Genealogie van Reyn Ariensz


I.1    Reyn Ariensz (Gouda), geboren voor 1655 te Egmond aan Zee, overleden voor 1725 te Egmond aan Zee.
Gehuwd circa 1674 te Egmond aan Zee met Gerbrecht Baukes, geboren voor 1655 te Oost-Vlieland, overleden 1726><1744 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Reyne (Gouda) (zie II.1).
   2.  Pieter Reyne (Gouda) (zie II.3).
   3.  Soutje Reyne (Gouda). Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A84 Huis en erf.
----------------
Belending oost A83, zuid de wildernis of duinen, wset A85 en noord de Zuiderstraat of Hereweg.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.165: Soutje Reyne, taxatie huurwaarde 24,- (was 6,-).
1732-12-19/ NA870-158: Soutje Reyne, oost van A85.
1734-10-04/ 2064 fol.224: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Hereweg, door Cornelis AB als gerechtelijk voogd over de minderjarige kinderen van Ary Maartensen en Soutje Reyne, overleden te Egmond aan Zee, aan Heynderik Pietersen wonend te Egmond aan Zee; betaald met 340,-.
NB: Cornelis Garbrantsz AB werd met Aldert Leendertsz op 22 aug. 1734 aangesteld als voogd over Martijntje en Maarten Ariensz Sirikum, op verzoek van hun moeder Soutje Reyne (2057-24).
A211 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A212 (1707: wildernis of A215), zuid de Hereweg of Noorderstraat (tegenover A171), west A210 en noord A206 (maar tot 1733: wildernis en daarna steeds vermeld de Hereweg of Mossenbuurt!). Nieuw gebouwd tegelijk met A209 en A210 in het voorjaar van 1707 en mogelijk verbonden met de straat ten noorden door een eigen steeg tussen A205 en A206?
1732-02-03/ 2064 fol.196: Soutje Reynen, west van A212.
1733-01-18/ 2064 fol.210: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat, door Soutje Reynen weduwe Arien Maartsz aan Pieter Reynen; betaald met 335,-.
Gehuwd 1713 te Egmond aan Zee met Arie Maartensz SIERIKOOM, visser/stuurman, overleden voor 1732 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A84 Huis en erf.
----------------
Belending oost A83, zuid de wildernis of duinen, wset A85 en noord de Zuiderstraat of Hereweg.
1713-03-19/ 2064 fol.115: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Zuyderstraat door Heyndrik Heyndrix aan Arien Maartensz; betaald met 300,-.
1725-05-06/ 2064 fol.168: Adriaan Maartensz, west van A83.
A211 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A212 (1707: wildernis of A215), zuid de Hereweg of Noorderstraat (tegenover A171), west A210 en noord A206 (maar tot 1733: wildernis en daarna steeds vermeld de Hereweg of Mossenbuurt!). Nieuw gebouwd tegelijk met A209 en A210 in het voorjaar van 1707 en mogelijk verbonden met de straat ten noorden door een eigen steeg tussen A205 en A206?
1733-01-18/ 2064 fol.210: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat, door Soutje Reynen weduwe Arien Maartsz aan Pieter Reynen; betaald met 335,-, zoon van Maarten Ariensz SIERIKOOM en Jannetje Ariens de GEUS.

 
II.1    Arie Reyne (Gouda), geboren circa 1677 te Egmond aan Zee, overleden op 13-11-1749 te Egmond aan Zee, zoon van Reyn Ariensz (Gouda) (zie I.1) en Gerbrecht Baukes.
Gehuwd 1706 met Jannetje Mies, overleden voor 1755 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reyn Ariensz (Gouda) (zie III.1).
   2.  Aalbert Ariensz (Gouda) (zie III.3).
   3.  Leendert Ariensz (Gouda) (zie III.5).

 
II.3    Pieter Reyne (Gouda), visser, stuurman (1732), geboren circa 1689 te Egmond aan Zee, overleden circa 1754 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
----------------------------------------------------------------

A211 Huis en erf.
-------------------------
Belending oost A212 (1707: wildernis of A215), zuid de Hereweg of Noorderstraat (tegenover A171), west A210 en noord A206 (maar tot 1733: wildernis en daarna steeds vermeld de Hereweg of Mosse nbuurt!).
Nieuw gebouwd tegelijk met A209 en A210 in het voorjaar van 1707 en mogelijk verbonden met de straat ten noorden door een eigen steeg tussen A205 en A206?
1733-01-18/ 2064 fol.210: Kwijtschelding van huis en erf noordzi jde Noorderstraat, door Soutje Reynen weduwe Arien Maartsz aan P ieter Reynen; betaald met 335,-
1733-07-28/ 2064 fol.215: Pieter Reyne, oost van A210.
1745-02-28/ 2065 fol.35: Pieter Reyne, west van A212.
1767-02-12/ 2065 fol.340: weduwe Pieter Reyne, oost van A210. Zoon van Reyn Ariensz (Gouda) (zie I.1) en Gerbrecht Baukes.
Gehuwd voor 1720 te Egmond aan Zee met Guurtje Koenderts, geboren voor 1700 te Egmond aan Zee, overleden op 10-06-1770 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A211 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A212 (1707: wildernis of A215), zuid de Hereweg of Noorderstraat (tegenover A171), west A210 en noord A206 (maar tot 1733: wildernis en daarna steeds vermeld de Hereweg of Mossenbuurt!).
Nieuw gebouwd tegelijk met A209 en A210 in het voorjaar van 1707 en mogelijk verbonden met de straat ten noorden door een eigen steeg tussen A205 en A206?
1767-02-12/ 2065 fol.340: weduwe Pieter Reyne, oost van A210.
1770-08-01/ 2065 fol.394: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Hereweg door schout en schepenen ingevolg de vrijwillige overgave van de erfgenamen van Guurtje Coenderts weduwe Pieter Reyne (na repudiatie door haar kinderen in 1770; 2057-89), verkocht bij openbare veiling van 1 juli 1770 aan schout Jan Molenbeek; prijs 400,-. Dochter van Koendert Teunisz.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Pietersz GOUDA (zie III.7).
   2.  Koendert Pietersz (Gouda), geboren op 13-09-1727 te Egmond aan Zee, overleden circa 1728 te Egmond aan Zee.
   3.  Koendert Pietersz (Gouda), geboren op 01-09-1729 te Egmond aan Zee, overleden circa 1730 te Egmond aan Zee.
   4.  Koendert Pietersz (Gouda), geboren op 11-10-1730 te Egmond aan Zee.
   5.  Teunis Pietersz de LEEUW (zie III.12).
   6.  Bauke Pietersz (Gouda) (zie III.15).
   7.  Gerritje Pieters (Gouda), geboren te Egmond aan Zee, overleden op 29-09-1781 te Egmond aan Zee. Zij is overleden in het gasthuis.
Gehuwd op 16-01-1739 te Egmond aan Zee met Engel Jansz WIJKER, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1743 te Egmond aan Zee. Hij is waarschijnlijk in gemeld jaar overleden.
   8.  Kniertje Pieters (Gouda), geboren te Egmond aan Zee, overleden op 13-11-1746 te Egmond aan Zee.
Gehuwd op 11-06-1741 te Egmond aan Zee met Hendrik Pietersz VALK, geboren na 1712 te Egmond aan Zee, overleden na 1763 te Egmond aan Zee.
   9.  Trijntje Pieters (Gouda), geboren te Egmond aan Zee, overleden 1762 te Egmond aan Zee.
Gehuwd (1) 1741 met Cornelis Thijsz DOPER, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1753 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A105 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A106a (1629: A107; 1699: A106b), zuid de Hereweg of Voorstraat
(1629: Noorderstraat) en A106, west het gasthuis(-slop) en A104 en noord A180.
Blijkens de oostbelending aanvankelijk (tot 1628?) samen met A10 6.
1741-12-01/ 2065 fol.9v: Krelis Tijse, west en noord van A106a.
1751-12-12/ 2065 fol.156: Cornelis Tijsz, oost (moet zijn west) van A106a.
V178 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V177 (en V176), zuid de wildernis, west V179 en n oord de Zui-
derstraat.
1742-09-10/ 2065 fol.16v: Kwijtschelding van huis en erf (zuidzi jde) Zuyder-
straat door Engeltje Leenders aan haar zoon Leendert Klaasen; pr ijs (gere-
kend tegen 200,-) 50 stuivers per week zolang verkoopster in d e landen
der levenden zal zijn; voorts voor meubelen, bedden en ander roe rend goed
200,- pas te betalen na haar overlijden aan haar dochters zoon Krelis
Teysen. Zoon van Thijs Cornelisz DOPER en Marijtje Klaas (Matje) SCHOUTJES.
Gehuwd (2) op 14-10-1753 te Egmond aan Zee met Leendert Aalbertsz de WAKER, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 05-06-1781. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A105 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A106a (1629: A107; 1699: A106b), zuid de Hereweg of Voorstraat (1629: Noorderstraat) en A106, west het gasthuis(-slop) en A104 en noord A180. Blijkens de oostbelending aanvankelijk (tot 1628?) samen met A106.
1762-08-01/ 2065 fol.277: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Hereweg
door schout en schepenen als executeurs van de op 9 mei gerepudieerde boedel van Leendert de Waker wonend te Egmond aan Zee, verkocht bij openbare veiling van 27 juni aan Engeltje Garbrants Abe; betaald met 330,-.
V54 Huis en erf.
----------------
Belending oost V55, zuid de Noorderstraat (tegenover V72a), west de steeg of V53 en noord de Noorderachterstraat (tegenover V10).
1767-07-25/ 2065 fol.353: Leendert de Waker, oost van V53.
1781-06-05/ 2066 fol.24: Leendert de Waker, west van V55.
   10.  Reyn Pietersz (Gouda) (zie III.25).

