Genealogie van Pieter Jansz GLAS


I.1    Pieter Jansz GLAS, geboren te Egmond aan Zee ? Overleden op 25-10-1673 te Egmond aan Zee. Het nageslacht van Pieter Glas kon worden gereconstrueerd op grond van het huismerk, dat vrijwel alle leden van dit geslacht voeren.
In 1646 was hij schepen.
Gehuwd met NN Cornelis, geboren te Egmond aan Zee ? Overleden op 25-10-1673 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pietersz GLAS (zie II.1).
   2.  Aldert Pietersz GLAS (zie II.3).
   3.  Jacob Pietersz GLAS (zie II.4).
   4.  Dirk Pietersz GLAS, overleden voor 1707 te Egmond aan Zee. Het is niet geheel zeker of hij een zoon van deze ouders is.
Hij verkocht in 1689 zijn eerste huis aan Andries Sanen en liet zijn laatste huis V194 na aan Cornelisje en Pieters Cornelisz (Glas) voor de ene helft en Leendert Aalbertsz (getr. met dochter van Aldert Pietersz Glas ? en vader van Aldert Leendertsz Ruys) voor de rest.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V194 Huis en erf.
-----------------
Belending oost St. Aalbertsstraat (tegenover V184), zuid V193, west V196 en V197 en noord V195 en V196.
1689-05-08/ 2063 fol.8v en 9: Kwijtschelding en custing van huis met een uytloop of erf westzijde St. Aalbertsstraat, door Pieter Bartsz aan Dirk Pietersz (=Glas?); prijs 298,- te betalen in drie termijnen.
1690-05-16/ 2063 fol.20: Dirk Pietersz, noord van V193.

 
II.1    Cornelis Pietersz GLAS, zoon van Pieter Jansz GLAS (zie I.1) en NN Cornelis.
Gehuwd met Guurtje Cornelis Fredriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje Cornelis GLAS.
Gehuwd 1683 met Andries Ariensz SANEN.
   2.  Pieter Cornelisz GLAS (zie III.3).
   3.  Cornelisje Cornelis GLAS.
Gehuwd met Huybert Jansz SCHONG.

 
II.3    Aldert Pietersz GLAS, reder(1654), overleden na 1675 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V181 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V180a (en b?), zuid de wildernis, west V182 en V1 83 (en V185) en noord de Zuiderstraat.
1675-05-25/ 2062 fol.32v: Allert Pietersz, west van V180b. Zoon van Pieter Jansz GLAS (zie I.1) en NN Cornelis.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmon Aldertsz GLAS (zie III.7).
   2.  Pieter Aldertsz GLAS (zie III.9).
   3.  NN Pieters GLAS.
Gehuwd met Leendert Aalbertsz.

 
II.4    Jacob Pietersz GLAS, overleden 1692 te Egmond aan Zee. Hij was schepen in 1646.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V224 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V225, zuid het kerkhof, west XD1 en noord de Here weg of Noor-
derstraat.
1692-11-12/ 2063 fol.44: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijd e Hereweg,
door Huybert Ariensz voor hemzelf en Jan Hendrix Danen als oom e n voogd
over de minderjarige kinderen van Jacob Pietersz Glas en Maartje Hendrix,
aan Teunis Dirxe de Leeuw; prijs 251,- contant. Zoon van Pieter Jansz GLAS (zie I.1) en NN Cornelis.
Gehuwd met Maartje Hendriks DANE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Jacobsz GLAS (zie III.12).
   2.  Jan Jacobsz GLAS (zie III.14).

 
III.3    Pieter Cornelisz GLAS, geboren te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V79 Huis en erf.
----------------
Belending oost V80a+c, zuid de Voorstraat, west V78b en V74 en n oord V74 en de
Noorderstraat.
1697-11-20/ 2064 fol.30v-31: Kwijtschelding van huis en erf noor dzijde Hereweg
door Volkert Cornelisz de Geus en Engel Jacobsz Timmerman als vo ogden over
de minderjarige nagelaten kinderen van Adriaan Leendertsz (moet zij Ariaan-
tje Leenderts?) aan Pieter Cornelisse Glas; prijs 397,- te bet alen met
150,- gereet en vier termijnen.
1698-05-01/ 2064 fol.34v: Pieter Cornelisz, oost van V78b.
1700-03-22/ 2064 fol.49: Pieter Cornelisz, west van V80a-d.
1701-06-26/ 2064 fol.60: Pieter Crelisz, west van V80a-d.
1718-05-06/ NA806-82: kinderen Pieter Cornelisz Glas, oost van V 78.
V190 Huis en erf.
-----------------
Belending oost de wildernis, zuid V190b (1697: wildernis), west Sint Aalberts-
straat en noord V189.
1697-11-28 2064 fol.32-32v: Kwijtschelding van huis en erf in de St. Aalbert
straatje benoorden de put, door Pieter Cornelisz Glas aan Jan Le endertsz
sap; prijs 240,- te betalen met 50,- gereet en vier termijne n.
V194 Huis en erf.
-----------------
Belending oost St. Aalbertsstraat (tegenover V184), zuid V193, w est V196 en
V197 en noord V195 en V196.
1707 / 2064 fol.88-88v: Kwijtschelding van de helft in huis en e rf west-
zijde St. Aalbertsstraat, door Pieter Cornelisz en Cornelisje Co rnelisdr
aan Leendert Albertsz (die de wederhelft reeds bezit); betaald 75,-. Zoon van Cornelis Pietersz GLAS (zie II.1) en Guurtje Cornelis Fredriks.
Gehuwd met Grietje Joppen, geboren te Egmond aan Zee, overleden na mei1710 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V79 Huis en erf.
----------------
Belending oost V80a+c, zuid de Voorstraat, west V78b en V74 en noord V74 en de Noorderstraat.
1710-05-01/2064 fol.98v: kinderen van Griet Joppe, oost van V78.
V179a Huis en erf.
------------------
Belending oost V178, zuid de wildernis, west V180 en noord V179b ? of Zuiderstraat (tegenover V214?). Tot 1754 samen met V179b.
1709-07-20/ 2064 fol.94v: Kwijtschelding van 5/6 in huis zuidzijde Zuyderstraat door Arien, Wouter en Engel Jansz, en Trijntje en Grietje Joppen, allen kinderen en erfgenamen van Jacobje Jacobsdr bij Jan Heyndrix en Jop Jansz respectievelijk, aan Claas Claasz (reeds eigenaar voor 1/6 ); betaald met 220,-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Pietersz GLAS (zie IV.1).

