Genealogie van Louris STAM


I.1    Louris STAM, geboren circa 1665. Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 120.
Hij leefde in de 2e helft van de 17e eeuw (waarschijnlijk) te Egmond aan Zee.
Data van geboorte, huwelijk en overlijden zijn niet bekend.
Het is niet onwaarschijnlijk, dat Louris (Lauris) een (jongere) broer had,
genaamd: Teunis Maartensz.
In het OK doopregeister wordt nl. melding gemaakt van de doop op 12 mei 1727 van een dochter Barbara waarvan de ouders genoemd worden de voormelde Teunis Maartensz Stam en Marijtje Bornisgnter.
Marijtje, waarvan de naam vernederlandst zal zijn, was afkomstig uit Munsterland, een streek rond de Westduitse stad Munster.
Het huwelijk zal naar alle waarschijnlijkheid omstreeks 1720/25 gesloten zijn.
De verbintenis tussen Teunis en Marijtje heeft geen vervolg gehad op een blijvend nageslacht, want kinderen van hun (drie) kinderen werden niet in de archieven gevonden.
In geval dat Teunis een broer was van Louris, zou de naam van de oudste gevonden stamvader hebben moeten luiden: Louris Maartensz Stam, echter een aantoonbaar bewijs van rechtstreekse bloedverwantschap is (tot nu toe) niet gebleken.
Bekend is, dat voornoemde Teunis Maartensz tussen 1728 en 1741 in Egmond aan Zee een broodbakkerij had. Hij blijkt in 1743/44 te zijn overleden, omdat zijn weduwe op 30 november 1744 een huis te Egmond aan de Hoef verkoopt aan ene Gerrit van Bergen, afkomstig uit Wijck op Zee.
Tijdens deze transactie woont Marijtje al in Hoorn, zodat aangenomen mag worden, dat zij kort na het overlijden van haar echtgenoot naar die plaats vertrokken is.

Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost Lourisz STAM (zie II.1).

 
II.1    Joost Lourisz STAM, geboren circa 1690 te Egmond aan Zee, overleden voor 1733 te Egmond aan Zee. Hij stamde van katholieke ouders.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 120. Zoon van Louris STAM (zie I.1).
Gehuwd op 31-10-1717 te Egmond aan Zee met Willempje Hendriks PREL, 20 jaar oud, gedoopt op 17-03-1697 te Egmond aan Zee (getuige(n): Cniertje Joppe), overleden op 03-01-1740 te Egmond aan Zee op 42-jarige leeftijd. Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 120.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1740-01-03/ 2064 fol.255v: Schultbrief van 129:11:0 door Leendert Aryaanse en huisvrouw Willempje Hendrix geleend van Huybert Molenbeek burgemeester Egmond aan Zee, te voldoen uit de vierde van de winning van de visvangst van haar voorzoon Louris Joosten, zonder rente, maar onder speciaal verband van huis noordzijde Noorderstraat.
Dochter van Hendrik Harmensz PREL en Guurtje Ariens KOOMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louris Joosten STAM (zie III.1).
   2.  Aafje Joosten STAM, geboren circa 1718 te Egmond aan Zee, overleden op 18-03-1776 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1763-07-25/ 2065 fol.305 en 306: Kwijtschelding van zuid- en noordhelft van huis en erf noordzijde Noorderstraat, door Cornelis Ham aan resp. Arie Leendertsz (zuid) en Aafje Joosten (noord) te Egmond aan Zee; betaald met resp. 150,- en 125,-.
NB: Dit zij Arie Leendertsz Prel of Dekker en zijn halfzuster Aafje Joosten Stam.
1784-11-21/ 2080-50: Openbare verkoop van zeven runes of huizen oa. nr. 7, laatst bewoond door Afie Jooste, door schout en schepenen aan Jan Schipper, op conditie dat hij daarvoor twee woningen bouwt voor St.Jacob 1785 op een plaats aan te wijzen door verkopers.

Gehuwd op 25-08-1737 te Egmond aan Zee met Arie Jansz VUIL, geboren circa 1712 te Egmond aan Zee, overleden voor 1764 te Egmond aan Zee. Hij werd ook wel genaamd Arjan Jansz.
   3.  Harmen Joostensz STAM (zie III.6).
   4.  Engeltje Joosten (Prel), geboren circa 1725 te Egmond aan Zee, overleden 1767 te Egmond aan Zee.
Gehuwd (1) op 23-11-1749 te Egmond aan Zee met Cornelis Jansz SCHOENMAKER, geboren circa 1720, overleden 1752 te Egmond aan Zee.
Gehuwd (2) op 10-12-1752 te Egmond aan Zee met Andries Jansz DANE, 26 jaar oud, gedoopt op 02-11-1726 te Egmond aan Zee (getuige(n): Anne Kosse), overleden circa 1767, zoon van Jan Jansz DANE en Engeltje Maartens.
   5.  Hendrik Joosten PREL (zie III.11).
   6.  Krijntje Joosten STAM, gedoopt op 30-01-1727 te Egmond aan Zee.
   7.  Geertje Joosten STAM, gedoopt op 11-08-1729 te Egmond aan Zee.

 
III.1    Louris Joosten STAM, geboren circa 1716 te Egmond aan Zee, overleden 1771 te Egmond aan Zee. Hij was een voorzoon.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1740-01-03/ 2064 fol.255v: Schultbrief van 129:11:0 door Leendert Aryaanse
en huisvrouw Willempje Hendrix geleend van Huybert Molenbeek burgemeester
Egmond aan Zee, te voldoen uit de vierde van de winning van de visvangst
van haar voorzoon Louris Joosten, zonder rente, maar onder speciaal verband
van huis noordzijde Noorderstraat.
1762-03-18/ 2065 fol.274: Kwijtschelding van huis noordzijde van de Noorderstraat, door Job Cornelisz aan Louris Joosten te Egmond aan Zee; betaald met 250,-. Zoon van Joost Lourisz STAM (zie II.1) en Willempje Hendriks PREL.
Gehuwd (1) op 03-01-1745 te Egmond aan Zee met Antje Cornelis (getuige(n): Kniertje Raijens), overleden 1754 te Egmond aan Zee. Zij werd ook wel Anna of Annetje Krelisse genoemd.
Gehuwd (2) op 06-04-1755 te Egmond aan Zee met Antje Jans (Jopjes) (getuige(n): Arendje Engele), overleden op 19-11-1791 te Egmond aan Zee, begraven te Egmond aan Zee.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter Lourisz STAM (zie IV.1).
   2.  Guurtje Louris STAM.
   3.  Jan Lourisz STAM (getuige(n): Arendje en Jobje Engele), overleden op 11-01-1759 te Egmond aan Zee.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Joost Lourisz STAM (zie IV.5).
   5.  Teunisje Louris STAM (getuige(n): SAalbertje Engele), overleden op 02-06-1763.
   6.  Jan Lourisz STAM, gedoopt te Egmond aan Zee (getuige(n): Anna Tijssen), overleden op 12-02-1760 te Egmond aan Zee.
   7.  Jan Lourisz STAM (getuige(n): Anna (Annetje)Tijssen en Arendje Engelen), overleden 1771 te Egmond aan Zee.
   8.  Joost Lourisz STAM (getuige(n): Kniertje Engele), overleden op 08-02-1766.
   9.  Maartje Louris STAM.
   10.  Teunisje Louris STAM (getuige(n): Aaltje bAalbers en Guurtje Andriessen), overleden op 19-11-1764 te Egmond aan Zee.
   11.  Teunisje Louris STAM (getuige(n): Arendje Engele), overleden op 23-06-1768 te Egmond aan Zee.
   12.  Teunisje Louris STAM.

 
III.6    Harmen Joostensz STAM, geboren circa 1719 te Egmond aan Zee, overleden op 09-12-1784 te Egmond aan Zee. Hij was Oud-Katholiek.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 118.
Op 24 december 1742 zijn voor de schepenen van Egmond aan Zee getrouwd : Harmen Joosten met Aagje Jacobs.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee :
----------------------------------------
1763-07-17/ 2065 fol.303 : Kwijtschelding van huis op de werf aan de noordzijde van de Noorderstraat, door schout en schepenen na vrijwillige overgave door Harmen Joosten verkocht bij veiling van 19 juni aan schout Jan Molenbeek; betaald met f 15,-.
Niet lang hierna is het huis verdwenen. Zoon van Joost Lourisz STAM (zie II.1) en Willempje Hendriks PREL.
Gehuwd op 24-12-1742 te Egmond aan Zee met Aagje Jacobs, geboren voor 1720 te Egmond aan Zee, overleden op 17-05-1802 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joost Harmensz STAM (zie IV.15).
   2.  Lijsbeth Harmens STAM, gedoopt op 04-07-1744 te Egmond aan Zee, overleden op 23-07-1754 op 10-jarige leeftijd. Doopgetuige: Lauris Jooste.
   3.  Pieter Harmensz STAM (zie IV.21).
   4.  Arie Harmensz STAM (zie IV.23).
   5.  Krijn Harmensz STAM, gedoopt op 26-12-1749 te Egmond aan Zee, overleden op 30-06-1779 te Egmond aan Zee op 29-jarige leeftijd. Doopgetuige: Annetje Jakobs.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-04-1777 te Egmond aan Zee met Trijntje Jans DOKSE, 23 jaar oud, gedoopt op 18-02-1754 te Egmond aan Zee, overleden op 11-03-1814 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Doopgetuigen: Engel Ariens en Geertje Klaas. Dochter van Jan Ariensz DOKSE en Teunisje Huyberts.
   6.  Cornelis Harmensz STAM (zie IV.27).
   7.  Lijsbeth Harmens STAM, gedoopt op 23-07-1754 te Egmond aan Zee, overleden op 31-01-1781 te Egmond aan Zee op 26-jarige leeftijd. Doopgetuige: Divertje Jacobs.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-11-1778 te Egmond aan Zee met Arie Engelsz WIJKER (Trisse), 25 jaar oud, gedoopt op 17-03-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 26-04-1829 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Doopgetuigen: Jan Ariens (Dokse) en Teunisje Huijberts.
Van beroep visser (stuurman 1780-1811).
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A211 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A212 (1707: wildernis of A215), zuid de Hereweg o f Noorder-
straat (tegenover A171), west A210 en noord A206 (maar tot 1733: wildernis en
daarna steeds vermeld de Hereweg of Mossenbuurt).
Nieuw gebouwd tegelijk met A209 en A210 in het voorjaar van 1707 en mogelijk
verbonden met de straat ten noorden door een eigen steeg tussen A205 en A206?
1802-05-30/ 2067 fol.11: Kwijtschelding van huis en erf noordzij de Noorder-
straat (zuidzijde Mossenbuurt) door Jan Schipper aan Ary Engelen Wijker
aldaar; betaald met 100,-.
< 1832/ kad.legger A211: Arie Engelen Wijker, visser; huis en er f 0,0132 ha.
1834-03-18/ REO 83-69 (not. S.A. de Moraaz): Openbare verkoop va n huis en erf
Noorderstraat kad. A221 (moet zijn A211), groot 0,0132 ha en beh oord heb-
bend tot de boedel van Arie Engelen Wijker (+ 27-04-1829) en hui svrouw
Albertje Kok (+ 22-02-1834), door:
- Huibert Adriaansz Wijker, loods en Engel Adriaansz Wijker, vis ser, beide
zoons van Albertje Kok te Egmond aan Zee, voor de ene helft,
- Trijntje Glas huisvrouw Pieter Dekker, visser te Egmond aan Ze e en de
kinderen van Jannetje Glas bij Albert de Vrij, met name Kniertje en
Leentje de Vrij, zonder beroep te Den Helder, en Ariaantje de Vr ij,
dienstmeid te Egmond aan Zee voor de wederhelft als dochter en d ochters
kinderen van Albertje Kok en haar eerdere man Aldert Glas aan Jo seph van
der Pol voor zijn huisvrouw Kniertje Kok; prijs 215,-.
   8.  Kniertje Harmens STAM, gedoopt op 06-01-1756 te Egmond aan Zee, overleden op 22-03-1810 te Egmond aan Zee op 54-jarige leeftijd. Doopgetuige: Pietertje Jacobs.
Zij is mogelijk overleden op de vermelde datum volgens Oud-secre tarie archief
van Egmond aan Zee.
   9.  Jacob Harmensz STAM (zie IV.33).
   10.  Leendert Harmensz STAM (zie IV.35).

 
III.11    Hendrik Joosten PREL, geboren circa 1726 te Egmond aan Zee, overleden op 22-02-1787 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1759-07-01/ 2065 fol.249: Kwijtschelding van huis en erf Zuyderstraat, door Hendrik Joosten te Egmond aan Zee aan schout Jan Molenbeek; betaald met 82,-.
Zoon van Joost Lourisz STAM (zie II.1) en Willempje Hendriks PREL.
Gehuwd (1) op 17-10-1751 te Egmond aan Zee met Appolonia Engels, geboren circa 1725 te Egmond aan Zee, overleden 1755 te Egmond aan Zee. Zij werd ook wel Appeleentje Engele genoemd.
Gehuwd (2) op 25-01-1756 te Egmond aan Zee met Guurtje Jans VUIL, geboren circa 1725 te Egmond aan Zee, overleden op 30-12-1789 te Egmond aan Zee, dochter van Jan Cornelis VUIL en Frederikje Hendriks.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Guurtje Hendriks PREL, gedoopt op 07-10-1752 te Egmond aan Zee.
   2.  Cornelisje Hendriks PREL, gedoopt op 07-12-1752 te Egmond aan Zee.
   3.  Arie Hendriksz PREL, gedoopt op 14-02-1755 te Egmond aan Zee, overleden op 06-02-1758 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Doopgetuige: Louris Joosten.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Arie Hendriksz PREL, gedoopt op 06-02-1758 te Egmond aan Zee.
   5.  Fredrikje Hendriks PREL, gedoopt op 24-11-1759 te Egmond aan Zee (getuige(n): Diewertje Jans), overleden op 19-01-1794 te Egmond aan Zee op 34-jarige leeftijd. Het kerkelijk huwelijk werd op 10-10-1784 Oud-Katholiek voltrokk en.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-11-1779 te Egmond aan Zee met Huybert Engelsz WIJKER, overleden op 02-05-1817 te Egmond aan Zee. Hij werd waarschijnlijk vernoemd naar zijn oudoom Huybert Engelsz Tris te
Egmond aan Zee.
Bij zijn 1e burgerlijk huwelijk werd hij vermeld als Arie Engelsz.
Het 1e huwelijk werd kerkelijk op 10-10-1784 Oud-Katholiek voltrokken.
Van beroep visser, spilloper op een Rijper haringschuit (voor 1779).
In 1817 woont hij op huisnr. 97; hij is dan zonder beroep.
Doopgetuige: Teunisje Huyberts.
   6.  Jacob Hendriksz PREL, geboren op 26-01-1761 te Egmond aan Zee, overleden op 28-07-1785 te Egmond aan Zee op 24-jarige leeftijd. Doopgetuige: Anne Jans.

 
IV.1    Pieter Lourisz STAM (getuige(n): Engeltje Joosten), overleden op 21-04-1813 te Egmond aan Zee. Hij is overleden in het Gasthuis. Zoon van Louris Joosten STAM (zie III.1) en Antje Cornelis.
Gehuwd op 09-04-1769 te Egmond aan Zee met Marijtje Reyne GOUDA, 23 jaar oud, gedoopt op 01-09-1745 te Egmond aan Zee (getuige(n): Bauke Pietersz), overleden op 07-01-1801 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd, dochter van Reyn Pietersz (Gouda) en Neeltje Leenderts SAPOOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Pieters STAM, gedoopt op 22-11-1769 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Grietje Krelis.
   2.  Neeltje Pieters STAM.

 
IV.5    Joost Lourisz STAM, visser, gedoopt op 08-02-1766 te Egmond aan Zee (getuige(n): Arendje Engele), overleden op 17-11-1821 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1792-07-01/ 2066 fol.159: Kwijtschelding van huis en erf door Andries Swart en diens zuster Agie Jacobsz Swart als kinderen/erfg. van wijlen Jacob Cornelisz Swart te Egmond aan Zee, aan Joost Lourisz aldaar; betaald met 250,-.
Zoon van Louris Joosten STAM (zie III.1) en Antje Jans (Jopjes).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1792 te Egmond aan Zee met Aagje Jacobs SWART, 30 jaar oud, gedoopt op 13-08-1761 te Egmond aan Zee (getuige(n): Aaltje Jans), overleden op 05-03-1837 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1792-07-01/ 2066 fol.159: Kwijtschelding van huis en erf door Andries Swart en diens zuster Agie Jacobs Swart als kinderen/erfgenamen van wijlen Jacob Cornelisz Swart te Egmond aan Zee, aan Joost Lourisz aldaar; betaald met 250,-.
1801-10-17/ 2066 fol.332: Kwijtschelding van huis zuidzijde Zuyderstraat, door Klaas Schilder te Egmond aan Zee aan Aagie Jacobs Zwart (als ruil met A96b).
1801-10-17/ 2066 fol.333: Kwijtschelding van een huis en erf zuidzijde Noorderstraat, door Agie Jacobsdr Swart aan Klaas Schilder als ruil tegen A81; taxatie 30,-.
Dochter van Jacob Cornelisz SWART en Grietje Jans.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louris Joosten STAM, gedoopt op 26-11-1792 te Egmond aan Zee (getuige(n): Antje Pieters), overleden op 21-12-1792 te Egmond aan Zee, 25 dagen oud.

 
IV.15    Joost Harmensz STAM, gedoopt op 10-04-1742 te Egmond aan Zee, overleden op 28-01-1826 te Enkhuizen op 83-jarige leeftijd. Doopgetuige: Annetje Leenderts.
Van beroep stuurman (1772), tapper en verkoper van koffie, spek e.d (1796),
visser (1811).
Hij is overleden in de Breedstraat te Enkhuizen.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V205 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V204, zuid de Hereweg (tegenover V207), west V206 (1730 en 1796
oude kerkhof) en noord A95 of de school (1786 en 1800: V203).
1796-12-20/ 2066 fol.246: Kwijtschelding van huis bezuiden het s chool door Jan
Smit te Egmond aan Zee aan Kors Jansz Beerendregt aldaar; prijs 35,- te
voldoen in tijd van schelvisvangst met twee lijnen in te houden door stuur-
man Joost Harmensz Stam, en bij zomertijd met O van zijn aandeel in de win-
ning. Zoon van Harmen Joostensz STAM (zie III.6) en Aagje Jacobs.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 02-12-1764 te Egmond aan Zee met Aalbertje Teunis SPAARE, 22 jaar oud, gedoopt op 08-02-1742 te Egmond aan Zee, overleden op 19-01-1788 te Egmond aan Zee op 45-jarige leeftijd. Doopgetuige: Wallem Krelisze.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 02-06-1788 te Egmond aan Zee met Cornelisje Cornelis de ZEEUW (Posse), 51 jaar oud, gedoopt op 07-08-1736 te Egmond aan Zee (getuige(n): Aaltje Jans), overleden op 10-06-1795 te Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd, begraven te Egmond aan Zee.
Gehuwd (3) op 54-jarige leeftijd op 24-07-1796 te Egmond aan Zee met Cornelisje Dirks KOPER, geboren 1752 te Zandvoort, overleden op 10-01-1813 te Egmond aan Zee. Haar beide ouders zijn overleden voor 1813.
Gehuwd (4) op 72-jarige leeftijd op 20-11-1814 te Egmond aan Zee met Grietje van VELZEN, 31 jaar oud, geboren op 15-12-1782 te Zandvoort.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Harmen Joosten STAM (zie V.4).

 
IV.21    Pieter Harmensz STAM, gedoopt op 16-11-1745 te Egmond aan Zee, overleden op 30-01-1833 te Egmond aan Zee op 87-jarige leeftijd. Doopgetuige: Kniertje Jakobs. Zoon van Harmen Joostensz STAM (zie III.6) en Aagje Jacobs.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-06-1771 te Egmond aan Zee met Kniertje Jans GOUDA, 24 jaar oud, gedoopt op 13-11-1746 te Egmond aan Zee, overleden op 13-01-1814 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Doopgetuige: Hendrik Pietersze.
Zij is overleden in huis nr. 210. Dochter van Jan Pietersz GOUDA en Agnietje Huyberts.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guurtje Pieters STAM, gedoopt op 20-03-1773 te Egmond aan Zee, overleden op 16-01-1848 te Egmond aan Zee op 74-jarige leeftijd. Doopgetuige: Krijn Harmensz.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-10-1796 te Egmond aan Zee met Jan Gleyne GROEN, 27 jaar oud, gedoopt op 03-09-1769 te Egmond aan Zee, overleden op 29-04-1843 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Doopgetuige: Engeltje Teunis.
Hij had waarschijnlijk nog een zoon Gleyn, overleden 1820-04-03.

Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A84 Huis en erf.
----------------
Belending oost A83, zuid de wildernis of duinen, west A85 en noo rd de Zuider-
straat of Hereweg.
1808-06-27/ 2067 fol.197-198: Kwijtschelding (op zegel van 8,- ) van huis en
erf Zuiderstraat nr. 28, door Teunis Plantydt namens Aagie Jansd r Gouda
wed. Jan Konijn te Egmond aan Zee aan Jan Gleyne Groen aldaar; b etaald met
250,-.
1816-04-29/ REOH 5-145 (nr. 5): Jan Gleyne Groen. oost van A85.
1832/ kad. legger A84: Jan Gleyne Groen, visser EZ, huis en erf 0,0100 ha. Zoon van Gleyn Joosten GROEN en Marijtje Teunis SPAARE.
   2.  Jan Pietersz STAM, gedoopt op 14-07-1775 te Egmond aan Zee, overleden op 24-08-1777 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Doopgetuige: Agie Jans.
   3.  Jan Pietersz STAM (zie V.10).
   4.  Reyn Pietersz STAM, gedoopt op 22-09-1779 te Egmond aan Zee, overleden op 16-07-1826 te Enkhuizen op 46-jarige leeftijd. Doopgetuige: Marijtje Raine.
Hij is overleden aan Bierkaai wijk A, nr. 62.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A190 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A190b (1808: A191), zuid de Hereweg of Noorderstr aat (1697:
wildernis), west A189 en noord de wildernis.
Voor 1697 waarschijnlijk samen met A189.
1808-07-17/ 2068 nr.2: Kwijtschelding (op zegel van 6 stuivers) van huis en
erf in de Achterste Noorderstraat nr.190, door Ary Krans en Chri stiaan van
Egmond als leden van de civiele rechtbank en gequalificeerden in de gerepu-
dieerde boedel (door Bouke, Willem, Engel en Hendrik Pietersz Va lk op 20
mei 1808/2077-45 en 47) van wijlen Pieter Hendriksz Valk, overle den (18 mei
1808) te Egmond aan Zee, aan Reyn Pietersz Stam te Egmond aan Ze e; betaald
met 80,-.
1816-04-29/ REOH5-145 (nr.2): Reyn Stam, west van A191.
Doopgetuige: Marijtje Raine.
Hij is overleden aan Bierkaai wijk A, nr. 62.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A190 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A190b (1808: A191), zuid de Hereweg of Noorderstr aat (1697:
wildernis), west A189 en noord de wildernis.
Voor 1697 waarschijnlijk samen met A189.
1808-07-17/ 2068 nr.2: Kwijtschelding (op zegel van 6 stuivers) van huis en
erf in de Achterste Noorderstraat nr.190, door Ary Krans en Chri stiaan van
Egmond als leden van de civiele rechtbank en gequalificeerden in de gerepu-
dieerde boedel (door Bouke, Willem, Engel en Hendrik Pietersz Va lk op 20
mei 1808/2077-45 en 47) van wijlen Pieter Hendriksz Valk, overle den (18 mei
1808) te Egmond aan Zee, aan Reyn Pietersz Stam te Egmond aan Ze e; betaald
met 80,-.
1816-04-29/ REOH5-145 (nr.2): Reyn Stam, west van A191.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 12-11-1797 te Egmond aan Zee met Guurtje Cornelis CASTRICUM, 27 jaar oud, gedoopt op 11-03-1770 te Egmond aan Zee (getuige(n): Jannetje Gerrits), overleden op 28-07-1800 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 30-jarige leeftijd. Zij is een onwettig kind.
Dochter van Jr. Cornelis Cornelisz CASTRICUM, arbeider, later paardehouder (1798), en Maartje Ariens VUIL.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 20-11-1808 te Egmond aan Zee met Aagje Cornelis DOES, 29 jaar oud, gedoopt op 11-03-1779 te Egmond aan Zee, overleden op 07-06-1843 te Enkhuizen op 64-jarige leeftijd. Doopgetuige: Marijtje Jacobs.
Het 1e huwelijk vond plaats in de OK kerk.
Zij is overleden aan de Zuiderhavendijk. Dochter van Cornelis Engelsz DOESE (Booy) en Marijtje Jans DANE.
   5.  Lijsbeth Pieters STAM, gedoopt op 21-04-1782 te Egmond aan Zee, overleden op 03-04-1799 te Egmond aan Zee op 16-jarige leeftijd. Doopgetuige: Aalbertje Teunis Sparen.
   6.  Willempje Pieters STAM, gedoopt op 29-01-1785 te Egmond aan Zee, overleden op 10-06-1856 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd. Doopgetuige: Aagje Jans.
Het 1e huwelijk vond plaats in de OK kerk.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 13-09-1809 te Egmond aan Zee met Reyer Pietersz TOL, visser, gedoopt 30-02-1782 te Egmond aan Zee (getuige(n): Aalbertje Teunis Spaaren), overleden op 11-01-1820 te Egmond aan Zee. OK kerkmeester (1813). Zoon van Pieter Hendriksz TOL en Engeltje Teunis SPAARE.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 28-11-1824 te Egmond aan Zee met Hendrik Willemsz KOK, 25 jaar oud, gedoopt op 24-12-1798 te Egmond aan Zee, overleden op 27-08-1864 te Alkmaar op 65-jarige leeftijd. Doopgetuige: Trijntje Jans.
Van beroep winkelier, vletschipper te Egmond aan Zee. Zoon van Willem Wallemsz KOK en Aagje Hendriks WIJKER.
   7.  Arentje Pieters STAM, gedoopt op 08-04-1787 te Egmond aan Zee, overleden na 1815 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Leen Leenders.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A121 Huis en erf.
-----------------
Belending oost a122, zuid de hereweg of Voorstraat, west een slo p of steeg
(naast A120b) en noord de Hereweg of A159.
1827-03-09/ REO33-63 (notaris A.P. de Lange, 17 jan. en 3 mrt.18 27):
Transport van oa. 1/3 in huis en erf noordzijde Voorstraat, door Arie Krans
als gemachtigde van:
- Grietje de Graaf weduwe Engel Joppen te Egmond aan Zee,
- Pieter de Graaf, metselaatsknecht te Egmond aan Zee,
- Jan Kappen, timmermansknecht te Egmond aan Zee (proc. notaris A.P. de
Lange 6 dec.1826, als zoon van Maartje de Graaf en Joost Kappen) ,
- Cornelis de Graaf, scheepstimmerknecht te Amsterdam (proc. not aris A.P.
de Lange, 28 dec.1826),
- Abram van Lienen, koopman te Egmond aan Zee als voogd (met Hen drik Kok,
schipper, aangesteld door Vrederechter Alkmar 18 nov.1826) over de min-
derjarige Maartje, Hendrica en Klaas de Graaf, kinderen van Job de Graaf
en Arendje Stam (proc. 6 dec.1826),
samen en elk voor 1/5 erfgenamen van Agatha Pietersdr Glas weduw e Engel
Vischbeen (volgens testament notaris A.P. de Lange, 24 mrt.1823) aan Gerrit
Valk; prijs 47,67.
NB: Tegelijkertijd werd verkocht te Egmond aan Zee A227, te Egmo nd aan de
Hoef B71-73 en B67 en te Wimmenum E160+161 en E168 (totale waard e
3565,-).
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 12-07-1806 te Egmond aan Zee met Klaas Ariensz WIJKER, 24 jaar oud, timmerknecht, gedoopt op 27-02-1782 te Egmond aan Zee, overleden op 02-08-1814 te Egmond aan Zee op 32-jarige leeftijd. Doopgetuige: Geertje Harmensz.
Hij is overleden in huis nr. 31.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 21-05-1815 te Egmond aan Zee met Job Cornelisz de GRAAF, 39 jaar oud, gedoopt op 05-08-1775 te Egmond aan Zee, overleden op 23-04-1825 te Utrecht op 49-jarige leeftijd. Doopgetuige: Maartje Ariens Ab.
Hij is overleden in het bedelaarsgesticht 'Ommerschans'.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A121 Huis en erf.
-----------------
Belending oost a122, zuid de hereweg of Voorstraat, west een slo p of steeg
(naast A120b) en noord de Hereweg of A159.
1827-03-09/ REO33-63 (notaris A.P. de Lange, 17 jan. en 3 mrt.18 27):
Transport van oa. 1/3 in huis en erf noordzijde Voorstraat, door Arie Krans
als gemachtigde van:
- Grietje de Graaf weduwe Engel Joppen te Egmond aan Zee,
- Pieter de Graaf, metselaatsknecht te Egmond aan Zee,
- Jan Kappen, timmermansknecht te Egmond aan Zee (proc. notaris A.P. de
Lange 6 dec.1826, als zoon van Maartje de Graaf en Joost Kappen) ,
- Cornelis de Graaf, scheepstimmerknecht te Amsterdam (proc. not aris A.P.
de Lange, 28 dec.1826),
- Abram van Lienen, koopman te Egmond aan Zee als voogd (met Hen drik Kok,
schipper, aangesteld door Vrederechter Alkmar 18 nov.1826) over de min-
derjarige Maartje, Hendrica en Klaas de Graaf, kinderen van Job de Graaf
en Arendje Stam (proc. 6 dec.1826),
samen en elk voor 1/5 erfgenamen van Agatha Pietersdr Glas weduw e Engel
Vischbeen (volgens testament notaris A.P. de Lange, 24 mrt.1823) aan Gerrit
Valk; prijs 47,67.
NB: Tegelijkertijd werd verkocht te Egmond aan Zee A227, te Egmo nd aan de
Hoef B71-73 en B67 en te Wimmenum E160+161 en E168 (totale waard e
3565,-). Zoon van Cornelis Joppen de GRAAF en Gerritje Cornelis GLAS.
   8.  Teunis Pietersz STAM (zie V.22).

 
IV.23    Arie Harmensz STAM, gedoopt op 18-08-1748 te Egmond aan Zee, overleden op 24-08-1808 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Hij was waarschijnlijk visser.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 116. Zoon van Harmen Joostensz STAM (zie III.6) en Aagje Jacobs.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-11-1772 te Egmond aan Zee met Antje Jans GLAS, 20 jaar oud, gedoopt op 22-04-1752 te Egmond aan Zee, overleden op 15-05-1813 te Egmond aan Zee op 61-jarige leeftijd. Doopgetuige: Marijtje Jakobs.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 116. Dochter van Jan Pietersz GLAS en Willempje Jans POEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willempje Ariens STAM, gedoopt circa 1772 te Egmond aan Zee (getuige(n): Pieter Jansz Glas), overleden circa 1772 te Egmond aan Zee.
   2.  Harmen Ariensz STAM (zie V.25).
   3.  Lijsbeth Ariens STAM (Glas), gedoopt op 24-06-1786 te Egmond aan Zee, overleden op 30-03-1828 te Egmond aan Zee op 41-jarige leeftijd. Doopgetuige: Aalbertje Spaaren.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-05-1814 te Egmond aan Zee met Engel Andriesz DANE, 46 jaar oud, gedoopt op 08-11-1767 te Egmond aan Zee, overleden op 13-03-1826 te Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd. Doopgetuige: Neeltje Jans Buijs. Zoon van Andries Jansz DANE en Engeltje Joosten (Prel).
   4.  Willempje Ariens STAM, overleden op 16-12-1788 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Pieter Jansz Glas.
   5.  Harmen Ariensz STAM, overleden op 14-09-1777 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Cornelis Harmensz.
   6.  Krijn Ariensz STAM, overleden te Egmond aan Zee. Doopgetuigen: Krijn Lysbet Harmense en Pieter Trijntje Jans.
   7.  Pieter Ariensz STAM (zie V.32).
   8.  Krijn (Quirinus) Ariensz STAM, overleden op 26-03-1785 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Kniertje Engelen.
   9.  Krijn (Quirinus) Ariensz STAM (zie V.35).
   10.  Jan Ariensz STAM, overleden op 09-04-1791 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Jobje Fredriks.
   11.  Jan Ariensz STAM, overleden op 23-05-1813 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Jobje Fredriks.
Hij is overleden op huisnr. 20.

 
IV.27    Cornelis Harmensz STAM, gedoopt op 11-09-1752 te Egmond aan Zee, overleden op 07-01-1822 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd. Doopgetuige: Kniertje Jacobs.
Het 1e huwelijk werd voor de OK kerk pas ingezegend op 1784-10-2 4. Zoon van Harmen Joostensz STAM (zie III.6) en Aagje Jacobs.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 26-10-1777 te Egmond aan Zee met Engeltje Cornelis VEEN, 23 jaar oud, gedoopt op 12-12-1753 te Egmond aan Zee, overleden op 11-09-1796 te Egmond aan Zee op 42-jarige leeftijd. Doopgetuige: Grietje Pieters.
Het 1e huwelijk werd voor de OK kerk pas ingezegend op 1784-10-2 4.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 09-05-1807 te Egmond aan Zee met Neeltje Willems SWAAY, 41 jaar oud, gedoopt op 25-09-1765 te Egmond aan Zee, overleden op 06-11-1831 te Egmond aan Zee op 66-jarige leeftijd. Doopgetuige: Cijtje Wullems.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aagje Cornelis STAM, gedoopt op 05-03-1779 te Egmond aan Zee, overleden op 21-03-1818 te Egmond aan Zee op 39-jarige leeftijd. Doopgetuige: Lysbeth Harmense.
Zij is overleden in huis nr. 205.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-07-1808 te Egmond aan Zee met Bauke Pietersz VALK, 29 jaar oud, gedoopt op 12-12-1778 te Egmond aan Zee, overleden op 08-03-1853 te Egmond aan Zee op 74-jarige leeftijd. Doopgetuige: Magdaleentje Bauwkes.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A121 Huis en erf.
-----------------
Belending oost a122, zuid de hereweg of Voorstraat, west een slo p of steeg
(naast A120b) en noord de Hereweg of A159.
Nieuw gebouwd omstreeks 1745.
1838-03-26/ REO127-54 (not. S.A de Moraaz, 28 febr.1838): Openba re verkoop van
oa. (tevens werd verkocht A161) deel van huis en erf Voorstraat nr.24, kad.
A121, dat deel nu genummerd kad. A260, uit de nalatenschap van G errit Valk,
winkelier te Egmond aan Zee en overleden aldaar 31-12-1837, door :
- Trijntje Jansdr Vuyl, weduwe te Egmond aan Zee als moeder en C ornelis Kok
viskoper als toeziend voogd van Jan-Hendrik, Engel, Hendrik, Jop je en
Willem Scholder, kinderen van wijlen Hendrik Jansz Scholder, die zoon was
van Jan Engele Scholder en Aal Hendriks Valk (volle zuster van e rflater),
- Bouwke Pietersz Valk, visser, nagelaten zoon van Pieter Hendri ksz Valk,
de overleden halfbroer van erflater,
- Annetje Hendriksdr Valk huisvrouw Klaas Jansz Kraaienoord, vis ser, enig
nagelaten dochter van Hendrik Pietersz Valk, de zoon van Pieter Hendriksz
voornoemd,
- Jannetje Engelsdr Valk huisvrouw Ysbrant Cornelisz Konijn, voe rman en
Kniertje Engele Valk huisvrouw Teunis Gravemaker, visser, beide nagelaten
dochters van Engel Pietersz Valk, zoon van Pieter Hendriks voorn oemd,
aan Koendert Jansz Broek, winkelier voor Antje Jans Blok weduwe Reyer Cor-
nelisz Gouda; prijs 140,-.
A190 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A190b (1808: A191), zuid de Hereweg of Noorderstr aat (1697:
wildernis), west A189 en noord de wildernis.
Voor 1697 waarschijnlijk samen met A189.
1808-07-17/ 2068 nr.2: Kwijtschelding (op zegel van 6 stuivers) van huis en
erf in de Achterste Noorderstraat nr.190, door Ary Krans en Chri stiaan van
Egmond als leden van de civiele rechtbank en gequalificeerden in de gerepu-
dieerde boedel (door Bouke, Willem, Engel en Hendrik Pietersz Va lk op 20
mei 1808/2077-45 en 47) van wijlen Pieter Hendriksz Valk, overle den (18 mei
1808) te Egmond aan Zee, aan Reyn Pietersz Stam te Egmond aan Ze e; betaald
met 80,-. Zoon van Pieter Hendriksz VALK(SE) en Jannetje Engels SWART.
   2.  Antje Cornelis STAM, gedoopt (OK) op 14-07-1783 te Egmond aan Zee, overleden op 26-07-1849 te Egmond aan Zee op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20-06-1807 te Egmond aan Zee met Krijn Aalbertsz STOOKER, 22 jaar oud, gedoopt op 11-04-1785 te Egmond aan Zee, overleden op 17-06-1860 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd. Doopgetuige: Leentje Joppe. Zoon van Aalbert Wulbertsz STOOKER en Neeltje Jans BUIJS.
   3.  Cornelis Cornelisz STAM, overleden op 03-01-1785 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Maartje Crelis Veen.
   4.  Krijn Cornelisz STAM, begraven op 26-12-1799 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Annnetje Jans Glas.
   5.  Neeltje Cornelis STAM, overleden op 03-07-1789 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Maartje Krelis Veen.
   6.  Neeltje Cornelis STAM, overleden op 14-09-1798 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Maartje Krelis Veen.
   7.  Leendert Cornelisz STAM, overleden op 11-11-1790 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Maartje Crelis Veen.
   8.  Harmen Cornelisz STAM, begraven op 22-12-1793 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Marijtje Cente.
   9.  Leendert Cornelisz STAM.

Uit het tweede huwelijk:
   10.  Engeltje Cornelis STAM, overleden op 21-11-1808 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Marijtje Cente.

 
IV.33    Jacob Harmensz STAM, visser, gedoopt op 18-05-1759 te Egmond aan Zee (getuige(n): Annetje Jacobs), overleden circa 1813 te Egmond aan Zee.
Hij werd ook Japik Hermse Stam genoemd.
De doopinschrijving van Jacob Stam is zeer waarschijnlijk de volgende:
Op 18 mei 1759 is te Egmond aan Zee Oud-Katholiek gedoopt:
Jacob, als zoon van Harmen Joosten en Agie Jacobs.
De huwelijksinschrijving van Jacob Stam en Leentje Wijker is de volgende:
Op 7 october 1787 zijn voor schepenen van Egmond aan Zee getrouwd:
Jacob Harmensz, jongeman, en Leentje Hendriks, jongedochter.
Jacob Harmensz Stam leeft nog in 1812. Bij het huwelijk van zijn dochter in 1822 is hij echter overleden.
Zijn overlijdensakte komt echter tussen 1812 en 1822 niet in de overlijdens-registers van Egmond aan Zee noch in die van de omliggende gemee nten voor.
ORA no. 2066 4 maart 1798:
Aalbert Planteyd transporteert aan Jacob Harmensz Stam wonende te Egmond aan Zee een huis en erf, staande ende geleden aldaar in de Voorstraat, belendende ten Westen Aldert Engele en ten Oosten Jan Molenbeek, de gemelde straat ten Noorden en de Wildernis ten Zuiden, voor de som van 512,-.
Op 30 maart 1798 transporteert Jan Schipper aan Joost Harmensz Stam een huis en erf te Egmond aan Zee.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Here-
weg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1798-03-04/ 2066 fol.266: Kwijtschelding van huis en erf zuidzijde Voorstraat, door Aalbert Plantyd als lid der municipaliteit, met voorkennis van de gezamenlijke municipaliteit, aan Jacob Harmensz Stam te Egmond aan Zee; betaald met 512,-.
1802-11-06/ 2067 fol.42: Jacob Harmensz Stam, oost van A74. Zoon van Harmen Joostensz STAM (zie III.6) en Aagje Jacobs.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 07-10-1787 te Egmond aan Zee met Leentje Hendriks WIJKER, 19 jaar oud, gedoopt op 18-01-1768 te Egmond aan Zee, overleden op 08-11-1835 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Doopgetuige: Aaltje Leenderts.
Zij had en onwettig kind van Klaas Pietersz Vuil (OK ged. te Egm ond aan Zee op
1773-04-02, overleden aldaar op 1807-09-30): Pieter Stam of Vuil OK ged. te
Egmond aan Zee 1806-05-06, visser (1836).
Op 18 januari 1768 is te Egmond aan Zee Oud-Katholiek gedoopt:
Leentje, als dochter van Hendrik Leendersz en Aantje Jansz.
Getuige:
Aaltje Leenderts
Opm.: bij doopinschrijvingen van andere kinderen van dit echtpaa r wordt de
vader Hendrik Leendertsz Wijker genoemd.
Leentje Wijker leeft nog bij de huwelijksvoltrekking van haar zo on Albert
Stam op 30 juli 1824.
Ook haar overlijden is niet gevonden.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Here-
weg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1831-08-01/ REO68-56: weduwe Jacob Harmse Stam, west van A72b.
1832/ kad.legger A73: weduwe Jacob Stam, huis 0,0080 ha. Dochter van Hendrik Leendertsz WIJKER en Aaltje Jans GROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje Jacobs STAM, gedoopt op 07-03-1788 te Egmond aan Zee (getuige(n): Annetje Jans Glas), overleden op 03-12-1788 te Egmond aan Zee, 271 dagen oud. Doopgetuige: Annetje Jans Glas.
   2.  Jan Jacobsz STAM (zie V.52).
   3.  Aagje Jacobs STAM, gedoopt op 09-07-1791 te Egmond aan Zee, overleden op 13-05-1864 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd. Doopgetuige: Marijtje Cente.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Here-
weg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1836-09-22/ REO108-30: Onderhands transport dd. 17 sept.1836 van huis en erf
nr.69 te Egmond aan Zee, kad. A73, door Jan Stam, winkelier te P etten, en
Aagje Stam weduwe Hendrik Groen, Aaltje Stam, ongehuwd, Antje (Y sbrants)
Castricum weduwe Leendert Stam, Jansje Kok weduwe Hendrik Stam e n Pieter
Klaasz Vuil of Stam, visser, allen te Egmond aan Zee, aan Albert Stam, vis-
ser te Egmond aan Zee; betaald met 100,-.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-06-1822 te Egmond aan Zee met Hendrik Joosten GROEN, 33 jaar oud, gedoopt op 20-05-1789 te Egmond aan Zee, overleden op 25-03-1836 op 46-jarige leeftijd. Doopgetuige: Annetje Jans.
Hij kwam om op zee samen met Leendert Stam, Jan Glas, Aalbert Wi jker, Jan de
Groot en Gerrit Jansz Afslager.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Here-
weg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1836-09-22/ REO108-30: Onderhands transport dd. 17 sept.1836 van huis en erf
nr.69 te Egmond aan Zee, kad. A73, door Jan Stam, winkelier te P etten, en
Aagje Stam weduwe Hendrik Groen, Aaltje Stam, ongehuwd, Antje (Y sbrants)
Castricum weduwe Leendert Stam, Jansje Kok weduwe Hendrik Stam e n Pieter
Klaasz Vuil of Stam, visser, allen te Egmond aan Zee, aan Albert Stam, vis-
ser te Egmond aan Zee; betaald met 100,-. Zoon van Joost Jansz GROEN en Maartje Ariens PINAS.
   4.  Harmen Jacobsz STAM, gedoopt op 18-05-1793 te Egmond aan Zee (getuige(n): Marijtje Cente), overleden op 30-09-1807 te op zee op 14-jarige leeftijd. Doopgetuige: Marijtje Cente.
Hij is overleden op zee.
   5.  Aaltje Jacobs STAM, gedoopt op 09-08-1795 te Egmond aan Zee (getuige(n): Grietje Jans), overleden op 19-03-1837 te Egmond aan Zee op 41-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Here-
weg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1836-09-22/ REO108-30: Onderhands transport dd. 17 sept.1836 van huis en erf
nr.69 te Egmond aan Zee, kad. A73, door Jan Stam, winkelier te P etten, en
Aagje Stam weduwe Hendrik Groen, Aaltje Stam, ongehuwd, Antje (Y sbrants)
Castricum weduwe Leendert Stam, Jansje Kok weduwe Hendrik Stam e n Pieter
Klaasz Vuil of Stam, visser, allen te Egmond aan Zee, aan Albert Stam, vis-
ser te Egmond aan Zee; betaald met 100,-.
   6.  Trijntje Jacobs STAM, gedoopt op 14-03-1797 te Egmond aan Zee (getuige(n): Aagje Coenders), begraven op 29-11-1803 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Aagje Coenders.
   7.  Hendrik Jacobsz STAM (zie V.60).
   8.  Albert (Adelbertus) Jacobsz STAM (zie V.62).
   9.  Leendert Jacobsz STAM (zie V.64).
   10.  Harmen Jacobsz STAM, gedoopt op 15-05-1810 te Egmond aan Zee.
   11.  Harmen Jacobsz STAM.

 
IV.35    Leendert Harmensz STAM, gedoopt op 27-03-1763 te Egmond aan Zee, overleden op 28-03-1845 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Doopgetuige: Maertje Buys. Zoon van Harmen Joostensz STAM (zie III.6) en Aagje Jacobs.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 07-05-1786 te Egmond aan Zee met Marijtje Centen de WIT, 25 jaar oud, geboren op 23-01-1761 te Egmond aan Zee, overleden op 15-10-1814 te Egmond aan Zee op 53-jarige leeftijd. Doopgetuige: Dirkje Gerrits.
Zij is overleden in huis nr. 29.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 18-06-1815 te Egmond aan Zee met Maartje Cornelis KOK, 39 jaar oud, gedoopt op 10-08-1775 te Egmond aan Zee, overleden op 13-01-1831 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd. Doopgetuigen: Engel Krelis en Annetje Jans.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Elisabeth Leenderts (LIjsbeth) STAM, gedoopt op 29-07-1786 te Egmond aan Zee, overleden op 03-10-1858 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd. Doopgetuige: Merijtje Cente.
Zij is overleden in huis Aan den Berg.
Gehuwd 1812 met Jacob Jacobsz ZWAAN, gedoopt op 07-05-1786 te Egmond aan Zee, overleden op 12-03-1860 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Doopgetuige: Jobje Gerrits Halff. Zoon van Jacob Gerritsz ZWAAN en Willempje Sijmons de JAGER.
   2.  Harmen Leendertsz STAM (zie V.70).
   3.  Leentje (Helena) Leenderts STAM, overleden 1813. Doopgetuige: Leentje Hendriks Wijker.
Gehuwd (1) op 07-10-1807 te Egmond aan Zee met Constantinus de WERTZ, geboren te Brussel, overleden 1813. Hij was militair 1e compagnie gedebarkeerde zeelieden te Egmond aan Zee.
Bij zijn 1e huwelijk was hij een jm.
Gehuwd (2) 1813 met Fredrik SIEBERT (of SOUBERT).
   4.  Kniertje Leenderts STAM, begraven te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Leentje Hendriks Wijker.
   5.  Engeltje Leenderts STAM, begraven op 29-05-1793 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Leentje Hendriks Wijker.
   6.  Ermpje (Hermijntje) Leenderts STAM, overleden te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Cniertje Hendriks.
   7.  Ermpje (Hermijntje) Leenderts STAM, begraven op 25-10-1796 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Aagje Stoffelen.
   8.  Stoffel Leendertsz STAM (zie V.80).
   9.  Engeltje Leenderts STAM, overleden op 18-10-1808 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Agie Krelis Stam.

Uit het tweede huwelijk:
   10.  Willem Leendertsz STAM, geboren op 24-06-1819 te Egmond aan Zee, overleden op 04-11-1822 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd.
   11.  Krijn Leendertsz STAM, overleden op 07-05-1817 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in huisnr. 29 en daar ook overleden.

 
V.4    Harmen Joosten STAM, gedoopt op 22-02-1765 te Egmond aan Zee, overleden op 24-09-1808 te Egmond aan Zee op 43-jarige leeftijd. Doopgetuige: Engeltje Teunis Spaare. Zoon van Joost Harmensz STAM (zie IV.15) en Aalbertje Teunis SPAARE.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-05-1789 te Egmond aan Zee met Antje Thijs GUL, 26 jaar oud, gedoopt op 08-09-1762 te Heiloo (getuige(n): Kniertje Dirks), overleden op 27-10-1793 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd, dochter van Sr. Thijs Thijsz GUL en Immetje Jans SCHONEMAN.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 30-06-1799 te Egmond Binnen met Engeltje Wulberts GROOT, overleden op 22-11-1833 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A89 Huis en erf.
----------------
Belending oost en zuid de Hereweg (1685 zuid de Zuiderstraat), w est A90 en
noord de Hereweg (1622: Noorderstraat).
Tot 1718 samen met A90, dan ten westen belend aan A91.
1830-04-19/ REO 61-66: Onderhands transport van huis en erf door Engeltje
Groot weduwe Engel Cornelisz Zwart, aan Willem Engelen Zwart te Egmond aan
Zee; prijs 60,-.
1832 / kad.legger A89: weduwe Engel Zwart, huis en erf 0,0094 ha . Dochter van Wulbert Engelsz GROOT en Geertje Reyers BROUWER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Aalbertje Harmens STAM, geboren op 01-02-1790 te Egmond aan Zee, gedoopt op 04-02-1790 te Rinnegom, overleden op 13-02-1829 te Egmond aan Zee op 39-jarige leeftijd. Doopgetuigen: Jan Thijsze Gul en Elisabeth Thijsze Gul.
   2.  Thijs Harmensz STAM, gedoopt op 21-07-1791 te Egmond aan Zee, begraven op 29-09-1791 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Immetje Thijsze Gul.
   3.  Thijs Harmensz STAM, gedoopt op 21-07-1792 te Egmond aan Zee, begraven op 07-08-1792 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Immetje Tijsen.
   4.  Antje Harmens STAM, gedoopt op 26-10-1793 te Egmond aan Zee.

Uit het tweede huwelijk:
   5.  Joost Harmensz STAM (zie VI.5).
   6.  Geertje Harmens STAM, gedoopt op 17-03-1803 te Egmond aan Zee, begraven op 03-07-1803 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Maartje Wilbers Groot.
   7.  Geertje Harmens STAM, gedoopt op 23-02-1805 te Egmond aan Zee, begraven op 07-03-1805 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Maartje Wilbers Groot.
   8.  Reyer Harmensz STAM, gedoopt op 26-10-1806 te Egmond aan Zee, overleden op 02-07-1813 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd. Doopgetuige: Maartje Wilbers Groot.
   9.  Neeltje Harmens STAM, gedoopt op 28-08-1808 te Egmond aan Zee, overleden op 12-09-1808 te Egmond aan Zee, 15 dagen oud. Doopgetuige: Maartje Wilbers Groot.

 
V.10    Jan Pietersz STAM, gedoopt op 24-08-1777 te Egmond aan Zee, overleden op 19-09-1857 te Egmond aan de Hoef op 80-jarige leeftijd. Doopgetuige: Trijntje Jans. Zoon van Pieter Harmensz STAM (zie IV.21) en Kniertje Jans GOUDA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1801 te Egmond aan Zee met Teunisje Aalberts GROOT, 24 jaar oud, gedoopt op 30-09-1776 te Egmond aan Zee, overleden op 22-03-1845 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Doopgetuige: Krijntje Krelis.
Het 1e huwelijk vond plaats in de OK kerk.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem Jansz STAM (zie VI.11).
   2.  Albert Jansz STAM (zie VI.14).
   3.  Aagje Jans STAM, gedoopt op 16-04-1806 te Egmond aan Zee, overleden op 02-04-1867 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Doopgetuige: Wilmpie Pieters Stam.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28-10-1838 te Egmond aan Zee met Arie Cornelisz van PEL, 39 jaar oud, gedoopt op 01-03-1799 te Egmond aan Zee (getuige(n): Neeltje Krap), overleden op 16-01-1879 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Engelsz (Crelis) van PEL en Marijtje Ariens KRAB.
   4.  Elisabeth Jans (lIJSBETH) STAM, gedoopt op 09-09-1808 te Egmond aan Zee, overleden op 17-02-1872 te Egmond aan de Hoef op 63-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat nr. 203.
Doopgetuige: Wilmpie Pieters Stam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-09-1834 te Egmond aan Zee met Gerrit de GRAAF, 22 jaar oud, geboren op 17-08-1812 te Egmond aan Zee, overleden op 13-08-1880 te Hilversum op 67-jarige leeftijd, zoon van Pieter Cornelisz de GRAAF en Maartje Aalberts WIJKER.
   5.  Pieters Jansz STAM, gedoopt op 31-01-1812 te Egmond aan Zee, overleden op 22-02-1812 te Egmond aan Zee, 22 dagen oud. Hij is geboren in de Noorderstraat nr. 105 en daar ook overleden .

 
V.22    Teunis Pietersz STAM, gedoopt op 09-09-1789 te Egmond aan Zee, overleden op 29-11-1811 te Egmond aan Zee op 22-jarige leeftijd. Doopgetuige: Aagje Jans.
Van beroep mandemaker, arbeider, dagloner, tapper.
Hij is overleden in de Noorderstraat nr. 173. Zoon van Pieter Harmensz STAM (zie IV.21) en Kniertje Jans GOUDA.
Gehuwd 1811 te Egmond aan Zee met Neeltje Jans LOUWE(N), gedoopt op 30-04-1791 te Egmond aan Zee, overleden op 04-09-1870 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Haar ouders waren waarschijnlijk Rooms.
Doopgetuige: Arie Louwe.
Zij is overleden in de Noorderstraat nr. 167. Dochter van Jan LOUWE en Mijda Jansze KORS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter STAM (zie VI.21).
   2.  Jan STAM, geboren op 31-03-1811 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan Zee.
   3.  Jan STAM (zie VI.24).
   4.  Kniertje STAM, geboren op 20-05-1816 te Egmond aan Zee, overleden op 20-08-1849 te Egmond aan Zee op 33-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Zuiderstraat.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1838 te Egmond aan Zee met Arie GRAVEMAKER, 20 jaar oud, geboren op 21-05-1817 te Egmond aan Zee, overleden op 25-04-1903 te Den Helder op 85-jarige leeftijd. Hij is overleden in Hoogstraat nr. 25.
   5.  Jacob STAM (zie VI.29).
   6.  Gerrit STAM, geboren op 24-09-1821 te Egmond aan Zee, overleden op 12-05-1830 te Egmond aan Zee op 8-jarige leeftijd.
   7.  Arendje STAM, geboren op 29-09-1823 te Egmond aan Zee, overleden op 04-10-1866 te Egmond aan Zee op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06-07-1845 te Egmond aan Zee met Aldert WIJKER, 20 jaar oud, geboren op 28-02-1825 te Egmond aan Zee, overleden op 22-01-1904 te Bloemendaal op 78-jarige leeftijd, zoon van Huybert Ariensz WIJKER en Grietje Jans WIJKER.
   8.  Elizabeth STAM, geboren op 17-12-1826 te Egmond aan Zee, overleden op 13-05-1899 te IJmuiden op 72-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Visseringstraat 32.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-05-1847 te Egmond aan Zee met Pieter van OS, 21 jaar oud, geboren op 29-05-1825 te Egmond aan Zee, overleden op 30-09-1907 te Velsen op 82-jarige leeftijd. Hij is overlden in de President Steynstraat nr. 13. Zoon van Engel Pietersz (van) OS en Neeltje van DUIN.
   9.  Reindert (Reijn, Rijn) STAM (zie VI.36).
   10.  Aaltje STAM, geboren op 13-05-1834 te Egmond aan Zee, overleden op 27-10-1903 te IJmuiden op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-07-1856 te Egmond aan Zee met Engel BROEK, 20 jaar oud, geboren op 22-05-1836 te Egmond aan Zee, overleden op 10-04-1911 te IJmuiden op 74-jarige leeftijd.

 
V.25    Harmen Ariensz STAM, visser, gedoopt op 14-09-1777 te Egmond aan Zee (getuige(n): Joost Harmensz Trijntje Jans), overleden op 03-04-1817 te Egmond aan Zee op 39-jarige leeftijd. Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 113.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
1806-02-16/ 2067 fol.122: Kwijtschelding van huis en erf bezuiden de Voorstraat, door:
- Engel Joppe, getrouwd met Grietje Cornelis de Graaff te Egmond aan Zee,
- Joost Kappe, getrouwd met Maartje Cornelis de Graaff te Alkmaar,
- Heer joh. Glasbergen en Klaas Engelen te Egmond aan Zee als voogden over Pieter Cornelisz de Graaff (aanstelling 24 jan.1806, zoon van Gerritje Cornelisdr Glas; 2058-57), samen erfgenamen ab intestaat van Cornelis Joppen de Graaff, overleden te Egmond aan Zee, aan Harmen Ariensz Stam aldaar; betaald met 250,-.
1810-03-01/ 2068 nr.43: Kwijtschelding van huis en erf nr.82, door Harmen Stam te Egmond aan Zee aan Christiaan van Egmond en Louwris Wittebrood als curators over de persoon van Jan Visbeen aldaar; betaald met 220,- .
Zoon van Arie Harmensz STAM (zie IV.23) en Antje Jans GLAS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-12-1803 te Egmond aan Zee met Ariaantje Jans VISBEEN, 23 jaar oud, gedoopt op 16-10-1780 te Egmond aan Zee (getuige(n): Japiks Knijn), overleden op 07-09-1848 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Mussenbuurt.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 113. Dochter van Jan Dirksz VISBEEN, scheepstimmerman, en Trijntje Louris KONIJN, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Harmensz STAM, geboren op 12-11-1803 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, gedoopt op 20-11-1803 te Egmond aan Zee, overleden op 11-05-1835 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd. Hij was een onwettig kind (of voorkind ?).
Doopgetuige: Kniertje Pieters Glas.
Van beroep boereknecht, matroos op ZM. kanonneerboot nr.27 voor Den Brielle,
visventer.
Hij was een onwettig kind (of voorkind ?).
Doopgetuige: Kniertje Pieters Glas.
Van beroep boereknecht, matroos op ZM. kanonneerboot nr.27 voor Den Brielle,
visventer.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 17-10-1833 te Egmond aan Zee met Guurtje Jans GROEN, 23 jaar oud, geboren op 19-09-1810 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, gedoopt op 19-09-1810 te Egmond aan Zee, overleden op 11-09-1871 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Doopgetuige: Agie Crelis Does.
Zij is overleden Op den Berg.
Doopgetuige: Agie Crelis Does.
Zij is overleden Op den Berg. Dochter van Jan Gleyne GROEN en Guurtje Pieters STAM.
   2.  Jacobus Harmensz STAM (zie VI.42).
   3.  Trijntje Harmens STAM, gedoopt op 28-04-1807 te Egmond aan Zee, overleden op 21-06-1829 te Egmond aan Zee op 22-jarige leeftijd. Doopgetuige: Magdalena Jans Visbeen.
   4.  Willempje Harmens STAM, gedoopt op 27-02-1811 te Egmond aan Zee, overleden op 28-10-1890 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Musschenbuurt.
Doopgetuige: Lysbeth Aries Stam.
Zij is overleden in de Noorderstraat nr. 149a.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 16-06-1839 te Egmond aan Zee met Hendrik BUIS, 20 jaar oud, geboren op 06-06-1819 te Egmond aan Zee, overleden op 17-11-1851 op 32-jarige leeftijd. Hij is verdronken in de Noordzee.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 08-02-1857 te Egmond aan Zee met Arie DEKKER, 25 jaar oud, geboren op 22-03-1831 te Egmond aan Zee, overleden op 07-04-1858 op 27-jarige leeftijd.

 
V.32    Pieter Ariensz STAM, overleden op 28-03-1816 te Egmond aan Zee. Doopgetuigen: Krijn Lysbet Harmense en Pieter Trijntje Jans. Zoon van Arie Harmensz STAM (zie IV.23) en Antje Jans GLAS.
Gehuwd op 23-05-1813 te Egmond aan Zee met Trijntje Leenderts HALF, overleden op 05-12-1857 te Egmond aan Zee, dochter van Leendert Cornelisz HALF en Neeltje Ariens GLAS (Ruys).
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie STAM, geboren op 29-04-1814 te Egmond aan Zee, overleden op 04-08-1818 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd.

 
V.35    Krijn (Quirinus) Ariensz STAM, overleden op 17-10-1858 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Leentje Hendriks Wijker. Zoon van Arie Harmensz STAM (zie IV.23) en Antje Jans GLAS.
Gehuwd op 10-11-1811 te Egmond aan Zee met Neeltje Jacobs van LIENEN, 25 jaar oud, geboren op 15-02-1786 te Egmond aan Zee, overleden op 25-10-1851 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd. Doopgetuigen: Elizabeth van Dren en Magdalena Gnther.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fijtje Krijne STAM, geboren op 13-04-1811 te Egmond aan Zee, overleden op 14-02-1877 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd. Doopgetuige: Elisabeth Deugd.
Zij is overleden in de Musschenbuurt nr. 182.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1832 te Egmond aan Zee met Willem Pietersz VISSER, overleden op 08-03-1894 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Gerridje Crelis Schuit.
Hij is overleden in de Voorstraat.
   2.  Aaltje STAM, geboren op 13-04-1811 te Egmond aan Zee.
   3.  Arie STAM, geboren op 19-11-1813 te Egmond aan Zee, overleden op 11-07-1826 te Egmond aan Zee op 12-jarige leeftijd.
   4.  Alida Cornelia STAM, geboren op 26-12-1815 te Egmond aan Zee, overleden op 13-09-1816 te Egmond aan Zee, 262 dagen oud.
   5.  Anna STAM, geboren op 24-07-1820 te Egmond aan Zee, overleden op 18-06-1893 te Egmond aan de Hoef op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-06-1846 te Egmond Binnen met George Michiel BERGEON, 31 jaar oud, geboren op 27-03-1815 te Egmond aan Zee, overleden op 01-12-1853 te Egmond aan de Hoef op 38-jarige leeftijd. Hij was een buitenechtelijk kind en is geboren op 't Wout te Bergen.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 08-08-1855 te Egmond Binnen met Willem SCHOLTEN, 43 jaar oud, geboren op 08-11-1811 te Egmond Binnen, overleden op 03-10-1866 te Egmond aan de Hoef op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd (3).
   6.  Jacoba STAM, geboren op 24-07-1820 te Egmond aan Zee, overleden op 25-11-1833 te Egmond aan Zee op 13-jarige leeftijd.
   7.  Ary STAM, geboren op 21-05-1825 te Egmond aan Zee, overleden op 11-07-1826 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.

 
V.52    Jan Jacobsz STAM, gedoopt op 20-12-1789 te Egmond aan Zee, overleden op 22-07-1846 te Petten op 56-jarige leeftijd. Doopgetuige: Grietje Jans.
Van beroep visser in Egmond aan Zee, in 1830 winkelier te Petten .
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Here-
weg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1836-09-22/ REO108-30: Onderhands transport dd. 17 sept.1836 van huis en erf
nr.69 te Egmond aan Zee, kad. A73, door Jan Stam, winkelier te P etten, en
Aagje Stam weduwe Hendrik Groen, Aaltje Stam, ongehuwd, Antje (Y sbrants)
Castricum weduwe Leendert Stam, Jansje Kok weduwe Hendrik Stam e n Pieter
Klaasz Vuil of Stam, visser, allen te Egmond aan Zee, aan Albert Stam, vis-
ser te Egmond aan Zee; betaald met 100,-. Zoon van Jacob Harmensz STAM (zie IV.33) en Leentje Hendriks WIJKER.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 11-05-1817 te Egmond aan Zee met Guurtje Engels DEKKER, 29 jaar oud, geboren op 09-10-1787 te Egmond aan Zee, gedoopt op 23-08-1788 te Egmond aan Zee, overleden op 08-06-1836 te Petten op 48-jarige leeftijd. Doopgetuige: Neeltje Krelis.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 10-09-1837 te Petten met Stijntje HOOFD, 39 jaar oud, gedoopt op 28-01-1798 te Zijpe. Doopgetuige: Trijntje Duijnmeijer.
Zij was weduwe.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frederika STAM, geboren op 29-12-1819 te Egmond aan Zee, overleden op 23-06-1838 te Petten op 18-jarige leeftijd.
   2.  Jacob STAM, geboren op 15-07-1822 te Petten.
   3.  Trijntje STAM, geboren op 15-03-1825 te Petten.
Gehuwd.
   4.  Antje STAM, geboren op 29-04-1827 te Petten, overleden op 12-04-1834 te Petten op 6-jarige leeftijd.
   5.  Helena STAM, geboren op 18-09-1829 te Petten, overleden op 24-04-1870 te Petten op 40-jarige leeftijd. Zij is overleden in wijk B huisnr. 18.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 15-01-1860 te Petten met Antonie den HARTOG, 37 jaar oud, geboren op 26-11-1822 te Alkmaar. Hij is een buitenechtelijk kind.

 
V.60    Hendrik Jacobsz STAM, gedoopt 00-01-1799 te Egmond aan Zee, overleden op 10-08-1831 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Divertje Alberts.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Here-
weg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1836-09-22/ REO108-30: Onderhands transport dd. 17 sept.1836 van huis en erf
nr.69 te Egmond aan Zee, kad. A73, door Jan Stam, winkelier te P etten, en
Aagje Stam weduwe Hendrik Groen, Aaltje Stam, ongehuwd, Antje (Y sbrants)
Castricum weduwe Leendert Stam, Jansje Kok weduwe Hendrik Stam e n Pieter
Klaasz Vuil of Stam, visser, allen te Egmond aan Zee, aan Albert Stam, vis-
ser te Egmond aan Zee; betaald met 100,-. Zoon van Jacob Harmensz STAM (zie IV.33) en Leentje Hendriks WIJKER.
Gehuwd op 04-05-1823 te Egmond aan Zee met Jannetje Hendriks WIJKER, 26 jaar oud, gedoopt op 19-03-1797 te Egmond aan Zee, overleden op 02-02-1847 te Egmond aan Zee op 49-jarige leeftijd. Doopgetuige: Trijntje Cornelis half. Dochter van Hendrik Jacobsz WIJKER (Kok), visser(1828), en Antje Jans SCHOL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob STAM (zie VI.65).
   2.  Jan STAM (zie VI.67).
   3.  Leendert STAM (zie VI.69).
   4.  Trijntje STAM, geboren op 09-03-1830 te Egmond aan Zee, overleden op 02-06-1831 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.

 
V.62    Albert (Adelbertus) Jacobsz STAM, visser, nachtwaker, koster, gedoopt op 22-03-1801 te Egmond aan Zee, overleden op 19-02-1882 te Egmond aan Zee op 80-jarige leeftijd. Op 22 maart 1801 is te Egmond aan Zee in de Oud-Katholieke kerk gedoopt:
Adelbertus, als zoon van Japik Hermse Stam en van Lena Hendriks Wijker.
Getuige:Grietje Jans Groen
Op 30 juli 1824 zijn te Egmond aan Zee getrouwd:
Albert Stam, 23 jaar, visscher, geboren en wonende alhier, meerd erjarige zoon van Jacob Stam, overleden, en van Leentje Wijker, en Maartje van de Beek, 22 jaar, geboren en wonende alhier, meerder jarige dochter van Kobus van der Beek en Willempje Engelen Zwart, beiden overleden.
Getuigen:
Pieter Vuist, onderwijzer, 52 jaar
Arie van Egmond, koopman, 26 jaar
Cornelis de Groot, koopman, 50 jaar
Cornelis Stroker, dorpsdienaar, 38 jaar
Op 19 februari 1882 is te Egmond aan Zee overleden:
Albert Stam, 80 jaar, geboren te Egmond aan Zee, weduwnaar van Maartje van de Beek, zoon van Jacob Stam en Leentje Wijker, beiden overleden.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Hereweg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1836-09-22/ REO108-30: Onderhands transport dd. 17 sept.1836 van huis en erf nr.69 te Egmond aan Zee, kad. A73, door Jan Stam, winkelier te Petten, en Aagje Stam weduwe Hendrik Groen, Aaltje Stam, ongehuwd, Antje (Ysbrants)
Castricum weduwe Leendert Stam, Jansje Kok weduwe Hendrik Stam en Pieter
Klaasz Vuil of Stam, visser, allen te Egmond aan Zee, aan Albert Stam, visser te Egmond aan Zee; betaald met 100,-. Zoon van Jacob Harmensz STAM (zie IV.33) en Leentje Hendriks WIJKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-07-1824 te Egmond aan Zee met Maartje Jacobs van de BEEK, 22 jaar oud, gedoopt op 09-02-1802 te Egmond aan Zee, overleden op 21-12-1879 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd. Doopgetuige: Agie Jans Buis.
Zij was een onwettig kind.
Op 9 februari 1802 is te Egmond aan Zee O.K. gedoopt:
Maarte (onecht kind), als dochter van Jakobus van der Beek, een soldaat, en
van Wilmpie Engele Zwart.
Getuige:
Agie Jans Buis
Op 21 december 1879 overlijdt te Egmond aan Zee:
Maartje van den Beek, 78 jaar, geboren alhier, huisvrouw van Alb ert Stam,
nachtwaker alhier, dochter van Jacobus van der Beek en Willempje Zwart, beiden
overleden.
Zij is overleden in de Zuiderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob STAM (zie VI.72).
   2.  Engel STAM (zie VI.76).
   3.  Leendert STAM (zie VI.78).
   4.  Willem STAM, geboren op 05-06-1830 te Egmond aan Zee, overleden op 30-04-1836 te Egmond aan Zee op 5-jarige leeftijd.
   5.  Hendrik STAM (zie VI.81).
   6.  Willempje STAM, geboren op 24-12-1834 te Egmond aan Zee, overleden op 11-08-1836 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   7.  Arie STAM (zie VI.84).
   8.  Wilhelmina STAM, geboren op 08-02-1838 te Egmond aan Zee, overleden op 12-10-1840 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
   9.  Guurtje STAM, geboren op 26-09-1839 te Egmond aan Zee, overleden op 27-09-1840 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat nr. 13 en ook daar overleden.
   10.  Wilhelmina STAM, geboren op 28-07-1841 te Egmond aan Zee, overleden op 04-04-1927 te Egmond aan Zee op 85-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat en overleden in de Visserstraat nr. 4.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08-02-1863 te Egmond aan Zee met Leendert DEKKER, 25 jaar oud, geboren op 13-10-1837 te Egmond aan Zee, overleden op 13-06-1907 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd.
   11.  Guurtje STAM, geboren op 07-10-1843 te Egmond aan Zee, overleden op 29-12-1845 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat en ook daar overleden.

 
V.64    Leendert Jacobsz STAM, visser, gedoopt op 12-11-1803 te Egmond aan Zee (getuige(n): Aagie Coenders Broek), overleden op 25-03-1836 te op zee op 32-jarige leeftijd. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Hereweg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1836-09-22/ REO108-30: Onderhands transport dd. 17 sept.1836 van huis en erf nr.69 te Egmond aan Zee, kad. A73, door Jan Stam, winkelier te Petten, en Aagje Stam weduwe Hendrik Groen, Aaltje Stam, ongehuwd, Antje (Ysbrants) Castricum weduwe Leendert Stam, Jansje Kok weduwe Hendrik Stam en Pieter
Klaasz Vuil of Stam, visser, allen te Egmond aan Zee, aan Albert Stam, visser te Egmond aan Zee; betaald met 100,-. Zoon van Jacob Harmensz STAM (zie IV.33) en Leentje Hendriks WIJKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-04-1826 te Egmond aan Zee met Antje Ysbrants CASTRICUM, 22 jaar oud, gedoopt op 09-07-1803 te Egmond aan Zee, overleden op 17-06-1864 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Doopgetuige: Grietje Castricom.
Zij was een onwettig kind; haar ouders zijn nooit gehuwd.
Zij is overleden in de Noorderstraat.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A73 Huis (en erf).
------------------
Belending oost A72b, zuid de wildernis, west A74 (1650: A75) en noord de Here-
weg of Voorstraat (1758: Zuiderstraat).
1836-09-22/ REO108-30: Onderhands transport dd. 17 sept.1836 van huis en erf
nr.69 te Egmond aan Zee, kad. A73, door Jan Stam, winkelier te P etten, en
Aagje Stam weduwe Hendrik Groen, Aaltje Stam, ongehuwd, Antje (Y sbrants)
Castricum weduwe Leendert Stam, Jansje Kok weduwe Hendrik Stam e n Pieter
Klaasz Vuil of Stam, visser, allen te Egmond aan Zee, aan Albert Stam, vis-
ser te Egmond aan Zee; betaald met 100,-.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob STAM, geboren op 05-03-1827 te Egmond aan Zee, overleden op 29-03-1827 te Egmond aan Zee, 24 dagen oud.
   2.  Albert STAM, geboren op 16-08-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 18-06-1854 te Callao (Peru) op 25-jarige leeftijd. Hij is overleden aan boord van ZM. "Prins Hendrik der Nederlande n" blijkens
een extract van het scheepsjournaal.
   3.  Jacob STAM, geboren op 07-02-1830 te Egmond aan Zee, overleden op 22-04-1830 te Egmond aan Zee, 74 dagen oud.
   4.  Ysbrand STAM, geboren op 05-04-1831 te Egmond aan Zee, overleden op 24-04-1831 te Egmond aan Zee, 19 dagen oud.
   5.  Pieter STAM, geboren op 05-04-1831 te Egmond aan Zee, overleden op 24-04-1831 te Egmond aan Zee, 19 dagen oud.
   6.  Jacob STAM, geboren op 13-12-1832 te Egmond aan Zee, gedoopt op 07-11-1833 te Egmond aan Zee.
   7.  Jacob STAM, geboren op 30-05-1834 te Egmond aan Zee.

 
V.70    Harmen Leendertsz STAM, geboren op 19-05-1796 te Egmond aan Zee, overleden op 08-09-1847 te Egmond aan Zee op 51-jarige leeftijd. Hij is overleden in de Musschenbuurt. Zoon van Leendert Harmensz STAM (zie IV.35) en Marijtje Centen de WIT.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 26-07-1818 te Egmond aan Zee met Jacobje Jans DEKKER, 19 jaar oud, geboren op 22-12-1798 te Egmond aan Zee, overleden op 12-03-1831 te Egmond aan Zee op 32-jarige leeftijd. Doopgetuige: Dina van Rijn.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 14-08-1847 te Egmond aan Zee met Guurtje Jans de GROOT, 55 jaar oud, gedoopt op 01-01-1792 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee (getuige(n): Annetje Jans de Groot), begraven op 22-04-1872 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, dochter van Jan Jansz de GROOT en Jacobje Ariens PINAS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marijtje STAM, geboren op 02-06-1819 te Egmond aan Zee, overleden op 30-10-1819 te Egmond aan Zee, 150 dagen oud. Zij werd geboren in huis nr. 27.
   2.  Arie STAM (zie VI.99).
   3.  Jan STAM (zie VI.101).
   4.  Leendert STAM, geboren op 21-05-1825 te Egmond aan Zee, overleden op 25-10-1848 op 23-jarige leeftijd. Hij is op zee verdronken bij het omslaan van een vissersvaartuig .
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-10-1848 te Egmond aan Zee met Teunisje SCHOL, 23 jaar oud, geboren op 04-01-1825 te Egmond aan Zee, overleden op 22-12-1900 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd.
   5.  Marijtje STAM, geboren op 23-04-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 16-11-1833 te Egmond aan Zee op 5-jarige leeftijd.
   6.  Arendje STAM, geboren op 11-04-1830 te Egmond aan Zee, overleden op 08-12-1833 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd.

 
V.80    Stoffel Leendertsz STAM, overleden op 20-03-1844 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Grietje Pieters.
Hij is overleden in de Voorstraat nr. 11. Zoon van Leendert Harmensz STAM (zie IV.35) en Marijtje Centen de WIT.
Gehuwd op 27-12-1796 te Egmond aan Zee met Antje Jans DEKKER, overleden op 18-07-1873 te Egmond aan Zee. Doopgetuige: Aagje Maartens Dekker.
Uit dit huwelijk:
   1.  Willem STAM, geboren op 20-02-1826 te Egmond aan Zee, overleden op 26-10-1826 te Egmond aan Zee, 248 dagen oud.
   2.  Engel STAM, geboren op 06-09-1827 te Egmond aan Zee, overleden op 15-12-1833 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd.
   3.  Marijtje STAM, geboren op 01-02-1830 te Egmond aan Zee, overleden op 22-04-1831 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   4.  Maarten STAM, geboren op 21-04-1832 te Egmond aan Zee, overleden op 18-01-1846 te Egmond aan Zee op 13-jarige leeftijd. Hij is overleden in de Voorstraat.
   5.  Diane STAM, geboren op 26-03-1837 te Egmond aan Zee, overleden op 27-12-1846 te Egmond aan Zee op 9-jarige leeftijd.

 
VI.5    Joost Harmensz STAM, gedoopt op 05-11-1801 te Egmond aan Zee, overleden op 02-08-1884 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Doopgetuige: Maartje Groot. Zoon van Harmen Joosten STAM (zie V.4) en Engeltje Wulberts GROOT.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-04-1825 te Egmond aan Zee met Maartje Jans VISSER, 24 jaar oud, gedoopt op 04-01-1801 te Egmond aan Zee, overleden op 24-10-1884 te Egmond aan Zee op 83-jarige leeftijd. Doopgetuige: Neeltje Egberts Visser.
Zij is overleden in de Voorstraat huisnr. 109. Dochter van Jan Egbertsz VISSER en Wennetje Teunis WIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmanus (Harmen) STAM, geboren op 20-06-1825 te Egmond aan Zee, overleden op 13-12-1826 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   2.  Engeltje STAM, geboren op 26-10-1826 te Egmond aan Zee, overleden op 09-09-1829 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd.
   3.  Hermanus STAM (zie VII.3).
   4.  Reyer STAM, geboren 1830 te Egmond aan Zee, overleden op 18-11-1833 te Egmond aan Zee.
   5.  Engel STAM (zie VII.7).
   6.  Engeltje STAM, geboren op 27-07-1835 te Egmond aan Zee, overleden 1909.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-10-1861 te Egmond aan Zee met Albert BLOK, 27 jaar oud, geboren op 31-05-1834 te Egmond aan Zee.
   7.  Cornelis (Kees) STAM (zie VII.11).
   8.  Wennetje STAM, geboren op 29-11-1840 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 09-01-1911 te Velsen Velsen op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat nr. 78.
Zij is geboren in de Voorstraat nr. 78.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-05-1863 te Egmond aan Zee met Jan GROEN, 36 jaar oud, geboren op 26-10-1826 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 04-04-1900 te Velsen Velsen op 73-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Joosten GROEN en Aagje Jacobs STAM.
   9.  Reyer STAM, geboren op 23-09-1845 te Egmond aan Zee, overleden op 19-08-1929 te Velsen op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 19-06-1873 te Beverwijk met Johanna (Jansje) SCHOORL, 23 jaar oud, geboren op 22-09-1849 te Wijk aan Zee en Duin, overleden op 15-03-1922 te Velsen op 72-jarige leeftijd.

 
VI.11    Willem Jansz STAM, geboren op 02-04-1802 te Egmond aan Zee, gedoopt op 02-04-1802 te Egmond aan Zee, overleden op 14-12-1893 te Egmond aan Zee op 91-jarige leeftijd. Doopgetuige: Guurtje Pieters.
Hij is overleden in de Prins Hendrik Stichting. Zoon van Jan Pietersz STAM (zie V.10) en Teunisje Aalberts GROOT.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 30-04-1826 te Egmond aan Zee met Matje Klaas DEKKER, 19 jaar oud, gedoopt op 30-12-1806 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 09-09-1849 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 42-jarige leeftijd. Doopgetuige: Trijntje Engele.
Zij is overleden aan de cholera in de Zuiderstraat.
Doopgetuige: Trijntje Engele.
Zij is overleden aan de cholera in de Zuiderstraat. Dochter van Klaas Engelsz DEKKER en Marijtje Engels KONIJN.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 03-02-1850 te Egmond aan Zee met Marijtje Pieters WIJKER, 47 jaar oud, gedoopt op 10-07-1802 te Egmond aan Zee, overleden op 24-02-1876 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Doopgetuige: Neeltje Dirks Glas. Dochter van Pieter Klaasz WIJKER en Engeltje Pieters van TOORN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Pieter STAM, geboren op 19-05-1827 te Egmond aan Zee, overleden op 04-01-1849 te Egmond aan Zee op 21-jarige leeftijd.
   2.  Huibertus STAM, geboren op 12-10-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 14-04-1858 te Egmond aan Zee op 29-jarige leeftijd.
   3.  Marijtje STAM, geboren op 08-04-1830 te Egmond aan Zee, overleden op 28-03-1898 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Zuiderstraat nr. 51.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1853 te Egmond aan Zee met Cornelis GOUDA, 24 jaar oud, geboren op 28-08-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 05-07-1900 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd, zoon van Willem Reyne GOUDA en Maartje Cornelis van PEL.
   4.  Theresia (Teunisje) STAM, geboren op 25-10-1831 te Egmond aan Zee, overleden op 01-07-1832 te Egmond aan Zee, 250 dagen oud.
   5.  Teunisje STAM, geboren op 07-05-1833 te Egmond aan Zee, overleden op 04-02-1861 te Egmond aan Zee op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-08-1858 te Egmond aan Zee met Job WIJKER, 25 jaar oud, geboren op 07-07-1833 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 02-05-1897 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 63-jarige leeftijd, zoon van Koendert Pietersz WIJKER en Neeltje Jans GROEN.
   6.  Albert STAM, geboren op 02-04-1835 te Egmond aan Zee, overleden op 07-07-1836 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   7.  Klaas STAM, geboren op 02-04-1835 te Egmond aan Zee, overleden op 11-09-1849 te Egmond aan Zee op 14-jarige leeftijd.
   8.  Albert STAM, geboren op 21-02-1837 te Egmond aan Zee, overleden op 23-09-1855 op 18-jarige leeftijd. Hij is op zee verdronken.
Extract uit het scheepsjournaal:
Op zondag 23 september 1855 om ca. 5.00 uur overboord gevallen d e jongeling
Albert Stam, oud 18 jaren.
   9.  Trijntje STAM, geboren op 15-12-1841 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 12-05-1876 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 21-05-1871 te Egmond aan Zee met Gerrit GRAVEMAKER, 26 jaar oud, geboren op 29-01-1845 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 11-03-1931 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 86-jarige leeftijd, zoon van Arie GRAVEMAKER en Kniertje STAM.
   10.  Jan STAM, geboren op 07-07-1846 te Egmond aan Zee, overleden op 06-09-1849 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd.

 
VI.14    Albert Jansz STAM, gedoopt op 20-07-1804 te Egmond aan Zee, overleden op 27-11-1833 te Egmond aan Zee op 29-jarige leeftijd. Doopgetuige: Annetje Albers Waker.
Hij is overleden aan de cholera. Zoon van Jan Pietersz STAM (zie V.10) en Teunisje Aalberts GROOT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-07-1828 te Egmond aan Zee met Dirkje Dirks SWART, 20 jaar oud, gedoopt op 21-10-1807 te Egmond aan Zee, overleden op 24-03-1879 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd. Doopgetuige: Dirkje Engels Dekker.
Zij was een onwettig kind; haar ouders zijn nooit gehuwd. Dochter van Dirk Jansz SWART, voermansknecht, en Kniertje Engels DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje STAM, geboren op 05-11-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 09-04-1908 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Zij is overleden in het Achterom nr. 82.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-04-1854 te Egmond aan Zee met Pieter WIJKER, 28 jaar oud, geboren op 30-09-1825 te Egmond aan Zee, overleden op 30-01-1878 te Egmond aan Zee op 52-jarige leeftijd, zoon van Pieter Pietersz WIJKER en Antje Stoffels de JONG.
   2.  Johannes STAM, geboren op 25-04-1830 te Egmond aan Zee, overleden op 06-07-1830 te Egmond aan Zee, 72 dagen oud.
   3.  Jan STAM, geboren op 13-01-1832 te Egmond aan Zee, overleden op 16-04-1832 te Egmond aan Zee, 94 dagen oud.
   4.  Kniertje STAM, geboren op 03-03-1833 te Egmond aan Zee, overleden op 01-06-1912 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 12-01-1873 te Egmond aan Zee met Dirk DEKKER, 33 jaar oud, geboren op 21-12-1839 te Egmond aan Zee, overleden op 18-09-1895 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd.
   5.  Jan STAM, geboren op 03-03-1833 te Egmond aan Zee, overleden op 26-05-1860 op 27-jarige leeftijd. Hij is op zee verdronken van de visserspink "De Nieuwe Ondernemi ng" bij Wijk
aan Zee.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-02-1860 te Egmond aan Zee met Kniertje PRINS, 24 jaar oud, geboren op 20-10-1835 te Egmond aan Zee, overleden op 12-11-1870 te Egmond aan Zee op 35-jarige leeftijd.