 
III.1    Reyn Ariensz (Gouda), geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1776 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V53 Huis en erf.
----------------
Belending oost V54 (of een steegje), zuid de Noorderstraat, west V52 en noord
de Hereweg of Noorderachterstraat (tegenover V9).
1767-07-25/ 2065 fol.353: Kwijtschelding van huis en erf noordzi jde Noorder-
straat, door Jacob Krap aan Reyn Aerjensz te Egmond aan Zee; bet aald met
300,-. Zoon van Arie Reyne (Gouda) (zie II.1) en Jannetje Mies.
Gehuwd op 12-05-1743 te Egmond aan Zee met Cornelisje Cornelis KOK, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 10-08-1801 te Egmond aan Zee, dochter van Cornelis Hendriksz KOK en Guurtje Wallems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Reyne GOUDA, geboren op 06-07-1745 te Egmond aan Zee, gedoopt op 06-07-1745 te Egmond aan Zee, overleden voor 1757 te Egmond aan Zee. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   2.  Willem Reyne GOUDA (zie IV.2).
   3.  Arie Reyne GOUDA (zie IV.6).

 
III.3    Aalbert Ariensz (Gouda), geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1776 te Egmond aan Zee. Hij werd ook wel Aalbert Arijaanse Gouda genoemd.
Op 22 april 1742 zijn voor de schepenen van Egmond aan Zee getrouwd: Aalbert Arijaanse en Annetje Alders.
Uit de navolgende akte blijkt, dat Aalbert Ariaans voor 2 maart 1778 is overleden: Op genoemde datum benoemen schout en schepenen van Egmond aan Zee tot voogden over de kinderen van Annetje Alders, weduwe van Aalbert Ariaans, Pieter Glas en Jacob Alderse Pol (mogelijk is de laatste een broer van Annet je Alders).
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V174 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V173, zuid de wildernis (1692: vullisberg), west V175 en noord de Zuiderstraat.
1748-/ 2065 fol.87: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijde van de Hereweg door wed. Gerrit Moolenbeeck te Egmond aan Zee aan Aalbert Aryensz aldaar; prijs 475,- te betalen uit O van kopers winninge.
1754-09-16/ 2065 fol.204: Aalbert Aerjensz, west van V173a.
1763-07-17/ 2065 fol.200: Aalbert Aerjensz, west van V173b. Zoon van Arie Reyne (Gouda) (zie II.1) en Jannetje Mies.
Gehuwd op 22-04-1742 te Egmond aan Zee met Annetje Alderts POL, geboren circa 1720 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan Zee. Haar achternaam is niet met zekerheid bekend.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V174 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V173, zuid de wildernis (1692: vullisberg), west V175 en noord
de Zuiderstraat.
1776-05-01/ 2065 fol.454: wed. Aalbert Aerjensz, oost van V175.
1778-05-08/ 2065 fol.473: Kwijtschelding van huis en erf zuidzij de van de
Zuyerstraat, door Pieter Glas en Jacob Aldertsz Pol te Egmond aa n Zee als
voogden (aangesteld 2 maart 1778; 2057-101) over de minderjarige kinderen
van Annetje Alders wed. Aalbert Ariensz, overleden te Egmond aan Zee (ver-
kocht bij veiling van 15 februari 1778; 2129-30), aan Cornelis L eendertsz
te Egmond aan Zee; betaald met 325,-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Albertsz GOUDA, gedoopt op 13-09-1743 te Egmond aan Zee, overleden op 07-10-1744 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   2.  Arie Albertsz GOUDA, gedoopt op 07-10-1744 te Egmond aan Zee, overleden op 11-05-1783 te Egmond aan Zee op 38-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24-05-1772 te Egmond aan Zee met Ariaantje WIJKER (Suyker), 29 jaar oud, gedoopt op 23-06-1742 te Egmond aan Zee, overleden op 08-11-1808 te Egmond aan Zee op 66-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A185 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A187a, zuid A186, west A184b en noord de Achter- of Noorder-
straat (tegenover V16).
Tot 1737 samen met A186 (dan belend west tevens A184a).
1783-07-01/ 2066 fol.55: Kwijtschelding van huis, erf en een boe tje door
schout en schepenen na vrijwillige overgave van Annetje Claas Sc hol wed.
Andries Wijker en Arejaantje Aalberts Wijker als boedelhoudster en erfg.
van Kniertje Gerritsdr, die overleed te Egmond aan Zee op 23 okt eber 1780
(repudiatie 2057-126), verkocht bij openbare veiling (2080-51) a an Dirk
Visbien voor Engel Pietersz Sway; betaald met 210,-voor achter stallige
verponding. Dochter van Aalbert Hendriksz WIJKER, visser, stuurman (1748), en Kniertje Gerrits (Broek).
   3.  Diewertje Alberts GOUDA, gedoopt op 12-01-1748 te Egmond aan Zee, overleden op 30-01-1752 op 4-jarige leeftijd. Zij is Oud-Katholiek gedoopt.
Zij is overleden voor de vermelde datum.
   4.  Diewertje Alberts GOUDA, gedoopt op 30-01-1752 te Egmond aan Zee, overleden 1799 te Egmond aan Zee. Zij werd ook wel Debora genoemd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12-05-1776 te Egmond aan Zee met Leendert Leendertsz WIJKER (Vet), 22 jaar oud, gedoopt op 19-09-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 07-11-1826 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A80 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A79, zuid de wildernis, west A81 en A82 (1752: A83?) en noord de Hereweg of Zuiderstraat.
1778-05-28/ 2065 fol.472: Leendert Weyker, oost van A82.
1800-01-29/ 2066 fol.289: Leendert Vet, oost van A82.
1816-04-29/ REOH5-145 (nr.3 en 4): Leendert Wijker, west van A79 en oost van A81.
1832 / kad. legger A80: Leendert Wijker, visser, huis 0,0054 ha. Zoon van Leendert Hendriksz WIJKER en Jannetje Sijmons.
   5.  Aagje Alberts GOUDA, gedoopt op 12-11-1759 te Egmond aan Zee, overleden op 21-07-1835 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1786 te Egmond aan Zee met Kos Jansz GLAS, 29 jaar oud, gedoopt op 07-05-1757 te Egmond aan Zee, overleden op 24-11-1826 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd, zoon van Jan Pietersz GLAS en Willempje Jans POEN.
   6.  Cornelis Albertsz GOUDA (zie IV.18).
   7.  Maartje Alberts GOUDA.

 
III.5    Leendert Ariensz (Gouda), geboren te Egmond aan Zee, overleden na 1746, zoon van Arie Reyne (Gouda) (zie II.1) en Jannetje Mies.
Gehuwd op 19-05-1738 te Egmond aan Zee met Edeltje Jacobs ZWAAN, 22 jaar oud, gedoopt op 25-08-1715 te Egmond aan Zee, overleden 1750.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie Leendertsz GOUDA, gedoopt op 26-02-1739 te Egmond aan Zee, overleden op 25-11-1740 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   2.  Arie Leendertsz GOUDA, gedoopt op 25-11-1740 te Egmond aan Zee, overleden op 18-08-1746 te Egmond aan Zee op 5-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   3.  Engel Leendertsz GOUDA, gedoopt op 25-08-1742 te Egmond aan Zee, overleden op 01-08-1743 te Egmond aan Zee, 341 dagen oud. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   4.  Engel Leendertsz (Gouda) (zie IV.26).
   5.  Cornelisje Leenderts GOUDA, gedoopt op 01-01-1745 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 01-03-1826 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 81-jarige leeftijd. Zij werd ook Kniertje genoemd.
Zij werd ook Kniertje genoemd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1767 te Egmond aan Zee met Huybert Jansz GOUDA, 22 jaar oud (zie IV.32).
   6.  Arie Leendertsz GOUDA.

 
III.7    Jan Pietersz GOUDA, geboren voor 1725 te Egmond aan Zee, overleden voor 1760 te Egmond aan Zee, zoon van Pieter Reyne (Gouda) (zie II.3) en Guurtje Koenderts.
Gehuwd op 26-04-1744 te Egmond aan Zee met Agnietje Huyberts, geboren voor 1725 te Egmond aan Zee, overleden circa 1801 te Egmond aan Zee, dochter van Huybert Jansz en Teunisje.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huybert Jansz GOUDA (zie IV.32).
   2.  Kniertje Jans GOUDA, gedoopt op 13-11-1746 te Egmond aan Zee, overleden op 13-01-1814 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Doopgetuige: Hendrik Pietersze.
Zij is overleden in huis nr. 210.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-06-1771 te Egmond aan Zee met Pieter Harmensz STAM, 25 jaar oud, gedoopt op 16-11-1745 te Egmond aan Zee, overleden op 30-01-1833 te Egmond aan Zee op 87-jarige leeftijd. Doopgetuige: Kniertje Jakobs. Zoon van Harmen Joostensz STAM en Aagje Jacobs.
   3.  Willem Jansz (Gouda) (zie IV.35).
   4.  Cornelisje Jans GOUDA, gedoopt op 11-10-1751 te Egmond aan Zee, overleden op 11-10-1751 te Egmond aan Zee.
   5.  Aagje Jans GOUDA, gedoopt op 04-12-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 09-01-1755 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   6.  Aagje Jans GOUDA, gedoopt op 09-01-1755 te Egmond aan Zee, overleden op 08-02-1758 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd. Zij is overleden voor de vermelde datum.
   7.  Aagje Jans GOUDA, gedoopt op 08-02-1758 te Egmond aan Zee, overleden op 24-08-1831 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-06-1793 te Egmond aan Zee met Jan Jacobsz KONIJN, 41 jaar oud, gedoopt op 22-09-1751 te Egmond aan Zee, overleden op 01-10-1798 te Egmond aan Zee op 47-jarige leeftijd, begraven te Egmond aan Zee. Hij was landeigenaar.
   8.  Koendert Jansz GOUDA.

 
III.12    Teunis Pietersz de LEEUW, geboren te Egmond aan Zee, overleden na 1774 te Egmond aan Zee, zoon van Pieter Reyne (Gouda) (zie II.3) en Guurtje Koenderts.
Gehuwd (1) op 20-05-1753 te Egmond aan Zee met Jacobje Cornelis SWART, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1755 te Egmond aan Zee, dochter van Cornelis Klaasz SWART en Antje Dirks SWART.
Gehuwd (2) op 03-06-1764 te Egmond aan Zee met Appolonia Pieters KAAP, 31 jaar oud, geboren op 09-10-1732 te Egmond aan Zee, gedoopt op 09-10-1732 te Egmond aan Zee, overleden op 29-05-1798 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd, ? Dochter van Pieter Jacobsz (Kaap) en Jannetje Ariens.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Pieter Teunisz GOUDA (de Leeuw) (zie IV.43).
   2.  Aagje Teunis de LEEUW.

 
III.15    Bauke Pietersz (Gouda), visser, stuurman, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1772 te Egmond aan Zee, zoon van Pieter Reyne (Gouda) (zie II.3) en Guurtje Koenderts.
Gehuwd (1) op 08-05-1746 te Egmond aan Zee met Guurtje Engels VISBEEN, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1769 te Egmond aan Zee, dochter van Engel Dirksz VISBEEN en Teunisje Aalberts WAGENAAR.
Gehuwd (2) op 23-04-1769 te Egmond aan Zee met Dirkje Teunis SWART, 29 jaar oud, geboren op 09-10-1739 te Egmond aan Zee, gedoopt op 09-10-1739 te Egmond aan Zee, overleden op 05-06-1805 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd, dochter van Teunis Jacobsz SWART en Aaltje Dirks.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Engel Baukesz (Gouda), gedoopt op 25-01-1747 te Egmond aan Zee, overleden op 24-10-1748 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   2.  Engel Baukesz (Gouda), gedoopt op 24-10-1748 te Egmond aan Zee, overleden op 27-09-1752 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   3.  Engel Baukesz (Gouda), gedoopt op 27-09-1752 te Egmond aan Zee, overleden op 06-10-1755 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd, hij is overleden voor de vermelde datum.
   4.  Engel Baukesz (Gouda), gedoopt op 06-10-1755 te Egmond aan Zee, overleden op 10-06-1762 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   5.  Madeleentje Baukes (Gouda), gedoopt op 16-12-1758 te Egmond aan Zee, overleden 1785 te Egmond aan Zee. In 1778 was zij peet bij Bauke Pietersz Valk(se).
Gehuwd 1783 met Engel Jansz MELKER, gedoopt op 30-08-1758 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Arentje Engels.
In 1796 vertrok hij van Egmond aan Zee naar Egmond aan de Hoef. Zoon van Jan Jansz MELKER of SWART en Jobje Engels BLOK.
   6.  Marijtje Baukes (Gouda).
   7.  Engel Baukesz (Gouda).

 
III.25    Reyn Pietersz (Gouda), geboren te Egmond aan Zee, overleden op 13-01-1763 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A190 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A190b (1808: A191), zuid de Hereweg of Noorderstr aat (1697:
wildernis), west A189 en noord de wildernis.
Voor 1697 waarschijnlijk samen met A189.
1752-04-13/ 2065 fol.163 en 164: Kwijtschelding en custing van h uis en erf
noordzijde Noorderstraat, door Dirk en Grietje Aalberts Vrijer t e Egmond
aan Zee aan Reyn Pietersz aldaar; prijs 375,- te betalen 100 ,- contant
en vanaf mey 1753 jaarlijks 40,-.
1763-01-13/ 2065 fol.282: Kwijtschelding van huis en erf noordzi jde Noorder-
straat, door Bouke Pietersz en Coendert Jansz als voogden over d e minder-
jarige kinderen van wijlen Reyn Pietersz, aan Gerrit Bek; betaal d met
255,-. Zoon van Pieter Reyne (Gouda) (zie II.3) en Guurtje Koenderts.
Gehuwd (1) op 28-04-1743 te Egmond aan Zee met Neeltje Leenderts, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 31-01-1756 te Egmond aan Zee. Zij is overleden na de vermelde datum.
Gehuwd (2) op 28-04-1743 te Egmond aan Zee met Neeltje Leenderts SAPOOM, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 31-01-1756 te Egmond aan Zee, dochter van Leendert Ariensz SAPOOM en Maartje Stoffels.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Marijtje Reyne GOUDA, gedoopt op 01-09-1745 te Egmond aan Zee (getuige(n): Bauke Pietersz), overleden op 07-01-1801 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-04-1769 te Egmond aan Zee met Pieter Lourisz STAM (getuige(n): Engeltje Joosten), overleden op 21-04-1813 te Egmond aan Zee. Hij is overleden in het Gasthuis. Zoon van Louris Joosten STAM en Antje Cornelis.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 09-04-1769 te Egmond aan Zee met Pieter Lourisz STAM, 23 jaar oud, gedoopt op 18-04-1745 te Egmond aan Zee, overleden op 21-04-1813 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Doopgetuige: Engeltje Joosten.
Hij is overleden in het Gasthuis.
   2.  Pieter Reyne GOUDA, gedoopt op 27-09-1751 te Egmond aan Zee, overleden op 31-01-1756 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   3.  Pieter Reyne GOUDA, gedoopt op 31-01-1756 te Egmond aan Zee, overleden op 11-09-1815 te Egmond aan Zee op 59-jarige leeftijd. Hij schepen in 1795-98, in 1805 en 1807; armenvoogd in 1798; loc o-secretaris
in 1805.
Hij is overleden in huis nr. 123.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A79 Huis en erf.
----------------
Belending oost A79, zuid de wildernis, west A80 en noord de Here weg of Zuider-
straat.
1808-09-11/ 2068 nr.9: Kwijtschelding van huis en erf Zuiderstra at nr.33 toe-
behorende aan Jan Halff, doende in verponding 4:10:0, door Jan Demel aan
Pieter Reyne Gouda; betaald met 22,-.
1816-04-29/ REOH5-145: Vernieuwing van een hypotheek onder verba nd van oa.
huis Zuiderstraat nr.33, door Aagje Maartens weduwe Pieter Reyne Gouda,
tbv. Anna Banning cs.
A92 Huis en erf (1825: ijzersmederij).
--------------------------------------
Belending oost A91 en V201, zuid de Zuiderstraat, west A93 en no ord de Hereweg
of Voorstraat.
1795-10-25/ 2066 fol.217: Kwijtschelding van huis en erf zuidzij de Hereweg
door de burgers Jacobus Verhoeven, Willem Bolten, Willem Brons e n Hendrik
Coster als boedelredders van wijlen Pieter van der Nolle en dus mede-credi-
teuren in de nalatenschap van Cornelis Jacobsz van Ham en Stijnt je Koedijk,
indertijd echtelieden en beide overleden te Egmond aan Zee, en n og door
Abraham Spaan mede schuldeiser als gemachtigd door de gezamenlij ke schuld-
eisers bij inventaris (notaris C van Oostveen, Alkmaar 18 juni 1 789), aan
Pieter Reynsz Gouda te Egmond aan Zee; betaald met 255,-.
1797-02-04/ 2066 fol.249: Pieter Reyne, west van A91.
1804-11-22/ 2067 fol.98: Pieter Reyne Gouda, oost van A93.
1808-09-25/ 2068 nr.14: Pieter Reyne Gouda, oost van A93.
1816-04-29/ REOH5-145: Vernieuwing van een hypotheek op oa. huis Voorstraat
nr.6, door Aagje Maartensdr, weduwe Pieter Reyne Gouda tbv. Anna Banning
weduwe Jan Melenbrink en Margaretha van Daalhoff te Alkmaar.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-09-1780 te Egmond aan Zee met Aagje Maartens DEKKER, 27 jaar oud, gedoopt op 10-05-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 22-10-1826 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A79 Huis en erf.
----------------
Belending oost A79, zuid de wildernis, west A80 en noord de Here weg of Zuider-
straat.
1816-04-29/ REOH5-145: Vernieuwing van een hypotheek onder verba nd van oa.
huis Zuiderstraat nr.33, door Aagje Maartens weduwe Pieter Reyne Gouda,
tbv. Anna Banning cs.
A92 Huis en erf (1825: ijzersmederij).
--------------------------------------
Belending oost A91 en V201, zuid de Zuiderstraat, west A93 en no ord de Hereweg
of Voorstraat.
1816-04-29/ REOH5-145: Vernieuwing van een hypotheek op oa. huis Voorstraat
nr.6, door Aagje Maartensdr, weduwe Pieter Reyne Gouda tbv. Anna Banning
weduwe Jan Melenbrink en Margaretha van Daalhoff te Alkmaar.
1825-07-05/ REO16-46 (notaris A.P. de Lange, 27 juni 1825): Verk oop bij open-
bare veiling (ten huize van Maartje Buys, weduwe Cornelis Diepen daal, kas-
teleines) van huis en erf Voorstraat nr.6 zijnde een yzersmederi j, door
Hendrik Ibink, touwslager te Alkmaar namens Hermanus Melenbrink, wijnkoop-
man en Margaretha van Daalhoff, winkelierster te Alkmaar, aan Ja n Schipper
junior te Egmond aan Zee; betaald met 140,- (oude titel bij on derhandse
koop van weduwe Pieter Reyne Gouda 15 juni 1821).
   4.  Kniertje Reyne GOUDA.

