Genealogie van Cornelis Aerjensz DUIJNCKER


I.1    Cornelis Aerjensz DUIJNCKER, zeeman/visser, geboren circa 1631 te Den Hoorn (Texel), "DUINKER = VAN HUISDUINEN"

De achternaam Duinker kwam op Texel reeds in de 16de eeuw voor.
In de registers van de 10de penning (no. 1452 Algemeen Rijksarchief, Den Haag) werden in de buurtschap Noordhaffel op Texel in1563 aangeslagen o.a. Aeriaen Duijnckers kinderen en Cornelis Aeriaensz Duijncker. In een boek van de gereformeerde kerk van Den Burg Texel werd op 22.5.1576 een heffing van de erfgenamen van Marijtgen Aris Duncker ingeschreven. Vanaf 1600 komt de naam Duijncker steeds veelvuldiger voor in de archieven van Medemblik betreffende de registratie van gezinshoofden op Texel in 1622, de 200ste penning in 1637 en de haardsteden in 1644, terwijl in de oud-rechtelijke archieven van Texel, bewaard in het Rijksarchief te Haarlem, de namen Duijncker en Duijnckerman vanaf 1626 werden vermeld bij de transporten. Jan Sijbransz Duijnckerman (Zuidhaffel) kwam éénmaal voor in een akte van 1626, Jan Sijbrandsz Duijncker's erfgenamen in een akte van 1629.
Hier vielen dus de laatste 3 letters van de naam Duijnckerman weg, zoals ook vaak gebeurde met namen als Kooiman, Buisman, Drijverman, Timmerman, die werden afgekort tot Kooi, Buis, Drijver, Timmer.

De familie Duijncker breidde zich op Texel in de 18de eeuw sterk uit.
Een studie van de naam bracht aan het licht, dat het niet om één, maar om meer families ging, die niet met elkaar verwant waren.
Een der vruchtbaarste families was die van het echtpaar Cornelis Aeriaensz Duijncker (geb. ca. 1631) en Aeff Simons in Den Hoorn op Texel, waarvan 3 of 4 zoons huwden, die de naam Duijncker voortzetten. Een dochter Martje huwde in Oosterend (Texel) (1689) met Giel Jacobsz Oom en had daarbij 4 zoons, die zich later ten slotte allen Duijncker noemden. Een zoon Jacob (geb. 1694) heette eerst Jacob Gielsz Oom, daarna Jacob Gielsz Ruijter en ten slotte Jacob Gielsz Duijncker (bij zijn overlijden in 1753).
Neeltje (geb. 1700) dochter van dit echtpaar Giel Jacobsz Oom en Martje Cornelis Duijncker, huwde (1723) met Cornelis Pietersz Timmerman, waarvan de zoons Arie (geb. 1732) en Cornelis (geb. 1737) reeds bij de doop de naam Duijncker ontvingen, terwijl de zoon Giel (geb. 1735) door het leven ging als Giel Cornelisz Ruijter. Deze laatste huwde in 1758 met Trijntje Cornelisd Boon en had een (1) zoon, Ariaan (geb. 1759), die weer Ariaan Gielsz Duijnker werd genoemd (zeer waarschijnlijk naar zijn jong overleden oom, de bovengenoemde Arie (1732)).
Na 1760 werd de naam alleen nog in de rechte mannelijke lijn voortgezet. Ook in de takken van de families, die in Den Hoorn bleven kon een enkele maal de overgang van de naam via een vrouw worden vastgesteld. Aangezien het doopboek van de gereformeerde kerk aldaar eerst vanaf 1750 bewaard is gebleven, was een exacte vaststelling van een en ander moeilijk.


"ONTSTAAN VAN DE NAAM DUINKER"

In het archief van de Kerkeraad van Oudeschild (no. 44 van het Archief van de Ned. Hervormde Kerk, Javastraat 100, Den Haag) werd in 1666 een aantekening over een uitkering aan een "duijnker vrouw" voor aflossing van haar man (waarschijnlijk als slaaf in Turkije, Algerije of Duinkerken gevangen gehouden) vermeld.
Op 4.6.1630 kwam een verslag voor in het register van transporten van Texel (Oudrechtelijk no. 6866, Rijksarchief Haarlem), waarin een inwoner van Oosterend beloofde geen "schapenkaesen uijt desen eijlande van Texel (te) voeren, (te) doen voeren noch transporteren, dan fijne oprechte schapenkaesen ongemengd met koeije melck zonder seij, noch daar bij te voegen eenige Wieringer, Duijncker, Schager noch diergelijcke schapenkaesen, dan alleene die gemerct zijn met derstede merck" enz.
Op een oude kaart van Adriaan Anthonisz van 1571 (waarvan kopie in de collectie Hingman, ARA no. 108, 128, 158, 17 1 en 248 1) werd het landdiep van Huisduinen, naar de heer H. Schoorl, Hillegom, mij mededeelde, het Duijncker gat genoemd.
Deze aanwijzingen deden ons vermoeden, dat 'duinker' betekende: 'van Huisduinen'. Deze veronderstelling werd bevestigd door een zin uit een notariele akte van 30.10.1689, RAH no. 4830, waarin o.a. Cornelis Jacobsz Coeman (49) ondersteund door de bovengenoemde Cornelis Aeriensz Duijncker (58) en Cornelis Hertiensz Hoeck (46) op verzoek van Cornelis Platvoet met zijn C.S. als trekkers, verklaarde, dat "sij (voor 32 jaar) doen int trecken sijnde van de treckers van huijsduijnen moeijlijckheijt wierden aengedaen dreijgende de duijncker treckers haar leijden lijndgaren stucken te snijden op haar strant, over welcke moeijlijckheijt sij luijden hebben geclaeght Aen den Heer Officier Hendrik de goeijer in dien tijt schout van Texel sijnde" enz.

Een en ander geeft zekerheid aan de herkomst van de naam Duinker, waarmee personen en zaken afkomstig uit Huisduinen werden aangeduid.

M.D. Dijt
Artikel overgenomen uit Gens Nostra jaargang 23 januart 1968.

Gehuwd met Aeff Simons.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelisz DUIJNKER (zie II.1).
   2.  Martje Cornelis DUIJNKER.
Gehuwd voor de kerk op 21-01-1690 te Den Hoorn (Texel) met Giel Jacobsz OOM, gedoopt (NG) op 04-04-1734 te Oosterend (Texel) (getuige(n): Vrouwtje Meijerts), zoon van Jacob Gielsz OOM en Antje Maartens.
   3.  Aarjen Cornelis DUIJNKER (Ariaan) (zie II.5).
   4.  Simon Cornelisz DUIJNKER (zie II.7).
   5.  Jacob Cornelisz DUIJNCKER.
Gehuwd op 06-03-1693 te Texel met Jantje Cornelisd BOENDER.

 
II.1    Jan Cornelisz DUIJNKER, zeeman/visser, geboren circa 1663 te Den Hoorn (Texel), overleden circa 1725 te Den Hoorn (Texel). Jan Cornelisz koopt bij huwelijk huis en erf in Den Hoorn van de Diaconie Gereformeerde Gemeente voor Fl. 316,--, zoon van Cornelis Aerjensz DUIJNCKER (zie I.1) en Aeff Simons.
Gehuwd op 15-03-1705 te Den Hoorn (Texel) met Martje Jans PLATVOET, geboren circa 1675 te Den Hoorn (Texel), dochter van Jan Cornelisz PLATVOET, stuurman van een vissersgaljoot (beëdigd in 1670), strandvonder (beëdigd in 1676) en huurder op 't Horntje in 1703, en Trijntje Gerrits.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jansz DUIJNKER (zie III.1).
   2.  Jan Jansz DUIJNKER (zie III.3).
   3.  Dirk Jansz DUIJNKER (zie III.5).
   4.  Pieter Jansz DUIJNKER (zie III.7).

 
II.5    Aarjen Cornelis DUIJNKER (Ariaan), zoon van Cornelis Aerjensz DUIJNCKER (zie I.1) en Aeff Simons.
Gehuwd voor de kerk op 27-01-1686 te Oosterend (Texel) (NG) met Antje Simons KWAST, 25 jaar oud, gedoopt (NG) op 22-02-1660 te Oosterend (Texel) (getuige(n): Neel Elmers), dochter van Simon Leendertsz KWAST en Naan Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Naantje DUIJNKER, gedoopt (NG) op 29-11-1690 te Oosterend (Texel) (getuige(n): Anna Ariaans).
   2.  Aafje DUIJNKER, gedoopt (NG) op 21-06-1693 te Oosterend (Texel) (getuige(n): Jantje Sakes).
   3.  Aaltje DUIJNKER, gedoopt (NG) op 28-08-1695 te Oosterend (Texel) (getuige(n): Martje Cornelis).

 
II.7    Simon Cornelisz DUIJNKER, zoon van Cornelis Aerjensz DUIJNCKER (zie I.1) en Aeff Simons.
Gehuwd met Maartje DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Simonsz DUIJNKER (zie III.12).
   2.  Dirk Simonsz DUIJNKER (zie III.14).
   3.  Jan Simonsz DUIJNKER (zie III.18).

 
III.1    Cornelis Jansz DUIJNKER, loods & grootschipper, geboren circa 1706 te Den Hoorn (Texel), overleden op 11-10-1756 te Den Hoorn (Texel), zoon van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie II.1) en Martje Jans PLATVOET.
Ondertrouwd op 03-04-1734 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 18-04-1734 te Den Hoorn (Texel) met Grietje Cornelis REBEL, geboren circa 1715 te Den Hoorn (Texel), overleden v7-12-1813 te Texel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelisz DUIJNKER, geboren circa 1736 te Den Hoorn (Texel), overleden voor 1742 te Den Hoorn (Texel).
   2.  Neeltje DUIJNKER, geboren circa 1739 te Den Hoorn (Texel), overleden op 05-12-1813 te Den Hoorn (Texel), ongehuwd.
   3.  Jan Cornelisz DUIJNKER (zie IV.3).

 
III.3    Jan Jansz DUIJNKER, loodsschipper (nr35), geboren circa 1708 te Den Hoorn (Texel), overleden op 17-01-1782 te Den Hoorn (Texel), zoon van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie II.1) en Martje Jans PLATVOET.
Gehuwd op 03-09-1735 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 18-09-1735 te 't Hoekje (Texel) (NG) met Vrouwtje Teunis DEKKER, geboren circa 1720 te Den Hoorn (Texel), overleden voor 1765 te Texel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jansz DUIJNKER (de Jonge) (zie IV.6).
   2.  Teunis Jansz DUIJNKER (zie IV.9).
   3.  Martje Jans DUIJNKER, geboren circa 1744 te Den Hoorn (Texel), overleden op 23-02-1816 te Den Hoorn (Texel).
Gehuwd op 03-02-1769 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 19-02-1769 te Den Hoorn (Texel) met Pieter Claasz DAALDER, 25 jaar oud, loods, zeilmaker, ouderling, geboren op 09-12-1743 te Den Hoorn (Texel), overleden op 24-02-1825 te Den Hoorn (Texel) op 81-jarige leeftijd, zoon van Claas Pietersz DAALDER, Schoolmeester en koster, en Alida Johannes SLOKKER (Alida Johanna).
   4.  Simon Jansz DUIJNKER (zie IV.13).
   5.  Frouwtje Jans DUIJNKER, geboren op 13-09-1750 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 17-09-1750 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Gerritje Jans).
   6.  Trijntje Jans DUIJNKER, geboren op 13-09-1750 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 17-09-1750 te Den Hoorn (Texel), overleden op 17-08-1827 te Den Hoorn (Texel) op 76-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 10-08-1774 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-08-1774 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Remmert Pietersz KUNST, 23 jaar oud, geboren op 11-07-1751 te Den Hoorn (Texel), overleden v6-01-1791 te Texel.
Ondertrouwd (2) op 06-01-1791 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 40-jarige leeftijd op 23-01-1791 te Den Hoorn (Texel) met Jan Pietersz de JAGER, 67 jaar oud, geboren op 24-10-1723 te Den Hoorn (Texel).
   7.  Grietje Jans DUIJNKER, gedoopt (NG) op 01-10-1752 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Cornelisje Theunis), overleden op 22-09-1808 te Oosterend (Texel) op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 12-08-1785 te Oosterend (Texel), gehuwd voor de kerk op 12-08-1784 te Den Hoorn (Texel) met Arien Harksz van DIJK, 30 jaar oud, geboren op 01-09-1754 te Oosterend (Texel), overleden circa 1791 te Den Hoorn (Texel).
Gehuwd (2) circa 1792 te Den Hoorn (Texel) met Frederiksz FREDERIK.
   8.  Cornelis Jansz DUIJNKER (zie IV.22).

 
III.5    Dirk Jansz DUIJNKER, loods, geboren circa 1712 te Den Hoorn (Texel), overleden op 10-04-1783 te Den Hoorn (Texel), zoon van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie II.1) en Martje Jans PLATVOET.
Ondertrouwd op 17-12-1740 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 01-01-1741 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Trijntje Cornelis KUIJT, geboren circa 1720 te Den Hoorn (Texel), overleden v161`2-181 te Texel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Dirksz DUIJNKER, loods, geboren circa 1741 te Den Hoorn (Texel), overleden op 13-10-1810 te op zee.
Gehuwd op 30-01-1761 te Den Hoorn (Texel) met Geertje Pieters, geboren circa 1740 te Den Hoorn (Texel)?
   2.  Klaas Dirksz DUIJNKER (zie IV.26).
   3.  Cornelis Dirksz DUIJNKER (zie IV.28).
   4.  Jantje Dirks DUIJNKER, geboren circa 1747 te Den Hoorn (Texel), overleden op 21-05-1819 te Den Hoorn (Texel).
Gehuwd op 09-02-1770 te Den Hoorn (Texel) met Cornelis Leenderts KUNST, geboren circa 1754 te Den Hoorn (Texel), overleden v22-5-1819 te Texel.
   5.  Jacob Dirksz DUIJNKER, geboren op 10-07-1750 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 12-07-1750 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Hilgen Jans Duijnker), overleden op 14-12-1816 te Den Hoorn (Texel) op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 22-02-1786 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 22-02-1786 te Den Hoorn (Texel) met Neeltje Cornelis de VRIES, 16 jaar oud, geboren op 10-09-1769 te Texel, overleden v1612-1816 te Texel, dochter van Cornelis Jacobsz de VRIES en Stijntje Jacobs.
   6.  Martje Dirks DUIJNKER, werkster, geboren op 18-01-1756 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 18-01-1756 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Hilgen Jans Duijnker), overleden op 06-03-1823 te Enkhuizen op 67-jarige leeftijd, ongehuwd.

 
III.7    Pieter Jansz DUIJNKER, schipper, geboren circa 1712 te Den Hoorn (Texel), overleden op 08-02-1799 te Den Hoorn (Texel), zoon van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie II.1) en Martje Jans PLATVOET.
Gehuwd op 31-12-1745 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 23-01-1746 te Den Hoorn (Texel) met Grietje Jans KRIJNEN, geboren circa 1725 te Den Hoorn (Texel), overleden circa 1770 te Den Hoorn (Texel), dochter van Jan Aarjens KRIJNEN en Dieuwer Jacobs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pietersz DUIJNKER (zie IV.35).
   2.  Trijntje Pietersz DUIJNKER, geboren op 24-01-1751 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 24-01-1751 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Dieuwertje Krijnen), overleden voor 1754 te Den Hoorn (Texel).
   3.  Martje Pieters DUIJNKER, geboren op 01-01-1755 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 01-01-1755 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijn Sipkes), overleden op 08-12-1823 te Medemblik op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1775 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 28-05-1775 te Den Hoorn (Texel) met Frederik Jacobsz KOOIJMAN (COOIMAN of COYMAN), 22 jaar oud, geboren op 16-07-1752 te Texel, gedoopt (NG) op 16-05-1775 te Texel (getuige(n): Jantje Jans), zoon van Jacob Dirksz KOOIJMAN en Martje Dirks.
   4.  Trijntje Pieters DUIJNKER, geboren op 01-01-1755 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 01-01-1755 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Iem Simons), overleden op 29-03-1812 te Den Hoorn (Texel) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 07-10-1774 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 21-10-1774 te Oudeschild (Texel) (NG) met Dirk Albertsz NANNING, 23 jaar oud, geboren op 18-07-1751 te Oudeschild (Texel), gedoopt (NG) op 18-07-1751 te Oudeschild (Texel) (getuige(n): Cornelisje Jans Nannes), zoon van Albert Jansz NANNING en Marijtje Hendriks STOUT.

 
III.12    Willem Simonsz DUIJNKER, geboren circa 1703, overleden op 19-01-1759, zoon van Simon Cornelisz DUIJNKER (zie II.7) en Maartje DEKKER.
Gehuwd met Trijntje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simon Willemsz DUIJNKER (zie IV.42).

 
III.14    Dirk Simonsz DUIJNKER, zoon van Simon Cornelisz DUIJNKER (zie II.7) en Maartje DEKKER.
Gehuwd (1) op 26-05-1715 te Den Hoorn (Texel) met Martje Jacobs, overleden voor 1730.
Gehuwd (2) op 27-08-1730 te Den Hoorn (Texel) met Impjen Simons, overleden voor 1740.
Gehuwd (3) op 24-01-1740 met Arien Huijbers.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Simon Dirksz DUIJNKER (zie IV.44).

 
III.18    Jan Simonsz DUIJNKER, zoon van Simon Cornelisz DUIJNKER (zie II.7) en Maartje DEKKER.
Gehuwd (1) met NN. NN.
Gehuwd (2) met Dieuwertje Gerbrants.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Simon Jansz DUIJNKER (zie IV.46).

 
IV.3    Jan Cornelisz DUIJNKER, loods, geboren circa 1742 te Den Hoorn (Texel), overleden te Texel, zoon van Cornelis Jansz DUIJNKER (zie III.1) en Grietje Cornelis REBEL.
Ondertrouwd (1) op 09-01-1773 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 24-01-1773 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Neeltje Michiels KRIEKEBOOM, geboren circa 1750 te Den Hoorn (Texel), overleden v17-1-1784 te Den Hoorn (Texel).
Gehuwd (2) op 15-01-1784 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 17-01-1784 te Den Hoorn (Texel) met Trijntje Theunis GROOT, geboren circa 1763 te Den Hoorn (Texel), dochter van Theunis Gerritsz GROOT en Antje Remmerts.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Jansz DUIJNKER (zie V.1).
   2.  Jan DUIJNKER, geboren op 27-06-1773 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 27-07-1773 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Sipkes), overleden voor 1777 te Den Hoorn (Texel).
   3.  Michiel Jansz DUIJNKER, geboren op 08-07-1774 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 15-07-1774 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Jans).
   4.  Rijer Jansz DUIJNKER (zie V.5).
   5.  Jan Jansz DUIJNKER, gedoopt op 30-08-1777 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Neeltje Duijnker), overleden op 01-05-1779 te Den Hoorn (Texel) op 1-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   6.  Theunis Jansz DUIJNKER (zie V.8).

 
IV.6    Jan Jansz DUIJNKER (de Jonge), geboren circa 1737 te Den Hoorn (Texel), overleden op 14-04-1797 te Den Hoorn (Texel), zoon van Jan Jansz DUIJNKER (zie III.3) en Vrouwtje Teunis DEKKER.
Ondertrouwd (1) op 30-01-1761 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 15-02-1761 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Trijntje Pietersd ELIS, geboren circa 1740 te Den Hoorn (Texel), overleden op 04-11-1767 te Den Hoorn (Texel).
Gehuwd (2) op 02-12-1768 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 18-12-1768 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Martje Cornelis KOOGER, geboren circa 1746 te Den Hoorn (Texel), overleden op 16-12-1811 te Den Hoorn (Texel).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Jansz DUIJNKER (zie V.10).
   2.  Jan Jansz DUIJNKER, geboren te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 09-06-1765 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Frouwtje Theunis).
   3.  Cornelis DUIJNKER, geboren op 09-06-1765 te Den Hoorn (Texel), overleden op 02-08-1828 te Den Hoorn (Texel) op 63-jarige leeftijd.
   4.  Martje Jans DUIJNKER, geboren op 25-10-1767 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 25-10-1767 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Aarjens), overleden op 17-09-1808 te Den Hoorn (Texel) op 40-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 29-07-1791 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 14-08-1791 te Den Hoorn (Texel) met Leendert Cornelisz VOS, 23 jaar oud, geboren op 18-10-1767 te Den Hoorn (Texel), overleden op 24-05-1810 te Den Hoorn (Texel) op 42-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Cornelisje Jans DUIJNKER, geboren op 17-06-1770 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 17-06-1770 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Antje Cornelis Kooger), overleden op 19-04-1846 te Den Helder op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-04-1797 te Den Hoorn (Texel), Gehuwd voor de kerk op 23-04-1797 te Den Hoorn (Texel) met Pieter Jansz LAP, 32 jaar oud, geboren op 29-07-1764 te Den Hoorn (Texel), overleden circa 1810 te Den Hoorn (Texel).
   6.  Jantje Jansd DUIJNKER, gedoopt (ng) op 28-03-1773 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Jans Duijnker), overleden op 19-11-1848 te Den Helder op 75-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 06-03-1795 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 20-03-1795 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Gerrit Klaasz ABBENES (Hertje), 27 jaar oud, geboren op 15-11-1767 te Den Hoorn (Texel), overleden v1911-1851 te Den Helder.