 
III.7    Sijmon Aldertsz GLAS, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1732 te Egmond aan Zee. Van beroep visser (1690-1711).
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V3 Huis en erf.
---------------
Belending oost V4, zuid de Noorderachterstraat (tegenover V41), west V2 en
noord de wildernis.
1701-01-22/ 2064 fol.58: Sijmon Aldertsz, oost van V2
1702-12-12/ 2064 fol.66v: Sijmon Alderse, west van V4.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.3 noordzijde No orderachter-
straat: Sijmon Aldertsz deels verhuurd voor 16,-, deels zelf b ewoond, ta-
xatie huurwaarde 8,- (was samen 6,-).
1732-03-23/ 2064 fol.200: Kwijtschelding van huis en erf noordzi jde Noorderag-
terstraat, door Aagte Cosse weduwe en boedelhoudster van Sijmon Aldertse,
aan Cornelis Jacobsz Swart; betaald met 260,-.
V181 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V180a (en b?), zuid de wildernis, west V182 en V1 83 (en V185)
en noord de Zuiderstraat.
1713-12-31/ 2130 fol.2: Openbare veiling van huis en erf zuidzij de Zuider-
straat door Arie Maartensz als man van Griet Pietersdr en Simon Aldersz
met Broer Huybertsz als voogden van de minderjarige kinderen van Pieter
Aldertsz; maar opgehouden na bod van Huybert Jansz en Leendert A albertsz. Zoon van Aldert Pietersz GLAS (zie II.3).
Gehuwd 1690 met Aakje Kosse, geboren te Egmond aan Zee ? Overleden op 05-06-1756 te Egmond aan Zee. In 1726 was zij peet bij Maria, dochter van Arie Reyndersz en Ariaantje Leenderts en in 1731 bij Cornelis, zoon van Pieter Cornelis Vijg(emond) en Antje Kosse.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dirk Sijmonsz GLAS (zie IV.3).
   2.  Engel Sijmonsz GLAS (zie IV.5).
   3.  Aldert Sijmonsz GLAS.

 
III.9    Pieter Aldertsz GLAS, stuurman(1711), overleden voor 1713 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V181 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V180a (en b?), zuid de wildernis, west V182 en V1 83 (en V185)
en noord de Zuiderstraat.
1698-04-02/ 2064 fol.33v: Pieter Aldertsz, oost van V182.
1702-04-03/ 2064 fol.64v: Pieter Aldersz, west van V180.
1713-12-31/ 2130 fol.2: Openbare veiling van huis en erf zuidzij de Zuider-
straat door Arie Maartensz als man van Griet Pietersdr en Simon Aldersz
met Broer Huybertsz als voogden van de minderjarige kinderen van Pieter
Aldertsz; maar opgehouden na bod van Huybert Jansz en Leendert A albertsz. Zoon van Aldert Pietersz GLAS (zie II.3).
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Pieters GLAS.
Gehuwd met Arie Maartensz.

 
III.12    Pieter Jacobsz GLAS, geboren circa 1684 te Egmond aan Zee, overleden op 10-06-1755 te Egmond aan Zee. In 09-1740 was hij nog in leven.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V195 Huis en erf.
-----------------
Belending oost Sint Aalbertsstraat (tegenover V182), zuid V194, west V196 en
noord de Zuiderstraat.
1732-06-15/ 2064 fol.205: Kwijtschelding van huis en erf op de h oek van de
Zuiderstraat en St. Aalbertsstraat door Engel Jansz, Wallem Teun isz als man
van Engeltje Cornelisdr en Neeltje Jansdr, elk voor haarzelven e n de rato
caverend voor Jan en Pieter Glas aan Jan Joppen, op conditie dat koper Neel
Jansdr haar leven lang zal onderhouden met spijs en drank, zo in ziekte als
gezondheid zoals hij nu reeds enige tijd doet, onder verband van het huis;
taxatie waarde 200,-.
V203 Huis en erf.
-----------------
Belending oost een weg (schoolslop), zuid V204 en V205, west de school (1776)
en noord de schoolput.
1713- / 2064 fol.115v: Kwijtschelding van huis en erf westzijde Hereweg,
door Claas Tomasse aan Pieter Jacobsz Glas; betaald met 216,-.

1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.203 noordzijde Zuiderstraat:
Pieter Jacobsz Glas, taxatie huurwaarde 20,- (was 5,-).
1733-11-20/ 2064 fol.217v: Piet Glas, noord van V204.
1755-06-10/ 2065 fol.215: erven Pieter Glas, noord van V204. Zoon van Jacob Pietersz GLAS (zie II.4) en Maartje Hendriks DANE.
Gehuwd 1706 met Antje Jans, overleden 1726 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Pietersz GLAS (zie IV.10).
   2.  Jan Pietersz GLAS (zie IV.12).
   3.  Cornelisje Pieters GLAS.
   4.  Engel Pietersz GLAS.
   5.  Teunisje Pieters GLAS.

