Genealogie van Klaas Klaasz


I.1    Klaas Klaasz, overleden op 03-04-1672. Hij kwam van Egmond aan Zee.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1672-04-03/ 2062 fol.21v-22 : Kwijtschelding van huis en erf NZ Hereweg, door Neeltje Andriesdr, wed. Claas Claasz, geass. met haar voogd Jan Pietersz Cuyper, als vaders erfenis aan haar twee kinderen Willem Claasz te Egmond aan Zee en Jan Claasz wonend op den Hoef, die daarmee tevreden zijn; 40e penning f 0:12:8 (dus over f 25,-). Voor 1679 waarschijnlijk gedeeld door de zoons van Claas Claasz: Willem Claasz (A168-170) en Jan Claasz (A117), hoewel in belendingen de twee delen niet voor 1719 worden onderscheiden.

Gehuwd met Neeltje Andries.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Klaasz GUL (zie II.1).
   2.  Jan Klaasz GUL.

 
II.1    Willem Klaasz GUL, zoon van Klaas Klaasz (zie I.1) en Neeltje Andries.
Kinderen:
   1.  Klaas Willemsz GUL (zie III.1).
   2.  Dirkje Willems GUL. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1752-05-07/ 2065 fol.165 en 166: Kwijtschelding en custing van huis en erf
zuidzijde Voorstraat, door Cornelis Kloet en Jan Jansz Schooneman als testamentair en gesurrogeerde voogd van het testament van Maarten Teunisz de Leeuw en huisvrouw Dirkje Wilms Gul (notaris W. van Gerrevink, NA805-G14/ 11-10-1753, waarin ook genoemd hun zoon Andries Maartensz de Leeuw (indien uitlandig voor deze administrateurs Dirk Jansz Swart, mr. chirurgijn te Egmond aan de Hoef en Cornelis Kloet te Egmond aan Zee)), aan Hendrik Gerbrantsz Smit; prijs 495 te betalen de helft gereed en de rest in drie termijnen.

Gehuwd 1711 met Maarten Teunisz de LEEUW, overleden op 11-10-1751 te Egmond aan Zee. Voor 1717 is hij rk. geworden.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A92 Huis en erf (1825: ijzersmederij).
--------------------------------------
Belending oost A91 en V201, zuid de Zuiderstraat, west A93 en no ord de Hereweg
of Voorstraat.
1703-06- / 2064 fol.70: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Hereweg,
door Albert Jansz aan Maarten Teunisz de Leeuw; betaald met 70 0,-.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.238: Maarten de Leeuw, taxa-
tie huurwaarde 36,- (was 12,-).
1751-06-28/ 2065 fol.153: Maarten Teunisz de Leeuw, west van A91 .
1752-05-07/ 2065 fol.165 en 166: Kwijtschelding en custing van h uis en erf
zuidzijde Voorstraat, door Cornelis Kloet en Jan Jansz Schoonema n als tes-
tamentair en gesurrogeerde voogd van het testament van Maarten T eunisz de
Leeuw en huisvrouw Dirkje Wilms Gul (notaris W. van Gerrevink, N A805-G14/
11-10-1753, waarin ook genoemd hun zoon Andries Maartensz de Lee uw (indien
uitlandig voor deze administrateurs Dirk Jansz Swart, mr. chirur gijn te
Egmond aan de Hoef en Cornelis Kloet te Egmond aan Zee)), aan He ndrik Ger-
brantsz Smit; prijs 495 te betalen de helft gereed en de rest in drie
termijnen.

