Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden (Bulletin 80, augustus 1999)

Naar aanleiding van Bulletin 79 kon de volgende informatie aan de vraagsteller worden doorgezonden:
 1. Stamreeks van Wolferen:

  1. Jan Cornelisz. tr. Leijntje Teunis.

  2. Cornelis Janse Prinse, later van Wolferen, geb. Hardinxveld 1660, tr. 1e Lijsbeth Cornelisse, tr. 2e Aeltje Pieters van Cingel, j.d. won. Hardinxveld.
   Uit het eerste huwelijk:

  3. Cornelis Cornelisz van (der) Wolferen, geb. Hardinxveld, tr. Hardinxveld (pro deo), aang. 23-10-1723 Adriaantje Ariense Klop, j. d. van Hardinxveld.

  4. Arie/Ary Cornelisz van Wolferen, ged. Hardinxveld 5-11-1724, tr. 1e Rozenburg 12-4-1750 Lena Jansse Spruit, ged. Rozenburg 28-2-1731, dochter van Jan Bastiaansz Spruijt en Hilletje Frans van der Hout, tr. 2e Haasje Wuijster.
   Uit het eerste huwelijk:

  5. Jan van Wolferen, ged. Maasland 1-9-1754, tr. Maasland 27-4-1777 Ariaantje Koreneef, ged. Maasland 8-8-1751, dochter van Genit Gerrits Koreneef en Wijntje Nelisse van der Plaat.

Op de andere vragen zijn geen reacties ontvangen.

Nieuwe vragen (Bulletin 80, augustus 1999)

Wat zijn de nieuwe genealogische problemen?

 1. In Rotterdam wordt op 16-4-1760 begraven Dammis Uijtterlinden, geboren te 's-Gravendeel en in 1722 te Rotterdam getrouwd met Lijsbeth van der Bregge. Het gezin kreeg 6 kinderen met de namen Anna, zoals ook de moeder van Lijsbeth heette, en Johannes. De vader van Lijsbeth heette Hendrik Willems van der Bregge.

  Wie was Dammis Uijtterlinden? Is hij wellicht dezelfde als Damis Janse Kuijsmuijs, zoon van de in 1701 reeds overleden Jan Kuijsmuijs en Soetje Meeuwis Uijtterlinden? Soetje hertrouwde met Melis Huijbertse Bacx; zij zijn beiden overleden voor 20-1-1706. Voogden zijn dan voor Dammis en zijn broer Meeuwis: Pieter Meeuwisse Uijtterlinde en Dirk Dirkse de Leeuw. Wie weet meer over Dammis Uijtterlinden?

 2. Pieter Riemslag en Maria van Pel hadden 3 dochters: Neeltje, Ariaantje (geb. ca. 1734, waarschijnlijk in Sint Anthoniepolder) en Maria. Pieter Riemslag heeft in 1750 huisnummer 34 in Sint Anthoniepolder. Hij wordt nog genoemd in 1769.
  Gevraagd: voorgeslacht van Pieter en Maria.

 3. Contact gezocht met personen die nakomelingen zijn van Willem Jacob Boshuizen, tr. 1721 Aaltje Vermeulen te Klaaswaal.

 4. Gezocht huwelijksdatum en -plaats van: Paulus den Hartigh, geb. De Group (Westmaas) 12-11-1814, weduwnaar van Kaatje Mast (ovl. 1844) en Hendrina Margaretha van Steenbergen, geb. Oud-Beijerland 11-10-1828. Het eerste kind uit dit huwelijk is geboren 15-5-1850 (eerste van 17 kinderen).

Tot zover de vragenrubriek voor deze keer. Wanneer u denkt een antwoord te hebben op de hierboven gestelde vragen wordt u uitgenodigd te reageren. De indiener van de vraag zal u dankbaar zijn!
Reacties op de bovenstaande problemen kunt u sturen naar onderstaand adres onder vermelding van Vragenrubriek met het nummer van de vraag.

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
genealogie@streekmuseumhw.nl

Ook zijn er nog steeds nieuwe vragen welkom. Deze vragen moeten betrekking hebben op de Hoeksche Waard, en mogen, naast genealogische problemen, ook betrekking hebben op andere zaken, zoals een bepaald pand, een volksverhaal, een foto enz.

Nieuwe vragen kunnen uiteraard nog steeds worden ingezonden. Met nadruk wordt erop gewezen dat een postzegel voor antwoord een voorwaarde voor plaatsing is!


Copyright ©: 1997-2001 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 14 augsutus 2001.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |