Genealogie van Engel Jansz DEKKER


I.1    Engel Jansz DEKKER, gedoopt op 03-12-1740 te Egmond aan Zee, overleden op 25-01-1809 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A31 huis en erf.
----------------
Belending oost A30, zuid wildernis (tot 1731) of A38, west A32 ( 1675: A331!)
en noord de Hereweg of Voorstraat (1729: Oosterstraat).
1792-09 / 2066 fol.164: Kwijtschelding van huis en erf bezuiden de Voor-
straat, door Jan Kok te Egmond aan de Hoef aan Engel Jansz te Eg mond aan
Zee; prijs 120,-
1802-06-01/ 2067 fol.17: Engel Jansz, west van A30.
1809-03-19/ 2028-21: Kwijtschelding van huis en erf Voorstraat n r.80 door ge-
qualificeerden uit den gerechte van Egmond aan Zee in de gerepud ieerde boe-
del van wijlen Engel Jansz Dekker, bij openbare veiling van 5 le ntemaand
1809 verkocht aan weduwe Jan Blok; betaald met 40,-.
NB: Engel Dekker overleed op 25 jan. 1809 en op dezelfde dag maa kten zijn
kinderen Klaas, Leendert en Pieter Engelen de boedelstaat op (20 78-23),
terwijl zij en hun broer Cornelis en zuster Trijntje Engelen Dek ker op
5 mrt. 1809 de boedel repudieerden (2078 nr.24).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1763 te Egmond aan Zee met Matje Cornelis DOOPER, 21 jaar oud, gedoopt op 03-10-1741 te Egmond aan Zee, overleden op 28-04-1784 te Egmond aan Zee op 42-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Thijsz DOPER en Trijntje Pieters (Gouda).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Engels DEKKER, gedoopt op 27-04-1764 te Egmond aan Zee, overleden op 12-09-1770 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis Engelsz DEKKER (zie II.2).
   3.  Klaas Engelsz DEKKER (zie II.4).
   4.  Trijntje Engels DEKKER, geboren op 12-09-1770 te Egmond aan Zee, gedoopt op 12-09-1770 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 31-01-1833 te Egmond aan Zee op 62-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A31 huis en erf.
----------------
Belending oost A30, zuid wildernis (tot 1731) of A38, west A32 ( 1675: A331!)
en noord de Hereweg of Voorstraat (1729: Oosterstraat).
1809-03-19/ 2028-21: Kwijtschelding van huis en erf Voorstraat n r.80 door ge-
qualificeerden uit den gerechte van Egmond aan Zee in de gerepud ieerde boe-
del van wijlen Engel Jansz Dekker, bij openbare veiling van 5 le ntemaand
1809 verkocht aan weduwe Jan Blok; betaald met 40,-.
NB: Engel Dekker overleed op 25 jan. 1809 en op dezelfde dag maa kten zijn
kinderen Klaas, Leendert en Pieter Engelen de boedelstaat op (20 78-23),
terwijl zij en hun broer Cornelis en zuster Trijntje Engelen Dek ker op
5 mrt. 1809 de boedel repudieerden (2078 nr.24).
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A31 huis en erf.
----------------
Belending oost A30, zuid wildernis (tot 1731) of A38, west A32 ( 1675: A331!)
en noord de Hereweg of Voorstraat (1729: Oosterstraat).
1809-03-19/ 2028-21: Kwijtschelding van huis en erf Voorstraat n r.80 door ge-
qualificeerden uit den gerechte van Egmond aan Zee in de gerepud ieerde boe-
del van wijlen Engel Jansz Dekker, bij openbare veiling van 5 le ntemaand
1809 verkocht aan weduwe Jan Blok; betaald met 40,-.