 
IV.9    Teunis Jansz DUIJNKER, loodsschipper, geboren circa 1740 te Den Hoorn (Texel), overleden op 05-12-1780 te Den Hoorn (Texel), zoon van Jan Jansz DUIJNKER (zie III.3) en Vrouwtje Teunis DEKKER.
Ondertrouwd op 18-03-1763 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 04-04-1763 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Antje Huijberts MOENIS of MOENES, geboren circa 1740 te Den Hoorn (Texel), overleden op 12-01-1814 te Den Hoorn (Texel), dochter van Huijbert Cornelisz MOENIS of MOENES en Grietje Cornelis KLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Teunis DUIJNKER, geboren op 12-05-1763 te Den Burg (Texel), gedoopt (ng) op 12-05-1763 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Huijbert Moenis), overleden op 03-02-1841 te Den Hoorn (Texel) op 77-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 11-05-1796 te Oudeschild (Texel), gehuwd op 33-jarige leeftijd op 27-05-1796 te Oudeschild (Texel) (schepenbank) met Albert BUIJSEKOOL, 32 jaar oud, geboren op 01-04-1764 te Oudeschild (Texel), gedoopt (NG) op 01-04-1764 te Oudeschild (Texel) (getuige(n): Antje Alberts Kikkert), overleden v 3-2-1841 te Texel, zoon van Simon Michielsz BUIJSEKOOL en Remmigje Alberts KIKKERT.
   2.  Trijntje Teunis DUIJNKER, geboren op 25-08-1765 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 25-08-1765 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Jans), overleden op 06-01-1809 te Den Hoorn (Texel) op 43-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 19-03-1791 te Den Hoorn (Texel), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-04-1791 te Den Hoorn (Texel) met Cornelis Pietersz HOOGSCHAGEN, geboren circa 1765 te Den Hoorn (Texel), overleden v14-3-1833 te Den Helder.
   3.  Pietertje Teunis DUIJNKER, geboren op 28-08-1768 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 28-08-1768 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Neeltje Cornelis), overleden op 23-11-1827 te Den Hoorn (Texel) op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-01-1795 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 12-01-1795 te Den Hoorn (Texel) met Pieter Jansz KUIJPER, 40 jaar oud, geboren op 23-10-1754 te Den Hoorn (Texel), overleden v2411-1827 te Den Hoorn (Texel).
   4.  Martje Teunis DUIJNKER, geboren op 26-05-1771 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 26-05-1771 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Jans), overleden op 26-01-1854 te Den Hoorn (Texel) op 82-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 17-04-1797 te Den Hoorn (Texel), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1797 te Texel (schepenbank), gehuwd voor de kerk op 07-05-1797 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Pieter Pietersz KUIJPER, 25 jaar oud, geboren op 10-11-1771 te Texel, overleden op 14-04-1827 te Texel op 55-jarige leeftijd.
   5.  Jan Teunisz DUIJNKER (zie V.29).
   6.  Cornelis Teunisz DUIJNKER, geboren op 13-07-1777 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 13-07-1777 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Rempje Huijberts Moenis).
Gehuwd met Rempje Huijbers.

 
IV.13    Simon Jansz DUIJNKER, loods, geboren circa 1747 te Den Hoorn (Texel), overleden op 30-07-1806 te Den Hoorn (Texel), zoon van Jan Jansz DUIJNKER (zie III.3) en Vrouwtje Teunis DEKKER.
Ondertrouwd op 17-01-1772 te Den Hoorn (Texel), gehuwd op 02-02-1772 te Den Hoorn (Texel) met Jannetje Cornelis DEKKER, geboren circa 1757 te Texel, overleden v 5-7-1837 te Texel, dochter van Cornelis Simonsz DEKKER en Trijntje APPEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Simonsz DUIJNKER, zeeman, geboren op 04-06-1772 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 08-06-1772 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Appel), overleden op 05-07-1837 te Texel op 65-jarige leeftijd.
   2.  Jan Simonsz DUIJNKER, geboren op 24-12-1774 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 24-12-1774 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Grietje Jans), overleden 01-1776 te Den Hoorn (Texel).
   3.  Jan Simonsz DUIJNKER, geboren op 18-02-1776 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 18-02-1776 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Jans Duijnker), overleden v14-7-1782 te Den Hoorn (Texel).
   4.  Trijntje Simons DUIJNKER, geboren op 10-08-1777 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 10-08-1777 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Maartje Dekker), overleden op 09-07-1838 te Texel op 60-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 13-04-1803 te Den Hoorn (Texel), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-04-1803 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 01-05-1803 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Pieter Dirksz NANNING, 24 jaar oud, geboren op 22-11-1778 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 22-11-1778 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Pieters Duijnker), overleden na9-7-1838 te Texel, zoon van Dirk Albertsz NANNING en Trijntje Pieters DUIJNKER.
   5.  Frouwtje Simons DUIJNKER, geboren op 04-05-1780 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 04-05-1780 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Grietje Jans), overleden v12-9-1790 te Den Hoorn (Texel).
   6.  Jan Simonsz DUIJNKER (zie V.39).
   7.  Teunis Simonsz DUIJNKER, geboren op 19-02-1786 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 19-02-1786 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Jans Duijnker), overleden v25-5-1788 te Den Hoorn (Texel).
   8.  Teunis Simonsz DUIJNKER (zie V.43).
   9.  Frouwtje Simons DUIJNKER, geboren op 12-09-1790 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 12-09-1790 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Jans Duijnker), overleden op 28-06-1854 te Den Hoorn (Texel) op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-03-1812 te Den Hoorn (Texel) met Klaas Pietersz van GROUW, 21 jaar oud, timmerman, geboren op 26-12-1790 te Texel, gedoopt (DG) op 29-10-1842 te Texel, overleden 00-08-1862 te Texel, zoon van Pieter Gerbrandsz van GROUW en Trijntje Klaas DRIJVER.

 
IV.22    Cornelis Jansz DUIJNKER, zeeman,loods, geboren op 07-01-1757 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 09-01-1757 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Hilgen Jans), overleden op 02-08-1828 te Den Hoorn (Texel) op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan Jansz DUIJNKER (zie III.3) en Vrouwtje Teunis DEKKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-02-1783 te Den Hoorn (Texel) met Neeltje Cornelis (Crillisd) GROENVELT, 25 jaar oud, geboren op 04-08-1757 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 04-08-1757 te Den Hoorn (Texel), dochter van Cornelis Simonsz GROENVELT en Antje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frouwtje Cornelis DUIJNKER, gedoopt (ng) op 22-02-1784 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Grietje Jans Duijnker), overleden voor 1785 te Den Hoorn (Texel).
   2.  Frouwtje Cornelis DUIJNKER, gedoopt (ng) op 27-11-1785 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Jans Duijnker), overleden op 24-02-1790 te Den Hoorn (Texel) op 4-jarige leeftijd.
   3.  Frouwtje Cornelis DUIJNKER, geboren op 02-05-1790 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 02-05-1790 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Jans Duijnker).
   4.  Crillis Cornelisz DUIJNKER (zie V.51).

 
IV.26    Klaas Dirksz DUIJNKER, loods, geboren 00-10-1743 te Den Hoorn (Texel), overleden op 09-04-1807 te Den Hoorn (Texel), zoon van Dirk Jansz DUIJNKER (zie III.5) en Trijntje Cornelis KUIJT.
Ondertrouwd op 05-10-1770 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 21-10-1770 te Den Hoorn (Texel) met Aaltje Cornelis BLAUW, 20 jaar oud, gedoopt (NG) op 27-09-1750 te Den Hoorn (Texel), overleden v 5-9-1814 te Texel, dochter van Cornelis Klaasz BLAUW en Dieuwerje Jans DUIJNKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Klaasz DUIJNKER (zie V.53).
   2.  Jan Klaasz DUIJNKER, geboren op 15-08-1773 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 15-08-1773 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Sipkes), overleden voor 1781 te Den Hoorn (Texel).
   3.  Trijntje Klaasd DUIJNKER, geboren op 21-05-1775 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 21-05-1775 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Dirks), overleden voor 1785 te Den Hoorn (Texel).
   4.  Cornelis Klaasz DUIJNKER (zie V.57).
   5.  Jan Klaasz DUIJNKER, geboren op 10-02-1781 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 10-02-1781 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Sipkes), overleden op 24-12-1808 te Den Hoorn (Texel) op 27-jarige leeftijd.
   6.  Trijntje Klaasd DUIJNKER, geboren op 09-07-1786 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 09-07-1786 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Jantje Dirks Duijnker), overleden op 27-02-1824 te Den Hoorn (Texel) op 37-jarige leeftijd.

 
IV.28    Cornelis Dirksz DUIJNKER, geboren circa 1744 te Den Hoorn (Texel), overleden op 22-09-1792 te op zee na vuurgevecht, zoon van Dirk Jansz DUIJNKER (zie III.5) en Trijntje Cornelis KUIJT.
Gehuwd op 07-05-1772 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 24-05-1772 te Den Hoorn (Texel) met Aafje Cornelis ZWART, geboren circa 1747 te Den Hoorn (Texel), overleden n25-4-1784 te Texel, dochter van Cornelis Jansz ZWART en Guurtje Pieters KRIJNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Cornelis DUIJNKER, geboren op 27-06-1773 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 27-06-1773 te Den Hoorn (Texel).
   2.  Cornelis Cornelisz DUIJNKER, geboren op 29-01-1775 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 29-01-1775 te Den Hoorn (Texel).
   3.  Guurtje Cornelis DUIJNKER, geboren op 25-04-1784 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 25-04-1784 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Lijsbet Jaspers Pronk (tante)), overleden op 10-09-1856 te Den Hoorn (Texel) op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-07-1809 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 23-07-1809 te Den Hoorn (Texel) met Dirk Dirksz GOLLENSTEIJN, 26 jaar oud, boerenknecht, gedoopt (NG) op 24-10-1782 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Jusina Kranevelt), overleden voor 1842 te Texel, zoon van Dirk GOLLENSTEIN, steenzetter en aannemer van dijkwerken, en Antje Siegerts STUIJFZAK.

 
IV.35    Jan Pietersz DUIJNKER, geboren circa 1749 te Den Hoorn (Texel), overleden voor 1794, zoon van Pieter Jansz DUIJNKER (zie III.7) en Grietje Jans KRIJNEN.
Gehuwd op 16-08-1770 te Den Hoorn (Texel), zou ook De Koog kunnen zijn, gehuwd voor de kerk op 02-09-1770 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Willempje Pieters VISSER, geboren circa 1750 te De Koog (Texel), dochter van Pieter Pietersz VISSER en Sanderijntje DIJT?
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Jans DUIJNKER, geboren op 23-12-1770 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 23-12-1770 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Neel Jans Vaartjes).
Ondertrouwd op 12-09-1794 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 30-09-1794 te Den Hoorn (Texel) met Willem SNOOIJ, 20 jaar oud, gedoopt op 01-01-1774 te Den Hoorn (Texel).
   2.  Sanderijntje DUIJNKER, geboren op 17-02-1773 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 17-02-1773 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Dirk Visser), overleden op 07-08-1774 te Den Hoorn (Texel) op 1-jarige leeftijd.
   3.  Pieter DUIJNKER, geboren op 06-08-1774 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 07-08-1774 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Sipkes).
   4.  Dieuwertje DUIJNKER, gedoopt (NG) op 16-02-1777 te De Koog (Texel) (getuige(n): Stijntje Pieters Visser), overleden voor 1781 te De Koog (Texel).
   5.  Stijntje Jans DUIJNKER, gedoopt op 21-02-1779 te De Koog (Texel) (getuige(n): Cornelis Snip), overleden op 01-04-1809 te Den Burg (Texel) op 30-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 25-05-1803 te Texel, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-06-1803 te Texel met Dirk Jansz SCHAGEN, 24 jaar oud, geboren op 02-05-1779 te Texel, gedoopt (NG) op 02-05-1779 te Den Burg (Texel), zoon van Jan Cornelisz SCHAGEN en Elisabeth Pieters ZWIJNSVEER.
   6.  Dieuwertje Jans DUIJNKER, geboren op 24-03-1781 te De Koog (Texel), gedoopt (NG) op 24-03-1781 te De Koog (Texel) (getuige(n): Martje Pieters Duijnker), overleden op 03-10-1807 te De Koog (Texel) op 26-jarige leeftijd, bij overlijden van 12 oude zoon in de registers aangeduid als "gemene dame" = publieke vrouw.
Gehuwd circa 1807 te Den Burg (Texel) met Pieter OTTEN, geboren circa 1780 te Den Burg (Texel)? (gezindte: RK).

 
IV.42    Simon Willemsz DUIJNKER, geboren op 21-10-1725, zoon van Willem Simonsz DUIJNKER (zie III.12) en Trijntje Cornelis.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 23-07-1779 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 08-08-1779 te Den Hoorn (Texel) met Trijntje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Simonsd DUIJNKER, geboren circa 1780.
Gehuwd op 08-03-1797 te Texel met Pieter Klaasz SPIGT.

 
IV.44    Simon Dirksz DUIJNKER, zoon van Dirk Simonsz DUIJNKER (zie III.14) en Martje Jacobs.
Gehuwd op 30-01-1746 met Antje Gerritsd KOLDER, 24 jaar oud, gedoopt (NG) op 20-07-1721 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Stijntje Hans), dochter van Gerrit Hendriksz KOLDER en Martje Aarjens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Simonsz DUIJNKER, gedoopt (NG) op 07-02-1751 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Gerrits), overleden circa 1752 te Den Hoorn (Texel).
   2.  Dirk Simonsz DUIJNKER, gedoopt (NG) op 02-06-1752 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Gerrits), overleden voor 1756 te Den Hoorn (Texel).
   3.  Martje Simons DUIJNKER, gedoopt (NG) op 16-12-1753 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Maartens).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-08-1778 te Texek (getuige(n): l) met Huijbert Cornelisz LAP.
   4.  Dirk Simonsz DUIJNKER, gedoopt (NG) op 10-10-1756 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Dieuwertje Gerrits).
   5.  Jantje Simons DUIJNKER, gedoopt (NG) op 04-11-1759 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Gerrits).
   6.  Jacob Simonsz DUIJNKER (zie V.82).
   7.  Dieuwertje Simons DUIJNKER, gedoopt (NG) op 22-07-1764 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Gerrits).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-01-1790 te Texel met Teunis Jansz KONING, weduwnaar.

 
IV.46    Simon Jansz DUIJNKER, zoon van Jan Simonsz DUIJNKER (zie III.18) en Dieuwertje Gerbrants.
Gehuwd op 17-10-1755 te Den Hoorn (Texel) met Neeltje Jans CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Simonsz DUIJNKER (zie V.85).
   2.  Aagje Simons DUIJNKER, geboren op 17-08-1760 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 17-08-1760 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Antje Jans).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-04-1787 te Den Hoorn (Texel) met Jacob Simonsz DUIJNKER, 25 jaar oud (zie V.82).
   3.  Hendrik Simonsz DUIJNKER, geboren op 22-08-1762 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 22-08-1762 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Antje Jans).

 
V.1    Cornelis Jansz DUIJNKER, zeeman/loods, geboren op 27-06-1773 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 04-07-1773 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Sipkes), overleden op 21-10-1843 te Den Hoorn (Texel) op 70-jarige leeftijd, zoon van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie IV.3) en Neeltje Michiels KRIEKEBOOM.
Ondertrouwd op 05-05-1802 te Den Hoorn (Texel), gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-05-1802 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 23-05-1802 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Willempje Pieters BAKKER, 25 jaar oud, geboren op 16-02-1777 te Den Hoorn (Texel), overleden op 16-10-1826 te Den Hoorn (Texel) op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelisz DUIJNKER (zie VI.1).
   2.  Neeltje Cornelisd DUIJNKER, geboren op 10-03-1805 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 17-03-1805 te Den Hoorn (Texel), overleden op 23-11-1847 te Den Hoorn (Texel) op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-05-1829 te Den Hoorn (Texel) met Jan Jacobsz BRUIJN, 25 jaar oud, broodbakker, geboren op 25-03-1804 te Den Hoorn (Texel), overleden op 12-12-1850 te Den Hoorn (Texel) op 46-jarige leeftijd.
   3.  Machiel DUIJNKER, geboren op 06-12-1806 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 07-12-1806 te Den Hoorn (Texel), overleden op 23-05-1815 te Den Hoorn (Texel) op 8-jarige leeftijd.
   4.  Trijntje DUIJNKER, geboren op 27-03-1811 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 31-03-1811 te Den Hoorn (Texel), overleden op 15-01-1889 te Den Hoorn (Texel) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 22-04-1832 te Texel met Pieter Albetrsz BAKKER, 27 jaar oud, schoenmaker, geboren op 12-08-1804 te Texel, overleden voor 1855.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 01-03-1855 te Texel met Dirk Dirksz VEEN, arbeider, geboren circa 1794 te Vianen, overleden v16-1-1889 te Texel.

 
V.5    Rijer Jansz DUIJNKER, zeeman, geboren op 10-03-1776 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 10-03-1776 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Jans Duijnker), overleden op 06-10-1856 te Den Hoorn (Texel) op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie IV.3) en Neeltje Michiels KRIEKEBOOM.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-05-1806 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 23-05-1806 te Den Hoorn (Texel) met Trijntje Remmerts KUNST, 28 jaar oud, gedoopt (NG) op 17-08-1777 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Grietje Jans Duijnker), overleden op 15-09-1829 te Texel op 52-jarige leeftijd, dochter van Remmert Pietersz KUNST en Trijntje Jans DUIJNKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje DUIJNKER, geboren op 30-05-1807 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 30-05-1807 te Den Hoorn (Texel), overleden op 12-04-1878 te Den Hoorn (Texel) op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 05-05-1836 te Texel met Jan Fulps KRIJNEN, 37 jaar oud, doende boerenbedrijf, geboren op 30-09-1798 te Den Hoorn (Texel), overleden op 24-04-1854 te Texel op 55-jarige leeftijd.
   2.  Jannetje DUIJNKER, geboren op 20-10-1808 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 23-10-1808 te Den Hoorn (Texel), overleden op 04-05-1873 te Den Burg (Texel) op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-02-1839 te Texel met Maarten Klaasz KALIS, 28 jaar oud, doende boerenbedrijf, geboren op 16-12-1810 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 16-12-1810 te Den Hoorn (Texel), overleden op 23-02-1872 te Den Hoorn (Texel) op 61-jarige leeftijd.

 
V.8    Theunis Jansz DUIJNKER, kustkanonnier, geboren op 28-06-1784 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 28-06-1784 te Den Hoorn (Texel), overleden op 17-04-1812 te Ongeren op 27-jarige leeftijd, zoon van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie IV.3) en Trijntje Theunis GROOT.
Ondertrouwd op 21-12-1808 te Texel, gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-01-1809 te Texel met Kornelisje Jans MULDER, 29 jaar oud, geboren op 21-03-1779 te Oosterend (Texel), gedoopt (RK) op 21-03-1779 te Oosterend (Texel).
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje DUIJNKER, gedoopt (RK) op 17-10-1809 te Den Hoorn (Texel), overleden op 22-12-1851 te Den Helder op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-04-1837 te Den Helder met Jacob van BREDERODE, schoenmaker, geboren circa 1816 te Medemblik (gezindte: RK), overleden n2212-1851 te Den Helder.

 
V.10    Pieter Jansz DUIJNKER, commissaris der loodsen, geboren op 22-04-1762 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 25-04-1762 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Tetje Pieters), overleden op 09-04-1849 te Den Helder op 86-jarige leeftijd, zoon van Jan Jansz DUIJNKER (de Jonge) (zie IV.6) en Trijntje Pietersd ELIS.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06-10-1785 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 13-10-1785 te Den Hoorn (Texel) met Neeltje Aarjens NANNINGS(EN), 21 jaar oud, geboren op 09-09-1764 te Den Hoorn (Texel), overleden op 26-02-1811 te Den Hoorn (Texel) op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 07-02-1812 te Den Hoorn (Texel) met Martje Garbrands DROS, geboren circa 1767 te Den Helder, overleden op 10-04-1849 te Den Helder, weduwe van Gerrit Willemsz Bakker; eerder weduwe van Simon Sijbrandsz Kuijper, dochter van Garbrard DROS en Guurtje ABRAMS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Pietersz DUIJNKER (zie VI.15).
   2.  Nanning Pietersz DUIJNKER, geboren op 08-11-1789 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 08-11-1789 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Nannings), overleden voor 1795 te Den Hoorn (Texel).
   3.  Dirkje Pieters DUIJNKER, geboren op 20-03-1791 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 20-03-1791 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Nannings), overleden v2510-1792 te Den Hoorn (Texel).
   4.  Dirkje Pieters DUIJNKER, geboren op 25-10-1792 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 28-10-1792 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Nannings), overleden op 29-11-1853 te Den Helder op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1814 te Texel met Jan Gerritsz BAKKER, 21 jaar oud, schipper, geboren op 04-02-1793 te Texel.
   5.  Nanning Pieters DUIJNKER (zie VI.21).
   6.  Pieter Pietersz DUIJNKER (zie VI.24).
   7.  Trijntje Pieters DUIJNKER, geboren op 26-06-1801 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 28-06-1801 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Jans Duijnker), overleden op 26-03-1881 te Den Helder op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-12-1826 te Texel met Benjamin Klaasz VISSER, geboren circa 1780 te Texel, overleden n26-3-1881 te Texel.
   8.  Arien Pietersz DUIJNKER (zie VI.28).

 
V.29    Jan Teunisz DUIJNKER, loods, geboren op 10-10-1773 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 10-10-1773 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Jans), overleden te Texel, overleden tussen 11-10-1842 en 24-11-1873, zoon van Teunis Jansz DUIJNKER (zie IV.9) en Antje Huijberts MOENIS of MOENES.
Ondertrouwd op 17-04-1797 te Den Hoorn (Texel), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-05-1797 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 07-05-1797 te Den Hoorn (Texel) (NG) met Martje Pieters KRIJNEN, 26 jaar oud, gedoopt (NG) op 11-10-1770 te Den Hoorn (Texel), overleden circa 1847 te Den Hoorn (Texel), dochter van Pieter Cornelisz KRIJNEN en Neeltje Maartens BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Jans DUIJNKER, geboren op 23-11-1797 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 26-11-1797 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Jantje Pieters Krijnen), overleden circa 1798 te Den Hoorn (Texel).
   2.  Neeltje Jans DUIJNKER, geboren op 21-11-1801 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 22-11-1801 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Jantje Pieters Krijnen), overleden op 17-07-1875 te Den Burg (Texel) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-09-1829 te Texel met Hendrik Cornelisz BRUIJN, 23 jaar oud, boer, geboren op 09-03-1806 te Texel, overleden v17-7-1875 te Texel.
   3.  Teunis Jansz DUIJNKER (zie VI.33).
   4.  Antje Jans DUIJNKER, geboren op 08-11-1805 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 10-11-1805 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Pietertje Teunis Duijnker), overleden op 10-01-1891 te Den Hoorn (Texel) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1830 te Texel met Jacob Klaasz BRUIN, 24 jaar oud, veehouder, geboren op 19-01-1806 te Texel, overleden n10-1-1891 te Texel, zoon van Klaas Jacobsz BRUIJN, broodbakker, en Annaatje Alberts de RUIJTER.
   5.  Cornelisje Jans DUIJNKER, geboren op 30-12-1807 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 03-01-1808 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Jantje Pieters Krijnen), overleden op 14-05-1898 te Den Hoorn (Texel) op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 11-06-1836 te Texel met Jan Geerlof KISTEMAKER, 38 jaar oud, zeeman, geboren op 19-11-1797 te Oudeschild (Texel) (gezindte: NG), overleden v14-5-1898 te Texel, weduwnaar van Vrouwtje Jacobsd de Wijn.
   6.  Liesbeth Jans DUIJNKER (Liezebeth), geboren op 02-03-1811 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 03-03-1811 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Teunis Duijnker), overleden op 17-05-1811 te Den Hoorn (Texel), 76 dagen oud.
   7.  Elisabeth DUIJNKER, geboren op 23-02-1816 te Den Hoorn (Texel), overleden op 23-11-1873 te De Waal (Texel) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-09-1841 te Den Hoorn (Texel) met Simon Dirksz BOON, 24 jaar oud, werkman, geboren op 30-10-1816 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 25-01-1835 te Den Hoorn (Texel), overleden op 13-06-1850 te Texel op 33-jarige leeftijd.

 
V.39    Jan Simonsz DUIJNKER, zeeman/loods, geboren op 14-07-1782 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 14-07-1782 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Grietje Jans), overleden op 23-10-1827 te Den Hoorn (Texel) op 45-jarige leeftijd, in 1815 officier der Burgerwacht Den Hoorn, zoon van Simon Jansz DUIJNKER (zie IV.13) en Jannetje Cornelis DEKKER.
Ondertrouwd (1) op 10-07-1805 te Den Hoorn (Texel), gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-10-1805 te Den Hoorn (Texel), gehuwd voor de kerk op 28-07-1805 te Den Burg (Texel) met Grietje Pieters DRIJVER, geboren op 19-10-1872 te Den Hoorn (Texel), overleden circa 1806 te Texel.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 20-01-1820 te Texel met Jantje Willems KEIZER, 45 jaar oud, winkelierster, geboren op 24-12-1774 te Texel, overleden n16-5-1845 te Den Helder, weduwe van Johannes Frans Bispinck Dochter van Willem C. KEIZER en Neeltje Jans DEKKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Simon Jansz DUIJNKER, geboren op 24-09-1806 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 28-09-1806 te Den Hoorn (Texel), overleden op 22-08-1813 te Den Hoorn (Texel) op 6-jarige leeftijd.

 
V.43    Teunis Simonsz DUIJNKER, Zeeman/loods, geboren op 17-05-1788 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 25-05-1788 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Jans Duijnker), overleden op 12-01-1848 te Den Helder op 59-jarige leeftijd, in 1815 officier der Burgerwacht Den Hoorn, zoon van Simon Jansz DUIJNKER (zie IV.13) en Jannetje Cornelis DEKKER.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 03-04-1812 te Den Hoorn (Texel) met Martje Hendriks KOORN, 20 jaar oud, geboren op 04-01-1792 te Den Burg (Texel), overleden op 26-10-1834 te Den Hoorn (Texel) op 42-jarige leeftijd, dochter van Hendrik KOORN en Dieuwertje Pieters ZIJM.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 09-10-1835 te Texel met Antje Jans de JONG, geboren circa 1799 te Wieringen, overleden n13-1-1848 te Den Helder, dochter van Jan de JONG en NN. SCHUTTER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jannetje Teunis DUINKER, geboren op 04-10-1813 te Den Hoorn (Texel), overleden op 04-03-1873 te Den Helder op 59-jarige leeftijd, begraven op 06-03-1873 te Den Helder, graf F V 8.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-04-1841 te Den Helder met Dirk Dirksz BAKKER, smit, geboren circa 1810 te Den Helder, overleden na4-3-1873 te Den Helder.
   2.  Simon DUINKER, lichtmatroos, geboren op 16-03-1816 te Den Hoorn (Texel), overleden op 06-09-1839 te a/b galjoenschip "De Onderneming" gevoerd door Hendrik Jurgen Klein op 34e4' ZB 3e53' OL op 23-jarige leeftijd.
   3.  Dieuwertje DUINKER, geboren op 23-07-1818 te Texel, overleden op 03-05-1893 te Den Helder op 74-jarige leeftijd, begraven op 06-05-1893 te Den Helder, graf F A 8.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-05-1842 te Den Helder met Reijer Albertsz VOS, timmerman, geboren circa 1817 te Texel? Overleden op 27-10-1895 te Den Helder, begraven op 30-10-1895 te Den Helder, graf F A 8.
   4.  Hendrik DUINKER (zie VI.48).
   5.  Trijntje DUINKER, geboren op 08-01-1824 te Den Hoorn (Texel), overleden op 13-09-1848 te Den Helder op 24-jarige leeftijd.
   6.  Elisabeth DUINKER, geboren op 17-03-1826 te Den Hoorn (Texel), overleden op 21-07-1829 te Den Helder op 3-jarige leeftijd.
   7.  Lijsbeth DUINKER (Betje), geboren op 17-09-1829 te Den Hoorn (Texel), overleden op 04-02-1872 te Den Helder op 42-jarige leeftijd, begraven op 07-02-1872 te Den Helder, graf F B 15.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-11-1855 te Den Helder met Leonhard Christiaan Eliza van den BRUGH, cargadoor, geboren circa 1827 te Oud Beijerland, overleden op 15-08-1875 te Den Helder, begraven op 18-08-1875 te Den Helder, graf F B 15, zoon van Matthijs Leempoell van den BRUGH en Christina Cornelia Theodora FIENT.
   8.  Cornelis DUINKER (zie VI.55).

Uit het tweede huwelijk:
   9.  Jan Teunis DUINKER, loods, geboren op 03-08-1836 te Den Helder, overleden op 22-11-1862 te a/b barkschip "Henriette Geertruida" op 33e ZB 40e OL op 26-jarige leeftijd.
   10.  Martje DUINKER, geboren op 20-02-1842 te Den Helder, gedoopt op 24-02-1842 te Den Helder, overleden op 03-09-1842 te Den Helder, 195 dagen oud.

 
V.51    Crillis Cornelisz DUIJNKER, loods, geboren op 22-06-1793 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 23-06-1793 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Antje Klik), overleden op 20-03-1868 te Den Helder op 74-jarige leeftijd, begraven op 24-03-1868 te Den Helder, graf F P 33, zoon van Cornelis Jansz DUIJNKER (zie IV.22) en Neeltje Cornelis (Crillisd) GROENVELT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-10-1815 te Texel, gehuwd voor de kerk op 17-12-1815 te Texel met Martje Reijersd DIJKER, 21 jaar oud, geboren op 17-11-1793 te Zevenhuizen (Texel), overleden op 01-01-1873 te Den Helder op 79-jarige leeftijd, begraven op 04-01-1873 te Den Helder, graf F P 33, dochter van Reijer Klaasz DIJKER, zeeman, en Engeltje Dirks BROUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frouwtje Cornelis DUINKER, geboren op 07-04-1816 te Den Hoorn (Texel) (gezindte: NG), overleden op 09-11-1885 te Den Helder op 69-jarige leeftijd, begraven op 11-11-1885 te Den Helder, graf E F 4.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 10-03-1859 te Den Helder met Dirk Ariensz LEIJEN, 45 jaar oud, veehouder, geboren op 13-05-1813 te Texel, gedoopt (DG) op 03-02-1833 te Texel, overleden 00-04-1880 te Texel, weduwnaar van Aafje Lindeman bij wie hij drie kinderen had. kocht in 1852 een schrftige ram die 55 schapen besmette. DG kerkbestuur kocht deze op ad 16,-- p. st.
   2.  Engeltje DUIJNKER, geboren op 26-05-1819 te Den Hoorn (Texel), overleden op 27-08-1887 te Den Helder op 68-jarige leeftijd, begraven op 31-08-1887 te Den Helder, graf E F 4.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-12-1850 te Den Helder met Jan Jacobsz BRUIJN, 46 jaar oud, broodbakker, geboren op 25-03-1804 te Den Hoorn (Texel), overleden op 12-12-1850 te Den Hoorn (Texel) op 46-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis Cornelisz DUIJNKER (zie VI.62).

 
V.53    Dirk Klaasz DUIJNKER, loods, geboren op 14-07-1771 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 14-07-1771 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Jantje Dirks), overleden op 04-09-1844 te Den Hoorn (Texel) op 73-jarige leeftijd, zoon van Klaas Dirksz DUIJNKER (zie IV.26) en Aaltje Cornelis BLAUW.
Ondertrouwd op 18-05-1803 te Den Burg (Texel), gehuwd op 31-jarige leeftijd op 10-06-1803 te Den Burg (Texel) met A(d)riaantje Cornelis KOK, 23 jaar oud, geboren op 17-10-1779 te Den Burg (Texel), overleden n17-4-1844 te Frederiksoord? Dochter van Cornelis KOK en Grietje KIKKERT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Dirks DUIJNKER, geboren op 22-09-1803 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 25-09-1803 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Jannetje Cornelis Kok), overleden op 10-09-1832 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd.
   2.  Aaltje Dirks DUIJNKER, geboren op 30-01-1805 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 03-02-1805 te Den Hoorn (Texel), overleden op 19-10-1812 te Den Hoorn (Texel) op 7-jarige leeftijd.
   3.  Klaas Dirksz DUIJNKER, geboren op 24-08-1806 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 30-08-1806 te Den Hoorn (Texel), overleden op 04-01-1813 te Den Hoorn (Texel) op 6-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis Dirksz DUIJNKER, grootschipper ter wereldzee, geboren op 20-01-1809 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 22-01-1809 te Den Hoorn (Texel), overleden na 1842 te Den Hoorn (Texel)?
   5.  Jan Dirksz DUIJNKER, geboren op 28-10-1810 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 30-10-1810 te Den Hoorn (Texel), overleden op 07-05-1866 te Zwolle op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-02-1837 te Zwolle met Aleida DEGENHARDT, 32 jaar oud, geboren op 15-02-1804 te Zwolle.
   6.  Aaltje DUIJNKER, geboren op 04-12-1812 te Den Hoorn (Texel), overleden op 19-10-1884 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd.
   7.  Dirk Dirksz DUIJNKER (zie VI.70).

 
V.57    Cornelis Klaasz DUIJNKER, werkman, geboren op 07-02-1779 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 07-02-1779 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Aafje Cornelis), overleden op 27-02-1818 te Den Hoorn (Texel) op 39-jarige leeftijd, zoon van Klaas Dirksz DUIJNKER (zie IV.26) en Aaltje Cornelis BLAUW.
Ondertrouwd op 21-11-1804 te Den Hoorn (Texel), gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-12-1804 te Den Hoorn (Texel) met Lysbeth (Lisabeth) Jacobs BAKKER, 36 jaar oud, geboren op 03-07-1768 te Walenburg, overleden op 13-05-1816 te De Waal (Texel) op 47-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje Cornelisd DUIJNKER, dienstbooi, geboren op 28-02-1805 te De Waal (Texel), overleden op 23-02-1834 te Den Helder op 28-jarige leeftijd.
   2.  Jacob Cornelisz DUIJNKER, geboren op 20-10-1808 te De Waal (Texel), overleden v3010-1809 te De Waal (Texel).
   3.  Jacob Cornelisz DUIJNKER, geboren op 30-10-1809 te De Waal (Texel), overleden op 30-11-1811 te De Waal (Texel) op 2-jarige leeftijd.

 
V.82    Jacob Simonsz DUIJNKER, geboren op 12-02-1762 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 14-02-1762 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Maartens), overleden op 09-04-1830 te op zee op 68-jarige leeftijd, zoon van Simon Dirksz DUIJNKER (zie IV.44) en Antje Gerritsd KOLDER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-04-1787 te Den Hoorn (Texel) met Aagje Simons DUIJNKER, 26 jaar oud, geboren op 17-08-1760 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 17-08-1760 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Antje Jans), dochter van Simon Jansz DUIJNKER (zie IV.46) en Neeltje Jans CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Jacobs DUIJNKER, geboren te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 16-03-1788 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Jantje Simons Duijnker).
   2.  Simon Jacobsz DUIJNKER, geboren te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 25-04-1791 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Duijnker).

 
V.85    Jan Simonsz DUIJNKER, geboren op 25-08-1756 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 29-08-1756 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Trijntje Jans), overleden op 15-02-1810 te op zee op 53-jarige leeftijd, zoon van Simon Jansz DUIJNKER (zie IV.46) en Neeltje Jans CORNELIS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-09-1784 te Den Hoorn (Texel) met Vrouwtje Jans DIJKSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Jans DUIJNKER, geboren te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 22-10-1786 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Aagje Simons Duijnker).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 21-03-1824 te Den Hoorn (Texel) met Kors Jansz ROEPER.
   2.  Simon Jansz DUIJNKER (zie VI.79).
   3.  Jan Jansz DUIJNKER, geboren te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 23-10-1791 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Cornelisje Jans Dijksen).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-03-1820 te Den Hoorn (Texel) met Gerbrig Teekesd van GROUW, dochter van Teeke Tjallingsz van GROUW en Antje Cornelis LIST.
   4.  Jacob Jansz DUIJNKER, geboren te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 15-12-1793 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Cornelisje Jans Dijksen).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-03-1819 te Den Hoorn (Texel) met Grietje Teekes van GROUW, dochter van Teeke Tjallingsz van GROUW en Antje Cornelis LIST.
   5.  Frans DUIJNKER, geboren op 20-09-1800 te Den Hoorn (Texel), overleden op 20-09-1800 te Den Hoorn (Texel).
   6.  Trijntje Jansd DUIJNKER, geboren op 20-09-1800 te Den Hoorn (Texel), overleden op 29-05-1863 te Den Hoorn (Texel) op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 62-jarige leeftijd op 09-04-1863 te Den Hoorn (Texel) met Pieter Dirksz DIJKSEN.

 
V.87    Aagje Simons DUIJNKER, geboren op 17-08-1760 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 17-08-1760 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Antje Jans), dochter van Simon Jansz DUIJNKER (zie IV.46) en Neeltje Jans CORNELIS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-04-1787 te Den Hoorn (Texel) met Jacob Simonsz DUIJNKER, 25 jaar oud (zie V.82).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder V.82).
 
VI.1    Jan Cornelisz DUIJNKER, zeeman/loods, geboren op 28-02-1803 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 02-03-1803 te Den Hoorn (Texel), overleden op 20-07-1868 te Den Helder op 65-jarige leeftijd, begraven op 22-07-1868 te Den Helder, graf R E 15, zoon van Cornelis Jansz DUIJNKER (zie V.1) en Willempje Pieters BAKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21-11-1830 te Den Hoorn (Texel) met Lijsbeth Remmerts KRAMER (Lijzebeth), 25 jaar oud, geboren op 13-10-1805 te Texel, gedoopt (NG) op 13-10-1805 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Jantje Pronk), overleden op 02-05-1888 te Den Helder op 82-jarige leeftijd, dochter van Remmert KRAMER, zeeman, en Guurtje Jacobs ZWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willempje DUINKER, geboren op 04-12-1831 te Den Hoorn (Texel), overleden op 19-02-1914 te Den Helder op 82-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1914 te Den Helder, graf E E 4.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-01-1857 te Den Helder met Cornelis Cornelisz DUIJNKER, 30 jaar oud (zie VI.62).
   2.  Guurtje DUINKER, geboren op 07-03-1835 te Den Hoorn (Texel), overleden op 05-04-1909 te Den Helder op 74-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1909 te Den Helder, graf R E 15.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-04-1856 te Den Helder met Jan Teunisz DUINKER, 27 jaar oud (zie VII.51).
   3.  Cornelia Jans DUINKER, geboren op 22-06-1837 te Den Helder, overleden op 26-06-1852 te Den Helder op 15-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis Jansz DUINKER (zie VII.4).
   5.  Remmert DUINKER (zie VII.6).
   6.  Elisabeth DUINKER, geboren op 18-06-1845 te Den Helder, overleden op 11-05-1882 te Den Helder op 36-jarige leeftijd, begraven op 13-05-1882 te Den Helder, graf R E 15.
   7.  Neeltje DUINKER, geboren op 21-02-1849 te Den Helder, overleden op 09-09-1879 te Den Helder op 30-jarige leeftijd.

 
VI.15    Jan Pietersz DUIJNKER, gezagvoerder 1e zeesleepboot; later Commissaris Loodswezen, geboren op 29-04-1787 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 06-05-1787 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Jans Duijnker), overleden op 09-08-1852 te Den Helder op 65-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jansz DUIJNKER (zie V.10) en Neeltje Aarjens NANNINGS(EN).
Ondertrouwd op 14-12-1808 te Texel, gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-01-1809 te Texel met Antje Daniels KIKKERT, 22 jaar oud, geboren op 06-12-1786 te Texel, overleden op 10-08-1852 te Den Helder op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje DUIJNKER (Aaltje), geboren op 20-10-1809 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 22-10-1809 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Neeltje Nannings), overleden op 06-05-1875 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-11-1835 te Den Helder met Hendrik VETTEWINKEL, 26 jaar oud, kunstschilder/koopman, geboren op 20-10-1809 te Amsterdam, gedoopt op 27-10-1809 te Amsterdam, overleden n7-05-1875 te Amsterdam.
   2.  Hendrikje Jans DUIJNKER, geboren op 12-01-1812 te Den Hoorn (Texel), overleden op 06-10-1863 te Amsterdam op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 27-06-1844 te Den Helder met Hendrik Fokkesz ZEIJLSTRA, koopvaardij-kapitein, geboren circa 1813 te Amsterdam, overleden n6-10-1863 te Amsterdam? eerder gescheiden van Johanna Susanna Hop Hallewat.
   3.  Marretje DUINKER, geboren op 14-11-1813 te Den Hoorn (Texel), overleden op 16-01-1866 te Den Helder op 52-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1866 te Den Helder, graf F Q 23.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-05-1835 te Den Helder met Jacobus Wilhelmus de HEER, deurwaarder, geboren circa 1806 te Alkmaar, overleden v16-1-1866 te Den Helder.
   4.  Poulina DUINKER, geboren op 23-05-1815 te Den Hoorn (Texel).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-05-1840 te Den Helder met Jacob Bastiaansz VERHEIJ, opzichter, geboren circa 1816 te Petten?
   5.  Jannetje DUINKER, geboren op 13-05-1817 te Den Hoorn (Texel), overleden op 20-06-1817 te Den Hoorn (Texel), 38 dagen oud.
   6.  Pieter Jansz DUINKER (zie VII.19).
   7.  Daniel Jansz DUINKER (zie VII.21).
   8.  Jannetje DUIJNKER, geboren op 06-10-1822 te Den Hoorn (Texel).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-1853 te Den Helder met Dirk Matthijs Valentijn KUHN, zeevarende, geboren circa 1822 te Amsterdam.
   9.  Trijntje Jans DUINKER, geboren op 02-02-1824 te Den Hoorn (Texel), overleden op 03-12-1826 te Den Hoorn (Texel) op 2-jarige leeftijd.
   10.  Jan Jansz DUINKER (zie VII.27).
   11.  Trijntje Jans DUIJNKER, geboren op 28-09-1827 te Den Helder.

 
VI.21    Nanning Pieters DUIJNKER, zeeman/loodsschipper, geboren op 08-09-1795 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 12-09-1795 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Nannings), overleden op 13-05-1835 te Den Hoorn (Texel) op 39-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jansz DUIJNKER (zie V.10) en Neeltje Aarjens NANNINGS(EN).
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 11-03-1820 te Texel met Neeltje Meinerts BLOM, 22 jaar oud, geboren op 30-04-1797 (gezindte: NG), overleden v10-2-1853 te Texel? huwelijk eindigde voor jan 1825.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 19-06-1825 te Texel met Marijtje Aries SCHOUTEN, 20 jaar oud, geboren op 12-08-1804 te De Waal (Texel), overleden op 18-03-1854 te De Waal (Texel) op 49-jarige leeftijd, dochter van Arie Dirksz SCHOUTEN, verver en glazenmaker, en Gerbrig IJsbrands DUIJNKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Neeltje DUINKER, geboren op 03-05-1820 te Oudeschild (Texel), overleden op 08-02-1881 te Den Helder op 60-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1881 te Den Helder, graf B A 130.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-05-1849 te Texel met Hendrik Albertsz TROOST, geboren circa 1819 te Texel.
   2.  Engeltje Nannings DUINKER, geboren op 15-06-1821 te Oudeschild, overleden op 06-05-1901 te Den Helder op 79-jarige leeftijd, begraven op 08-05-1901 te Huisduinen. Algemene Begraafplaats Grafnr.H-180.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 06-11-1845 te Texel met Jan Jansz BOMMEL, 26 jaar oud, zeeman, geboren op 17-05-1819 te Den Helder, overleden op 18-03-1852 te Den Helder op 32-jarige leeftijd, zoon van Jan Andriesz BOMMEL, zeeman en sjouwerman, en Antje Jans WIGMAN, winkelierster.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 10-02-1853 te Den Helder met Jan Hendriksz ZOETELIEF, 30 jaar oud, schilder, geboren op 01-03-1822 te Medenblik, overleden op 23-07-1876 te Den Helder? op 54-jarige leeftijd, begraven te Huisduinen, zou begraven kunnen zijn op 26-07-1876 op 54 jr leeftijd in graf D F 23
of op 28-08-1879 op 57 jr leeftijd in graf R H 1.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Arie Schouten DUINKER (zie VII.35).
   4.  Pieter Nannings DUINKER (zie VII.37).
   5.  Gerbrig Nannings DUINKER, geboren op 15-05-1835 te De Waal (Texel) (gezindte: NG), overleden op 28-04-1860 te De Koog (Texel) op 24-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-09-1856 te Den Hoorn (Texel) met Jan Simonsz DUIJNKER, 26 jaar oud (zie VII.82).

 
VI.24    Pieter Pietersz DUIJNKER, ondercommissaris der loodsen, geboren op 21-08-1798 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 27-08-1798 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Martje Jans Duijnker), overleden op 25-03-1871 te Den Helder op 72-jarige leeftijd, begraven op 27-03-1871 te Den Helder, graf A C 16, zoon van Pieter Jansz DUIJNKER (zie V.10) en Neeltje Aarjens NANNINGS(EN).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-05-1823 te Texel met Feijtje Aukesd van der WIJK, 23 jaar oud, geboren op 19-09-1799 te Oudeschild (Texel), overleden v 4-2-1867 te Den Helder, dochter van Auke Luijtse van der WIJK, schipper, en Cornelisje SCHIPPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter DUINKER (zie VII.40).
   2.  Auker DUINKER (zie VII.42).