 
IV.2    Willem Reyne GOUDA, visser, stuurman, geboren op 21-11-1747 te Egmond aan Zee, gedoopt op 21-11-1747 te Egmond aan Zee, overleden op 12-10-1807 te Egmond aan Zee op 59-jarige leeftijd. In 1798 was hij gasthuisvader. Zoon van Reyn Ariensz (Gouda) (zie III.1) en Cornelisje Cornelis KOK.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 09-05-1773 te Egmond aan Zee met Antje Jacobs GLAS, 29 jaar oud, geboren op 13-05-1743 te Egmond aan Zee, gedoopt op 13-05-1743 te Egmond aan Zee, overleden op 01-10-1798 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd, dochter van Jacob Pietersz GLAS en Cornelisje Cornelis de GEUS.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 31-07-1802 te Egmond aan Zee met Cornelia Gerrits (Neeltje) GROOT, geboren circa 1767 te Alkmaar, overleden op 23-06-1804 te Egmond aan Zee, dochter van Gerrit Engelsz GROOT en Maartje Reyersz BROUWER.
Gehuwd (3) op 54-jarige leeftijd op 31-07-1802 te Egmond aan Zee met Cornelia Gerrits (Neeltje) GROOT, gedoopt 1767 te Alkmaar, overleden op 23-06-1804 te Egmond aan Zee.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Reyn Willemsz GOUDA (zie V.1).
   2.  Cornelis Willemsz GOUDA, gedoopt op 29-10-1776 te Egmond aan Zee, overleden op 26-10-1778 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   3.  Jacob Willemsz GOUDA (zie V.5).
   4.  Cornelis Willemsz GOUDA, gedoopt op 26-10-1778 te Egmond aan Zee, overleden op 29-07-1781 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   5.  Jan Willemsz GOUDA, gedoopt op 19-05-1780 te Egmond aan Zee, overleden op 01-02-1807 op 26-jarige leeftijd. In 1802 was hij nog in leven.
Hij is als soldaat overleden voor de vermelde datum.
   6.  Marijtje Willems GOUDA, gedoopt op 17-02-1783 te Egmond aan Zee, overleden op 04-06-1785 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is overleden voor de vermelde datum.
   7.  Marijtje Willems GOUDA, gedoopt op 04-06-1785 te Egmond aan Zee, overleden op 16-07-1785 te Egmond aan Zee, 42 dagen oud.
   8.  Cornelisje Willems GOUDA.
   9.  Cornelis Willemsz GOUDA.

Uit het derde huwelijk:
   10.  Antje Willems GOUDA, gedoopt op 03-04-1804 te Egmond aan Zee, overleden op 03-04-1804 te Egmond aan Zee.

 
IV.6    Arie Reyne GOUDA, visser, schipper, geboren op 09-04-1757 te Egmond aan Zee, gedoopt op 09-04-1757 te Egmond aan Zee, overleden op 01-02-1833 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd, zoon van Reyn Ariensz (Gouda) (zie III.1) en Cornelisje Cornelis KOK.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 18-05-1777 te Egmond aan Zee met Elisabeth Maartens (Lijsbeth) BLOK, 23 jaar oud, geboren op 09-12-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 13-11-1819 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd, dochter van Maarten Leendertsz BLOK en Neeltje Cornelis POSSE (de Zeeuw).
Gehuwd (2) op 20-jarige leeftijd op 18-05-1777 te Egmond aan Zee met Lijsbeth Maartens BLOK, 23 jaar oud, gedoopt op 09-12-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 13-11-1819 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 63-jarige leeftijd op 01-10-1820 te Egmond aan Zee met Trijntje Engels DEKKER, 50 jaar oud, geboren op 12-09-1770 te Egmond aan Zee, gedoopt op 12-09-1770 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 31-01-1833 te Egmond aan Zee op 62-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A31 huis en erf.
----------------
Belending oost A30, zuid wildernis (tot 1731) of A38, west A32 ( 1675: A331!)
en noord de Hereweg of Voorstraat (1729: Oosterstraat).
1809-03-19/ 2028-21: Kwijtschelding van huis en erf Voorstraat n r.80 door ge-
qualificeerden uit den gerechte van Egmond aan Zee in de gerepud ieerde boe-
del van wijlen Engel Jansz Dekker, bij openbare veiling van 5 le ntemaand
1809 verkocht aan weduwe Jan Blok; betaald met 40,-.
NB: Engel Dekker overleed op 25 jan. 1809 en op dezelfde dag maa kten zijn
kinderen Klaas, Leendert en Pieter Engelen de boedelstaat op (20 78-23),
terwijl zij en hun broer Cornelis en zuster Trijntje Engelen Dek ker op
5 mrt. 1809 de boedel repudieerden (2078 nr.24).
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A31 huis en erf.
----------------
Belending oost A30, zuid wildernis (tot 1731) of A38, west A32 ( 1675: A331!)
en noord de Hereweg of Voorstraat (1729: Oosterstraat).
1809-03-19/ 2028-21: Kwijtschelding van huis en erf Voorstraat n r.80 door ge-
qualificeerden uit den gerechte van Egmond aan Zee in de gerepud ieerde boe-
del van wijlen Engel Jansz Dekker, bij openbare veiling van 5 le ntemaand
1809 verkocht aan weduwe Jan Blok; betaald met 40,-.
NB: Engel Dekker overleed op 25 jan. 1809 en op dezelfde dag maa kten zijn
kinderen Klaas, Leendert en Pieter Engelen de boedelstaat op (20 78-23),
terwijl zij en hun broer Cornelis en zuster Trijntje Engelen Dek ker op
5 mrt. 1809 de boedel repudieerden (2078 nr.24). Dochter van Engel Jansz DEKKER en Matje Cornelis DOOPER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Reyn Ariensz GOUDA, gedoopt op 03-04-1778 te Egmond aan Zee, overleden op 07-11-1778 te Egmond aan Zee, 218 dagen oud.
   2.  Neeltje Ariens GOUDA, gedoopt op 11-01-1780 te Egmond aan Zee, overleden op 14-03-1807 te Egmond aan Zee op 27-jarige leeftijd.
   3.  Reyn Ariensz GOUDA, gedoopt op 19-06-1783 te Egmond aan Zee, overleden voor 1787 te Egmond aan Zee. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   4.  Reyn Ariensz GOUDA (zie V.17).
   5.  Maarten Ariensz GOUDA, gedoopt op 31-03-1795 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan Zee.
   6.  Leentje Aries GOUDA.

 
IV.18    Cornelis Albertsz GOUDA, gedoopt op 18-12-1762 te Egmond aan Zee, overleden op 18-01-1848 te Egmond aan Zee op 85-jarige leeftijd. Hij werd ook wel Crelis Albertse Gouda genoemd.
Van beroep was hij stuurman (1811); nachtwaker (1836).
Op 18 december 1762 is te Egmond aan Zee Oud-Katholiek gedoopt: Krelis, als zoon van Aalbert Ariens en Annetje Alders. Getuigen: Jacob Alders Trijntje Joosten.
De huwelijksinschrijving van Cornelis Gouda en Joppie Groot is de volgende: Op 17 october zijn getrouwd voor schepenen van Egmond aan Zee: Cornelis Albersz, weduwnaar en Jopie Gerrits, jongedochter. Op 18 januari 1848 is te Egmond aan Zee overleden: Cornelis Gouda, oud 85 jaar, zoon van Albert Gouda en Annetje Al ders, beiden overleden, weduwnaar van Jopje Groot. Zoon van Aalbert Ariensz (Gouda) (zie III.3) en Annetje Alderts POL.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 01-05-1785 te Egmond aan Zee met Hendrikje Teunis (Duyn), 29 jaar oud, gedoopt op 22-01-1756 te Egmond aan Zee, overleden op 28-04-1790 te Egmond aan Zee op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 22-jarige leeftijd op 01-05-1785 te Egmond aan Zee met Hendrikje Teunis (DUYN), 29 jaar oud, gedoopt op 22-01-1756 te Egmond aan Zee, overleden op 28-04-1790 te Egmond aan Zee op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 27-jarige leeftijd op 17-10-1790 te Egmond aan Zee met Jacoba Gerrits (Jopje) de GROOT, gedoopt 1764 te Alkmaar, overleden op 13-07-1833 te Egmond aan Zee. De doopinschrijving van Joppie Groot is niet gevonden.
Volgens Historisch Kadaster van Egmond aan Zee is zij in 1764 in Alkmaar Rooms gedoopt.
Op 13 juli 1833 is te Egmond aan Zee overleden: Jobje Groot, 69 jaar, geboren en wonende alhier, dochter van Gerrit Groot en Maartje Brouwer, beiden overleden. Zij was toen Oud-Katholiek.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aalbert Cornelisz GOUDA, gedoopt op 16-03-1786 te Egmond aan Zee, overleden op 31-01-1786 te Egmond aan Zee.
   2.  Aalbert Cornelisz GOUDA, gedoopt op 28-04-1790 te Egmond aan Zee, overleden op 29-12-1797 te Egmond aan Zee op 7-jarige leeftijd. Zijn moeder is bij de geboorte overleden.
Hij is overleden voor de vermelde datum.
   3.  Antje Cornelis GOUDA.

