Genealogie van Jacob PLANTEYT


I.1    Jacob PLANTEYT, geboren voor 1595.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmon Jacobsz PLANTEYT (zie II.1).
   2.  Jacob Jacobsz PLANTEYT, stuurman.
Gehuwd circa 1635 te Egmond aan Zee met Cornelisje Cornelis KOK, dochter van Cornelis Jacobsz KOK en Leentje Leenderts.

 
II.1    Sijmon Jacobsz PLANTEYT, stuurman (1612), reder (1631), geboren voor 1595 te Egmond aan Zee? Overleden voor 1650 te Egmond aan Zee. In 1629 was hij ouderling van de gereformeerde kerk. In 1644 was hij lidmaat.
In 1621, 1625-1626, 1629-1630, 1632, 1642-1645 en 1647 was hij schepen.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 122. Zoon van Jacob PLANTEYT (zie I.1).
Gehuwd (1) circa 1611 te Egmond aan Zee met Antje Jacobs, geboren voor 1595, overleden voor 1612 te Egmond aan Zee.
Gehuwd (2) voor 1620 met NN. NN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Teunis Sijmonsz PLANTEYT (zie III.1).
   2.  Jan Sijmonsz PLANTEYT (zie III.3).

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Engel Sijmonsz PLANTEYT (zie III.5).
   4.  Jacob Sijmonsz PLANTEYT.
   5.  Job Sijmonsz PLANTEYT (zie III.8).

 
III.1    Teunis Sijmonsz PLANTEYT, geboren circa 1611 te Egmond aan Zee, overleden okt 1650 te op zee. In 1628 deed hij belijdenis (gereformeerd), lidmaat in 1643. Zoon van Sijmon Jacobsz PLANTEYT (zie II.1) en Antje Jacobs.
Gehuwd circa 1625 te Egmond aan Zee met Kniertje Jacobs, geboren te Egmond aan Zee, overleden circa 1662 te Egmond aan Zee. Zij deed belijdenis in 1636; lidmaat in 1643. Dochter van Jacob Ariens of Aartsz en Teunisje Aalberts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Teunisz PLANTEYT (zie IV.1).
   2.  Antje Teunis PLANTEYT, geboren voor 1642 te Egmond aan Zee. Zij deed ger. belijdenis in 1661; lidmaat in 1662.
Gehuwd 1661 met Cornelis Jansz van KAMP, zeeman? Geboren te Kamperduin, overleden 1666 te Egmond aan Zee. Hij deed ger. belijdenis in 1661; lidmaat in 1662.
   3.  Arie Teunisz PLANTEYT (zie IV.5).
   4.  Gerritje Teunis PLANTEYT, geboren op 17-11-1650 te Egmond aan Zee, overleden voor 1680 te Egmond aan Zee. Zij deed ger. belijdenis in 1673.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-10-1672 te Egmond aan Zee met Jan Almertsz KLEYNSCHOL (Schol), visser, geboren te Egmond aan Zee ? Overleden op 06-01-1678 te Enkhuizen. Hij deed ger. belijdenis in 1674.
Op 3 jan. 1678 is een been afgezet in het ziekenhuis te Enkhuizen. Hij is aan zijn verwondingen bezweken.
   5.  Job Teunisz PLANTEYT (zie IV.9).
   6.  Teunisje Teunis PLANTEYT, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1680 te Egmond aan Zee. Zij kreeg in 1662 het verzoek haar zuster Gerritje op te voeden.

Zij deed ger. belijdenis in 1160; lidmaat in 1680.
Gehuwd met Leendert Lourisz, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 13-04-1716. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V176 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V175, zuid de wildernis, west V178 en noord V177? (1696 en 1722
-1742: Zuiderstraat !).
Tot 1696 samen met V177 (belend noord de Zuiderstraat).
1696-03-06/ 2064 fol.8v: Leendert Lourisz, wets van V175.
1696-07-04/ 2064 fol.13: Afgesplitst het voorend (zie V177) door Leendert
Lourisz. De preciese situering van V176 ten opzichte van V177 is uit de
belendingen niet geheel duidelijk op te maken; mogelijk lagen de beide
huizen naast elkaar aan de Zuiderstraat en niet achter elkaar zo als som-
mige belendingen (1716 en 1776) suggereren.
1713-03-19/ 2064 fol.113: Leendert Louwerisz, noord (moet zijn z uid?) van V177.
1716-04-13/ 2130 fol.16: Openbare veiling van een huis met een g edeelte van
het achtererf en een half bleekvelt in de Zuyderstraat, laatst b ezeten door
Magdeleen Cornelis wed. Leendert Lourisz, door Gasthuisvaders va n Egmond
aan Zee opgedragen aan Jacob Jacobsz met borgen Jacob Jacobsz de Jonge en
Jan Jacobsz; prijs 147,-.
NB.: In het protocol van Egmond aan Zee is de kwijtschelding (20 64 fol.
126v) gedateerd 8 mei 1713, hetgeen kennelijk een verschrijving is voor
1716, terwijl dan koper blijkt te zijn Claas Jacobsz; belast met de 80e
penning.
V177 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V175, zuid V176? en de wildernis, west V178 en no ord de Zuider-
straat (en V176?).
Tot 1696 samen met V176.
1696-07-04/ 2064 fol.13: Kwijtschelding van voorend van huis zui dzijde Zuyder-
traat, door Leendert Lourisz aan Cornelis Andriesz; betaald met 200.
(niet doorgegaan of terug-gerfd ?)
1713-03-19/ 2064 fol.113-113v: Kwijtschelding van een deel van e en huis en
erf en de helft van het bleekvelt daaraan, door Leendert Louweri sz aan
Jeroen Heyndrix; prijs 250,- op custing te betalen 60,- cont ant en drie
termijnen (maar 40e penning over 227,- wegens contante betalin g ?).
V213 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V211 en V212, zuid de Zuiderstraat, west V214 en noord de War-
moesstraat of het kerkhof.
1670-03-24/ 2061 fol.124v: Kwijtschelding van huis en erf door A echt Jansdr
wed. Cornelis Aerjensz Geus te Egmond aan Zee geass. met secr. A driaan van
Twuyver als voogd in desen, aan Leendert Lourisz te Egmond aan Z ee; prijs
245,- te betalen met 50,- gereet en zeven termijnen van 30 ,- op voor-
waarde van de custingen precies te betalen en alleen aan Adriaan Cornelisz
de Geus.
1680-05-31/ 2062 fol.45v: Leendert Laurisz, oost van V214.
1682-05-07/ 2062 fol.52v: Leendert Laurisz, west van V211+V212
1705-01-14/ 2064 fol.75: Kwijtschelding van huis en erf noordzij de Suyder-
straat door Leendert Laurisz aan Cornelis Joppen Boet; betaald m et 260,-.
   7.  Jaapje Teunis PLANTEYT.
   8.  Jan Teunisz PLANTEYT, visser, overleden op 11-12-1680 te op zee. Als jongeman deed hij in 1654 belijdenis (gereformeerd). Hij was lidmaat in 1662 en 1680.
Hij is verdronken voor de kust van Egmond aan Zee op een schuit samen met zijn broer Job.
   9.  Aalbert Teunis PLANTEYT.
Ondertrouwd op 04-04-1655 te Egmond aan Zee met Maartje Teunis van PETTEN, dochter van Teunis Pietersz van PETTEN.

 
III.3    Jan Sijmonsz PLANTEYT, stuurman op de "Blauwe Tortelduyf", reder (1645), geboren circa 1612 te Egmond aan Zee, overleden op 02-02-1670 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1661-06-04/ 2061 fol.98v-99: Transport en custing (dd. 29 mei 1662) van huis en erf, door Floris Cornelisz, cleermaker te Egmond aan de Hoef aan Jan Sijmonsz Planteyt te Egmond aan Zee; prijs 600,- te betalen de helft gereet, de andere helft mei 1662.
1670-06-01/ 2062 fol.1v-2: Kwijtschelding van huis en erf opt Oosteynde van dorp, door:
- Jacob Jansz Planteyt,
- Thijs Rongen, getr. met Anna Jansdr,
- Jan Engelen, getr. met Guyert Jansdr,
- Maerten Cornelisz, zoon van Cornelisje Jacobsdr en wijlen Cornelis Jansz
- Aecht Jacobsdr, dochter van Jacob Jansz alias Jonge Jacob, en
- Annetje Engelen, geass. met haar gekozen voogd Jacob Jansz Planteyt,
samen kinderen en erfgenamen van Jan Sijmonsz Planteyt, aan Lour is Aerjensz te Egmond aan Zee; 40e penning 11:8:12 (betaald over koopsom van 457,-)
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 121.
Zoon van Sijmon Jacobsz PLANTEYT (zie II.1) en Antje Jacobs.
Gehuwd circa 1639 met NN. NN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob Jansz PLANTEYT (de Oudere) (zie IV.17).
   2.  Antje Jans PLANTEYT, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1682 te Egmond aan Zee.
Gehuwd circa 1670 met Thijs Rongen VISBEEN, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1682 te Egmond aan Zee. In 1681 was hij Gasthuisvader.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1690-02-20/ 2063 fol.17v-18: Transport van huis en erf genaamd 't Taanhuys, door Philips Aarjaansz voor zijn zuster Lasijtjen Adriaans, weduwe Thijs Rongen te Egmond aan Zee, aan Adriaan Arisz, op conditie dat verkoopster behoudt de plaats aan de oostzijde van het huis tot de put toe; prijs 250 te betalen in vier termijnen.
1680-03-27/ 2062 fol.43v: Kwijtschelding van droochschuer en dro ochvelt noordzijde Hereweg, door Thijs Rongen te Egmond aan Zee aan Pieter Jansz Jongeborst; 40e penning 6,- (dus prijs 240,-).
Zoon van Rong Thijsz VISBEEN (Kramer) en Maartje Jans van de KAMER.
   3.  Jacob Jansz PLANTEYT (de Jongere) (zie IV.22).
   4.  Guurtje Jans PLANTEYT, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1709 te Egmond aan Zee.
Gehuwd voor 1670 te Egmond aan Zee met Jan Engelsz BEK, geboren te Egmond aan Zee? Overleden voor 1720 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A37 Huis en erf.
----------------
Belending ten oosten A38 (wildernis voor 1670), zuid een gemeen voetpad (1658, 1661) of de Hereweg (later: Stroobuurt) als scheiding met A64, west de Hereweg of plein (1682) en noord A32-35 (1763, 1801, 1828: A36).
1670-06-01/ 2062 fol.1v-2: Kwijtschelding van huis en erf opt Oosteynde vant dorp, door:
- Jacob Jansz Planteyt,
- Thijs Rongen, getr. met Anna Jansdr,
- Jan Engelen, getr. met Guyert Jansdr,
- Maerten Cornelisz, zoon van Cornelisje Jacobsdr en wijlen Cornelis Jansz
- Aecht Jacobsdr, dochter van Jacob Jansz alias Jonge Jacob, en
- Annetje Engelen, geass. met haar gekozen voogd Jacob Jansz Planteyt,
samen kinderen en erfgenamen van Jan Sijmonsz Planteyt, aan Louris Aerjensz te Egmond aan Zee; 40e penning 11:8:12 (betaald over koopsom van 457,-)
V15 Huis en erf.
----------------
Belending oost V16, zuid de Noorderachterstraat, west V14 en noord de wildernis.
1681-11-14/ 2062 fol.50: Jan Engelsz (=Bek ?), west van V16.
1699-05-06/ 2064 fol.42: Jan Engelsz, west van V16.
1706-04-11/ 2064 fol.81: Jan Joosten(?), west van V16.
1720- / 2064 fol.139v-140: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat, door de kinderen van wijlen Jan Engele (verkocht bij openbare veiling te Egmond Binnen op 21 januari 1720; 2130-31v) aan burgemeester (Jacob Roos) voor het dorp Egmond aan Zee; betaald met 345 ,-.
V53 Huis en erf.
----------------
Belending oost V54 (of een steegje), zuid de Noorderstraat, west V52 en noord
de Hereweg of Noorderachterstraat (tegenover V9).
1683-05-30/ 2062 fol.61v: Jan Engelen, west van V54.
1698-10-01/ 2064 fol.37: Jan Engelsz Bek, west van V54.
1711-01-11/ 2064 fol.103v: Jan Engelse Beck, oost van V52.
   5.  Cornelis Jansz PLANTEYT (zie IV.26).