 
VI.28    Arien Pietersz DUIJNKER, zeeman/loods, geboren op 22-05-1805 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (NG) op 23-05-1805 te Den Hoorn (Texel), overleden op 14-05-1835 te Den Hoorn (Texel) op 29-jarige leeftijd, zoon van Pieter Jansz DUIJNKER (zie V.10) en Neeltje Aarjens NANNINGS(EN).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-03-1830 te Texel met Antje Gijsberts BAKKER, geboren tussen 28-03-1812 en 27-03-1813 op Texel, overleden tussen 14-05-1835 en 28-10-1858 op Texel, dochter van Gijsbert BAKKER, herbergier, en Jacoba Coenderts PRONK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Aries DUINKER, geboren op 11-08-1831 te Oudeschild (Texel), overleden op 03-08-1888 te Bloemendaal op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-08-1855 te Texel met Willem Teekesz ZWAAL, 24 jaar oud, opperstuurman koopvaardij, geboren op 11-10-1830 te Den Hoorn (Texel), overleden 1866 te op zee, monsterde op 15-03-1865 als stuurman op de bark "Cornelia" voor reis naar NOI en in Soerabaja als stuurman op de "Posteljon" die op weg naar Melbourne is vergaan, zoon van Tekele Rijnsz ZWAAL en Anna LAAN.
   2.  Jacoba DUINKER, winkelierster in Den Helder, geboren op 19-03-1833 te Oudeschild (Texel), overleden op 03-01-1888 te Oudeschild (Texel) op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-01-1856 te Terschelling met Gerrit Cornelis REUS, 24 jaar oud, zeeman, geboren op 23-02-1831 te West Terschelling.
   3.  Gijsbert Ariesz DUINKER (zie VII.48).

 
VI.33    Teunis Jansz DUIJNKER, zeeman/loods, geboren op 16-03-1804 te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 18-03-1804 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Pietertje Teunis Duijnker), overleden op 10-09-1842 te Den Helder op 38-jarige leeftijd, zoon van Jan Teunisz DUIJNKER (zie V.29) en Martje Pieters KRIJNEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-04-1827 te Texel met Marritje Fulps (Martje) KRIJNEN, 24 jaar oud, geboren op 07-11-1802 te Texel (gezindte: NG), overleden op 17-10-1886 te Den Helder op 83-jarige leeftijd, begraven op 20-10-1886 te Den Helder, graf A N 5, dochter van Fulps Jansz KRIJNEN en Vrouwtje Jans BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje DUINKER, geboren op 16-09-1827 te Den Hoorn (Texel), overleden op 08-12-1892 te Den Hoorn (Texel) op 65-jarige leeftijd.
   2.  Jan Teunisz DUINKER (zie VII.51).
   3.  Vrouwtje DUINKER, geboren op 13-06-1831 te Den Hoorn (Texel), overleden op 26-01-1901 te Den Helder op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1901 te Den Helder, graf A N 5.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-06-1856 te Texel met Cornelis Reindertsz KRUK, loods, geboren circa 1831 te Den Helder, overleden op 01-03-1877 te Den Helder, begraven op 04-03-1877 te Den Helder, graf A V 5.
   4.  Fulps DUINKER, geboren op 13-09-1833 te Den Hoorn (Texel), overleden op 24-03-1837 te Den Helder op 3-jarige leeftijd.
   5.  Klaasje DUINKER, geboren op 28-02-1836 te Den Helder.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-07-1857 te Texel met Jan Jansz DRIJVER, 25 jaar oud, loods, geboren op 29-06-1832 te Texel.
   6.  Fulps DUINKER (zie VII.57).
   7.  Pieter DUINKER, geboren op 05-03-1842 te Den Helder, overleden op 20-09-1842 te Den Helder, 199 dagen oud.

 
VI.48    Hendrik DUINKER, schilder, geboren op 29-05-1821 te Den Hoorn (Texel), overleden op 01-02-1887 te Den Helder op 65-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1887 te Den Helder, graf R F 13, zoon van Teunis Simonsz DUIJNKER (zie V.43) en Martje Hendriks KOORN.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 24-07-1851 te Den Helder met Elisabeth Jansd de JONG, 26 jaar oud, geboren op 30-04-1825 te Den Helder, overleden v 6-8-1868 te Den Helder.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 06-08-1868 te Den Helder met Adriana Margaretha Maria van der BRUGH, geboren circa 1823 te 's Gravenhage, overleden op 07-02-1887 te Den Helder, begraven op 10-02-1887 te Den Helder, graf R F 13 onder de naam A.M.van der Burg 74 jaar oud, dochter van Matthijs Leempoell van den BRUGH en Christina Cornelia Theodora FIENT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Martje DUINKER, geboren op 04-08-1856 te Den Helder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-09-1879 te Den Helder met Johannes Cornelis Johansz van der WAL, kantoorbediende, geboren circa 1856 te Texel.

 
VI.55    Cornelis DUINKER, timmerman/winkelier, geboren op 18-06-1834 te Texel, overleden op 28-06-1900 te Den Helder op 66-jarige leeftijd, begraven op 30-06-1900 te Den Helder, graf H - 142, zoon van Teunis Simonsz DUIJNKER (zie V.43) en Martje Hendriks KOORN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-03-1859 te Den Helder met Elisabeth Margaretha Sjoukesd SJOUKES, geboren circa 1839 te Oosthuizen, overleden op 08-10-1925 te Den Helder, begraven op 10-10-1925 te Den Helder, graf C N 27, dochter van Sjouke SJOUKES, timmerman, Den Helder, en Maartje KIEFT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis DUINKER, geboren op 26-11-1859 te Den Helder, overleden op 16-08-1865 te Den Helder op 5-jarige leeftijd.
   2.  Sjouke DUINKER (zie VII.63).
   3.  Teunis DUINKER (zie VII.66).
   4.  Trijntje DUINKER, geboren op 12-05-1870 te Den Helder, overleden op 28-06-1870 te Den Helder, 47 dagen oud, begraven op 30-06-1870 te Den Helder, graf R F 13.

 
VI.62    Cornelis Cornelisz DUIJNKER, gezagvoerder der koopvaardij, geboren op 27-09-1826 te Den Hoorn (Texel), overleden op 06-07-1886 te Den Helder op 59-jarige leeftijd, begraven op 09-07-1886 te Den Helder, graf E E 4, zoon van Crillis Cornelisz DUIJNKER (zie V.51) en Martje Reijersd DIJKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-01-1857 te Den Helder met Willempje DUINKER, 25 jaar oud, geboren op 04-12-1831 te Den Hoorn (Texel), overleden op 19-02-1914 te Den Helder op 82-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1914 te Den Helder, graf E E 4, dochter van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie VI.1) en Lijsbeth Remmerts KRAMER (Lijzebeth).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis DUINKER (zie VII.69).
   2.  Jan Cornelis DUINKER, zeeman, geboren op 23-06-1862 te Den Helder, overleden op 04-02-1888 te Den Helder op 25-jarige leeftijd, begraven op 06-02-1888 te Den Helder, graf E F 3.
   3.  Reijer Dirk DUINKER, zeilmaker bij de H.IJ.S.M. Geboren op 16-10-1863 te Den Helder, overleden op 09-06-1895 te Den Helder op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30-10-1895 te Den Helder met Jacoba Elisabeth BOLL, 23 jaar oud, geboren op 12-12-1871 te Den Helder, vertrok 19-05-1893 naar Haarlem.
   4.  Jacob DUINKER, geboren op 16-08-1866 te Den Helder, overleden op 01-05-1867 te Den Helder, 258 dagen oud.
   5.  Jacob DUINKER, geboren op 06-04-1871 te Den Helder, overleden op 14-12-1892 te Den Helder op 21-jarige leeftijd.

 
VI.70    Dirk Dirksz DUIJNKER, loods/sjouwer/werkman, geboren op 07-12-1814 te Den Hoorn (Texel), overleden op 18-07-1876 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, zoon van Dirk Klaasz DUIJNKER (zie V.53) en A(d)riaantje Cornelis KOK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 07-04-1845 te Frederiksoord met Antje VENKER, 29 jaar oud, dienstbaar te Frederiksoord, geboren op 05-08-1815 te Amsterdam, overleden op 27-03-1887 te Bloemendaal op 71-jarige leeftijd, dochter van Jacobus VENKER, kleermakersknecht in 1815, en Geertje van LEEUWEN, koloniste Frederiksoord.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis DUIJNKER, geboren op 07-07-1844 te Frederiksoord?
   2.  Dirk DUIJNKER, geboren op 05-04-1847 te Frederiksoord, overleden op 31-03-1869 te Amsterdam op 21-jarige leeftijd.
   3.  Jacobus DUIJNKER, werkman, geboren op 10-01-1850 te Amsterdam, overleden op 13-06-1898 te Amsterdam op 48-jarige leeftijd.
   4.  Antje DUIJNKER, geboren op 14-03-1852 te Amsterdam, overleden op 08-05-1924 te Blaricum op 72-jarige leeftijd, begraven op 12-05-1924 te Blaricum.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20-12-1871 te Amsterdam met Tobias SNEL, 28 jaar oud, letterzetter/boekdrukker, geboren op 08-03-1843 te Amsterdam, overleden op 25-11-1913 te Blaricum op 70-jarige leeftijd.

 
VI.79    Simon Jansz DUIJNKER, geboren te Den Hoorn (Texel), gedoopt (ng) op 15-03-1789 te Den Hoorn (Texel) (getuige(n): Aagje Simons Duijnker), zoon van Jan Simonsz DUIJNKER (zie V.85) en Vrouwtje Jans DIJKSEN.
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 15-02-1829 te Den Hoorn (Texel) met Annaatje KOOIJMAN.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 22-05-1834 te Den Hoorn (Texel) met Martje Jans DAALDER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit Simonsz DUIJNKER, geboren op 29-03-1829 te Den Hoorn (Texel), overleden op 02-10-1852 te Den Hoorn (Texel) op 23-jarige leeftijd.
   2.  Jan Simonsz DUIJNKER (zie VII.82).
   3.  Pieter DUIJNKER, geboren op 20-10-1832 te Den Hoorn (Texel), overleden op 13-03-1833 te Den Hoorn (Texel), 144 dagen oud.

 
VII.1    Willempje DUINKER, geboren op 04-12-1831 te Den Hoorn (Texel), overleden op 19-02-1914 te Den Helder op 82-jarige leeftijd, begraven op 19-02-1914 te Den Helder, graf E E 4, dochter van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie VI.1) en Lijsbeth Remmerts KRAMER (Lijzebeth).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-01-1857 te Den Helder met Cornelis Cornelisz DUIJNKER, 30 jaar oud (zie VI.62).
Uit dit huwelijk: 5 kinderen (zie onder VI.62).
 
VII.2    Guurtje DUINKER, geboren op 07-03-1835 te Den Hoorn (Texel), overleden op 05-04-1909 te Den Helder op 74-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1909 te Den Helder, graf R E 15, dochter van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie VI.1) en Lijsbeth Remmerts KRAMER (Lijzebeth).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 24-04-1856 te Den Helder met Jan Teunisz DUINKER, 27 jaar oud (zie VII.51).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marretje DUINKER, geboren op 09-01-1857 te Den Helder, overleden op 05-07-1879 te Den Helder op 22-jarige leeftijd, begraven op 07-07-1879 te Den Helder, graf R E 15.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-09-1877 te Den Helder met Nanne Cornelis Jansz SMIT, scheepstimmerman, geboren circa 1856 te Den Helder, overleden n15-7-1879 te Den Helder.
   2.  Jan DUINKER (zie VIII.87).
   3.  Elizabeth DUIJNKER, geboren op 26-02-1861 te Den Helder, overleden op 23-03-1952 te Den Helder op 91-jarige leeftijd, begraven op 26-03-1952 te Den Helder, graf F W 34.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-02-1890 te Velsen met Pieter BUIJS, vischzouter, geboren circa 1860 te Texel, overleden op 01-12-1914 te Den Helder, begraven op 03-12-1914 te Den Helder, graf F W 34.
   4.  Teunis DUINKER, lichtmatroos, geboren op 15-09-1863 te Den Helder, overleden op 05-11-1881 te Atl.Oceaan 33'56" NB 21'36" WL op 18-jarige leeftijd.
   5.  Pieter DUINKER (zie VIII.93).
   6.  Cornelia DUINKER, geboren op 17-06-1868 te Den Helder, overleden op 24-06-1883 te Den Helder op 15-jarige leeftijd.
   7.  Philip Martinus DUINKER (zie VIII.96).
   8.  Wilhelmina DUINKER, geboren op 22-06-1872 te Den Helder, overleden op 22-01-1911 te Den Helder op 38-jarige leeftijd, begraven op 25-01-1911 te Den Helder, graf L - 360.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 30-06-1904 te Den Helder met Jacob Hendrik van der PLOEG, 31 jaar oud, brievenbesteller, geboren op 25-01-1873 te Den Helder.
   9.  Anna DUINKER, geboren op 07-10-1874 te Den Helder, overleden op 16-03-1898 te Den Helder op 23-jarige leeftijd, begraven op 19-03-1898 te Den Helder, graf E B 23.
   10.  Guurtje DUINKER, geboren op 09-08-1876 te Den Helder, overleden op 17-01-1878 te Den Helder op 1-jarige leeftijd, begraven op 18-01-1878 te Den Helder, graf A N 5.

 
VII.4    Cornelis Jansz DUINKER, zeeman/loodsschipper, geboren op 25-04-1839 te Den Helder, overleden op 14-07-1916 te Den Helder op 77-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1916 te Den Helder, graf G L 2, zoon van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie VI.1) en Lijsbeth Remmerts KRAMER (Lijzebeth).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-04-1863 te Den Helder met Maria Gezina Johansd KRUGER, 25 jaar oud, geboren op 06-06-1837 te Den Helder, overleden op 09-07-1912 te Den Helder op 75-jarige leeftijd, begraven op 12-07-1912 te Den Helder, graf G L 2.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth DUINKER, geboren op 13-01-1864 te Den Helder, overleden op 26-09-1928 te Den Helder op 64-jarige leeftijd, begraven op 29-09-1928 te Den Helder, graf G L 2.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-10-1884 te Den Helder met Willem POLL (Bakker), zeeman, geboren circa 1860 te Den Helder, overleden n26-9-1928 te Den Helder?
   2.  Johannes DUINKER, geboren op 24-08-1866 te Den Helder, overleden op 18-05-1869 te Den Helder op 2-jarige leeftijd, begraven op 21-05-1869 te Den Helder, graf R E 15.
   3.  Alida Johanna Cornelisd DUINKER, geboren op 19-11-1870 te Den Helder, overleden op 26-08-1947 te Den Helder op 76-jarige leeftijd, begraven op 29-08-1947 te Den Helder, graf L - 383.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-03-1892 te Den Helder met Hendrik KORFF, 27 jaar oud, schilder, geboren op 10-05-1864 te Den Helder.
   4.  Jan Cornelis DUINKER (zie VIII.6).
   5.  Maria Gezina DUINKER, geboren op 26-01-1875 te Den Helder.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-07-1898 te Den Helder met Klaas EVENBLIJ, banketbakker, geboren circa 1873 te Leimuiden.
   6.  Cornelia DUINKER, geboren op 03-12-1878 te Den Helder, overleden op 13-07-1937 te Den Helder op 58-jarige leeftijd, begraven op 10-07-1937 te Den Helder, graf P - 248.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-07-1902 te Den Helder met Arie GOVERS, stoffeerder, geboren circa 1872 te Den Helder, overleden op 06-06-1941 te Den Helder, begraven op 09-06-1941 te Den Helder, graf P 248.

 
VII.6    Remmert DUINKER, timmerman, geboren op 23-05-1842 te Den Helder, overleden op 21-04-1873 te Den Helder op 30-jarige leeftijd, begraven op 24-04-1873 te Den Helder, graf R Q 2, zoon van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie VI.1) en Lijsbeth Remmerts KRAMER (Lijzebeth).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1869 te Den Helder met Sijtje KOK, 32 jaar oud, geboren op 10-11-1836 te Den Helder, overleden op 22-04-1873 te Den Helder? op 36-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1919 te Den Helder, graf R Q 2, dochter van Arie KOK en Geertje TONNEBORIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelis DUINKER (zie VIII.12).
   2.  Geertje DUIJNKER, geboren op 20-05-1872 te Den Helder.

 
VII.19    Pieter Jansz DUINKER, kapitein ener stoomboot/commissionair, geboren op 06-06-1818 te Den Hoorn (Texel), overleden op 15-01-1894 te Den Helder op 75-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1894 te Den Helder, graf R P 15, zoon van Jan Pietersz DUIJNKER (zie VI.15) en Antje Daniels KIKKERT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-07-1842 te Den Helder met Ike Johannesd GOEDKOOP, 22 jaar oud, geboren op 25-12-1819 te Amsterdam, overleden op 12-11-1893 te Den Helder op 73-jarige leeftijd, begraven op 15-11-1893 te Den Helder, graf R P 15, dochter van Johannes GOEDKOOP, schipper, en Aaltje PEPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pietresz DUINKER, geboren op 25-06-1843 te Den Helder, overleden op 02-10-1857 te Den Helder op 14-jarige leeftijd.
   2.  Johannes DUINKER, geboren op 17-04-1845 te Den Helder, overleden op 27-01-1846 te Den Helder, 285 dagen oud.
   3.  Johannes Jacobus DUINKER, geboren op 22-08-1847 te Den Helder.
   4.  Pieter DUINKER (zie VIII.18).
   5.  Aaltje DUINKER, geboren op 07-05-1851 te Den Helder, overleden op 09-10-1884 te Amsterdam op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22-06-1877 te Den Helder met Alexander Frederik Paul CARSTENS, 2e Lt. 7e Reg. Infanterie, geboren circa 1846 te Amsterdam.
   6.  Antje DUINKER, geboren op 07-05-1851 te Den Helder, overleden op 04-04-1934 te 's Gravenhage op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 12-07-1882 te Den Helder met Leendert van ROOSENDAAL, 40 jaar oud, gezagvoerder koopvaardij, geboren op 26-09-1841 te Dordrecht, overleden op 21-05-1914 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd.
   7.  Jacob DUINKER, geboren op 04-03-1853 te Den Helder, gedoopt (NG) op 05-03-1853 te Den Helder.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-06-1878 te Zwammerdam met Elisabeth DOMBURG, 24 jaar oud, geboren op 22-03-1854 te Zwammerdam.
   8.  Ike DUINKER, geboren op 30-03-1857 te Den Helder, overleden op 19-02-1914 te Den Helder op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 06-05-1885 te Den Helder, gescheiden na 32 jaar huwelijk op 21-09-1917 te Den Helder van Gerrit Hendrik BRAKKE, machinist Kon.Marine, geboren circa 1859 te Den Helder.
   9.  Jan Pietersz DUINKER (John) (zie VIII.29).

 
VII.21    Daniel Jansz DUINKER, koopvaardij-kapitein, geboren op 04-04-1821 te Den Hoorn (Texel) (gezindte: NG), overleden op 22-03-1869 te Den Hoorn (Texel) op 47-jarige leeftijd, zoon van Jan Pietersz DUIJNKER (zie VI.15) en Antje Daniels KIKKERT.
Gehuwd (1) circa 1840 te Amsterdam met NN. NN. Geboren circa 1820 te Amsterdam? Overleden n10-6-1844 te Amsterdam?
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 14-02-1852 te Den Helder met Trijntje Cornelis KUIPERS, 22 jaar oud, geboren op 13-09-1829 te Texel (gezindte: DG), dochter van Cornelis Pietersz KUIPERS, koopvaardij-kapitein, en Jantje Simons DAALDER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Danielsz DUINKER (zie VIII.31).

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Daniel Jan DUINKER (zie VIII.33).
   3.  Cornelia DUINKER, geboren op 01-07-1855 te Den Helder, overleden te Amsterdam.
   4.  Jannetje Daniels DUINKER, geboren op 14-04-1857 te Den Hoorn (Texel), gedoopt op 18-02-1877 te Den Hoorn (Texel), overleden te Amsterdam?
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-02-1887 te Amsterdam met Jacques Charles SCHENK, 27 jaar oud, geboren op 16-10-1859 te Amsterdam?
   5.  Antje Daniels DUINKER, geboren op 13-11-1861 te Den Helder, overleden op 19-03-1877 te Den Burg (Texel) op 15-jarige leeftijd.

 
VII.27    Jan Jansz DUINKER, gezagvoerder koopvaardij, geboren op 26-08-1825 te Den Hoorn (Texel), overleden op 23-04-1870 te Atl. Oceaan 40e48' NB, 29e50' WL op 44-jarige leeftijd, zoon van Jan Pietersz DUIJNKER (zie VI.15) en Antje Daniels KIKKERT.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-01-1855 te Den Helder met Stijntje ZUNDERDORP, 28 jaar oud, geboren op 27-08-1826 te Oudeschild (Texel), overleden op 17-04-1880 te Oudeschild (Texel) op 53-jarige leeftijd, dochter van Jan ZUNDERDORP, schipper(1830);commissionair (1840);commies der posterijen;havensecretaris Texel(1850), en Antje de WAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje DUINKER, geboren op 09-02-1856 te Oudeschild (Texel).
   2.  Marretje DUINKER, geboren op 17-07-1857 te Oudeschild (Texel), overleden op 24-05-1901 te Den Hoorn (Texel) op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-10-1880 te Texel met Roeland Jansz BIJL, banketbakker, geboren circa 1857 te Texel.
   3.  Catharina Theodora Elisabeth DUINKER, geboren op 12-01-1859 te Oudeschild Texel), overleden op 21-07-1859 te Oudeschild (Texel), 190 dagen oud.
   4.  Jan DUINKER, geboren op 14-06-1861 te Oudeschild (Texel).
   5.  Antje Jannetta DUINKER, geboren op 01-12-1865 te Oudeschild (Texel).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-03-1888 te Haarlem met Jacob Cornelis JONGKEES, geboren circa 1863 te Haarlem?