 
III.1    Klaas Willemsz GUL, visverkoper? Geboren circa 1665 te Egmond aan Zee, overleden voor 1731. In 1714 was hij nog in leven. Zoon van Willem Klaasz GUL (zie II.1).
Gehuwd voor 1700 met Aagje Thijs VISBEEN, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1734 te Egmond aan Zee. In 1730 was zij peet bij Willem Willemsz Prins. Dochter van Thijs Rongen VISBEEN en Antje Jans PLANTEYT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje Klaas GUL, geboren te Egmond aan Zee, overleden circa 1754 te Egmond aan Zee.
Gehuwd voor 1730 te Egmond aan Zee met Arie Hendriksz WIJKER, visser, stuurman (1743-1748), geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1763 te Egmond aan Zee. In 1755 was hij peter bij Cornelis Rongen Gul en Kniertje Dirks Scholder.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1730-11-21/ 2064 fol.188: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Zuyderstraat door de gezamenlijke kinderen van wijlen Hendrik Joppen aan hun broeder Arien Hendriksz; betaald met 232,-.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr. 217 noordzijde Zuyderstraat: Hendrik Joppens kinderen, taxatie huurwaarde 22 (was 3:4:0).
1734-06-20/ 2064 fol.222: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Zuyderstraat door Adriaan Hendrikse aan zijn broeder Jan Heynderikse; betaald met 200,- contant. Zoon van Hendrik Joppen WIJKER en Aaltje.
   2.  Thijs Klaasz GUL (zie IV.3).
   3.  Rong Klaasz GUL (zie IV.5).
   4.  Maartje Klaas GUL, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1741 te Egmond aan Zee.
Gehuwd voor 1732 met Klaas Aalbertsz WAGENAAR, geboren circa 1705 te Egmond aan Zee, overleden voor 1773. Van beroep schuitvoerder op Amsterdam. In 1731 en 1741 woonde hij in Egmond aan de Hoef, maar later waarschijnlijk weer in Egmond aan Zee.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V51 Huis en erf (1713: daar 's Lands Welvaren uithangt).
--------------------------------------------------------
1732-08-09/ 2064 fol.206v: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Achterstraat beoosten het slop, door Jan Wagenaar, Claas Wagenaar, Aldert Leendertsz als man van Trijntje Wagenaar voor henzelf en mede voor haar broeders Krijn en Mies Wagenaar, aan Engel Dirksz als man van Teunisje Wagenaar, gezamenlijk kinderen van Aalbert Arentsz en Aafje Crijnen; betaald met 400,-. Zoon van Aalbert Arentsz WAGENAAR en Aafje KRIJNE.
   5.  Lijsbeth Klaas GUL, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1749 te Egmond aan Zee.
Gehuwd voor 1732 met Hendrik Cornelisz KOK, geboren te Egmond aan Zee, overleden na 1766, zoon van Cornelis Hendriksz KOK en Guurtje Wallems.
   6.  Neeltje Klaas GUL, overleden voor 1737 te Egmond aan Zee.
Gehuwd met Lubbert Cornelisz, afslager, overleden voor 1741 te Egmond aan Zee, zoon van Cornelis Lubbertsz en Immetje Klaas van SANEN.
   7.  Antje Klaas GUL, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1743 te Egmond aan Zee.
Gehuwd voor 1727 met Engel Gerritsz FRANSE, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 25-07-1773 te Egmond aan Zee, zoon van Gerrit Jansz (Franse) en Lacijtje Gerrits PRINS.

 
IV.3    Thijs Klaasz GUL, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 04-03-1737 te Egmond aan Zee, zoon van Klaas Willemsz GUL (zie III.1) en Aagje Thijs VISBEEN.
Gehuwd voor 1730 met Lijsbeth Cornelis SMIT, geboren te Egmond aan Zee, overleden na 1742. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1762-01-14/ 2071 fol.23: Boedelstaat van Cornelis Stadigaar, overleden te Egmond aan Zee 1 jan. 1762, gemaakt door de voogden over zijn zoon Cornelis verwekt bij Lijsbeth Smit: oa. de helft in huis en erf opt Oostend (wederhelft van Belitje Cornelis).
Dochter van Cornelis Aalbertsz SMIT en NN Ariens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje Thijs GUL, geboren op 29-03-1730.
   2.  sr. Thijs Thijsz GUL (zie V.2).
   3.  Antje Thijs GUL, gedoopt te Egmond aan Zee (getuige(n): Kniertje Dirks), overleden op 27-10-1793 te Egmond aan Zee.
Gehuwd op 01-05-1763 te Egmond aan Zee met Engel Pietersz SWAAY, 21 jaar oud, visser, stuurman(1772, 1782), gedoopt op 06-08-1741 te Egmond aan Zee, overleden op 04-04-1796 te Egmond aan Zee op 54-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A185 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A187a, zuid A186, west A184b en noord de Achter- of Noorderstraat (tegenover V16). Tot 1737 samen met A186 (dan belend west tevens A184a).
1783-07-01/ 2066 fol.55: Kwijtschelding van huis, erf en een boetje door schout en schepenen na vrijwillige overgave van Annetje Claas Schol wed. Andries Wijker en Arejaantje Aalberts Wijker als boedelhoudster en erfg. van Kniertje Gerritsdr, die overleed te Egmond aan Zee op 23 oktober 1780 (repudiatie 2057-126), verkocht bij openbare veiling (2080-51) aan (Dirk Visbien voor) Engel Pietersz Sway; betaald met 210,-voor achterstallige verponding.
1783-08-20/ 2066 fol.62: Engel Sway, noord van A186.
1795-08-23/ 2066 fol.212: Engel Pietersz Zwaay, oost van A184b. Zoon van Pieter Willemsz SWAAY (Prins) en Eelke Cornelis van PETTEN.

 
IV.5    Rong Klaasz GUL, viskoper, kramer, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1775 te Egmond aan Zee. Hij werd ook wel Ronge Gul Klaasz genoemd.
De naam van zijn echtgenote is niet geheel zeker.
In sept. 1770 was hij nog in leven.
ORA no. 2064 28 juni 1733: Aagie Tijse transporteert aan Ronk Klaasz Gul, beijden tot Egmond aan Zee wonende, een droogschuur met een bokkenhang, staande tot Egmond aan Zee, belend ten Oosten, ten Zuiden en ten Noorden de Wildernis en ten Westen: IJbrant Jansz Knijn.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1745-02-28/ 2065 fol.35v: kwijtschelding van huis noordzijde Noorderstraat uit de boedel van Magtel Gerrits weduwe Gerrit Gerritsz aan Rong Klasen te Egmond aan Zee; betaald met 315,-.
1753-05-05/ 2065 fol.186: Kwijtschelding van een huis en erf noordzijde Noorderstraat door Rong Klaasz Gul aan Leendert Willemsz; betaald met 180,-.
Zoon van Klaas Willemsz GUL (zie III.1) en Aagje Thijs VISBEEN.
Gehuwd voor 1731 met Guurtje Jacobs BOLLE, gedoopt op 02-09-1705 te Akersloot, overleden op 04-09-1752 te Egmond aan Zee op 47-jarige leeftijd, dochter van Jacob Jeroense BOLLE en Aagte Gerrets.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Rongen GUL (zie V.6).
   2.  Klaas Rongen GUL, gedoopt op 17-12-1731 te Egmond aan Zee, overleden voor 1734 te Egmond aan Zee.
   3.  Jacob Rongen GUL, gedoopt op 18-12-1731 te Egmond aan Zee.
   4.  Klaas Rongen GUL, gedoopt op 18-08-1733 te Egmond aan Zee.
   5.  Aagje Rongen GUL, gedoopt op 01-01-1735 te Egmond aan Zee, overleden voor 1736 te Egmond aan Zee.
   6.  Aagje Rongen GUL, gedoopt op 18-10-1736 te Egmond aan Zee.