NB: Engel Dekker overleed op 25 jan. 1809 en op dezelfde dag maa kten zijn
kinderen Klaas, Leendert en Pieter Engelen de boedelstaat op (20 78-23),
terwijl zij en hun broer Cornelis en zuster Trijntje Engelen Dek ker op
5 mrt. 1809 de boedel repudieerden (2078 nr.24).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 15-05-1791 te Egmond aan Zee met Pieter Ariensz SPAARE of SLOOT, 31 jaar oud, gedoopt op 13-11-1759 te Egmond aan Zee, overleden op 12-03-1820 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 50-jarige leeftijd op 01-10-1820 te Egmond aan Zee met Arie Reyne GOUDA, 63 jaar oud, visser, schipper, geboren op 09-04-1757 te Egmond aan Zee, gedoopt op 09-04-1757 te Egmond aan Zee, overleden op 01-02-1833 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd, zoon van Reyn Ariensz (Gouda) en Cornelisje Cornelis KOK.
   5.  Marijtje Engels DEKKER, gedoopt op 30-06-1772 te Egmond aan Zee, overleden op 27-12-1773 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   6.  Pietertje Engels DEKKER, gedoopt op 19-07-1776 te Egmond aan Zee, begraven op 09-12-1788 te Egmond aan Zee.
   7.  Leendert Engelsz DEKKER (Vuil), gedoopt op 11-10-1778 te Egmond aan Zee, overleden op 16-09-1846 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A31 huis en erf.
----------------
Belending oost A30, zuid wildernis (tot 1731) of A38, west A32 (1675: A331!) en noord de Hereweg of Voorstraat (1729: Oosterstraat).
1809-03-19/ 2028-21: Kwijtschelding van huis en erf Voorstraat nr.80 door gequalificeerden uit den gerechte van Egmond aan Zee in de gerepudieerde boedel van wijlen Engel Jansz Dekker, bij openbare veiling van 5 lentemaand 1809 verkocht aan weduwe Jan Blok; betaald met 40,-.
NB: Engel Dekker overleed op 25 jan. 1809 en op dezelfde dag maakten zijn kinderen Klaas, Leendert en Pieter Engelen de boedelstaat op (2078-23), terwijl zij en hun broer Cornelis en zuster Trijntje Engelen Dekker op 5 mrt. 1809 de boedel repudieerden (2078 nr.24).
A107 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A108, zuid de Voorstraat, west A106b (en noord A179). Tot 1749 samen met A108.
1806-11-23/ 2067 fol.139: Kwijtschelding (op zegel van 4,-) van huis, erf en een put (gemeen met A106), door Leendert Engelen Vuil getrouwd met Agie Leenders Halff, meerderjarige erfgename van Neel Ariens Glas, overleden te Egmond aan Zee 26 sept.1806 als weduwe Leendert Halff, aan Teunis Plantyd aldaar; betaald met 125,- (vrij van successierecht 16 nov.1806).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1807 te Egmond aan Zee met Aagje Leenderts HALF, 34 jaar oud, gedoopt op 01-11-1772 te Egmond aan Zee, overleden op 15-06-1837 te Egmond aan Zee op 64-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A107 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A108, zuid de Voorstraat, west A106b (en noord A1 79).
Tot 1749 samen met A108.
1806-11-23/ 2067 fol.139: Kwijtschelding (op zegel van 4,-) va n huis, erf en
een put (gemeen met A106), door Leendert Engelen Vuil getrouwd m et Agie
Leenders Halff, meerderjarige erfgename van Neel Ariens Glas, ov erleden te
Egmond aan Zee 26 sept.1806 als weduwe Leendert Halff, aan Teuni s Plantyd
aldaar; betaald met 125,- (vrij van successierecht 16 nov.1806 ).
   8.  Jan Engelsz DEKKER.
   9.  Marijtje Engels DEKKER.

 
II.2    Cornelis Engelsz DEKKER, gedoopt op 10-09-1765 te Egmond aan Zee, overleden op 07-02-1834 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Volgens de overlijdensakte BS was hij een zoon van Klaas! Dekker en Matje
Konijn.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A112 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A113, zuid de Hereweg of Voorstraat, west A111 en noord het
Taanveld (A175).
1808-09-11/ 2068 nr.6 en 7: Kwijtschelding en custingsbrief van huis en erf
als in akte 2068 nr.5 van 1809-09-11, door Geertje Klaasdr Kuype r aan Cor-
nelis Engelen Dekker; prijs 200,- te betalen met de wekelijkse zeemans-
winning (anderhalf verndel in de kortvaard en een halve winning in de hoek-
vaard) van kopers zoon Jan Cornelisz Dekker.