 
III.5    Engel Sijmonsz PLANTEYT, geboren circa 1620 te Egmond aan Zee, overleden op 23-10-1686 te Egmond aan Zee. Hij is overleden na de vermelde datum.
Van beroep visser (schipper), reder.
In 1654 deed hij belijdenis (gereformeerd). In 1662 en 1680 was hij lidmaat.
In 1655, 1659-1660, 1665-1668, 1671-1672, 1675 en 1680-1681 was hij schepen. Zoon van Sijmon Jacobsz PLANTEYT (zie II.1) en NN. NN.
Gehuwd circa 1648 met Grietje Ariens, geboren circa 1620 te Egmond aan Zee, dochter van Arie Jacobsz en Maartje Steffens.
Uit dit huwelijk:
   1.  Job Engelsz PLANTEYT, geboren op 08-03-1648.
   2.  Jacob Engelsz PLANTEYT.
   3.  Aagje Engels PLANTEYT.

 
III.8    Job Sijmonsz PLANTEYT, zoon van Sijmon Jacobsz PLANTEYT (zie II.1) en NN. NN.
Gehuwd op 24-01-1638 te Egmond aan Zee met Madeleentje Andries, dochter van Andries Krijnsz en Leentje Floris.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aafje Jobse PLANTEYT, overleden 1683 te Enkhuizen. Zij bleef ongehuwd.
   2.  Trijntje Jobse PLANTEYT.
Ondertrouwd (1) op 23-06-1683 te Egmond Binnen met Jan Sijmonsz van HOORN.
Gehuwd (2) op 10-02-1686 te Egmond Binnen met Jan Hendriksz WEYTMAN, linnewever. Hij was een weduwnaar in Egmond aan de Hoef.
Gehuwd (3) circa 1691 te Egmond aan Zee met Adriaan RAS.

 
IV.1    Jacob Teunisz PLANTEYT, geboren voor 1630 te Egmond aan Zee, overleden circa 1662 te Egmond aan Zee. Hij deed ger. belijdenis in 1651.
In mei 1656 was hij nog in leven. Zoon van Teunis Sijmonsz PLANTEYT (zie III.1) en Kniertje Jacobs.
Gehuwd op 19-02-1651 te Egmond aan Zee met Aafje Cornelis PETTEN, geboren te Petten? Overleden op 19-05-1681 te Egmond aan Zee. Zij deed ger. belijdenis in 1649; lidmaat in 1662 (zij was toen weduwe).
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V72a Huis en erf.
-----------------
Belending oost V72b, zuid V82, west een steeg of slop (tegenover V73) en noord
de Noorderstraat (tegenover V53 en V54).
1685-02-01/ 2062 fol.69v-70: Schultbrief van 300,- wegens leni ng (ontvangen
1 mei 1681) tegen 4% rente ingaande 1 mei 1681, waarvoor verbond en huis en
erf zuidzijde Noorderstraat, door Willem Cornelisz van Katwijck weduwnaar
en boedelhouder van Cnier Jacobsdr (= dochter van Aafje Cornelis Petten),
tbv. Cornelis Miesz te Egmond aan Zee. Dochter van Cornelis Jansz PETTEN en Aagje DINGENOMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kniertje Jacobs PLANTEYT, gedoopt op 05-11-1651 te Egmond aan Zee, overleden op 03-11-1652 te Egmond aan Zee, 364 dagen oud.
   2.  Kniertje Jacobs PLANTEYT, gedoopt op 03-11-1652 te Egmond aan Zee, overleden op 22-01-1685 te Egmond aan Zee op 32-jarige leeftijd. Zij deed ger. belijdenis in 1672.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V72a Huis en erf.
-----------------
Belending oost V72b, zuid V82, west een steeg of slop (tegenover V73) en noord
de Noorderstraat (tegenover V53 en V54).
1685-02-01/ 2062 fol.69v-70: Schultbrief van 300,- wegens leni ng (ontvangen
1 mei 1681) tegen 4% rente ingaande 1 mei 1681, waarvoor verbond en huis en
erf zuidzijde Noorderstraat, door Willem Cornelisz van Katwijck weduwnaar
en boedelhouder van Cnier Jacobsdr (= dochter van Aafje Cornelis Petten),
tbv. Cornelis Miesz te Egmond aan Zee.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-02-1678 te Egmond aan Zee met Willem Cornelisz van KATWIJK, visser, stuurman (1691), geboren te Katwijk aan Zee, overleden voor 1703 te Egmond aan Zee. Hij deed ger. belijdenis in Egmond aan Zee in 1678; lidmaat in 1680; ouderling, Schepen in 1684-1685, 1687, 1692, 1695 en 1699-1701; gasthuisvader in 1683-84.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V72a Huis en erf.
-----------------
Belending oost V72b, zuid V82, west een steeg of slop (tegenover V73) en noord de Noorderstraat (tegenover V53 en V54).
1684-04-16/ 2062 fol.65v: Willem Cornelisz, oost van V73.
1685-02-01/ 2062 fol.69v-70: Schultbrief van 300,- wegens lening (ontvangen 1 mei 1681) tegen 4% rente ingaande 1 mei 1681, waarvoor verbond en huis en erf zuidzijde Noorderstraat, door Willem Cornelisz van Katwijck weduwnaar en boedelhouder van Cnier Jacobsdr (= dochter van Aafje Cornelis Petten), tbv. Cornelis Miesz te Egmond aan Zee.
1700-08-21/ 2064 fol.52v: Willem Cornelisz Catwijck, west van V72b.
1703-03 / 2064 fol.67: Kwijtschelding van 3/4 in huis en erf zuidzijde Achterstraat, door Gangelof Pietersz en Dirk Jansz Cunis, alle erfgenamen van Willem Cornelisz Catwijck, aan Job Cornelisz (die reeds eigenaar is van zijn stiefvader voor O); 40e penning 6:5:0 (dus prijs 250,-) .
V54 Huis en erf.
----------------
Belending oost V55, zuid de Noorderstraat (tegenover V72a), west de steeg of V53 en noord de Noorderachterstraat (tegenover V10).
1698-10-01/ 2064 fol.37: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Hereweg, door Barent Jansz aan Willem Cornelisz Catwijck; betaald met 140,-.
1700-08-21/ 2064 fol.52: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Achterstraat (zuidzijde Noorderstraat!) door Willem Cornelisz Catwijk aan Jan Jansz alias Griet Magtelen Jan; betaald met 100,-.
   3.  Teunis Jacobsz PLANTEYT, gedoopt op 28-06-1654 te Egmond aan Zee.
   4.  Arie Jacobsz PLANTEYT (zie V.5).

 
IV.5    Arie Teunisz PLANTEYT, koopman, strandvonder, geboren circa 1643 te Egmond aan Zee, overleden na 1693 te Egmond aan Zee. Hij was schepen in 1670, 1679-80, 1682-83; schout van 24-02-1684 - 17-05-'93. Hij deed ger. belijdenis in 1663; hij was diaken en ouderling.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A116 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A117 en A168, zuid de Hereweg of Voorstraat, west A114-115 en noord A171 (1626: gemene weg; 1679: weg of wildernis). Aanvankelijk samen met A171 (schuur), belend noord de Hereweg (en verder nog onbebouwd?).
1679-03-05/ 2062 fol.41-42: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Voorstraat - strekkend dit erf noordaan zover als het erf van Cornelia Pieters (ten westen = A172?) - door Cent Maartensz te Egmond aan Zee getrouwd met Lijsbeth Rongen als dochter en erfgename van Rongh Thijsz en Maart Jansdr, beide overleden te Egmond aan Zee (ook bij de scheiding van de b oedel van Rong Tijsz vermeld (NA792-50/30-01-1679), dan belend west Pieter Hendriksz Afslager (A112?)), aan Aerjen Theunisz Planteyt aldaar; prijs 500,- te betalen vijf lichtmisjaren 1679-1683. Zoon van Teunis Sijmonsz PLANTEYT (zie III.1) en Kniertje Jacobs.
Gehuwd op 12-02-1668 te Egmond aan Zee met Rachel Jacobs, geboren te Groet, overleden op 08-03-1697 te Egmond aan Zee. Zij is overleden na de vermelde datum.
In 1657 deed zij belijdenis (gereformeerd). Lidmaat 1662 en 1680 .
Van 1662-1663 was zij in Leiden. Dochter van Jacob Ewaldi.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kniertje Ariens PLANTEYT, gedoopt op 02-12-1668 te Egmond aan Zee, overleden op 25-10-1671 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd.
   2.  Jacob Ariensz PLANTEYT, gedoopt op 31-08-1670 te Egmond aan Zee, overleden voor 1674 te Egmond aan Zee.
   3.  Kniertje Ariens PLANTEYT, gedoopt op 25-10-1671 te Egmond aan Zee.
   4.  Geertje Ariens PLANTEYT, gedoopt op 05-03-1673 te Egmond aan Zee, overleden op 01-04-1748 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd. Zij was ger. lidmaat in 1712, 1722 en 1744.
Gehuwd voor 1698 met Gerrit Pietersz JOOK (Katwijk), visser, stuurman (1711; ten haring 1715), geboren te Katwijk, overleden voor 1722 te Egmond aan Zee. Ger. lidmaat in 1712; diaken in 1705-1706 en 1708-1709.
Schepen in 1703. Zoon van Pieter Gerritsz JOOK.
   5.  Jacob Ariensz PLANTEYT (zie V.12).
   6.  Stijntje Ariens PLANTEYT, gedoopt op 09-08-1676 te Egmond aan Zee, overleden 1711 te Egmond aan Zee.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-05-1702 te Egmond aan Zee met Jacob Jacobsz ROOS, 25 jaar oud, visser, stuurman (1732), gedoopt op 27-09-1676 te Egmond aan Zee, overleden voor 1745 te Egmond aan Zee. Hij werd ook wel Jacob Jacobsz de Jonge of Rosi genoemd.
Ger. lidmaat in 1712 en 1722; diaken; ouderling.
Schepen in 1719, 1721-1722, 1732-1733 en 1735-1740.
   7.  Teunis Ariensz PLANTEYT, gedoopt op 06-02-1678 te Egmond aan Zee, overleden op 12-10-1681 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd.
   8.  Teunis Ariensz PLANTEYT (zie V.17).

 
IV.9    Job Teunisz PLANTEYT, visser, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 11-12-1680 te Egmond aan Zee, op zee. Van beroep visser (ten haring 1662, ten oorlog 1666).
In 1661 deed hij samen met zijn echtgenote belijdenis (gereformeerd).
Hij is verdronken op een schuit voor de kust. Zoon van Teunis Sijmonsz PLANTEYT (zie III.1) en Kniertje Jacobs.
Gehuwd 1661 met Maartje Pieters (KLEYN)SCHOL, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 18-01-1679 te Egmond aan Zee. Ger. lidmaat in 1661.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis Joppen PLANTEYT, gedoopt op 01-10-1662 te Egmond aan Zee.
   2.  Neeltje Joppen PLANTEYT, gedoopt op 15-08-1666 te Egmond aan Zee.
   3.  Klaasje Joppen PLANTEYT, gedoopt op 13-11-1672 te Egmond aan Zee.
Gehuwd voor 1701 met Arie Ariensz.
   4.  Kniertje Joppen PLANTEYT, geboren te Egmond aan Zee.
Gehuwd op 03-11-1715 te Egmond aan Zee met Klaas Barentsz, 30 jaar oud, gedoopt op 28-01-1685 te Egmond aan Zee, overleden voor 1763. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V16 Huis en erf.
----------------
Belending oost V17 (1687: de weg naar de vierboet; 1699 en 1705: A189!), zuid
de Noorderachterstraat (1681: A185), west V15 en noord de wilder nis.
1720- / 2064 fol.139v: Claas Barentsz, oost van V15.
1725-05-23/ 2064 fol.169v: Claas Barentsz, west van V17.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.16 noordzijde N oorderachter-
straat: Claas Barents, taxatie huurwaarde 16,- (was 4:16:0). Zoon van Barent Jansz en Grietje Jacobs PINAS.

 
IV.17    Jacob Jansz PLANTEYT (de Oudere), reder, visser (in 1671 was hij stuurman op de haringbuis St Jacob), geboren circa 1639 te Egmond aan Zee, overleden op 24-01-1705 te Egmond aan Zee. Hij was gasthuisvader in 1675 en armenvoogd in 1679.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 121.
Historich Kadaster van Egmond aan Zee:
--------------------------------------
1671-06-07/ 2062 fol.10v-11: Custing van 150,- wegens de verkoop van schuyer en droochvelt noordzijde Hereweg, door Lijsbeth Cornelisdr wed. Engel Jansz verkocht aan Jacob Jansz Planteyt; prijs 150,-te betalen 50,- gereet en vier termijnen van 25,- (40e penning betaald in 1670).
1674-11-11/ 2062 fol.31: Kwijtschelding van een droogschuyer met gereedschap: omtrent 50 tonnen hanghout, 50 tonnen speeten, 5 parstonnen, 4 troggen en waskuypen, doch alles bij de hoop gestoten met den voet, door gevolmachtigden van de crediteuren van Jacob Claasz Cleynschol (als bij A92) aan Jacob Jansz Planteyt; 40e penning 3:10:0 (dus prijs 140,-).
Zoon van Jan Sijmonsz PLANTEYT (zie III.3) en NN. NN.
Gehuwd (1) voor 1670 te Egmond aan Zee met Madeleentje Cornelis NIEUWAART, geboren na 1638 te Egmond aan Zee, overleden voor 1680 te Egmond aan Zee. Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 121. Dochter van Cornelis Jaconbsz NIEUWAART en Hillegont Lubberts.
Gehuwd (2) circa 1680 te Egmond aan Zee met Guurtje Barents, overleden na 1694 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A80 Huis en erf.
----------------
Belending oost A79, zuid de wildernis, west A81 en A82 (1752: A83?), noord de Hereweg of Zuiderstraat. Tussen 1674 en 1686 samengevoegd met A82 (eerder van Cornelis Jacobsz) en A81 (eerder van Jacob Jansz Planteyt).
1686-06-05/ 2062 fol.81v-82: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Zuyerstraat, door Lubbert Cornelisz Afslager, Engel Jacobsz timmerman, Claas Aelbertsz Kloet, Annitje Crijnen weduwe Jan Pietersz Schol, in leven schipper op een coopvaardijvaarder, en Guertje Barentsdr huisvrouw Jacob Jansz Planteyt namens haar man, tegenwoordig in zee wesende, tesamen erfgenamen van Hilgont Lubbertsdr en Cornelis Jacobsz, beide overleden te Egmond aan Zee, aan Jacob Aerjensz en Maarten Jansz te Egmond aan Zee; prijs 500,- te betalen de helft gereed en de helft met pinkster 1687; zodanig verdeeld onder kopers dat Jacob Aerjensz zal hebben het westergedeelte, wesende wester voorhuys en achterhuys (A81+A82) en Maarten Jansz het ooster voorhuys(A80) en in gemeenschap het lootsje en erf achter het hele huis met vrije waterloosinge aan de oostzijde tot op de weg of Zuyerstraat.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem Jacobsz PLANTEYT (zie V.26).
   2.  Aagje Jacobs PLANTEYT.
   3.  Aalbert Jacobsz PLANTEYT.
   4.  Grietje Jacobs PLANTEYT, overleden na 1738 te Egmond aan Zee.
Gehuwd 1700 met Almert Jansz SCHOL, gedoopt circa 1673 te Egmond Binnen, overleden 1728, zoon van Jan Almertsz KLEYNSCHOL (Schol), visser, en Gerritje Teunis PLANTEYT.
   5.  Jan Jacobsz PLANTEYT (zie V.31).

 
IV.22    Jacob Jansz PLANTEYT (de Jongere), stuurman, overleden voor 1670 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1669-07-25/ 2061 fol.90v: Transport van huis en erf noordzijde Heereweg of Noorderstraat (en zuidzijde Affterstraat), hebbend een vrije gang van de Noorderstraat tot de Achterstraat aan de westzijde, door Aelbert Wijbrantsz voor desen te Egmond aan Zee wonend en nu cleermaker te Alkmaar, aan Jacob Jansz Planteyt, stuyrman te Egmond aan Zee; betaald met 164,-.
Zoon van Jan Sijmonsz PLANTEYT (zie III.3) en NN. NN.
Gehuwd met Antje Engels PLANTEYT (Regtuyt).
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje Jacobs PLANTEYT.

 
IV.26    Cornelis Jansz PLANTEYT, overleden >1jun 1670, zoon van Jan Sijmonsz PLANTEYT (zie III.3) en NN. NN.
Gehuwd met Cornelisje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maarten Cornelisz PLANTEYT (zie V.34).

 
V.5    Arie Jacobsz PLANTEYT, visser, stuurman(1711?), geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1718 te Egmond aan Zee, zoon van Jacob Teunisz PLANTEYT (zie IV.1) en Aafje Cornelis PETTEN.
Gehuwd op 11-05-1681 te Egmond aan Zee met Guurtje Willems, geboren voor 1670 te Egmond aan Zee, overleden voor 1722 te Egmond aan Zee. Ger. lidmaat (als Guurtje NN) in 1712.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Ariensz PLANTEYT, gedoopt op 23-02-1684 te Egmond aan Zee.

 
V.12    Jacob Ariensz PLANTEYT, gedoopt op 13-05-1674 te Egmond aan Zee, overleden voor 1730 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), west het rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorderstraat). 1717- / 2064 fol.129: Kwijtschelding van huis en erf beoosten het regthuys door de erfgenamen van Aalbert Lourisz Pluym (bij openbare veiling van 18
april 1717; 2130-fol.19) verkocht aan burgemeester Jacobus Planteyt (met borgen Gerrit Molenbeek en Teunis Planteyt); betaald met 175,- .
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.235: Jacobus Planteyt, verhuurd in drie partijen 18,-, 18,- en 14,- (was 8,-).
1755-06-10/ 2065 fol.213: Kwijtschelding van de helft in huis oost ven het raadhuys, door schout Jan Molenbeek getrouwd met Maartje Planteyt, Sijmon en Jan Planteyt, beide te Egmond aan Zee mede voor Aerjen Schoof getrouwd met Geertje Planteyt te Alkmaar, samen voor 4/6 part erfgenamen van hun moeder Haasje Sijmons weduwe Jacobus Planteyt en voor 2/6 als voogden over de minderjarige erfgenamen, aan Aerjen Planteyt, schepen; betaald met 120,-.
A116 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A117 en A168, zuid de Hereweg of Voorstraat, west A114-115 en noord A171 (1626: gemene weg; 1679: weg of wildernis). Aanvankelijk samen met A171 (schuur), belend noord de Hereweg (en verder nog onbebouwd?).
1709-07-20/ 2064 fol.95: Jacobus Adriaansz Planteyt, est van A117 c.a.
1719-05-22/ 2064 fol.132v: Jacobus Planteyt, west van A117.
1721-05-04/ 2064 fol.146v: Jacobus Planteyt, west van A168.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.99: Jacobus Planteyt, huis met schuur, taxatie huurwaarde 44,- (was 10,-). Zoon van Arie Teunisz PLANTEYT (zie IV.5) en Rachel Jacobs.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-06-1709 te Egmond aan Zee met Haasje Sijmons PETTEN, 26 jaar oud, gedoopt op 20-12-1682 te Alkmaar, overleden op 09-11-1754 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd. Ger. lidmaat te Egmond aan zee in 1712, 1722 en 1744.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), we st het
rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorder straat).
1755-06-10/ 2065 fol.213: Kwijtschelding van de helft in huis oo st ven het
raadhuys, door schout Jan Molenbeek getrouwd met Maartje Plantey t, Sijmon
en Jan Planteyt, beide te Egmond aan Zee mede voor Aerjen Schoof getrouwd
met Geertje Planteyt te Alkmaar, samen voor 4/6 part erfgenamen van hun
moeder Haasje Sijmons weduwe Jacobus Planteyt en voor 2/6 als vo ogden over
de minderjarige erfgenamen, aan Aerjen Planteyt, schepen; betaal d met
120,-.
In de boedelstaat (2070-16) van Haasje Sijmonsdr, overleden Egmo nd aan Zee
9 nov.1754 wordt vermeld dat de wederhelft van dit huis behoort aan de er-
ven Teunis Planteyt. Verder behoren tot de boedel een huis te Eg mond aan
Zee A116, Egmond Binnen kad. C129 en B263; een kwart in 24 erfpa chtstuinen
buiten de Kennemerpoort aan de mennoniste Houten op Ropjeskuil ( Alkmaar);
drie obligaties; een vissersschuit met stuurman Gerrit Bek, en d e helft in
schuit met stuurman Stoffel Heyndrix (wederhelft van Arie Schoof ).
De boedelscheiding in 1755 (2070-30) omvat 15 pagina's en noemt als minder-
jarige erfgenamen twee kinderen van wijlen Rachel Planteyt (bij Dirk Huy-
bertsz van der Hart) en twee kinderen van wijlen Lijsbeth Plante yt bij Arie
Graafsant.
A116 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A117 en A168, zuid de Hereweg of Voorstraat, west A114-115 en
noord A171 (1626: gemene weg; 1679: weg of wildernis).
Aanvankelijk samen met A171 (schuur), belend noord de Hereweg (e n verder nog
onbebouwd?).
1745-03-01/ 2065 fol.38v: Haasje Sijmonsdr, oost van A114-115.
1750-05-03/ 2065 fol.137: Kwijtschelding van de helft (of althan s een deel)
van huis noordzijde Hereweg, te verdelen voor schout en schepene n, door
Haasje Sijmons weduwe en boedelhoudster van Jacobus Planteyt, aa n haar zoon
Sijmon Planteyt; prijs 300,-.
1751-06-28/ 2065 fol.152: Afgesplitst A171 door Haasje Sijmonsdr .
1753-1--25/ 2065 fol.194: weduwe Jacobus Planteyt, west van A117 . Dochter van Sijmon Pieters PETTEN en Maartje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmon Jacobsz PLANTEYT, gedoopt op 20-04-1710 te Egmond aan Zee, overleden voor 1722 te Egmond aan Zee.
   2.  Rachel Jacobs PLANTEYT, gedoopt op 08-03-1711 te Egmond aan Zee, overleden 07-1739 te Egmond aan Zee. Zij deed ger. belijdenis in 1721.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-11-1732 te Egmond aan Zee met Dirk Huybertsz van der HART, 25 jaar oud, afslager, gedoopt op 06-03-1707 te Egmond aan Zee, overleden 11-1747 te Egmond aan Zee. In 1726 deed hij belijdenis.
In 1728 was hij strandvonder; diaken van 1732-1734, 1736-1737 en 1739-1740; schepen van 1730-1732, 1734-1736 en 1744-1746; burgemeester 1734 en 1737; armenvoogd.
Hij was een groot landeigenaar in Egmond Binnen. Zoon van Huybert Willemsz van der HART en Guurtje v GERRITS.
   3.  Arie Jacobsz PLANTEYT, geboren maart 1713 te Egmond aan Zee.
   4.  Maartje Jacobs PLANTEYT, gedoopt op 24-06-1714 te Egmond aan Zee, overleden na 1764 te Egmond aan Zee. In 1774 was zij peet bij Jan Jacobsz Planteyt en Seuwtje Pieters Boon.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), west het rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorderstraat). 1755-06-10/ 2065 fol.213: Kwijtschelding van de helft in huis oost ven het raadhuys, door schout Jan Molenbeek getrouwd met Maartje Planteyt, Sijmon en Jan Planteyt, beide te Egmond aan Zee mede voor Aerjen Schoof getrouwd met Geertje Planteyt te Alkmaar, samen voor 4/6 part erfgenamen van hun moeder Haasje Sijmons weduwe Jacobus Planteyt en voor 2/6 als voogden over de minderjarige erfgenamen, aan Aerjen Planteyt, schepen; betaald met 120,-.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-12-1743 te Egmond aan Zee met Jan Gerritsz MOLENBEEK, 31 jaar oud, gedoopt op 13-11-1712 te Egmond aan Zee, begraven op 15-04-1799 te Egmond aan Zee. Hij deed ger. belijdenis in 1735; lidmaat in 1788; diaken in 174 4-45.
Hij was schepen in 1738-39, 1743-45 en 1747; schout in Egmond aa n Zee in 1745-
1795.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), we st het
rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorder straat).
1755-06-10/ 2065 fol.213: Kwijtschelding van de helft in huis oo st ven het
raadhuys, door schout Jan Molenbeek getrouwd met Maartje Plantey t, Sijmon
en Jan Planteyt, beide te Egmond aan Zee mede voor Aerjen Schoof getrouwd
met Geertje Planteyt te Alkmaar, samen voor 4/6 part erfgenamen van hun
moeder Haasje Sijmons weduwe Jacobus Planteyt en voor 2/6 als vo ogden over
de minderjarige erfgenamen, aan Aerjen Planteyt, schepen; betaal d met
120,-.
V12 Huis en erf.
----------------
Belending oost V13b, zuid V11, west V10 (1775: wildernis) en noo rd de wilder-
nis.
Tot 1729 samen met V11.
1775-02-06/ 2065 fol.437: Kwijtschelding van huis en erf Noorder straat, door
schout en schepenen bij insolventie van Aldert Bak verkocht bij openbare
veiling van 26 october 1774, aan schout Jan Molenbeek; betaald m et 3,-.
1782-07-16/ 2066 fol.42: Jan Molenbeek, zuid (moet zijn west) va n V13b?
V55 Huis en erf (tot 1694 stal van het Wapen van Alkmaar).
----------------------------------------------------------
Belending oost V56, zuid de Noorderstraat (tegenover V72a en V72 b), west V54
en noord de Noorderachterstraat (1674: duin of wildernis; 1687: V11+12).
1753-07-26/ 2065 fol.189: Kwijtschelding van huis en erf noordzi jde Noorder-
straat door Arie Schoof wonend te Alkmaar als man van Geertje Pl anteyt,
voor de helft, en Jan (Gerritsz) Molenbeek en Ary (Gerritsz) Joo k te Egmond
aan Zee als voogden over het minderjarige kind (Yslandje, dochte r van wij-
len Neel Cornelis Kok) van wijlen Huybert Molenbeek (aangesteld 30 sept.
1743; 2057-45), voor de wederhelft, aan Jan Maas te Egmond aan Z ee; betaald
met 255,-.
V207 Huis en erf.
-----------------
Belending oost de straat, zuid de Zuiderstraat (tegenover V172-1 73), west V208
en noord de weg of straat (tegenover V204-206).
1791-01-06/ 2066 fol.142: Hypotheek van 400,- wegens leenschul d op 3% onder
verband van huis en erf in de Suyderstraat zijnde smederij, door Jan Smith
te Egmond aan Zee tbv. schout Jan Molenbeek. Zoon van Gerrit Huybertsz MOLENBEEK en Geertje Jans KRAMER.
   5.  Geertje Jacobs PLANTEYT, gedoopt op 15-11-1716 te Egmond aan Zee, overleden voor 1785 te Alkmaar. Zij deed ger. belijdenis in 1739.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), west het rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorderstraat).
1755-06-10/ 2065 fol.213: Kwijtschelding van de helft in huis oost ven het raadhuys, door schout Jan Molenbeek getrouwd met Maartje Planteyt, Sijmon en Jan Planteyt, beide te Egmond aan Zee mede voor Aerjen Schoof getrouwd met Geertje Planteyt te Alkmaar, samen voor 4/6 part erfgenamen van hun moeder Haasje Sijmons weduwe Jacobus Planteyt en voor 2/6 als voogden over de minderjarige erfgenamen, aan Aerjen Planteyt, schepen; betaald met 120,-.
V55 Huis en erf (tot 1694 stal van het Wapen van Alkmaar).
----------------------------------------------------------
Belending oost V56, zuid de Noorderstraat (tegenover V72a en V72b), west V54 en noord de Noorderachterstraat (1674: duin of wildernis; 1687: V11+12).
1753-07-26/ 2065 fol.189: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat door Arie Schoof wonend te Alkmaar als man van Geertje Planteyt, voor de helft, en Jan (Gerritsz) Molenbeek en Ary (Gerritsz) Jook te Egmond aan Zee als voogden over het minderjarige kind (Yslandje, dochter van wijlen Neel Cornelis Kok) van wijlen Huybert Molenbeek (aangesteld 30 sept. 1743; 2057-45), voor de wederhelft, aan Jan Maas te Egmond aan Zee; betaald met 255,-.
Gehuwd (1) 1745 met Huybert Gerritsz MOLENBEEK, mr. chirurgijn, afslager (1740 voor de Heer van Wimmenum), gedoopt op 22-02-1705 te Egmond aan Zee, overleden voor 1750 te Egmond aan Zee. Hij deed ger. belijdenis in 1725. Hij was schepen in 1731-40; burgemeester in 1737 en 1744-47.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V55 Huis en erf (tot 1694 stal van het Wapen van Alkmaar).
----------------------------------------------------------
Belending oost V56, zuid de Noorderstraat (tegenover V72a en V72b), west V54 en noord de Noorderachterstraat (1674: duin of wildernis; 1687: V11+12).
1734-06-10/ 2064 fol.221: Huybert Molenbeeck, oost van V54.
1734-08-05/ 2064 fol.223: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat/ zuidzijde Noorderaghterstraat door burgemeester Gerrit Molenbeeck, Mr. chirurgijn te Egmond aan Zee aan zijn zoon Huybert Molenbeeck, schepen en Mr. chirurgijn; betaald met 450,-.
1745-05-04/ 2065 fol.41: Huybert Molenbeek, west van V56.
1747-04-30/ 2065 fol.75 en 76: Huybert Molenbeeck, west van V56.
1753-07-26/ 2065 fol.189: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat door Arie Schoof wonend te Alkmaar als man van Geertje Planteyt,voor de helft, en Jan (Gerritsz) Molenbeek en Ary (Gerritsz) Jook te Egmond aan Zee als voogden over het minderjarige kind (Yslandje, dochter van wijlen Neel Cornelis Kok) van wijlen Huybert Molenbeek (aangesteld 30 sept. 1743; 2057-45), voor de wederhelft, aan Jan Maas te Egmond aan Zee; betaald met 255,-.
Zoon van Gerrit Huybertsz MOLENBEEK en Geertje Jans KRAMER.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 26-07-1750 te Egmond aan Zee met Arie Ysaaksz SCHOOFF, overleden 1785. Bij zijn 1e huwelijk was hij een jm in de Kennemerpoort.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), we st het
rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorder straat).
1755-06-10/ 2065 fol.213: Kwijtschelding van de helft in huis oo st ven het
raadhuys, door schout Jan Molenbeek getrouwd met Maartje Plantey t, Sijmon
en Jan Planteyt, beide te Egmond aan Zee mede voor Aerjen Schoof getrouwd
met Geertje Planteyt te Alkmaar, samen voor 4/6 part erfgenamen van hun
moeder Haasje Sijmons weduwe Jacobus Planteyt en voor 2/6 als vo ogden over
de minderjarige erfgenamen, aan Aerjen Planteyt, schepen; betaal d met
120,-.
V55 Huis en erf (tot 1694 stal van het Wapen van Alkmaar).
----------------------------------------------------------
Belending oost V56, zuid de Noorderstraat (tegenover V72a en V72 b), west V54
en noord de Noorderachterstraat (1674: duin of wildernis; 1687: V11+12).
1753-07-26/ 2065 fol.189: Kwijtschelding van huis en erf noordzi jde Noorder-
straat door Arie Schoof wonend te Alkmaar als man van Geertje Pl anteyt,
voor de helft, en Jan (Gerritsz) Molenbeek en Ary (Gerritsz) Joo k te Egmond
aan Zee als voogden over het minderjarige kind (Yslandje, dochte r van wij-
len Neel Cornelis Kok) van wijlen Huybert Molenbeek (aangesteld 30 sept.
1743; 2057-45), voor de wederhelft, aan Jan Maas te Egmond aan Z ee; betaald
met 255,-. Zoon van Ysaak SCHOOFF en Geertruy Hendriks.
   6.  Lijsbeth Jacobs PLANTEYT, gedoopt op 05-03-1719 te Egmond aan Zee, overleden voor 1755 te Egmond aan Zee. Zij deed ger. belijdenis in 1739.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 19-07-1750 te Egmond aan Zee met Arie Cornelisz GRAAFSAND, geboren circa 1719, overleden voor 1782 te Egmond aan Zee. Hij deed ger. belijdenis in 1739; diaken in 1746-47, 1759-60 en 1763-64; ouder
ling in 1773-74.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A116 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A117 en A168, zuid de Hereweg of Voorstraat, west A114-115 en
noord A171 (1626: gemene weg; 1679: weg of wildernis).
Aanvankelijk samen met A171 (schuur), belend noord de Hereweg (e n verder nog
onbebouwd?).
1755-08-02/2065 fol.219: Hypotheek van 300,- llenschuld op ren te onder ver-
band van huis en erf noordzijde Heereweg, door Aerjen Graafsand te Egmond
aan Zee tbv. Arie Schoof te Alkmaar; afgelost 14 apr.1783.
1778-05-28/ 2065 fol.478: Arie Graefzand, oost van A114-115.
1781-06- / 2066 fol.25: Arie Graafzand, west van A168.
1782-05-01/ 2066 fol.40: Kwijtschelding van huis en erf noordzij de Hereweg,
door schout en schepenen na vrijwillige overgave van de nagelate n kinderen
van (Arie) Graafsand (bij Lijsbeth Jacobs Planteyt), verkocht bi j openbare
veiling (2080-35) aan Aalbert Ruys te Egmond aan Zee (borgen: Mi es Blom en
Cornelis Hoed); betaald met 189,- als achterstallige verpondin g. Zoon van Cornelis Maartensz WEVER en Jannetje Jans (Graafsand).
   7.  Sijmon Jacobsz PLANTEYT (zie VI.13).
   8.  Jan Jacobsz PLANTEYT (zie VI.15).