 
VII.35    Arie Schouten DUINKER, boer, geboren op 09-12-1825 te Oudeschild (Texel), overleden op 06-07-1866 te Kogerveld (Texel) op 40-jarige leeftijd, zoon van Nanning Pieters DUIJNKER (zie VI.21) en Marijtje Aries SCHOUTEN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-10-1848 te Kogerveld (Texel) met Cornelisje Willems BAKKER, 27 jaar oud, geboren op 12-06-1821 te Texel, overleden tussen 9-2-1876 en 19-7-1895 op Texel, dochter van Willem BAKKER, boer, en Cornelisje EELMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nanning DUINKER (zie VIII.46).
   2.  Jan Ariensz Schouten DUINKER (zie VIII.48).
   3.  Marijtje DUINKER, geboren op 19-08-1853 te De Koog (Texel), overleden op 19-06-1911 te Den Burg (Texel) op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-02-1878 te Texel met Jan Jansz MAAT, 27 jaar oud, schoenmaker, geboren op 08-10-1850 te Wieringen, overleden op 03-03-1929 te Den Burg (Texel) op 78-jarige leeftijd.
   4.  Cornelisje DUINKER, geboren op 26-11-1854 te De Koog (Texel), overleden op 07-01-1876 te Den Burg (Texel) op 21-jarige leeftijd.

 
VII.37    Pieter Nannings DUINKER, boer/koopman, geboren op 24-08-1833 te Oudeschild (Texel), overleden op 23-08-1867 te Kogerveld (Texel) op 33-jarige leeftijd, zoon van Nanning Pieters DUIJNKER (zie VI.21) en Marijtje Aries SCHOUTEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 24-03-1854 te Oudeschild (Texel) met Aagje Pietersd PLAATSMAN, geboren op 25-03-1867 te Oost (Texel), overleden op 22-02-1902 te Den Burg (Texel) op 34-jarige leeftijd, dochter van Pieter Pietersz PLAATSMAN, zeeman, en Jantje BROUWER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje DUINKER, geboren op 08-01-1861 te De Koog (Texel), overleden op 05-04-1889 te Den Burg (Texel) op 28-jarige leeftijd.
   2.  Nanning DUINKER, poelier, geboren op 26-07-1863 te De Koog (Texel), overleden op 15-06-1920 te Texel op 56-jarige leeftijd.
   3.  Pieter DUINKER, kanonnier, geboren op 12-12-1865 te De Koog (Texel), overleden op 18-05-1889 te 's Gravenhage op 23-jarige leeftijd.

 
VII.39    Gerbrig Nannings DUINKER, geboren op 15-05-1835 te De Waal (Texel) (gezindte: NG), overleden op 28-04-1860 te De Koog (Texel) op 24-jarige leeftijd, dochter van Nanning Pieters DUIJNKER (zie VI.21) en Marijtje Aries SCHOUTEN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-09-1856 te Den Hoorn (Texel) met Jan Simonsz DUIJNKER, 26 jaar oud (zie VII.82).
Uit dit huwelijk:
   1.  Nanning DUINKER (zie VIII.142).
   2.  Gerbrig DUINKER, geboren op 31-03-1860 te De Koog (Texel), overleden op 26-11-1890 te "a/b" op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1883 te Amsterdam met Jan SCHAGEN, geboren circa 1860 te Amsterdam, overleden na 1890 te Amsterdam.

 
VII.40    Pieter DUINKER, stuurman der koopvaardij, gezagvoerder klipper "Insulinde", geboren op 01-11-1823 te Oudeschild (Texel), overleden op 04-10-1867 te Cheribon op 43-jarige leeftijd, zoon van Pieter Pietersz DUIJNKER (zie VI.24) en Feijtje Aukesd van der WIJK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 13-07-1854 te Den Helder met Ermina Jurriaans ZWAAL, 24 jaar oud, geboren op 22-09-1829 te West Terschelling, overleden op 04-07-1912 te Haarlem op 82-jarige leeftijd, trouwt later met Martinus Holm, dochter van Jurriaan Volkerts ZWAAL, zeeman en loods, en Janke Ottos van MARLE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter DUINKER (zie VIII.56).
   2.  Feijtje DUINKER, geboren op 12-01-1857 te Amsterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-05-1878 te Amsterdam met Gerardus ACRONIUS, 23 jaar oud, geboren op 29-01-1855 te Amsterdam.
   3.  Jurriaan DUINKER, geboren op 14-06-1859 te Amsterdam, overleden op 06-07-1859 te Amsterdam, 22 dagen oud.
   4.  Jurriaan DUINKER, geboren op 31-01-1861 te Amsterdam, overleden op 31-01-1861 te Amsterdam.
   5.  Johanna Ermina DUINKER, geboren op 11-08-1862 te Amsterdam, overleden op 11-08-1862 te Amsterdam.
   6.  Johan DUINKER, kantoorbediende, geboren op 07-12-1863 te Amsterdam, overleden op 19-02-1896 te Amsterdam op 32-jarige leeftijd.
   7.  Jurriaan Pieter DUINKER, geboren op 16-01-1866 te Amsterdam, overleden op 19-02-1866 te Amsterdam, 34 dagen oud.
   8.  Jurriaan Otto DUINKER, geboren op 14-03-1867 te Amsterdam, overleden op 26-03-1867 te Amsterdam, 12 dagen oud.

 
VII.42    Auker DUINKER, koopvaardij-kapitein, geboren op 22-01-1826 te Oudeschild (Texel), overleden op 03-02-1867 te Den Helder op 41-jarige leeftijd, begraven op 06-02-1867 te Den Helder, graf F B 16, achterkleinzoon Gerard Christiaan is in bezit van een schilderij van Snip, voorstellende een tweemastzeilschip met vermelding: "Triton" - Kapitein A.P.Duinker binnenvarende in Tessel dd. 1854. Zoon van Pieter Pietersz DUIJNKER (zie VI.24) en Feijtje Aukesd van der WIJK.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01-06-1854 te Den Helder met Geertje Alderts KLEIJENBURG, 31 jaar oud, geboren op 22-01-1823 te Texel, overleden op 01-11-1909 te Den Helder op 86-jarige leeftijd, begraven op 04-11-1909 te Den Helder, graf F B 16, dochter van Aldert KLEIJENBURG, schipper, en Gertje KLIJN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auker Pieter DUINKER (zie VIII.66).
   2.  Catharina Geertruida DUIJNKER, geboren op 07-08-1862 te Den Helder, overleden circa 1930 te 's Gravenhage.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 28-09-1889 te Amsterdam met Cornelis Pieter KUIJPER, geboren circa 1865 te Amsterdam.

 
VII.48    Gijsbert Ariesz DUINKER, boer/melkverkoper, werkman/magazijn-bewaarder, geboren op 17-12-1834 te De Haver (Texel), overleden op 15-10-1887 te Den Helder op 52-jarige leeftijd, begraven op 19-10-1887 te Den Helder, graf B B 2, zoon van Arien Pietersz DUIJNKER (zie VI.28) en Antje Gijsberts BAKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-10-1858 te Texel met Maartje DISPER, geboren circa 1837 te Texel, overleden op 19-09-1913 te Den Helder, begraven op 22-09-1913 te Den Helder, graf B B 2, dochter van Cornelis DISPER en Pietertje BUIS, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje DUINKER, geboren op 24-08-1859 te Oudeschild (Texel).
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 11-09-1879 te Den Helder met Jacob VERMEULEN, 23 jaar oud, koopman, geboren op 13-05-1856 te Wieringen, overleden v19-7-1883 te Wieringen?
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 19-07-1883 te Den Helder met Peter de CLERCK, schilder, geboren circa 1861 te Amsterdam.
   2.  Pietertje DUINKER, geboren op 09-07-1861 te Oudeschild (Texel), overleden op 03-03-1947 te Den Helder op 85-jarige leeftijd, begraven op 06-03-1947 te Den Helder, graf B B 2.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-10-1885 te Den Helder met Adriaan BUTER, geboren circa 1861 te Texel? Overleden op 01-03-1956 te Den Helder, begraven op 03-03-1956 te Den Helder, graf B B 2.
   3.  Arie DUINKER (zie VIII.75).
   4.  Cornelis DUINKER (zie VIII.77).
   5.  Gijsbert DUINKER, geboren op 16-01-1866 te Oudeschild (Texel), overleden op 11-03-1866 te Oudeschild (Texel), 54 dagen oud.
   6.  Pieter DUINKER (zie VIII.80).
   7.  Willem Jan DUINKER (zie VIII.83).

 
VII.51    Jan Teunisz DUINKER, loods, geboren op 04-03-1829 te Den Hoorn (Texel), overleden op 06-02-1919 te Den Helder op 89-jarige leeftijd, begraven op 10-02-1919 te Den Helder, graf R E 15, zoon van Teunis Jansz DUIJNKER (zie VI.33) en Marritje Fulps (Martje) KRIJNEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-04-1856 te Den Helder met Guurtje DUINKER, 21 jaar oud, geboren op 07-03-1835 te Den Hoorn (Texel), overleden op 05-04-1909 te Den Helder op 74-jarige leeftijd, begraven op 08-04-1909 te Den Helder, graf R E 15, dochter van Jan Cornelisz DUIJNKER (zie VI.1) en Lijsbeth Remmerts KRAMER (Lijzebeth).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen (zie onder VII.2).
 
VII.57    Fulps DUINKER, boer/arbeider, geboren op 05-05-1838 te Den Helder, overleden op 19-12-1901 te Den Helder op 63-jarige leeftijd, zoon van Teunis Jansz DUIJNKER (zie VI.33) en Marritje Fulps (Martje) KRIJNEN.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-06-1858 te Texel met Tetje Jans DEKKER, 18 jaar oud, geboren op 03-09-1839 te Texel, overleden op 18-06-1905 te Texel op 65-jarige leeftijd, dochter van Jan DEKKER, schoenmaker, en Antje BREKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marretje DUINKER, geboren op 30-04-1859 te Texel, overleden op 05-05-1859 te Texel, 5 dagen oud.
   2.  Teunis DUINKER (zie VIII.103).
   3.  Marretje DUINKER, geboren op 14-11-1861 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 07-05-1883 te Prins Hendrikpolder (Texel) op 21-jarige leeftijd.
   4.  Antje DUINKER, geboren op 02-02-1863 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 09-08-1863 te Prins Hendrikpolder (Texel), 188 dagen oud.
   5.  Aaltje DUINKER, geboren op 02-02-1863 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 09-08-1863 te Prins Hendrikpolder (Texel), 188 dagen oud.
   6.  Antje DUINKER, geboren op 26-04-1864 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 12-09-1949 te Prins Hendrikpolder (Texel) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-09-1886 te Texel met Jan Ariesz KOOPMAN, 29 jaar oud, zeeman, geboren op 28-02-1857 te Texel, overleden circa 1945 te Texel.
   7.  Jan DUINKER (zie VIII.110).
   8.  Maartje DUINKER, geboren op 11-04-1868 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 13-08-1868 te Prins Hendrikpolder (Texel), 124 dagen oud.
   9.  Nanning DUINKER, geboren op 10-08-1869 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 26-10-1873 te Prins Hendrikpolder (Texel) op 4-jarige leeftijd.
   10.  Pieter DUINKER (zie VIII.114).
   11.  Nannaatje DUINKER, geboren op 02-12-1873 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 09-02-1961 te Texel op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1898 te Texel met Teunis Kors ZEGEL, 32 jaar oud, landbouwer, geboren op 05-02-1866 te Texel.
   12.  Nanning DUINKER (zie VIII.118).
   13.  Maartje DUINKER, geboren op 11-02-1877 te Prins Hendrikpolder (Texel).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1902 te Texel met Quirinius D. HUIJSER, 27 jaar oud, geboren op 27-07-1874 te Anna Paulowna.
   14.  Dirkje DUINKER, geboren op 19-10-1878 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 28-04-1951 te Den Burg (Texel) op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-06-1900 te Texel met Cornelis VISSER, 29 jaar oud, slager, geboren op 02-03-1871 te Haarlemmermeer, overleden op 22-01-1949 te Den Burg (Texel)? op 77-jarige leeftijd.
   15.  Trijntje Fulps DUINKER, geboren op 02-12-1879 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 16-11-1948 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-06-1900 te Texel met Dirk Sijbrandsz KONING, 24 jaar oud, postbode, geboren op 05-11-1875 te Oudeschild (Texel), overleden op 10-08-1951 te Den Helder op 75-jarige leeftijd.

 
VII.63    Sjouke DUINKER, timmerman later veldwachter op Wieringen, geboren op 17-12-1863 te Den Helder, overleden op 09-12-1935 te Den Helder op 71-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1935 te Den Helder, graf K - 58, zoon van Cornelis DUINKER (zie VI.55) en Elisabeth Margaretha Sjoukesd SJOUKES.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 29-12-1887 te Den Helder met Neeltje SMIT, geboren circa 1865 te Den Helder, overleden v2805-1931 te Haarlem.
Gehuwd (2) op 67-jarige leeftijd op 28-05-1931 te Den Helder met Jansje KRAB, geboren circa 1875 te Den Helder? Overleden op 25-02-1941 te Den Helder, begraven op 28-02-1941 te Den Helder, graf K - 58.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis DUINKER (zie VIII.126).
   2.  Jannetje Johanna DUINKER, geboren op 09-08-1890 te Den Helder.
Gehuwd circa 1920 te Den Helder? Echtgenoot is Jan BERGHUIS, geboren circa 1890 te Den Helder?

 
VII.66    Teunis DUINKER, torpedist/veldwachter, geboren op 18-04-1867 te Den Helder, zoon van Cornelis DUINKER (zie VI.55) en Elisabeth Margaretha Sjoukesd SJOUKES.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29-10-1891 te Den Helder met Josina SWENNEN, 20 jaar oud, geboren op 28-08-1871 te Den Helder, overleden op 01-02-1941 te Wieringenwaard op 69-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1941 te Wieringenwaard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Margaretha DUINKER, geboren op 03-03-1892 te Den Helder, overleden op 26-06-1967 te Den Helder op 75-jarige leeftijd, op 77 jarige leeftijd? Begraven op 29-06-1967 te Den Helder, graf F D 23.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-02-1916 te Den Helder met Charles Allen TAYLOR, geboren circa 1891 te Den Helder? Overleden op 12-02-1933 te Den Helder, begraven op 15-02-1933 te Den Helder, graf F D 23.
   2.  Petronella Maria DUINKER, geboren op 07-12-1897 te Wieringen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1920 te Den Helder met Jacob VEENSTRA, geboren circa 1900 te Den Helder?

 
VII.69    Cornelis DUINKER, zeeman, geboren op 20-06-1860 te Den Helder, overleden op 06-02-1940 te Den Helder op 79-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Cornelisz DUIJNKER (zie VI.62) en Willempje DUINKER (zie VII.1).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-03-1884 te Den Helder met Guurtje KUIPER, 22 jaar oud, geboren op 23-12-1861 te Den Helder, overleden 00-11-1945 te Arnhem of Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Maria Catharina DUINKER, geboren op 24-01-1885 te Den Helder, overleden na 1887 te Den Helder?
   2.  Wilhelmina DUINKER, onderwijzeres, cabaretiere, geboren op 24-01-1885 te Den Helder, overleden op 30-07-1930 te 's Gravenhage op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-03-1906 te Den Helder, gescheiden te Den Helder van Nicolaas Jan VERMEULEN, stuurman der koopvaardij, geboren circa 1878 te Den Helder, overleden te Hilversum? Zoon van Pieter Klaasz VERMEULEN en Alida Jansd HEMME.
   3.  Catharina DUINKER, onderwijzeres, geboren op 03-08-1887 te Den Helder, overleden op 27-08-1960 te Den Haag op 73-jarige leeftijd.
   4.  Cornelis DUINKER, geboren op 18-12-1889 te Den Helder, overleden op 03-01-1956 te Den Helder op 66-jarige leeftijd, begraven op 06-01-1956 te Den Helder, graf R K 2.
Gehuwd, onbekend, zijn hetzelfde graf begraven. Partner is Sara W. E. BRUIN, geboren circa 1895 te Den Helder? Overleden op 12-03-1982 te Den Helder, begraven op 15-03-1982 te Den Helder, graf R K 2.
   5.  Johan DUINKER (zie VIII.140).

 
VII.82    Jan Simonsz DUIJNKER, veehouder/arbeider, geboren op 17-04-1830 te De Koog (Texel), overleden op 07-05-1863 te verdronken op zee bij De Koog (Texel) op 33-jarige leeftijd, zoon van Simon Jansz DUIJNKER (zie VI.79) en Annaatje KOOIJMAN.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06-04-1854 te Den Hoorn (Texel) met Vrouwtje Pietersd DIJKSEN, 23 jaar oud, geboren op 30-03-1831 te Den Hoorn (Texel), overleden op 18-12-1854 te Den Hoorn (Texel) op 23-jarige leeftijd, dochter van Pieter Dirksz DIJKSEN en Trijntje Jansd DUIJNKER.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 10-09-1856 te Den Hoorn (Texel) met Gerbrig Nannings DUINKER, 21 jaar oud, geboren op 15-05-1835 te De Waal (Texel) (gezindte: NG), overleden op 28-04-1860 te De Koog (Texel) op 24-jarige leeftijd, dochter van Nanning Pieters DUIJNKER (zie VI.21) en Marijtje Aries SCHOUTEN.
Uit het tweede huwelijk: 2 kinderen (zie onder VII.39).
 
VIII.6    Jan Cornelis DUINKER, boekhandelaar, geboren op 05-04-1872 te Den Helder, overleden te Tiel? Zoon van Cornelis Jansz DUINKER (zie VII.4) en Maria Gezina Johansd KRUGER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-04-1898 te Den Helder met Hendrika DUINKER, 22 jaar oud, geboren op 07-08-1875 te Den Helder, overleden te Tiel? Dochter van Jan Teekes DUINKER, timmerman/aannemer, en Catharina BAKKER, op 03-02-1941 naar Tiel verhuisd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Gesina DUINKER, geboren op 19-07-1899 te Den Helder.
Gehuwd te Den Helder met Roelof KAMMAN, geboren te Den Helder?
   2.  Jan DUINKER (zie IX.3).

 
VIII.12    Jan Cornelis DUINKER, tekenaar, geboren op 16-11-1870 te Den Helder, overleden op 21-03-1935 te Den Helder op 64-jarige leeftijd, begraven op 25-03-1935 te Den Helder, graf R Q 2, zoon van Remmert DUINKER (zie VII.6) en Sijtje KOK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-06-1901 te Den Helder met Maria Adriana Agatha van WIJNGAARDEN, 26 jaar oud, geboren op 24-09-1874 te Den Helder, overleden op 21-04-1935 te Den Helder op 60-jarige leeftijd, begraven op 25-04-1959 te Den Helder, graf R Q 2.
Uit dit huwelijk:
   1.  Remmert DUIJNKER (zie IX.5).

 
VIII.18    Pieter DUINKER, aannemer/cargadoor, geboren op 20-01-1849 te Den Helder, zoon van Pieter Jansz DUINKER (zie VII.19) en Ike Johannesd GOEDKOOP.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 01-10-1874 te Schalkwijk met Elisabeth LANSER, geboren circa 1858 te St. Maartensbrug, overleden op 10-07-1880 te Apeldoorn, begraven op 15-07-1880 te Den Helder, graf F Y 5.
Gehuwd (2) circa 1881 te Den Helder met Johanna KROON, geboren circa 1850 te Amsterdam? Overleden n18-8-1891 te Amsterdam?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Johannes DUINKER, geboren op 10-08-1875 te Den Helder, overleden op 30-08-1875 te Den Helder, 20 dagen oud, begraven op 02-09-1875 te Den Helder, graf F Y 5.
   2.  Pieter Johannes DUINKER, geboren op 21-10-1876 te Den Helder, overleden op 25-01-1878 te Den Helder op 1-jarige leeftijd, begraven op 28-01-1878 te Den Helder, graf F Y 5.
   3.  Ike Maria DUINKER, geboren op 16-07-1878 te Den Helder, overleden op 20-12-1966 te Blaricum op 88-jarige leeftijd, begraven op 24-12-1966 te Blaricum.
Gehuwd circa 1900 te Texel met Albert KOLKMAN, leraar, geboren circa 1885 te Den Helder, overleden v2012-1966 te Blaricum.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Emma Johanna DUINKER, geboren op 09-09-1882 te Den Helder, overleden na 1955 te Bloemendaal.
Gehuwd circa 1915 te Den Helder? Echtgenoot is J. WENTINK, geboren circa 1882 te Den Helder.
   5.  Aaltje DUINKER, geboren op 13-02-1886 te Amsterdam, overleden circa 1952 te Bloemendaal, is kort gehuwd geweest, is kinderloos gebleven.
   6.  Pieter DUINKER (zie IX.14).
   7.  Reinier DUINKER, geboren op 03-09-1888 te Amsterdam, overleden te Nederlans Oost Indie, was gehuwd, is kinderloos gebleven. overleden in NOI.
   8.  Johanna DUINKER, geboren op 18-08-1891 te Amsterdam, overleden circa 1990.