 
III.14    Jan Jacobsz GLAS, overleden 12-1752 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A106b Huis en erf.
------------------
Belending oost A107, zuid de Hereweg of Voorstraat (1661-62: wag enweg), west
A106a (en A105?) en noord A180 (1647: Hereweg?; 1656: wildernis; 1692: A105!;
1711: A107+108).
Mogelijk pas gebouwd kort voor 1647.
1716-05-17/ 2064 fol.123v: Kwijtschelding van huis en erf noordz ijde Hereweg,
door Jacob Riggel aan Jan Jacobsz Glas; betaald met 200,-.
1719-05-22/ 2064 fol.126: Jan Jacobsz Glas, oost van A106a.
1721 / 2064 fol.144v-145: Kwijtschelding van huis en erf, door J an Ja-
cobsz aan Dirk Aalbertsz de Vrijer; betaald met 200,-.
A80 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A79, zuid de wildernis, west A81 en A82 (1752: A8 3?) en noord
de Hereweg of Zuiderstraat.
1721- ca. / 2064 fol.143v-144: Kwijtschelding van huis en erf, d oor Aris Har-
mensz aan Jan Jacobsz (die tegelijkertijd zijn oude huis A107 ve rkoopt);
betaald met 305,-.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.162: Jan Jacobs z Glas, taxa-
tie huurwaarde 22,- (was 4:16:0).
1735-04-23/ 2064 fol.229: Jan Jacobsz Glas, west van A79.
1745-04-24/ 2065 fol.39: Jan Jacobsen, oost van A81.
V195 Huis en erf.
-----------------
Belending oost Sint Aalbertsstraat (tegenover V182), zuid V194, west V196 en
noord de Zuiderstraat.
1732-06-15/ 2064 fol.205: Kwijtschelding van huis en erf op de h oek van de
Zuiderstraat en St. Aalbertsstraat door Engel Jansz, Wallem Teun isz als man
van Engeltje Cornelisdr en Neeltje Jansdr, elk voor haarzelven e n de rato
caverend voor Jan en Pieter Glas aan Jan Joppen, op conditie dat koper Neel
Jansdr haar leven lang zal onderhouden met spijs en drank, zo in ziekte als
gezondheid zoals hij nu reeds enige tijd doet, onder verband van het huis;
taxatie waarde 200,-. Zoon van Jacob Pietersz GLAS (zie II.4) en Maartje Hendriks DANE.
Gehuwd met Cornelisje Leenderts, overleden 1752. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A80 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A79, zuid de wildernis, west A81 en A82 (1752: A8 3?) en noord
de Hereweg of Zuiderstraat.
1752-12-29/ 2065 fol.176: Kwijtschelding van huis zuidzijde Zuyd erstraat, door
erfgenamen Cornelisje Leenderts, overleden te Egmond aan Zee, aa n schout
Jan Molenbeek; betaald met 125,-.
NB: Het voorgaande transport is waarschijnlijk niet doorgegaan, want kort
hierna is het huis van een van de erfgenamen van Jan Glas: Jantj e Sij-
mons, die als weduwe Leendert Jansz Glas in november 1752 was he rtrouwd
met Leendert Hendriksz Wijker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert Jansz GLAS, overleden 1751 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A80 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A79, zuid de wildernis, west A81 en A82 (1752: A8 3?) en noord
de Hereweg of Zuiderstraat.
1752-12-29/ 2065 fol.176: Kwijtschelding van huis zuidzijde Zuyd erstraat, door
erfgenamen Cornelisje Leenderts, overleden te Egmond aan Zee, aa n schout
Jan Molenbeek; betaald met 125,-.
NB: Het voorgaande transport is waarschijnlijk niet doorgegaan, want kort
hierna is het huis van een van de erfgenamen van Jan Glas: Jantj e Sij-
mons, die als weduwe Leendert Jansz Glas in november 1752 was he rtrouwd
met Leendert Hendriksz Wijker.
Gehuwd op 05-05-1743 te Egmond aan Zee met Jannetje Sijmons, geboren te Petten ? Overleden op 01-11-1789 te Egmond aan Zee. Zij was Oud-Katholiek.
Zij was peet bij haar zusters Barber Sijmons en Aaltje Sijmons.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A80 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A79, zuid de wildernis, west A81 en A82 (1752: A8 3?) en noord
de Hereweg of Zuiderstraat.
1752-12-29/ 2065 fol.176: Kwijtschelding van huis zuidzijde Zuyd erstraat, door
erfgenamen Cornelisje Leenderts, overleden te Egmond aan Zee, aa n schout
Jan Molenbeek; betaald met 125,-.
NB: Het voorgaande transport is waarschijnlijk niet doorgegaan, want kort
hierna is het huis van een van de erfgenamen van Jan Glas: Jantj e Sij-
mons, die als weduwe Leendert Jansz Glas in november 1752 was he rtrouwd
met Leendert Hendriksz Wijker.

 
IV.1    Cornelis Pietersz GLAS, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 17-07-1763 te Egmond aan Zee. Van beroep was hij visser, stuurman (1732), reder ?
In 1748 was hij lid van de kascommissie.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V79 Huis en erf.
----------------
Belending oost V80a+c, zuid de Voorstraat, west V78b en V74 en n oord V74 en de
Noorderstraat.
1727-11- / 2064 fol.177: Cornelis Pietersz, west van V80a-d.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr. 79 noordzijde Voorstraat:
Cornelis Pietersz, taxatie huurwaarde 24,- (was 10,-).
1731-03-26/ 2064 fol.191v: Cornelis Pietersz, oost van V74.
1735-11-03/ 2064 fol.232: Cornelis Pietersz, west (moet zijn oos t) van V78.
1763-07-17/ 2065 fol.301 en 302: erven Cornelis Pietersz Glas, w est van V80a
en V80c.
1768-07-24/ 2065 fol.374: erven Cornelis Pietersz, west van V80a . Zoon van Pieter Cornelisz GLAS (zie III.3) en Grietje Joppen.
Gehuwd 1726 met Aagje Hendriks, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 25-07-1751 te Egmond aan Zee. Zij is waarschijnlijk overleden voor de vermelde datum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Cornelisz GLAS (zie V.1).
   2.  Gerritje Cornelis GLAS, gedoopt op 20-09-1726 te Egmond aan Zee, overleden op 08-08-1740 te Egmond aan Zee op 13-jarige leeftijd.
   3.  Guurtje Cornelis GLAS, gedoopt op 29-11-1733 te Egmond aan Zee, overleden op 05-04-1735 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Zij is overleden voor de vermelde datum.
   4.  Gerritje Cornelis GLAS, gedoopt op 08-08-1740 te Egmond aan Zee, overleden op 04-06-1800 te Egmond aan Zee op 59-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A29 Huis en erf.
----------------
Belending oost A28, zuid (en west ?) A30a, west A30 en noord de Hereweg of Voorstraat. Voor 1695 samen met A28, tot 1732 ook samen met A30a.
1806-02-16/ 2067 fol.122: Kwijtschelding van huis en erf bezuiden de Voorstraat, door:
- Engel Joppe, getrouwd met Grietje Cornelis de Graaff te Egmond aan Zee,
- Joost Kappe, getrouwd met Maartje Cornelis de Graaff te Alkmaar,
- Heer joh. Glasbergen en Klaas Engelen te Egmond aan Zee als voogden over Pieter Cornelisz de Graaff (aanstelling 24 jan.1806, zoon van Gerritje Cornelisdr Glas; 2058-57), samen erfgenamen ab intestaat van Cornelis Joppen de Graaff, overleden te Egmond aan Zee, aan Harmen Ariensz Stam aldaar; betaald met 25 0,-.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-06-1766 te Egmond aan Zee met Cornelis Joppen de GRAAF, 26 jaar oud, gedoopt op 23-09-1739 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 16-01-1806 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 66-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A29 Huis en erf.
----------------
Belending oost A28, zuid (en west ?) A30a, west A30 en noord de Hereweg of Voorstraat. Voor 1695 samen met A28, tot 1732 ook samen met A30a.
1767-05-01/ 2065 fol.349: Cornelis Joppe, west van A28.
1770-12-12/ 2065 fol.402: Cornelis de Graaf, oost van A30.
1796-08-09/ 2066 fol.234: Cornelis Joppen de Graaf, oost van A30a.
1802-06-01/ 2067 fol.17: Cornelis Joppen de Graaff, oost van A30.
1806-02-16/ 2067 fol.122: Kwijtschelding van huis en erf bezuiden de Voorstraat, door:
- Engel Joppe, getrouwd met Grietje Cornelis de Graaff te Egmond aan Zee,
- Joost Kappe, getrouwd met Maartje Cornelis de Graaff te Alkmaar,
- Heer joh. Glasbergen en Klaas Engelen te Egmond aan Zee als voogden over Pieter Cornelisz de Graaff (aanstelling 24 jan.1806, zoon van Gerritje Cornelisdr Glas; 2058-57), samen erfgenamen ab intestaat van Cornelis Joppen de Graaff, overleden te Egmond aan Zee, aan Harmen Ariensz Stam aldaar; betaald met 250,-. Zoon van Job Cornelisz de GRAAF en Maartje (Marijtje) Dirks GLAS.
   5.  Grietje Cornelis GLAS.
   6.  Guurtje Cornelis GLAS.
   7.  Job Cornelisz GLAS.
   8.  Gerrit Cornelisz GLAS.