 
V.17    Teunis Ariensz PLANTEYT, reder, gedoopt op 12-10-1681 te Egmond aan Zee, overleden op 19-10-1752 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd. Hij was ger. lidmaat in 1712 en 1722; diaken en ouderling.
Hij was schepen in 1718, 1722-26 en 1729-36.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A118 Timmerloods en erf met
A119 Huis en erf.
---------------------------
Belending oost A120a, zuid de Hereweg of Voorstraat, west een st eeg (als
scheiding met A117 en A168), en noord A165 (en A166; tot 1711 no g wildernis).
De timmerschuur werd vermoedelijk pas na 1711 gebouwd, maar is i n de transpor-
ten nergens vermeld. Het huis is al wel aangegeven op de kaart v an 1664.
1711-05-01/ 2064 fol.106: Kwijtschelding van huis en erf op't Oo stent door
Jeroen Cornelisz aan Teunis Adriaansz Planteyt; betaald met 42 5,-.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr.101: Teunis Pla nteyt, taxatie
huurwaarde 36,- (was 10,-).
1741-07-23/ 2065 fol.6v: Teunis Ariensz Planteyt, west van A120a . Zoon van Arie Teunisz PLANTEYT (zie IV.5) en Rachel Jacobs.
Gehuwd (1) op 29-jarige leeftijd op 26-07-1711 te Egmond aan Zee met Trijntje Olbrants, geboren te Kamp(erduin), overleden voor 1725 te Egmond aan Zee, dochter van Olbrant Cornelis BROERTJE en Maartje Jacobs.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 14-10-1725 te Egmond aan Zee met Guurtje Gerrits BRUYNING, 43 jaar oud, gedoopt op 04-10-1682 te Egmond aan Zee, overleden op 04-09-1733 te Egmond aan Zee op 50-jarige leeftijd. Zij was ger. lidmaat in 1712 en 1722. Dochter van Gerrit Gerritsz BRUYNING (de Jonge) en Jannetje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rachel Teunis PLANTEYT, gedoopt op 29-05-1712 te Egmond aan Zee. In 1733 deed zij belijdenis (gereformeerd).
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 08-08-1756 te Egmond aan Zee met Cornelis KONING. Hij was kuipersbaas op de Achterdam in Alkmaar.
   2.  Arie Teunisz PLANTEYT (zie VI.19).
   3.  Ariaantje Teunis PLANTEYT, gedoopt op 14-02-1717 te Egmond aan Zee.
   4.  Olbrant Teunisz PLANTEYT, gedoopt op 29-01-1719 te Egmond aan Zee.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Grietje Teunis PLANTEYT, gedoopt op 23-11-1712 te Egmond aan Zee.

 
V.26    Willem Jacobsz PLANTEYT, overleden circa 1747 te Egmond aan Zee, zoon van Jacob Jansz PLANTEYT (de Oudere) (zie IV.17) en Madeleentje Cornelis NIEUWAART.
Kinderen:
   1.  Arent Willemsz PLANTEYT.
   2.  Madeleentje Willems PLANTEYT.
   3.  Aagje Willems PLANTEYT, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 06-11-1763 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1757-03-03/ 2065 fol.229: Hypotheek van 200,- onder verband van oa. huis en erf noordzijde Hereweg, door Aagje Wilmsdr weduwe Jan Schong te Egmond aan Zee tbv. schout Jan Molenbeek (zie ook A182).
1764-01-16/ 2065 fol.307: Kwijtschelding van huis en erf in de Agterstraat door Jan, Huybert, Lijsbet en Annetje Schonk en Job de Graaf als man van Teunisje Schonk, allen kinderen en erfgenamen van wijlen Aagje Wilms te Egmond aan Zee, aan Aris Aalbertsz Krab; betaald met 426,-.
1757-03-03/ 2065 fol.229: Hypotheek van 200 wegens leenschuld tegen 3% onder verband van oa. huis en erf noordzijde Hereweg, door Aagje Wilmsdr weduwe Jan Sching te Egmond aan Zee tbv. schout Jan Molenbeek (zie ook A187a).
1758-09-01/ 2065 fol.238 en 239: Kwijtscheldingen van voorhuys (zuiddeel) en achterhuys (noorddeel) noordzijde Noorderstraat, door Aagje Wilms weduwe Jan Schong te Egmond aan Zee aan resp. Cornelis Coedijk en Dirk Engelen Visbeen te Egmond aan Zee; betaald met resp. 157,- en 80,-.