 
VIII.29    Jan Pietersz DUINKER (John), timmerman, geboren op 24-10-1858 te Den Helder, overleden op 06-01-1927 te Annapolis Md USA op 68-jarige leeftijd. John emigreerde naar de USA; genaturaliseerd op 05-01-1895 te Howard Co. MD, zoon van Pieter Jansz DUINKER (zie VII.19) en Ike Johannesd GOEDKOOP.
Gehuwd circa 1883 met Catharine Lavinia LUSBY, geboren op 21-05-1861 te Phoenix Maryland USA, overleden op 15-07-1927 te Annapolis Jnct Howard Co. MD USA op 66-jarige leeftijd, dochter van Samuel Nelson LUSBY en Georgianna CHANEY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Georgianna DUINKER, geboren op 21-11-1884 te Annapolis Jnct, overleden aug 1957 te Winter Park Florida.
Gehuwd (1) 3 met Otto SCHULTZ.
Gehuwd (2) 1 met Benjamin Herbert TUCKER.
Gehuwd (3) 2 met Royal WAGNER.
   2.  Altje Alitta DUINKER (Alice), geboren op 28-01-1886 te Howard Co. MD, overleden op 27-04-1975 te Kilmarnock VA op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd met Michael Joseph HACKETT (Mike), overleden op 31-05-1956.
   3.  Catherine Lavinia DUINKER, geboren op 28-02-1887 te Annapolis Jnct Howard Cy. MD, overleden op 14-07-1963 te Tappahanock VA op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 23-12-1919 te Lancaster VA, gescheiden na 11 jaar huwelijk op 27-03-1931 van Lloyd Franklin SMITH, geboren mei 1893, overleden op 12-02-1968 te Morattica VA.
Gehuwd (2) te Howard Co. MD met Andrew C. HINK, geboren circa 1881.
Gehuwd (3) te Sarasota Florida met William Herbert BOUIS.
   4.  Susie Ester DUINKER, geboren op 18-03-1889 te Annapolis Junction Howard Co. MD, overleden op 02-11-1985 te Kilmarnock VA op 96-jarige leeftijd.
Gehuwd met Joseph Evern SANDERS, geboren op 27-06-1881 te Richmond Co. VA, overleden op 27-06-1968 te Tappahanock VA op 87-jarige leeftijd.
   5.  Wilhelmina DUINKER, geboren op 30-01-1891 te Ann Junction Howard Co. MD, overleden op 18-01-1983 te Kilmarnock VA op 91-jarige leeftijd.
Echtgenoot is Joseph C. HILL.
   6.  Louise Gray DUINKER, geboren op 05-03-1893 te Ann Junction Howard Co. MD, overleden op 13-07-1981 te Tappahanock VA op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd met Davis Clarence SOUTHARD.
   7.  Edna Johanna DUINKER, geboren op 07-07-1895 te Ann Junction Howard Co. MD, overleden op 01-09-1995 te Tappahanock VA op 100-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hamilton Clare MILES.
   8.  Helen DUINKER, geboren op 24-08-1897 te Ann Junction Howard Co. MD, overleden op 04-06-1936 te Laurel Pr George Co. MD op 38-jarige leeftijd.
Echtgenoot is Samuel ALLEN.

 
VIII.31    Cornelis Danielsz DUINKER, geboren op 10-06-1844 te Amsterdam, overleden na 1886, zoon van Daniel Jansz DUINKER (zie VII.21) en NN. NN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-03-1871 te Amsterdam met Johanna KEUNEN, 24 jaar oud, geboren op 17-08-1846 te Amsterdam, overleden n19-4-1894 te Amsterdam?
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Henriette DUINKER, geboren op 19-02-1872 te Amsterdam.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-04-1891 te Amsterdam met Wouter Dirk WOUTERS, beeldhouwer, geboren circa 1871 te Amsterdam, overleden n19-4-1894 te Amsterdam?
   2.  Antje DUINKER, geboren op 14-01-1873 te Amsterdam, overleden op 23-06-1873 te Amsterdam, 160 dagen oud.
   3.  Dirk DUINKER, geboren op 30-03-1874 te Amsterdam, overleden op 15-04-1874 te Amsterdam, 16 dagen oud.
   4.  Cornelis Dirk Jacobus DUINKER (zie IX.42).
   5.  Dirk DUINKER, geboren op 02-04-1879 te Amsterdam, overleden op 03-10-1879 te Amsterdam, 184 dagen oud.
   6.  Antoon DUINKER, geboren op 13-12-1884 te Amsterdam, overleden op 05-01-1885 te Amsterdam, 23 dagen oud.
   7.  Antje DUINKER, geboren op 05-03-1886 te Amsterdam, overleden op 06-09-1888 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd.

 
VIII.33    Daniel Jan DUINKER, 1e stuurman My.Nederland, geboren op 28-01-1853 te Den Helder, overleden op 18-09-1906 te Haarlem op 53-jarige leeftijd, zoon van Daniel Jansz DUINKER (zie VII.21) en Trijntje Cornelis KUIPERS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 24-12-1883 te Hoorn met Maria Adele KERNKAMP, 23 jaar oud, geboren op 03-12-1860 te Hoorn, overleden op 05-07-1937 te Haarlem op 76-jarige leeftijd, dochter van Johann Hermann Bernhard KERNKAMP, manufacturier, en Geertruida KUNEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  dr (frans t&l) Anna Catharina Maria DUINKER, lerares Frans, geboren op 17-11-1885 te Amsterdam, overleden op 19-11-1963 te Bloemendaal op 78-jarige leeftijd.
   2.  Marie Gertruda Daniella DUINKER, geboren op 16-10-1889 te NieuwerAmstel, overleden op 11-10-1977 te Scheveningen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 15-10-1908 te Haarlem met Frits Alexander Cornelius HALKEMA, 22 jaar oud, geboren op 30-08-1886 te Modjokerto (Java), overleden op 25-04-1952 te 's Gravenhage op 65-jarige leeftijd.
   3.  Ir. Daniel Marie DUINKER, electrotechnisch ingenieur bij Philips, geboren op 11-05-1903 te Haarlem, overleden op 07-03-1975 te Geldrop op 71-jarige leeftijd, oa. redacteur Philips Techn. Tijdschrift.

 
VIII.46    Nanning DUINKER, spoorbeambte, geboren op 05-12-1848 te De Koog (Texel), overleden op 25-02-1882 te Amsterdam op 33-jarige leeftijd, zoon van Arie Schouten DUINKER (zie VII.35) en Cornelisje Willems BAKKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-02-1876 te Amsterdam met Wimpje Elisabeth BOSCH, geboren circa 1841 te Utrecht, dochter van Johannes Theodorus BOSCH, bediende, en Bernardina RUTGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia DUINKER, geboren op 02-10-1874 te Amsterdam, overleden op 15-05-1877 te Amsterdam op 2-jarige leeftijd.

 
VIII.48    Jan Ariensz Schouten DUINKER, arbeider/zadelmaker, geboren op 11-04-1850 te De Koogd (Texel), overleden op 19-07-1895 te De Koog (Texel) op 45-jarige leeftijd, zoon van Arie Schouten DUINKER (zie VII.35) en Cornelisje Willems BAKKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-03-1873 te Texel met Stijntje BAKKER, 25 jaar oud, geboren op 31-12-1847 te Den Hoorn (Texel), overleden op 08-02-1896 te Den Burg (Texel) op 48-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jacobsz BAKKER en Jantje MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje DUINKER, geboren op 02-03-1874 te Eierland (Texel), overleden op 08-11-1876 te Eierland (Texel) op 2-jarige leeftijd.
   2.  Cornelia Schouten DUINKER, geboren op 22-10-1875 te Eierland (Texel), overleden op 19-06-1894 te Eierland (Texel) op 18-jarige leeftijd.
   3.  Adriaan DUINKER (zie IX.54).
   4.  Jannetje DUINKER, geboren op 20-02-1880 te Eierland (Texel).
   5.  Marretje Schouten DUINKER, geboren op 11-03-1882 te Eierland (Texel), overleden op 04-04-1888 te Eierland (Texel) op 6-jarige leeftijd.
   6.  Marretje DUINKER, geboren op 25-02-1886 te Eierland (Texel), overleden op 05-04-1905 te Den Burg (Texel) op 19-jarige leeftijd.
   7.  Jacoba DUINKER, geboren op 04-07-1891 te Eierland (Texel), overleden op 31-05-1959 te Den Haag op 67-jarige leeftijd.

 
VIII.56    Pieter DUINKER, marconist, geboren op 21-05-1855 te Harlingen, overleden op 05-07-1916 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd, zoon van Pieter DUINKER (zie VII.40) en Ermina Jurriaans ZWAAL.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-12-1883 te Amsterdam met Catharina Alida GERRITSEN, 28 jaar oud, geboren op 13-07-1855 te Amsterdam, overleden op 06-05-1938 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Frederik DUINKER, geboren op 20-10-1885 te Amsterdam, overleden op 23-03-1886 te Amsterdam, 154 dagen oud.
   2.  Pieter Frederik DUINKER (zie IX.61).

 
VIII.66    Auker Pieter DUINKER, geneesheer, geboren op 15-03-1861 te Amsterdam, overleden circa 1927 te Haarlem, zoon van Auker DUINKER (zie VII.42) en Geertje Alderts KLEIJENBURG.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-10-1889 te Den Helder met Catharina Cornelia Christina GOEDKOOP, 23 jaar oud, geboren op 01-08-1866 te Den Helder, overleden circa 1930 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auker Pieter DUINKER, geboren op 10-06-1891 te Amsterdam, overleden circa 1920 te Haarlem.
   2.  Jacob Gerard Christiaan DUINKER, 1e luitenant-vlieger, geboren op 26-11-1892, overleden op 14-05-1919 te Ramsloh op 26-jarige leeftijd, neergestort bij vlucht naar Denemarken in toestel R-462 op heide van Ramsloch (Dsl), met militaire eer begraven in Amsterdam (Zorgvleit), begraven op 22-05-1919 te Amsterdam.
   3.  Gerard Christiaan DUINKER (zie IX.65).

 
VIII.75    Arie DUINKER, melkverkoper/bootwerker, geboren op 06-06-1863 te Oudeschild (Texel), overleden na4-2-1911 te Amsterdam? Zoon van Gijsbert Ariesz DUINKER (zie VII.48) en Maartje DISPER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-08-1889 te Den Helder met Dirkje BURGERS, 25 jaar oud, geboren op 08-08-1864 te Den Helder, overleden na4-2-1911 te Den Helder?
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert DUINKER, geboren op 07-10-1889 te Den Helder, overleden v 4-7-1892 te Den Helder.
   2.  Dirkje DUINKER, geboren op 27-10-1890 te Den Helder, overleden op 04-02-1911 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd.
   3.  Hendrik DUINKER, geboren op 04-07-1892 te Den Helder, overleden 00-09-1966 te Monnikendam.
Gehuwd circa 1920 te Monnikendam met Cornelia NN. Geboren op 21-07-1909 te Den Helder? Overleden op 21-11-1988 te Andover NJ op 79-jarige leeftijd.
   4.  Gijsbert DUINKER, geboren op 04-07-1892 te Den Helder, overleden voor 1992 te Den Helder?
   5.  Maartje DUINKER, geboren op 26-12-1894 te Den Helder.

 
VIII.77    Cornelis DUINKER, voerman/bootwerker, geboren op 16-01-1866 te Oudeschild (Texel), overleden n17-5-1899 te Amsterdam? Zoon van Gijsbert Ariesz DUINKER (zie VII.48) en Maartje DISPER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-06-1888 te Den Helder met Catrina de GRAAF (Kaatje), 18 jaar oud, geboren op 01-04-1870 te Den Helder, overleden te Amsterdam?
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert DUINKER, geboren op 07-04-1889 te Amsterdam, emigreerde in 1918 naar de USA en vestigde zich te Hoboken NJ, wer waarschijnlijk amerikaans staatsburger en trouwde in 1922 met de 40-jarige Elisabeth S.(?) in Nederland met wie hij in dat zelfde jaar naar de USA terugkeerde. geen verdere gegevens.
Gehuwd circa 1922 te Nederland met Elisabeth S.(?), geboren circa 1882.
   2.  Cornelis DUINKER, bootwerker, geboren op 01-08-1890 te Amsterdam, emigreerde in 1917 naar de USA, geen verdere gegevens.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-05-1912 te Amsterdam, gescheiden na 2 jaar huwelijk op 09-04-1915 te Amsterdam van Trijntje Berendina ALBERS, geboren circa 1890 te Amsterdam, dochter van Carel Adrianus ALBERS en Berendina JANS.
   3.  Arie DUINKER (Harry), exploitant Harry's Inn NJ, geboren op 09-02-1892 te Den Helder, overleden 00-09-1966 te Neptune Monmouth NJ, emigreerde in 1912 naar de USA.
Gehuwd te Den Helder? Echtgenote is Cornelia ZWART, geboren op 21-07-1909 te Egmond aan Zee, overleden op 21-11-1988 te Monmouth NJ USA op 79-jarige leeftijd, dochter van Klaas ZWART en Neeltje STAM.
   4.  Adriaan DUINKER, geboren op 10-03-1893 te Den Helder, emigreerde in 1920 naar de USA, geen verdere gegevens.
   5.  Matthijs DUINKER, geboren op 05-12-1895 te Amsterdam, emigreerde in 1920 naar de USA, geen verdere gegevens.
   6.  Kaatje DUINKER, geboren op 08-04-1897 te Amsterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-07-1920 te Amsterdam met Jacob VALK, geboren circa 1895 te Amsterdam?
   7.  Pieter DUINKER, geboren op 17-05-1899 te Amsterdam, emigreerde in 1923 naar de USA, geen verdere gegevens.

 
VIII.80    Pieter DUINKER, melkverkoper, geboren op 04-10-1869 te Oost Vlieland, overleden op 27-05-1958 te Den Helder op 88-jarige leeftijd, begraven op 30-05-1958 te Den Helder, graf E O 5, zoon van Gijsbert Ariesz DUINKER (zie VII.48) en Maartje DISPER.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 17-08-1893 te Den Helder met Johanna Margaretha RIEMERS, 19 jaar oud, geboren op 15-12-1873 te Den Helder, overleden op 05-06-1920 te Den Helder op 46-jarige leeftijd, begraven op 09-06-1920 te Den Helder, graf E O 5, dochter van Hendrik RIEMERS, kleermaker, en Catharina Cornelia KLOOSTER.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 09-08-1921 te Den Helder met Alida van HOEKSEL, geboren circa 1870 te Den Helder?
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gijsbert DUINKER, geboren op 06-05-1895 te Den Helder, overleden op 02-09-1895 te Den Helder, 119 dagen oud, begraven op 04-09-1895 te Den Helder, graf D K 20.
   2.  Gijsbert DUINKER (zie IX.85).
   3.  Hendrik DUINKER (zie IX.87).
   4.  Pieter DUINKER, geboren op 18-10-1898 te Den Helder, overleden op 25-03-1899 te Den Helder, 158 dagen oud, begraven op 27-03-1899 te Den Helder, graf H - 64.
   5.  Catharina Cornelia DUINKER, geboren op 13-11-1899 te Den Helder, overleden op 23-10-1900 te Den Helder, 344 dagen oud, begraven op 25-10-1900 te Den Helder, graf H - 156.
   6.  Pieter DUINKER (zie IX.91).
   7.  Tjidde DUINKER, geboren op 24-03-1902 te Den Helder, overleden op 01-06-1903 te Den Helder op 1-jarige leeftijd, begraven op 03-06-1903 te Den Helder, graf H - 267.
   8.  Catharina Cornelia DUINKER, geboren op 10-04-1903 te Den Helder, overleden op 20-03-1905 te Den Helder op 1-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1905 te Den Helder, graf L - 156.
   9.  Catharina Cornelia DUINKER, geboren op 13-07-1906 te Den Helder, overleden op 27-03-1993 te Bentveld op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-11-1928 te Den Helder met Jan WAGENAAR, 24 jaar oud, geboren op 23-09-1904 te Maastricht, overleden op 15-03-1979 te Haarlem op 74-jarige leeftijd.

 
VIII.83    Willem Jan DUINKER, melkventer/winkelier, pensionhouder, geboren op 08-01-1876 te Den Helder, overleden op 23-05-1942 te Den Helder op 66-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert Ariesz DUINKER (zie VII.48) en Maartje DISPER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-05-1901 te Den Helder met Johanna Maria DEE, 21 jaar oud, geboren op 15-01-1880 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbert Johannes DUINKER (zie IX.97).
   2.  Johannes Marinus DUINKER (zie IX.99).
   3.  Maps DUINKER, geboren te Den Helder.

 
VIII.87    Jan DUINKER, schoenmaker, geboren op 27-09-1858 te Den Helder, overleden op 01-06-1935 te Den Helder op 76-jarige leeftijd, begraven op 05-06-1935 te Den Helder, graf E B 23, zoon van Jan Teunisz DUINKER (zie VII.51) en Guurtje DUINKER (zie VII.2).
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 09-10-1890 te Den Helder met Aagje SMIT, 27 jaar oud, geboren op 10-02-1863 te Den Helder, overleden op 21-09-1913 te Den Helder op 50-jarige leeftijd, begraven op 25-09-1913 te Den Helder, graf E B 23.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 29-04-1914 te Den Helder met Aaltje ZWAAN, 40 jaar oud, geboren op 24-07-1873 te Den Helder, overleden op 20-12-1946 te Den Helder op 73-jarige leeftijd, begraven op 24-12-1946 te Den Helder, graf E B 23, dochter van Willem Anthonie ZWAAN, wagenmaker, en Aaltje MENS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Guurtje DUINKER, geboren op 13-03-1891 te Texel, overleden op 13-01-1896 te Den Helder op 4-jarige leeftijd, begraven op 27-06-1896 te Den Helder, graf E B 23.
   2.  NN. DUINKER, geboren op 08-01-1892 te Den Helder, overleden op 08-01-1892 te Den Helder.

 
VIII.93    Pieter DUINKER, zeeman/loods, geboren op 19-06-1866 te Den Helder, overleden circa 1951 te Beverwijk, zoon van Jan Teunisz DUINKER (zie VII.51) en Guurtje DUINKER (zie VII.2).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-02-1892 te Velsen met Neeltje SINJEWEL, 24 jaar oud, geboren op 25-01-1868 te Den Helder, overleden circa 1952 te Beverwijk, dochter van Tijs SINJEWEL, schilder, en Neeltje Chrisinsen HEILBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan DUINKER (zie IX.104).
   2.  Tijs DUINKER, geboren op 11-07-1905 te Den Helder, overleden na 1987 te 's Gravenhage.
Gehuwd te Rijswijk met Emma SPRENGERS, geboren te 's Gravenhage.

 
VIII.96    Philip Martinus DUINKER, timmerman, geboren op 27-03-1870 te Den Helder, overleden op 22-01-1911 te Den Helder op 40-jarige leeftijd, zoon van Jan Teunisz DUINKER (zie VII.51) en Guurtje DUINKER (zie VII.2).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-10-1895 te Den Helder met Sara OX, 22 jaar oud, geboren op 04-06-1873 te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan DUINKER (zie IX.108).
   2.  Jasper DUINKER, geboren op 04-02-1898 te Den Helder, overleden circa 1920 te Den Helder.
   3.  Guurtje DUINKER, geboren circa 1900 te Den Helder.
Gehuwd circa 1920 te Den Helder? Echtgenoot is Marinus HARPENSLAGER, geboren circa 1900 te Den Helder?
   4.  Trijntje DUINKER, geboren te Den Helder.
Gehuwd te Den Helder met Cornelis van TRIET, geboren te Den Helder?

 
VIII.103    Teunis DUINKER, visscherman, geboren op 29-05-1860 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 19-08-1942 te Prins Hendrikpolder (Texel) op 82-jarige leeftijd, zoon van Fulps DUINKER (zie VII.57) en Tetje Jans DEKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-07-1883 te Texel met Maartje Lourensd LEEN, 31 jaar oud, geboren op 06-04-1852 te Texel? Overleden op 12-12-1928 te Texel? op 76-jarige leeftijd, dochter van Lourens LEEN en Jannetje ROEPER, winkelierster in Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tetje Teunis DUINKER, geboren op 26-06-1884 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 11-05-1965 te Texel? op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd te Texel met Dirk Cornelisz SLIK, metselaar, geboren op 30-09-1881 te Oosterend (Texel).
   2.  Jannetje Teunis DUINKER, geboren op 13-04-1886 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 19-06-1958 te Texel op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-10-1912 te Texel met Jan Cornelis EELMAN, 24 jaar oud, veehouder, geboren op 21-08-1888 te Texel.
   3.  Fulps Teunisz DUINKER (zie IX.120).

 
VIII.110    Jan DUINKER, boer/werkman/veehouder/annex wierbedrijf, geboren op 11-08-1866 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 29-12-1938 te Texel op 72-jarige leeftijd, zoon van Fulps DUINKER (zie VII.57) en Tetje Jans DEKKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-06-1897 te Texel met Geertje Nannings MULDER, 22 jaar oud, geboren op 22-11-1874 te Wieringen, overleden op 27-02-1940 te Texel op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fulps DUINKER, veehandelaar, geboren op 29-12-1898 te Nieuwe Schild (Texel), overleden op 22-04-1975 te Texel op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 26-04-1928 te Texel met Aaltje Wd VISSER, 29 jaar oud, geboren op 16-04-1899 te Texel, overleden op 22-01-1953 te Texel op 53-jarige leeftijd, dochter van Willem Cornelisz VISSER, koopman, en Trijntje KALIS.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 29-10-1954 te Texel met Marina Cd BRUIN, 57 jaar oud, geboren op 30-07-1897 te Texel, overleden op 15-04-1973 te Texel? op 75-jarige leeftijd.
   2.  Nan DUINKER, geboren op 29-06-1902 te Nieuwe Schild (Texel), overleden op 29-04-1943 te Nieuwe Schild (Texel) op 40-jarige leeftijd.
   3.  Jan DUINKER (zie IX.126).

 
VIII.114    Pieter DUINKER, landbouwer/hereboer, geboren op 04-08-1871 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 30-09-1936 te Hilversum op 65-jarige leeftijd, begraven op 03-10-1936 te Hilversum, zoon van Fulps DUINKER (zie VII.57) en Tetje Jans DEKKER.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 30-08-1905 te Texel met Maria Gerritsd TIJHOFF, geboren circa 1878 te Vriezenveen, overleden v30-9-1936 te Hilversum, dochter van Gerrit TIJHOFF en Gerritdina SMELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tetje DUINKER, geboren te Prins Hendrikpolder (Texel).
   2.  Gerberdina Johanna Gerarda DUINKER, geboren te Prins Hendrikpolder (Texel).
   3.  Fulps DUINKER (zie IX.130).

 
VIII.118    Nanning DUINKER, visser/pluimveehouder, geboren op 19-09-1875 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 04-03-1940 te Den Burg (Texel) op 64-jarige leeftijd, zoon van Fulps DUINKER (zie VII.57) en Tetje Jans DEKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-06-1899 te Texel met Antje Jans EELMAN, 23 jaar oud, geboren op 15-08-1875 te Texel, overleden op 26-03-1976 te Texel op 100-jarige leeftijd, dochter van Jan EELMAN en Ariaantje Wd KEIJSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Adriaan DUINKER (zie IX.132).
   2.  Theodora Fulpina DUINKER, geboren op 11-03-1903 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 14-12-1963 te Den Burg (Texel) op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd circa 1951 te Texel met Sijke Freekszn BOS, geboren op 18-04-1904 te Texel, overleden op 13-06-1969 te Texel op 65-jarige leeftijd.
   3.  Fulpina Theodora DUINKER, geboren te Prins Hendrikpolder (Texel).
Gehuwd te Texel met Folkert TERPSTRA, geboren te Texel.

