Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden

De vragen geplaatst in het Bulletin nr. 75 van december 1997 en vorige nummers hebben de volgende antwoorden opgeleverd (Bulletin 76, april 1998).

 1. Jacob van Driel, geb. Mijnsheerenland 22-3-1821, overl. ald. 16-11-1862, zoon van Marinus van Driel en Tanneke Maaskant, tr. Mijnsheerenland 12-9-1846 Jacoba van Rijsdijk, geb. Oud-Beijerland 13-3-1821, overl. Mijnsheerenland 23-11-1864, dochter van Eeuwoud Rijsdijk en Johanna Notenboom.
  Uit dit huwelijk, geboren te Mijnsheerenland:
  1. Johanna, geb. 22-8-1848, overl. Mijnsheerenland 7-10-1913, tr. ald. 8-5-1872 Arie Goudswaard, geb. Oud-Beijerland 31-3-1842, overl. Mijnsheerenland 19-3-1932, zoon van Stephanus Goudswaard en Pietje van Driel.
  2. Marinus, geb. 17-6-1851, overl. Maasdam 14-5-1914, tr. Mijnsheerenland 7-4-1881 Bastiaantje Koyck, geb. Spijkenisse 5-1-1858, dochter van Adrianus Koyck en Maartje Berkhout.
  3. Tanneke, geb. 8-9-1853, overl. Rotterdam 29-1-1944, tr. Mijnsheerenland 9-5-1878 Albertus Vink, geb. Oud-Beijerland 31-3-1853, overl. Rotterdam 18-10-1913, zoon van Goris Vink en Trijntje Vermaat.
  4. Ewoud, geb. 13-4-1855, overl. Zuidland 5-7-1937, tr. Oud-Beijerland 27-4-1882 Bastiaantje Langerveld, geb. Oud-Beijerland 31-5-1860, overl. 's-Gravenhage 7-3-1944, dochter van Abraham Langerveld en Huigje de Koning.
  5. Jannetje, geb. 22-5-1856, overl. Mijnsheerenland 7-5-1869.
  6. Teunis, geb. 16-3-1858, overl. Mijnsheerenland 21-9-1862.
  7. Anthonetta, geb. 17-7-1860, overl. Oud-Beijerland 7-8-1924, tr. Mijnsheerenland 26-4-1883 Simon van Dijk, geb. Oud-Beijerland 17-3-1859, overl. Warmond 22-9-1932, zoon van Simon van Dijk en Beatrix van der Linden.

  1. Voorouders van:
  2. Janneken Aarts van der Kest, geb. Maasdam, ged. Puttershoek 2-7-1634.
  3. Aart Cornelis Kest, overl. na 1674, tr (2), aang. Ridderkerk 13- 11-1644 Aeghtje Ariens, tr. (1), aang. Mijnsheerenland 1629
  4. Willemtge Dirk, j.d. van Westmaas (1629).
  5. Cornelis Aarts van der Kest, overl. voor 1630, tr.
  6. Neeltje Cornelis Greijn, geb. ca. 1576, overl. voor 1614.
  1. Aert Stevens, schipper, tr.
  2. Adriaantje Cornelis Joosten, geb. ca. 1560.
  3. Cornelis Dirks Greijn, tr.
  4. Lijsbeth Huijgen.
  1. Cornelis Joosten, tr.
  2. Adriaantje Bouwens.
 1. Het overlijden van Elisabeth van Driel, weduwe van Abraham Preesman werd aangegeven te Zuid-Beijerland op 2-12-1763 in de classis 4 (f. 4.-.-).

 2. Met betrekking tot Willem Pons (ook: Punghs, Pongs) werd uitgebreide informatie ontvangen. Een antwoord op de vraag is helaas nog niet gevonden.

Nieuwe vragen

Dan volgen hier de problemen die om een oplossing vragen.
 1. Gevraagd aanvullende gegevens en de afstamming van Johannes Pieterse Palsrok, overl. Strijen 10-11-1781, gehuwd met Maaike Theunis Boer.

 2. Gevraagd aanvullende gegevens en de afstamming van Judith van Erkel, overl. 's-Gravendeel 22-12-1782, gehuwd met Jacob van Ham.

 3. Gevraagd aanvullende gegevens en de afstamming van het echtpaar Willem den Hartog en Metje Buijs (hij overl. 's-Gravendeel 23-6-1750, zij overl. Strijen).

 4. Gevraagd aanvullende gegevens en de afstamming van het echtpaar Jacob Schouwenburg en Cornelia Kno(c)k (hij overl. Strijen 26-11-1788, zij overl. Strijensas, aang. Klundert 5-10-1778).

 5. Omstreeks 1913/1914 kocht W.H. Blaak een boerderij te Goudswaard, staande en gelegen aan de Gebroken Meeldijk (ook wel: Gebrokendijk). Deze boerderij was bekend onder de naam "Loevestein". In 1929 was deze boerderij bij het kadaster als volgt bekend: "Eene boerenhofstede met schuur, stalling en boomgaard, alles staande en gelegen aan den Ouden Koorndijk onder Goudswaard, kad. sectie D, nrs. 352, 353, 759 en 760, groot 45 aren en 49 centiaren".
  Gevraagd worden alle gegevens met betrekking tot de ouderdom van deze boerderij, de herkomst van de naam, de vorige eigenaren/ bewoners enz. Zijn er nog tekeningen of foto's van de boerderij, zoals deze was tot september 1944?

 6. Gezocht wordt een foto (of copie daarvan) van Pieternella Maria Kimmel, geb. Goudswaard 3-11-1849, tr. Goudswaard 24-11-1871 Gerrit de Jong.

 7. Gezocht wordt een foto (of copie daarvan) van Anganieta Maria Kimmel, geb. Klundert 15-1-1820, gehuwd met Adrianus van Schelven. Zij overl. Zuid-Beijerland 25-5-1888. Wie weet datum en plaats van het huwelijk?

 8. Aan de Dordtsestraatweg te Rotterdam stond vroeger een boerderij, "de Gele Stee" genaamd. Rond 1860 woonde daar de familie Van Gelder, later de familie De Bruijn-Vaandrager.
  Wie heeft nadere gegevens over deze boerderij en is er nog een foto van?

Voor reacties op de bovenstaande problemen kunt u reageren aan het onderstaande adres van het Streekmuseum onder vermelding van "Vragenrubriek" en het nummer van de vraag.

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
genealogie@streekmuseumhw.nl

Copyright ©: 1997-2001 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 14 augustus 2001.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |