Vragenrubriek Streekmuseum Hoeksche Waard


| Streekmuseum Hoeksche Waard | Genealogie Hoeksche Waard |
| Wegwijzer Genealogie | Archieven in Nederland |
| home | e-mail |

Inleiding

Driemaandelijks worden er vragen en antwoorden gepubliceerd in het Bulletin van het Streekmuseum Hoeksche Waard te Heinenoord. Deze vragen worden ook op onze site geplaatst. Daarnaast worden in het Bulletin ook de aanwinsten in de genealogische collectie van het Streekmuseum gepubliceerd.

Alleen vragen van vrienden van het Streekmuseum worden opgenomen in het Bulletin! Mocht u vragen hebben met betrekking tot de Hoeksche Waard en nog geen vriend zijn dan kunt u twee dingen doen:

Als u vriend wordt ontvangt u vier maal per jaar het Bulletin en heeft u gratis toegang tot het Streekmuseum Hoeksche Waard.

Antwoorden

De vraag over de familie Sneep heeft alsnog erg veel reacties opgeleverd. De vragenrubriek van bulletin 86 heeft een reactie opgeleverd op vraag 510.

Nieuwe vragen (Bulletin 87, januari 2002)

Deze keer veel nieuwe vragen van diverse aard. Het moet gezegd zijn dat er ook wel vragen bij zijn die heel gemakkelijk in het streekmuseum of in een archief gevonden kunnen worden.

 1. Leendert Antonie Verschoor, geb. 9-7-1806 te Sleeuwijk tr. Sleeuwijk 21-2-1830 Geertrui van Drunen. Gevraagd: overlijden (na 1882) en plaats (vermoedelijk in Heinenoord) van Leendert Antonie Verschoor.

 2. Jan Reijerkerk, geb. 2-3-1853 te Strijen tr. Maasdam 16-5-1878 Jacoba Maaskant, geb. Oud-Beijerland 3-10-1853.
  Gevraagd: overlijden en plaats van Jan Rijerkerk en Jacoba Maaskant (na 1883 en voor l-7-1904) Vermoedelijk in Westmaas of Puttershoek.

 3. Anneke Claesdr van Driel, dr. van Claus Dirksz van Driel, geb. ca 1485
  Gevraagd: was Anneke getrouwd met Arien Woutersz of Jan Huygen. En haar kinderen.

 4. Hendrik Hol, geb. Maasdam 8-8-1857.
  Gevraagd: het nageslacht van Hendrik Hol

 5. Leendert Hoogvliet, geb. 16-6-1881, zoon van Joris Hoogvliet, geb. 29-9-1855.
  Gevraagd: het nageslacht van Leendert Hoogvliet.

 6. De Van der Wulpen, aanvankelijk Timmerman geheten, waren timmerlieden en wellicht ook molenbouwers. Latere Wulpen, veelvuldig getrouwd met leden van het molenaarsgeslacht Van der Giessen, waren o.a. in Dordrecht molenaar.

  Gevraagd: is er in 's-Gravendeel of omstreken in de 17e eeuw een molen "De Wulp" bekend, waarvan de familienaam van der Wulp zou kunnen zijn afgeleid ?

 7. In het Streekmuseum Hoeksche Waard staat een houten "polder" kist. Deze kist zou gemaakt zijn door Reijnier Cornelissen Liefhebber in opdracht van de heren dijkgraaf en heemraden van (waarschijnlijk) de St. Anthonispolder.

  Gevraagd: zoveel mogelijk gegevens over deze Reijnier Cornelissen Liefhebber en zijn familie.

 8. Cornelis Hendriks de Jong tr. Charlois 26-08-1764 Cornelia Aartsdr van Ditte(n), overl. Westmaas 25-04-1822 als weduwe.

  Gevraagd: overlijdensplaats en -datum van Cornelis Hendriks de Jong.

 9. Jan van Es, overl. Klaaswaal 28-12-1782 tr. Ariaantje Joostdr Overweel.

  Gevraagd: meer gegevens over dit echtpaar.

 10. Arij Daniels vd Plight, geb. Heinenoord(?) tr. Jacomijntje Hendrikse Buitendijk. Zij overlijdt Sandelingen-Ambacht 24-11-1830.

  Gevraagd: huwelijksdatum en –plaats van dit echtpaar.

 11. Zijn er meer gegevens bekend over mr. timmerman Barent Foijermans / Voijerman en Magdalena Jochems Voorbijtel. Behalve dat zij als weduwe van hem een buitenechtelijk kind kreeg genaamd Elisabeth Barensdr Voijerman. Het kind werd gedoopt 31-07-1735 maar moet van veel eerdere datum zijn.

 12. Pieter Groeneweg, geb. 6-3-1909 tr. Elizabeth Anna Andeweg, geb. 2-3-1913, beiden te Zuid Beijerland.

  Gevraagd: het voorgeslacht van Elizabeth Anna Andeweg.

Tot zover de vragenrubriek voor deze keer. Wanneer u denkt een antwoord te hebben op de hierboven gestelde vragen wordt u uitgenodigd te reageren. De indiener van de vraag zal u dankbaar zijn!
Reacties op de bovenstaande problemen kunt u sturen naar onderstaand adres onder vermelding van Vragenrubriek met het nummer van de vraag.

P.W. van Hulst
Ruigoord 133
3079 XP Rotterdam
genealogie@streekmuseumhw.nl

Ook zijn er nog steeds nieuwe vragen welkom. Deze vragen moeten betrekking hebben op de Hoeksche Waard, en mogen, naast genealogische problemen, ook betrekking hebben op andere zaken, zoals een bepaald pand, een volksverhaal, een foto enz.


Copyright ©: 1997-2003 Piet en Willeke Molema-Smitshoek (Zoetermeer)
Laatste aanpassing: dinsdag 19 augustus 2003.


home | e-mail | Streekmuseum Hoeksche Waard |