 
VI.21    Pieter STAM, arbeider, schulper, mandemaker, visdrogersknecht, geboren op 31-03-1811 te Egmond aan Zee, gedoopt (OK) op 31-03-1811 te Egmond aan Zee (getuige(n): Lijsbeth Ariens Stam), in de St. Agnes door pastoor J. Glasbergen, overleden op 18-01-1887 om 13.00 uur te Den Helder op 75-jarige leeftijd, in wijk O nr. 618, begraven op 22-01-1887 te Den Helder (Huisduinen). In de BS werd hij Jan genoemd. Zoon van Teunis Pietersz STAM (zie V.22) en Neeltje Jans LOUWE(N).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1837 te Egmond aan Zee (nh) met Antje STOKER (Aaltje), 19 jaar oud, geboren op 23-08-1818 om 04.00 uur te Egmond aan Zee, overleden op 24-11-1895 om 07.00 uur te Den Helder op 77-jarige leeftijd, in het huis aan de Zuidstraat nr.21, begraven op 27-11-1895 te Den Helder (Huisduinen), dochter van Wulbert Aalbertsz (Wilbert) STOOKER, visser, en Willempje Engels WIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Teunis STAM, geboren op 05-01-1838 te Egmond aan Zee, overleden op 05-02-1844 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd. Hij is overleden in de Zuiderstraat. Hij is overleden in de Zuiderstraat.
   2.  Wulbert STAM, geboren op 21-01-1840 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Zuiderstraat, overleden op 29-08-1849 te Egmond aan Zee op 9-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
   3.  Neeltje STAM, geboren op 22-01-1842 te Egmond aan Zee, overleden op 23-02-1844 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd.
   4.  Teunis STAM, mandenmaker, geboren op 15-03-1844 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Zuiderstraat, overleden voor 1865 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
   5.  Neeltje STAM, geboren op 08-03-1846 te Egmond aan Zee. Zij is geboren in de Zuiderstraat. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-06-1871 te Den Helder met Adam Johannes GROLL, 25 jaar oud, lichtwachter der Kon. Marine, geboren op 27-06-1845 te Dordrecht.
   6.  Gerrit STAM (zie VII.44).
   7.  Wulbert STAM (zie VII.46).
   8.  Engel STAM (zie VII.48).
   9.  Willempje STAM, geboren op 28-03-1856 te Egmond aan Zee. Zij is geboren in de Voorstraat. Overleden op 22-12-1908 te Den Helder op 52-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Vischstraat nr. 44, begraven op 24-12-1908 te Huisduinen. Algemene Begraafplaats Grafnr.L-197.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-08-1878 te Den Helder (nh) met Jacob SNIJDER, 24 jaar oud, Zeevarende, geboren op 01-12-1853 te Den Helder, overleden op 27-07-1926 te Den Helder op 72-jarige leeftijd. Hij is overleden in de Vischmarkt nr. 6, begraven op 30-07-1926 te Huisduinen. Algemene Begraafplaats Grafnr.L-197, zoon van Echtbert Harm SNIJDER, Schipper, en Neeltje KRIJNEN.
   10.  Jan STAM (zie VII.52).
   11.  Cornelia STAM, geboren op 28-02-1862 te Den Helder. Zij is geboren in Wijk K. Overleden op 06-04-1868 te Den Helder op 6-jarige leeftijd. Zij is overleden in Wijk O. Zij is geboren in wijk K.
Zij is overleden in wijk O.
   12.  Teunis STAM (zie VII.56).

 
VI.24    Jan STAM, geboren op 22-05-1813 te Egmond aan Zee, overleden op 25-02-1898 te Egmond aan Zee op 84-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Teunis Pietersz STAM (zie V.22) en Neeltje Jans LOUWE(N).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 19-07-1835 te Egmond aan Zee met Maartje Andries HOOGEBOOM, 21 jaar oud, geboren op 19-02-1814 te Egmond aan Zee, overleden op 07-03-1849 te Egmond aan Zee op 35-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Zuiderstraat.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 17-08-1856 te Egmond aan Zee met Neeltje Jans STOOKER, 44 jaar oud, geboren op 27-11-1811 te Egmond aan Zee, gedoopt op 27-11-1811 te Egmond aan Zee, overleden op 26-07-1889 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd. Doopgetuige: Trijntje Albers Stoker. Dochter van Jan Aalbertsz STOOKER en Dirkje Jans DEKKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerrit STAM (zie VII.58).
   2.  Aagje STAM, geboren op 03-12-1838 te Egmond aan Zee, overleden op 02-08-1874 te Egmond aan Zee op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-05-1863 te Egmond aan Zee met Egbert van VOORST, 25 jaar oud, geboren op 22-03-1838 te Egmond aan Zee, overleden op 21-12-1886 te Egmond aan Zee op 48-jarige leeftijd, zoon van Willem Egbertsz van VOORST en Huybertje Engels KONIJN.
   3.  Neeltje STAM, geboren op 15-03-1842 te Egmond aan Zee, overleden op 08-03-1889 te Egmond aan Zee op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 09-02-1862 te Egmond aan Zee met Job WIJKER, 28 jaar oud, geboren op 07-07-1833 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 02-05-1897 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 63-jarige leeftijd, zoon van Koendert Pietersz WIJKER en Neeltje Jans GROEN.
   4.  Aaltje STAM, geboren op 26-06-1845 te Egmond aan Zee, overleden op 26-01-1928 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat nr. 17.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-10-1870 te Egmond aan Zee met Engel SCHOL, 24 jaar oud, geboren op 23-10-1845 te Egmond aan Zee, overleden op 06-03-1882 te Egmond aan Zee op 36-jarige leeftijd.
   5.  Teunis STAM, geboren op 04-03-1849 te Egmond aan Zee, overleden op 11-08-1849 te Egmond aan Zee, 160 dagen oud. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is overleden in de Zuiderstraat.

 
VI.29    Jacob STAM, geboren op 17-04-1819 te Egmond aan Zee, overleden op 27-11-1860 te Alkmaar op 41-jarige leeftijd. Hij is overleden Op den Achterwezel, wijk D nr.174.
Van beroep mandenmaker, scheepstimmerman. Zoon van Teunis Pietersz STAM (zie V.22) en Neeltje Jans LOUWE(N).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-05-1841 te Egmond aan Zee met Neeltje VISSER, 22 jaar oud, geboren op 30-08-1818 te Egmond aan Zee, overleden op 30-07-1898 te Alkmaar op 79-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Oosterkolkstraat nr. 4.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit STAM, geboren op 18-11-1841 te Alkmaar, overleden op 21-07-1849 te Alkmaar op 7-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Buitenbanen nr. 1, wijk D.
Hij is overleden in de Achterwezel nr. 143, wijk D.
   2.  Cornelis STAM, geboren op 11-01-1843 te Alkmaar, overleden op 28-04-1892 te Alkmaar op 49-jarige leeftijd. Hij is overleden in de Westerkolkstraat nr. 11.
   3.  Neeltje STAM, geboren op 04-09-1847 te Alkmaar, overleden op 20-10-1847 te Alkmaar, 46 dagen oud. Zij is geboren in het Sandersbuurtje nr. 11.
Zij is overleden in het Sandersbuurtje nr. 11, wijk D.
   4.  Neeltje STAM, geboren op 19-12-1848 te Alkmaar, overleden op 02-01-1895 te Alkmaar op 46-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Achterwezel nr. 143, wijk D.
Zij is overleden in de Oosterkollstraat nr. 11.
   5.  Gerrit STAM (zie VII.71).
   6.  Wijnandia STAM, geboren op 04-03-1853 te Alkmaar, overleden op 19-02-1906 te Bloemendaal op 52-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Achterwezel nr. 143.
Zij is overleden in het Provinciaal Ziekenhuis Santpoort.
Het 1e huwelijk is op 20-03-1890 te Alkmaar ontbonden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-06-1879 te Alkmaar, gescheiden van Hendrik GREVE, geboren op 20-02-1854 te Egmond aan Zee, overleden op 26-08-1903 te Alkmaar op 49-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in de Doelenstraat nr. 7.
Het 1e huwelijk is op 20-03-1890 te Alkmaar ontbonden.

 
VI.36    Reindert (Reijn, Rijn) STAM, werkman, geboren op 28-11-1828 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, gedoopt op 28-11-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 21-01-1922 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 93-jarige leeftijd. Doopgetuige: Guurtje Groen.
Hij is overleden in de Gasthuisbuurt nr. 10.
Doopgetuige: Guurtje Groen.
Hij is overleden in de Gasthuisbuurt nr. 10. Zoon van Teunis Pietersz STAM (zie V.22) en Neeltje Jans LOUWE(N).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-07-1851 te Egmond aan Zee met Neeltje STOKER, 24 jaar oud, geboren op 06-04-1827 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, gedoopt op 06-04-1827 te Egmond aan Zee, overleden op 31-08-1866 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 39-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Noorderstraat nr. 29 aan de cholera.
Zij is overleden in de Noorderstraat nr. 29 aan de cholera. Dochter van Gerrit Aalbertsz STOKER en Marijtje Engels WIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit STAM, geboren op 08-11-1851 te Egmond aan Zee, overleden op 08-10-1857 te Egmond aan Zee op 5-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat.
   2.  Teunis STAM (zie VII.77).
   3.  Marijtje STAM, geboren op 31-01-1857 te Egmond aan Zee, gedoopt op 31-01-1857 te Egmond aan Zee, overleden op 26-01-1929 te Den Helder op 71-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Doopgetuige: Antje Stoker.
Gehuwd (1) op 43-jarige leeftijd op 30-08-1900 te Den Helder met Cornelis TOL, 36 jaar oud, geboren op 09-12-1863 te Egmond aan Zee, gedoopt op 09-12-1863 te Egmond aan Zee, overleden op 01-06-1936 te Den Helder op 72-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Doopgetuige: Kniertje Krab.
Hij is overleden in de Ruighweg nr. 229.
Gehuwd (2).
   4.  Neeltje STAM, geboren op 21-04-1859 te Egmond aan Zee, overleden op 15-07-1937 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 02-05-1891 te Egmond aan Zee met Jacob GRAVEMAKER, 30 jaar oud, geboren op 24-03-1861 te Egmond aan Zee, overleden op 24-04-1926 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
   5.  Gerrit STAM, geboren op 17-04-1861 te Egmond aan Zee, overleden op 20-02-1863 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
   6.  Gerrit STAM (zie VII.84).
   7.  Jacob STAM (zie VII.86).

 
VI.42    Jacobus Harmensz STAM, gedoopt op 22-03-1805 te Egmond aan Zee, overleden op 09-04-1854 te Heiloo op 49-jarige leeftijd. Doopgetuige: Magdalena Jans Visbeen.
Hij was RK.
Hij is overleden aan de Kerkbuurt.
Zie Kwartierstatenboek NHK, deel 2, pag. 110. Zoon van Harmen Ariensz STAM (zie V.25) en Ariaantje Jans VISBEEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-02-1832 te Heiloo met Antje KAANDORP, 21 jaar oud, geboren op 11-01-1811 te Limmen, overleden op 25-05-1889 te Heiloo op 78-jarige leeftijd. Zij is overleden in wijk B nr. 112.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adriana STAM, geboren op 07-10-1836 te Heiloo, overleden op 30-05-1894 te Koedijk op 57-jarige leeftijd. Zij was RK.

 
VI.65    Jacob STAM, geboren op 06-03-1824 te Egmond aan Zee, overleden op 12-04-1859 op 35-jarige leeftijd. Hij is in zee verdronken. Zoon van Hendrik Jacobsz STAM (zie V.60) en Jannetje Hendriks WIJKER.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-03-1854 te Egmond aan Zee met Kniertje SCHOL, 22 jaar oud, geboren op 27-04-1831 te Egmond aan Zee, overleden op 11-07-1874 te Egmond aan Zee op 43-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik STAM (zie VII.89).
   2.  Maartje STAM, geboren op 18-06-1857 te Egmond aan Zee, overleden op 30-05-1866 te Egmond aan Zee op 8-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Musschenbuurt.
   3.  Jansje STAM, geboren op 22-01-1859 te Egmond aan Zee, overleden op 16-11-1865 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat.

 
VI.67    Jan STAM, geboren op 09-04-1826 te Egmond aan Zee, overleden op 22-07-1895 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jacobsz STAM (zie V.60) en Jannetje Hendriks WIJKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-09-1848 te Egmond aan Zee met Engeltje PRINS, 23 jaar oud, geboren op 08-09-1825 te Egmond aan Zee, overleden op 05-01-1871 te Egmond aan Zee op 45-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Voorstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik STAM, geboren op 29-07-1849 te Egmond aan Zee, overleden op 05-04-1872 te Egmond Binnen op 22-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is overleden "in het duin".
   2.  Annetje STAM, geboren op 25-12-1851 te Egmond aan Zee, overleden op 02-04-1908 te Velsen op 56-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Verlengde Bloemstraat nr. 87.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-04-1875 te Egmond aan Zee met Cornelis KOPER, 25 jaar oud, geboren op 02-02-1850 te Egmond aan Zee.
   3.  Filips STAM (zie VII.96).
   4.  Jan STAM, geboren op 12-04-1856 te Egmond aan Zee, overleden op 25-03-1858 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   5.  Jansje STAM, geboren op 22-03-1858 te Egmond aan Zee. Zij is geboren in de Noorderstraat.
In 1901 is zij vertrokken naar de Verenigde Staten.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20-07-1879 te Egmond aan Zee met Engel VISSER, 22 jaar oud, geboren op 16-09-1856 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de VS.
   6.  Elisabeth STAM, geboren op 25-10-1860 te Egmond aan Zee, overleden op 07-12-1921 te Egmond aan Zee op 61-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat nr. 65.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-01-1883 te Egmond aan Zee met Gerrit VISSER, 29 jaar oud, geboren op 28-01-1854 te Egmond aan Zee, overleden op 24-12-1918 op 64-jarige leeftijd. Hij is op zee omgekomen; hij is onder de kust op een mijn gelope n.
   7.  Jan STAM (zie VII.103).
   8.  Engelina STAM, geboren op 05-06-1867 te Egmond aan Zee, overleden op 20-12-1937 te Oskaloosa (Iowa op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 18-08-1889 te Oudorp met Jan WAAL, 23 jaar oud, geboren op 18-08-1866 te Heerhugowaard, overleden op 16-01-1891 te Pella (Iowa op 24-jarige leeftijd. Van beroep broodbakker, winkelier, mijnwerker.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 10-11-1892 te Pella (Iowa met George ROZENBOOM, 25 jaar oud, geboren op 19-06-1867 te Wageningen, overleden op 03-07-1954 te Oskaloosa (Iowa op 87-jarige leeftijd.
   9.  Trijntje STAM, geboren op 21-04-1870 te Egmond aan Zee, overleden op 23-10-1886 te Egmond aan Zee op 16-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat nr. 11.
Zij is overleden in de Noorderstraat nr. 11.

 
VI.69    Leendert STAM, geboren op 10-03-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 06-11-1905 te Velsen op 77-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Jacobsz STAM (zie V.60) en Jannetje Hendriks WIJKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-01-1853 te Egmond aan Zee met Aaltje WIJKER, 24 jaar oud, geboren op 10-11-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 03-02-1904 te Velsen op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje STAM, geboren op 31-12-1853 te Egmond aan Zee, overleden op 04-08-1933 te Velsen op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18-04-1875 te Egmond aan Zee met Engel ZWART, 22 jaar oud, geboren op 26-10-1852 te Egmond aan Zee, overleden 1933. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is op zee gebleven.
   2.  Klaas STAM, geboren op 27-05-1856 te Egmond aan Zee, overleden op 24-07-1856 te Egmond aan Zee, 58 dagen oud. Hij is geboren in de Voorstraat.
   3.  Pietertje STAM, geboren op 09-05-1857 te Egmond aan Zee, overleden op 08-04-1930 te Velsen op 72-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-01-1883 te Egmond aan Zee met Pieter SLOOT, 23 jaar oud, geboren op 15-03-1859 te Egmond aan Zee, overleden 1930 te Rotterdam.
   4.  Jacob STAM (zie VII.114).
   5.  Maartje STAM, geboren op 28-09-1860 te Egmond aan Zee, overleden op 01-06-1916 te IJmuiden op 55-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in de Bloemstraat nr. 10.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-09-1888 te Egmond aan Zee met Albert KOK, 25 jaar oud, geboren op 10-11-1862 te Egmond aan Zee, overleden op 13-02-1941 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
   6.  Hendrik STAM, geboren op 11-07-1862 te Egmond aan Zee, overleden op 06-08-1863 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
   7.  Hendrik STAM (zie VII.118).
   8.  Klaas STAM, geboren op 05-05-1865 te Egmond aan Zee, overleden op 24-08-1865 te Egmond aan Zee, 111 dagen oud. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in de Voorstraat.
   9.  Klaas STAM, geboren op 10-07-1866 te Egmond aan Zee, overleden op 27-11-1866 te Egmond aan Zee, 140 dagen oud. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in de Voorstraat.
   10.  Trijntje STAM, geboren op 06-07-1867 te Egmond aan Zee, overleden op 13-09-1867 te Egmond aan Zee, 69 dagen oud. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in de Voorstraat.
   11.  Klaas STAM, geboren op 23-09-1868 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Voorstraat.
   12.  Trijntje STAM, geboren op 26-06-1872 te Egmond aan Zee, overleden op 28-08-1872 te Egmond aan Zee, 63 dagen oud. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in de Voorstraat.

 
VI.72    Jacob STAM, geboren op 09-08-1824 te Egmond aan Zee, overleden op 08-12-1903 te Velsen op 79-jarige leeftijd, zoon van Albert (Adelbertus) Jacobsz STAM (zie V.62) en Maartje Jacobs van de BEEK.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12-11-1848 te Egmond aan Zee met Agie GOUDA, 14 jaar oud, geboren op 22-08-1834 te Egmond aan Zee, overleden op 17-08-1849 te Egmond aan Zee op 14-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Noorderstraat. Dochter van Arie Cornelisz GOUDA en Grietje Willems KOK.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 05-05-1850 te Egmond aan Zee met Agie GLAS, 25 jaar oud, geboren op 27-10-1824 te Egmond aan Zee, overleden op 06-06-1866 te Egmond aan Zee op 41-jarige leeftijd, dochter van Aalbert Kosz GLAS en Marijtje Alderts NEEF.
Gehuwd (3) op 42-jarige leeftijd op 14-07-1867 te Egmond aan Zee met Kniertje WIJKER, 37 jaar oud, geboren op 20-08-1829 te Egmond aan Zee, overleden op 13-11-1908 te Velsen op 79-jarige leeftijd, dochter van Jan Jansz WIJKER en Jobje Dirks GUL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maartje STAM, geboren op 31-05-1849 te Egmond aan Zee, overleden op 01-02-1922 te Bloemendaal op 72-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 23-08-1874 te Egmond aan Zee met Dirk GOUDA, 25 jaar oud, geboren op 26-04-1849 te Egmond aan Zee, overleden op 29-08-1916 te Velsen op 67-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Albert STAM, geboren op 31-01-1851 te Egmond aan Zee, overleden op 28-05-1851 te Egmond aan Zee, 117 dagen oud. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   3.  Albert STAM, geboren op 28-02-1852 te Egmond aan Zee, overleden op 10-09-1854 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   4.  Willem STAM, geboren op 01-09-1854 te Egmond aan Zee, overleden op 12-11-1930 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   5.  Albert STAM (zie VII.130).
   6.  Jobina STAM, geboren op 10-08-1869 te Egmond aan Zee, overleden op 31-07-1938 te Beverwijk op 68-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Stroobuurt.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-09-1892 te Velsen met Kos ZWART, 24 jaar oud, geboren op 08-09-1868 te Egmond aan Zee, overleden op 07-04-1946 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.

 
VI.76    Engel STAM, geboren op 03-03-1826 te Egmond aan Zee, overleden op 05-04-1893 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Op 3 maart 1826 is te Egmond aan Zee geboren:
Engel Stam, zoon van Albert Stam, visscher, 24 jaar, wonende alh ier, en van
Maartje van de Beek.
Getuigen:
Arie van Egmond, zonder beroep,27 jaar
Cornelis Strooker, dorpsdienaar, 39 jaar.
Op 7 december 1851 zijn te Egmond aan Zee getrouwd:
Engel Stam, visscher, 25 jaar, geb. en won. alhier, meerderjarig e zoon van
Albert Stam, visscher, en van Maartje van de Beek, beiden wonend e alhier, en
Neeltje Wijker, zonder beroep, 25 jaar, geb. en wonende alhier, meerderjarige
dochter van Klaas Wijker, overleden, en van Cornelia de Zeeuw, w onende alhier.
Getuigen bij dit huwelijk waren:
Pieter Vuil, visscher, 45 jaar, oom van de bruidegom
Jacob Stam, visscher, 27 jaar, broer van de bruidegom
Pieter Zwart, visscher, 29 jaar, zwager van de bruid
Jozef v.d. Pol, arbeider, 30 jaar, vriend
Hij had 11 kinderen. Zoon van Albert (Adelbertus) Jacobsz STAM (zie V.62) en Maartje Jacobs van de BEEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07-12-1851 te Egmond aan Zee met Neeltje WIJKER, 25 jaar oud, geboren op 19-05-1826 te Egmond aan Zee, overleden op 15-07-1899 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Op 19 mei 1826 is te Egmond aan Zee geboren:
Neeltje Wijker, dochter van Klaas wijker, timmerknecht, 47 jaar, wonende alhier, en van Cornelia de Zeeuw.
Getuigen: Arie van Egmond, zonder beroep, 27 jaar
Cornelis Strooker, dorpsdienaar, 39 jaar
Zij had 11 kinderen. Dochter van Klaas Aalbertsz WIJKER en Cornelisje Alderts de ZEEUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje STAM, geboren op 10-06-1850 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 08-11-1924 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 74-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Schoolstraat nr. 14.
Zij is overleden in de Schoolstraat nr. 14.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-01-1873 te Egmond aan Zee met Krijn VISSER, 23 jaar oud, geboren op 20-12-1849 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 15-06-1932 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Musschenbuurt.
Hij is geboren in de Musschenbuurt. Zoon van Willem Pietersz VISSER en Fijtje Krijne STAM.
   2.  Cornelia (Keetje) STAM, geboren op 25-03-1853 te Egmond aan Zee, overleden op 24-11-1926 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Bergstraat nr. 21.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-11-1876 te Egmond aan Zee met Jan GLAS, 24 jaar oud, geboren op 26-07-1852 te Egmond aan Zee, overleden op 07-05-1913 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Musschenbuurt.
Hij is overleden in de Bergstraat nr. 484.
   3.  Guurtje STAM, geboren op 18-04-1857 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 06-05-1930 te Velsen Velsen op 73-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-10-1879 te Egmond aan Zee met Albert van PEL, 38 jaar oud, geboren op 01-05-1841 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 02-07-1919 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij had 11 kinderen. Zoon van Arie Cornelisz van PEL en Aagje Jans STAM.
   4.  Klaas STAM (zie VII.140).
   5.  Albert STAM, geboren op 20-02-1863 te Egmond aan Zee, overleden op 27-11-1864 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat.
   6.  Albert STAM (zie VII.143).

 
VI.78    Leendert STAM, geboren op 15-05-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 13-02-1875 te Egmond aan Zee op 46-jarige leeftijd, zoon van Albert (Adelbertus) Jacobsz STAM (zie V.62) en Maartje Jacobs van de BEEK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31-12-1854 te Egmond aan Zee met Aagje BLOK, 24 jaar oud, geboren op 03-04-1830 te Egmond aan Zee, overleden op 28-12-1915 te Egmond aan Zee op 85-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Torenstraat nr. 306.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje STAM, geboren op 03-10-1853 te Egmond aan Zee, overleden op 13-07-1860 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is overleden in de Noorderstraat.
   2.  Cornelia (Keetje) STAM, geboren op 13-11-1855 te Egmond aan Zee, overleden op 01-01-1857 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is overleden in de Voorstraat.
   3.  Albert STAM, geboren op 28-01-1857 te Egmond aan Zee, overleden op 04-10-1857 te Egmond aan Zee, 249 dagen oud. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden Op den Berg.
   4.  Albert STAM, geboren op 03-01-1859 te Egmond aan Zee, overleden te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   5.  Albert STAM (zie VII.149).
   6.  Maartje STAM, geboren op 27-11-1868 te Egmond aan Zee, overleden op 13-09-1948 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-05-1894 te Egmond aan Zee met Hendrik BLOK, 27 jaar oud, geboren op 25-01-1867 te Egmond aan Zee, overleden op 20-02-1941 te Velsen op 74-jarige leeftijd.

 
VI.81    Hendrik STAM, geboren op 15-09-1832 te Egmond aan Zee, overleden op 08-09-1911 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Hij is overleden in de Torenstraat nr. 322. Zoon van Albert (Adelbertus) Jacobsz STAM (zie V.62) en Maartje Jacobs van de BEEK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-07-1858 te Egmond aan Zee met Klaasje DUIN, 24 jaar oud, geboren op 09-07-1834 te Egmond aan Zee, overleden op 28-03-1910 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje STAM, geboren op 31-07-1858 te Egmond aan Zee, overleden op 01-05-1861 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat.
   2.  Klaas STAM, geboren op 21-12-1860 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is verdronken bij het vergaan van de haringlogger "Biervliet " MA80.
   3.  Maartje STAM, geboren op 21-01-1862 te Egmond aan Zee, overleden op 27-08-1862 te Egmond aan Zee, 218 dagen oud. Zij is geboren in de Noorderstraat.
   4.  Maartje STAM, geboren op 08-11-1863 te Egmond aan Zee, overleden op 21-12-1863 te Egmond aan Zee, 43 dagen oud. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat.
   5.  Albert STAM, geboren op 14-03-1865 te Egmond aan Zee, overleden op 21-10-1866 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat.
   6.  Maartje STAM, geboren op 03-10-1866 te Egmond aan Zee, overleden op 06-02-1945 te Heiloo op 78-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-05-1889 te Egmond aan Zee met Jacob GROEN, 24 jaar oud, geboren op 10-10-1864 te Egmond aan Zee, overleden op 05-09-1938 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   7.  Albertje STAM, geboren op 08-11-1868 te Egmond aan Zee, overleden op 04-02-1932 te Alkmaar op 63-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-02-1894 te Egmond aan Zee met Hendrik ZWAAIJ, 29 jaar oud, geboren op 11-12-1864 te Egmond aan Zee, overleden op 26-06-1912 te Egmond aan Zee op 47-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat nr. 316.
Hij is overleden in de Zuiderstraat nr. 316.
   8.  Albert STAM, geboren op 08-06-1870 te Egmond aan Zee, overleden op 23-12-1871 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat nr. 15.
   9.  Albert STAM, geboren op 06-03-1872 te Egmond aan Zee, overleden op 02-09-1872 te Egmond aan Zee, 180 dagen oud. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat.
   10.  Hendrik STAM, geboren op 08-02-1874 te Egmond aan Zee, overleden op 19-06-1875 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat.
   11.  Hendrik STAM, geboren op 22-07-1875 te Egmond aan Zee, overleden op 18-08-1875 te Egmond aan Zee, 27 dagen oud. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat.
   12.  Hendrik STAM, geboren op 04-08-1878 te Egmond aan Zee, overleden op 16-12-1878 te Egmond aan Zee, 134 dagen oud. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat.

 
VI.84    Arie STAM, geboren op 08-02-1836 te Egmond aan Zee, overleden op 03-07-1899 te Aberdeen op 63-jarige leeftijd. Hij is overleden in het Koninklijk Hospitaal te Aberdeen in Scho tland. Zoon van Albert (Adelbertus) Jacobsz STAM (zie V.62) en Maartje Jacobs van de BEEK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-07-1859 te Egmond aan Zee met Rachel WIJKER, 21 jaar oud, geboren op 06-11-1837 te Egmond aan Zee, overleden op 03-03-1921 te Egmond aan Zee op 83-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Bergstraat nr. 43. Dochter van Huybert Klaasz WIJKER en Neeltje Ariens HEEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert STAM, geboren op 05-11-1859 te Egmond aan Zee, overleden op 21-05-1860 te Egmond aan Zee, 198 dagen oud. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Voorstraat.
   2.  Albert STAM (zie VII.168).
   3.  Cornelia STAM, geboren op 19-08-1862 te Egmond aan Zee, overleden op 06-11-1921 te Velsen op 59-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in de President Steynstraat 40.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-01-1884 te Egmond aan Zee met Willem PRINS, 21 jaar oud, geboren op 16-10-1862 te Egmond aan Zee, overleden op 04-11-1919 te Velsen op 57-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de President Steynstraat nr. 58.
   4.  Neeltje STAM, geboren op 28-04-1864 te Egmond aan Zee, overleden op 17-03-1935 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1885 te Egmond aan Zee met Klaas ZWART, 21 jaar oud, geboren op 20-06-1863 te Egmond aan Zee, overleden op 21-04-1939 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
   5.  Huibert STAM (zie VII.174).
   6.  Maartje STAM, geboren op 10-03-1868 te Egmond aan Zee, overleden op 15-05-1868 te Egmond aan Zee, 66 dagen oud. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in de Voorstraat.
   7.  Arie STAM (zie VII.177).
   8.  Engel STAM, geboren op 15-11-1870 te Egmond aan Zee, overleden op 13-12-1871 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Voorstraat.
   9.  Maartje STAM, geboren op 10-02-1872 te Egmond aan Zee, overleden op 03-02-1952 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-04-1893 te Egmond aan Zee met Jacob VISSER, 23 jaar oud, geboren op 10-09-1869 te Egmond aan Zee, overleden op 19-03-1919 op 49-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is met zijn boot op zee op een mijn gelopen.
   10.  Rachel STAM, geboren op 20-09-1874 te Egmond aan Zee, overleden op 20-05-1875 te Egmond aan Zee, 242 dagen oud. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in de Zuiderstraat.
   11.  Leendert STAM, geboren op 03-12-1875 te Egmond aan Zee, overleden op 19-08-1878 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Zuiderstraat.
   12.  Rachel STAM, geboren op 23-02-1878 te Egmond aan Zee, overleden op 02-03-1959 te Velsen op 81-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1900 te Egmond aan Zee met Jan KOEMAN, 21 jaar oud, geboren op 26-04-1879 te Egmond aan Zee, overleden op 23-12-1958 te Velsen op 79-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
   13.  Leendert STAM, geboren op 06-09-1881 te Egmond aan Zee, overleden op 12-08-1889 te Egmond aan Zee op 7-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is overleden in de Zuiderstraat nr. 116a.

 
VI.99    Arie STAM, geboren op 19-10-1820 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 28-05-1879 op 58-jarige leeftijd. Hij is in zee verdronken bij Den Helder.
Hij is in zee verdronken bij Den Helder. Zoon van Harmen Leendertsz STAM (zie V.70) en Jacobje Jans DEKKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17-08-1845 te Egmond aan Zee met Jannetje GRAVEMAKER, 23 jaar oud, geboren op 06-11-1821 te Wijk aan Zee en Duin Wijk aan Zee en Duin, overleden op 30-09-1912 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 90-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Ariensz GRAVEMAKER en Trijntje Cornelis KRAB.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba STAM, geboren op 04-07-1845 te Egmond aan Zee, overleden op 10-06-1900 te Egmond aan Zee op 54-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Voorstraat.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-11-1870 te Egmond aan Zee met Kris (Christoffel) VISSER, 36 jaar oud, geboren op 04-08-1834 te Petten, overleden op 25-10-1905 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd, zoon van Thijs Gerritsz VISSER en Jannetje Dirks KONIJN.
   2.  Marijtje STAM, geboren op 03-09-1847 te Egmond aan Zee, overleden op 10-02-1849 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat.
   3.  Marijtje STAM, geboren op 07-10-1849 te Egmond aan Zee, overleden op 09-11-1919 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Torenstraat nr. 304.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11-02-1872 te Egmond aan Zee met Jan DEKKER, 27 jaar oud, geboren op 23-10-1844 te Egmond aan Zee, overleden op 16-08-1916 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in de Torenstraat nr. 346.
   4.  Harmen STAM (zie VII.192).
   5.  Gerrit STAM, geboren op 25-05-1854 te Egmond aan Zee, overleden op 23-02-1866 te Egmond aan Zee op 11-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat.
   6.  Leendert STAM (zie VII.196).
   7.  Trijntje STAM, geboren op 06-01-1860 te Egmond aan Zee, overleden op 01-01-1933 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-08-1880 te Egmond aan Zee met Teunis ZWART, 24 jaar oud, geboren op 17-09-1855 te Egmond aan Zee, overleden op 26-07-1937 te Egmond aan Zee op 81-jarige leeftijd.
   8.  Guurtje STAM, geboren op 25-04-1862 te Egmond aan Zee, overleden op 20-12-1922 te Velsen op 60-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Visseringstraat nr. 28.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-05-1884 te Egmond aan Zee met Klaas ZWART, 20 jaar oud, geboren op 04-07-1863 te Egmond aan Zee, overleden op 12-07-1946 te Velsen op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
   9.  Gerrit STAM (zie VII.202).
   10.  Cornelis STAM (zie VII.205).

 
VI.101    Jan STAM, geboren op 22-02-1823 te Egmond aan Zee, overleden op 27-12-1892 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd. Doopgetuige: Lijsbet Stam, zoon van Harmen Leendertsz STAM (zie V.70) en Jacobje Jans DEKKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-10-1849 te Egmond aan Zee met Grietje WIJKER, 25 jaar oud, geboren op 15-08-1824 te Egmond aan Zee, overleden op 14-01-1907 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert STAM (zie VII.207).
   2.  Andries STAM (zie VII.209).
   3.  Jacoba STAM, geboren op 07-05-1855 te Egmond aan Zee, overleden op 28-07-1883 te Egmond aan Zee op 28-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Musschenbuurt.
Zij is overleden in de Voorstraat.
   4.  Cornelia STAM, geboren op 29-03-1859 te Egmond aan Zee, overleden op 23-11-1890 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Musschenbuurt.
Zij is geboren in de Noorderstraat nr. 180.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 04-01-1880 te Egmond aan Zee met Hendrik GROEN, 27 jaar oud, geboren op 07-12-1852 te Egmond aan Zee, overleden op 23-09-1917 te Egmond aan Zee op 64-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat nr. 389.
   5.  Marijtje STAM, geboren op 24-12-1861 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 01-09-1936 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 74-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Musschenbuurt.
Zij is geboren in de Musschenbuurt.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-01-1884 te Egmond aan Zee met Jacob STAM, 24 jaar oud (zie VII.114).
   6.  Harmen STAM (zie VII.215).

 
VII.3    Hermanus STAM, geboren op 19-09-1828 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 07-02-1858 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 29-jarige leeftijd, zoon van Joost Harmensz STAM (zie VI.5) en Maartje Jans VISSER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 19-06-1853 te Egmond aan Zee met Agatha van DUIN, 29 jaar oud, geboren op 15-02-1824 te Wijk aan Zee, overleden op 09-11-1854 te Egmond aan Zee op 30-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Zuiderstraat.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 31-05-1857 te Egmond aan Zee met Teunisje GRAVEMAKER, 23 jaar oud, geboren op 16-02-1834 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 05-02-1915 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 80-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Ariensz GRAVEMAKER en Trijntje Cornelis KRAB.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Harmijntje STAM, geboren op 09-05-1858 te Egmond aan Zee, overleden op 28-02-1925 te Egmond Binnen op 66-jarige leeftijd. Zij is overleden in huis nr. 126.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 14-01-1877 te Egmond Binnen met Arie ADMIRAAL, 38 jaar oud, geboren op 19-11-1838 te Castricum, overleden op 17-07-1916 te Castricum op 77-jarige leeftijd.

 
VII.7    Engel STAM, geboren op 26-04-1833 te Egmond aan Zee, overleden op 05-07-1869 te Egmond aan Zee op 36-jarige leeftijd. Hij is verdronken in zee en aangespoeld bij IJmuiden. Zoon van Joost Harmensz STAM (zie VI.5) en Maartje Jans VISSER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1858 te Egmond aan Zee met Jannetje (Adriana) van DUIN, 21 jaar oud, geboren op 08-07-1836 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozeph (Joost) STAM (zie VIII.3).
   2.  Engelina (Engeltje) STAM, geboren op 22-05-1862 te Egmond aan Zee, overleden op 26-12-1864 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in de Voorstraat.
   3.  Hermanus STAM, geboren op 24-07-1864 te Egmond aan Zee, overleden op 07-08-1864 te Egmond aan Zee, 14 dagen oud. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
   4.  Engelina STAM, geboren op 12-07-1866 te Egmond aan Zee, overleden op 10-03-1955 te Egmond aan Zee op 88-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in St. Agnes in de Voorstraat.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 16-10-1886 te Egmond aan Zee met Jacobus Laurentius HOPMAN, 27 jaar oud, geboren op 09-08-1859 te Egmond aan Zee, overleden op 03-12-1893 op 34-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is in zee verdronken en aangespoeld voor Egmond.

 
VII.11    Cornelis (Kees) STAM, geboren op 07-06-1838 te Egmond aan Zee, overleden op 17-01-1916 te Velsen op 77-jarige leeftijd, zoon van Joost Harmensz STAM (zie VI.5) en Maartje Jans VISSER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 01-05-1864 te Egmond aan Zee met Jacoba (Japikje) ZWAAN, 27 jaar oud, geboren op 16-05-1836 te Egmond aan Zee, overleden op 04-05-1912 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maartje STAM, geboren op 30-11-1864 te Egmond aan Zee, overleden op 09-02-1939 te Egmond aan Zee op 74-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-06-1887 te Egmond aan Zee met Tijs ZWART, 23 jaar oud, geboren op 27-02-1864 te Egmond aan Zee, overleden op 05-06-1942 te Santpoort op 78-jarige leeftijd.
   2.  Engeltje STAM, geboren op 14-02-1867 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 18-02-1941 te Velsen Velsen op 74-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-01-1888 te Egmond aan Zee met Jan van VOORST, 23 jaar oud, geboren op 11-09-1864 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden 07-1917. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is verdronken tijdens het vergaan van de stoomtrawler "Dolfi jn" IJM. 122.
Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is verdronken tijdens het vergaan van de stoomtrawler "Dolfi jn" IJM. 122. Zoon van Egbert van VOORST en Aagje STAM.
   3.  Arie STAM (zie VIII.14).
   4.  Engel STAM (zie VIII.17).
   5.  Klaasje (Clazina) STAM, geboren op 29-11-1875 te Egmond aan Zee, overleden op 17-03-1891 te Egmond aan Zee op 15-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in huis nr. 109.
   6.  Hermijntje (Mijntje) STAM, geboren op 24-01-1878 te Egmond aan Zee, overleden op 08-09-1880 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat.
   7.  Hermijntje (Mijntje) STAM, geboren op 22-01-1881 te Egmond aan Zee, overleden op 06-01-1962 te Noordwijk op 80-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden aan het strand van Noordwijk.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-01-1906 te Egmond aan Zee met Albert VUIL, 26 jaar oud, geboren op 08-11-1879 te Egmond aan Zee, overleden op 27-10-1918 te Noordwijk op 38-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is verdronken na een aanvaring.

 
VII.44    Gerrit STAM, werkman, geboren op 01-09-1848 te Egmond aan Zee, overleden op 19-05-1915 te Den Helder op 66-jarige leeftijd, begraven op 22-05-1915 te Den Helder (Huisduinen), graf D P 27. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is overleden in de Visschstraat nr.7. Zoon van Pieter STAM (zie VI.21) en Antje STOKER (Aaltje).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-06-1871 te Den Helder met Johanna Jacoba MANGEL, 23 jaar oud, geboren op 26-06-1847 te Den Helder, overleden op 21-06-1946 te Amsterdam op 98-jarige leeftijd, dochter van Jacob MANGEL, werkman, en Grietje Jans de WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter STAM, geboren op 09-11-1871 te Den Helder, overleden op 25-06-1875 te Den Helder op 3-jarige leeftijd.
   2.  Grietje STAM, geboren op 06-02-1873 te Den Helder, overleden op 21-06-1931 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk N nr.122.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-10-1894 te Amsterdam met Antoon HOMAN, 25 jaar oud, geboren op 02-03-1869 te Hillegom, overleden op 24-12-1943 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd.
   3.  Anthonius STAM, geboren op 28-02-1874 te Den Helder, overleden op 29-09-1930 te Amsterdam op 56-jarige leeftijd. Van beroep vletterman, stoker op de sleepboot "Titan" van rederi j Weismuller,
bootwerker.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-06-1902 te Amsterdam met Anna Aleida MIKKERS, 22 jaar oud, geboren op 03-03-1880 te Amsterdam, overleden op 07-09-1960 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd.
   4.  Johanna Jacoba STAM, geboren op 23-03-1875 te Den Helder, overleden op 14-04-1946 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk O nr.532.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05-11-1896 te Den Helder met Cornelis BADEN, 36 jaar oud, geboren op 16-06-1860 te Rotterdam, overleden op 18-01-1915 op 54-jarige leeftijd. Hij was in dienst van de Koninklijke Marine.
   5.  Frederika Johanna STAM, geboren op 11-10-1876 te Den Helder, overleden op 10-09-1953 te Zeist op 76-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk O nr.552.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-08-1897 te Den Helder met Marinus van DONGEN, 26 jaar oud, geboren op 28-05-1871 te Loon op Zand, overleden op 24-05-1944 te Zeist op 72-jarige leeftijd. Hij was in dienst van de Koninklijke Marine als korporaal bij de mariniers.
   6.  Pieter STAM, geboren op 02-10-1878 te Den Helder, overleden op 09-11-1960 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Hij is geboren in huis nr.34.
Hij is overleden in de Prins Hendrik Stichting, Voorstraat 41.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 31-05-1906 te Amsterdam met Reinoutje BELTMAN, 36 jaar oud, geboren op 26-11-1869 te Den Helder, overleden op 21-02-1951 te Egmond aan Zee op 81-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk L nr.20.
   7.  Neeltje STAM, geboren op 04-02-1880 te Den Helder, overleden op 26-05-1957 te Oudorp op 77-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk O nr. 717.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 17-11-1897 te Den Helder met Jacob KINDT, 21 jaar oud, geboren op 19-01-1876 te Den Helder, overleden op 23-09-1958 te Amsterdam op 82-jarige leeftijd.
   8.  Jacobus Gerardus STAM, geboren op 23-02-1882 te Den Helder, overleden op 22-03-1884 te Den Helder op 2-jarige leeftijd. Hij is geboren in wijk N nr.171.
Hij is overleden in wijk O nr.719.
   9.  Wilbert Gerardus STAM, geboren op 27-09-1883 te Den Helder, overleden op 22-05-1943 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 43-jarige leeftijd op 13-10-1926 te Rotterdam met Aartjen RODIJK, 56 jaar oud, geboren op 04-02-1870 te Ommen, overleden op 07-01-1929 te Rotterdam op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 12-02-1930 te Rotterdam met Elizabeth Johanna SECKER, 44 jaar oud, geboren op 15-07-1885 te Rotterdam, overleden op 05-04-1972 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd.
   10.  Adriana (Jaantje) STAM, geboren op 19-05-1886 te Den Helder, overleden op 02-01-1967 te Apeldoorn op 80-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk O nr.709.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 07-12-1904 te Amsterdam met Johannes Albertus de BEST, 20 jaar oud, geboren op 19-12-1883 te Amsterdam, overleden op 08-06-1938 te Den Helder op 54-jarige leeftijd.
   11.  Jacobus STAM, geboren op 29-02-1888 te Den Helder, overleden op 07-09-1963 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd. Hij is geboren in wijk O nr.709.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-10-1912 te Rotterdam met Johanna Berendina Jacoba GEURDES, 27 jaar oud, geboren op 11-01-1885 te Rotterdam, overleden op 01-04-1965 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd.
   12.  Gerrit STAM, geboren op 07-07-1890 te Den Helder, overleden op 20-11-1912 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Vischstraat nr. 26.
   13.  Johannes Hendrikus STAM (zie VIII.45).

 
VII.46    Wulbert STAM, geboren op 15-06-1851 te Egmond aan Zee, overleden op 14-12-1926 te Den Helder op 75-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is overleden in de Sluisdijkstraat nr. 66.
Van beroep mandenmaker, koffiehuishouder. Zoon van Pieter STAM (zie VI.21) en Antje STOKER (Aaltje).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14-01-1887 te Den Helder met Catharina BOLK, 25 jaar oud, geboren op 26-11-1861 te Den Helder, overleden op 28-10-1948 te Den Helder op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alexander STAM, geboren op 02-10-1888 te Den Helder, overleden op 11-11-1954 te Den Helder op 66-jarige leeftijd, begraven te Callantsoog. Hij is geboren in wijk M nr.81.
Hij is overleden in de Sluisdijkstraat 47.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-08-1914 te Den Helder met Johanna Cornelis de MUNCK, 28 jaar oud, geboren op 05-10-1885 te Den Helder, overleden circa 1956 te Den Helder.
   2.  Pieter STAM, geboren op 24-08-1889 te Den Helder, overleden op 15-02-1890 te Den Helder, 175 dagen oud.
   3.  Johanna STAM, geboren op 23-08-1890 te Den Helder, overleden op 05-06-1981 te Beverwijk op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 18-12-1912 te Den Helder met Willem Alexander Paul Fred. Lod. BLAESER, 39 jaar oud, geboren op 19-02-1873 te Breda, overleden op 18-02-1938 te Schagen op 64-jarige leeftijd.
   4.  Pieter STAM (zie VIII.52).
   5.  Johan George STAM, geboren op 09-07-1895 te Den Helder, overleden op 20-01-1896 te Den Helder, 195 dagen oud. Hij is geboren in de Zuidstraat nr. 81.
Hij is overleden in de Zuidstraat nr. 81.
   6.  George STAM (zie VIII.55).
   7.  Gerardus STAM (zie VIII.57).

 
VII.48    Engel STAM, geboren op 14-09-1853 te Egmond aan Zee, overleden op 01-12-1935 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Pieter STAM (zie VI.21) en Antje STOKER (Aaltje).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-08-1878 te Den Helder met Johanna Maria ANDRIESSEN, 24 jaar oud, geboren op 20-12-1853 te Den Helder, overleden op 04-03-1926 te Velseroord op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna STAM, geboren op 02-02-1879 te Den Helder, overleden op 30-12-1963 te Velsen op 84-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk K nr.90.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05-09-1901 te Velsen met Simon van der KOLK, 23 jaar oud, geboren op 06-10-1877 te Beverwijk, overleden op 14-12-1928 te Velsen op 51-jarige leeftijd.
   2.  Antje STAM, geboren op 15-11-1880 te Den Helder, overleden op 15-11-1960 te Velsen op 80-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk P nr.494.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 19-05-1909 te Velsen met Frederik WALS, 26 jaar oud, geboren op 14-09-1882 te Hekendorp, overleden op 10-05-1962 te Velsen op 79-jarige leeftijd.
   3.  Martinus STAM, geboren op 14-02-1883 te Den Helder, overleden circa 1960. Hij is geboren in wijk K nr.493.
Hij is overleden in Brazili.
   4.  Pieter STAM, geboren op 26-05-1885 te Den Helder, overleden 31-06-1885 te Den Helder. Hij is geboren in wijk I nr.492.
Hij is overleden in wijk I nr.492.
   5.  Pieter STAM, geboren op 11-08-1886 te Den Helder, overleden op 14-11-1888 te Den Helder op 2-jarige leeftijd. Hij is geboren in wijk I nr.492.
Hij is overleden in wijk I nr.492.
   6.  Jan Johannes Julius STAM, geboren op 12-09-1888 te Den Helder, overleden op 23-04-1960 te Santpoort op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30-03-1922 te Velsen met Elizabeth van der DOES, 32 jaar oud, geboren op 04-03-1890 te Zanvoort, overleden op 05-01-1984 te Velsen op 93-jarige leeftijd. Zij is overleden in het bejaardencentrum "De Moerberg".
   7.  Pieter STAM (zie VIII.68).
   8.  Engelina STAM, geboren op 03-06-1895 te Velsen, overleden op 15-11-1972 te Velsen op 77-jarige leeftijd. Zij is geboren op de Heide.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18-09-1919 te Velsen met Cornelis van BUUREN, 27 jaar oud, geboren op 08-07-1892 te Den Helder, overleden op 20-09-1978 te Velsen op 86-jarige leeftijd.
   9.  Gerardus STAM, geboren op 30-10-1899 te Velsen, overleden op 04-11-1899 te Velsen, 5 dagen oud. Hij is geboren op de Heide.
Hij is overleden op de Heide.

 
VII.52    Jan STAM, geboren op 22-09-1858 te Den Helder, overleden op 15-06-1918 te Amsterdam op 59-jarige leeftijd. Hij is overleden door een dodelijke val uit de scheepsmast.
Van beroep zeeman, torpedist Koninklijke Marine, scheepsbouwer. Zoon van Pieter STAM (zie VI.21) en Antje STOKER (Aaltje).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-04-1884 te Den Helder met Antje de PORTO, 20 jaar oud, geboren op 24-12-1863 te Texel, overleden op 28-11-1936 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 24-04-1884 te Den Helder met Antje Cornelisd de PORTO, 20 jaar oud, geboren op 24-12-1863 te Den Hoorn (Texel), overleden op 28-11-1936 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Timoteusz de PORTO en Catharina GIELIS.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Antje STAM, geboren op 01-11-1884 te Den Helder, overleden op 05-11-1884 te Den Helder, 4 dagen oud. Zij is geboren in wijk O nr.502.
Zij is overleden in wijk O nr.502.
   2.  Pieter STAM (zie VIII.74).
   3.  Cornelis STAM (zie VIII.76).
   4.  Trijntje STAM, geboren op 07-02-1891 te Den Helder, overleden op 04-09-1893 te Den Helder op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Vischstraat nr. 45.
Zij is overleden in de Vijzelstraat nr. 66.
   5.  Johannes Willebrordus STAM, geboren op 03-02-1893 te Den Helder, overleden op 04-05-1893 te Den Helder, 90 dagen oud. Hij is geboren in de Vischstraat nr. 61.
Hij is overleden in de Vijzelstraat nr. 61.
   6.  Johannes STAM, geboren op 02-07-1894 te Den Helder, overleden op 05-06-1979 te Amsterdam op 84-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Vijzelstraat nr. 61.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-03-1921 te Amsterdam met Hendrika Wilhelmina Maria WILHELMUS, 26 jaar oud, geboren op 12-03-1895 te Amsterdam, overleden op 08-02-1984 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd.
   7.  Willebrordus STAM, geboren op 19-05-1896 te Den Helder, overleden op 13-05-1962 te Amsterdam op 65-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Californiastraat nr. 53.
Van beroep scheepsbouwer, metaalbewerker.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 28-12-1933 te Amsterdam met Bartha Frederika SEIJP, 39 jaar oud, geboren op 03-07-1894 te Amsterdam, overleden op 20-03-1964 te Amsterdam op 69-jarige leeftijd.
   8.  Johanna STAM, geboren op 20-10-1903 te Den Helder, overleden op 20-04-1976 te Noord-Oostpolder op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 12-07-1923 te Amsterdam met Martinus HURKMANS, 21 jaar oud, geboren op 23-01-1902 te Besoijen, overleden op 30-04-1984 te Noord-Oostpolder op 82-jarige leeftijd.
   9.  Johanna Catharina STAM.
Gehuwd (1) te Amsterdam met Johannes de ROO, 62 jaar oud, geboren op 15-07-1888 te Delft, overleden op 23-10-1978 te Amsterdam op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd (2).

 
VII.56    Teunis STAM, geboren op 19-08-1865 te Den Helder, overleden op 15-01-1947 te Velsen op 81-jarige leeftijd. Hij is geboren in wijk O. Zoon van Pieter STAM (zie VI.21) en Antje STOKER (Aaltje).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-06-1887 te Den Helder met Antje ANDRIESSEN, 21 jaar oud, geboren op 19-10-1865 te Den Helder, overleden op 15-02-1940 te Velsen op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter STAM, geboren op 16-07-1887 te Den Helder, overleden op 09-08-1887 te Den Helder, 24 dagen oud. Hij is geboren in wijk O nr.673.
Hij is overleden in wijk O nr.673.
   2.  Martina STAM, geboren op 06-04-1889 te Den Helder, overleden op 20-08-1966 te Beverwijk op 77-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk O.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-07-1913 te Velsen met Hendrik ENGELHART, 25 jaar oud, geboren op 07-10-1887 te Velsen, overleden op 30-03-1971 te Velsen op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren op de Heide.
   3.  Johanna STAM, geboren op 09-03-1891 te Den Helder, overleden op 11-09-1918 te Haarlem op 27-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Vischstraat nr. 34.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-12-1913 te Velsen met Dirk Jacob van HOUWELINGEN, 26 jaar oud, geboren op 24-10-1887 te Velsen, overleden op 14-12-1959 te Velsen op 72-jarige leeftijd.
   4.  Maria Johanna STAM, geboren op 16-04-1892 te Den Helder, overleden op 01-10-1928 te Den Helder op 36-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Vischstraat nr. 34.
   5.  Gerrit STAM, geboren op 25-05-1893 te Den Helder, overleden op 08-04-1959 te Santpoort op 65-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Vischstraat nr. 30c.
Van beroep gemeenteambtenaar van Sociale Zaken.
Gehuwd (1) op 46-jarige leeftijd op 29-06-1939 met Maria Elisabeth ANDRIESSEN, 36 jaar oud, geboren op 04-04-1903 te Amsterdam, overleden op 16-10-1954 te Santpoort op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Velsen met Neeltje (Nel) HOOGVORST.
   6.  Wilhelmina STAM, geboren op 14-05-1896 te Den Helder, overleden op 08-02-1958 te Velsen op 61-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Vijzelstraat nr. 61.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-03-1928 te Velsen met Jan Jacob RINGERS, 30 jaar oud, geboren op 23-01-1898 te Utrecht, overleden op 28-09-1978 te Velsen op 80-jarige leeftijd.
   7.  Antonius STAM (zie VIII.99).
   8.  Geertje STAM, geboren op 16-04-1901 te Zuid-Scharwoude, overleden op 01-06-1902 te Zuid-Scharwoude op 1-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk B nr.107.
Zij is overleden in wijk B nr.107.
   9.  Geertje STAM, geboren op 07-09-1902 te Zuid-Scharwoude, overleden op 25-11-1927 te Haarlem op 25-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk B nr.107.
   10.  Pieter Johannes STAM (zie VIII.103).
   11.  Neeltje STAM, geboren op 19-03-1906 te Velsen, overleden op 03-02-1907 te Velsen, 321 dagen oud.