 
IV.3    Dirk Sijmonsz GLAS, geboren 1690 te Egmond aan Zee, overleden 1749 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A63 Huis en erf.
----------------
Belending oost A62, zuid A64a en wildernis (1832: A65), west A64 a en noord de
Hereweg of Stroobuurt.
Tot 1739 samen met A64a (uitgezonderd de periode 1684-1719?).
1731-02-37/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr. 145: Dirk Simo nsz (= Glas),
taxatie huurwaarde 24,- (was 4,-).
1739-10-07/ 2064 fol.252v: Kwijtschelding van huis en erf opt Oo steynde zoals
Jan Jansen voor dato deses verkocht aan Dirk Sijmonsen; prijs 200,-.
1739-10-08: Hiervan afgesplitst een achterhuis met erfje.
1742-11-30/ 2065 fol.17v: Dirk Seymonsen, oost (moet zijn west) van A62. Zoon van Sijmon Aldertsz GLAS (zie III.7) en Aakje Kosse.
Gehuwd 1713 met Neeltje Ariens (Krab), geboren te Egmond aan Zee, overleden 1749 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A63 Huis en erf.
----------------
Belending oost A62, zuid A64a en wildernis (1832: A65), west A64 a en noord de
Hereweg of Stroobuurt.
Tot 1739 samen met A64a (uitgezonderd de periode 1684-1719?).
1749-02-37/ 2965 fol.121: Kwijtschelding van huis bezuiden de He reweg, door
Hendrik Taanman en Jop de Graaff als executeurs van de goederen van wijlen
Neeltje Aerjensdr, overleden te Egmond aan Zee, aan Engeltje en Maartje
Garbrantsdr; betaald met 180,-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Dirksz KRAB (zie V.11).
   2.  Aaltje Dirks (Glas).
   3.  Jacob Dirksz (zie V.15).
   4.  Aagje Dirks GLAS, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1747 te Egmond aan Zee.
Gehuwd op 05-05-1737 te Egmond aan Zee met Jan Woutersz (Dane), geboren te Egmond aan Zee, overleden 1747 te Egmond aan Zee.
   5.  Maartje (Marijtje) Dirks GLAS, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1750 te Egmond aan Zee.
Gehuwd op 02-06-1737 te Egmond aan Zee met Job Cornelisz de GRAAF, geboren circa 1711 te Egmond aan Zee, overleden op 13-10-1776 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A187a Huis en erf.
------------------
Belending oost A187b, zuid de Hereweg of Noorderstraat (tegenover A180), west A185+186 en noord de Hereweg of Achterstraat.
1764-01-16/ 2065 fol.307: Kwijtschelding van huis en erf in de Agterstraat door Jan, Huybert, Lijsbet en Annetje Schonk en Job de Graaf als man van Teunisje Schonk, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Aagje Wilms te Egmond aan Zee, aan Aris Aalbertsz Krab; betaald met 426,-.
   6.  Sijmon Dirksz GLAS (zie V.21).

 
IV.5    Engel Sijmonsz GLAS. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A70 Huis en erf.
----------------
Belending oost A69, zuid de wildernis, west A71 en noord de Here weg of Voor-
straat.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.152: Engel Sijm onsz, taxatie
huurwaarde 28,- (was 8:16:0).
1734-12-30/ 2064 fol.226: Engel Sijmonsz, oost van A72a. Zoon van Sijmon Aldertsz GLAS (zie III.7) en Aakje Kosse.
Gehuwd 1714 met Ermpje Jeroens, overleden 1728.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Engels GLAS, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1763 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A70 Huis en erf.
----------------
Belending oost A69, zuid de wildernis, west A71 en noord de Here weg of Voor-
straat.
1773-05-16/ 2072-3: Koendert Jansz, west van A69.
NB: Voor 1783 gesplitst in A70 op naam van Cornelis Joppen Buys getrouwd
met Ermpje Koendersdr Nagel, dochter van Koendert Jansz en Neel Engelen
Glas en in A71 op naam van Cornelis Jacobsz getrouwd met Annetje Koen-
dersdr Nagel, ook dochter van Neel Engelen Glas.
Gehuwd op 10-05-1739 te Egmond aan Zee met Koendert Jansz NAGEL, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1769 te Egmond aan Zee. In 1763 samen met zijn huisvrouw peter bij Antje Jacobs, de doch ter van zijn
zuster Dirkje Jans (Nagel).
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A70 Huis en erf.
----------------
Belending oost A69, zuid de wildernis, west A71 en noord de Here weg of Voor-
straat.
1773-05-16/ 2072-3: Koendert Jansz, west van A69.
NB: Voor 1783 gesplitst in A70 op naam van Cornelis Joppen Buys getrouwd
met Ermpje Koendersdr Nagel, dochter van Koendert Jansz en Neel Engelen
Glas en in A71 op naam van Cornelis Jacobsz getrouwd met Annetje Koen-
dersdr Nagel, ook dochter van Neel Engelen Glas.
   2.  NN GLAS.