Gehuwd op 10-05-1722 te Alkmaar met Jan Jansz SCHONG, visser, stuurman(1748), geboren te Egmond aan Zee, overleden op 05-09-1750 te Egmond aan Zee. In 1737 werd hij Rooms-Katholiek.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1733-11-07/ 2064 fol.216: Kwijtschelding van huis en erf in de Noorderstraat, door Crelisje Chrelisdr, aan Jan Schonk te Egmond aan Zee; betaald met 490,- (NB. per abuis vermeld: Beswaart met 400,-, zie fol.217) .
Zoon van Teunisje Alderts.
   4.  Teunisje Willems PLANTEYT. Zij was in 1723 peet bij haar zuster Aagje.
Gehuwd op 11-04-1723 te Alkmaar met Jan Jansz.

 
V.31    Jan Jacobsz PLANTEYT, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1717 te Egmond aan Zee. Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 120.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1706-04-11/ 2064 fol.79v: Kwijtschelding van huis bezuiden de Hereweg, door erfg. Lijsbeth Arisdr aan Jan Jacobsz Planteyt; betaald 260,-. Zoon van Jacob Jansz PLANTEYT (de Oudere) (zie IV.17) en Madeleentje Cornelis NIEUWAART.
Gehuwd voor 1705 met Marijtje Huyberts MOLENBEEK, gedoopt op 01-10-1679 te Egmond aan Zee, overleden voor 1737 te Egmond aan Zee. Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 120.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1731-03-23/ 2064 fol.192: Schultbrief van 100,- leenschuld tegen 4%, waar voor verbonden huis en erf noordzijde Voorstraat, door Marijtje Huybertsdr Molenbeeck weduwe Engek Klaasz Kuyper tbv. schout Gerrit Bruyningh; geroyeert en gedood 22 dec.1736.
1736-10-12/ 2064 fol.235v: Schultbrief van 50,- leenschuld tegen 4% waarvoor verbonden huis noordzijde Hereweg, door Marijtje Molenbeek tbv. Dirk Huybertse van der Hart; afgelost 22 december 1736.
1736-11-13/ 2064 fol.236: Kwijtschelding van huis en halve pet opt Oostend noordzijde Hereweg, door Mr. Huybert Moolenbeeck en Dirk van der Hart als executeurs van de gerepudieerde boedel van Marijtje Molenbeeck, aan Jan Wagenaar en Aelbert Jansen Backer; betaald met 311,-.
Dochter van Huybert Jansz MOLENBEEK (Bakker) en Yslantje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Jansz PLANTEYT (zie VI.30).
   2.  Jacob Jansz PLANTEYT (zie VI.32).
   3.  Madeleentje Jans PLANTEYT, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1754 te Egmond aan Zee. Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 118.
Gehuwd op 27-05-1736 te Egmond aan Zee met Dirk Engelsz VISBEEN, afslager, geboren circa 1710 te Egmond aan Zee, overleden op 25-04-1805 te Egmond aan Zee, begraven te Egmond aan Zee. Hij was landeigenaar; hij legde de 1e steen voor de OK kerk op 10-06-1801.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 118.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1775-03-26/ 2065 fol.438: Kwijtschelding van huis en erf in de Voorstraat (!) zuidzijde Hereweg, door Cornelis Ronge Gul aan Arien Planteyt, Jan Jook, Dirk Visbeen, Gerrit Hoek, Jan Planteyt, Pieter Glas en Aris Krab in compagnie, behoudens het recht het huis binnen een half jaar voor dezelfde
prijs weer te mogen naasten; betaald met 700,-.
V51 Huis en erf (1713: daar 's Lands Welvaren uithangt).
--------------------------------------------------------
1752-04-13/ 2065 fol.161: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat, door Dirk Engelen Visbeen voor de helft en Aalbert Ruys met Visbeen voornoemd als voogden over de minderjarige kinderen van Aalbert Engelen Visbeen, aan Jan Pietersz te Egmond aan Zee; betaald met 235,- . Zoon van Engel Dirksz VISBEEN en Teunisje Aalberts WAGENAAR.
   4.  Engel Jansz PLANTEYT.

 
V.34    Maarten Cornelisz PLANTEYT, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1695 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster Egmond aan Zee:
-----------------------------------
A37 Huis en erf.
----------------
Belending ten oosten A38 (wildernis voor 1670), zuid een gemeen voetpad (1658,
1661) of de Herewg (later: Stroobuurt) als scheiding met A64, we st de Hereweg
of plein (1682) en noord A32-35 (1763, 1801, 1828: A36).
1670-06-01/ 2062 fol.1v-2: Kwijtschelding van huis en erf opt Oo steynde vant
dorp, door:
- Jacob Jansz Planteyt,
- Thijs Rongen, getr. met Anna Jansdr,
- Jan Engelen, getr. met Guyert Jansdr,
- Maerten Cornelisz, zoon van Cornelisje Jacobsdr en wijlen Corn elis Jansz
- Aecht Jacobsdr, dochter van Jacob Jansz alias Jonge Jacob, en
- Annetje Engelen, geass. met haar gekozen voogd Jacob Jansz Pla nteyt,
samen kinderen en erfgenamen van Jan Sijmonsz Planteyt, aan Lour is Aerjensz
te Egmond aan Zee; 40e penning 11:8:12 (betaald over koopsom v an 457,-)
A122 Huis en erf.
-----------------
Belending oost een slop of A123, zuid de Hereweg of Voorstraat ( 1643: Noorder-
straat), west A121 en noord een slop of A159 (1626: A158; tot 17 30 wildernis
of droogvelden).
1682-01-04/ 2062 fol.51-51v: Kwijtschelding van huis met grond n oordzijde
Hereweg door Maarten Cornelisz (Planteyt) voor de ene helft en L ubbert
Cornelisz voor hemzelf en de rato caverend voor de overige erfge namen van
Diewer Crijnen saliger, huisvrouw geweest van eerste comparant, voor de
wederhelft, aan Claas Ariensz Kuyper; 40e penning 6:8:0 (prijs 256,-). Zoon van Cornelis Jansz PLANTEYT (zie IV.26) en Cornelisje Jacobs.
Gehuwd (1) voor 1675 met Dieuwertje KRIJNEN, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1682 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster Egmond aan Zee:
-----------------------------------
A122 Huis en erf.
-----------------
Belending oost een slop of A123, zuid de Hereweg of Voorstraat ( 1643: Noorder-
straat), west A121 en noord een slop of A159 (1626: A158; tot 17 30 wildernis
of droogvelden).
1672-07-10/ NA790-65: Repudiatie van de boedel nagelaten door Pi eter Adri-
aansz de Wit, overl. Egmond aan Zee, door diens broeders en zust ers: Jan
Adriaansz de Wit te Egmond aan Zee mede voor zijn broeders Wille m Ariensz
de Wit te Egmond aan Zee en Jan Adriaansz de Wit te Enkhuysen, e n Louris
Cornelisz Schuytvoerder getr. met Geertje Ariens te Egmond aan d e Hoef, en
nog samen voor de kinderen van Mr. Reyndert Heersz geteelt bij G rietje
Ariens (overl Backum), ten gunste van Diewer Crijnen, wed. Piete r de Wit
voornoemd . Dochter van Krijn Engelsz KRIJNEN en Hillegont Lubberts.
Gehuwd (2) na 1687 met Neeltje Jacobs RICHEL, geboren te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster Egmond aan Zee:
-----------------------------------
V46 Huis en erf.
----------------
Belending oost V41 en V47, zuid de Noorderstraat (of Achterstraa t), west V45
en noord de (Noorder)achterstraat (tegenover V3).
1684-02-24/ 2062 fol.63v-64: Kwijtschelding van huis en erf noor dzijde Noor-
derstraat, met staand en leggend haartijzer, door Engel Jacobsz timmerman,
Cornelis Dirksz en Willem Cornelisz Katwijck als regenten van 't Gasthuys
te Egmond aan Zee als in haar huys genomen hebbend Claas Gerrits z (als
vroegere bewoner en eigenaar van het huis), aan Neeltje Jacobs ( = Richel)
te Egmond aan Zee geass. met haar broeder Leendert Jacobsz; prij s 228,-
te betalen in drie termijnen waarvan de eerste gereet.
1687-09-29/ 2062 fol. 88v-89: Kwijtschelding van huis en erf noo rdzijde Noor-
derstraat, zoals koper reeds bewoont, door Neel Jacobsdr te Egmo nd aan Zee
aan Sijmon Dingenumsz aldaar; 40e penning 6:0:6 (dus prijs 2 40,-). Dochter van Jacob Cornelisz RICHEL en Guurtje Barents.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Antje Maartens PLANTEYT, overleden circa 1751 te Alkmaar. Zij vertrok om het geloof naar Alkmaar en woonde in 1727 als bej .dr. op de
Laat. Zij besprak haar huis in 1727 aan Dirk Cornelisz timmerman te Alkmaar.
Zou hij de vader kunnen zijn van Maarten Dirksz Planteyt te Alkm aar ? (tr. 1e
Lijsbeth Pieters van Bergen; tr. 2e Trijntje van den Berg; zie O RA Alkmaar
171-5 fol.309/1745-01-06.
Historisch Kadaster Egmond aan Zee:
-----------------------------------
A17 Huis en erf.
----------------
Belending oost A15, zuid de wildernis (1690: A48? en 1770: droog velden A53),
west A18 en noord de Hereweg of Voorstraat (1690: A130).
Tot 1770 samen met A15 en A16 (dan belend ten oosten A14).
1730-03-26/ 2064 fol.187v: Kwijtschelding van huis en erf opt Oo stend, door
Antje Maartensdr, meerderjarige dochter te Alkmaar, aan Gerrit D oesz;
betaald met 325,-.
Gehuwd na 1727 met Jacobus van der HOEVEN, overleden voor 1751.

 
VI.13    Sijmon Jacobsz PLANTEYT, gedoopt op 23-08-1722 te Egmond aan Zee, overleden 1760 te Egmond aan Zee. Hij was ger. diaken in 1752-53.
Hij was schepen in 1745-52 en in 1754 tot na 1760.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), we st het
rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorder straat).
1755-06-10/ 2065 fol.213: Kwijtschelding van de helft in huis oo st ven het
raadhuys, door schout Jan Molenbeek getrouwd met Maartje Plantey t, Sijmon
en Jan Planteyt, beide te Egmond aan Zee mede voor Aerjen Schoof getrouwd
met Geertje Planteyt te Alkmaar, samen voor 4/6 part erfgenamen van hun
moeder Haasje Sijmons weduwe Jacobus Planteyt en voor 2/6 als vo ogden over
de minderjarige erfgenamen, aan Aerjen Planteyt, schepen; betaal d met
120,-.
A116 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A117 en A168, zuid de Hereweg of Voorstraat, west A114-115 en
noord A171 (1626: gemene weg; 1679: weg of wildernis).
Aanvankelijk samen met A171 (schuur), belend noord de Hereweg (e n verder nog
onbebouwd?).
1750-05-03/ 2065 fol.137: Kwijtschelding van de helft (of althan s een deel)
van huis noordzijde Hereweg, te verdelen voor schout en schepene n, door
Haasje Sijmons weduwe en boedelhoudster van Jacobus Planteyt, aa n haar zoon
Sijmon Planteyt; prijs 300,-. Zoon van Jacob Ariensz PLANTEYT (zie V.12) en Haasje Sijmons PETTEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 11-05-1749 te Egmond aan Zee met Trijntje Pieters OUDESTAM, geboren te Hargen, overleden op 18-10-1780 te Egmond aan Zee, dochter van Pieter OUDESTAM en Hillegont Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Sijmonsz PLANTEYT (zie VII.1).
   2.  Jacob Sijmonsz PLANTEYT, gedoopt op 20-04-1755 te Egmond aan Zee, overleden op 26-12-1758 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd. Hij is overleden voor de vermelde datum.
   3.  Hillegont Sijmons PLANTEYT, gedoopt op 16-01-1757 te Egmond aan Zee, overleden na 1796 te Egmond aan Zee. Zij deed ger. belijdenis in 1776; lidmaat in 1788.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A68 Huis en erf.
----------------
Belending oost A67, zuid de wildernis, west A69 en noord de Hereweg of Voorstraat.
1797-01-29/ 2066 fol.248: weduwe van Groningen (bruikster?), oost van A69.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1779 te Egmond aan Zee met Anthony van GRONINGEN, begraven op 30-03-1796 te Egmond aan Zee. Hij kwam met attestatie van Assendelft (Nauwerna)
Van beroep schoolmeester te Egmond aan Zee vanaf 13-06-1777 tot zijn dood.
Hij was secretaris van Egmond aan Zee in 1795.
   4.  Jacob Sijmonsz PLANTEYT, gedoopt op 26-12-1758 te Egmond aan Zee.
   5.  Haasje Sijmons PLANTEYT. Zij deed gereformeerd belijdenis in 1768 en was in 1783 peet.
Gehuwd op 03-11-1771 te Egmond aan Zee met Hendrik LANGEDIJK. Hij kwam uit Enkhuysen.