Uit het derde huwelijk:
   4.  Hendrikje Cornelis GOUDA, gedoopt op 22-08-1791 te Egmond Binnen, overleden op 26-03-1836 te Egmond aan Zee op 44-jarige leeftijd. Zij werd ook Heyntje genoemd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-11-1814 te Egmond aan Zee met Pieter Kosz ZWART, 23 jaar oud, gedoopt op 28-06-1791 te Egmond aan Zee, overleden op 24-08-1849 te Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd. Hij is overleden aan de cholera.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A201 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A201b (1826: Duin), zuid de straat of Mussenbuurt , west A200 en
noord de wildernis.
Rond 1739 nieuw gebouwd, waarschijnlijk samen met A200.
1826-05-13/ REO28-10: Onderhands transport van huis en erf nr.14 5 door Afie
Zwart huisvrouw Louis Genet, Jan Kosse Zwart, stuurman, Pieter K osse Zwart,
visser, Cornelis Kosse Zwart, visser en Antje Kosse Zwart, winke lierster,
allen te Egmond aan Zee aan Jan Schipper jr. timmerman aldaar; p rijs 160.
   5.  Reyer Cornelisz GOUDA (zie V.26).
   6.  Arie Cornelisz GOUDA (zie V.28).
   7.  Aalbert Cornelisz GOUDA, gedoopt op 29-12-1797 te Egmond Binnen, overleden op 21-06-1836 op 38-jarige leeftijd. Hij was stuurman en kwam met de hele bemanning in zee om op de z andbank in het
gezicht van het dorp, toen door een hevige noordwester storm de schuit omsloeg.
Gehuwd 1836 met Hendrikje Hendriks DUYN, gedoopt op 09-08-1802 te Egmond aan Zee, dochter van Hendrik Teunisz DUYN en Antje Pieters TOL.
   8.  Andries Cornelisz GOUDA.
   9.  Maartje Cornelis GOUDA.

 
IV.26    Engel Leendertsz (Gouda), gedoopt op 01-08-1743 te Egmond aan Zee, overleden na 1793, zoon van Leendert Ariensz (Gouda) (zie III.5) en Edeltje Jacobs ZWAAN.
Gehuwd (1) op 11-jarige leeftijd op 09-09-1754 te Egmond aan Zee met Diewertje Jacobs VISSER, 9 jaar oud, gedoopt op 05-09-1745 te Egmond aan Zee, overleden 1783 te Egmond aan Zee.
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 19-10-1783 te Egmond aan Zee met Engeltje Stoffels (STARK), 50 jaar oud, gedoopt op 30-12-1732 te Egmond aan Zee. Zij is overleden voor de vermelde datum.
Gehuwd (3) op 40-jarige leeftijd op 16-05-1784 te Egmond aan Zee met Marijtje Jacobs VISSER, 35 jaar oud, gedoopt op 16-03-1749 te Egmond aan Zee, overleden op 29-11-1821 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Leendert Engelsz GOUDA (zie V.35).
   2.  Jacob Engelsz GOUDA (Visser) (zie V.37).
   3.  Arie Engelsz GOUDA (zie V.39).
   4.  Grietje Engels GOUDA.
   5.  Ariaantje Engels GOUDA.
   6.  Jan Engelsz GOUDA.
   7.  Arentje Engels GOUDA.

Uit het derde huwelijk:
   8.  Maartje Engels GOUDA, gedoopt op 26-02-1785 te Egmond aan Zee, overleden op 15-04-1785 te Egmond aan Zee, 48 dagen oud.
Gehuwd 1823 te Egmond aan Zee met Klaas Cornelisz DUYN, gedoopt op 14-05-1794 te Egmond aan Zee, overleden op 01-01-1834 te Egmond aan Zee op 39-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A121 Huis en erf.
-----------------
Belending oost a122, zuid de hereweg of Voorstraat, west een slo p of steeg
(naast A120b) en noord de Hereweg of A159.
Nieuw gebouwd omstreeks 1745.
1827-03-15/ REO35-20 (not. A.P. de Lange, 24 febr. 1827): Transp ort van 2/3 in
huis en erf noordzijde Hereweg, door Arie Krans namens (proc. on derhands te
Egmond aan Zee 16 jan. 1827):
- Cornelis Ysbrantsz Konijn, viskoper voor 1/3, en
- Klaas Duin, viskoper, Jan Duin scheepstimmerknecht en Neeltje Duin, huis-
vrouw Koendert Jansz Broek, winkelier en Engel Joppen de Zeeuw, schoen-
maker, samen voor 1/3,
(oude titel bij erfenis, maar geen bewijs) aan Gerrit Valk, wink elier te
Egmond aan Zee; prijs 95,34.
A125a Huis en erf.
------------------
Belending oost A125b, zuid de Hereweg of Voorstraat, west een st eeg of A124 en
noord een steeg of A153 (1735: wildernis).
1827-01-24/ REO32-31 (notaris Jacob Nuhout van der Veen, 31 jan. 1827): Trans-
port van huis, erf en bokkenhang of loots daarachter noordzijde Voorstraat,
door Jan Koendertsz Broek te Zaandam, aan Klaas Cornelisz van Du in, koopman
te Egmond aan Zee; prijs 430,- (oude titel 1 juli 1801).
1827-02-20/ REOH19-22 (notaris A.P. de Lange, 5 febr.1827): Hypo theek van
500,- op huis, erf en loots, door Klaas Cornelisz Duin te Egmo nd aan Zee
tbv. Jan Engelen Neef, scheepstimmerman aldaar.
1828-08-13/ REO46-47: Onderhands transport van huis, erf en loot s noordzijde
Voorstraat, door Klaas Cornelisz Duin, viskoper te Egmond aan Ze e aan Jan
Engelen Neef aldaar; prijs 500,-.
   9.  Klaas Engelsz GOUDA, gedoopt op 09-10-1787 te Egmond aan Zee, overleden op 07-03-1793 te Egmond aan Zee op 5-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   10.  Maartje Engels GOUDA, gedoopt op 13-02-1790 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan Zee.
   11.  Klaas Engelsz GOUDA.

 
IV.30    Cornelisje Leenderts GOUDA, gedoopt op 01-01-1745 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 01-03-1826 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 81-jarige leeftijd. Zij werd ook Kniertje genoemd.
Zij werd ook Kniertje genoemd. Dochter van Leendert Ariensz (Gouda) (zie III.5) en Edeltje Jacobs ZWAAN.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1767 te Egmond aan Zee met Huybert Jansz GOUDA, 22 jaar oud (zie IV.32).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Huybertsz GOUDA, gedoopt op 23-09-1767 te Egmond aan Zee, overleden op 24-10-1770 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   2.  Cornelisje Huyberts GOUDA, gedoopt op 17-12-1768 te Egmond aan Zee, overleden op 15-08-1773 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd. Zij is overleden voor de vermelde datum.
   3.  Jan Huybertsz GOUDA, gedoopt op 24-10-1770 te Egmond aan Zee, overleden op 20-11-1772 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   4.  Jan Huybertsz GOUDA (zie V.53).
   5.  Cornelisje Huyberts GOUDA, gedoopt op 15-08-1773 te Egmond aan Zee, overleden op 23-12-1774 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   6.  Cornelisje Huyberts GOUDA, gedoopt op 23-12-1774 te Egmond aan Zee. Het 1e huwelijk vond plaats in de Oud-Katholieke kerk.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 23-08-1807 te Egmond aan Zee met Leendert Hendriksz WIJKER, 27 jaar oud, gedoopt op 26-08-1779 te Egmond aan Zee, overleden op 30-09-1807 op 28-jarige leeftijd. Hij is overleden op zee. Zoon van Hendrik Leendertsz WIJKER en Aaltje Jans GROEN.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 10-07-1808 te Egmond aan Zee met Krijn Ariensz WIJKER, zoon van Arie Engelsz WIJKER (Trisse) en Lijsbeth Harmens STAM.
Gehuwd (3) op 33-jarige leeftijd op 10-07-1808 te Egmond aan Zee met Krijn Ariensz WIJKER, 29 jaar oud, gedoopt op 11-06-1779 te Egmond aan Zee.
   7.  Arie Huybertsz GOUDA.