 
IV.10    Jacob Pietersz GLAS, geboren circa 1710 te Egmond aan Zee, overleden op 05-07-1781 te Egmond aan Zee, zoon van Pieter Jacobsz GLAS (zie III.12) en Antje Jans.
Gehuwd op 28-02-1734 te Egmond aan Zee met Cornelisje Cornelis de GEUS, geboren circa 1707 te Egmond aan Zee, overleden op 14-11-1791 te Egmond aan Zee. Zij was 84 jaar oud toen zij overleed.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V55 Huis en erf (tot 1694 stal van het Wapen van Alkmaar).
----------------------------------------------------------
Belending oost V56, zuid de Noorderstraat (tegenover V72a en V72 b), west V54
en noord de Noorderachterstraat (1674: duin of wildernis; 1687: V11+12).
1731-11-19/ 2064 fol.195v: Kwijtschelding van huis en erf noordz ijde Noorder-
straat, door Arie en Engel Cornelisz de Geus, Stoffel Arisz als man van
Baafje Cornelis de Geus, Pieter Jansz de Koen getr. geweest met Aagje Cor-
nelis de Geus en Cornelisje Cornelisdr de Geus, samen kinderen e n erfgena-
men van Cornelis Ariensz de Geus en Maartje Miesse, aan Gerrit M olenbeek,
oud burgemeester van Egmond aan Zee; betaald met 320,-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marijtje Jacobs GLAS, gedoopt op 26-08-1735 te Egmond aan Zee, overleden op 13-12-1781 te Egmond aan Zee op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-04-1759 te Egmond aan Zee met Klaas Ariensz WIJKER, 25 jaar oud, visser, stuurman(1776), gedoopt op 12-08-1733 te Egmond aan Zee, overleden op 20-02-1798 te Egmond aan Zee op 64-jarige leeftijd, zoon van Arie Hendriksz WIJKER, visser, stuurman (1743-1748), en Engeltje Klaas GUL.
   2.  Teunisje Jacobs GLAS, gedoopt op 20-07-1738 te Egmond aan Zee, overleden op 29-09-1807 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd 1766 met Sijmon Jansz GROEN, gedoopt op 08-11-1736 te Egmond aan Zee, overleden op 29-05-1813 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A232 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A233, zuid de Hereweg, west A231 en noord de wild ernis.
Nieuw gebouwd in 1768 samen met A231.
1768-12-11/ 2065 fol.381: kwijtschelding van (oosterdeel van) ni euw getimmerd
huis en erf noordzijde Hereweg, door Jan Stuyt, mr. timmerman te Alkmaar
verkocht bij openbare veiling van 4 de.1768 (2080-2) aan Sijmon Jansz
(Groen); betaald met 440,-.
1771-11-20/ 2065 fol.407: Sijmon Jansz, oost van A231.
1791-10-13/ 2066 fol.153: Sijmon Jansz, west van A233.
1802-06-27/ 2067 fol.23: Sijmon Jansz, oost van A231.
1808-08-07/ 2068 nr.3: Sijmon Jansz Groen, west van A233.
1826-03-23/ REO23-42: Onderhands transport dd. 11 maart 1826 van huis en erf
noordzijde weg, door Hendrik Tol, winkelier te Egmond aan Zee (d ie het erf-
de van wijlen Sijmon Jansz, die het kocht 11 dec.1768) aan Koend ert Wijker
viskoper aldaar; prijs 190,-.
   3.  Antje Jacobs GLAS, geboren op 13-05-1743 te Egmond aan Zee, gedoopt op 13-05-1743 te Egmond aan Zee, overleden op 01-10-1798 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-05-1773 te Egmond aan Zee met Willem Reyne GOUDA, 25 jaar oud, visser, stuurman, geboren op 21-11-1747 te Egmond aan Zee, gedoopt op 21-11-1747 te Egmond aan Zee, overleden op 12-10-1807 te Egmond aan Zee op 59-jarige leeftijd. In 1798 was hij gasthuisvader. Zoon van Reyn Ariensz (Gouda) en Cornelisje Cornelis KOK.

 
IV.12    Jan Pietersz GLAS, geboren circa 1720 te Egmond aan Zee, overleden op 04-07-1805 te Egmond aan Zee. Hij overleed op de leeftijd van 84 (OK doodboek) of 85 (i.b) jaa r.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 118.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V203 Huis en erf.
-----------------
Belending oost een weg (schoolslop), zuid V204 en V205, west de school (1776)
en noord de schoolput.
1767-02-12/ 2065 fol.342: Jan Glas, noord van V204.
1776-07-01/ 2065 fol.457: Kwijtschelding van huis bij de schoolp ut beoosten
het schoolhuys, door Jan Glas verkocht (bij veiling van 9 juni 1 776; 2080-
6) aan (Aalbert Ruys voor) Klaas Hendriksz Koper (met borgen Ald ert Engele
en Mies Cornelisz de groot); betaald met 100,-. Zoon van Pieter Jacobsz GLAS (zie III.12) en Antje Jans.
Gehuwd op 23-10-1746 te Egmond aan Zee met Willempje Jans POEN, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1776 te Egmond aan Zee. Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 118.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Jans GLAS, gedoopt op 08-02-1749 te Egmond aan Zee, overleden op 22-04-1752 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd.
   2.  Pieter Jansz GLAS (zie V.33).
   3.  Antje Jans GLAS, gedoopt op 22-04-1752 te Egmond aan Zee, overleden op 15-05-1813 te Egmond aan Zee op 61-jarige leeftijd. Doopgetuige: Marijtje Jakobs.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 116.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 21-11-1772 te Egmond aan Zee met Arie Harmensz STAM, 24 jaar oud, gedoopt op 18-08-1748 te Egmond aan Zee, overleden op 24-08-1808 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Hij was waarschijnlijk visser.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 116. Zoon van Harmen Joostensz STAM en Aagje Jacobs.
   4.  Engel Jansz GLAS (zie V.38).
   5.  Kos Jansz GLAS (zie V.40).
   6.  Kniertje Jans GLAS.

