia Naaktgeboren en Trijntje Mellio).
 • 2 : Willempje Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 1 mei 1773, gedoopt aldaar op 8 mei 1773 (doopgetuige was Willempje van Dijk).
 • 3 : Pieter Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 25 november 1774, gedoopt aldaar op 4 december 1774 (doopgetuige was de vader).
 • 4 : Krijn Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 13 december 1775, gedoopt aldaar op 17 december 1775, begraven aldaar op 8 februari 1776.
  Overledene kind van Cornelis Naaktgeboren, kosten nihil, overledene was 7 weken, aangegeven door Cornelis Naaktgeboren.
 • 5 : Trijntje Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 20 februari 1777, gedoopt aldaar op 23 februari 1777.
 • 6 : Cornelis Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 27 april 1778, gedoopt aldaar op 3 mei 1778, begraven aldaar op 23 juli 1778.
  Overledene was een kind van Cornelis Naaktgeboren, kosten nihil, aangegeven door Cornelis Naaktgeboren.
 • 7 : Simon Naaktgeboren, gedoopt te Barendrecht op 21 april 1782.
 • 8 : Cornelis Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 23 november 1785, gedoopt aldaar op 4 december 1785.
 • 9 : Jaantje Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 26 februari 1787, gedoopt aldaar op 4 maart 1787 (doopgetuige was Leentje van Kralingen).
 • 10 : Joris Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 7 april 1788, gedoopt aldaar op 13 april 1788 (doopgetuige was de vader), begraven te IJsselmonde op 25 april 1788.
  Overledene zoon van Cornelis Naaktgeboren, kosten nihil, aangegeven door Cornelis Naaktgeboren.
 • 11 : Lijntje Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 7 april 1788, gedoopt aldaar op 13 april 1788 (doopgetuige was de vader), begraven te IJsselmonde op 13 maart 1790.
  Overledene was een kind van Cornelis Naaktgeboren, kosten nihil, vader deed ook aangifte.
 • 12 : Cornelia Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 22 december 1789, gedoopt aldaar op 27 december 1789.
IV-b : Hendrik Leenderts Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 26 januari 1779, gedoopt aldaar op 31 januari 1779, overleden te Ridderkerk op 13 maart 1844, zoon van Leendert Cornelisse Naaktgeboren (III-a) en Grietje Hendriks de Zeeuw.

Hendrik is getrouwd te Ridderkerk op 5 mei 1802 voor de kerk met Heiltje Stefens Robbert, gedoopt te Heerjansdam op 16 april 1781, dochter van Steven Cornelis Robben en Kornelia Visscher.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Grietje Naaktgeboren, geboren te Ridderkerk op 9 februari 1803, gedoopt aldaar op 20 februari 1803 (doopgetuige was de vader), overleden te Ridderkerk op 30 januari 1881.

III-b : Pieter Cornelisse Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 22 mei 1727 (hemelvaartsdag), overleden na 1769, zoon van Cornelis Leendersse Naaktgeboren (II-b) en Dirkje Ariens Kermis.

Pieter was gehuwd met Rookjen Arijsen van Nes.

Uit dit huwelijk:
 • 1 : Cornelia Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 21 maart 1767 (doopgetuige was Driesje Keiser).
 • 2 : Marijgjen Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 21 augustus 1768 (doopgetuige was de vader).

II-c : Johannes Leendertse Naaktgeboren, gedoopt te Barendrecht op 4 maart 1668 (patroniem, vader Leendert Giele) , begraven te IJsselmonde op 2 maart 1712 (pro deo), zoon van Lenert Michielsz. (I) en Adriaantje Jacobs.

Zijn overlijden werd aangegeven door Arij Remmel.

Johannes is ondertrouwd te Barendrecht op 4 oktober 1692 en getrouwd te IJsselmonde op 16 november 1692 voor de kerk met Neeltie Jeroene, begraven te IJsselmonde op 4 juli 1735, dochter van Jeronymus Willemsz. de Quaadsteniet en Hilletje Aertsdr. Hacke.

Overledene Neeltie Joene Naektgebooer. Datum begraven 04-07-1735 klasse pro deo.Overlijden aangegeven door Cornelis van der Singel.