 
IV.32    Huybert Jansz GOUDA, gedoopt op 14-03-1745 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 13-03-1826 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 80-jarige leeftijd, zoon van Jan Pietersz GOUDA (zie III.7) en Agnietje Huyberts.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1767 te Egmond aan Zee met Cornelisje Leenderts GOUDA, 22 jaar oud, gedoopt op 01-01-1745 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 01-03-1826 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 81-jarige leeftijd. Zij werd ook Kniertje genoemd.
Zij werd ook Kniertje genoemd. Dochter van Leendert Ariensz (Gouda) (zie III.5) en Edeltje Jacobs ZWAAN.
Uit dit huwelijk: 7 kinderen (zie onder IV.30).
 
IV.35    Willem Jansz (Gouda), gedoopt op 10-01-1749 te Egmond aan Zee, overleden op 12-09-1783 te Egmond aan Zee op 34-jarige leeftijd. Van beroep was hij visser; op een thuisreis is hij uit de mast van een buis gevallen en verdonken. Zoon van Jan Pietersz GOUDA (zie III.7) en Agnietje Huyberts.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-05-1778 te Egmond aan Zee met Engeltje Jans VUIL, 29 jaar oud, gedoopt op 28-01-1749 te Egmond aan Zee, overleden op 05-05-1798 te Egmond aan Zee op 49-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunisje Willems GOUDA.

 
IV.43    Pieter Teunisz GOUDA (de Leeuw), gedoopt op 23-03-1774 te Egmond aan Zee, overleden 1811, zoon van Teunis Pietersz de LEEUW (zie III.12) en Appolonia Pieters KAAP.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 20-11-1796 te Egmond aan Zee met Cornelisje Gerrits de JONG, 24 jaar oud, gedoopt op 08-11-1772 te Egmond aan Zee, overleden op 13-10-1806 te Egmond aan Zee op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 09-05-1807 te Egmond aan Zee met Antje Jans GROEN, 21 jaar oud, gedoopt op 10-11-1785 te Egmond Binnen, overleden 1811.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aagje Pieters GOUDA, gedoopt op 06-02-1796 te Egmond aan Zee, overleden op 06-02-1796 te Egmond aan Zee. Zij is een onwettig kind; haar ouders zij later gehuwd.
   2.  Teunis Pietersz GOUDA, gedoopt op 27-03-1797 te Egmond aan Zee, begraven op 14-12-1803 te Egmond aan Zee.
   3.  Gerrit Pietersz GOUDA, gedoopt op 25-02-1800 te Egmond aan Zee, begraven op 20-12-1800 te Egmond aan Zee.
   4.  Teunisje Pietersz GOUDA, gedoopt op 22-06-1805 te Egmond aan Zee, overleden op 12-04-1808 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Dit is wel degelijk een zoon, ondanks de naam.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Teunisje Pieters GOUDA, gedoopt op 30-07-1809 te Egmond aan Zee, overleden op 05-01-1810 te Egmond aan Zee, 159 dagen oud.
   6.  Engel Pietersz GOUDA.

 
V.1    Reyn Willemsz GOUDA, visser, gedoopt op 02-03-1774 te Egmond aan Zee, overleden op 25-11-1844 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. In 1819 was hij kerkmeester in de OK kerk. Zoon van Willem Reyne GOUDA (zie IV.2) en Antje Jacobs GLAS.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 04-05-1800 te Egmond aan Zee met Aaltje Hendriks WIJKER, 27 jaar oud, gedoopt op 19-12-1772 te Egmond aan Zee, overleden op 26-05-1809 te Egmond aan Zee op 36-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Ariensz WIJKER en Teunisje Cornelis POSSE (de Zeeuw).
Gehuwd (2) op 36-jarige leeftijd op 17-02-1811 te Egmond aan Zee met Trijntje Jans BROEK, 25 jaar oud, gedoopt op 08-11-1785 te Egmond aan Zee, overleden op 23-07-1833 te Egmond aan Zee op 47-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Reyne GOUDA (zie VI.1).
   2.  Grietje Reyne GOUDA, gedoopt op 22-08-1802 te Egmond aan Zee, overleden op 16-09-1802 te Egmond aan Zee, 25 dagen oud.
   3.  Jan Reyne GOUDA, gedoopt op 04-02-1805 te Egmond aan Zee, overleden op 13-02-1809 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd.
   4.  Teunisje Reyne GOUDA, gedoopt op 26-05-1807 te Egmond aan Zee, overleden op 07-02-1809 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   5.  Antje Reyne GOUDA, gedoopt op 06-10-1808 te Egmond aan Zee, overleden op 19-01-1809 te Egmond aan Zee, 105 dagen oud.
   6.  Arie Reyne GOUDA, gedoopt 08-1814 te Egmond aan Zee, overleden op 24-09-1814 te Egmond aan Zee.
   7.  Antje Reyne GOUDA.

 
V.5    Jacob Willemsz GOUDA, gedoopt op 31-10-1777 te Egmond aan Zee, overleden op 29-10-1843 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd. Van beroep was hij visser, in 1807 soldaat op een kannoneerboot. Zoon van Willem Reyne GOUDA (zie IV.2) en Antje Jacobs GLAS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-08-1808 te Egmond aan Zee met Genoviva GOUMARE (Geomaren), geboren te Duinkerken, overleden op 04-12-1864 te Egmond aan Zee. Zij overleed op 88-jarige leeftijd.
Zij woonde als jd. reeds in 1808 in Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem GOUDA, gedoopt op 08-03-1810 te Egmond aan Zee, overleden op 08-09-1810 te Egmond aan Zee, 184 dagen oud.
   2.  Antje GOUDA.

 
V.17    Reyn Ariensz GOUDA, gedoopt op 31-10-1787 te Egmond aan Zee, overleden 1867 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A160b Huis en erf.
------------------
Belending oost de Hereweg of slop, zuid A160a en A167 (maar in 1 748 en 1753:
Hereweg!) en noord A161 (1748: A162a!).
Gebouwd begin 18e eeuw, aanvankelijk waarschijnlijk samen met A1 66.
1828-03-10/ REO 43-59: Onderhands transport van huis en erf Acht erbuurt nr.
169 benoorden de Voorstraat (!) door Johannis Glasbergen en Will em Schut,
raad te Alkmaar op 10 nov. 1827 onderhands gemachtigd namens Ari e Joppe de
Jong (zoon van Trijntje Jacobs Hoogeboom ?), Jop en Pieter (Teun isz) Swaan
(kinderen van Aagje Joppen de Jong) en Engel Does (zoon van Maar tje Jacobs
Hoogeboom) aan Reyn Gouda, schipper te Egmond aan Zee; prijs 3 00,-.
1832/ kad.legger A160: Reyn Gouda, vletschipper, huis en erf 0,0 103 ha.
1838-03-26/ REO 127-54 nr.2: Reyn (Ariensz) Gouda, zuid van A161 . Zoon van Arie Reyne GOUDA (zie IV.6) en Elisabeth Maartens (Lijsbeth) BLOK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-12-1810 te Egmond aan Zee met Antje Ysbrants KONIJN, 20 jaar oud, gedoopt op 03-12-1789 te Egmond aan Zee, overleden op 10-11-1848 te Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lijsbeth Reyne GOUDA, geboren 1821, overleden 1884 te Egmond aan Zee. Zij legateerde land aan de Oud-Katholieke kerk (Egmond Binnen ka d. B250; zie
De Oud Katholiek van 22 mei 1965, pag 113).
Gehuwd op 12-06-1842 te Egmond aan Zee met Ysbrant Engelsz KONIJN, 48 jaar oud, gedoopt op 25-02-1794 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden 1884 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, zoon van Engel Engelsz KONIJN, schulper, en Antje Ysbrants KONIJN.

