Genealogie van Job Cornelisz de GRAAF


I.1    Job Cornelisz de GRAAF, geboren circa 1711 te Egmond aan Zee, overleden op 13-10-1776 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A187a Huis en erf.
------------------
Belending oost A187b, zuid de Hereweg of Noorderstraat (tegenover A180), west A185+186 en noord de Hereweg of Achterstraat.
1764-01-16/ 2065 fol.307: Kwijtschelding van huis en erf in de Agterstraat door Jan, Huybert, Lijsbet en Annetje Schonk en Job de Graaf als man van Teunisje Schonk, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Aagje Wilms te Egmond aan Zee, aan Aris Aalbertsz Krab; betaald met 426,-.
Gehuwd op 02-06-1737 te Egmond aan Zee met Maartje (Marijtje) Dirks GLAS, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1750 te Egmond aan Zee, dochter van Dirk Sijmonsz GLAS en Neeltje Ariens (Krab).
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Joppen de GRAAF (zie II.1).
   2.  Thomas Joppen de GRAAF.
   3.  Engeltje Joppen de GRAAF.
   4.  Diewertje Joppen de GRAAF.

 
II.1    Cornelis Joppen de GRAAF, gedoopt op 23-09-1739 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 16-01-1806 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 66-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A29 Huis en erf.
----------------
Belending oost A28, zuid (en west ?) A30a, west A30 en noord de Hereweg of Voorstraat. Voor 1695 samen met A28, tot 1732 ook samen met A30a.
1767-05-01/ 2065 fol.349: Cornelis Joppe, west van A28.
1770-12-12/ 2065 fol.402: Cornelis de Graaf, oost van A30.
1796-08-09/ 2066 fol.234: Cornelis Joppen de Graaf, oost van A30a.
1802-06-01/ 2067 fol.17: Cornelis Joppen de Graaff, oost van A30.
1806-02-16/ 2067 fol.122: Kwijtschelding van huis en erf bezuiden de Voorstraat, door:
- Engel Joppe, getrouwd met Grietje Cornelis de Graaff te Egmond aan Zee,
- Joost Kappe, getrouwd met Maartje Cornelis de Graaff te Alkmaar,
- Heer joh. Glasbergen en Klaas Engelen te Egmond aan Zee als voogden over Pieter Cornelisz de Graaff (aanstelling 24 jan.1806, zoon van Gerritje Cornelisdr Glas; 2058-57), samen erfgenamen ab intestaat van Cornelis Joppen de Graaff, overleden te Egmond aan Zee, aan Harmen Ariensz Stam aldaar; betaald met 250,-. Zoon van Job Cornelisz de GRAAF (zie I.1) en Maartje (Marijtje) Dirks GLAS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-06-1766 te Egmond aan Zee met Gerritje Cornelis GLAS, 25 jaar oud, gedoopt op 08-08-1740 te Egmond aan Zee, overleden op 04-06-1800 te Egmond aan Zee op 59-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A29 Huis en erf.
----------------
Belending oost A28, zuid (en west ?) A30a, west A30 en noord de Hereweg of Voorstraat. Voor 1695 samen met A28, tot 1732 ook samen met A30a.
1806-02-16/ 2067 fol.122: Kwijtschelding van huis en erf bezuiden de Voorstraat, door:
- Engel Joppe, getrouwd met Grietje Cornelis de Graaff te Egmond aan Zee,
- Joost Kappe, getrouwd met Maartje Cornelis de Graaff te Alkmaar,
- Heer joh. Glasbergen en Klaas Engelen te Egmond aan Zee als voogden over Pieter Cornelisz de Graaff (aanstelling 24 jan.1806, zoon van Gerritje Cornelisdr Glas; 2058-57), samen erfgenamen ab intestaat van Cornelis Joppen de Graaff, overleden te Egmond aan Zee, aan Harmen Ariensz Stam aldaar; betaald met 25 0,-. Dochter van Cornelis Pietersz GLAS en Aagje Hendriks.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Cornelisz de GRAAF (zie III.1).