Wat heeft de familie Remmel met de Naaktgeborens te maken?
Cornelis Ariensse van der Singel, jongeman, afkomstig van Barendregt, wonende Heijnenoort getrouwd met Lijntie Arienss Remmel, jongedochter, afkomstig van Oost IJsselmonde Datum ondertrouw 01-03-1720 Opmerking f 3,- -
Johannes Leenderse Naactgebooren, jongeman, afkomstig van Barendreght, wonende onder IJselmonde getrouwd met Neeltje Jeroene, jongedochter, wonende W. IJselmonde Datum ondertrouw 04-10-1692
Johannes Leendertse j.m. van Oost-Barendrecht, wonende Iselmonde en Neeltie Jeroene, j.d. van Iselmonde, wonende West-Iselmonde.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Pietertie Jans Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 19 oktober 1692 (doopgetuige was Willemtie Pieters).
  Pietertie is ondertrouwd te IJsselmonde op 8 februari 1716 voor de kerk met Pieter Gerritse Huijssen, afkomstig uit Carnis.
  Pieter Gerritse Huijssen, jongeman, afkomstig van Carnissen Barendregt en Pietertie Jans Naaktgeboren, jongedochter, afkomstig van IJsselmonde (1716).
 • 2 : Ariaantje Jans Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 11 augustus 1697, begraven aldaar op 18 januari 1776 (85 jaar oud).
  Ariaantje is ondertrouwd te IJsselmonde op 20 januari 1720 voor de kerk met Anthony Huige van Dijk, afkomstig uit Gelderland, overleden te IJsselmonde op 8 augustus 1746.
  Voor het eerst in 1720 is er in de gemeente IJsselmonde sprake van een zekere Anthony Huijgen van Dijk, wiens naam ook als Van Dijck geschreven werd, terwijl hijzelf bij ondertekeningen van Dick schreef. Anthony huwde op 20 januari 1720 met Ariaantje Jans Naaktgeboren, die in IJsselmonde gedoopt was op 11 augustus 1691. Anthony stamde uit Gelderland zoals bij de ondertrouw vermeld staat. Zijn voorgeslacht is nog onbekend, hoewel de mogelijkheid bestaat dat hij een stiefzoon was van Jan Huigen van Dijk die met Anneken Bartes gehuwd was. In dat geval is Anthony Huigen van Dijk identiek aan Anthony Meulenbeek, die gedoopt werd te Arnhem op 23 oktober 1673.
  (N.B: Aanvulling 26-9-2010 - Uit nader onderzoek blijkt deze veronderstelling onjuist te zijn!)
  Ariaantje Naaktgeboren weduwe van Huig van Dijk, kosten nihil, overledene was 85 jaar, aangegeven door Huijh van Dijk, zoon van de overledene.
 • 3 : Hilletje Jans Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 4 februari 1703 (doopgetuige was Neeltje Ariens).
 • 4 : Jeronimus Jans Naaktgeboren ook genaamd Joen, gedoopt te IJsselmonde op 15 februari 1705 (doopgetuige was Neeltje Ariens), volgt onder III-c.

III-c : Jeronimus Jans Naaktgeboren ook genaamd Joen, gedoopt te IJsselmonde op 15 februari 1705, wonende aldaar, begraven aldaar op 19 februari 1753, zoon van Johannes Leendertse Naaktgeboren (II-c) en Neeltie Jeroene.

Begraven Joen Naaktgeboren, man van Neeltje Jans Naaktgeboren? Aangifte Neeltje Jans Naaktgeboren, kosten nihil.
Jeronimus is ondertrouwd te IJsselmonde op 10 november 1730 (onvermogend) met Geertrui Jans Swaenevelt, wonende te IJsselmonde.

Uit dit huwelijk:

 • 1 : Neeltje Joen Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 12 augustus 1731 (doopgetuige was Willempje Pieters Sevenbergen).
  Neeltje is ondertrouwd te IJsselmonde op 15 december 1752 en getrouwd aldaar op 7 januari 1753 voor de kerk met Leendert Niemantsverdriet.
  Leendert was weduwnaar van Joosje Lodder, overleden voor 15 december 1752.
  Leendert Niemantsverdriet, weduwnaar van Joosje Lodder, wonende Heerjansdam, ondertrouwt Neeltje Joen Naaktgeboren, minderjarige dogter, afkomstig van Oost IJsselmonde, wonende Oost IJsselmonde.
 • 2 : Jan Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 14 september 1732, begraven aldaar op 2 september 1737 (pro deo) .
  Zijn overlijden werd aangegeven door Dirk Jans van den Bergh.
 • 3 : Hilletje Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 14 maart 1734.
  Hilletje is ondertrouwd te IJsselmonde op 8 april 1756 en getrouwd te Barendrecht op 2 mei 1756 voor de kerk met Bastiaan Jans Groeneweg, afkomstig uit Carnis.
  Bastiaan was weduwnaar van Marijtje Jans Kok, overleden voor 8 april 1756.
  Bastiaan Jansz. Groeneweg, weduwnaar van Marijtje Jans Kok, afkomstig van Carnis getrouwd met Hilletje Naaktgeboren, j.d. afkomstig van Oost IJsselmonde, wonende Barendrecht.
 • 4 : Lijsbeth Joene Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 14 december 1735 (doopgetuige was Hillegje Cornelis de Quaatsteniet).
  Lijsbeth is ondertrouwd te IJsselmonde op 22 november 1760 en getrouwd aldaar op 14 december 1760 voor de kerk met Arij Oostdijk, afkomstig uit Oost-IJsselmonde.
  Arij Oostdijk, afkomstig van Oost IJsselmonde met Lijbeth Joene Naaktgeboren, j.d. afkomstig van Oost IJsselonde, wonende onder Rhoon. Ondertrouw tevens op 21-11-7161 in Ridderkerk.

  II-d : Dirk Leendersse Naaktgeboren ook genaamd Dirk Leenderse Nageborge, gedoopt te Barendrecht op 13 december 1671 (onder patroniem, vader Leendert Giele) , zoon van Lenert Michielsz. (I) en Adriaantje Jacobs.

  Dirk is getrouwd op 3 november 1697 voor de kerk (1) met Pietertie Ariensse Vinck, geboren te IJsselmonde rond 1681, overleden voor 24 februari 1714.

  Uit dit huwelijk:
  • 1 : Leendert Dirksz. Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 19 januari 1698.
  • 2 : Ariaentie Dircx Naaktgeboren, gedoopt te Barendrecht op 28 mei 1699 (doopgetuige was Lena Leenderts), begraven te IJsselmonde op 7 januari 1712 (klasse f 3,--) .
   Haar overlijden werd aangegeven door Geret Cornelisse Vinck.
  • 3 : Marigje Naaktgeboren, gedoopt te Barendrecht op 16 oktober 1701.
  • 4 : Arij Dirkse Naaktgeboren, afkomstig uit Oost-IJsselmonde, gedoopt te Barendrecht op 1 juli 1703, volgt onder III-d.
  • 5 : Pieter Dirks Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 11 oktober 1704, volgt onder III-e.

  Dirk is ondertrouwd te IJsselmonde op 24 februari 1714 voor de kerk (2) met Marijtje Ariens van Zevenbergen, afkomstig uit Oost-IJsselmonde.

  Dirck Leendersse Naaktgeboren, weduwnaar van Pietertie Ariensse Vinck wonende Oost-IJsselmonde met Marijtie Arienss van Zevenbergen, jongedochter, wonende Oost-IJsselmonde (1714) f 3,--.
  III-d : Arij Dirkse Naaktgeboren, afkomstig uit Oost-IJsselmonde, gedoopt te Barendrecht op 1 juli 1703, overleden voor 1790, zoon van Dirk Leendersse Naaktgeboren (II-d) en Pietertie Ariensse Vinck.

  Arij is ondertrouwd te IJsselmonde op 30 april 1734 voor de kerk met Marijtje Maertense Reijerkerk, afkomstig uit Sint Anthonie Polder, begraven te IJsselmonde op 21 januari 1790, waarschijnlijk dochter van Maarten Ariens Rijerkerk en Catholijntje Cornelisse de Geus.

  Overledene Marijtie Rijerkerk, aangegeven door Maarten Naaktgeboren, overledene was weduwe van Arij Naaktgeboren, kosten nihil.
  Arij Dirkse Naaktgeboren, j.m., afkomstig van Oost IJsselmonde ondertrouwt Maria Maertense Reijerkerk, j.d., afkomstig van St. Anthonij Polder, wonende onder West IJsselmonde.

  Uit dit huwelijk:

  • 1 : Maerten Ariens Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 2 februari 1735 (doopgetuige was Lijntje Knelis de Geus), volgt onder IV-c.
  • 2 : Pietertje Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 21 november 1736 (doopgetuige was Ariaan Willemse de Quaatsteniet).
  • 3 : Dierck Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 12 april 1739 (doopgetuige was Adriaantie Willem de Quaatsteniet), begraven te IJsselmonde op 15 juli 1750 (klasse nihil) .
   Zijn overlijden werd aangegeven door Arij Dirkse Naaktgeboren.
  • 4 : Arij Ariens Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 12 juli 1744, volgt onder IV-d.

  IV-c : Maerten Ariens Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 2 februari 1735, begraven aldaar op 14 september 1811, zoon van Arij Dirkse Naaktgeboren (III-d) en Marijtje Maertense Reijerkerk.

  Overledene was 76 jaar en ongehuwd.

  Maerten is ondertrouwd te Ridderkerk op 12 oktober 1759 voor de kerk (1) met Grietje Ariens Rijsdijk, afkomstig uit Ridderkerk, begraven te IJsselmonde op 23 april 1761.

  Haar overlijden werd aangegeven door Maarten Arijense Naaktgeboren, kosten nihil.
  Maarten Ariens Naaktgeboren, j.m., afkomstig van Oost-IJsselmonde, wonende Oost-IJsselmonde getrouwd met Grietje Ariens Rijsdijk, j.d. afkomstig van Ridderkerk, wonende Ridderkerk.
  Uit dit huwelijk:
  • 1 : Maria Maartense Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 4 oktober 1760 (doopgetuige was Mariegje Geeritsdr. Molendijk), overleden voor 23 juni 1804.
   Maria is ondertrouwd te IJsselmonde op 7 juli 1780 (pro deo) met Jan Bastiaanse Vleggaert, afkomstig uit Rijsoord.
   Jan is later ondertrouwd te IJsselmonde op 23 juni 1804 en getrouwd aldaar op 16 juli 1804 voor de kerk met Maria Sparreboom. Maria was weduwe van Jan Vliegenthart.
   Jan Bastiaanse Vleggaert, afkomstig van Rijsoort, wonende Oost-Barendregt, met Maria Maartense Naaktgeboren, afkomstig van Oost IJsselmonde, wonende West IJsselmonde.

  Maerten is ondertrouwd te IJsselmonde op 21 juni 1765 en getrouwd aldaar op 14 juli 1765 voor de kerk (2) met Marijtjen Barendrecht.
  Marijtjen was weduwe van Wouter van Oosten, overleden voor 21 juni 1765.

  Maarten Naaktgeboren, weduwnaar van Grietjen Rijsdijk, wonende Oost IJsselmonde met Marijtjen Barendrecht, weduwe van Wouter van Oosten, wonende West-IJsselmonde.
  Uit dit huwelijk:
  • 2 : Cornelis Maartense Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 2 februari 1766 (doopgetuige was de vader), volgt onder V.

  V : Cornelis Maartense Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 2 februari 1766, zoon van Maerten Ariens Naaktgeboren (IV-c) en Marijtjen Barendrecht.

  Cornelis is ondertrouwd te IJsselmonde op 23 november 1792 en getrouwd aldaar op 16 december 1792 voor de kerk met Geertje Bastiaansdr. van Es, afkomstig uit West-IJsselmonde.

  Cornelis Maartensz. Naaktgeboren, j.m., afkomstig van West IJsselmonde, wonende West IJsselmonde en Geertje Bastiaansdr. van Es, afkomstig van West IJsselmonde, wonende West IJsselmonde ondertrouw 23-11-1792 (f 3,--) bruidegom meerderjarige, bruid minderjarige dogter.
  Uit dit huwelijk:
  • 1 : Maria Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 25 februari 1793, gedoopt aldaar op 2 maart 1793 (doopgetuige was de vader).
  • 2 : Bastiaan Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 2 maart 1796, gedoopt aldaar op 6 maart 1796 (doopgetuige was de vader).
  • 3 : Marigje Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 30 november 1798, gedoopt aldaar in december 1798 (doopgetuige was de vader).
  • 4 : Martijntje Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 2 februari 1800, gedoopt aldaar op 5 februari 1800 (doopgetuige was de vader).
  • 5 : Maarten Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 8 september 1805, gedoopt aldaar op 15 september 1805, volgt onder VI.