 
V.26    Reyer Cornelisz GOUDA, gedoopt op 25-10-1792 te Egmond Binnen, overleden op 22-08-1824 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A121 Huis en erf.
-----------------
Belending oost a122, zuid de hereweg of Voorstraat, west een slo p of steeg
(naast A120b) en noord de Hereweg of A159.
Nieuw gebouwd omstreeks 1745.
1838-03-26/ REO127-54 (not. S.A de Moraaz, 28 febr.1838): Openba re verkoop van
oa. (tevens werd verkocht A161) deel van huis en erf Voorstraat nr.24, kad.
A121, dat deel nu genummerd kad. A260, uit de nalatenschap van G errit Valk,
winkelier te Egmond aan Zee en overleden aldaar 31-12-1837, door :
- Trijntje Jansdr Vuyl, weduwe te Egmond aan Zee als moeder en C ornelis Kok
viskoper als toeziend voogd van Jan-Hendrik, Engel, Hendrik, Jop je en
Willem Scholder, kinderen van wijlen Hendrik Jansz Scholder, die zoon was
van Jan Engele Scholder en Aal Hendriks Valk (volle zuster van e rflater),
- Bouwke Pietersz Valk, visser, nagelaten zoon van Pieter Hendri ksz Valk,
de overleden halfbroer van erflater,
- Annetje Hendriksdr Valk huisvrouw Klaas Jansz Kraaienoord, vis ser, enig
nagelaten dochter van Hendrik Pietersz Valk, de zoon van Pieter Hendriksz
voornoemd,
- Jannetje Engelsdr Valk huisvrouw Ysbrant Cornelisz Konijn, voe rman en
Kniertje Engele Valk huisvrouw Teunis Gravemaker, visser, beide nagelaten
dochters van Engel Pietersz Valk, zoon van Pieter Hendriks voorn oemd,
aan Koendert Jansz Broek, winkelier voor Antje Jans Blok weduwe Reyer Cor-
nelisz Gouda; prijs 140,-. Zoon van Cornelis Albertsz GOUDA (zie IV.18) en Jacoba Gerrits (Jopje) de GROOT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-08-1815 te Egmond aan Zee met Antje Jans BLOK, 23 jaar oud, gedoopt op 15-07-1792 te Egmond aan Zee, overleden op 26-10-1857 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd. Volgens de akte van de BS was zij 70 jaar oud!
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A121 Huis en erf.
-----------------
Belending oost a122, zuid de hereweg of Voorstraat, west een slo p of steeg
(naast A120b) en noord de Hereweg of A159.
Nieuw gebouwd omstreeks 1745.
1838-03-26/ REO127-54 (not. S.A de Moraaz, 28 febr.1838): Openba re verkoop van
oa. (tevens werd verkocht A161) deel van huis en erf Voorstraat nr.24, kad.
A121, dat deel nu genummerd kad. A260, uit de nalatenschap van G errit Valk,
winkelier te Egmond aan Zee en overleden aldaar 31-12-1837, door :
- Trijntje Jansdr Vuyl, weduwe te Egmond aan Zee als moeder en C ornelis Kok
viskoper als toeziend voogd van Jan-Hendrik, Engel, Hendrik, Jop je en
Willem Scholder, kinderen van wijlen Hendrik Jansz Scholder, die zoon was
van Jan Engele Scholder en Aal Hendriks Valk (volle zuster van e rflater),
- Bouwke Pietersz Valk, visser, nagelaten zoon van Pieter Hendri ksz Valk,
de overleden halfbroer van erflater,
- Annetje Hendriksdr Valk huisvrouw Klaas Jansz Kraaienoord, vis ser, enig
nagelaten dochter van Hendrik Pietersz Valk, de zoon van Pieter Hendriksz
voornoemd,
- Jannetje Engelsdr Valk huisvrouw Ysbrant Cornelisz Konijn, voe rman en
Kniertje Engele Valk huisvrouw Teunis Gravemaker, visser, beide nagelaten
dochters van Engel Pietersz Valk, zoon van Pieter Hendriks voorn oemd,
aan Koendert Jansz Broek, winkelier voor Antje Jans Blok weduwe Reyer Cor-
nelisz Gouda; prijs 140,-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jobje Reyers GOUDA, geboren 1819 te Egmond aan Zee, overleden op 20-08-1849 te Egmond aan Zee. Zij is overleden aan de cholera.
Gehuwd op 26-07-1840 te Egmond aan Zee met Jan Engelsz KONIJN, geboren 1819 te Egmond aan Zee, overleden op 12-03-1846 te Egmond aan Zee, zoon van Engel Ysbrantsz KONIJN, voerman, boer, en Lijsbeth Ewits van der SCHINKEL, dienstmeid (1811).

 
V.28    Arie Cornelisz GOUDA, geboren 09-1795 te Egmond aan Zee, gedoopt op 19-09-1795 te Egmond Binnen, overleden op 10-06-1874 te Egmond aan Zee. Op 19 september 1795 is te Egmond Binnen R.K. gedoopt:
Arie, als zoon van Crelis Albertse Gouda en Joppie Gerritse Groo t.
Getuige:
Maartje Groot
Op 14 juni 1818 zijn te Egmond aan Zee getrouwd:
Arie Cornelisz Gouda, jongeman, 23 jaar, visscher, wonende alhie r, meerderja-
rige zoon van Cornelis Gouda en Joppie Gerrits Groot, en
Grietje Willemsdr Kok, 21 jaar, wonende alhier, meerderjarige do chter van
Willem Walmer Kok, overleden, en van Aagie Hendriks Wijker.
Getuigen:
Cornelis Albertsz Gouda, 53 jaar
Reijer Cornelis Gouda, 25 jaar
Cornelis Willemsz Kok, 23 jaar
Gerrit Valk, 54 jaar
Op 10 juni 1874 is te Egmond aan Zee overleden:
Arie Gouda, 78 jaar, echtgenoot van Hendrikje Duin, eerder gehuw d geweest met
Grietje Kok, zoon van Cornelis Gouda en van Jobje Groot, beiden overleden. Zoon van Cornelis Albertsz GOUDA (zie IV.18) en Jacoba Gerrits (Jopje) de GROOT.
Gehuwd (1) op 14-06-1818 te Egmond aan Zee met Grietje Willems KOK, 21 jaar oud, gedoopt op 12-09-1796 te Egmond aan Zee, overleden op 27-05-1852 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd. Op 12 september 1796 is te Egmond aan Zee Oud-Katholiek gedoopt:

Grietje, als dochter van Willem Walmsz Kok en Aagje Hendriks Wij ker.
Getuige:
Engeltje Hendriks Wijker
Op 27 mei 1852 is te Egmond aan Zee overleden:
Grietje Kok, 55 jaar, huisvrouw van Arie Gouda, dochter van Will em Kok en van
Aagje Wijker, beiden overleden. Dochter van Willem Wallemsz KOK en Aagje Hendriks WIJKER.
Gehuwd (2) met Hendrikje DUIN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelis GOUDA (zie VI.15).
   2.  Agie GOUDA, geboren op 22-08-1834 te Egmond aan Zee, overleden op 17-08-1849 te Egmond aan Zee op 14-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Noorderstraat.
Gehuwd op 14-jarige leeftijd op 12-11-1848 te Egmond aan Zee met Jacob STAM, 24 jaar oud, geboren op 09-08-1824 te Egmond aan Zee, overleden op 08-12-1903 te Velsen op 79-jarige leeftijd, zoon van Albert (Adelbertus) Jacobsz STAM, visser, nachtwaker, koster, en Maartje Jacobs van de BEEK.

 
V.35    Leendert Engelsz GOUDA, gedoopt op 11-02-1765 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond Binnen. In 1800 woonde hij te Egmond Binnen bij zijn broer. Zoon van Engel Leendertsz (Gouda) (zie IV.26) en Diewertje Jacobs VISSER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12-01-1794 te Egmond aan Zee met Maartje Gerrits BLOK, 23 jaar oud, gedoopt op 30-12-1770 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan de Hoef. Haar 2e huwelijk werd pas op 27 mei 1813 in de RK kerk in Egmond Binnen inge-
zegend!
Uit dit huwelijk:
   1.  Diewertje Leenderts GOUDA, gedoopt op 21-09-1795, overleden op 13-01-1799 op 3-jarige leeftijd. Zij is overleden voor de vermelde datum.
   2.  Neeltje Leenderts GOUDA, gedoopt op 20-01-1800.
Gehuwd 1839 met Willem GROENLAND. Hij kwam uit Egmond aan Zee.
   3.  Gerrit Leendertsz GOUDA.
   4.  Diewertje Leenderts GOUDA.

 
V.37    Jacob Engelsz GOUDA (Visser), gedoopt op 01-08-1767 te Egmond aan Zee, overleden 1811. Van 1799-1801 woonde hij te Egmond Binnen, daarna te Egmond aan de Hoef. Zoon van Engel Leendertsz (Gouda) (zie IV.26) en Diewertje Jacobs VISSER.
Gehuwd 1788 met Grietje Pieters PANNEKEET, gedoopt te Alkmaar, overleden op 25-10-1825. Zij is overleden na de vermelde datum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel Jacobsz GOUDA, gedoopt op 19-05-1793, overleden op 27-11-1799 op 6-jarige leeftijd.
   2.  Leendert Jacobsz GOUDA, gedoopt op 03-11-1801, overleden op 25-10-1808 op 6-jarige leeftijd.
   3.  Trijntje Jacobs GOUDA, gedoopt op 07-01-1803, overleden op 01-01-1807 op 3-jarige leeftijd.
   4.  Diewertje Jacobs GOUDA.
   5.  Pieter Jacobsz GOUDA.
   6.  Willem Jacobsz GOUDA.
   7.  Jacob Jacobsz GOUDA.
   8.  Trijntje Jacobs GOUDA.
   9.  Leendert Jacobsz GOUDA.

 
V.39    Arie Engelsz GOUDA, gedoopt op 18-06-1774 te Egmond aan Zee, overleden op 30-05-1812 te Egmond aan Zee op 37-jarige leeftijd. Van beroep was hij visser, vanaf 1812 stokhouder bij de visafsla g. Zoon van Engel Leendertsz (Gouda) (zie IV.26) en Diewertje Jacobs VISSER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-04-1798 te Egmond aan Zee met Aagje Ariens DUYN of KOK, 19 jaar oud, gedoopt op 22-12-1778 te Egmond aan Zee, overleden op 02-02-1845 te Egmond aan Zee op 66-jarige leeftijd. Zij werd ook genoemd Aagje Arents.
Volgens het OK doodboek heet ze Aagje Ariens Wijker (naar schoon zoon ?).
Uit dit huwelijk:
   1.  Diewertje Ariens GOUDA, gedoopt op 27-07-1798 te Egmond aan Zee, overleden op 11-11-1833 te Egmond aan Zee op 35-jarige leeftijd. Zij is overleden aan de cholera.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-07-1821 te Egmond aan Zee met Arie Willemsz WIJKER, 25 jaar oud, gedoopt op 31-10-1795 te Egmond aan Zee, overleden 1864, zoon van Willem Jansz WIJKER en Lijsbeth Ariens DEKKER.
   2.  Aalbertje Ariens GOUDA, gedoopt op 10-04-1801 te Egmond aan Zee, overleden op 13-03-1852 te Egmond aan Zee op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-12-1822 te Egmond aan Zee met Reyn Pietersz DEKKER, 19 jaar oud, gedoopt op 08-02-1803 te Egmond aan Zee, overleden op 26-08-1849 te Egmond aan Zee op 46-jarige leeftijd. Hij is overleden aan de cholera.
   3.  Engeltje Ariens GOUDA, gedoopt op 19-01-1803 te Egmond aan Zee, overleden op 23-01-1803 te Egmond aan Zee, 4 dagen oud.
   4.  Arie Ariensz GOUDA, gedoopt op 10-09-1807 te Egmond aan Zee, overleden op 29-06-1847 te Egmond aan Zee op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-08-1830 te Egmond aan Zee met Gerritje Fulps BAAS, 23 jaar oud, gedoopt op 03-04-1807 te Egmond aan Zee.
   5.  Grietje Ariens GOUDA, gedoopt op 24-05-1812 te Egmond aan Zee, overleden op 21-11-1818 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd.
   6.  Engel Ariensz GOUDA.