 
V.1    Pieter Cornelisz GLAS, geboren 1723 te Egmond aan Zee, overleden op 16-11-1791 te Egmond aan Zee, begraven te Egmond aan Zee. Van beroep was hij afslager (1764); hij was eigenaar van land in Egmond Binnen
en was administrateur van Oud-Katholieke kerkgoederen.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A168 Huis en erf.
-----------------
Belending oost de Hereweg of slop (tegenover A119), zuid A117, w est A116 en
A171 en noord A169.
Tot 1709 samen met A117, zie aldaar; daarna afgesplitst samen me t A169 en
A170.
1775-03-26/ 2065 fol.438: Kwijtschelding van huis en erf in de V oorstraat (!)
zuidzijde Hereweg, door Cornelis Ronge Gul aan Arien Planteyt, J an Jook,
Dirk Visbeen, Gerrit Hoek, Jan Planteyt, Pieter Glas en Aris Kra b in com-
pagnie, behoudens het recht het huis binnen een half jaar voor d ezelfde
prijs weer te mogen naasten; betaald met 700,-.
V79 Huis en erf.
----------------
Belending oost V80a+c, zuid de Voorstraat, west V78b en V74 en n oord V74 en de
Noorderstraat.
1738-01-20/ 2064 fol.242: Pieter Cornelisz, oost van V74
1739-02-06/ 2064 fol.248v: Pieter Cornelisz, oost van V74. Zoon van Cornelis Pietersz GLAS (zie IV.1) en Aagje Hendriks.
Gehuwd op 07-08-1752 te Egmond aan Zee met Marijtje Ariens (Maartje) ABE, 23 jaar oud, gedoopt op 27-03-1729 te Egmond aan Zee, overleden op 26-10-1788 te Egmond aan Zee op 59-jarige leeftijd, begraven te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje Pieters GLAS, gedoopt op 30-12-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 13-11-1826 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 06-11-1785 te Egmond aan Zee met Engel Aalbertsz VISBEEN, gedoopt 1743 te Alkmaar, overleden op 14-02-1794 te Egmond aan Zee. Van beroep herbergier te Egmond aan de Hoef (1784); vanaf 1785 w onend te
Egmond aan Zee.
In De Oud Katk. jaargang 81 van 22 mei 1965 pag. 113 staat dat h ij een legaat
schenkt aan de OK kerk te Egmond aan Zee. Zoon van Aalbert Engelsz VISBEEN en Antje Gerrits KONIJN (Loos).
   2.  Arie Pietersz GLAS.
   3.  Maartje Pieters GLAS.

 
V.11    Arie Dirksz KRAB, gedoopt op 25-11-1728 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan Zee, zoon van Dirk Sijmonsz GLAS (zie IV.3) en Neeltje Ariens (Krab).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 31-01-1751 te Egmond aan Zee met Pietertje Andries de VRIJ, 23 jaar oud, gedoopt op 06-11-1727 te Egmond aan Zee, overleden 1766 te Egmond aan Zee.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 09-11-1766 te Egmond aan Zee met Antje Huygen, 39 jaar oud, gedoopt op 12-06-1727 te Egmond aan Zee, overleden op 20-10-1767 op 40-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Dirk Ariensz KRAB, gedoopt op 22-11-1751 te Egmond aan Zee, overleden op 24-07-1753 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   2.  Andries Ariensz KRAB (Glas) (zie VI.6).
   3.  Cornelis Ariensz KRAB of HOEKSELAAR (zie VI.9).
   4.  Dirk Ariensz KRAB.
   5.  Neeltje Aries KRAB.
   6.  Pieter Ariensz KRAB.
   7.  Guurtje Aries KRAB.
   8.  Willem Ariensz KRAB.

Uit het tweede huwelijk:
   9.  Aagje Aries KRAB.

 
V.15    Jacob Dirksz, zoon van Dirk Sijmonsz GLAS (zie IV.3) en Neeltje Ariens (Krab).
Gehuwd met Guurtje Stoffels de JONG, gedoopt op 26-08-1739 te Egmond aan Zee, overleden op 12-10-1780 op 41-jarige leeftijd. Zij werd later ook wel Guurtje genoemd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob.

 
V.21    Sijmon Dirksz GLAS, geboren te Egmond aan Zee, overleden 10-1761, zoon van Dirk Sijmonsz GLAS (zie IV.3) en Neeltje Ariens (Krab).
Gehuwd op 27-10-1743 te Egmond aan Zee met Marijtje Joppen (Dekker), geboren te Egmond aan Zee, overleden op 06-09-1783 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje Sijmons GLAS, gedoopt op 02-01-1759 te Egmond aan Zee, overleden op 10-05-1784 te Egmond aan Zee op 25-jarige leeftijd. In 1780 en 1783 was zij peet bij haar broer Dirk.
   2.  Ariaantje Sijmons GLAS, gedoopt op 28-10-1761 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan Zee.
   3.  Job Sijmonsz GLAS.
   4.  Engeltje Sijmons GLAS.