 
VI.15    Jan Jacobsz PLANTEYT, gedoopt op 27-05-1725 te Egmond aan Zee, overleden op 16-10-1780 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd. Van beroep scheepstimmerman, afslager, reder (hij bezat 9 schuit en).
Hij was landeigenaar te Egmond Binnen en Wimmenum.
Hij was diaken van 1749-1750, 1755-1756 en 1758-1759.
Hij was schepen van 1754-1755, 1760-1767, 1769-1776 en van 1779 tot na 1780.
Hij was burgemeester van 1764, 1766-1772 en 1775. Voorts was hij Gasthuis-
vader.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), we st het
rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorder straat).
1755-06-10/ 2065 fol.213: Kwijtschelding van de helft in huis oo st ven het
raadhuys, door schout Jan Molenbeek getrouwd met Maartje Plantey t, Sijmon
en Jan Planteyt, beide te Egmond aan Zee mede voor Aerjen Schoof getrouwd
met Geertje Planteyt te Alkmaar, samen voor 4/6 part erfgenamen van hun
moeder Haasje Sijmons weduwe Jacobus Planteyt en voor 2/6 als vo ogden over
de minderjarige erfgenamen, aan Aerjen Planteyt, schepen; betaal d met
120,-.
A168 Huis en erf.
-----------------
Belending oost de Hereweg of slop (tegenover A119), zuid A117, w est A116 en
A171 en noord A169.
Tot 1709 samen met A117, zie aldaar; daarna afgesplitst samen me t A169 en
A170.
1775-03-26/ 2065 fol.438: Kwijtschelding van huis en erf in de V oorstraat (!)
zuidzijde Hereweg, door Cornelis Ronge Gul aan Arien Planteyt, J an Jook,
Dirk Visbeen, Gerrit Hoek, Jan Planteyt, Pieter Glas en Aris Kra b in com-
pagnie, behoudens het recht het huis binnen een half jaar voor d ezelfde
prijs weer te mogen naasten; betaald met 700,-. Zoon van Jacob Ariensz PLANTEYT (zie V.12) en Haasje Sijmons PETTEN.
Ondertrouwd op 01-05-1752 te Egmond aan Zee met Seuwtje Pieters BOON, geboren te De Waal (Texel), overleden op 20-03-1768 te Egmond aan Zee. Zij is overleden voor de vermelde datum.
Zij was de zuster van Jan Pietersz Boon, ontvanger der verpondin g te Texel.
Zij kwam in 1752 met attestatie van Texel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje Jans PLANTEYT, gedoopt op 27-01-1754 te Egmond aan Zee, overleden voor 1824. Zij deed belijdenis in 1775 en was peet tot 1797 bij haar zuster Rachel.
Ondertrouwd op 07-05-1784 te Egmond aan Zee met Jacob van BAARS, overleden op 05-01-1817 te de Rijp. Hij kwam uit de Rijp.
   2.  Haasje Jans PLANTEYT, gedoopt op 28-08-1757 te Egmond aan Zee, overleden voor 1824. Zij deed ger. belijdenis in 1779.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-07-1784 te Egmond aan Zee met Gerrit DEUTECOM, geboren te de Rijp, overleden voor 1824. Hij was landeigenaar te Egmond aan de Hoef.
Hij woonde te Schagen van 1786-1801. Zoon van Aagje GLARIMANS.
   3.  Rachel Jans PLANTEYT, gedoopt op 21-11-1759 te Egmond aan Zee, overleden op 19-11-1822 te Egmond aan Zee op 62-jarige leeftijd. Zij deed ger. belijdenis in 1780.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18-07-1784 te Egmond aan Zee met Jacob Leendertsz PLUYMGRAAF (Pluym), geboren te Katwijk aan Zee, begraven op 20-04-1805 te Egmond aan Zee. Hij was ger. lidmaat in 1788.
Hij was schepen in 1791-95 en 1805.
Hij was ontvanger van het lastgeld van verse haring (1802)>, zoon van Leendert PLUYMGRAAF.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 14-06-1806 te Egmond aan Zee met Jacob Ariensz GROOT, 49 jaar oud, gedoopt op 16-01-1757 te Egmond aan Zee, overleden op 22-03-1808 te Egmond aan Zee op 51-jarige leeftijd. Hij deed ger. belijdenis in 1779; lidmaat in 1788.
Hij was schepen van 1805 tot zijn dood. Zoon van Arie Jacobsz GROOT en Ytje Jans van DIJK.
   4.  Pieter Jansz PLANTEYT, gedoopt op 01-01-1762 te Egmond aan Zee, overleden op 15-10-1780 te Egmond aan Zee op 18-jarige leeftijd, begraven op 17-10-1780 te de NH kerk te Egmond aan Zee.
   5.  Lijsbeth Jans PLANTEYT, gedoopt op 20-02-1764 te Egmond aan Zee.
Ondertrouwd op 02-04-1791 te Egmond aan Zee met Aldert GEEL.

 
VI.19    Arie Teunisz PLANTEYT, gedoopt op 14-01-1714 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 14-10-1781 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Hij was landeigenaar te Egmond aan de Hoef en Egmond Binnen. In 1735 deed hij belijdenis (gereformeerd). In 1740-1743 en 1750-1751 was hij diaken; in 1765-1765 ouderling. In 1737, 1739-1740, 1745-175-, 1752-1763 en 1765 tot aan zijn dood was hij schepen. In 1763 was hij Gasthuisvader.
Vervolg brongegevens:
---------------------
ORA Egmond aan Zee: 2057-99/1776-10-06 (voogd); 2057-113/1780-10-20 (voogd); 2057-118/1781-10-15 (voogdij); 2075-16/1781-11 (boedelinventaris) ORA Binnen Egmonden: 2123-33/1748-02-26 (contract, handtekening); 2126-B48/ 1775-12-22 (transport) NA Alkmaar: NAA576-90/1758-02-26 (testament); NAA580-48/1763-12- 30 (huw. voorwaarden); NAA674-84/1768-10-07 (testament; in dit testament word en de testamentaire voogden Jan Jook en Jan Planteyt belast met de opdracht om na zijn dood over te gaan tot aankoop en oprichting van een Gods-Provenhuis voor drie tot vier oude arme mannen danwel vrouwen, waarvan zijzelf regenten zullen zijn. Het is onduidelijk of het ook zover kwam, maar mogelijk zijn het de huizen A235-238 geworden, die in maart 1782 voor het eerst worden genoemd als armenhuisjes en door de armenvoogden zijn beheerd.)
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), west hetrechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorderstraat).
1755-06-10/ 2065 fol.213: Kwijtschelding van de helft in huis oost ven het raadhuys, door schout Jan Molenbeek getrouwd met Maartje Planteyt, Sijmon en Jan Planteyt, beide te Egmond aan Zee mede voor Aerjen Schoof getrouwd met Geertje Planteyt te Alkmaar, samen voor 4/6 part erfgenamen van hun moeder Haasje Sijmons weduwe Jacobus Planteyt en voor 2/6 als voogden over de minderjarige erfgenamen, aan Aerjen Planteyt, schepen; betaald met 120,-.
1780-07-01/ 2066 fol.8: Arie Planteyt, west (en zuid?) van A94.
1781-10-15/ 2075-16: Staat en inventaris van alle goederen nagelaten bij Arie Planteyt, overleden te Egmond aan Zee 14 okt.1781, opgemaakt door diens weduwe Antje Jansdr (Koedijk): oa. huis en erve zuidzijde Hereweg beoosten het raadhuis.
De boedel bestond verder uit: landerijen te Egmond Binnen, kad. A126, A144, A156, A157, A159, A177, A179, A180, A182, C295, C304-306 en huizen te Egmond aan Zee A119, A168-170 en A160; 12 obligaties ter waarde van 14850 en aan gereed geld 6537:17:0; negen schuiten varend voor de wal ter visvangst met stuurlui Pieter Buys, Jop Cornelisz, Cornelis Stoffele, Jan Schol, Jacob Schol, Joost Groen, Arie Reyne, Wullem Wijker en Dirk Half en nog een oude schuit in het duin leggend om te slopen; wat huisraad: 3 bedden, een kast, een kantoortafel, 10 schilderijen, 2 spiegels, 3 porcelijn kastjes, hoekbuffet, 2 banken, 2 tafels, lessenaar met bijbel, 18 stoelen, 28 wandschotels en enige koppen.
Planteyt had bij testament van 7 okt.1768 (NAA674-84, not. P. de Lange) aan zijn vrouw hun huis en inboedel en een lijfrente van 100,- per jaar besproken en bepaald dat de voogden Jan Planteyt en Jan Jook moest en aankopen en oprichten een Gods Provenhuis voor 3 tot 4 oude mannen of vrouwen.
A118 Timmerloods en erf met
A119 Huis en erf.
---------------------------
Belending oost A120a, zuid de Hereweg of Voorstraat, west een steeg (als scheiding met A117 en A168), en noord A165 (en A166; tot 1711 nog wildernis). De timmerschuur werd vermoedelijk pas na 1711 gebouwd, maar is in de transporten nergens vermeld. Het huis is al wel aangegeven op de kaart van 1664.
1773-02-10/ 2065 fol.417: Arie Planteyt, west van A120a.
1781-11 / 2075-16 fol.6: Boedelstaat van Arie Planteyt: Huis en erve noordzijde Voorstraat.
A168 Huis en erf.
-----------------
Belending oost de Hereweg of slop (tegenover A119), zuid A117, west A116 en
A171 en noord A169.
Tot 1709 samen met A117, zie aldaar; daarna afgesplitst samen met A169 en A170.
1775-03-26/ 2065 fol.438: Kwijtschelding van huis en erf in de Voorstraat (!)
zuidzijde Hereweg, door Cornelis Ronge Gul aan Arien Planteyt, Jan Jook,
Dirk Visbeen, Gerrit Hoek, Jan Planteyt, Pieter Glas en Aris Krab in com-
pagnie, behoudens het recht het huis binnen een half jaar voor dezelfde
prijs weer te mogen naasten; betaald met 700,-.
1781-06 / 2066 fol.25: Kwijtschelding van huis en erf, door de gezamenlijke
afslagers te Egmond aan Zee verkocht bij openbare veiling (2080-22) aan
Arie Planteyt te Egmond aan Zee (borgen Jan Langevelt, Jan Molenbeek);
betaald met 330,-.
1781-10-14/ 2075-16: Boedelstaat van wijlen Arie Planteyt fol.6: huys en erve bewesten het glop, nog onbetaalt.
Zoon van Teunis Ariensz PLANTEYT (zie V.17) en Trijntje Olbrants.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 15-01-1764 te Egmond aan Zee met Antje Jans KOEDIJK, 30 jaar oud, gedoopt op 10-01-1734 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 08-07-1804 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Zij deed ger. belijdenis in 1759; lidmaat in 1788.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), we st het
rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorder straat).
1781-10-15/ 2075-16: Staat en inventaris van alle goederen nagel aten bij Arie
Planteyt, overleden te Egmond aan Zee 14 okt.1781, opgemaakt doo r diens
weduwe Antje Jansdr (Koedijk): oa. huis en erve zuidzijde Herewe g beoosten
het raadhuis.
1804-10-14/ 2067 fol.89: weduwe Arie Plantijd, west van A94.
A242 Huis en erf.
-----------------
Belending oost (een weg of slop naast) A23, zuid de Hereweg of N oorderstraat,
west een weg of A222 en noord A241.
Nieuw gebouwd circa 1749.
1791-01-23/ 2066 fol.143: Kwijtschelding van huis en erf noordzi jde Noorder-
straat, door Antje Koedijk weduwe Arie Planteyt en Stijntje Koed ijk weduwe
Cornelis Ham, als zusters, en Jacob Jansz Schol als man van Jann etje Reyers
Koedijk, Arie Cornelisz van der Plas als man van Rachel Reyers K oedijk en
Klaas Half als man van Rachel Cornelis koedijk, als broeders kin deren, te-
samen erfgenamen van wijlen (Rachel) Jan(s) Koedijk, allen te Eg mond aan
Zee, aan Jacob Jansz Schol voornoemd; betaald met 365,-.
Zij deed ger. belijdenis in 1759; lidmaat in 1788.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), we st het
rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorder straat).
1781-10-15/ 2075-16: Staat en inventaris van alle goederen nagel aten bij Arie
Planteyt, overleden te Egmond aan Zee 14 okt.1781, opgemaakt doo r diens
weduwe Antje Jansdr (Koedijk): oa. huis en erve zuidzijde Herewe g beoosten
het raadhuis.
1804-10-14/ 2067 fol.89: weduwe Arie Plantijd, west van A94.
A242 Huis en erf.
-----------------
Belending oost (een weg of slop naast) A23, zuid de Hereweg of N oorderstraat,
west een weg of A222 en noord A241.
Nieuw gebouwd circa 1749.
1791-01-23/ 2066 fol.143: Kwijtschelding van huis en erf noordzi jde Noorder-
straat, door Antje Koedijk weduwe Arie Planteyt en Stijntje Koed ijk weduwe
Cornelis Ham, als zusters, en Jacob Jansz Schol als man van Jann etje Reyers
Koedijk, Arie Cornelisz van der Plas als man van Rachel Reyers K oedijk en
Klaas Half als man van Rachel Cornelis koedijk, als broeders kin deren, te-
samen erfgenamen van wijlen (Rachel) Jan(s) Koedijk, allen te Eg mond aan
Zee, aan Jacob Jansz Schol voornoemd; betaald met 365,-. Dochter van Jan Cornelisz KOEDIJK en Rachel Jacobs ROOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Ariens PLANTEYT, gedoopt op 02-12-1764 te Egmond aan Zee, overleden voor 1767 te Egmond aan Zee.
   2.  Trijntje Ariens PLANTEYT, gedoopt op 26-06-1767 te Egmond aan Zee, overleden op 08-11-1826 te Egmond aan Zee op 59-jarige leeftijd. In 1790 deed zij belijdenis (gereformaard).
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 01-11-1806 te Egmond aan Zee met Jr. Jan Jansz SCHIPPER, 37 jaar oud, timmerman, gedoopt op 11-01-1769 te Egmond aan Zee, overleden op 20-11-1851 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Hij deed ger. belijdenis in 1790.
Hij is kinderloos overleden. Zoon van Sr. Jan Jansz SCHIPPER, timmerman, metselaar, en Guurtje Dirks van der HART.
   3.  Teunis Ariensz PLANTEYT (zie VII.22).
   4.  Jan Ariensz PLANTEYT (zie VII.24).