 
V.2    Sr. Thijs Thijsz GUL, gedoopt op 05-05-1731 te Egmond aan Zee, overleden op 30-10-1806 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd, zoon van Thijs Klaasz GUL (zie IV.3) en Lijsbeth Cornelis SMIT.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 21-11-1756 te Egmond aan Zee met Immetje Jans SCHONEMAN, geboren te Egmond aan Zee, overleden 01-1793 te Egmond aan Zee, begraven op 04-01-1793 te Egmond aan Zee. Bij haar 1e huwelijk was zij een jd. Dochter van Jan Jansz SCHONEMAN en Antje Sijmons.
Uit dit huwelijk:
   1.  jr. Thijs Thijsz GUL (zie VI.1).
   2.  Antje Thijs GUL, gedoopt op 08-09-1762 te Heiloo (getuige(n): Kniertje Dirks), overleden op 27-10-1793 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1789 te Egmond aan Zee met Harmen Joosten STAM, 24 jaar oud, gedoopt op 22-02-1765 te Egmond aan Zee, overleden op 24-09-1808 te Egmond aan Zee op 43-jarige leeftijd. Doopgetuige: Engeltje Teunis Spaare. Zoon van Joost Harmensz STAM en Aalbertje Teunis SPAARE.
   3.  Lijsbeth Thijs GUL, gedoopt op 09-06-1765 te Heiloo, overleden op 19-09-1819 te Egmond aan Zee op 54-jarige leeftijd. Zij is overleden in huis nr.139.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-04-1793 te Egmond aan Zee met Pieter Klaasz MOLENAAR (Dekker\Bruyn), 26 jaar oud, paardehouder(1798), gedoopt op 28-12-1766 te Heiloo, overleden op 02-09-1805 te Egmond aan Zee op 38-jarige leeftijd, begraven te Egmond aan Zee. Volgens i.b. was hij 44 jaar oud! Zoon van Klaas MOLENAAR en Antje Pieters BRUYN.
   4.  Jan Thijsz GUL (zie VI.7).
   5.  Immetje Thijs GUL, gedoopt op 07-08-1770 te Heiloo, overleden op 02-08-1803 te Egmond aan Zee op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 04-07-1802 te Egmond Binnen met Reyer Jacobsz SCHOL, 27 jaar oud, viskoper, gedoopt op 04-03-1775 te Alkmaar, overleden na 1811, zoon van Jacob Jansz SCHOL, visdroger?, en Maartje Reyers BROUWER.

 
V.6    Cornelis Rongen GUL, geboren voor 1726 te Egmond aan Zee, overleden op 18-03-1803 te Egmond aan Zee. De doopinschrijving van Cornelis Rongesz Gul is niet in het doop register van Egmond aan Zee, aanvangende met het jaar 1726, aangetroffen; mogelijk is hij reeds voor 1726 gedoopt.
Op 4 mei 1749 zijn voor de schepenen van Egmond aan Zee getrouwd : Cornelis Rongesz Gul, jongeman en Cniertje Dirks, jongedochter, beijden van Egmond aan Zee.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A168 Huis en erf.
-----------------
Belending oost de Hereweg of slop (tegenover A119), zuid A117, west A116 en A171 en noord A169. Tot 1709 samen met A117, zie aldaar; daarna afgesplitst samen met A169 en A170.
1775-03-26/ 2065 fol.438: Kwijtschelding van huis en erf in de Voorstraat (!) zuidzijde Hereweg, door Cornelis Ronge Gul aan Arien Planteyt, Jan Jook, Dirk Visbeen, Gerrit Hoek, Jan Planteyt, Pieter Glas en Aris Krab in compagnie, behoudens het recht het huis binnen een half jaar voor dezelfde prijs weer te mogen naasten; betaald met 700,-. Zoon van Rong Klaasz GUL (zie IV.5) en Guurtje Jacobs BOLLE.
Gehuwd op 04-05-1749 te Egmond aan Zee met Kniertje Dirks SCHOLDER, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 10-01-1800 te Egmond aan Zee. Zij werd ook wel Cniertje Dirks Scholder genoemd. Dochter van Dirk Klaasz SCHOLDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas Cornelisz GUL (zie VI.11).
   2.  Maartje Cornelis GUL, boerin, gedoopt op 06-02-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 16-08-1819 te Egmond aan Zee op 66-jarige leeftijd. Op 6 februari 1753 is te Egmond aan Zee Oud-Katholiek gedoopt:
Maartje, als dochter van Cornelis Ronge en Knietje Dirks. Getuige: Maartje Cente.
Dat dit de juiste doopinschrijving is, blijkt ook wel uit het volgende:
uit bovengenoemd echtpaar wordt op 30 november 1761 een zoon Dirk geboren. Deze overlijdt te Egmond aan Zee op 20 juli 1831 als zoon van Cornelis Ronge Gul en Kniertje Dirks Scholder.
Op 16 augustus 1819 is te Egmond aan Zee overleden:
Maartje Cornelisdr Gul, 66 jaar, wonende alhier, ouders overleden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-02-1775 te Egmond aan Zee met Engel Pietersz van PEL, 23 jaar oud, winkelier, gedoopt (OK) op 04-11-1751 te Egmond aan Zee, overleden op 13-03-1829 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd. Op 4 november 1751 is te Egmond aan Zee Oud-Katholiek gedoopt: Engel, als zoon van Pieter Engele en Jannetje Gerrits. Getuige: Aafje Gerrits
Op 5 februari 1775 zijn voor de schepenen van Egmond aan Zee getrouwd: Engel van Pel, jongeman, en Maartje Cornelis Gul, jongedochter. Op 13 maart 1829 is te Egmond aan Zee overleden: Engel van Pel, oud 78 jaar, geboren te Egmond, zoon van Pieter v an Pel en Jannetje Bakker, beiden overleden.
ORA no. 2066 1783 (de juiste datum wordt niet vermeld):
Jan Janz Bek transporteert aan Engel van Pel, mede wonende alhier, een huis en erf te Egmond aan Zee, belend Arie Planteijt, ten Zuiden de Heereweg en ten Oosten Teunis Jacobsz Swart voor de som van 700,-.
Van beroep winkelier (1796), viskoper (1811), OK kerkmeester ? ( 1819). Zoon van Pieter Engelsz van PEL en Jannetje Gerrits van DELSEN.
   3.  Engeltje Cornelis GUL, gedoopt op 25-03-1755 te Egmond aan Zee.
   4.  Rong Cornelisz GUL, gedoopt op 09-05-1757 te Egmond aan Zee, overleden op 28-04-1759 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is Oud-Katholiek gedoopt.
Hij is overleden voor de vermelde datum.
   5.  Dirk Cornelisz GUL, gedoopt op 09-05-1757 te Egmond aan Zee, overleden op 30-11-1761 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   6.  Rong Cornelisz GUL, gedoopt op 28-04-1759 te Egmond aan Zee.
   7.  Dirk Cornelis GUL (zie VI.19).