 
V.33    Pieter Jansz GLAS, gedoopt op 07-07-1750 te Egmond aan Zee, overleden op 26-10-1808 te Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd. In 1796 schepen van Egmond aan Zee. Zoon van Jan Pietersz GLAS (zie IV.12) en Willempje Jans POEN.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 05-11-1775 te Egmond aan Zee met Trijntje Jans SCHONG, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 04-11-1780 te Egmond aan Zee.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 12-09-1784 te Egmond aan Zee met Soutje Cornelis KOK, 38 jaar oud, gedoopt op 03-07-1746 te Egmond aan Zee, overleden op 25-10-1827 te Egmond aan Zee op 81-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Cornelisz KOK en Martijntje Ariens SIEREKOM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Kniertje Pieters GLAS, gedoopt op 14-02-1776 te Egmond aan Zee, overleden op 28-09-1854 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was zij 79! jaar oud.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 01-05-1803 te Egmond aan Zee met Jan Kosse ZWART, 24 jaar oud, gedoopt op 02-09-1778 te Egmond aan Zee, overleden op 28-10-1857 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden was hij 77! jaar oud.
In 1819 was hij OK kerkmeester.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A201 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A201b (1826: Duin), zuid de straat of Mussenbuurt , west A200 en
noord de wildernis.
Rond 1739 nieuw gebouwd, waarschijnlijk samen met A200.
1826-05-13/ REO28-10: Onderhands transport van huis en erf nr.14 5 door Afie
Zwart huisvrouw Louis Genet, Jan Kosse Zwart, stuurman, Pieter K osse Zwart,
visser, Cornelis Kosse Zwart, visser en Antje Kosse Zwart, winke lierster,
allen te Egmond aan Zee aan Jan Schipper jr. timmerman aldaar; p rijs 160.
1832/ kad.legger A201: Jan Kosz Zwart, visser, huis en erf 0,012 3 ha.
   2.  Klaas Pietersz GLAS (zie VI.24).
   3.  Jan Pietersz GLAS, gedoopt op 26-05-1780 te Egmond aan Zee, begraven te Egmond aan Zee.
   4.  Hendrik Pietersz GLAS, geboren circa 1782 te Egmond aan Zee.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Cornelis Pietersz GLAS, gedoopt op 23-01-1786 te Egmond aan Zee, begraven op 18-05-1786 te Egmond aan Zee.
   6.  Cornelis Pietersz GLAS.

 
V.38    Engel Jansz GLAS, gedoopt op 08-11-1755 te Egmond aan Zee, overleden op 13-02-1830 te Egmond aan Zee op 74-jarige leeftijd, zoon van Jan Pietersz GLAS (zie IV.12) en Willempje Jans POEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23-05-1784 te Egmond aan Zee met Jobje Fredriks POSSE (de Zeeuw), 25 jaar oud, gedoopt op 02-10-1758 te Egmond aan Zee, overleden op 08-03-1830 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Engelsz GLAS, gedoopt op 21-03-1785 te Egmond aan Zee, overleden op 06-07-1791 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd.
   2.  Guurtje Engels GLAS, gedoopt op 25-04-1786 te Egmond aan Zee, begraven op 11-07-1786 te Egmond aan Zee.
   3.  Guurtje Engels GLAS, gedoopt op 12-06-1787 te Egmond aan Zee, begraven op 25-06-1787 te Egmond aan Zee.
   4.  Jacob Engelsz GLAS, gedoopt op 18-12-1788 te Egmond aan Zee, begraven op 14-05-1791 te Egmond aan Zee.
   5.  Willempje Engels GLAS, gedoopt op 11-06-1793 te Egmond aan Zee, begraven op 13-11-1798 te Egmond aan Zee.
   6.  Fredrikje Engels GLAS, gedoopt op 19-08-1796 te Egmond aan Zee, begraven op 12-09-1796 te Egmond aan Zee.
   7.  Willempje Engels GLAS, gedoopt op 02-05-1799 te Egmond aan Zee, overleden op 11-12-1846 te Egmond aan Zee op 47-jarige leeftijd.
   8.  Jan Engelsz GLAS.

 
V.40    Kos Jansz GLAS, gedoopt op 07-05-1757 te Egmond aan Zee, overleden op 24-11-1826 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan Pietersz GLAS (zie IV.12) en Willempje Jans POEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07-05-1786 te Egmond aan Zee met Aagje Alberts GOUDA, 26 jaar oud, gedoopt op 12-11-1759 te Egmond aan Zee, overleden op 21-07-1835 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd, dochter van Aalbert Ariensz (Gouda) en Annetje Alderts POL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Kosz GLAS (zie VI.39).
   2.  Aalbert Kosz GLAS (zie VI.41).
   3.  Arie Kosz GLAS, gedoopt op 07-11-1792 te Egmond aan Zee.
Gehuwd 1828 met Antje Pieters DEKKER, gedoopt op 30-09-1796 te Egmond Binnen, dochter van Pieter Klaasz MOLENAAR (Dekker\Bruyn), paardehouder(1798), en Lijsbeth Thijs GUL.
   4.  Antje Kos GLAS.