 
VI.30    Cornelis Jansz PLANTEYT, geboren circa 1700 te Egmond aan Zee, overleden voor 1780 te Egmond aan Zee. In 1737 werd hij Rooms-Katholiek. Zoon van Jan Jacobsz PLANTEYT (zie V.31) en Marijtje Huyberts MOLENBEEK.
Gehuwd voor 1733 met Guurtje Engels BEK, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1764 te Egmond aan Zee, dochter van Engel Jansz BEK en Jobje Cornelis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reyn Engelsz PLANTEYT, gedoopt op 28-08-1733 te Egmond aan Zee.
   2.  Engel Cornelisz PLANTEYT (zie VII.27).
   3.  Jan Cornelisz PLANTEYT (zie VII.29).
   4.  Marijtje Cornelis PLANTEYT, gedoopt op 22-10-1736 te Limmen, overleden op 14-11-1807 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd. Zij was Rooms-Katholiek te Egmond Binnen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-04-1765 te Egmond aan Zee met Jan Dirksz SWART, 29 jaar oud, gedoopt op 07-10-1735 te Alkmaar, overleden op 14-01-1804 te Egmond aan de Hoef op 68-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jansz SWART en Aaltje Everts.
   5.  Jobje Cornelis PLANTEYT, overleden 1751 te Egmond aan Zee.

 
VI.32    Jacob Jansz PLANTEYT, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 01-06-1781 te Egmond aan Zee, zoon van Jan Jacobsz PLANTEYT (zie V.31) en Marijtje Huyberts MOLENBEEK.
Gehuwd (1) voor 1733 met Lijsbeth Engels POL, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1742 te Egmond aan Zee, dochter van Engel Jacobsz POL en Trijntje Floris KOOPMAN.
Gehuwd (2) op 01-09-1743 te Egmond aan Zee met Marijtje Ysbrants KONIJN, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 16-12-1781 te Egmond aan Zee, dochter van Ysbrant Jansz KONIJN en Huybertje Broers.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan Jacobsz PLANTEYT, mandemaker, geboren op 02-09-1733, overleden op 30-12-1812 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A59 Droogschuur (of huis en erf).
---------------------------------
Belending oost, zuid de wildernis, west de wildernis of A60 en noord de Stroobuurt (als scheiding met A48, A49 en A52).
1782-09- / 2066 fol.46: Jan Jacobsz Planteyt, oost van A60.
1797-06-25/ 2066 fol.252: Jan Jacobsz Planteyt, oost van A60.
1797-10-08/ 2066 fol.258: een schuur, oost van A60.
1801-11-11/ 2076 fol.35: Jan Jacobsz Planteyt benoemt tot testamentair erfgenaam Klaas Engelen en huisvrouw Marijtje Engelen Konijn.
A61 Huis en erf.
----------------
Belending oost A60, zuid de wildernis, west A62 en noord de Hereweg of Stroobuurt (1691: lijweg).
1782-09 / 2066 fol.46: Jan Jacobsz Planteyt, west van A60.
1797-10-08/ 2066 fol.258: Jan Jacobsz Planteyd, west van A60.
1801-11-22/ 2076 fol.35: Marijtje Engelen Konijn en haar man Klaas Engelen zijn testamentair erfgenamen van Jan Jacobsz Planteyt.
   2.  Engel Jacobsz PLANTEYT, geboren circa 1736 te Egmond aan Zee, overleden voor 1765.
   3.  Aalbert Jacobsz PLANTEYT (Duyn) (zie VII.37).
   4.  Aagje Jacobs PLANTEYT, gedoopt op 23-02-1742 te Egmond aan Zee.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Marijtje Jacobs PLANTEYT, gedoopt op 09-09-1747 te Egmond aan Zee.

 
VII.1    Pieter Sijmonsz PLANTEYT, gedoopt op 12-11-1752 te Egmond aan Zee, overleden voor 1783 te Egmond aan Zee. Van beroep was hij waarschijnlijk scheepstimmerman.
In 1774 deed hij belijdenis.
Hij was nog in leven in februari 1781 en is omgekomen op de buitenvaart (zie archief Kerkeraad Egmond aan Zee)
Oud Rechterlijk Archief van de Binnen Egmonden:
-----------------------------------------------
2126-B94 /1776-06-30: Pieter Sijmonsz werd uitgescholden voor een "uitgereden weerlicht, die al de vrouluy afnaayt en afgeneukt heeft, daarvan hij zo bleek ziet en niet werken kan".
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A57 Droogschuur.
----------------
Belending oost, west en noord de wildernis, en zuid het zuiderste vuurboetsduin met de baak (1803 noord: A6-7).
1780-11- / 2075-11: Staat en inventaris van de goederen nagelaten door Gerrit Hoek (overl. 12 oktober 1780) en zijn weduwe Trijn Pietersdr Oudestam (overl. 18 oktober 1780), gedaan door Pieter Sijmonsz Planteyt en Anth. van Groningen op verzoek van Jan Graafsant en Jan Schipper te Egmond aan Zee en Dirk Hoek te Scheveningen als executeurs/voogden over Lijsbeth Gerritsdr Hoek (aangesteld door het gerecht op 19 november 1780, ORA 2057- 111, voogdijacte) oa. Timmermansschuur bij het vuurboetsduyn (en twee visschuitjes bevaren door Jan Cornelisz en Arie Engele; zie ook A135 en A144).
1781-01- / 2066 fol.14: Kwijtschelding van oa. een timmerschuur bij 't vuurboetsduyn, door de erfg. van Gerrit Hoek en Trijntje Pieters Oudestam, aan Pieter Sijmonsz Planteyt; betaald met 350,-.
1781-02-18/ 2066 fol.17: Hypotheek van 600,- wegens lening tegen 2±% rente, af te betalen met tenminste 50,- jaarlijks, onder verband van de timmerschuur met alles daarom en bij staande, door Pieter Sijmonsz Planteyt tbv. Jan Dekker te Egmond Binnen. Zoon van Sijmon Jacobsz PLANTEYT (zie VI.13) en Trijntje Pieters OUDESTAM.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-10-1775 te Egmond aan Zee met Geertje Cornelis RUYTER (Schuyt), geboren te Nieuwe Niedorp ? Overleden op 23-08-1801 te Egmond aan Zee. Zij werd ook Geertje Cornelis Schuyt genoemd (naar haar stiefvader).
Zij kwam met attestatie van Egmond Binnen in 1776 en werd in 1788 ger.lidmaat. Volgens de huwelijksakte van zoon Koendert (1818) zou zij zijn overleden op 22-07-1798, maar dit is de overlijdensdatum van Teunis Koendertsz; Geertje Schuyt was in 1801 nog peet bij haar dochter Pietertje Pieters Planteyt.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A57 Droogschuur.
----------------
Belending oost, west en noord de wildernis, en zuid het zuiderste vuurboetsduyn met de baak (1803 noord: A6-7).
1785-03-30/ 2080-56 en 2066 fol.81: Openbare veiling en transport van een timmerschuur, door Geertje de Ruyter wed. Pieter Sijmonsz Planteyt te Egmond aan Zee, aan (Jan Schipper voor?) Gerrit Deutecom, wonend in de Rijp; betaald met 250,- (te betalen aan Pieter de Wolf in mindering van de
schuld als hiervoor genoemd). Dochter van Cornelis RUYTER en Geertje Gerrits de GEUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sijmon Pietersz PLANTEYT, gedoopt op 08-09-1776 te Egmond aan Zee.
   2.  Pietertje Pieters PLANTEYT, gedoopt op 01-03-1778 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 30-03-1839 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 61-jarige leeftijd. Op 18 september 1795 (imp.tr. Egmond aan Zee) ging zij in ondertrouw met Franciscus Dirksz, jm van Noord-Pein (?) in Frans Vlaanderen, distr. Eizebroek dept. Noorden, maar het huwelijk werd verhinderd door de Franse generaal te Alkmaar.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 08-09-1797 te Egmond aan Zee met Jacob Klaasz WIJKER, 29 jaar oud, gedoopt op 16-12-1767 te Egmond aan Zee, overleden op 17-07-1804 te Egmond aan Zee op 36-jarige leeftijd, begraven te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A184b Huis en erf.
------------------
Belending oost A185 of een slop, zuid A184a (1747: Noorderstraat), west A182 (en A183?), en noord de Achter-of Noorderstraat.
1801-10-17/ 2066 fol.330: Jacob Klaasz Wijker (bruiker?), west van A185.
Zoon van Klaas Ariensz WIJKER, visser, stuurman(1776), en Marijtje Jacobs GLAS.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 26-10-1805 te Egmond aan Zee met Jan Jansz de GROOT, 47 jaar oud, timmerman, gedoopt op 04-12-1757 te Egmond aan Zee, overleden na 1814 te Egmond aan Zee. Hij deed ger. belijdenis in 1733; lidmaat in 1788.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A224 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A223, zuid de Achterstraat, west A225 en noord de Berg (maar in 1768 zuid en noord nog wildernis?). Nieuwbouw van rond 1745.
1805-04-15/ 2067 fol.101: Kwijtschelding van huis en erf in de Achterstraat bij de Berg, door Johannes Glasbergen en NN als executeurs exta stamento in de boedel van Aalbert Plantijd en Grietje Jans Groen, echtelieden, beide overleden Egmond aan Zee, aan Jan Jansz de Groot; betaald met 225:10:0. Zoon van Jan Cornelis de GROOT (Groot) en Guurtje Cornelis AFSLAGER.
   3.  Klaartje Pieters PLANTEYT, gedoopt op 03-10-1779 te Egmond aan Zee, overleden op 16-11-1785 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd.