 
VI.1    Jr. Thijs Thijsz GUL, viskoper, gedoopt op 24-09-1757 te Heiloo, overleden op 21-02-1814 te Egmond aan Zee op 56-jarige leeftijd. In 1798 was hij armenvoogd. Zoon van Sr. Thijs Thijsz GUL (zie V.2) en Immetje Jans SCHONEMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 02-06-1788 te Egmond aan Zee met Hendrikje Jans SCHONG, 23 jaar oud, gedoopt op 11-02-1765 te Egmond aan Zee, overleden op 30-05-1806 te Egmond aan Zee op 41-jarige leeftijd, dochter van Jan Jansz SCHONG en Antje Jacobs VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs Thijsz GUL (zie VII.1).
   2.  Antje Thijs GUL, gedoopt op 08-12-1791 te Egmond Binnen.
Gehuwd 1818 met Jan Cornelisz RUYGEWAARD.
   3.  Jan Thijsz GUL, gedoopt op 25-06-1793 te Egmond Binnen, begraven op 02-04-1797 te Egmond Binnen.
   4.  Jan Thijsz GUL, gedoopt op 06-02-1798 te Egmond aan Zee, begraven op 30-04-1798 te Egmond Binnen.
   5.  Jan Thijsz GUL, gedoopt op 12-04-1800 te Egmond Binnen, begraven op 30-03-1801 te Egmond Binnen.
   6.  Jannetje Thijs GUL, gedoopt op 17-06-1802 te Egmond Binnen, begraven op 31-05-1803 te Egmond Binnen.
   7.  Jan Thijsz GUL, gedoopt op 26-01-1804 te Egmond Binnen, begraven op 30-01-1804 te Egmond Binnen.
   8.  Huybert Thijsz GUL, gedoopt op 26-01-1804 te Egmond Binnen, begraven op 30-01-1804 te Egmond Binnen.
   9.  Immetje Thijs GUL.

 
VI.7    Jan Thijsz GUL, viskoper, gedoopt op 25-03-1767 te Heiloo, overleden na 1811, zoon van Sr. Thijs Thijsz GUL (zie V.2) en Immetje Jans SCHONEMAN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-02-1800 te Egmond aan Zee met Maartje Jacobs STUT, geboren te Heemskerk ? Overleden op 20-01-1811 te Egmond aan Zee. Van beroep tapster en kruidenier (1800; OAZ2).
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs Jansz GUL (zie VII.12).