 
VII.58    Gerrit STAM, geboren op 30-11-1835 te Egmond aan Zee, overleden op 28-06-1895 te Velsen op 59-jarige leeftijd, zoon van Jan STAM (zie VI.24) en Maartje Andries HOOGEBOOM.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 03-11-1861 te Egmond aan Zee met Cornelia (Krelisje) BAAS, 25 jaar oud, geboren op 21-02-1836 te Egmond aan Zee, overleden op 28-03-1864 te Egmond aan Zee op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 21-08-1864 te Egmond aan Zee met Pietertje BLOK, 29 jaar oud, geboren op 26-05-1835 te Egmond aan Zee, overleden op 26-02-1919 te Velsen op 83-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Leendertsz BLOK en Guurtje Cornelis SCHOL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maartje STAM, geboren op 27-10-1862 te Egmond aan Zee, overleden op 04-03-1910 te Den Helder op 47-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden aan de Kerkgracht nr. 33.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14-02-1884 te Egmond aan Zee met Cornelis ZWART, 25 jaar oud, geboren op 18-12-1858 te Egmond aan Zee, overleden op 26-09-1926 te Den Helder op 67-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Schagenstraat nr. 57.
   2.  Huibert STAM, geboren op 07-03-1864 te Egmond aan Zee, overleden op 17-03-1864 te Egmond aan Zee, 10 dagen oud. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in de Voorstraat.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Guurtje STAM, geboren op 18-08-1865 te Egmond aan Zee, overleden op 11-01-1951 te Velsen op 85-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-01-1888 te Egmond aan Zee met Huibert VISSER, 22 jaar oud, geboren op 19-03-1865 te Egmond aan Zee, overleden op 13-08-1947 te Velsen op 82-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   4.  Neeltje STAM, geboren op 18-03-1867 te Egmond aan Zee, overleden op 13-05-1910 te Bloemendaal op 43-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in het Provinciaal Ziekenhuis te Santpoort.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06-01-1888 te Egmond aan Zee met Albert GLAS, 26 jaar oud, geboren op 21-09-1861 te Egmond aan Zee, overleden op 20-07-1934 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   5.  Trijntje STAM, geboren op 25-12-1869 te Egmond aan Zee, overleden op 03-11-1954 te Alkmaar op 84-jarige leeftijd. Zij is overleden in het bejaardenoord "Westerlicht".
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-01-1894 te Egmond aan Zee met Pieter PRINS, 24 jaar oud, geboren op 08-02-1869 te Egmond aan Zee, overleden op 01-07-1941 te Velsen op 72-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   6.  Johanna STAM, geboren op 16-09-1871 te Egmond aan Zee, overleden op 09-07-1936 te Velsen op 64-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09-02-1893 te Velsen met Gerrit DEKKER, 27 jaar oud, geboren op 24-11-1865 te Egmond aan Zee, overleden op 28-12-1939 te Velsen op 74-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Jacob van Heemskerckstraat 42.
   7.  Jan STAM (zie VIII.117).
   8.  Cornelis STAM (zie VIII.119).
   9.  Aagje STAM, geboren op 31-05-1878 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 10-05-1952 te Velsen Velsen op 73-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in IJmuiden-Oost.
Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in IJmuiden-Oost.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-01-1900 te Velsen met Aldert KOPER, 23 jaar oud, geboren op 27-01-1876 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 18-04-1917 op 41-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is op zee gebleven met de trawler "Vischjan", IJM.168.
Hij is geboren Op den Berg.
Hij is op zee gebleven met de trawler "Vischjan", IJM.168. Zoon van Cornelis KOPER en Annetje STAM.

 
VII.71    Gerrit STAM, geboren op 25-11-1850 te Alkmaar, overleden circa 1929 te Hengelo ? Hij is geboren in de Achterwezel nr. 143, wijk D.
Van beroep sjouwerman, schipper, stadswerkman. Zoon van Jacob STAM (zie VI.29) en Neeltje VISSER.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 04-04-1875 te Alkmaar met Clara CABRI, 18 jaar oud, geboren op 04-12-1856 te Maastricht, overleden op 30-03-1876 te Alkmaar op 19-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 11-03-1877 te Alkmaar met Sophia MEERSCH, 27 jaar oud, geboren op 24-10-1849 te Hoorn, overleden op 23-11-1917 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Jacob STAM (zie VIII.123).
   2.  Cornelis STAM, geboren op 27-12-1878 te Alkmaar, overleden op 15-06-1948 te Nijmegen op 69-jarige leeftijd. Hij is geboren aan het Raaksje nr. 204e.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 25-02-1900 te Alkmaar met Johanna Magdalena HART, 22 jaar oud, geboren op 09-08-1877 te Alkmaar, overleden op 20-08-1917 te Alkmaar op 40-jarige leeftijd. Zij is geboren aan het Kleinnieuwland.
Gehuwd (2) op 51-jarige leeftijd op 29-10-1930 te Amsterdam met Maria van DEVENTER, 47 jaar oud, geboren op 25-12-1882 te Nijmegen, overleden op 05-03-1957 te Ubbergen op 74-jarige leeftijd.
   3.  Christoffel STAM, geboren op 09-09-1881 te Alkmaar, overleden op 13-12-1881 te Alkmaar, 95 dagen oud. Hij is geboren aan de Oude Gracht nr. 250.
Hij is overleden aan de Oude Gracht nr. 250.
   4.  Christina STAM, geboren op 28-07-1884 te Alkmaar, overleden op 31-01-1962 te Zaandam op 77-jarige leeftijd. Zij is geboren aan de Oude Gracht nr. 250.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23-02-1905 te Alkmaar met Klaas NETEL, 23 jaar oud, geboren op 01-08-1881 te Alkmaar, overleden op 01-11-1969 te Amsterdam op 88-jarige leeftijd.
   5.  Neeltje STAM, geboren op 21-05-1888 te Alkmaar, overleden 11-1945. Zij is geboren aan de Keetkolk nr. 38.
Het 1e huwelijk is op 08-03-1923 te Alkmaar ontbonden.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 30-01-1908 te Alkmaar, gescheiden van Pieter NOL, geboren op 31-03-1884 te St. Pancras, overleden op 19-01-1957 te Alkmaar op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) met Johannes ALTA, geboren op 08-01-1888 te Amsterdam, overleden 11-1945.
Gehuwd (3) met Hendrik van den BERG.

 
VII.77    Teunis STAM, geboren op 10-08-1854 te Egmond aan Zee, overleden op 23-10-1940 te Bergen op 86-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Natteweg nr. 37.
Hun grafopschrift: " De Hoop is onzen wandelstaf van de wieg tot in het Graf". Zoon van Reindert (Reijn, Rijn) STAM (zie VI.36) en Neeltje STOKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-11-1877 te Schoorl met Maria de JAGER, 24 jaar oud, geboren op 23-12-1852 te Catrijp, overleden op 18-10-1931 te Schoorl op 78-jarige leeftijd. Zij is geboren in een keet.
Hun grafopschrift: " De Hoop is onzen wandelstaf van de wieg tot in het Graf".
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie STAM, varensgezel, boerenarbeider, schoenmaker, geboren op 25-04-1878 te Catrijp, overleden 1945. Van beroep varensgezel, boerenarbeider, schoenmaker.
Het 2e huwelijk is op 23-10-1939 te Bergen ontbonden? (haar over lijden?).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 05-01-1902 te Bergen met Guurtje BEELDMAN, 18 jaar oud, geboren op 25-03-1883 te Bergen. Zij is geboren in de Duinweg.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 12-01-1912 te Bergen met Barbara WITTEBOL, 35 jaar oud, geboren op 25-06-1876 te Obdam, overleden op 22-10-1939 te Bergen op 63-jarige leeftijd. Het 1e huwelijk is op 23-10-1939 te Bergen ontbonden? (haar over lijden?).
   2.  Cornelia STAM, geboren op 03-12-1879 te Catrijp, overleden op 17-11-1952 te Den Helder op 72-jarige leeftijd. Het 1e huwelijk is op 28-10-1925 te Schoorl ontbonden.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16-07-1899 te Schoorl, gescheiden na 26 jaar huwelijk op 28-10-1925 te Schoorl van Jan SLOT, geboren op 28-12-1873 te Texel, overleden op 19-02-1961 te Den Helder op 87-jarige leeftijd. Hij was in dienst bij de Koninklijke Marine als kwartiermeester.
   3.  Grietje STAM, geboren op 26-02-1883 te Schoorl, overleden op 10-12-1966 te Castricum op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd te Schoorl met Hinderikus ELENGA.
   4.  Maria STAM, geboren op 29-01-1887 te Straat, overleden op 26-08-1977 te Schoorl op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 31-01-1907 te Schoorl met Marinus Leendert WESDORP, 24 jaar oud, geboren op 24-09-1882 te Kralingen, overleden op 07-09-1963 te Schoorl op 80-jarige leeftijd.
   5.  Antje STAM, geboren op 08-05-1888 te Schoorl, overleden op 10-03-1978 te Schoorl op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-12-1907 te Schoorl met Jacobus ALDERLIESTE, 24 jaar oud, geboren op 01-08-1883 te Hoofddorp, overleden op 24-07-1971 te Bergen op 87-jarige leeftijd. Van beroep koetsier, arbeider in melkinrichting, ploeger, loonmaaier, veeboer.
   6.  Kniertje STAM, geboren op 09-04-1891 te Straat, overleden op 09-07-1976 te Arnhem op 85-jarige leeftijd. Het 1e huwelijk is op 09-08-1923 te Alkmaar ontbonden.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 26-01-1911 te Schoorl, gescheiden na 12 jaar huwelijk op 09-08-1923 te Alkmaar van Adriaan de BRUIJN, geboren op 21-01-1883 te Bergambacht. Het 1e huwelijk is op 09-08-1923 te Alkmaar ontbonden.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 31-12-1924 te Arnhem met Evert SCHEIDT, 27 jaar oud, geboren op 11-11-1897 te Rheden, overleden op 29-06-1976 te Arnhem op 78-jarige leeftijd.
   7.  Mietje STAM, geboren op 09-09-1893 te Straat, overleden op 06-02-1968 te Den Helder op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21-01-1918 te Schoorl met Rudolf Rykele Johannes WIJMA, 27 jaar oud, geboren op 20-01-1891 te Amsterdam, overleden op 09-02-1960 te Den Helder op 69-jarige leeftijd.
   8.  Reinier STAM, geboren op 10-12-1897 te Buitenduin, overleden op 19-05-1898 te Straat, 160 dagen oud.

 
VII.84    Gerrit STAM, geboren op 08-03-1863 te Egmond aan Zee, overleden op 04-10-1945 te Ederveen op 82-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Reindert (Reijn, Rijn) STAM (zie VI.36) en Neeltje STOKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-10-1887 te Egmond aan Zee met Grietje HALFF, 21 jaar oud, geboren op 31-05-1866 te Egmond aan Zee, overleden op 07-12-1946 te Velsen op 80-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Huibert STAM (zie VIII.152).
   2.  Cornelis STAM (zie VIII.155).
   3.  Pieter STAM, geboren op 21-11-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 18-02-1892 te Egmond aan Zee, 89 dagen oud. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is overleden in de Zuiderstraat.
   4.  Maartje STAM, geboren op 09-10-1893 te Egmond aan Zee, overleden op 14-03-1984 te Velsen op 90-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in het verpleeghuis "Velserduin".
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30-04-1914 te Velsen met Machiel de WEERS, 26 jaar oud, geboren op 12-02-1888 te Velsen, overleden op 19-10-1960 te Velsen op 72-jarige leeftijd. Hij is overleden Op de Heide.
Van beroep fabrieksarbeider, brandstoffenhandelaar.
   5.  Neeltje STAM, geboren op 21-08-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 02-01-1985 te Velsen op 88-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in het verpleeghuis "Velserduin".
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-03-1920 te Velsen met Jacobus Gradus BOSMAN, 24 jaar oud, geboren op 05-10-1895 te Rheden, overleden op 12-05-1940 te Veere op 44-jarige leeftijd. Hij is aldaar gesneuveld.
   6.  Pieter STAM, geboren op 29-11-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 02-01-1900 te Egmond aan Zee, 34 dagen oud. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in de Voorstraat.
   7.  Margaretha STAM, geboren op 25-01-1902 te Egmond aan Zee, overleden op 25-01-1972 te Santpoort op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28-05-1924 te Velsen met Cornelis Karel BOGNETTEAU, 27 jaar oud, geboren op 22-08-1896 te Diemen, overleden op 28-02-1942 op 45-jarige leeftijd. Hij was in dienst bij de Koninklijke Marine en is gesneuveld in de Javazee.
   8.  Pieternella (Pietje) STAM, geboren op 03-01-1906 te Velsen, overleden op 09-12-1988 te Beverwijk op 82-jarige leeftijd. Zij is overleden in het Rode Kruis Ziekenhuis aan de Vondellaan.
   9.  Elizabeth (Lies) STAM, geboren op 01-06-1907 te Velsen, overleden op 03-03-1992 te Beverwijk op 84-jarige leeftijd. Zij is overleden in het Rode Kruis Ziekenhuis aan de Vondellaan.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-04-1936 te Velsen met Abraham BALJEU, 35 jaar oud, geboren op 12-10-1900 te Koudekerke, overleden op 09-10-1974 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd.
   10.  Elizabeth (Lies) STAM, geboren op 01-06-1907 te Velsen, overleden op 03-03-1992 te Beverwijk op 84-jarige leeftijd. Zij is overleden in het Rode Kruis Ziekenhuis aan de Vondellaan.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 16-04-1936 te Velsen met Abraham BALJEU, 35 jaar oud, geboren op 12-10-1900 te Koudekerke, overleden op 09-10-1974 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd.
   11.  Catharina (Katrien) STAM.
Gehuwd te Velsen met Jacobus van den BOOGAARD, 20 jaar oud, geboren op 02-10-1908 te Velsen, overleden op 29-07-1991 te Velsen op 82-jarige leeftijd.

 
VII.86    Jacob STAM, geboren op 27-08-1865 te Egmond aan Zee, overleden op 17-05-1947 te Wijk aan Zee op 81-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Reindert (Reijn, Rijn) STAM (zie VI.36) en Neeltje STOKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29-07-1891 te Egmond aan Zee met Antje GLAS, 24 jaar oud, geboren op 04-12-1866 te Egmond aan Zee, overleden op 28-08-1947 te Wijk aan Zee op 80-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Rijn STAM, geboren op 28-10-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 17-02-1951 te Velsen op 59-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
   2.  Jan STAM (zie VIII.172).
   3.  Neeltje STAM, geboren op 03-07-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 25-04-1973 te Santpoort op 77-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Het 1e huwelijk is op 28-05-1927 in Velsen ontbonden.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 04-11-1915 te Velsen, gescheiden van Johannes Adam WESTERWAL, geboren op 18-10-1891 te Velsen, overleden op 07-11-1949 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd. Het 1e huwelijk is op 28-05-1927 in Velsen ontbonden.
Gehuwd (2) op 34-jarige leeftijd op 31-03-1930 te Velsen met Floris Laurent. Gerardus van der WEIJDEN, 31 jaar oud, geboren op 26-10-1898 te Noordwijk aan Zee, overleden op 12-10-1940 op 41-jarige leeftijd. Hij is tijdens de oorlog op zee gebleven als bemanningslid van e en Rode Kruis-
schip.
   4.  Wilhelmina STAM, geboren op 31-08-1898 te Egmond aan Zee, overleden op 10-11-1976 te IJmuiden op 78-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in het bejaardencentrum "De Moerberg".
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-10-1919 te Velsen met Leendert KOK, 22 jaar oud, geboren op 26-09-1897 te Velsen, overleden op 18-03-1974 te Velsen op 76-jarige leeftijd. Hij is overleden in het bejaardencentrum "De Moerberg".
Van beroep matroos bij de koopvaardij, bootsman sleepdienst, vle tterman.
   5.  Antonia STAM, geboren op 09-12-1901 te Velsen, overleden op 14-06-1936 te Velsen op 34-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk C "nabij IJmuiden".
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-08-1925 te Velsen met Cornelis SMOOR, 29 jaar oud, geboren op 31-07-1896 te Maassluis, overleden op 01-08-1967 te Maassluis op 71-jarige leeftijd.
   6.  Arie STAM, geboren op 10-02-1904 te Velsen, overleden op 11-10-1971 te Velsen op 67-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Ir. Justus Dirkstraat 7.
Hij is overleden in het Antonius Ziekenhuis.
Gehuwd te Velsen met Johanna Adriana van der TOORN.
   7.  Johanna Arendje STAM, geboren op 22-06-1905 te Velsen, overleden op 07-01-1906 te Velsen, 199 dagen oud. Zij is geboren in de Keizer Wilhelmstraat.
Zij is overleden in de Keizer Wilhelmstraat.
   8.  Jacob Johannes STAM, geboren op 24-06-1910 te Velsen, overleden op 27-04-1911 te Velsen, 307 dagen oud. Hij is geboren in de Breesaapstraat 26.
Hij is overleden in de Breesaapstraat 26.
   9.  Jacob Johannes STAM (zie VIII.185).

 
VII.89    Hendrik STAM, geboren op 08-12-1854 te Egmond aan Zee, overleden op 14-03-1938 te Egmond aan Zee op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Musschenbuurt. Zoon van Jacob STAM (zie VI.65) en Kniertje SCHOL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-07-1877 te Egmond aan Zee met Maartje PRINS, 22 jaar oud, geboren op 28-02-1855 te Egmond aan Zee, overleden op 10-08-1929 te Egmond aan Zee op 74-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob STAM (zie VIII.187).
   2.  Elisabeth STAM, geboren op 23-03-1880 te Egmond aan Zee, overleden op 10-12-1910 te Egmond aan Zee op 30-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Zuiderstraat 270.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-12-1903 te Egmond aan Zee met Tijs SCHONG, 24 jaar oud, geboren op 26-10-1879 te Egmond aan Zee, overleden op 02-07-1914 te Egmond aan Zee op 34-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is overleden in de Torenstraat 270.
   3.  Jan STAM, geboren op 02-09-1881 te Egmond aan Zee, overleden op 02-02-1977 te Egmond aan Zee op 95-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   4.  Willem STAM, geboren op 07-03-1883 te Egmond aan Zee, overleden op 03-09-1907 te Egmond aan Zee op 24-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   5.  Kniertje STAM, geboren op 23-08-1884 te Egmond aan Zee, overleden op 24-10-1931 te Egmond aan Zee op 47-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-02-1910 te Egmond aan Zee met Andries ZWART, 24 jaar oud, geboren op 18-09-1885 te Egmond aan Zee, overleden op 25-07-1970 te Egmond aan Zee op 84-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
   6.  Leendert STAM, geboren op 23-04-1886 te Egmond aan Zee, overleden op 21-05-1907 te Egmond aan Zee op 21-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Bergstraat 384.
   7.  Ariaantje STAM, geboren op 15-02-1888 te Egmond aan Zee, overleden op 23-09-1890 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat 272.
   8.  Jansje STAM, geboren op 14-11-1889 te Egmond aan Zee, overleden op 19-10-1890 te Egmond aan Zee, 339 dagen oud. Zij is geboren in de Noorderstraat 272.
Zij is overleden in de Noorderstraat 272.
   9.  Ariaantje STAM, geboren op 21-02-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 04-01-1908 te Egmond aan Zee op 16-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 272.
Zij is overleden in de Bergstraat 384.
   10.  Arie STAM (zie VIII.199).
   11.  Jansje STAM, geboren op 23-07-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 03-02-1921 te Egmond aan Zee op 23-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg 323.
Zij is overleden in de Bergstraat 42.

 
VII.96    Filips STAM, geboren op 28-03-1854 te Egmond aan Zee, overleden op 28-11-1922 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Bergstraat nr. 33.
Van beroep visser, schipper van de reddingboot. Zoon van Jan STAM (zie VI.67) en Engeltje PRINS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-06-1880 te Egmond aan Zee met Teunisje GLAS, 23 jaar oud, geboren op 13-07-1856 te Egmond aan Zee, overleden op 28-07-1938 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje STAM, geboren op 29-10-1881 te Egmond aan Zee, overleden op 30-10-1909 te Egmond aan Zee op 28-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden op de Oosterberg 354.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 19-04-1902 te Egmond aan Zee met Willem WIJKER, 19 jaar oud, geboren op 26-08-1882 te Egmond aan Zee, overleden op 07-04-1904 te Egmond aan Zee op 21-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 17-05-1905 te Egmond aan Zee met Krijn WIJKER, 33 jaar oud, geboren op 03-12-1871 te Egmond aan Zee, overleden op 06-04-1940 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   2.  Kos STAM (zie VIII.205).
   3.  Antje STAM, geboren op 26-10-1885 te Egmond aan Zee, overleden op 05-11-1886 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat 222.
   4.  Jan STAM (zie VIII.208).
   5.  Antje STAM, geboren op 28-02-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 16-07-1921 te Egmond aan Zee op 30-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Van Speykstraat 11.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-08-1915 te Egmond aan Zee met Arie WIJKER, 24 jaar oud, geboren op 04-11-1890 te Egmond aan Zee, overleden 1920. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is op zee gebleven, vermoedelijk op een mijn gelopen.
   6.  Willem STAM (zie VIII.212).
   7.  Hendrik STAM (zie VIII.214).

 
VII.103    Jan STAM, geboren op 24-11-1864 te Egmond aan Zee, overleden op 29-05-1936 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Jan STAM (zie VI.67) en Engeltje PRINS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12-06-1886 te Egmond aan Zee met Jansje ZWAAN, 22 jaar oud, geboren op 03-12-1863 te Egmond aan Zee, overleden op 28-10-1948 te Egmond aan Zee op 84-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje STAM, geboren op 17-12-1885 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 20-01-1978 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 92-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-01-1910 te Egmond aan Zee met Jan STAM, 25 jaar oud, geboren op 14-11-1884 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 29-03-1919 op 34-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is op zee gebleven tgv. oorlogshandelingen.
Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is op zee gebleven tgv. oorlogshandelingen. Zoon van Andries STAM (zie VII.209) en Elisabeth SCHOL.
   2.  Teunis STAM (zie VIII.217).
   3.  Hendrik STAM, geboren op 26-01-1890 te Egmond aan Zee, overleden op 05-03-1891 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in huis nr. 125.
   4.  Hendrik STAM (zie VIII.221).
   5.  Jan STAM (zie VIII.222).
   6.  Pieter STAM, geboren op 23-09-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 05-10-1897 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in de Voorstraat 125.
   7.  Pietertje STAM, geboren op 02-10-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 04-01-1991 te Velsen op 91-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 279.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-12-1920 te Egmond aan Zee met Jan GROEN, 21 jaar oud, geboren op 02-04-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 10-07-1980 te Velsen op 81-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat 69.
Hij is overleden in het verpleeghuis "Velserduin".
   8.  Antje STAM, geboren op 14-03-1902 te Egmond aan Zee, overleden op 04-07-1977 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-12-1924 te Egmond aan Zee met Jacob de GROOT, 25 jaar oud, geboren op 08-07-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 20-08-1982 te Egmond aan Zee op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat 99b.
   9.  Engel STAM (zie VIII.229).

 
VII.114    Jacob STAM, geboren op 25-05-1859 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 15-06-1934 te Egmond Binnen Egmond Binnen op 75-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in huis nr. 303.
Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in huis nr. 303. Zoon van Leendert STAM (zie VI.69) en Aaltje WIJKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-01-1884 te Egmond aan Zee met Marijtje STAM, 22 jaar oud, geboren op 24-12-1861 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 01-09-1936 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 74-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Musschenbuurt.
Zij is geboren in de Musschenbuurt. Dochter van Jan STAM (zie VI.101) en Grietje WIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje STAM, geboren op 19-10-1882 te Egmond aan Zee, overleden op 29-03-1884 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat 150.
Zij is overleden in de Voorstraat 150.
   2.  Aaltje STAM, geboren op 10-10-1884 te Egmond aan Zee, overleden op 03-05-1904 te Egmond aan Zee op 19-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat 150.
Zij is overleden in de Smidstraat.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 25-04-1903 te Egmond aan Zee met Leendert KOK, 21 jaar oud, geboren op 08-03-1882 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   3.  Jan STAM, geboren op 14-11-1885 te Egmond aan Zee, overleden op 21-07-1905 te Egmond aan Zee op 19-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden op de Oosterberg 450.
   4.  Pietertje STAM, geboren op 04-02-1888 te Egmond aan Zee, overleden op 10-12-1921 te Egmond aan Zee op 33-jarige leeftijd. Zij is geboren Aan den Berg.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 11-12-1912 te Amsterdam met Leonardus Johannes Cornelis WILLEMS, 27 jaar oud, geboren op 07-02-1885 te Amsterdam.
Gehuwd (2).
   5.  Cornelia STAM, geboren op 12-06-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 03-07-1972 te Egmond aan Zee op 81-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-09-1913 te Egmond aan Zee met Willem KRAB, 23 jaar oud, geboren op 19-01-1890 te Egmond aan Zee, overleden op 25-08-1972 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   6.  Leendert STAM, geboren op 04-08-1893 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is op 04-10-1918 naar Beverwijk verhuisd.
   7.  Grietje STAM, geboren op 08-02-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 08-09-1923 te Egmond aan Zee op 27-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in de 2e Oosterbergstraat 4.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 29-12-1916 te Egmond aan Zee met Pieter KRAB, 23 jaar oud, geboren op 14-09-1893 te Egmond aan Zee, overleden op 12-12-1967 te Alkmaar op 74-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   8.  Klaas STAM, geboren op 24-11-1898 te Egmond aan Zee, overleden op 09-08-1899 te Egmond aan Zee, 258 dagen oud. Hij is geboren in de Voorstraat 150.
Hij is overleden in de Voorstraat 150.
   9.  Klaas STAM, geboren op 04-01-1900 te Egmond aan Zee, overleden op 26-04-1901 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat 150.
Hij is overleden in de Voorstraat 150.
   10.  Klazina STAM, geboren te Egmond aan Zee. Zij is geboren Op den Berg.

 
VII.118    Hendrik STAM, geboren op 04-12-1863 te Egmond aan Zee, overleden op 31-08-1889 te IJmuiden op 25-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is verdronken. Zoon van Leendert STAM (zie VI.69) en Aaltje WIJKER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-01-1885 te Egmond aan Zee met Pietertje DEKKER, 20 jaar oud, geboren op 03-09-1864 te Egmond aan Zee, overleden op 20-01-1944 te Wageningen op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert STAM, geboren op 10-09-1886 te Egmond aan Zee, overleden op 22-10-1886 te Egmond aan Zee, 42 dagen oud. Hij is geboren in de Voorstraat 178.
Hij is overleden in de Voorstraat 178.
   2.  Leendert STAM (zie VIII.247).
   3.  Kniertje STAM, geboren op 25-03-1889 te Egmond aan Zee, overleden op 10-02-1890 te Egmond aan Zee, 322 dagen oud. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is overleden Op den berg 347.

 
VII.130    Albert STAM, geboren op 22-12-1856 te Egmond aan Zee, overleden op 06-07-1931 te Velsen op 74-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Stroobuurt. Zoon van Jacob STAM (zie VI.72) en Agie GLAS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-05-1879 te Egmond aan Zee met Trijntje ZWART, 21 jaar oud, geboren op 10-10-1857 te Egmond aan Zee, overleden op 01-05-1942 te Beverwijk op 84-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in het bejaardenhuis "Westerburcht", Scheybergl aan nr. 5.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob STAM (zie VIII.250).
   2.  Catharina (Trijntje) STAM, geboren op 20-07-1883 te Egmond aan Zee, overleden op 25-08-1918 te Heiloo op 35-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17-11-1904 te Velsen met Lourens KUIPER, 25 jaar oud, geboren op 28-12-1878 te Den Helder, overleden op 13-09-1965 te Velsen op 86-jarige leeftijd. Hij is geboren in wijk L nr.348.
   3.  Jozeph Johannes STAM (zie VIII.254).
   4.  Jan STAM, geboren op 23-11-1886 te Egmond aan Zee, overleden op 10-04-1888 te Velsen op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
   5.  Agatha (Agie) STAM, geboren op 05-02-1889 te Velsen, overleden op 21-12-1952 te Velsen op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-09-1916 te Velsen met Johannes (Jo) de WAARD, 31 jaar oud, geboren op 06-07-1885 te Middelharnis, overleden op 28-09-1953 te Velsen op 68-jarige leeftijd.
   6.  Johannes STAM (zie VIII.259).
   7.  Albertus (Bertus) STAM (zie VIII.261).
   8.  Kniertje STAM, geboren op 07-04-1894 te Velsen Velsen, overleden op 04-10-1978 te Velsen Velsen op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18-08-1921 te Velsen met Cornelis PRINS, 25 jaar oud, geboren op 05-11-1895 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 21-06-1962 te Beverwijk Beverwijk op 66-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Pieter PRINS en Trijntje STAM.

