Genealogie van Jacob Gerritsz KONIJN


I.1    Jacob Gerritsz KONIJN (Loos).
Gehuwd met Aaltje Hendriks OOYEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ysbrant Jacobsz KONIJN (zie II.1).

 
II.1    Ysbrant Jacobsz KONIJN, voerman, gedoopt op 17-02-1741 te Egmond aan Zee, overleden op 19-12-1780 te Egmond aan Zee op 39-jarige leeftijd. Hij was landeigenaar. Zoon van Jacob Gerritsz KONIJN (Loos) (zie I.1) en Aaltje Hendriks OOYEMAN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-06-1767 te Egmond aan Zee met Marijtje Dirks VISBEEN, 25 jaar oud, geboren op 28-04-1742 te Egmond aan Zee, gedoopt op 05-12-1742 te Egmond aan Zee, overleden op 17-06-1782 te Egmond aan Zee op 40-jarige leeftijd, dochter van Dirk Engelsz VISBEEN, afslager, en Madeleentje Jans PLANTEYT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel Ysbrantsz KONIJN (zie III.1).
   2.  Antje Ysbrants KONIJN, gedoopt op 12-05-1769 te Egmond aan Zee, overleden op 13-06-1825 te Egmond aan Zee op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 30-01-1792 te Egmond aan Zee met Engel Engelsz KONIJN, 25 jaar oud, schulper, gedoopt op 29-10-1766 te Egmond aan Zee, overleden op 21-02-1820 te Egmond aan Zee op 53-jarige leeftijd. Hij woonde in 1801-02 te Egmond aan de Hoef. Zoon van Engel Ysbrantsz KONIJN en Huybertje Cornelis DUYN.
Gehuwd (2) op 53-jarige leeftijd op 16-05-1822 te Egmond aan Zee met Aldert Jannesz de ZEEUW (Zeeuw), 57 jaar oud, visser, gedoopt op 14-04-1765 te Egmond aan Zee, overleden op 23-10-1846 te Egmond aan Zee op 81-jarige leeftijd. Op 14 april 1765 is te Egmond aan Zee Oud-Katholiek gedoopt :
Aldert, als zoon van Jannes Krelisz Porse (de Zeeuw) en van Kee Alders.
Getuige : Marijtje Alders
Opm. : bij doopinschrijvingen van andere kinderen van dit echtpaar wordt de vader Jannes Krelisz de Zeeuw genoemd.
Op 23 october 1846 is te Egmond aan Zee overleden :
Aldert de Zeeuw, geboren en wonende alhier, oud 81 jaar, zoon van Jannes de Zeeuw en Cornelia Alders, beiden overleden, weduwnaar van Annetje Konijn, zijn tweede vrouw. Zoon van Jan(nes) Cornelisz POSSE (de Zeeuw) en Cornelisje Alderts RUYS.
   3.  Jacob Ysbrantsz KONIJN, gedoopt op 11-12-1772 te Egmond aan Zee.
   4.  Jan Ysbrantsz KONIJN, gedoopt op 08-09-1774 te Egmond aan Zee.
   5.  Dirk Ysbrantsz KONIJN, gedoopt op 23-11-1776 te Egmond aan Zee, overleden voor 1780 te Egmond aan Zee.
   6.  Grietje Ysbrants KONIJN, gedoopt op 03-01-1778 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A116 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A117 en A168, zuid de Hereweg of Voorstraat, west A114-115 en noord A171 (1626: gemene weg; 1679: weg of wildernis).
Aanvankelijk samen met A171 (schuur), belend noord de Hereweg (en verder nog onbebouwd?).
1806-05-04/2067 fol.133-134: Hypotheek (op zegel van 3,-) van 200,- wegens geleend geld tegen 5% ter aanzuivering van de kooppenningen voor het huis van Dirk Schipper, onder verband van voornoemd huis, door Johannes Leendertsz de Wolff en huisvrouw Grietje Ysbrantsdr Konijn tbv. Louwris Wittebrood te Wimmenum en Christiaan van Egmond te Egmond aan Zee als curatoren over Jan Visbeen te Egmond aan Zee (aangesteld 22 sept.1805); af gelost op 11 sept. (1806?).
1807-09-27/ 2067 fol.156: Kwijtschelding (op zegel van 13,-) van huis en erf noordzijde Voorstraat nr.134 met een vrije uitgang door een poort aan de westzijde van het huis, door Jan Leendertsz de Wolff en huisvrouw Griet Ysbrants Konijn, aan Teunis Plantijdt namens de weduwe Jan Konijn te Egmond aan Zee; betaald met 425,-.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-08-1801 te Egmond aan Zee met Johannis Leendertsz (de) WOLF, geboren te Amsterdam, overleden na 1807.
   7.  Dirk Ysbrantsz KONIJN, gedoopt op 22-05-1780 te Egmond aan Zee.

 
III.1    Engel Ysbrantsz KONIJN, voerman, boer, gedoopt op 20-02-1768 te Egmond aan Zee, overleden op 23-06-1822 te Egmond aan Zee op 54-jarige leeftijd. Hij was hoofdingeland van de Bosmolenpolder te Egmond aan de Hoef (1801).
Hij was schepen in 1805. Zoon van Ysbrant Jacobsz KONIJN (zie II.1) en Marijtje Dirks VISBEEN.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 10-07-1791 te Egmond aan Zee met Aaltje Wulberts RANKE, 23 jaar oud, gedoopt op 07-08-1767 te Heiloo, overleden op 07-06-1810 te Egmond aan Zee op 42-jarige leeftijd, dochter van Wulbert Gerritsz RANKE (Swaay) en Lijsbeth Jans MELKER.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 02-06-1811 te Egmond aan Zee met Lijsbeth Ewits van der SCHINKEL, 23 jaar oud, dienstmeid (1811), gedoopt op 16-09-1787 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 02-07-1846 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was zij 64! jaar oud. Dochter van Ewit Ewitsz SCHINKEL (van der Schinkel) en Trijntje Jans BUYS.
Gehuwd (3) met Hillegont Pieters ABE, gedoopt op 31-05-1783 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 28-09-1835 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 52-jarige leeftijd, dochter van Pieter Reyersz ABE en Gritje Cornelis KONIJN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Ysbrant Engelsz KONIJN.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Jacob Engelsz KONIJN, geboren op 22-01-1811 te Egmond aan Zee, overleden op 03-12-1829 te Egmond aan Zee op 18-jarige leeftijd.
   3.  Aaltje Engels KONIJN, geboren op 25-02-1813 te Egmond aan Zee, overleden op 21-11-1847 te Egmond aan Zee op 34-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was zij 36! jaar oud.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-06-1834 te Egmond aan Zee met Cornelis Cornelisz van der PLAS, 22 jaar oud, gedoopt op 12-04-1812 te Egmond aan Zee, overleden op 22-03-1875 te Egmond aan Zee op 62-jarige leeftijd.
   4.  Ysbrant Engelsz KONIJN, geboren 1815 te Egmond aan Zee, overleden op 25-12-1829 te Egmond aan Zee. Bij zijn overlijden was hij 14 jaar oud.
   5.  Jan Engelsz KONIJN (zie IV.7).
   6.  Marijtje Engels KONIJN, geboren te Egmond aan Zee Egmond aan Zee.
Gehuwd 1843 met Cornelis Huybertsz SCHONG, geboren op 16-01-1817 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A138 Herberg de Vergulde Valk.
------------------------------
Belending oost A139 (1749: en de ger. kerk), zuid de hereweg of Voorstraat
(1756: Kerkstraat), west de wildernis of A137 en A140, en noord de wildernis.
Gebouwd ca. 1745, in dezelfde tijd als de ger. kerk, ter vervang ing van de
oude herberg van deze naam op het Westeinde.
1833-04-22/ REO77-58 (notaris S.A. de Lange, 19 april 1833): Tra nsport van
(nr.1) huis en erf zijnde Herberg de Vergulde Valk met daarachte r een stal,
eerder nr.110 en nu nr.86, door Albert Diependaal, kastelein te Egmond aan
Zee, - als erfgenaam van Maartje Pietersdr Buys, overleden Egmon d aan Zee
1833-01-08, na afstand (op 1 april 1833 ter griffie van de regtb ank van 1e
aanleg te Alkmaar) door de overige kinderen/erfgenamen m.n. Simo n Diepen-
daal, Aafje Diependaal huisvrouw Jan Smit, de kinderen van wijle n Pieter
Diependaal m.n. Hendrika en Cornelis Diependaal, en Jan, Corneli s, Job,
Pieter en Thijs (Huyberts) Schong als kinderen van Aagje Diepend aal -, aan
Harmanus Melenbrink te Alkmaar; prijs 1600,-.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A138 Herberg de Vergulde Valk.
------------------------------
Belending oost A139 (1749: en de ger. kerk), zuid de hereweg of Voorstraat
(1756: Kerkstraat), west de wildernis of A137 en A140, en noord de wildernis.
Gebouwd ca. 1745, in dezelfde tijd als de ger. kerk, ter vervang ing van de
oude herberg van deze naam op het Westeinde.
1833-04-22/ REO77-58 (notaris S.A. de Lange, 19 april 1833): Tra nsport van
(nr.1) huis en erf zijnde Herberg de Vergulde Valk met daarachte r een stal,
eerder nr.110 en nu nr.86, door Albert Diependaal, kastelein te Egmond aan
Zee, - als erfgenaam van Maartje Pietersdr Buys, overleden Egmon d aan Zee
1833-01-08, na afstand (op 1 april 1833 ter griffie van de regtb ank van 1e
aanleg te Alkmaar) door de overige kinderen/erfgenamen m.n. Simo n Diepen-
daal, Aafje Diependaal huisvrouw Jan Smit, de kinderen van wijle n Pieter
Diependaal m.n. Hendrika en Cornelis Diependaal, en Jan, Corneli s, Job,
Pieter en Thijs (Huyberts) Schong als kinderen van Aagje Diepend aal -, aan
Harmanus Melenbrink te Alkmaar; prijs 1600,-. Zoon van Huybert Jansz SCHONG en Aagje Cornelis DIEPENDAAL.

Uit het derde huwelijk:
   7.  Hendrik Engelsz KONIJN, gedoopt op 06-11-1806 te Egmond aan Zee, overleden op 06-11-1806 te Egmond aan Zee. Hij was een onwettig kind; zijn ouders zijn nooit gehuwd.

 
IV.7    Jan Engelsz KONIJN, geboren 1819 te Egmond aan Zee, overleden op 12-03-1846 te Egmond aan Zee, zoon van Engel Ysbrantsz KONIJN (zie III.1) en Lijsbeth Ewits van der SCHINKEL.
Gehuwd op 26-07-1840 te Egmond aan Zee met Jobje Reyers GOUDA, geboren 1819 te Egmond aan Zee, overleden op 20-08-1849 te Egmond aan Zee. Zij is overleden aan de cholera. Dochter van Reyer Cornelisz GOUDA en Antje Jans BLOK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje KONIJN, geboren 1841 te Egmond aan Zee.
   2.  Elisabeth KONIJN, geboren 1842 te Egmond aan Zee.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software