 
VI.11    Klaas Cornelisz GUL, viskoper, gedoopt op 01-06-1750 te Egmond aan Zee, overleden op 27-01-1782 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd. Hij was landeigenaar te Egmond aan de Hoef. Zoon van Cornelis Rongen GUL (zie V.6) en Kniertje Dirks SCHOLDER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-08-1771 te Egmond aan Zee met Helena Jans (Lena) MIN, geboren circa 1746 te Wijk aan Zee, overleden op 02-06-1828 te Egmond aan Zee. Toen zij overleed was zij 82 jaar. Dochter van Jan Jansz MIN en Lijsbeth DUYF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje Klaas GUL, gedoopt op 27-11-1771 te Egmond aan Zee, overleden op 18-11-1837 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 24-04-1803 te Egmond aan Zee met Jacob Gerritsz (van) DOES(E), 28 jaar oud, gedoopt op 06-05-1774 te Egmond aan Zee, overleden op 18-03-1805 te Egmond aan Zee op 30-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 19-10-1805 te Egmond aan Zee met Dirk Dirksz SCHUYT of van SCHAGEN, 31 jaar oud, gedoopt op 09-10-1774 te Egmond aan Zee, overleden op 17-12-1850 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jansz SCHUYT (Verschagen) en Antje Jans MELKER.
   2.  Rong Klaasz GUL, gedoopt op 08-06-1773 te Egmond aan Zee, overleden op 14-06-1777 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd.
   3.  Lijsbeth Klaas GUL, gedoopt op 11-07-1774 te Egmond aan Zee.
   4.  Rong (Rogerius) Klaasz GUL, gedoopt op 14-06-1777 te Egmond aan Zee, overleden op 25-02-1780 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd.
   5.  Rong Klaasz GUL (zie VII.20).
   6.  NN Klaas GUL, gedoopt op 25-03-1782 te Egmond aan Zee.

 
VI.19    Dirk Cornelis GUL, viskoper, gedoopt op 30-11-1761 te Egmond aan Zee, overleden op 20-07-1831 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd. In 1798 was hij Gasthuisvader.
In het OK doodboek werd hij genaamd Dirk Ronge Gul.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Hereweg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1783-07-01/ 2066 fol.57: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Voorstraat, door executeurs van de boedel van Aalbert Ruys, verkocht bij ope nbare veiling (2080-46) aan Dirk Gul (gehaald bij Jan Colfbaan; borgen Jan Cornelisz Knijn en Jan Schipper); betaald met 545,-.
1796-02-07/ 2066 fol.225: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Voorstraat, door Dirk Gull te Egmond aan Zee aan Pieter bruyn te Egmond aan de Hoef; betaald met 600,-.
NB: Pieter Bruyn verkreeg op 6 jan.1796 admissie om zich te vestigen als koekebakker te Egmond aan Zee (OAZ2-1). Zoon van Cornelis Rongen GUL (zie V.6) en Kniertje Dirks SCHOLDER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-10-1782 te Egmond aan Zee met Trijntje Arents RUYS, 24 jaar oud, gedoopt op 23-03-1758 te Egmond aan Zee, overleden op 09-11-1810 te Egmond aan Zee op 52-jarige leeftijd, dochter van Arent Aldertsz RUYS en Jobje Cornelis SLOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Dirksz GUL, gedoopt op 13-09-1783 te Egmond aan Zee, overleden op 13-09-1783 te Egmond aan Zee.
   2.  Jobje Dirks GUL, gedoopt op 05-10-1784 te Egmond aan Zee, overleden op 20-08-1829 te Egmond aan Zee op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1807 te Egmond aan Zee met Jan Jansz WIJKER, 22 jaar oud, gedoopt op 02-10-1784 te Egmond aan Zee, overleden op 20-08-1829 te Egmond aan Zee op 44-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendriksz WIJKER, visser, en Trijntje Jans DOKSE.
   3.  Kniertje Dirks GUL, gedoopt op 28-12-1790 te Egmond aan Zee, overleden op 05-11-1828 te Egmond aan Zee op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd 1813 met Jacob Jansz BROEK, gedoopt op 25-01-1788 te Egmond aan Zee, overleden op 03-05-1840 te Egmond aan Zee op 52-jarige leeftijd.
   4.  Arentje Dirks GUL, gedoopt op 06-11-1795 te Egmond aan Zee, overleden op 06-10-1841 te Egmond aan Zee op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26-07-1818 te Egmond aan Zee met Koendert Teunisz BROEK of SCHUYT, 23 jaar oud, gedoopt op 12-06-1795 te Egmond aan Zee.
   5.  Klaasje Dirks GUL, gedoopt op 29-11-1798 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 01-05-1840 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1825 te Egmond aan Zee met Jacob Jacobsz WIJKER, 20 jaar oud, gedoopt op 20-07-1804 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, zoon van Jacob Klaasz WIJKER en Pietertje Pieters PLANTEYT.

 
VII.1    Thijs Thijsz GUL, gedoopt op 20-10-1789 te Egmond Binnen, overleden 09-1818, zoon van Jr. Thijs Thijsz GUL (zie VI.1) en Hendrikje Jans SCHONG.
Gehuwd 1811 met Antje Jans de WIT, overleden 09-1818.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thijs Thijsz GUL, gedoopt op 19-01-1811 te Egmond Binnen, overleden op 17-04-1811 te Egmond Binnen, 88 dagen oud.
   2.  Hendrikje Thijs GUL, geboren op 15-01-1812 te Egmond Binnen, overleden op 02-02-1812 te Egmond Binnen, 18 dagen oud. Zij is overleden op adres Voorstraat 247.
   3.  Hendrikje Thijs GUL, geboren op 04-04-1813 te Egmond Binnen.
   4.  Thijs Thijsz GUL, geboren op 08-01-1816 te Egmond Binnen, overleden op 25-08-1818 te Egmond Binnen op 2-jarige leeftijd.
   5.  Jan Thijsz GUL, geboren op 26-09-1818 te Egmond Binnen.

 
VII.12    Thijs Jansz GUL, gedoopt op 29-03-1801 te Egmond Binnen Egmond Binnen. Doopgetuige: Immetje Gul.
Doopgetuige: Immetje Gul. Zoon van Jan Thijsz GUL (zie VI.7) en Maartje Jacobs STUT.
Gehuwd 1824 met Pietertje Jacobs WIJKER, gedoopt op 20-08-1801 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, dochter van Jacob Klaasz WIJKER en Pietertje Pieters PLANTEYT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje GUL, geboren op 15-05-1826 te Egmond aan Zee. Zij is geboren 's morgens om 03.00 uur.
   2.  Thijs GUL.

 
VII.20    Rong Klaasz GUL, gedoopt op 25-02-1780 te Egmond aan Zee, overleden op 20-10-1827 te Egmond aan Zee op 47-jarige leeftijd. Hij was Gasthuisvader in 1808 en OK kerkmeester in 1813. Zoon van Klaas Cornelisz GUL (zie VI.11) en Helena Jans (Lena) MIN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-08-1806 te Egmond aan Zee met Kniertje Cornelis TELLEMAN, 21 jaar oud, gedoopt op 27-06-1785 te Egmond aan Zee, overleden op 21-03-1856 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was zij 72! jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leentje (= Helena) Rongen GUL, geboren 1811 te Egmond aan Zee.
Gehuwd 1836 met Job Pietersz de VRIJ, zoon van Pieter Joppen de VRIJER en Engeltje Jans PANNEVIS.
   2.  Klaas Rongen GUL, geboren 1811 te Egmond aan Zee. In 1827 was hij nog in leven.
   3.  Jacob Rongen GUL, geboren 1816 te Egmond aan Zee. In 1827 was hij nog in leven.
   4.  Maartje Rongen GUL, geboren 1816 te Egmond aan Zee. In 1827 was zij nog in leven.
   5.  Gerrit Rongen GUL, geboren 1816 te Egmond aan Zee. In 1827 was hij nog in leven.
   6.  Lijsbeth Rongen GUL.
Gehuwd met Huybert Jansz GOUDA, gedoopt op 20-06-1807 te Egmond aan Zee, overleden op 13-03-1848 te Egmond aan Zee op 40-jarige leeftijd, zoon van Jan Huybertsz GOUDA en Grietje Cornelis VISSER.
   7.  Jan Rongen GUL.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software