 
VII.140    Klaas STAM, geboren op 16-05-1860 te Egmond aan Zee, overleden op 13-12-1911 te Egmond aan Zee op 51-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat nr. 415. Zoon van Engel STAM (zie VI.76) en Neeltje WIJKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21-05-1882 te Egmond aan Zee met Aaltje GOUDA, 19 jaar oud, geboren op 26-07-1862 te Egmond aan Zee, overleden op 18-09-1930 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje STAM, geboren op 04-07-1882 te Egmond aan Zee, overleden op 18-12-1885 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 268.
Zij is overleden in de Noorderstraat 268.
   2.  Leentje STAM, geboren op 02-09-1883 te Egmond aan Zee, overleden op 14-02-1884 te Egmond aan Zee, 165 dagen oud. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Noorderstraat.
   3.  Jan STAM (zie VIII.270).
   4.  Neeltje STAM, geboren op 11-09-1886 te Egmond aan Zee, overleden op 20-11-1959 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 18-05-1911 te Egmond aan Zee met Huibert SCHONG, 27 jaar oud, geboren op 13-01-1884 te Egmond aan Zee, overleden op 22-03-1919 op 35-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is op zee verdronken van de trawler "Oceaan 3".
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 27-07-1926 te Egmond aan Zee met Pieter WIJKER, 34 jaar oud, geboren op 05-02-1892 te Egmond aan Zee, overleden op 02-10-1974 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
   5.  Engel STAM (zie VIII.275).
   6.  Rein (Reinier) STAM (zie VIII.277).
   7.  Lena STAM, geboren op 26-10-1890 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 10-04-1983 te Velsen Velsen op 92-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1917 te Egmond aan Zee met Hendrik STAM, 25 jaar oud (zie VIII.221).
   8.  Klaas STAM, geboren op 28-11-1892 te Egmond aan Zee, overleden op 11-08-1893 te Egmond aan Zee, 256 dagen oud. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Noorderstraat.
   9.  Klaas STAM, geboren op 10-01-1894 te Egmond aan Zee, overleden op 21-09-1969 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 05-05-1925 te Egmond aan Zee met Petronella DEKKER, 28 jaar oud, geboren op 07-12-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 17-07-1976 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   10.  IJsbrand STAM (zie VIII.283).
   11.  Albert STAM (zie VIII.285).
   12.  Leendert STAM (zie VIII.287).
   13.  Aaltje STAM, geboren op 27-11-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 13-02-1975 te Velsen op 75-jarige leeftijd. Zij is geboren op de Glazenberg 477.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-05-1923 te Egmond aan Zee met Maarten de GROOT, 25 jaar oud, geboren op 28-10-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 01-05-1992 te Alkmaar op 94-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg 358.
Hij is overleden in het verpleegtehuis "De Hout".
   14.  Cornelia STAM, geboren op 11-09-1904 te Egmond aan Zee, overleden op 27-05-1971 te Hoorn op 66-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Van Speykstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-01-1927 te Egmond aan Zee met Engel BOES, 23 jaar oud, geboren op 23-11-1903 te Velsen, overleden op 13-06-1990 te Hoorn op 86-jarige leeftijd.
   15.  Pieter STAM (zie VIII.293).

 
VII.143    Albert STAM, geboren op 10-02-1865 te Egmond aan Zee, overleden op 27-05-1948 te Bloemendaal op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Op 10 febr. 1865 is te Egmond aan Zee geboren:
Albert Stam, zoon van Engel Stam, visscher, 39 jaar, wonende alh ier in de
Noorderstraat , en van Neeltje Wijker.
De getuigen waren: Arnoldus Johannes Gantvoort, onderwijzer, 43 jaar, en
Jozef v.d. Pol, veldwachter, 43 jaar.
Albert Stam was Oud-Katholiek.
Hij werd op 13 mei 1903 in de gemeentte Velsen ingeschreven.
Hij woonde achtereenvolgens op de volgende adressen: in de Gemee nte Velsen: 27
apr 1938 Oranjestraat 41; 18 okt 1943 Wstelaan 87; 15 jan 1946 P.C. Hooftlaan
55. Daarna gemeente Haarlem: Hazepaterslaan 26. Vervolgens weer terug op 16
dec 1946 naar P.C. Hooftlaan 55 en op 7 okt 1947 weer naar de Ha zepatersln 26.
Op 26 aug 1941 werd aan hem een persoonsbewijs uitgereikt. Zoon van Engel STAM (zie VI.76) en Neeltje WIJKER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-04-1893 te Egmond aan Zee met Pietertje GOUDA, 23 jaar oud, geboren op 24-10-1869 te Egmond aan Zee, overleden op 30-12-1945 te Driehuis op 76-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Op 24 okt. 1869 is te Egmond aan Zee geboren:
Pietertje Gouda, dochter van Cornelis Gouda, schipper, 38 jaar, wonende
alhier in de Noorderstraat, en van Cornelia Zwart.
Pietertje Gouda was Oud-Katholiek.
Zij werd op 13 mei 1903 in Velsen ingeschreven en woonde achtere envolgens op
de volgende adressen: gemeente Velsen: 27 apr 1938 Oranjestraat 41 in IJmui-
den; 18-10-1943 Wstelaan 87 in Santpoort.
Haar persoonsbewijs werd haar op 17 juni 1941 uitgereikt. Dochter van Cornelis GOUDA en Cornelia ZWART.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel STAM (zie VIII.296).
   2.  Cornelia STAM, geboren op 15-07-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 18-05-1956 te Beverwijk op 60-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in het Rode Kruis Ziekenhuis aan de Vondellaan.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-10-1917 te Velsen met Hermanus van der VIS, 24 jaar oud, geboren op 31-05-1893 te Velsen, overleden op 20-04-1957 te Haarlem op 63-jarige leeftijd. Van beroep walschipper, los arbeider vishallen, kantinehulp bij zijn zwager.
Hij is op 20 apr 1898 in Velsen ingeschreven en kwam uit Muiden. Hij woonde
achtereenvolgens op de volgende adressen : gemeente Velsen : 13 apr 1931
Koningsplein 7 IJmuiden; 8 sep 1943 Vinkenbaan 28 Santpoort; 5 m ei 1944
Vinkenbaan 14 Santpoort; 23 jul 1945 P.C. Hooftlaan 55; 19 apr 1 949 Fahren-
heitstraat 30 IJmuiden.
   3.  Neeltje STAM, geboren op 25-09-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 01-05-1980 te IJmuiden op 83-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 02-11-1916 te Velsen met Jan MOOT, 24 jaar oud, geboren op 22-03-1892 te Velsen, overleden op 20-11-1953 te Velsen op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 21-02-1957 te Velsen met Johannes KOPER, 65 jaar oud, geboren op 19-12-1891 te Den Haag, overleden op 07-04-1963 te Velsen op 71-jarige leeftijd.
   4.  Albert STAM, geboren op 14-03-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 11-02-1901 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat 191.
   5.  Petronella STAM, geboren op 14-03-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 12-02-1901 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 191.
   6.  Petronella (Pietje) STAM, geboren op 29-01-1902 te Egmond aan Zee, overleden op 09-02-1976 te IJmuiden op 74-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 191.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31-01-1924 te Velsen met Marinus STRUIJS, 24 jaar oud, geboren op 12-09-1899 te Vlaardingen, overleden op 09-08-1953 te Amsterdam op 53-jarige leeftijd. Hij is overleden in het Wilhelmina Gasthuis.
   7.  Alberta STAM, geboren op 07-03-1905 te IJmuiden, overleden op 12-12-1983 te Bergen op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1927 te Velsen met Dirk MUNSTERMAN, 27 jaar oud, geboren op 14-12-1899 te Haarlem, overleden op 16-02-1970 te Haarlem op 70-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuidpolderstraat 34.
   8.  Jansje STAM, geboren op 07-03-1905 te IJmuiden, overleden op 06-03-1991 te IJmuiden op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-07-1928 te Velsen met Henk WENNIS, 26 jaar oud, geboren op 20-12-1901 te Velsen, overleden op 24-06-1980 te IJmuiden op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren Op de Heide in wijk E.
   9.  Engeltje STAM, geboren op 08-12-1906 te IJmuiden, overleden op 24-04-1907 te IJmuiden, 137 dagen oud. Zij is geboren in de President Krugerstraat 48.
Zij is overleden in de President Krugerstraat 48.
   10.  Engeltje (Lien) STAM, geboren op 27-02-1908 te IJmuiden, overleden op 27-11-1991 te IJmuiden op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30-10-1930 te Velsen met Egbertus van PEL, 24 jaar oud, geboren op 28-04-1906 te Velsen, overleden op 06-11-1956 te Velsen op 50-jarige leeftijd.
   11.  Klazina STAM, geboren op 21-02-1911 te IJmuiden, overleden op 06-09-1911 te IJmuiden, 197 dagen oud. Zij is geboren in de President Krugerstraat 48.
Zij is overleden in de President krugerstraat 48.

 
VII.149    Albert STAM, geboren op 30-05-1861 te Egmond aan Zee, overleden op 10-04-1942 te Egmond aan Zee op 80-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Leendert STAM (zie VI.78) en Aagje BLOK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-08-1887 te Egmond aan Zee met Cornelia PRINS, 25 jaar oud, geboren op 03-11-1861 te Egmond aan Zee, overleden op 23-02-1953 te Egmond aan Zee op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aagje STAM, geboren op 11-09-1888 te Egmond aan Zee, overleden op 07-10-1977 te Alkmaar op 89-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 09-12-1909 te Egmond aan Zee met Willem VISSER, 23 jaar oud, geboren op 29-03-1886 te Egmond aan Zee, overleden op 15-04-1916 op 30-jarige leeftijd. Hij is geboren Aan den Berg.
Hij is op zee gebleven met het schip "Prima Vera".
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 09-03-1921 te Egmond aan Zee met Jacob de JONG, 42 jaar oud, geboren op 20-04-1878 te Egmond aan Zee, overleden op 16-12-1970 te Egmond aan Zee op 92-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   2.  Leentje STAM, geboren op 05-01-1890 te Egmond aan Zee, overleden op 31-12-1970 te Amsterdam op 80-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-02-1914 te Amsterdam met Willem STAATS, 28 jaar oud, geboren op 26-02-1885 te Buiksloot, overleden op 23-11-1939 te Amsterdam op 54-jarige leeftijd. Hij is geboren in wijk A nr.43.
   3.  Wilhelmina STAM, geboren op 13-12-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 14-08-1896 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
zij is overleden Op den Berg.
   4.  Leendert STAM, geboren op 08-10-1893 te Egmond aan Zee, overleden 1918. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is op zee gebleven tgv. oorlogshandelingen met stoomdrifter "Celebes" IJM.
339.
   5.  Cornelia STAM, geboren op 31-12-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 20-08-1989 te Zanvoort op 93-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is overleden in een verzorgingstehuis.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 28-12-1916 te Amsterdam met Abraham MOK, 21 jaar oud, geboren op 14-03-1895 te Amsterdam, overleden op 21-09-1973 te Amsterdam op 78-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelmina STAM, geboren op 03-11-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 20-07-1979 te Amsterdam op 81-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-02-1921 te Amsterdam met Dirk PERK, 25 jaar oud, geboren op 06-10-1895 te Amsterdam, overleden op 23-06-1987 te Amsterdam op 91-jarige leeftijd.
   7.  Jansje STAM, geboren op 06-07-1900 te Egmond aan Zee, overleden op 03-07-1931 te Alkmaar op 30-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is overleden in het St. Elisabeth Ziekenhuis.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 22-06-1921 te Egmond aan Zee met Cornelis BUIS, 23 jaar oud, geboren op 28-08-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 27-04-1966 te Velsen op 68-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg 332.
   8.  Albertus STAM, geboren op 29-09-1902 te Egmond aan Zee, overleden op 06-12-1904 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is overleden op de Oosterberg 444.
   9.  Engel STAM (zie VIII.329).

 
VII.168    Albert STAM, geboren op 27-12-1860 te Egmond aan Zee, overleden op 07-02-1934 te Velsen op 73-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Arie STAM (zie VI.84) en Rachel WIJKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 03-06-1883 te Egmond aan Zee met Elisabeth de GROOT, 23 jaar oud, geboren op 25-12-1859 te Egmond aan Zee, overleden op 14-01-1945 te Haarlem op 85-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob STAM (zie VIII.331).
   2.  Arie STAM, geboren op 17-11-1884 te Egmond aan Zee, overleden op 22-04-1885 te Egmond aan Zee, 156 dagen oud. Hij is geboren Op den Berg 309a.
   3.  Rachel STAM, geboren op 20-11-1886 te Egmond aan Zee, overleden op 02-07-1901 te Velsen op 14-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
   4.  Arie STAM, geboren op 09-03-1890 te Egmond aan Zee, overleden op 06-08-1909 te Velsen op 19-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is vanuit zeen binnen gebracht.
   5.  Klaas STAM, geboren op 21-11-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 31-07-1903 te Egmond aan Zee op 11-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is overleden in de Musschenbuurt.
   6.  Wennetje STAM, geboren op 17-11-1893 te Egmond aan Zee, overleden op 08-03-1905 te Velsen op 11-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is overleden in de Hoeksteeg 14.
   7.  Albert STAM (zie VIII.339).
   8.  Leendert STAM, geboren op 18-08-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 21-04-1921 op 24-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is overleden in de Verenigde Staten.
   9.  Gerrit STAM, geboren op 25-11-1898 te Velsen, overleden op 18-02-1899 te Velsen, 85 dagen oud.
   10.  Gerrit STAM (zie VIII.343).

 
VII.174    Huibert STAM, geboren op 20-05-1866 te Egmond aan Zee, overleden 1926. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is op zee gebleven. Zoon van Arie STAM (zie VI.84) en Rachel WIJKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-07-1889 te Egmond aan Zee met Aagje BLOK, 22 jaar oud, geboren op 26-06-1867 te Egmond aan Zee, overleden op 02-01-1947 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert STAM, geboren op 16-01-1890 te Egmond aan Zee, overleden op 12-04-1890 te Egmond aan Zee, 86 dagen oud. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in de Voorstraat 145.
   2.  Leendert STAM (zie VIII.346).
   3.  Trijntje STAM, geboren op 25-01-1894 te Egmond aan Zee, overleden op 20-10-1911 te Egmond aan Zee op 17-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in de Van Speykstraat 622.
   4.  Cornelis STAM, geboren op 29-08-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 16-05-1969 te Egmond aan Zee op 72-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 30-12-1924 te Egmond aan Zee met Dirkje GLAS, 21 jaar oud, geboren op 24-08-1903 te Egmond aan Zee, overleden op 10-06-1977 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Bovenmeestersteeg.
   5.  Rachel STAM, geboren op 19-01-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 13-01-1927 te Egmond aan Zee op 27-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg 369.
Zij is overleden in de Van Speykstraat 12.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-09-1922 te Egmond aan Zee met Pieter GROEN, 22 jaar oud, geboren op 15-02-1900 te Egmond aan Zee, overleden op 24-02-1973 te Alkmaar op 73-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
   6.  Arie STAM (zie VIII.353).
   7.  Neeltje STAM, geboren op 13-01-1903 te Egmond aan Zee, overleden op 03-11-1992 te Katwijk aan Zee op 89-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Van Speykstraat.
Zij is overleden in huize "Overduin".
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-01-1925 te Egmond aan Zee met Jan BLOK, 21 jaar oud, geboren op 26-04-1903 te Egmond aan Zee, overleden op 04-11-1969 te IJmuiden op 66-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Visscherstraat.
Hij is overleden in het Antonius Ziekenhuis.
   8.  Huibertje STAM, geboren op 12-10-1904 te Egmond aan Zee, overleden op 19-09-1974 te Egmond aan Zee op 69-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Van Speykstraat 519.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-11-1927 te Egmond aan Zee met Arie GROEN, 26 jaar oud, geboren op 30-10-1901 te Egmond aan Zee, overleden op 03-07-1955 te Egmond aan Zee op 53-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
   9.  Jacoba STAM, geboren op 11-06-1908 te Egmond aan Zee, overleden op 18-09-1971 te Egmond aan Zee op 63-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Van Speykstraat 519.

 
VII.177    Arie STAM, geboren op 06-09-1869 te Egmond aan Zee, overleden op 21-06-1904 te Egmond aan Zee op 34-jarige leeftijd. Hij is overleden in de Noorderstraat. Zoon van Arie STAM (zie VI.84) en Rachel WIJKER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-01-1895 te Egmond aan Zee met Albertje ZWART, 24 jaar oud, geboren op 17-11-1870 te Egmond aan Zee, overleden op 18-07-1939 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje STAM, geboren op 06-10-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 05-10-1927 te Alkmaar op 31-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-09-1919 te Egmond aan Zee met Leendert de GROOT, 23 jaar oud, geboren op 26-09-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 17-05-1975 te Velsen op 79-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   2.  Cornelia Hendrika STAM, geboren op 23-01-1898 te Egmond aan Zee, overleden op 21-12-1984 te Egmond aan Zee op 86-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in Ste. Agnes.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16-05-1923 te Egmond aan Zee met Simon WIT, 30 jaar oud, geboren op 02-03-1893 te Alkmaar, overleden op 06-08-1973 te Alkmaar op 80-jarige leeftijd. Hij is geboren op Grootnieuwland 9.
   3.  Rachel STAM, geboren op 31-01-1900 te Egmond aan Zee, overleden op 15-12-1971 te Velsen op 71-jarige leeftijd. Zij is geboren in huis nr.93.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-02-1922 te Egmond aan Zee met Dirk VISSER, 22 jaar oud, geboren op 15-09-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 11-06-1977 te Driehuis op 77-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat 125.

 
VII.192    Harmen STAM, geboren op 28-09-1851 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is op zee gebleven.
Rechterlijke uitspraak dd. 31-05-1939: op 31 mei of 1 of 2 juni 1915 (vermoe-
delijk) op een mijn gelopen. Zoon van Arie STAM (zie VI.99) en Jannetje GRAVEMAKER.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 24-12-1876 te Egmond aan Zee met Klaasje ZWART, 23 jaar oud, geboren op 15-07-1853 te Egmond aan Zee, overleden op 03-07-1890 te Egmond aan Zee op 36-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 04-07-1894 te Egmond aan Zee met Antje ZWART, 42 jaar oud, geboren op 24-08-1851 te Egmond aan Zee, overleden op 06-11-1938 te Egmond aan Zee op 87-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arie STAM (zie VIII.366).
   2.  Tijs STAM (zie VIII.368).
   3.  Gerrit STAM, geboren op 26-11-1879 te Egmond aan Zee, overleden op 20-08-1880 te Egmond aan Zee, 268 dagen oud. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is overleden Op den Berg.
   4.  Jannetje STAM, geboren op 20-01-1882 te Egmond aan Zee, overleden op 27-02-1961 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-02-1904 te Egmond aan Zee met Maarten PRINS, 22 jaar oud, geboren op 31-01-1882 te Egmond aan Zee, overleden op 16-02-1964 te Velsen op 82-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   5.  Engel STAM, geboren op 06-08-1884 te Egmond aan Zee, overleden op 22-09-1885 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat 121.
Hij is overleden in de Voorstraat 121.
   6.  Cornelia STAM, geboren op 28-09-1887 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 02-01-1966 te Bussum Bussum op 78-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-02-1912 te Egmond aan Zee met Arie ZWART, 24 jaar oud, geboren op 22-02-1887 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 20-12-1963 te Velsen Velsen op 76-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Klaas ZWART en Neeltje STAM.

 
VII.196    Leendert STAM, geboren op 04-10-1856 te Egmond aan Zee, overleden op 02-11-1934 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Arie STAM (zie VI.99) en Jannetje GRAVEMAKER.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-06-1880 te Egmond aan Zee met Frederica VISSER, 24 jaar oud, geboren op 15-07-1855 te Egmond aan Zee, overleden op 02-06-1947 te Egmond aan Zee op 91-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jannetje STAM, geboren op 04-11-1880 te Egmond aan Zee, overleden op 05-09-1961 te Alkmaar op 80-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in het Centraal Ziekenhuis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-01-1904 te Egmond aan Zee met Andries ZWART, 25 jaar oud, geboren op 29-05-1878 te Egmond aan Zee, overleden op 08-04-1958 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
   2.  Engel STAM (zie VIII.378).
   3.  Arie STAM, geboren op 20-08-1883 te Egmond aan Zee, overleden op 17-02-1886 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden Op den Berg 371.
   4.  Martinus STAM, geboren op 02-10-1885 te Egmond aan Zee, overleden op 08-10-1886 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg 371.
Hij is overleden Op den Berg 371.
   5.  Arendje STAM, geboren op 20-09-1887 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 17-03-1970 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Zij is geboren Aan den Berg.
Zij is geboren Aan den Berg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-03-1913 te Egmond aan Zee met Pieter van PEL, 29 jaar oud, geboren op 24-07-1883 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden 07-1918. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is op zee gebleven. Zoon van Albert van PEL en Guurtje STAM.
   6.  Jobje STAM, geboren op 25-01-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 20-01-1969 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-02-1914 te Egmond aan Zee met Jannis ZWART, 24 jaar oud, geboren op 19-09-1889 te Egmond aan Zee, overleden op 28-02-1968 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
   7.  Hendrika STAM, geboren op 09-03-1894 te Egmond aan Zee, overleden op 24-10-1930 te Haarlem op 36-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is ziek uit Nederlands Indi teruggekeerd.
   8.  Arie STAM, geboren op 10-11-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 01-03-1896 te Egmond aan Zee, 112 dagen oud. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is overleden Op den Berg.

 
VII.202    Gerrit STAM, geboren op 24-03-1866 te Egmond aan Zee, overleden op 13-06-1931 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Arie STAM (zie VI.99) en Jannetje GRAVEMAKER.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 18-05-1889 te Egmond aan Zee met Cornelia GLAS, 23 jaar oud, geboren op 24-03-1866 te Egmond aan Zee, overleden op 09-05-1894 te Egmond aan Zee op 28-jarige leeftijd. Zij is geboren Op de Berg.
Zij is overleden in de Noorderstraat.
Gehuwd (2) op 33-jarige leeftijd op 07-03-1900 te Egmond aan Zee met Cornelia SCHOLDER, 31 jaar oud, geboren op 15-10-1868 te Egmond aan Zee, overleden op 31-05-1946 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Antje STAM, geboren op 16-01-1890 te Egmond aan Zee, overleden op 02-05-1896 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is overleden in de Voorstraat.
   2.  Jannetje STAM, geboren op 30-08-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 20-07-1894 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren op den Berg.
Zij is overleden in de Noorderstraat.
   3.  Arie STAM, geboren op 08-12-1892 te Egmond aan Zee, overleden op 25-12-1968 te Sluis op 76-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Jannetje STAM, geboren op 29-01-1900 te Egmond aan Zee, overleden op 25-09-1976 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 30-09-1930 te Egmond aan Zee met Dirk van der WERF, 25 jaar oud, geboren op 05-11-1904 te Anna Paulowna, overleden op 14-04-1944 te Egmond aan Zee ? op 39-jarige leeftijd.
   5.  Hendrik STAM, geboren op 24-03-1901 te Egmond aan Zee, overleden op 19-07-1901 te Egmond aan Zee, 117 dagen oud. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is overleden Op den Berg.
   6.  Hendrik STAM (zie VIII.394).
   7.  Gerrit STAM (zie VIII.396).
   8.  Cornelia STAM, geboren op 07-05-1906 te Egmond aan Zee, overleden op 07-09-1906 te Egmond aan Zee, 123 dagen oud. Zij is geboren in de Van Speykstraat 472.
Zij is overleden in de Van Speykstraat 472.
   9.  Cornelis STAM (zie VIII.399).

 
VII.205    Cornelis STAM, geboren op 06-02-1869 te Egmond aan Zee, overleden op 25-04-1955 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Arie STAM (zie VI.99) en Jannetje GRAVEMAKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-05-1895 te Egmond aan Zee met Jobje HALFF, 22 jaar oud, geboren op 19-01-1873 te Egmond aan Zee, overleden op 15-10-1938 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie STAM, geboren op 12-04-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 04-12-1956 te Velsen op 60-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 10-09-1937 te Velsen met Antje SCHOL, 38 jaar oud, geboren op 22-04-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 08-04-1984 te Velsen op 84-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat 75.
Zij is overleden in het verpleeghuis "Velserduin".
   2.  Pieter STAM (zie VIII.403).
   3.  Jacoba STAM, geboren op 09-10-1901 te Egmond aan Zee, overleden op 10-02-1970 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 15-05-1924 te Egmond aan Zee met Leendert DEKKER, 28 jaar oud, geboren op 13-01-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 10-01-1985 te Egmond aan Zee op 88-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Van beroep huisschilder, boekhandelaar.
   4.  Cornelia STAM.
Gehuwd (1) te Velsen met Willem LEEGWATER, 24 jaar oud, geboren op 10-12-1913 te Den Helder, overleden op 07-10-1942 te Buchenwald op 28-jarige leeftijd. Hij is omgekomen in het concentratiekamp.
Van beroep politie-functionaris bij de Koninklijke Marine.
Gehuwd (2) te Amsterdam met Karl Heinz SONNENSCHEIN, 43 jaar oud, geboren op 01-05-1914 te Spandau, overleden op 26-02-1982 te Amsterdam op 67-jarige leeftijd.

 
VII.207    Leendert STAM, geboren op 16-01-1851 te Egmond aan Zee, overleden op 11-04-1879 op 28-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is verdronken in het Noordzeekanaal. Zoon van Jan STAM (zie VI.101) en Grietje WIJKER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-01-1876 te Egmond aan Zee met Maartje BLOK, 25 jaar oud, geboren op 07-02-1850 te Egmond aan Zee, overleden op 01-10-1929 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje STAM, geboren op 14-03-1877 te Egmond aan Zee, overleden op 11-08-1967 te Wijk aan Zee op 90-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-01-1901 te Egmond aan Zee met Pieter WIJKER, 26 jaar oud, geboren op 02-04-1874 te Egmond aan Zee, overleden op 28-05-1966 te Beverwijk op 92-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   2.  Willempje STAM, geboren op 18-05-1878 te Egmond aan Zee, overleden op 16-09-1880 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in de Zuiderstraat.
   3.  Leendert STAM, geboren op 16-11-1879 te Egmond aan Zee, overleden op 17-09-1880 te Egmond aan Zee, 306 dagen oud. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is overleden in de Zuiderstraat.

 
VII.209    Andries STAM, geboren op 30-06-1853 te Egmond aan Zee, overleden op 06-04-1937 te Egmond aan Zee op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Musschenbuurt. Zoon van Jan STAM (zie VI.101) en Grietje WIJKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-01-1881 te Egmond aan Zee met Elisabeth SCHOL, 20 jaar oud, geboren op 15-03-1860 te Egmond aan Zee, overleden op 04-12-1951 te Egmond aan Zee op 91-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leendert STAM (zie VIII.414).
   2.  Aagje STAM, geboren op 21-12-1882 te Egmond aan Zee, overleden op 29-09-1953 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-01-1906 te Egmond aan Zee met Andries KRAB, 25 jaar oud, geboren op 16-07-1880 te Egmond aan Zee, overleden 1920. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is op zee overleden aan boord van de "Oceaan IV".
   3.  Jan STAM, geboren op 14-11-1884 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 29-03-1919 op 34-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is op zee gebleven tgv. oorlogshandelingen.
Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is op zee gebleven tgv. oorlogshandelingen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-01-1910 te Egmond aan Zee met Engeltje STAM, 24 jaar oud, geboren op 17-12-1885 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 20-01-1978 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 92-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is geboren in de Noorderstraat. Dochter van Jan STAM (zie VII.103) en Jansje ZWAAN.
   4.  Klaas STAM, geboren op 13-03-1886 te Egmond aan Zee, overleden op 02-04-1899 te Egmond aan Zee op 13-jarige leeftijd. Hij is geboren op de Glazenberg.
Hij is overleden op de Glazenberg 376.
   5.  Andries STAM, geboren op 17-08-1888 te Egmond aan Zee, overleden op 11-08-1889 te Egmond aan Zee, 359 dagen oud. Hij is geboren Op den Berg 376.
Hij is overleden Op den Berg 376.
   6.  Grietje STAM, geboren op 28-01-1890 te Egmond aan Zee, overleden op 15-02-1901 te Egmond aan Zee op 11-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is overleden Op den Berg.
   7.  Cornelia STAM, geboren op 07-06-1893 te Egmond aan Zee, overleden op 18-02-1901 te Egmond aan Zee op 7-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is overleden Op den Berg.
   8.  Andries STAM, geboren op 03-12-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 26-01-1897 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg 376.
Hij is overleden Op den Berg.
   9.  Dieuwertje STAM, geboren op 27-01-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 14-03-1985 te Egmond aan Zee op 88-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-11-1922 te Egmond aan Zee met Jacob de GROOT, 24 jaar oud, geboren op 14-09-1898 te Oosthuizen. In augustus 1992 is hij nog in leven.
   10.  Klazina STAM, geboren op 30-08-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 16-07-1931 te Alkmaar op 31-jarige leeftijd. Zij is geboren Op de Glazenberg.
   11.  Harmen STAM, geboren op 19-10-1901 te Egmond aan Zee, overleden op 12-03-1972 te Geel op 70-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is overleden in het Openbaar Psychiatrisch Ziekenhuis.

 
VII.214    Marijtje STAM, geboren op 24-12-1861 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 01-09-1936 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 74-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Musschenbuurt.
Zij is geboren in de Musschenbuurt. Dochter van Jan STAM (zie VI.101) en Grietje WIJKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-01-1884 te Egmond aan Zee met Jacob STAM, 24 jaar oud (zie VII.114).
Uit dit huwelijk: 10 kinderen (zie onder VII.114).
 