 
VII.22    Teunis Ariensz PLANTEYT, reder, koopman, gedoopt op 30-07-1769 te Egmond aan Zee, overleden op 22-08-1849 te Egmond aan Zee op 80-jarige leeftijd. Hij deed belijdenis in 1789.
Hij was burgemeester van 1794-1795 en in 1807.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A118 Timmerloods en erf met
A119 Huis en erf.
---------------------------
Belending oost A120a, zuid de Hereweg of Voorstraat, west een steeg (als scheiding met A117 en A168), en noord A165 (en A166; tot 1711 nog wildernis). De timmerschuur werd vermoedelijk pas na 1711 gebouwd, maar is in de transporten nergens vermeld. Het huis is al wel aangegeven op de kaart van 1664.
1807-07-29/ 2067 fol.154: Teunis Plantijdt, west van A120a.
1832 / kad.legger A118: timmerloos en erf 0,0186 ha, Teunis Planteydt, reder.
A119: huis en erf 0,0134 ha, idem
A167 Huis (en erfje).
---------------------
Belending oost A160a, zuid A120a (1786: A119), west de steeg of Hereweg en noord A166 (en A160; 1776-78: Hereweg!; 1786-90: A165!). Gebouwd begin 18e eeuw.
1832-10-11/ REO74-49 (notaris J. Schoehuizen, 6 okt.1832): Transport van huis en erf nr.145, door Cornelia Vuyl, eerder weduwe Leendert Dekker en laatst van Dirk Vuyl (voor de helft), en Klaas Dekker, visser te Egmond aan Zee,enig erfgenaam van zijn vader Leendert Dekker voornoemd (voor de wederhelft), aan Teunis Planteydt, koopman te Egmond aan Zee; prijs 25,-. Zoon van Arie Teunisz PLANTEYT (zie VI.19) en Antje Jans KOEDIJK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-08-1794 te Egmond aan Zee met Sieuwtje Cornelis BAK, 21 jaar oud, gedoopt op 15-08-1772 te Uitgeest, overleden op 28-10-1839 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Zij is overleden op adres Voorstraat 109. Dochter van Cornelis Frederiksz BAK en Klaasje Cornelis VIERHUYSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje Teunis PLANTEYT, gedoopt op 23-04-1795 te Egmond aan Zee, overleden op 26-02-1796 te Egmond aan Zee, 309 dagen oud.
   2.  Klaasje Teunis PLANTEYT, gedoopt op 26-12-1796 te Egmond Binnen, overleden op 27-10-1861 te Egmond aan Zee op 64-jarige leeftijd. Zij is ongehuwd overleden.
   3.  Antje Teunis PLANTEYT, gedoopt op 19-08-1798 te Egmond aan Zee, overleden op 26-02-1874 te Egmond aan de Hoef op 75-jarige leeftijd, begraven te NH kerk Egmond aan de Hoef.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18-11-1818 te Egmond aan Zee met Adriaan VEENHUYSEN, 19 jaar oud, gedoopt op 16-06-1799 te Egmond Binnen, overleden op 27-10-1861 te Egmond aan de Hoef op 62-jarige leeftijd, begraven te NH kerk Egmond aan de Hoef. Hij kwam van Egmond aan de Hoef. Zoon van Joachim VEENHUYSEN en Cornelia Helena HANEDOES.
   4.  Cornelis Teunisz PLANTEYT, gedoopt op 26-05-1801 te Egmond aan Zee, overleden op 12-08-1801 te Egmond aan Zee, 78 dagen oud.
   5.  Cornelis Teunisz PLANTEYT (zie VIII.11).
   6.  Arie Teunisz PLANTEYT, gedoopt op 26-02-1807 te Egmond aan Zee, overleden op 24-05-1807 te Egmond aan Zee, 87 dagen oud.
   7.  Rachel Teunis PLANTEYT, gedoopt op 26-02-1807 te Egmond aan Zee, overleden op 30-10-1888 te Egmond aan de Hoef op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 16-05-1830 te Egmond aan Zee met Anthony Christiaansz (van) EGMOND, 23 jaar oud, gedoopt op 24-04-1807 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 05-04-1864 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 56-jarige leeftijd. Van beroep broodbakker te Egmond aan Zee.
Van beroep broodbakker te Egmond aan Zee. Zoon van Christiaan Ariensz (van) EGMOND en Trijntje van GRONINGEN.
Gehuwd (2) met Jacob KOOY.

 
VII.24    Jan Ariensz PLANTEYT, gedoopt op 20-05-1773 te Egmond aan Zee, overleden op 17-12-1845 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd. Van beroep was hij reder en winkelier (van 1832-1836).
Hij deed ger. belijdenis in 1795.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A95 Huis en erf.
----------------
Belending oost A94, zuid het schoolglop of V205 (1754: V203), we st het
rechthuis V234b en noord de Hereweg of Voorstraat (1627: Noorder straat).
1809-03-19/ 2068 nr.24: Kwijtschelding (op zegel van 6 stuiver) van een deel
van huis Voorstraat nr.3, getimmerd tot een paardestal, annex te n oosten
een woninkje thans bewoond door Jacob Ham en ten noorden van het resterend
deel van verkoper onder een dak, door Jan Plantijdt te Egmond aa n Zee aan
Jacob Weymar, wijnkoper te Alkmaar en Cornelis Zonneveld, broodb akker te
Egmond aan de Hoef; betaald met 90,- op conditie dat wanneer h et onver-
kochte deel geheel bouwvallig wordt, de looyen goot of kiel van verkoper(s)
is zonder dat schade aan de buren mag worden toegebracht. Zoon van Arie Teunisz PLANTEYT (zie VI.19) en Antje Jans KOEDIJK.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 01-11-1806 te Egmond aan Zee met Maria Ariens van EGMOND, 28 jaar oud, gedoopt op 07-12-1777 te Egmond Binnen, overleden op 02-02-1856 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Zuiderstraat. Dochter van Adrianus Jacobsz van EGMOND en Christina Johanna de KRAAY.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie PLANTEYT, gedoopt op 06-12-1807 te Egmond aan Zee. Van beroep broodbakker te Egmond aan Zee.
Gehuwd 1832 met Catharina Jacobs STROOBACH, geboren te Uitgeest, dochter van Jacob STROOBACH en Jannetje KRIJTER.
   2.  Christina Johanna PLANTEYT, gedoopt op 17-10-1809 te Egmond aan Zee, overleden op 20-01-1849 te Egmond aan Zee op 39-jarige leeftijd. Zuj werd gereformeerd gedoopt.
Gehuwd 1832 te Egmond aan Zee met Gerrit Cornelisz de GROOT, viskoper, gedoopt op 24-02-1808 te Egmond aan Zee, zoon van Cornelis Jacobsz de GROOT en Cornelisje Aalberts WIJKER.
   3.  Antje PLANTEYT, gedoopt 1813 te Egmond aan Zee.
Gehuwd op 11-12-1836 te Egmond aan Zee met Cornelis Gerritsz HALF, 29 jaar oud, schoolmeester te Wimmenum, gedoopt op 31-08-1807 te Egmond aan Zee, zoon van Gerrit Cornelisz HALF en Jannetje Jans KIKKERT.

 
VII.27    Engel Cornelisz PLANTEYT, gedoopt op 27-10-1734 te Limmen, overleden op 19-02-1787 te Alkmaar ? op 52-jarige leeftijd. Hij woonde sinds 1785 te Alkmaar. Zoon van Cornelis Jansz PLANTEYT (zie VI.30) en Guurtje Engels BEK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-04-1765 te Egmond aan Zee met Marijtje Jans DROOG, geboren te Akersloot, overleden na 1776.
Uit dit huwelijk:
   1.  Geertruy Engels PLANTEYT, gedoopt circa 1766, overleden voor 1771.
   2.  Jan Engelsz PLANTEYT, geboren circa 1767, overleden circa 1768.
   3.  Jan Engelsz PLANTEYT, geboren 1768.
Gehuwd op 13-12-1795 te Alkmaar met Christina BORST.
   4.  Dirk Cornelisz PLANTEYT, geboren 1769, overleden circa 1770.
   5.  Dirk Cornelisz PLANTEYT, geboren 1770.
   6.  Geertruy Cornelis PLANTEYT, geboren 1771, overleden circa 1772.
   7.  Geertruy Cornelis PLANTEYT, geboren 1773.
   8.  Willem Cornelisz PLANTEYT, geboren 1773.
   9.  Cornelis Cornelisz PLANTEYT, geboren 1776.

 
VII.29    Jan Cornelisz PLANTEYT, geboren circa 1735 te Egmond aan Zee, overleden op 25-09-1763 te Egmond aan Zee, zoon van Cornelis Jansz PLANTEYT (zie VI.30) en Guurtje Engels BEK.
Gehuwd (1) op 20-01-1759 te Alkmaar met Antje Andries de LEEUW, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1761, dochter van Andries Maartensz de LEEUW.
Gehuwd (2) op 12-04-1761 te Egmond aan Zee met Appolonia Dirks (Leentje) GROEN, 27 jaar oud, gedoopt op 20-09-1733 te Limmen. Haar geboortedatum is niet geheel zeker. Dochter van Dirk Sijmonsz GROEN en Antje Dirks.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Trijntje Jans PLANTEYT, gedoopt op 16-04-1759 te Alkmaar.
   2.  Trijntje Jans PLANTEYT.

 
VII.37    Aalbert Jacobsz PLANTEYT (Duyn), gedoopt op 21-10-1739 te Egmond aan Zee, overleden op 12-03-1800 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Hij was landeigenaar.
Van 1796 tot maart 1798 was hij Schepen.
Hij had een grafsteen bij de NH-kerk in Egmond aan Zee.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A200 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A210, zuid de (Noorder!)straat of Mossenbuurt, west A199 en noord de wildernis. Rond 1739 nieuw gebouwd.
1776-05-01/ 2065 fol.456: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat, verkocht bij openbare veiling (2080-5/ 9 juni 1776?) door:
- Pieter Al (= Hendriksz van Tol) weduwnaar Teunisje Koenderts als vader voor zijn minderjarige kinderen,
- Pieter Klaasz (van Tooren) als man van Jannetje Koenderts,
- Teunis Coendertsz (Broek), en
- Aalbert Jacobsz Planteyt en Hendrik Leendertsz Wijker als (oom) voogd over de drie minderjarige kinderen van wijlen Coendert Teunisz, tesamen erfgenamen van Coendert Teunisz, allen te Egmond aan Zee , aan Huybert van der Hart (met borgen Albert Afslager en Jan Visbeen); betaald met 400,- (de oost en westbelending zijn verwisseld).
A216 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A217, zuid de Hereweg of Noorderstraat, west een lijweg of A215 en noord de wildernis (of A203).
Nieuw gebouwd in 1747.
1784- / 2066 fol.74: Kwijtschelding van huis en erf, verkocht bij openbare veiling (2080-53) door Mejuffr. Aaan N, huisvrouw Simon Crijgsman wonend te Amsterdam namens haar man, aan (Aalbert Planteyt) namens Aalbert Jansz te Egmond aan Zee (met borgen Jan Hendriksz Wijker en Jacob de Wolf); betaald met 305,-.
A217 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A218, zuid de Hereweg of Noorderstraat, west A216 en de weg en noord A226.
Tot 1754 waarschijnlijk samen met A218.
1780-04-16/ 2066 fol.3: Kwijtschelding van huis en erf noordzijde Noorderstraat, door Ysbrand (Cornelisz) Knijn, Arie Crap en Aalbert Jac obsz Planteyt te Egmond aan Zee als voogden over de minderjarige kinderen van Engel Ysbrantsz Knijn en Huybertje Cornelisdr, verkocht bij openbare veiling (2080-20) aan Jacob ham (met borgen Cornelis Ham en Jan Ysbrantsz); betaald met 550,-. Zoon van Jacob Jansz PLANTEYT (zie VI.32) en Lijsbeth Engels POL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17-05-1767 te Egmond aan Zee met Grietje Jans GROEN, 25 jaar oud, gedoopt op 18-03-1742 te Egmond aan Zee, overleden op 26-01-1803 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Zij had een grafsteen bij de NH-kerk te Egmond aan Zee. Dochter van Jan Gleyne GROEN en Barber Sijmons.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel Aalbertsz PLANTEYT, gedoopt op 11-05-1768 te Egmond aan Zee, overleden voor 1770 te Egmond aan Zee.
   2.  Engel Aalbertsz PLANTEYT, gedoopt op 28-01-1770 te Egmond aan Zee, overleden voor 1778 te Egmond aan Zee.
   3.  Lijsbeth Aalberts PLANTEYT, gedoopt op 26-09-1772 te Egmond aan Zee.
   4.  Engel Aalbertsz PLANTEYT, gedoopt op 13-10-1778 te Egmond aan Zee, overleden op 15-10-1778 te Egmond aan Zee, 2 dagen oud.
   5.  Jan Aalbertsz PLANTEYT, gedoopt op 16-08-1780 te Egmond aan Zee.

 
VIII.11    Cornelis Teunisz PLANTEYT, gedoopt op 23-07-1802 te Egmond aan Zee, overleden op 22-02-1874 te Krommenie op 71-jarige leeftijd, zoon van Teunis Ariensz PLANTEYT (zie VII.22) en Sieuwtje Cornelis BAK.
Gehuwd 1829 met Diewertje KUIPER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis PLANTEYT, geboren op 27-03-1829 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Voorstraat 121.
Van beroep was hij directeur van de NZHRM van 1852-1877.
Op 8 mei 1833 legde hij de eerste steen van de Zuidervuurtoren t e Egmond aan
Zee.
Gehuwd 1852 met Elisabeth PEEK.
   2.  Dirk Kuiper PLANTEYT, geboren 1830 te Egmond aan Zee, overleden op 27-11-1836 te Egmond aan Zee. Hij werd geboren in de Voorstraat 121.
   3.  Sieuwtje PLANTEYT, geboren 1839 te Egmond aan Zee, overleden 1840 te Egmond aan Zee. Zij werd geboren in de Voorstraat 121.
   4.  Levenloos kind PLANTEYT, geboren op 16-08-1842 te Egmond aan Zee, overleden op 16-08-1842 te Egmond aan Zee. Dit kind werd levenloos geboren.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software