 
VIII.126    Cornelis DUINKER, geboren op 12-11-1888 te Den Helder, overleden op 11-01-1969 te Haarlem op 80-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1969 te Haarlem, zoon van Sjouke DUINKER (zie VII.63) en Neeltje SMIT.
Gehuwd circa 1916 te Haarlem? Echtgenote is Keetje Helena PUTKER, hoofdinspecteur GEB Haarlem, geboren op 13-11-1888 te Haarlem, overleden circa 1972 te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjouke DUINKER (zie IX.138).

 
VIII.140    Johan DUINKER, geboren op 14-08-1892 te Den Helder, overleden op 22-01-1983 te Oostburg op 90-jarige leeftijd, zoon van Cornelis DUINKER (zie VII.69) en Guurtje KUIPER.
Gehuwd circa 1937 te Utrecht? Echtgenote is Geertruida Hendrika FOURDRAINE, geboren op 28-05-1899 te Rotterdam, overleden circa 1972 te Goes, voorheen gehuwd met A.D. Best; verongelukt in NOI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hans Dignus DUINKER (zie IX.140).

 
VIII.142    Nanning DUINKER, rijksambtenaar, geboren op 16-04-1857 te De Koog (Texel), overleden circa 1915, zoon van Jan Simonsz DUIJNKER (zie VII.82) en Gerbrig Nannings DUINKER (zie VII.39).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-06-1887 te Texel met Trijntje Aries VONK, 25 jaar oud, geboren op 09-11-1861 te Oost (Texel), overleden circa 1940, dochter van Arien VONK en Dieuwertje Jd DRIJVER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan DUINKER (zie IX.142).
   2.  Arie Nanningsz DUINKER, geboren op 12-08-1889 te De Rijp, overleden circa 1910 te Haarlem?

 
IX.3    Jan DUINKER, geboren op 07-09-1900 te Den Helder, overleden te Nijmegen? Zoon van Jan Cornelis DUINKER (zie VIII.6) en Hendrika DUINKER.
Gehuwd circa 1920 te Nijmegen met Henriette EEKHOF, geboren op 08-11-1900 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Henri DUINKER (zie X.1).

 
IX.5    Remmert DUIJNKER, geboren te Den Helder, zoon van Jan Cornelis DUINKER (zie VIII.12) en Maria Adriana Agatha van WIJNGAARDEN.
Gehuwd te Den Helder? Echtgenote is Catharina Rensina BRANDT, geboren te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Johan DUIJNKER (zie X.4).

 
IX.14    Pieter DUINKER, opr./comm. Ned.Spanbeton, geboren op 22-07-1887 te Amsterdam, overleden op 03-10-1967 te Alphen a/d Rijn op 80-jarige leeftijd, begraven op 07-10-1967 te Alphen a/d Rijn, zoon van Pieter DUINKER (zie VIII.18) en Johanna KROON.
Gehuwd circa 1917 te Alphen a/d Rijn? Echtgenote is Johanna Hendrika PANNEVIS, geboren op 20-05-1893 te Alphen a/d Rijn, overleden op 01-02-1957 te Alphen a/d Rijn op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter DUINKER (zie X.6).
   2.  Marianne DUINKER, arts, geboren te Alphen a/d Rijn.
Gehuwd (1) te Alphen a/d Rijn met G. KLOOSTERHUIS, geboren te Alphen a/d Rijn.
Gehuwd (2) te Alphen a/d Rijn? Echtgenoot is Arnoldus HAMOEN, arts, geboren te Utrecht.
   3.  Anthonie DUINKER (zie X.11).

 
IX.42    Cornelis Dirk Jacobus DUINKER, bediende, geboren op 28-06-1875 te Amsterdam, overleden na 1910 te Amsterdam, zoon van Cornelis Danielsz DUINKER (zie VIII.31) en Johanna KEUNEN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-06-1900 te Amsterdam met Lammegien GROEN, geboren circa 1875 te Weststellingwerf, overleden na 1910 te Amsterdam? Dochter van Jan Jacobsz GROEN en Anna HOOGMOEDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Dirk Jacobus DUINKER, geboren op 13-09-1900 te Amsterdam.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27-04-1922 te Amsterdam met Fia KRADOLFER, geboren te Amsterdam?
Gehuwd (2) te Duitsland met Maria Johanna MAELSACH.
   2.  Anna Lambertina DUINKER, geboren te Amsterdam.
Gehuwd circa 1925 te Amsterdam? Echtgenoot is Antoon MEIER, geboren op 31-01-1900 te Amsterdam.
   3.  Jan Jacob DUINKER (zie X.18).
   4.  Johan DUINKER (zie X.20).
   5.  Hendrik DUINKER (zie X.22).

 
IX.54    Adriaan DUINKER, geboren op 09-03-1878 te Eierland (Texel), overleden op 16-05-1952 te Bergen NH op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Ariensz Schouten DUINKER (zie VIII.48) en Stijntje BAKKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-09-1901 te Bergen NH met Maartje BEETS, 19 jaar oud, geboren op 24-02-1882 te Bergen NH, overleden op 16-01-1963 te Bergen NH op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan DUINKER (zie X.24).
   2.  Dirk DUINKER (zie X.26).
   3.  Stijntje Maria Cornelisd DUINKER, geboren te Heerhugowaard.
Gehuwd met Louwrens van der OORD, geboren op 02-09-1911 te Broek op Langendijk, overleden op 27-04-2000 te Bergen NH op 88-jarige leeftijd.

 
IX.61    Pieter Frederik DUINKER, geboren op 18-04-1889 te Amsterdam, overleden 00-10-1976 te Amsterdam, zoon van Pieter DUINKER (zie VIII.56) en Catharina Alida GERRITSEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1915 te Amsterdam met Jannetje BARTELS, 26 jaar oud, geboren op 25-02-1889 te Amsterdam? Overleden op 03-10-1971 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jacob DUINKER (zie X.30).

 
IX.65    Gerard Christiaan DUINKER, suikerplanter op Java, geboren op 30-03-1895 te Amsterdam, overleden circa 1956 te Amsterdam, ging in 1917 naar NOI als planter, zoon van Auker Pieter DUINKER (zie VIII.66) en Catharina Cornelia Christina GOEDKOOP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-05-1918 te Amsterdam, bij volmacht met Mathilda Adriana STOL, geboren circa 1897 te Amsterdam, overleden circa 1966 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auker Pieter DUINKER, geboren circa 1920 te Djokjakarta, overleden voor 1922 te Djokjakarta.
   2.  Johannes Jacobus DUINKER (zie X.33).
   3.  Gerard Christiaan DUINKER (zie X.35).

 
IX.85    Gijsbert DUINKER, gezagvoerder KNSM, geboren op 04-10-1896 te Den Helder, overleden op 13-03-1955 te Haarlem op 58-jarige leeftijd, begraven op 17-03-1955 te Haarlem, zoon van Pieter DUINKER (zie VIII.80) en Johanna Margaretha RIEMERS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1921 te Den Helder met Rensina Aldina KATER, 21 jaar oud, geboren op 23-02-1900 te Den Helder, overleden op 26-12-1997 te Haarlem op 97-jarige leeftijd, dochter van Cornelis KATER, loodsman, en Neeltje SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Cornelis DUINKER (zie X.37).
   2.  Gijsbert DUINKER (zie X.39).

 
IX.87    Hendrik DUINKER, chauffeur/brandwacht, geboren op 17-10-1897 te Den Helder, overleden op 11-10-1966 te Haarlem op 68-jarige leeftijd, zoon van Pieter DUINKER (zie VIII.80) en Johanna Margaretha RIEMERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 19-08-1924 te Den Helder met Elisabeth van VREELAND, 29 jaar oud, geboren op 16-04-1895 te Amsterdam, overleden op 22-10-1973 te Haarlem op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Pieter DUINKER (zie X.41).

 
IX.91    Pieter DUINKER, geboren op 15-12-1900 te Den Helder, overleden op 14-04-1970 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter DUINKER (zie VIII.80) en Johanna Margaretha RIEMERS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16-06-1922 te Den Helder met Agatha Geertruida van BREDERODE, 23 jaar oud, geboren op 03-05-1899 te Den Helder, dochter van Jacob van BREDERODE, koopman, en Wilhelmina Geertruida WELMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Margaretha DUINKER, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Herman HUBERT, geboren te Amsterdam.
   2.  Wilhelmina Geertruida DUINKER, geboren te Amsterdam, 5 kinderen.
Gehuwd te Amsterdam met Hendrik Jan SIMONS, 22 jaar oud, geboren op 26-05-1926 te Amsterdam, overleden op 20-02-1977 te Amsterdam? op 50-jarige leeftijd.
   3.  Jacoba DUINKER, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam? Echtgenoot is Pieter GOEBERT, geboren op 20-11-1925 te Amsterdam? Overleden op 20-08-1994 te Aruba op 68-jarige leeftijd.

 
IX.97    Gijsbert Johannes DUINKER, boekhandelaar, geboren op 10-12-1902 te Den Helder, overleden 00-04-1945 te Den Burg (Texel), aan verwondingen tijdens de Russenopstand op Texel overleden, zoon van Willem Jan DUINKER (zie VIII.83) en Johanna Maria DEE.
Gehuwd te Den Helder met Meertje Wilhelmina van WIJK, geboren te Den Helder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna DUINKER, geboren te Texel.
Gehuwd te Texel? Echtgenoot is Willem Wz BOON, geboren te Texel.

 
IX.99    Johannes Marinus DUINKER, boekhandelaar, geboren op 17-08-1904 te Den Helder, overleden op 23-05-1945 te Den Helder op 40-jarige leeftijd, is tijdens de Russenopstand te Texel op 07-04-1945 gefusilleerd, overlijden werd op 23-05-1945 te Den Helder geregistreerd, zoon van Willem Jan DUINKER (zie VIII.83) en Johanna Maria DEE.
Gehuwd te Texel met Emma KEIJSER, geboren te Texel? Dochter van Jacob Sijbrandsz KEIJSER en Wilhelmina LAGERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willy Johanna DUINKER, geboren te Den Burg (Texel).
   2.  Willem Jacob DUINKER, econoom ABN-AMRO, geboren te Den Burg (Texel).
Gehuwd te Bilthoven met Maria Karin HOUTZAGERS, geboren te Bilthoven?

 
IX.104    Jan DUINKER, boekhandelaar, geboren op 25-05-1893 te Den Helder, overleden op 01-05-1927 te Velsen op 33-jarige leeftijd, zoon van Pieter DUINKER (zie VIII.93) en Neeltje SINJEWEL.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 14-03-1918 te Velsen met Johanna van PEL, 22 jaar oud, geboren op 04-09-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 09-05-1898 te Velsen op 2-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jan DUINKER (zie X.54).

 
IX.108    Jan DUINKER, machinist, geboren op 13-08-1896 te Den Helder, overleden op 22-01-1959 te Laren op 62-jarige leeftijd, zoon van Philip Martinus DUINKER (zie VIII.96) en Sara OX.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 29-11-1921 te Den Helder met Hermina BOMHOF, 24 jaar oud, geboren op 15-06-1897 te Den Helder, overleden op 23-04-1933 te Den Helder op 35-jarige leeftijd, dochter van Hermanus BOMHOF, timmerman, en Johanna Maria BAKKER.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 05-12-1934 te Amsterdam met Wubbina PETIET, 27 jaar oud, geboren op 24-02-1907 te Nibbixwoud, overleden op 08-12-1896 te Laren.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Philip DUINKER (zie X.57).
   2.  Hermanus DUINKER, geboren te Den Helder.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Jan DUINKER (zie X.60).
   4.  Wubbina DUINKER, geboren op 07-08-1940 te Amsterdam, overleden op 10-08-1981 te Amsterdam op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd te Laren met Bertus H. de LEEUW, geboren te Amsterdam?

 
IX.120    Fulps Teunisz DUINKER, loondorser/zeegrasdroger/visser, geboren op 13-08-1888 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 18-03-1975 te Nieuwe Schild (Texel) op 86-jarige leeftijd, begraven op 22-03-1975 te Oosterend (Texel), zoon van Teunis DUINKER (zie VIII.103) en Maartje Lourensd LEEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-04-1914 te Texel met Marretje Pietersd KUIPER, 20 jaar oud, geboren op 27-04-1893 te Texel, overleden op 21-03-1983 te Spaarndam op 89-jarige leeftijd, dochter van Pieter Pietersz KUIPER, visser, en Marretje Jd BRUIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje DUINKER, geboren op 19-01-1915 te Nieuwe Schild (Texel), overleden op 08-02-1915 te Nieuwe Schild (Texel), 20 dagen oud.
   2.  Maartje DUINKER, geboren te Nieuwe Schild (Texel).
Gehuwd te Texel met Pieter Adriaan Jacz ZEGERS, geboren te Texel.
   3.  Marretje DUINKER, geboren te Oude Schild (Texel).
Gehuwd te Texel met Willem Jzn BOON, geboren te Texel.
   4.  Teunis DUINKER (zie X.69).
   5.  Pietje DUINKER, geboren te Oude Schild (Texel).
   6.  Pieter DUINKER (zie X.73).
   7.  Theadora DUINKER, geboren te Oude Schild (Texel).
Gehuwd te Texel met Huibert Jansz de RIDDER, geboren te Texel.
   8.  Jan DUINKER (zie X.77).

 
IX.126    Jan DUINKER, boer, geboren op 19-07-1906 te Nieuwe Schild (Texel), overleden op 15-03-1981 te Nieuwe Schild (Texel) op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan DUINKER (zie VIII.110) en Geertje Nannings MULDER.
Gehuwd te Texel met Franzientje Riemertsd MOLEMAN, geboren te Duisburg, dochter van Riemert MOLEMAN, vis-knecht, en Maria Petronella FELDMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jansz DUINKER (zie X.79).
   2.  Maria Franciska DUINKER, geboren te Nieuwe Schild (Texel).
Gehuwd te Texel met Johan Willem Jacobsz KEIJSER, geboren te Texel.
   3.  Fulps Nan DUINKER (zie X.83).
   4.  Johannes Gerard Wouter DUINKER (zie X.86).

 
IX.130    Fulps DUINKER, geboren op 02-01-1912 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden circa 1943 te NOI (in japanse gevangenschap), zendeling op Nieuw Guinea, zoon van Pieter DUINKER (zie VIII.114) en Maria Gerritsd TIJHOFF.
Gehuwd te Texel met Cunegonda Mathilde TheodoraContini SELIER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Fulps DUINKER, geboren te Babo (Nieuw Guinea).

 
IX.132    Jan Adriaan DUINKER, geboren op 11-05-1900 te Prins Hendrikpolder (Texel), overleden op 05-02-1981 te Den Burg (Texel) op 80-jarige leeftijd, zoon van Nanning DUINKER (zie VIII.118) en Antje Jans EELMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-11-1926 te Texel met Wijntje Cornelisd MOOJEN, 28 jaar oud, geboren op 24-04-1898 te Texel, overleden op 18-02-1970 te Den Burg (Texel) op 71-jarige leeftijd, dochter van Cornelis MOOJEN, brievenbesteller, en Naantje KRIJNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis DUINKER (zie X.89).
   2.  Anny DUINKER, geboren te Prins Hendrikpolder (Texel).
Gehuwd te Andijk met Adriaan G.Jstzn DEKKER, geboren te Texel.
   3.  Nanette Martina DUINKER, geboren te Den Burg (Texel).
Gehuwd te Groningen met Dirk Sijbrandsz KONING, geboren te Groningen?

 
IX.138    Sjouke DUINKER, geboren op 16-05-1918 te Amsterdam, overleden op 04-11-1998 te Bloemendaal op 80-jarige leeftijd, zoon van Cornelis DUINKER (zie VIII.126) en Keetje Helena PUTKER.
Gehuwd te Haarlem met Jacoba Johanna PLANT, manager bij Ford later DAF, geboren te Amsterdam?
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne Jacoba DUINKER, geboren te Haarlem.
Gehuwd te Bloemendaal met Rene JALINK, geboren te Pladjoe (NOI).
   2.  Cornelis Sjouke DUINKER (zie X.97).

 
IX.140    Hans Dignus DUINKER, directeur NV Philips, geboren te Medan, zoon van Johan DUINKER (zie VIII.140) en Geertruida Hendrika FOURDRAINE.
Gehuwd te Amsterdam? Echtgenote is Nicoline Petronella JOUSTRA, dietiste, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Femke Johanna DUINKER, huisarts, geboren te Eindhoven.
Gehuwd te Eindhoven? Echtgenoot is Bas TEUSINK, bio-chemicus, geboren te Eindhoven?
   2.  Babette DUINKER, onderwijzeres, geboren te Eindhoven.
   3.  Maarten Cornelis DUINKER, geboren te Nuenen.

 
IX.142    Jan DUINKER, geboren op 25-05-1888 te De Rijp, overleden op 01-11-1928 te Haarlem op 40-jarige leeftijd, zoon van Nanning DUINKER (zie VIII.142) en Trijntje Aries VONK.
Gehuwd circa 1920 te Haarlem met Katrina Elisabeth VISSER, geboren op 24-11-1888 te Alkmaar, overleden op 14-04-1927 te Haarlem op 38-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nanning Jan DUINKER, geboren op 05-08-1923 te Haarlem, overleden op 28-06-1945 te Bussum op 21-jarige leeftijd.
   2.  Johan Nanning DUINKER (zie X.104).
   3.  Adriana Catharina DUINKER, geboren op 06-04-1926 te Haarlem, overleden op 29-05-1927 te Haarlem op 1-jarige leeftijd.

 
X.1    Jan Henri DUINKER, officier Kon.Landmacht (grootmajoor), geboren op 29-10-1922 te Nijmegen, overleden op 30-08-1992 te Deventer op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan DUINKER (zie IX.3) en Henriette EEKHOF.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 05-08-1942 te Amsterdam met Maria Petronella Ten BOSCH, 20 jaar oud, geboren op 23-03-1922 te Amsterdam, overleden op 22-03-1988 te Deventer op 65-jarige leeftijd.
Echtgenote is Nettie Anna de NIJS, geboren te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antoinette Henriette DUINKER, hoofd receptie vakantie park, geboren te Zeist.
Gehuwd te Deventer met Jouke Lourens Ibo WIERSMA, manager vakantiepark "Heihaas", geboren te Deventer?
   2.  Jeanette Marie DUINKER, adm. medew. Geboren te Zeist.
Gehuwd te Deventer met Nicolaas Joseph BROUWER, meubelmaker/chef werkplaats, geboren te Deventer.
   3.  Jan Cornelis DUINKER, beheerder bedrijfsrestaurant, geboren te Zeist.
Gehuwd te Deventer met Irma ZWEEPINK, ziekenverzorgster, geboren te Deventer?

 
X.4    Jan Johan DUIJNKER, geboren te Den Helder, zoon van Remmert DUIJNKER (zie IX.5) en Catharina Rensina BRANDT.
Gehuwd te Wieringen met Margaretha POOL, geboren te Wieringen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edwin Borger Martijn DUIJNKER, geboren te Vlaardingen.
   2.  Liliane Deborah DUIJNKER, geboren te Vlaardingen.

 
X.6    Pieter DUINKER, geboren te Alphen a/d Rijn, zoon van Pieter DUINKER (zie IX.14) en Johanna Hendrika PANNEVIS.
Gehuwd te Alphen a/d Rijn met Johanna Cornelia BOTERMANS, geboren te Alphen a/d Rijn?
Uit dit huwelijk:
   1.  Candida DUINKER, geboren te Alphen a/d Rijn.
Gehuwd te Amsterdam met Theo PRINS, arts, geboren te Amsterdam.
   2.  Renee Johanna DUINKER, geboren te Alphen a/d Rijn.
Gehuwd te Amsterdam met Douwe YNTEMA, geboren te Amsterdam.

 
X.11    Anthonie DUINKER, landbouwkundig ir, geboren te Alphen a/d Rijn, zoon van Pieter DUINKER (zie IX.14) en Johanna Hendrika PANNEVIS.
Gehuwd te Groningen met Tammechie WERKMAN, geboren te Leeuwarden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lien DUINKER, secretaresse, geboren te Haren (Gr).
   2.  Pieter DUINKER (zie XI.14).
   3.  Anthonie DUINKER (zie XI.16).
   4.  Tammechie DUINKER, geboren te Wageningen.
Gehuwd op 14-04-1898 te Wageningen met Petrus Johannes FUNDTER, geboren te Wageningen?

 
X.18    Jan Jacob DUINKER, geboren op 19-12-1904 te Amsterdam, overleden op 30-10-1984 te 's Gravenhage op 79-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Dirk Jacobus DUINKER (zie IX.42) en Lammegien GROEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-09-1930 te Amsterdam met Wilhelmina van RAAMSDONK, 32 jaar oud, geboren op 21-11-1897 te Amsterdam? Overleden op 21-10-1987 te Haarlem op 89-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dorothea Sophia DUINKER, geboren te 's Gravenhage.
Gehuwd te 's Gravenhage met Hendrikus Johannes NOTTET, geboren te Naaldwijk.
   2.  Anna Lambertina DUINKER, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te 's Gravenhage met Albert THALEN, geboren te 's Gravenhage.
   3.  Matthias Anton DUINKER (zie XI.24).

 
X.20    Johan DUINKER, geboren op 05-07-1907 te Amsterdam, overleden op 20-04-1994 te 's Gravenhage op 86-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Dirk Jacobus DUINKER (zie IX.42) en Lammegien GROEN.
Gehuwd te 's Gravenhage met Hendrika Willempje ENDERINK, geboren te Arnhem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje Hendrika DUINKER, geboren te 's Gravenhage.
Gehuwd te Delft met Cornelis NIEUWENHUYSE, geboren te 's Gravenhage.
   2.  Evert Christiaan DUINKER (zie XI.28).
   3.  Jan Jacob DUINKER, beeldend kunstenaar, geboren te 's Gravenhage.
Gehuwd te 's Gravenhage, gescheiden te Den Haag van Cornelia SPIES, geboren te 's Gravenhage.