   2.  Maartje Cornelis de GRAAF, gedoopt op 21-03-1770 te Egmond aan Zee, overleden op 09-01-1775 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd.
   3.  Grietje Cornelis de GRAAF, gedoopt op 30-04-1773 te Egmond aan Zee, overleden op 16-09-1851 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A29 Huis en erf.
----------------
Belending oost A28, zuid (en west ?) A30a, west A30 en noord de Hereweg of
Voorstraat.
Voor 1695 samen met A28, tot 1732 ook samen met A30a.
1806-02-16/ 2067 fol.122: Kwijtschelding van huis en erf bezuide n de Voor-
straat, door:
- Engel Joppe, getrouwd met Grietje Cornelis de Graaff te Egmond aan Zee,
- Joost Kappe, getrouwd met Maartje Cornelis de Graaff te Alkmaa r,
- Heer joh. Glasbergen en Klaas Engelen te Egmond aan Zee als vo ogden over
Pieter Cornelisz de Graaff (aanstelling 24 jan.1806, zoon van Ge rritje
Cornelisdr Glas; 2058-57),
samen erfgenamen ab intestaat van Cornelis Joppen de Graaff, ove rleden te
Egmond aan Zee, aan Harmen Ariensz Stam aldaar; betaald met 25 0,-.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31-12-1803 te Egmond aan Zee met Engel Joppen DEKKER (Zeeman), 50 jaar oud, gedoopt op 02-12-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 10-11-1818 te Egmond aan Zee op 64-jarige leeftijd. Oud Secretarie Archief Egmond aan Zee: OAZ2-64-71/1798-04-22:
-------------------------------------------------------------
Verklaring van de municipaliteit over de held Engel Joppen die op zijn schuit gevangen was door de Engelsen, maar de vijand overmeesterde en op zijn beurt gevangen nam; gevolgd door adhesiebetuigingen en beloningen door patriotten uit heel Europa; zie hiervoor ook De Navorscher jaargang 12 pagi na 72.
   4.  Maartje Cornelis de GRAAF, gedoopt op 09-01-1775 te Egmond aan Zee.
Gehuwd 1801 met Joost KAPPEN. Hij kwam van Alkmaar.
   5.  Job Cornelisz de GRAAF (zie III.9).
   6.  Hendrik Cornelisz de GRAAF, gedoopt op 30-08-1780 te Egmond aan Zee, overleden op 16-05-1812 te Utrecht op 31-jarige leeftijd.
   7.  Pieter Cornelisz de GRAAF (zie III.12).
   8.  Job Cornelisz de GRAAF.
   9.  Maartje Cornelis de GRAAF.
   10.  Job Cornelisz de GRAAF.
   11.  Job Cornelisz de GRAAF.

 
III.1    Cornelis Cornelisz de GRAAF, gedoopt op 19-03-1767 te Egmond aan Zee, overleden 1827. Van beroep was hij scheepstimmerknecht (1816, 1827).
Voor 1811 is hij naar Amsterdam vertrokken.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A121 Huis en erf.
-----------------
Belending oost a122, zuid de hereweg of Voorstraat, west een slo p of steeg
(naast A120b) en noord de Hereweg of A159.
1827-03-09/ REO33-63 (notaris A.P. de Lange, 17 jan. en 3 mrt.18 27):
Transport van oa. 1/3 in huis en erf noordzijde Voorstraat, door Arie Krans
als gemachtigde van:
- Grietje de Graaf weduwe Engel Joppen te Egmond aan Zee,
- Pieter de Graaf, metselaatsknecht te Egmond aan Zee,
- Jan Kappen, timmermansknecht te Egmond aan Zee (proc. notaris A.P. de
Lange 6 dec.1826, als zoon van Maartje de Graaf en Joost Kappen) ,
- Cornelis de Graaf, scheepstimmerknecht te Amsterdam (proc. not aris A.P.
de Lange, 28 dec.1826),
- Abram van Lienen, koopman te Egmond aan Zee als voogd (met Hen drik Kok,
schipper, aangesteld door Vrederechter Alkmar 18 nov.1826) over de min-
derjarige Maartje, Hendrica en Klaas de Graaf, kinderen van Job de Graaf
en Arendje Stam (proc. 6 dec.1826),
samen en elk voor 1/5 erfgenamen van Agatha Pietersdr Glas weduw e Engel
Vischbeen (volgens testament notaris A.P. de Lange, 24 mrt.1823) aan Gerrit
Valk; prijs 47,67.