  VI : Maarten Naaktgeboren, geboren te IJsselmonde op 8 september 1805, gedoopt aldaar op 15 september 1805, zoon van Cornelis Maartense Naaktgeboren (V) en Geertje Bastiaansdr. van Es.

  Maarten was gehuwd met Adriaantje den Harder, geboren te Hoogvliet, gedoopt aldaar op 16 december 1804, dochter van Teun den Harder en Ariaantje Degeling.

  In het bevolkingsregister van Barendrecht wordt ook nog een Cornelia Naaktgeboren vermeld geboren 11-4-1865 Charlois. Is dit een kind van Grietje?
  Uit dit huwelijk:
  • 1 : Grietje Naaktgeboren, geboren te Charlois in het jaar 1837.
   Grietje is getrouwd op 17 mei 1866 met N.N..

  IV-d : Arij Ariens Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 12 juli 1744, begraven aldaar op 16 april 1767, zoon van Arij Dirkse Naaktgeboren (III-d) en Marijtje Maertense Reijerkerk.

  Overlijden werd aangegeven door Cornelis Lijster

  Arij is ondertrouwd te IJsselmonde op 25 januari 1766 en getrouwd aldaar op 12 februari 1766 voor de kerk met Willemtjen Jorissen Barendrecht, afkomstig uit Charlois.

  Uit dit huwelijk:
  • 1 : Willemtjen Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 20 april 1766 (doopgetuige was Maaiken Jorisen Barendrecht).
  • 2 : Arij Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 6 december 1767 (doopgetuigen waren Pietertjen Naaktgeboren en de vader), begraven te IJsselmonde op 27 november 1811.
   Overledene was 42 jaar, ongehuwd zonder kinderen.

  III-e : Pieter Dirks Naaktgeboren, gedoopt te IJsselmonde op 11 oktober 1704, zoon van Dirk Leendersse Naaktgeboren (II-d) en Pietertie Ariensse Vinck.

  Pieter is getrouwd te IJsselmonde op 28 mei 1730 voor de kerk met Lena Ariens Driesprong, gedoopt te Barendrecht op 13 april 1710.

  Uit dit huwelijk:
  • 1 : Jacob Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 29 september 1730 (kan ook 24-4 zijn).
  • 2 : Pietertje Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 4 november 1731.
   Pietertje is ondertrouwd te Ridderkerk op 10 januari 1755 voor de kerk met IJzak Jansz. Romeijn, geboren te Hendrik Ido Ambacht rond 1730, zoon van Jan Willems Romeijn en N.N..
  • 3 : Maria Pieters Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 15 maart 1733 (kan ook 1732 zijn).
   Maria was gehuwd met Bastiaan Gerrits Boer.
  • 4 : Aafje Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 10 april 1735.
  • 5 : Aafje Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 18 augustus 1737.
  • 6 : Arie Pieterse Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 2 augustus 1739, volgt onder IV-e.
  • 7 : Jacob Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 7 juli 1743.
  • 8 : Aafje Pieters Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 12 februari 1747.
   Aafje is ondertrouwd te Oost-IJsselmonde op 3 april 1772 voor de kerk met Teunis Nijsz. Naaktgeboren, afkomstig uit Oost-IJsselmonde, geboren rond 1750.

  IV-e : Arie Pieterse Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 2 augustus 1739, zoon van Pieter Dirks Naaktgeboren (III-e) en Lena Ariens Driesprong.

  Arie is ondertrouwd te Ridderkerk op 17 oktober 1760 en getrouwd aldaar op 9 november 1760 voor de kerk met Annetje Ariens Baas ook genaamd Jannetje.

  Uit dit huwelijk:
  • 1 : Pieter Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 29 mei 1763.
  • 2 : Leentje Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 10 maart 1765.
  • 3 : Arie Naaktgeboren, gedoopt te Ridderkerk op 5 april 1767.


  Copyright ©: 1997-2010 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
  Laatste aanpassing: zondag 26 september 2010.


  home | e-mail | Genealogie Hoeksche Waard |