 
X.22    Hendrik DUINKER, huis & decoratieschilder, geboren op 25-02-1910 te Amsterdam, overleden op 28-01-1989 te Purmerend op 78-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Dirk Jacobus DUINKER (zie IX.42) en Lammegien GROEN.
Gehuwd (1) circa 1930 te Amsterdam? Echtgenote is Jacoba Anna MIDDEL, geboren op 03-01-1907 te Oude Pekela, overleden op 07-04-1964 op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 20-jarige leeftijd op 18-09-1930 te Amsterdam met Wilhelmina van RAAMSDONK, 32 jaar oud, geboren op 21-11-1897 te Amsterdam? Overleden op 21-10-1987 te Haarlem op 89-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Robert DUINKER (zie XI.32).
   2.  Cornelis Jan DUINKER (zie XI.34).
   3.  Johan DUINKER (zie XI.36).
   4.  Hendrik DUINKER (zie XI.39).

 
X.24    Jan DUINKER, kruidenier, geboren op 27-11-1902 te ZN Schermer, overleden op 13-11-1973 te Heerhugowaard op 70-jarige leeftijd, zoon van Adriaan DUINKER (zie IX.54) en Maartje BEETS.
Gehuwd met Anna ZUIJDEWIND, geboren op 09-08-1909 te Zijdewind NH, overleden op 17-02-1987 te Heerhugowaard op 77-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne Jacoba DUINKER, geboren te Heerhugowaard.
Echtgenoot is Wietse METSELAAR, geboren te Avenhorn.

 
X.26    Dirk DUINKER, melkrijder, geboren op 09-01-1904 te ZN Schermer, overleden op 02-08-1954 op 50-jarige leeftijd, zoon van Adriaan DUINKER (zie IX.54) en Maartje BEETS.
Gehuwd met Pietertje BLOKKER, geboren op 07-03-1906 te Harenskarspel, overleden op 24-02-1978 op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriaan DUINKER, politiefunctionaris, geboren op 09-06-1929 te Haringhuizen, overleden op 12-05-1990 te Alkmaar op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd te Leeuwarden met Enja Diena van der HOEK, geboren te Dokkum.

 
X.30    Hendrik Jacob DUINKER, geboren op 27-04-1916 te Amsterdam, overleden op 13-01-1977 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd, zoon van Pieter Frederik DUINKER (zie IX.61) en Jannetje BARTELS.
Gehuwd te Amsterdam met Johanna Christina PEIJFFERS, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina DUINKER, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Drs Evert Jan WILLEMSEN, bioloog, geboren te Amsterdam?
   2.  Conny DUINKER, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Alfred Jan JONGH VISSCHER, leraar, geboren te Amsterdam?

 
X.33    Johannes Jacobus DUINKER, arts, geboren te Djokjakarta, zoon van Gerard Christiaan DUINKER (zie IX.65) en Mathilda Adriana STOL.
Gehuwd te Koog a/d Zaan met Elly Maria PAUW, geboren te Djokjakarta.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tineke Afke DUINKER, geboren te Amsterdam.
   2.  Marieke DUINKER, geboren te Amsterdam.

 
X.35    Gerard Christiaan DUINKER, predikant, geboren te Djokjakarta, zoon van Gerard Christiaan DUINKER (zie IX.65) en Mathilda Adriana STOL.
Gehuwd te Amsterdam? Echtgenote is Margaretha Johanna KLOEKE, geboren te Hamburg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Margaretha Johanna DUINKER, architect, geboren te Boskoop.
   2.  Eleanore Christine DUINKER, sml contr. Geboren te Boskoop.
Echtgenoot is Willem H. van KESTEREN.
   3.  Karin Elisabeth DUINKER, sml contr. Geboren te Rotterdam.
Echtgenoot is Erik WESTERVELD, geboren te Rotterdam?
   4.  Mathilde Adriana DUINKER, lerares, geboren te Rotterdam.

 
X.37    Pieter Cornelis DUINKER, geboren te Amsterdam, zoon van Gijsbert DUINKER (zie IX.85) en Rensina Aldina KATER.
Gehuwd te Haarlem met Wilhelmina GROENWOUD, geboren te Baarn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bob Richard DUINKER, geboren op 24-03-1950 te Tjimahi, overleden op 05-04-1950 te Tjimahi, 12 dagen oud.
   2.  Joyce Caroline DUINKER, geboren te Haarlem.
Gehuwd te Hoofddorp met Adrianus Johannes Petrus Maria van DUIN, geboren te Badhoevedorp.

 
X.39    Gijsbert DUINKER, geboren op 09-06-1928 te Amsterdam, overleden op 22-07-1997 te Heemstede op 69-jarige leeftijd, zoon van Gijsbert DUINKER (zie IX.85) en Rensina Aldina KATER.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14-04-1961 te Amsterdam met Maria Elisabeth KOOPMAN, 24 jaar oud, geboren op 17-06-1936 te Den Helder, overleden op 05-11-1968 te Zaandijk op 32-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Isabelle Corine DUINKER, geboren te Amsterdam, voor-echtelijke dochter van moeder, bij huwelijk door Gijsbert geecht.
Gehuwd te Amsterdam? Echtgenoot is NN. FRANSEN, geboren te Amsterdam?
   2.  Birgitte Gonda Elisabeth DUINKER, geboren te Amsterdam.
Gehuwd te Amsterdam met Victor Gotfried REINDERS, geboren te Nijmegen.

 
X.41    Hendrik Pieter DUINKER, ambtenaar P.E.N. Geboren te Den Helder, zoon van Hendrik DUINKER (zie IX.87) en Elisabeth van VREELAND.
Gehuwd te Haarlem met Johanna Catharina HOMMERSEN, geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne Elisabeth DUINKER, geboren te Haarlem.
Gehuwd te Haarlem met Ronald van GRONINGEN, geboren te Haarlem.
   2.  Robert Peter DUINKER, boordwerktuigkundige, geboren te Velsen.

 
X.54    Pieter Jan DUINKER, geboren te Velsen, zoon van Jan DUINKER (zie IX.104) en Johanna van PEL.
Gehuwd (1) te Velsen met Maartje KWAK, 26 jaar oud, geboren op 16-08-1922 te Velsen, overleden op 17-04-1979 te Amstelveen op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Velsen? Echtgenote is Sophia Bertha MOLENDIJK, geboren te Lonneker.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jolande Marianne DUINKER, geboren te Den Haag.
Gehuwd te Las Vegas (VS) met Richard Carlson SELMAN, geboren te Las Vegas (VS).
   2.  Caroline Petra DUINKER, geboren te Amstelveen.
Gehuwd te Amstelveen met Willem Edo HULSBOS, geboren te Amsterdam?

 
X.57    Philip DUINKER, geboren te Amsterdam, zoon van Jan DUINKER (zie IX.108) en Hermina BOMHOF.
Gehuwd te Hilversum met Rectonda Joanna BAKELS, geboren te Hilversum?
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Maria DUINKER, geboren op 31-12-1951 te Hilversum? Overleden op 11-04-1987 te Haarlem op 35-jarige leeftijd.
   2.  Hermina Johanna DUINKER, geboren te Hilversum.
   3.  Astrid Maria DUINKER, geboren te Hilversum.
   4.  Maria Anna DUINKER, geboren te Hilversum.

 
X.60    Jan DUINKER, geboren te Amsterdam, zoon van Jan DUINKER (zie IX.108) en Wubbina PETIET.
Gehuwd te Amsterdam met Dientje ROELOFS, geboren te Amsterdam?
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan-Willem DUINKER, geboren te Laren.
   2.  Dieneke DUINKER, geboren te Laren.

 
X.69    Teunis DUINKER, geboren te Nieuwe Schild (Texel), zoon van Fulps Teunisz DUINKER (zie IX.120) en Marretje Pietersd KUIPER.
Gehuwd (1) te Texel met Helena de RUITER, 28 jaar oud, geboren op 30-04-1925 te Texel, overleden op 24-05-1964 te Texel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Texel met Jacoba Hayesd KLANKE, geboren te Amsterdam, dochter van Haye W. KLANKE en Jacoba DIJKSTRA.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis Philip DUINKER (zie XI.77).
   2.  Marianne DUINKER, geboren te Oosterend (Texel).
   3.  Antje Maria DUINKER, geboren te Oosterend (Texel).

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Helena DUINKER, geboren te Oosterend (Texel).
Gehuwd te Texel met Rene EELMAN, geboren te Oosterend (Texel)?

 
X.73    Pieter DUINKER, loondorser, geboren te Nieuwe Schild (Texel), zoon van Fulps Teunisz DUINKER (zie IX.120) en Marretje Pietersd KUIPER.
Gehuwd te Texel met Annegie Jacoba Jd WIERING, geboren te Haalerwijk (Texel).
Uit dit huwelijk:
   1.  Fulps DUINKER (zie XI.83).
   2.  Jan DUINKER, geboren op 19-11-1963 te Oosterend (Texel), overleden op 20-12-1979 te Oosterend (Texel) op 16-jarige leeftijd.

 
X.77    Jan DUINKER, geboren te Oude Schild (Texel), zoon van Fulps Teunisz DUINKER (zie IX.120) en Marretje Pietersd KUIPER.
Gehuwd te Texel met Janny Jacobsd TWIGT, geboren te Rotterdam, dochter van Jacobus TWIGT en Gerritje BOTH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Gertina DUINKER, geboren te Oosterend (Texel).

 
X.79    Jan Jansz DUINKER, geboren te Oudeschild (Texel), zoon van Jan DUINKER (zie IX.126) en Franzientje Riemertsd MOLEMAN.
Gehuwd te Texel met Marion Armgard Charlotte MEIER, geboren te W-Duitsland.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander DUINKER, geboren te Texel.
   2.  Marcel DUINKER, geboren te Texel.

 
X.83    Fulps Nan DUINKER, geboren te Nieuwe Schild (Texel), zoon van Jan DUINKER (zie IX.126) en Franzientje Riemertsd MOLEMAN.
Gehuwd (1) te Texel met Jeanette Irene GROENHOF, geboren te Texel.
Gehuwd (2) te Texel? Echtgenote is Cynthia WINKELMAN, geboren te Texel.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rina DUINKER, geboren te Texel.
   2.  Ester DUINKER, geboren te Texel.

 
X.86    Johannes Gerard Wouter DUINKER, geboren te Nieuwe Schild (Texel), zoon van Jan DUINKER (zie IX.126) en Franzientje Riemertsd MOLEMAN.
Gehuwd te Texel met Vrouke VISSER, geboren te Texel?
Uit dit huwelijk:
   1.  Sebastiaan DUINKER, meubelmaker, geboren te Texel.
Gehuwd te Texel met Evelyn Aleida Theodora ARTS.
   2.  Martijn DUINKER, geboren te Texel.
Gehuwd te Utrecht met Suzanne HAMELERS, geboren te Laren.

 
X.89    Cornelis DUINKER, buschauffeur, geboren te Zuid Haffel (Texel), zoon van Jan Adriaan DUINKER (zie IX.132) en Wijntje Cornelisd MOOJEN.
Gehuwd te Texel met Johanna Hendrika Catharina DROS, geboren te Texel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerarda Jeanette DUINKER, geboren te Den Burg (Texel).
   2.  Jan Adriaan DUINKER (zie XI.96).

 
X.97    Cornelis Sjouke DUINKER, geboren te Haarlem, zoon van Sjouke DUINKER (zie IX.138) en Jacoba Johanna PLANT.
Gehuwd te Heemstede met Gwen BREURKENS, geboren te Haarlem?
Uit dit huwelijk:
   1.  Tessa DUINKER, geboren te Mijdrecht.
   2.  Rick DUINKER, geboren te Mijdrecht.
   3.  Patty DUINKER, geboren te Mijdrecht.

 
X.104    Johan Nanning DUINKER, bacterioloog, geboren op 25-09-1924 te Haarlem, overleden op 30-01-1998 te Bentley Alb Canada op 73-jarige leeftijd, opgevoed in Dopgezinds Weeshuis te Haarlem nadat op 3-jarige leeftijd beide ouders in griepepedemie waren overleden. Ging met 14 jaar naar zee; in 1939 op duits schip in Engels Kanaal getorpedeerd; emigreet in 1953 naar Canada. Zoon van Jan DUINKER (zie IX.142) en Katrina Elisabeth VISSER.
Gehuwd te St. Maartensbrug met Guurtje Katrina BAKKER, geboren te Egmond Binnen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nanning Arie DUINKER (Norm) (zie XI.101).
   2.  Peter Norman DUINKER (zie XI.103).
   3.  Andrew John DUINKER (Andy) (zie XI.105).
   4.  Katrina Marie DUINKER (Katty), geboren te Newmarket Ontario.
Gehuwd te Newmarket Ontario Can. Echtgenoot is Wayne Herbert MCKEEN, boer, geboren te Waterford Ontarion Can.
   5.  Bruce Richard DUINKER (zie XI.109).
   6.  David Paul DUINKER (zie XI.111).
   7.  Mary Angela DUINKER (Angy), boerin, geboren te Newmarket Ontario.
Gehuwd te Deutschof Duitsland met Klaus HEGE, geboren te Landau Duitsland.

 
XI.14    Pieter DUINKER, arts/anesthesist, geboren te Haren (Gr), zoon van Anthonie DUINKER (zie X.11) en Tammechie WERKMAN.
Gehuwd te IJlst met Johanna Hendrika BOUMA, geboren te Velsen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rim DUINKER, geboren te Haren(Gr).
   2.  Tanne DUINKER, geboren te Haren(Gr).
   3.  Sven DUINKER, geboren te Haren(Gr).
   4.  Winde DUINKER, geboren te Haren(Gr).

 
XI.16    Anthonie DUINKER, geboren te Wageningen, zoon van Anthonie DUINKER (zie X.11) en Tammechie WERKMAN.
Gehuwd te Elst met Fenna van ESSEN, geboren te Wageningen?
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonie DUINKER, geboren te Arnhem.
   2.  Eva DUINKER, geboren te Arnhem.
   3.  Tammechie Amber DUINKER, geboren te Elst.

 
XI.24    Matthias Anton DUINKER, timmerman, geboren te Leiden, zoon van Jan Jacob DUINKER (zie X.18) en Wilhelmina van RAAMSDONK.
Gehuwd te Den Haag met Elisabeth BOUWER, geboren te Den Haag.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Jacob DUINKER (zie XII.8).
   2.  Pieter Paulus DUINKER (zie XII.10).
   3.  Wilhelmina Marie DUINKER, geboren te 's Gravenhage.
Gehuwd te 's Gravenhage met Feije JASKI, geboren te 's Gravenhage?

 
XI.28    Evert Christiaan DUINKER, beroepsmilitair, geboren op 08-05-1946 te 's Gravenhage, overleden op 08-05-1974 te Leusden op 28-jarige leeftijd, zoon van Johan DUINKER (zie X.20) en Hendrika Willempje ENDERINK.
Gehuwd te 's Gravenhage met Laura Magdalena van MINDE, geboren te Lombok.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mark Harold DUINKER, geboren te Leeuwarden.
   2.  Yvette Helene DUINKER, geboren te Leeuwarden.

 
XI.32    Robert DUINKER, off-shore supplier, geboren te Amsterdam, zoon van Hendrik DUINKER (zie X.22) en Jacoba Anna MIDDEL.
Gehuwd te Bergen(Noorw)? Echtgenote is Ingvill SKORVE, geboren te Bergen (Noorw).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arne DUINKER, marine bioloog, geboren te Bergen (Noorw).
   2.  Gorill DUINKER, bedrijfskundige, geboren te Bergen (Noorw).

 
XI.34    Cornelis Jan DUINKER, geboren op 14-06-1942 te Amsterdam, overleden 00-08-1971 te Purmerend, verongelukt, zoon van Hendrik DUINKER (zie X.22) en Jacoba Anna MIDDEL.
Gehuwd te Purmerend met Loes METSER, geboren te Purmerend.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lidia Bianca Belinda DUINKER, geboren te Purmerend, kreeg uit twee niet-geregistreerde relaties twee kinderen.

 
XI.36    Johan DUINKER, geboren te Amsterdam, zoon van Hendrik DUINKER (zie X.22) en Jacoba Anna MIDDEL.
Gehuwd (1) te Heemskerk? Echtgenote is Ans LEVERINK, geboren circa 1942 te Amsterdam, overleden op 24-04-1988 te Heemskerk.
Gehuwd (2) te Heemskerk met Henny JANUS, geboren te Heemskerk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marieke Florisca DUINKER, geboren te Heemskerk.
Echtgenoot is NN. NN.
   2.  Alexander Jonne DUINKER, geboren te Heemskerk.

 
XI.39    Hendrik DUINKER, geboren te Amsterdam, zoon van Hendrik DUINKER (zie X.22) en Jacoba Anna MIDDEL.
Gehuwd te Amsterdam met Fia VOLLERS, chemo-technicus, geboren te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erwin Hendrik DUINKER, geboren te Westzaan.
   2.  Remko Cornelis DUINKER, geboren te Westzaan.

 
XI.77    Cornelis Philip DUINKER, geboren te Oosterend (Texel), zoon van Teunis DUINKER (zie X.69) en Helena de RUITER.
Gehuwd te Texel met Grietha van der STER, geboren te Texel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena DUINKER, geboren te Texel.
   2.  Johan DUINKER, geboren te Texel.
   3.  Marije DUINKER, geboren te Den Helder.
   4.  Ruben DUINKER, geboren te Texel.

 
XI.83    Fulps DUINKER, geboren te Prins Hendrik Polder (Texel), zoon van Pieter DUINKER (zie X.73) en Annegie Jacoba Jd WIERING.
Gehuwd te Texel met C.W. KRIJGER, geboren te Oosterend (Texel).
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne DUINKER, geboren te Texel.
   2.  Ellie DUINKER, geboren te Texel.
   3.  Pieter DUINKER, geboren te Texel.
   4.  Annelies DUINKER, geboren te Texel.
   5.  Vera DUINKER, geboren te Texel.

 
XI.96    Jan Adriaan DUINKER, buschauffeur, geboren te Den Burg (Texel), zoon van Cornelis DUINKER (zie X.89) en Johanna Hendrika Catharina DROS.
Gehuwd te Texel met Karin BOONZAAIJER, geboren te Texel?
Uit dit huwelijk:
   1.  Mark DUINKER, geboren op 13-10-1995 te Den Helder, overleden op 13-10-1995 te Den Helder.
   2.  Inge DUINKER, geboren te Den Helder.
   3.  Lars DUINKER, geboren te Den Burg (Texel).

 
XI.101    Nanning Arie DUINKER (Norm), commander Royal Canadian Navy; later consultant, geboren te Leeuwarden, zoon van Johan Nanning DUINKER (zie X.104) en Guurtje Katrina BAKKER.
Gehuwd te Charlottetown PEI met Virginia ELLEN, verpleegster, geboren te Charlottetown PEI.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Nanning DUINKER, gedoopt te Halifax, geadopteerd.
   2.  Grace Mariel DUINKER, geboren te Halifax, geadopteerd.

 
XI.103    Peter Norman DUINKER, envirmental science prof Lakehurst University, geboren te Newmarket Ontario, zoon van Johan Nanning DUINKER (zie X.104) en Guurtje Katrina BAKKER.
Gehuwd te London Ontario Can. Echtgenote is Margaret Anne LINKLATER, muzieklerares, geboren te London Ontario Can.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kate Emily DUINKER, geboren te Halifax NS Can.
   2.  Benjamin Johan DUINKER, geboren te Halifax NS Can.
   3.  Oriana Elisabeth DUINKER, geboren te Frederickton NB Can.
   4.  Nelle Regina DUINKER, geboren te Perchtoldsdorf Oostenrijk.

 
XI.105    Andrew John DUINKER (Andy), ondernemer, geboren te Newmarket Ontario, zoon van Johan Nanning DUINKER (zie X.104) en Guurtje Katrina BAKKER.
Gehuwd te Sussex NB Can. Echtgenote is Pamela Dawn KILPATRICK, biologe, geboren te Ancester Ontario Can.
Uit dit huwelijk:
   1.  Derek Joseph Harley DUINKER, geboren te Halifax NS Can.
   2.  Theodore Andrew DUINKER (Ted), geboren te Kentville NS Can.
   3.  Emma Kathleen DUINKER, geboren te Kentville NS Can.
   4.  Abbey Katrina DUINKER, geboren te Kentville NS Can.

 
XI.109    Bruce Richard DUINKER, landmeter, geboren te Newmarket Ontario, zoon van Johan Nanning DUINKER (zie X.104) en Guurtje Katrina BAKKER.
Gehuwd te Sackville NS Can. Echtgenote is Cecilia Diana ROTCHFORD, geboren te St John's NFL Can.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernard Michael DUINKER, geboren te St John's NFL Can.
   2.  Kyle Richard Michael DUINKER, geboren te St John's NFL Can.
   3.  Jordon John DUINKER, geboren te St John's NFL Can.

 
XI.111    David Paul DUINKER, dominee, geboren te Newmarket Ontario, zoon van Johan Nanning DUINKER (zie X.104) en Guurtje Katrina BAKKER.
Gehuwd te Bentley Alta Can. Echtgenote is Linda Rose BLAIR, geboren te Red Deer Altaq Can.
Uit dit huwelijk:
   1.  Melissa Lynn DUINKER, geboren te Bentley Alta Can.
   2.  Jayelle Marie DUINKER, geboren te Bentley Alta Can.
   3.  Tymon James DUINKER, geboren te Red Deer Alta Can.
   4.  Zachary Paul DUINKER, geboren te Lacombe Alta Can.

 
XII.8    Jan Jacob DUINKER, politieambtenaar, geboren te 's Gravenhage, zoon van Matthias Anton DUINKER (zie XI.24) en Elisabeth BOUWER.
Gehuwd te Kortenhoef met Arlette VERVERS, geboren te Kortenhoef.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rick DUINKER, geboren te Haarlem.
   2.  Britt DUINKER, geboren te Hilversum.
   3.  Koen DUINKER, geboren te Heemstede.

 
XII.10    Pieter Paulus DUINKER, geboren te 's Gravenhage, zoon van Matthias Anton DUINKER (zie XI.24) en Elisabeth BOUWER.
Gehuwd te 's Gravenhage met Jaqueline MEELIS, geboren te 's Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joey Aboval DUINKER, geboren op 25-06-1989 te 's Gravenhage, overleden op 05-10-1989 te 's Gravenhage, 102 dagen oud.
   2.  Tobby Macte DUINKER, geboren te 's Gravenhage.
   3.  Timmy Boye DUINKER, geboren te 's Gravenhage.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software