 
V.53    Jan Huybertsz GOUDA, gedoopt op 20-01-1772 te Egmond aan Zee, overleden op 30-09-1807 te Egmond aan Zee op 35-jarige leeftijd. Hij is omgekomen op zee. Zoon van Huybert Jansz GOUDA (zie IV.32) en Cornelisje Leenderts GOUDA (zie IV.30).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 20-05-1792 te Egmond aan Zee met Grietje Cornelis VISSER, 18 jaar oud, gedoopt op 12-04-1774 te Egmond aan Zee, overleden op 16-10-1846 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd. Zij is op 76! jarige leeftijd overleden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jansz GOUDA (zie VI.42).
   2.  Teunisje Jans GOUDA, gedoopt op 06-08-1795 te Egmond aan Zee, overleden op 06-08-1828 te Egmond aan Zee op 33-jarige leeftijd.
   3.  Arentje Jans GOUDA, gedoopt op 15-12-1797 te Egmond aan Zee, overleden op 07-01-1815 te Egmond aan Zee op 17-jarige leeftijd.
   4.  Huybert Jansz GOUDA, gedoopt op 20-06-1807 te Egmond aan Zee, overleden op 13-03-1848 te Egmond aan Zee op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd met Lijsbeth Rongen GUL, dochter van Rong Klaasz GUL en Kniertje Cornelis TELLEMAN.
   5.  Cornelisje Jans GOUDA.

 
VI.1    Willem Reyne GOUDA, gedoopt op 10-03-1801 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 25-11-1833 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 32-jarige leeftijd. Hij is overleden aan de cholera.
Hij is overleden aan de cholera. Zoon van Reyn Willemsz GOUDA (zie V.1) en Aaltje Hendriks WIJKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-04-1823 te Egmond aan Zee met Maartje Cornelis van PEL, 21 jaar oud, gedoopt op 15-02-1802 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 03-05-1839 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 37-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Engelsz (Crelis) van PEL en Marijtje Ariens KRAB.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis GOUDA, geboren op 28-08-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 05-07-1900 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-05-1853 te Egmond aan Zee met Marijtje STAM, 23 jaar oud, geboren op 08-04-1830 te Egmond aan Zee, overleden op 28-03-1898 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Zuiderstraat nr. 51. Dochter van Willem Jansz STAM en Matje Klaas DEKKER.

 
VI.15    Cornelis GOUDA, geboren op 16-06-1831 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 27-12-1917 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 86-jarige leeftijd. Op 16 juni 1831 is te Egmons aan Zee geboren:
Cornelis Gouda, zoon van Arie Gouda, visscher, 25 jaar, wonende alhier en
van Grietje Kok.
Getuigen:
Pieter Vuist, onderwijzer, 61 jaar
Joseph v.d. Pol, dorpsdienaar, 40 jaar
Op 25 juli 1852 zijn te Egmond aan Zee getrouwd:
Cornelis Gouda, visscher, 21 jaar, geb. en won. alhier, minderja rige zoon van
Arie Gouda, visscher, wonende alhier en van Grietje Kok, overled en en
Kornelia Zwart, 21 jaar, geb. en won. alhier, minderjarige docht er van Klaas
Zwart, visscher en van Grietje van Pel, beiden wonende alhier.
Getuigen:
Andries Gouda, visscher, 51 jaar, oom van de bruidegom
hendrik Kok, schipper,53 jaar, oom van de bruidegom
Aris van Pel, viskoper, 53 jaar, oom van de btuid
Glijn Zwart, visscher, 48 jaar, oom van de bruid Op 16 juni 1831 is te Egmons aan Zee geboren:
Cornelis Gouda, zoon van Arie Gouda, visscher, 25 jaar, wonende alhier en
van Grietje Kok.
Getuigen:
Pieter Vuist, onderwijzer, 61 jaar
Joseph v.d. Pol, dorpsdienaar, 40 jaar
Op 25 juli 1852 zijn te Egmond aan Zee getrouwd:
Cornelis Gouda, visscher, 21 jaar, geb. en won. alhier, minderja rige zoon van
Arie Gouda, visscher, wonende alhier en van Grietje Kok, overled en en
Kornelia Zwart, 21 jaar, geb. en won. alhier, minderjarige docht er van Klaas
Zwart, visscher en van Grietje van Pel, beiden wonende alhier.
Getuigen:
Andries Gouda, visscher, 51 jaar, oom van de bruidegom
hendrik Kok, schipper,53 jaar, oom van de bruidegom
Aris van Pel, viskoper, 53 jaar, oom van de btuid
Glijn Zwart, visscher, 48 jaar, oom van de bruid, zoon van Arie Cornelisz GOUDA (zie V.28) en Grietje Willems KOK.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25-07-1852 te Egmond aan Zee met Cornelia ZWART, 21 jaar oud, geboren op 09-07-1831 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 13-02-1905 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Op 9 juli is te Egmond aan Zee geboren:
Kornelia Zwart, dochter van Klaas Zwart, visscher, en van Grietj e van Pel.
Getuigen:
Pieter Vuist, onderwijzer, 61 jaar
Joseph v.d. Pol, dorpsdienaar, 40 jaar Op 9 juli is te Egmond aan Zee geboren:
Kornelia Zwart, dochter van Klaas Zwart, visscher, en van Grietj e van Pel.
Getuigen:
Pieter Vuist, onderwijzer, 61 jaar
Joseph v.d. Pol, dorpsdienaar, 40 jaar, dochter van Klaas Cornelisz SWART en Grietje Cornelis van PEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pietertje GOUDA, geboren op 24-10-1869 te Egmond aan Zee, overleden op 30-12-1945 te Driehuis op 76-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Op 24 okt. 1869 is te Egmond aan Zee geboren:
Pietertje Gouda, dochter van Cornelis Gouda, schipper, 38 jaar, wonende
alhier in de Noorderstraat, en van Cornelia Zwart.
Pietertje Gouda was Oud-Katholiek.
Zij werd op 13 mei 1903 in Velsen ingeschreven en woonde achtere envolgens op
de volgende adressen: gemeente Velsen: 27 apr 1938 Oranjestraat 41 in IJmui-
den; 18-10-1943 Wstelaan 87 in Santpoort.
Haar persoonsbewijs werd haar op 17 juni 1941 uitgereikt.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-04-1893 te Egmond aan Zee met Albert STAM, 28 jaar oud, geboren op 10-02-1865 te Egmond aan Zee, overleden op 27-05-1948 te Bloemendaal op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Op 10 febr. 1865 is te Egmond aan Zee geboren:
Albert Stam, zoon van Engel Stam, visscher, 39 jaar, wonende alh ier in de
Noorderstraat , en van Neeltje Wijker.
De getuigen waren: Arnoldus Johannes Gantvoort, onderwijzer, 43 jaar, en
Jozef v.d. Pol, veldwachter, 43 jaar.
Albert Stam was Oud-Katholiek.
Hij werd op 13 mei 1903 in de gemeentte Velsen ingeschreven.
Hij woonde achtereenvolgens op de volgende adressen: in de Gemee nte Velsen: 27
apr 1938 Oranjestraat 41; 18 okt 1943 Wstelaan 87; 15 jan 1946 P.C. Hooftlaan
55. Daarna gemeente Haarlem: Hazepaterslaan 26. Vervolgens weer terug op 16
dec 1946 naar P.C. Hooftlaan 55 en op 7 okt 1947 weer naar de Ha zepatersln 26.
Op 26 aug 1941 werd aan hem een persoonsbewijs uitgereikt. Zoon van Engel STAM en Neeltje WIJKER.

 
VI.42    Willem Jansz GOUDA, gedoopt op 05-10-1792 te Egmond aan Zee, overleden op 15-10-1846 te Egmond aan Zee op 54-jarige leeftijd, zoon van Jan Huybertsz GOUDA (zie V.53) en Grietje Cornelis VISSER.
Gehuwd 1814 met Arentje Jans de GROOT, gedoopt op 08-07-1787 te Egmond aan Zee, overleden op 04-08-1849 te Egmond aan Zee op 62-jarige leeftijd, dochter van Jan Jansz de GROOT en Jacobje Ariens PINAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje GOUDA, gedoopt op 23-08-1814 te Egmond aan Zee, overleden op 04-09-1814 te Egmond aan Zee, 12 dagen oud. Zij is overleden in huisnr. 212, slechts 13 dagen oud.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software