 
VI.6    Andries Ariensz KRAB (Glas), gedoopt op 29-11-1754 te Egmond aan Zee, overleden op 01-02-1808 te Egmond aan Zee op 53-jarige leeftijd. Het 2e huwelijk is afgelast bij 2e gebod!
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A76 Huis en erf (1832: huisje).
-------------------------------
Belending oost A75, zuid de wildernis, west A77 en noord de Hereweg of Voorstraat (1641: tegenover A104).
1796-09-12/ 2066 fol.236: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Hereweg door Jan Molenbeek aan Andries Krap; prijs 150,-, te betalen 25,- gereed en jaarlijks 25,-. Zoon van Arie Dirksz KRAB (zie V.11) en Pietertje Andries de VRIJ.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 27-05-1781 te Egmond aan Zee met Guurtje Wallems KOK, 23 jaar oud, gedoopt op 30-09-1757 te Egmond aan Zee, overleden op 02-03-1799 te Egmond aan Zee op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 10-05-1800 te Egmond aan Zee met Maartje Cornelis VEEN, 44 jaar oud, gedoopt op 11-11-1755 te Egmond aan Zee, begraven op 30-05-1802 te Egmond aan Zee. Het 1e huwelijk is afgelast bij 2e gebod!
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arie Andriesz KRAB, gedoopt op 06-04-1782 te Egmond aan Zee, begraven op 16-12-1788 te Egmond aan Zee.
   2.  Pietertje Andries KRAB, gedoopt op 03-08-1786 te Egmond aan Zee, overleden op 23-01-1858 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 26-04-1807 te Egmond aan Zee met Leendert Cornelisz PRINS, 22 jaar oud, gedoopt op 14-11-1784 te Egmond aan Zee, overleden op 30-09-1807 te Egmond aan Zee op 22-jarige leeftijd. Hij is omgekomen op zee.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 06-05-1810 te Egmond aan Zee met Pieter Engelsz DEKKER, 24 jaar oud, gedoopt op 25-12-1785 te Egmond aan Zee, overleden 1844. Van beroep visser; in 1844 stokman bij de visafslag.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A31 huis en erf.
----------------
Belending oost A30, zuid wildernis (tot 1731) of A38, west A32 ( 1675: A331!)
en noord de Hereweg of Voorstraat (1729: Oosterstraat).
1809-03-19/ 2028-21: Kwijtschelding van huis en erf Voorstraat n r.80 door ge-
qualificeerden uit den gerechte van Egmond aan Zee in de gerepud ieerde boe-
del van wijlen Engel Jansz Dekker, bij openbare veiling van 5 le ntemaand
1809 verkocht aan weduwe Jan Blok; betaald met 40,-.
NB: Engel Dekker overleed op 25 jan. 1809 en op dezelfde dag maa kten zijn
kinderen Klaas, Leendert en Pieter Engelen de boedelstaat op (20 78-23),
terwijl zij en hun broer Cornelis en zuster Trijntje Engelen Dek ker op
5 mrt. 1809 de boedel repudieerden (2078 nr.24).
   3.  Wallem Andriesz KRAB, gedoopt op 07-09-1788 te Egmond aan Zee, overleden op 03-04-1813 te Egmond aan Zee op 24-jarige leeftijd.
   4.  Dirk Andriesz KRAB, gedoopt op 16-02-1795 te Egmond aan Zee, begraven op 06-10-1802 te Egmond aan Zee.
   5.  Guurtje Andries KRAB, gedoopt op 27-02-1799 te Egmond aan Zee, begraven op 19-03-1799 te Egmond aan Zee.
   6.  Kniertje Andries KRAB.
   7.  Arie Andriesz KRAB.

 
VI.9    Cornelis Ariensz KRAB of HOEKSELAAR, overleden op 24-04-1831 te Egmond aan Zee. In 1818 woonde hij op huisnr. 54. Zoon van Arie Dirksz KRAB (zie V.11) en Pietertje Andries de VRIJ.
Gehuwd op 28-06-1789 te Egmond aan Zee met Neeltje Jacobs VUIL, overleden op 09-03-1818 te Egmond aan Zee, dochter van Jacob Ariensz de GRAAF en Pietertje Cornelis WIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje Cornelis KRAB.
Gehuwd op 11-06-1815 te Egmond aan Zee met Jacob Joosten de ZEEUW, overleden op 18-01-1851 te Egmond aan Zee. Hij was een onwettig kind; zijn ouders zijn nooit gehuwd.
   2.  Trijntje Cornelis KRAB.
Gehuwd met Gerrit Ariensz GRAVEMAKER.
   3.  Arie Cornelisz KRAB.
   4.  Jacob Cornelisz KRAB, begraven op 31-10-1797 te Egmond aan Zee.
   5.  Dirk Cornelisz KRAB, begraven op 09-10-1798 te Egmond aan Zee.
   6.  Neeltje Cornelis KRAB, overleden op 04-01-1804 te Egmond aan Zee.
   7.  Dirk Cornelisz KRAB, overleden op 10-02-1805 te Egmond aan Zee.

 
VI.24    Klaas Pietersz GLAS, gedoopt op 18-01-1778 te Egmond aan Zee, overleden op 11-12-1846 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden was hij 66! jaar oud. Zoon van Pieter Jansz GLAS (zie V.33) en Trijntje Jans SCHONG.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 27-04-1806 te Egmond aan Zee met Aagje Jans WIJKER, 25 jaar oud, gedoopt op 06-11-1780 te Egmond aan Zee, overleden op 09-01-1807 te Egmond aan Zee op 26-jarige leeftijd, dochter van Jan Hendriksz WIJKER, visser, en Trijntje Jans DOKSE.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 14-05-1808 te Egmond aan Zee met Dirkje Ariens PINAS, 39 jaar oud, gedoopt op 23-10-1768 te Egmond aan Zee, overleden 1811. Zij deed ger. belijdenis te Egmond aan Zee in 1791 en vertrok me t kerkelijke
attestatie naar Alkmaar (waarschijnlijk) in 1795. Dochter van Arie Jansz PINAS en Antje Dirks HALF.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje Klaas GLAS, gedoopt op 22-12-1806 te Egmond aan Zee, overleden op 16-04-1807 te Egmond aan Zee, 115 dagen oud.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Pietertje Klaas GLAS.

 
VI.39    Jan Kosz GLAS, gedoopt op 16-08-1787 te Egmond aan Zee, overleden op 25-03-1836 op 48-jarige leeftijd. Hij verongelukte met de schuit, omvergeworpen met hevige storm e n gestrand aan
de Friese kust, samen met Leendert Stam, Hendrik Groen, Aalbert Wijker en twee
onbekende gereformeerden. Zoon van Kos Jansz GLAS (zie V.40) en Aagje Alberts GOUDA.
Gehuwd 1812 te Egmond aan Zee met Teunisje Pieters VISSER, gedoopt op 23-02-1790 te Egmond aan Zee, overleden op 27-04-1847 te Egmond aan Zee op 57-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jansz GLAS, overleden 06-1836. Hij kwam om op de schuit van Aalbert Gouda.

 
VI.41    Aalbert Kosz GLAS, gedoopt op 23-10-1790 te Egmond aan Zee, overleden op 03-09-1849 te Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd. Hij is overleden aan de cholera. Zoon van Kos Jansz GLAS (zie V.40) en Aagje Alberts GOUDA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-08-1816 te Egmond aan Zee met Marijtje Alderts NEEF, 23 jaar oud, gedoopt op 20-08-1793 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agie GLAS, geboren op 27-10-1824 te Egmond aan Zee, overleden op 06-06-1866 te Egmond aan Zee op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-05-1850 te Egmond aan Zee met Jacob STAM, 25 jaar oud, geboren op 09-08-1824 te Egmond aan Zee, overleden op 08-12-1903 te Velsen op 79-jarige leeftijd, zoon van Albert (Adelbertus) Jacobsz STAM, visser, nachtwaker, koster, en Maartje Jacobs van de BEEK.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software