1832/ kad. legger A112: Cornelis Engelen Dekker, visser, huis en erf 0,0110
ha.
A31 huis en erf.
----------------
Belending oost A30, zuid wildernis (tot 1731) of A38, west A32 ( 1675: A331!)
en noord de Hereweg of Voorstraat (1729: Oosterstraat).
1809-03-19/ 2028-21: Kwijtschelding van huis en erf Voorstraat n r.80 door ge-
qualificeerden uit den gerechte van Egmond aan Zee in de gerepud ieerde boe-
del van wijlen Engel Jansz Dekker, bij openbare veiling van 5 le ntemaand
1809 verkocht aan weduwe Jan Blok; betaald met 40,-.
NB: Engel Dekker overleed op 25 jan. 1809 en op dezelfde dag maa kten zijn
kinderen Klaas, Leendert en Pieter Engelen de boedelstaat op (20 78-23),
terwijl zij en hun broer Cornelis en zuster Trijntje Engelen Dek ker op
5 mrt. 1809 de boedel repudieerden (2078 nr.24). Zoon van Engel Jansz DEKKER (zie I.1) en Matje Cornelis DOOPER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-05-1790 te Egmond aan Zee met Willempje Gerrits de RUYTER, 23 jaar oud, gedoopt op 21-12-1766 te Egmond aan Zee, overleden op 07-09-1831 te Egmond aan Zee op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelisz DEKKER, gedoopt op 23-10-1791 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A112 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A113, zuid de Hereweg of Voorstraat, west A111 en noord het
Taanveld (A175).
1808-09-11/ 2068 nr.6 en 7: Kwijtschelding en custingsbrief van huis en erf
als in akte 2068 nr.5 van 1809-09-11, door Geertje Klaasdr Kuype r aan Cor-
nelis Engelen Dekker; prijs 200,- te betalen met de wekelijkse zeemans-
winning (anderhalf verndel in de kortvaard en een halve winning in de hoek-
vaard) van kopers zoon Jan Cornelisz Dekker.
1835-05-08/ REO95-20: Jan Dekker, west van A113.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-08-1815 te Egmond aan Zee met Hillegont Jans KONIJN, 27 jaar oud, gedoopt op 05-02-1788 te Egmond aan Zee, dochter van Jan Cornelisz KONIJN en Trijntje Jacobs RUYS.
   2.  Gerrit Cornelisz DEKKER (zie III.3).
   3.  Matje Cornelis DEKKER, gedoopt op 14-02-1806 te Egmond aan Zee, overleden op 17-02-1806 te Egmond aan Zee, 3 dagen oud.

 
II.4    Klaas Engelsz DEKKER, gedoopt op 14-10-1768 te Egmond aan Zee, overleden op 16-10-1844 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Bij zijn overliden was hij 74! jaar oud.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A31 huis en erf.
----------------
Belending oost A30, zuid wildernis (tot 1731) of A38, west A32 ( 1675: A331!)
en noord de Hereweg of Voorstraat (1729: Oosterstraat).
1809-03-19/ 2028-21: Kwijtschelding van huis en erf Voorstraat n r.80 door ge-
qualificeerden uit den gerechte van Egmond aan Zee in de gerepud ieerde boe-
del van wijlen Engel Jansz Dekker, bij openbare veiling van 5 le ntemaand
1809 verkocht aan weduwe Jan Blok; betaald met 40,-.
NB: Engel Dekker overleed op 25 jan. 1809 en op dezelfde dag maa kten zijn
kinderen Klaas, Leendert en Pieter Engelen de boedelstaat op (20 78-23),
terwijl zij en hun broer Cornelis en zuster Trijntje Engelen Dek ker op
5 mrt. 1809 de boedel repudieerden (2078 nr.24). Zoon van Engel Jansz DEKKER (zie I.1) en Matje Cornelis DOOPER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04-02-1798 te Egmond aan Zee met Marijtje Engels KONIJN, 27 jaar oud, gedoopt op 18-11-1770 te Egmond aan Zee, overleden op 28-10-1826 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel Klaasz DEKKER, gedoopt op 15-03-1799 te Egmond aan Zee, begraven op 11-11-1801 te Egmond aan Zee.