NB: Tegelijkertijd werd verkocht te Egmond aan Zee A227, te Egmo nd aan de
Hoef B71-73 en B67 en te Wimmenum E160+161 en E168 (totale waard e
3565,-). Zoon van Cornelis Joppen de GRAAF (zie II.1) en Gerritje Cornelis GLAS.
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 25-07-1806 te Egmond aan Zee met Barber Klaas SAMAN, geboren circa 1775 te Akersloot, overleden 1816 te Egmond aan Zee. Zij is ger. gedoopt en dan genaamd Zaanhoud.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 01-11-1816 te Egmond aan Zee met Antje Johannes van DELDEN, geboren 1770 te Amsterdam.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit Cornelisz de GRAAF, gedoopt op 09-05-1809 te Egmond aan Zee, overleden op 11-05-1809 te Egmond aan Zee, 2 dagen oud.
   2.  Gerritje Cornelis de GRAAF, gedoopt op 19-07-1810 te Egmond aan Zee, overleden op 07-08-1810 te Egmond aan Zee, 19 dagen oud. Doopgetuige: Grietje Cornelis de Graaf.

 
III.9    Job Cornelisz de GRAAF, gedoopt op 05-08-1775 te Egmond aan Zee, overleden op 23-04-1825 te Utrecht op 49-jarige leeftijd. Doopgetuige: Maartje Ariens Ab.
Hij is overleden in het bedelaarsgesticht 'Ommerschans'.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A121 Huis en erf.
-----------------
Belending oost a122, zuid de hereweg of Voorstraat, west een slo p of steeg
(naast A120b) en noord de Hereweg of A159.
1827-03-09/ REO33-63 (notaris A.P. de Lange, 17 jan. en 3 mrt.18 27):
Transport van oa. 1/3 in huis en erf noordzijde Voorstraat, door Arie Krans
als gemachtigde van:
- Grietje de Graaf weduwe Engel Joppen te Egmond aan Zee,
- Pieter de Graaf, metselaatsknecht te Egmond aan Zee,
- Jan Kappen, timmermansknecht te Egmond aan Zee (proc. notaris A.P. de
Lange 6 dec.1826, als zoon van Maartje de Graaf en Joost Kappen) ,
- Cornelis de Graaf, scheepstimmerknecht te Amsterdam (proc. not aris A.P.
de Lange, 28 dec.1826),
- Abram van Lienen, koopman te Egmond aan Zee als voogd (met Hen drik Kok,
schipper, aangesteld door Vrederechter Alkmar 18 nov.1826) over de min-
derjarige Maartje, Hendrica en Klaas de Graaf, kinderen van Job de Graaf
en Arendje Stam (proc. 6 dec.1826),
samen en elk voor 1/5 erfgenamen van Agatha Pietersdr Glas weduw e Engel
Vischbeen (volgens testament notaris A.P. de Lange, 24 mrt.1823) aan Gerrit
Valk; prijs 47,67.
NB: Tegelijkertijd werd verkocht te Egmond aan Zee A227, te Egmo nd aan de
Hoef B71-73 en B67 en te Wimmenum E160+161 en E168 (totale waard e
3565,-). Zoon van Cornelis Joppen de GRAAF (zie II.1) en Gerritje Cornelis GLAS.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 21-05-1815 te Egmond aan Zee met Arentje Pieters STAM, 28 jaar oud, gedoopt op 08-04-1787 te Egmond aan Zee, overleden na 1815 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Leen Leenders.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A121 Huis en erf.
-----------------
Belending oost a122, zuid de hereweg of Voorstraat, west een slo p of steeg
(naast A120b) en noord de Hereweg of A159.