   2.  Jan Klaasz DEKKER, gedoopt op 12-12-1800 te Egmond aan Zee, overleden op 30-03-1821 te Egmond aan Zee op 20-jarige leeftijd.
   3.  Engel Klaasz DEKKER, gedoopt op 21-02-1802 te Egmond aan Zee, overleden op 27-07-1848 te Alkmaar op 46-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden was hij 44! jaar oud.
   4.  Huybert Klaasz DEKKER, gedoopt op 23-10-1803 te Egmond aan Zee, begraven op 12-06-1805 te Egmond aan Zee.
   5.  Matje Klaas DEKKER, gedoopt op 30-12-1806 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 09-09-1849 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 42-jarige leeftijd. Doopgetuige: Trijntje Engele.
Zij is overleden aan de cholera in de Zuiderstraat.
Doopgetuige: Trijntje Engele.
Zij is overleden aan de cholera in de Zuiderstraat.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 30-04-1826 te Egmond aan Zee met Willem Jansz STAM, 24 jaar oud, geboren op 02-04-1802 te Egmond aan Zee, gedoopt op 02-04-1802 te Egmond aan Zee, overleden op 14-12-1893 te Egmond aan Zee op 91-jarige leeftijd. Doopgetuige: Guurtje Pieters.
Hij is overleden in de Prins Hendrik Stichting. Zoon van Jan Pietersz STAM en Teunisje Aalberts GROOT.

 
III.3    Gerrit Cornelisz DEKKER, gedoopt op 23-10-1791 te Egmond aan Zee, overleden op 06-06-1871 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Engelsz DEKKER (zie II.2) en Willempje Gerrits de RUYTER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-06-1819 te Egmond aan Zee met Aafje Pieters KOOMEN, 21 jaar oud, geboren op 24-01-1798 te Egmond Binnen, overleden op 24-02-1886 te Egmond aan Zee op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ermpje DEKKER, geboren 1820 te Egmond aan Zee.
   2.  Pieter DEKKER (zie IV.2).
   3.  Maartje DEKKER, geboren 1824 te Egmond aan Zee.
   4.  Jan DEKKER, geboren 1827 te Egmond aan Zee.
   5.  Jannetje DEKKER, geboren 1829 te Egmond aan Zee.
   6.  Cornelisje DEKKER, geboren 1832 te Egmond aan Zee.
   7.  Engel DEKKER, geboren 1834 te Egmond aan Zee.
   8.  Klaas DEKKER, geboren 1837 te Egmond aan Zee.
   9.  Klaasje DEKKER, geboren 1841 te Egmond aan Zee.
   10.  Matje DEKKER.
Gehuwd met Leendert Engelsz SLOOT, zoon van Engel Pietersz SLOOT en Engeltje Leenderts BLOK.

 
IV.2    Pieter DEKKER, geboren op 08-12-1821 te Egmond aan Zee, overleden op 20-11-1851 te Egmond aan Zee op 29-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Cornelisz DEKKER (zie III.3) en Aafje Pieters KOOMEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-06-1842 te Egmond aan Zee met Aagje de GROOT, 24 jaar oud, geboren op 19-03-1818 te Egmond aan Zee, overleden op 27-02-1895 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Volgens de geboorteakte (BS) was zij de dochter van Aldert de Gr oot (oud 44
jaar) en Lijsbeth Konijn (geb. 1787-04-21!). Ook de huwelijksakt e herhaalt
deze fout. Dochter van Cornelis Aalbertsz de GROOT, visser, en Lijsbeth Jans KONIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth DEKKER, geboren op 01-08-1842 te Egmond aan Zee, overleden op 07-01-1922 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1865 te Egmond aan Zee met Leendert PRINS, 24 jaar oud, geboren op 20-11-1840 te Egmond aan Zee, overleden op 27-01-1919 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software