1827-03-09/ REO33-63 (notaris A.P. de Lange, 17 jan. en 3 mrt.18 27):
Transport van oa. 1/3 in huis en erf noordzijde Voorstraat, door Arie Krans
als gemachtigde van:
- Grietje de Graaf weduwe Engel Joppen te Egmond aan Zee,
- Pieter de Graaf, metselaatsknecht te Egmond aan Zee,
- Jan Kappen, timmermansknecht te Egmond aan Zee (proc. notaris A.P. de
Lange 6 dec.1826, als zoon van Maartje de Graaf en Joost Kappen) ,
- Cornelis de Graaf, scheepstimmerknecht te Amsterdam (proc. not aris A.P.
de Lange, 28 dec.1826),
- Abram van Lienen, koopman te Egmond aan Zee als voogd (met Hen drik Kok,
schipper, aangesteld door Vrederechter Alkmar 18 nov.1826) over de min-
derjarige Maartje, Hendrica en Klaas de Graaf, kinderen van Job de Graaf
en Arendje Stam (proc. 6 dec.1826),
samen en elk voor 1/5 erfgenamen van Agatha Pietersdr Glas weduw e Engel
Vischbeen (volgens testament notaris A.P. de Lange, 24 mrt.1823) aan Gerrit
Valk; prijs 47,67.
NB: Tegelijkertijd werd verkocht te Egmond aan Zee A227, te Egmo nd aan de
Hoef B71-73 en B67 en te Wimmenum E160+161 en E168 (totale waard e
3565,-). Dochter van Pieter Harmensz STAM en Kniertje Jans GOUDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas de GRAAF.
   2.  Maartje de GRAAF.
   3.  Hendrikje de GRAAF.

 
III.12    Pieter Cornelisz de GRAAF, gedoopt op 14-04-1783 te Egmond aan Zee, overleden op 31-10-1833 te Egmond aan Zee op 50-jarige leeftijd. Hij is overleden aan de cholera. Zoon van Cornelis Joppen de GRAAF (zie II.1) en Gerritje Cornelis GLAS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-08-1808 te Egmond aan Zee met Maartje Aalberts WIJKER, 22 jaar oud, gedoopt op 21-12-1785 te Egmond aan Zee, overleden op 01-08-1850 te Egmond aan Zee op 64-jarige leeftijd, dochter van Aalbert Klaasz WIJKER en Trijntje Klaas SMAK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje de GRAAF, gedoopt op 17-02-1809 te Egmond aan Zee, overleden op 17-02-1809 te Egmond aan Zee. Zij werd gereformeerd gedoopt.
   2.  Aalbertje de GRAAF, geboren op 27-06-1810 te Egmond aan Zee, gedoopt op 08-07-1810 te Egmond aan Zee, overleden op 01-09-1872 te Egmond aan Zee op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-11-1832 te Egmond aan Zee met Jacob Sijmonsz ZWAAN, 25 jaar oud, geboren op 16-02-1807 te Egmond aan Zee, gedoopt op 22-02-1807 te Egmond aan Zee, overleden op 16-09-1849 te Egmond aan Zee op 42-jarige leeftijd, zoon van Sijmon Jacobsz ZWAAN, visser, en Jacobje Ariens SCHAAP.
   3.  Gerrit de GRAAF, geboren op 17-08-1812 te Egmond aan Zee, overleden op 13-08-1880 te Hilversum op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-09-1834 te Egmond aan Zee met Elisabeth Jans (lIJSBETH) STAM, 26 jaar oud, gedoopt op 09-09-1808 te Egmond aan Zee, overleden op 17-02-1872 te Egmond aan de Hoef op 63-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat nr. 203.
Doopgetuige: Wilmpie Pieters Stam. Dochter van Jan Pietersz STAM en Teunisje Aalberts GROOT.
   4.  Arie Pietersz de GRAAF, geboren 1821 te Egmond aan Zee.
Gehuwd met Maartje DUYN, geboren 1823, overleden 1909, dochter van Klaas Cornelisz DUYN en Maartje Engels GOUDA.
   5.  Aalbert de GRAAF, geboren 1827 te Egmond aan Zee, overleden op 25-12-1843 te Egmond aan Zee.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software