VII.215    Harmen STAM, geboren op 15-10-1866 te Egmond aan Zee, overleden op 28-01-1901 op 34-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Musschenbuurt.
Hij is op zee gebleven. Zoon van Jan STAM (zie VI.101) en Grietje WIJKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20-05-1893 te Egmond aan Zee met Antje GRAVEMAKER, 23 jaar oud, geboren op 14-07-1869 te Egmond aan Zee, overleden op 26-06-1943 te Velsen op 73-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba STAM, geboren op 04-12-1893 te Egmond aan Zee, overleden op 06-08-1988 te Egmond aan Zee op 94-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-01-1918 te Egmond aan Zee met Willem GRAVEMAKER, 24 jaar oud, geboren op 19-11-1893 te Egmond aan Zee, overleden op 07-12-1966 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
   2.  Jan STAM (zie VIII.430).
   3.  Dirkje STAM, geboren op 13-04-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 08-10-1918 te Egmond aan Zee op 21-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 215.
Zij is overleden in de Duinstraat 79.
   4.  Job STAM, geboren op 13-01-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 12-05-1975 te Velsen op 76-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat 215.
Hij is overleden in de Sirenestraat 32.
Van beroep leraar aan de school voor visserij en scheepvaart te IJmuiden.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 05-01-1923 te Egmond aan Zee met Wilhelmina ZWART, 25 jaar oud, geboren op 12-12-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 18-04-1940 te Velsen op 42-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 11-11-1944 te Beverwijk met Johanna Cornelia van der VALK, 36 jaar oud, geboren op 24-12-1907 te Velsen, overleden op 02-04-1979 te Velsen op 71-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Annastraat 30.
Zij is overleden in het verpleeghuis "Velserduin".
   5.  Harmijntje STAM, geboren op 01-10-1901 te Egmond aan Zee, overleden op 12-03-1988 te Heemstede op 86-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 215.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-06-1924 te Egmond aan Zee met Klaas WIJKER, 25 jaar oud, geboren op 20-10-1898 te Egmond aan Zee, overleden op 20-03-1940 op 41-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat 157.
Hij is op zee gebleven tgv. oorlogshandelingen op de stoomtrawle r "Protinus".

 
VIII.3    Jozeph (Joost) STAM, geboren op 14-03-1859 te Egmond aan Zee, overleden op 10-03-1928 te Haarlem op 68-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Hij is overleden in de Santpoorterstraat nr. 25. Zoon van Engel STAM (zie VII.7) en Jannetje (Adriana) van DUIN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 05-01-1884 te Egmond aan Zee met Grietje HOPMAN, 31 jaar oud, geboren op 04-11-1852 te Egmond aan Zee, overleden op 21-04-1898 te Beverwijk op 45-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 09-02-1899 te Beverwijk met Hendrika KUIJL of KUIL, 33 jaar oud, geboren op 16-08-1865 te Heemskerk, overleden op 27-10-1930 te Haarlem op 65-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Santpoorterstraat nr. 25.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana Engelina STAM, geboren op 26-10-1884 te Den Helder, overleden op 30-10-1941 te Haarlem op 57-jarige leeftijd. Hij is geboren in wijk T nr.251.
Zij is overleden in de Lotterstraat 23.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-08-1909 te Haarlem met Johannes Philippus van 't HOFF, 29 jaar oud, geboren op 06-12-1879 te Amsterdam, overleden op 26-08-1966 te Wijk aan Zee op 86-jarige leeftijd.
   2.  Johannes Petrus STAM, geboren op 12-02-1886 te Den Helder, overleden op 31-08-1943 te Heerlen op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-12-1910 te Eijgelshoven met Maria Albertina PONSEN, 26 jaar oud, geboren op 01-03-1884 te Driebergen, overleden op 19-02-1951 te Heerlen op 66-jarige leeftijd.
   3.  Elisabeth Margaretha STAM, geboren op 01-05-1887 te Den Helder, overleden op 23-11-1969 te Velp op 82-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk J.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-02-1913 te Haarlem met Krijn BIESBROEK, 26 jaar oud, geboren op 05-07-1886 te Ridderkerk, overleden op 02-02-1945 te Velp op 58-jarige leeftijd.
   4.  Engelmundus Jozephus STAM (zie IX.7).
   5.  Margaretha Elisabeth STAM, geboren op 26-08-1890 te Den Helder, overleden op 21-04-1968 te Hoensbroek op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-02-1913 te Haarlem met Pieter PONSEN, 27 jaar oud, geboren op 28-06-1885 te Driebergen, overleden op 04-09-1969 te Hoensbroek op 84-jarige leeftijd.
   6.  Breggitha Engelina STAM, geboren op 29-05-1893 te Den Helder, overleden op 09-12-1977 te Sassenheim op 84-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Schagerdwarsstraat 3.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17-06-1925 te Haarlem met Jacobus van den KERKHOFF, 26 jaar oud, geboren op 10-10-1898 te Rotterdam, overleden op 16-10-1942 te Woudenberg op 44-jarige leeftijd. Hij is door de duitse bezetters gefusilleerd.

Uit het tweede huwelijk:
   7.  Paulina Estra Hendrika STAM, geboren op 23-12-1899 te Beverwijk, overleden op 06-04-1989 te Kampen op 89-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Kerkstraat.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-02-1929 te Haarlem met Cornelis DEKKER, 31 jaar oud, geboren op 27-11-1897 te Overveen, overleden op 15-02-1980 te Haarlem op 82-jarige leeftijd.
   8.  Jacobus Laurentius STAM (zie IX.15).

 
VIII.14    Arie STAM, visser, visventer, havenarbeider, geboren op 19-03-1869 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Overleden op 30-12-1961 te Beverwijk op 92-jarige leeftijd, zoon van Cornelis (Kees) STAM (zie VII.11) en Jacoba (Japikje) ZWAAN.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 06-01-1892 te Egmond aan Zee met Bregje HOPMAN, 25 jaar oud, geboren op 02-09-1866 te Egmond aan Zee, overleden op 26-04-1898 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is overleden in de Zuiderstraat.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 18-11-1899 te Zijpe met Maria MULDER, 27 jaar oud, geboren op 07-10-1872 te Zijpe, overleden op 23-02-1915 te Velsen op 42-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Neptunusstraat.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Hendrika STAM, geboren op 11-07-1892 te Egmond aan Zee. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Overleden op 24-05-1972 te Santpoort op 79-jarige leeftijd. Zij is overleden in het verpleeghuis "Kennemergaarden".

Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27-10-1912 te Velsen met Glijn KRAB, 24 jaar oud, geboren op 28-01-1888 te Velsen, overleden op 26-05-1956 te IJmuiden op 68-jarige leeftijd. Hij is overleden in het Antonius Ziekenhuis.
   2.  Jacobus (Jaap) Laurentius STAM (zie IX.19).
   3.  Cornelis STAM, geboren op 06-09-1895 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Zuiderstraat 78.
Overleden op 09-08-1896 te Egmond aan Zee, 338 dagen oud. Hij is overleden in de Zuiderstraat 76.

   4.  Klazina STAM, geboren op 22-09-1897 te Egmond aan Zee. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Overleden op 26-02-1898 te Egmond aan Zee, 157 dagen oud. Zij is overleden in de Zuiderstraat 76.


Uit het tweede huwelijk:
   5.  Brigitta (Breg) STAM, geboren op 12-08-1900 te Egmond aan Zee. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
In augustus 1992 is zij nog in leven.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 19-07-1923 te Velsen met Leenard (Leendert) Petrus van der MEIJ, 27 jaar oud, geboren op 27-04-1896 te Velsen, overleden op 22-05-1979 te Santpoort op 83-jarige leeftijd.
   6.  Cornelis Johannes STAM (zie IX.26).
   7.  Engelina STAM, geboren op 23-06-1904 te Velsen. Zij is geboren in de Neptunusstraat 30.
Overleden op 27-09-1925 te Velsen op 21-jarige leeftijd. Zij is overleden in de C.J.P. Kuijperstraat 3.
   8.  Jacoba STAM, geboren op 16-03-1906 te Velsen, overleden op 04-11-1947 te Leiden op 41-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Neptunusstraat 30.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 31-05-1934 te Velsen met Willem Jacobus Leonardus van BUUREN, 33 jaar oud, geboren op 23-01-1901 te Haarlem, overleden op 29-10-1956 te Haarlem op 55-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Spaarnewoudestraat 95.
   9.  Johannes (Jan) STAM, geboren op 07-08-1907 te Velsen, overleden op 22-06-1941 te Haarlem op 33-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Neptunusstraat 30.
Hij is overleden in de Maria Stichting.
   10.  Joseph STAM (zie IX.32).
   11.  Maria STAM.
   12.  Margaretha (Gr) STAM.
Gehuwd te Velsen met Petrus (Piet) Cornelis WITTE, geboren op 08-03-1911 te Castricum, overleden op 17-12-1978 te Velsen op 67-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Stationsweg 80.
Hij is overleden in de Roerstraat 8.

 
VIII.17    Engel STAM, geboren op 29-03-1871 te Egmond aan Zee, overleden op 25-11-1948 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Cornelis (Kees) STAM (zie VII.11) en Jacoba (Japikje) ZWAAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 21-04-1901 te Alkmaar met Marijtje JONKER, 30 jaar oud, geboren op 01-08-1870 te Warmenhuizen, overleden op 17-07-1949 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba STAM, geboren op 04-09-1902 te Egmond aan Zee, overleden op 19-08-1916 te Alkmaar op 13-jarige leeftijd. Zij is geboren in het Oosteinde.
Zij is overleden in het St. Elisabeth Ziekenhuis.
   2.  Cornelis STAM (zie IX.38).
   3.  Engeltje STAM, geboren op 12-03-1906 te Egmond aan Zee, overleden op 12-03-1983 te Bergen op 77-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Duinstraat 34.
Zij ging door het leven als kloosterzuster Ursuline van Bergen.
   4.  Hendrika STAM, geboren op 12-04-1907 te Egmond aan Zee, overleden op 01-03-1978 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Duinstraat 34.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-06-1930 te Egmond aan Zee met Nicolaas van DUIN, 42 jaar oud, geboren op 03-09-1887 te Egmond aan Zee, overleden op 30-05-1946 te Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
   5.  Jozef (Joost) STAM (zie IX.43).
   6.  Jozef (Joost) STAM (zie IX.45).
   7.  Gerardus (Gerrit) STAM, geboren op 13-07-1910 te Egmond aan Zee, overleden op 24-07-1911 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Duinstraat 70.
Hij is overleden in de Duinstraat 70.
   8.  Engelmundus STAM (zie IX.47).
   9.  Maria STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Johannes Engelbertus IMMING, 25 jaar oud, geboren op 10-01-1901 te Rinnegom, overleden op 01-11-1975 te Zeveren op 74-jarige leeftijd.
   10.  Gerardus (Gerrit) STAM (zie IX.51).

 
VIII.45    Johannes Hendrikus STAM, geboren op 02-07-1894 te Den Helder, overleden op 16-11-1966 te Amsterdam op 72-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Vischstraat nr. 19.
Van beroep handlanger bij de Scheepvaart Maatschappij. Zoon van Gerrit STAM (zie VII.44) en Johanna Jacoba MANGEL.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-06-1917 te Den Helder met Cornelia Johanna FILMER, 19 jaar oud, geboren op 28-07-1897 te Den Helder, overleden op 29-01-1978 te Denekamp op 80-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Jacoba STAM.
Gehuwd met Peter Heinrich BECKER.
   2.  Anna (Ans) STAM.
Gehuwd met Peter Joseph STROLENBERG.
   3.  Pieter Willem STAM (zie IX.57).
   4.  Johannes Hendrikus STAM (zie IX.59).
   5.  Cornelia Johanna STAM.
Gehuwd met Johannes Franciscus van POECKE.

 
VIII.52    Pieter STAM, geboren op 06-11-1891 te Den Helder, overleden op 12-09-1950 te Zaandam op 58-jarige leeftijd, zoon van Wulbert STAM (zie VII.46) en Catharina BOLK.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-01-1921 te Zaandam met Eefje BOOM, 32 jaar oud, geboren op 28-08-1888 te Purmerend, overleden op 07-01-1960 te Zaandam op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Marie STAM.
Gehuwd met Jacobus HOOGSTRATEN.

 
VIII.55    George STAM, geboren op 21-04-1897 te Den Helder, overleden op 07-12-1949 te Den Helder op 52-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuidstraat nr. 81. Zoon van Wulbert STAM (zie VII.46) en Catharina BOLK.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-03-1917 te Den Helder met Jannetje SNIP, 17 jaar oud, geboren op 12-05-1899 te Den Helder, overleden op 03-01-1944 te Den Helder op 44-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wulbert STAM (zie IX.65).
   2.  Jan Alexander STAM.
Gehuwd met Hendrika Elisabeth van der TUIJN.
   3.  Catharina STAM.

 
VIII.57    Gerardus STAM, geboren op 12-05-1902 te Den Helder, overleden op 04-04-1971 te Den Helder op 68-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuidstraat nr. 81. Zoon van Wulbert STAM (zie VII.46) en Catharina BOLK.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05-01-1933 te Den Helder met Marretje VEER, 28 jaar oud, geboren op 01-11-1904 te Den Helder, overleden op 03-09-1967 te Den Helder op 62-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna (Jopie) Cornelia STAM.
Gehuwd met Anthonie MEIJER.
   2.  Neeltje (Netty) STAM.
Gehuwd met Nicolaas Johannes MOLENAAR.

 
VIII.68    Pieter STAM, geboren op 11-05-1891 te Den Helder, overleden op 23-05-1971 te Velsen op 80-jarige leeftijd, zoon van Engel STAM (zie VII.48) en Johanna Maria ANDRIESSEN.
Gehuwd op 50-jarige leeftijd op 27-11-1941 te Beverwijk met Egberta WESTER, 36 jaar oud, geboren op 24-10-1905 te Nieuwe Beerta, overleden op 21-04-1989 te Velsen op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel Geert STAM (zie IX.74).

 
VIII.74    Pieter STAM, geboren op 04-02-1886 te Den Helder, overleden op 20-01-1964 te Beverwijk op 77-jarige leeftijd. Hij was in dienst bij de Koninklijke Marina als torpedomaker. Zoon van Jan STAM (zie VII.52) en Antje Cornelisd de PORTO.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 25-04-1918 te Hellevoetsluis met Hermina Henrietta THEURET, 26 jaar oud, geboren op 15-04-1892 te Hellevoetsluis, overleden op 23-02-1991 te Beverwijk op 98-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerarda Antje STAM.
Gehuwd te Beverwijk met Arend DORS, 28 jaar oud, geboren op 09-05-1920 te Den Haag, overleden op 14-01-1971 te Beverwijk op 50-jarige leeftijd.
   2.  Johannes Pieter STAM (zie IX.78).

 
VIII.76    Cornelis STAM, geboren op 02-11-1888 te Den Helder, overleden op 18-06-1968 te Alkmaar op 79-jarige leeftijd. Hij is geboren in wijk O nr.526.
Van beroep scheepsbouwer bij de NDSM, kruidenier. Zoon van Jan STAM (zie VII.52) en Antje Cornelisd de PORTO.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07-09-1910 te Amsterdam met Fokje van der ZWAAG, 18 jaar oud, geboren op 04-10-1891 te Amsterdam, overleden op 27-07-1954 te Egmond aan Zee op 62-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Voorstraat nr. 82.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis STAM, geboren op 09-10-1912 te Amsterdam, overleden op 17-01-1933 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd.
   2.  Catharina Johanna STAM, geboren op 31-12-1917 te Amsterdam, overleden op 18-04-1918 te Amsterdam, 108 dagen oud.
   3.  Anna Cornelia STAM.
Gehuwd te Amsterdam met Machiel ROETINK, 26 jaar oud, geboren op 04-12-1904 te Amsterdam, overleden op 14-07-1984 te Heerhugowaard op 79-jarige leeftijd.
   4.  Hendrik STAM.
Gehuwd met Maria Hendrika JANSEN.
   5.  Jan STAM (zie IX.86).

 
VIII.99    Antonius STAM, geboren op 13-09-1898 te Den Helder, overleden op 20-01-1956 te Alkmaar op 57-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Vijzelstraat nr. 61. Zoon van Teunis STAM (zie VII.56) en Antje ANDRIESSEN.
Gehuwd te IJzendijke met Jannetje Sara OOSTERLING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elly STAM.
Gehuwd met Paulus van der STARRE.

 
VIII.103    Pieter Johannes STAM, geboren op 22-02-1904 te Velsen, overleden op 04-06-1962 te Velsen op 58-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zeeweg nr. 227.
Hij is overleden in de van Wassenaarstraat nr. 43.
Van beroep werknemer bij de Papierfabriek Van Gelder & Zn. Zoon van Teunis STAM (zie VII.56) en Antje ANDRIESSEN.
Gehuwd te Velsen met Roelofje van de BELT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna STAM, geboren op 25-04-1930 te Velsen, overleden op 23-04-1958 te IJmuiden op 27-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zeeweg 227.
Zij is overleden in het St. Antonius Ziekenhuis.
Gehuwd te Velsen met Kolk Albert van der ZEE.
   2.  Gerardus STAM, geboren op 06-01-1941 te Velsen, overleden op 22-02-1943 te Haarlem op 2-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Van Wassenaarstraat 43.
Hij is overleden in het Elisabeth Gasthuis.
   3.  Neeltje (Nel) STAM.
Gehuwd met Thomas Jacobus van RHEE.
   4.  Antoon STAM (zie IX.95).

 
VIII.117    Jan STAM, geboren op 19-05-1873 te Egmond aan Zee, overleden op 30-10-1933 te Velsen op 60-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
Van beroep visdroger, visventer, viskoper. Zoon van Gerrit STAM (zie VII.58) en Pietertje BLOK.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 28-09-1899 te Velsen met Engeltje PRINS, 23 jaar oud, geboren op 04-11-1875 te Egmond aan Zee, overleden op 05-02-1960 te Bloemendaal op 84-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit STAM (zie IX.97).
   2.  Cornelis STAM, geboren op 06-12-1901 te Velsen, overleden op 07-08-1983 te Velsen op 81-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Neptunusstraat, wijk C.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22-08-1929 te Kruiningen met Johanna Jacoba van POELJE, 24 jaar oud, geboren op 11-08-1905 te Kruiningen, overleden op 19-06-1990 te Velsen op 84-jarige leeftijd.
   3.  Jan STAM, geboren op 27-07-1903 te Velsen, overleden op 16-02-1975 te IJmuiden op 71-jarige leeftijd. Hij is overleden in het Zeeweg ziekenhuis.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 20-09-1934 te Velsen met Klazina HOGELAND, 24 jaar oud, geboren op 15-01-1910 te Velsen, overleden op 26-03-1971 te Bloemendaal op 61-jarige leeftijd.
   4.  Klaas STAM (zie IX.103).
   5.  Neeltje STAM.
Gehuwd te Velsen met Mink VERBAAN, 31 jaar oud, geboren op 09-10-1909 te Scheveningen, overleden op 22-05-1983 te Beverwijk op 73-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Vuurbaakstraat 10.
Hij is overleden in verpleeginrichting "Heemswijk".
Van beroep matroos ter koopvaardij, kraandrijver bij de Hoogoven s.

 
VIII.119    Cornelis STAM, geboren op 04-02-1875 te Egmond aan Zee, overleden op 20-12-1942 te Velsen op 67-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Gerrit STAM (zie VII.58) en Pietertje BLOK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-05-1899 te Egmond aan Zee met Johanna WIJKER, 25 jaar oud, geboren op 21-06-1873 te Egmond aan Zee, overleden op 03-09-1933 te Velsen op 60-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerard STAM, geboren op 09-07-1900 te Velsen, overleden op 23-06-1966 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Duinstraat, wijk C.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 05-04-1927 te Velsen met Wilhelmina Margaretha TOLMAN, 27 jaar oud, geboren op 24-03-1900 te Velsen, overleden op 30-06-1930 te Velsen op 30-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Prins Hendrikstraat.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 19-09-1935 te Velsen met Engeltje BROEK, 44 jaar oud, geboren op 06-03-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 28-11-1967 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
   2.  Dina Cornelia STAM, geboren op 17-11-1901 te Velsen, overleden op 12-05-1970 te Velsen op 68-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Breesaapstraat, wijk C.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-04-1925 te Velsen met Engelbertus van der PLAS, 29 jaar oud, geboren op 27-12-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 21-07-1965 te Leiden op 69-jarige leeftijd.
   3.  Cornelis STAM, geboren op 12-11-1903 te Velsen, overleden op 04-03-1955 te Haarlem op 51-jarige leeftijd. Hij is overleden in het RK. ziekenhuis "Johannes de Deo".
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03-10-1928 te Velsen met Magdalena Cornelia van der PIJL, 22 jaar oud, geboren op 25-06-1906 te Velsen, overleden op 01-02-1976 te Velsen op 69-jarige leeftijd.
   4.  Nicolaas (Nico) STAM (zie IX.114).
   5.  Hubert STAM, geboren op 16-05-1912 te IJmuiden, overleden op 13-04-1986 te IJmuiden op 73-jarige leeftijd. Hij is geboren op de Julianakade.
Van beroep kantoorbediende, onderwijzer.
Gehuwd te Velsen met Guurtje ZWART.

 
VIII.123    Jacob STAM, geboren op 01-10-1877 te Alkmaar, overleden op 16-08-1936 te Alkmaar op 58-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Compagniestraat 225.
Hij is overleden in de Lyceumstraat.
Van beroep pakhuisknecht, brandwacht, hoofdbrandmeester. Zoon van Gerrit STAM (zie VII.71) en Sophia MEERSCH.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-01-1899 te Velsen met Wilhelmina HEMELRIJK, 25 jaar oud, geboren op 18-01-1874 te Den Helder, overleden op 26-03-1941 te Haarlem op 67-jarige leeftijd. Zij is geboren in wijk OO nr.3.
Zij is overleden aan de Leidsevaart.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit STAM, geboren op 16-12-1899 te Amsterdam, overleden op 06-11-1977 te Lelystad op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-07-1925 te Amsterdam met Carolina Maria Josephina RIKKERS, 27 jaar oud, geboren op 12-07-1898 te Amsterdam, overleden op 28-08-1984 te Amsterdam op 86-jarige leeftijd.
   2.  Cornelis STAM, geboren op 14-10-1901 te Zaandam, overleden op 17-10-1979 te Rotterdam op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Kalverstraat 48e.
Van beroep opzichter metaalbewerker Cemsto.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24-12-1925 te Amsterdam met Hendrika (Riek) Wilhelmina VOS, 29 jaar oud, geboren op 18-11-1896 te Amsterdam, overleden op 20-10-1991 te Rotterdam op 94-jarige leeftijd.
   3.  Sophia STAM.
Gehuwd op 30-04-1925 te Amsterdam met Hendrik Jacobus de VRIES, 27 jaar oud, geboren op 03-08-1897 te Amsterdam, overleden op 19-04-1979 te Alkmaar op 81-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Ferdinand Bolstraat.
Hij is overleden in de N.G. Piersonstraat.
Van beroep opperwachtmeester van de rijkspolitie.
   4.  Maria STAM.
Gehuwd (1) te Amsterdam met Cornelis Gerardus WILLEMSEN, 24 jaar oud, geboren op 25-01-1904 te Amsterdam, overleden op 06-11-1971 te Heemstede op 67-jarige leeftijd. Van beroep manager bij een lithografisch bedrijf.
Gehuwd (2) met Frederik van DOK, overleden te Haarlem.

 
VIII.152    Huibert STAM, geboren op 14-02-1888 te Egmond aan Zee, overleden op 14-10-1969 te Velsen op 81-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Gerrit STAM (zie VII.84) en Grietje HALFF.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 16-11-1916 te Velsen met Cornelia Johanna (Kees) RIJKERS, 25 jaar oud, geboren op 02-04-1891 te Velsen, overleden op 20-08-1981 te Velsen op 90-jarige leeftijd. Zij is geboren in een huis nabij IJmuiden.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 16-11-1916 te Velsen met Cornelia (Kee) Johanna RIJKERS, 25 jaar oud, geboren op 02-04-1891 te Velsen, overleden op 20-08-1981 te Velsen op 90-jarige leeftijd. Zij is geboren in een huis nabij IJmuiden.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Grietje Trijntje STAM.
   2.  Cornelia (Corry) Johanna Christina STAM.
Gehuwd met Hermanus LABEE.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Grietje (Gr) Trijntje STAM.

 
VIII.155    Cornelis STAM, geboren op 08-10-1889 te Egmond aan Zee, overleden op 20-07-1966 te Velsen op 76-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Gerrit STAM (zie VII.84) en Grietje HALFF.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-06-1916 te Hoogezand met Pietertje HULSHOF, 25 jaar oud, geboren op 17-02-1891 te Kiel-Windeweer, overleden op 31-01-1976 te Velsen op 84-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Greta STAM.
Gehuwd te Velsen met Martinus Cornelis VERMEULEN, 27 jaar oud, geboren op 27-01-1913 te Velsen, overleden op 02-02-1971 te Amsterdam op 58-jarige leeftijd.

 
VIII.172    Jan STAM, geboren op 06-01-1893 te Egmond aan Zee, overleden op 01-09-1967 te Velsen op 74-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Jacob STAM (zie VII.86) en Antje GLAS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 17-07-1924 te Velsen met Maria Cornelia STEKELENBURG, 19 jaar oud, geboren op 16-09-1904 te Maassluis, overleden op 10-08-1987 te Velsen op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob STAM, geboren op 08-08-1924 te IJmuiden, overleden op 18-01-1925 te IJmuiden, 163 dagen oud. Hij is overleden in de IJmuiderstraatweg 126.

 
VIII.185    Jacob Johannes STAM, geboren op 10-07-1913 te Velsen, overleden op 19-09-1966 te Velsen op 53-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Frogerstraat.
Van beroep slager, motordrijver, opzichter gemeentewerken. Zoon van Jacob STAM (zie VII.86) en Antje GLAS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-06-1938 te Velsen met Cornelia KLIJN, 20 jaar oud, geboren op 12-03-1918 te Velsen, overleden op 15-07-1991 te Velsen op 73-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Rijpstraat 27.
Zij is overleden in de Wijk aan Zeerweg 141.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gijsbertus Jacobus STAM, geboren op 16-06-1948 te Santpoort, overleden op 28-07-1969 te Overveen op 21-jarige leeftijd. Hij is geboren in het kraamcentrum "Maranatha".
Hij is overleden in het Militair Hospitaal.
Hij was in dienst bij de Koninklijke Marine als beroepsmilitair.
   2.  Antje (Anneke) STAM.
Gehuwd met Jan VISSER.

 
VIII.187    Jacob STAM, geboren op 06-05-1878 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 18-08-1918 op 40-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Musschenbuurt.
Hij is op zee gebleven met de logger "Liza".
Hij is geboren in de Musschenbuurt.
Hij is op zee gebleven met de logger "Liza". Zoon van Hendrik STAM (zie VII.89) en Maartje PRINS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 31-07-1902 te Egmond aan Zee met Gerritje ZWART, 20 jaar oud, geboren op 09-04-1882 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 08-11-1975 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 93-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Zij is geboren in de Zuiderstraat. Dochter van Teunis ZWART en Trijntje STAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria STAM, geboren op 02-03-1903 te Egmond aan Zee, overleden op 06-01-1991 te Castricum op 87-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Schinkelstraat.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25-03-1925 te Egmond aan Zee met Mathijs ten WOLDE, 26 jaar oud, geboren op 17-01-1899 te Castricum, overleden op 01-02-1970 te Castricum op 71-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Kerkbuurt 69.
Van beroep bloemenkweker, bollenexporteur, bloemist.
   2.  Trijntje STAM, geboren op 12-09-1904 te Egmond aan Zee, overleden op 10-01-1990 te Egmond aan Zee op 85-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Bovenmeestersteeg 65.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-02-1927 te Egmond aan Zee met Antonie BAS, 25 jaar oud, geboren op 21-08-1901 te Egmond aan Zee, overleden op 25-08-1986 te Egmond aan Zee op 85-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in bejaardenhuis "Ste. Agnes".
   3.  Hendrik STAM (zie IX.141).
   4.  Willem STAM (zie IX.143).
   5.  Teunis STAM, geboren op 16-11-1910 te Velsen, overleden op 27-06-1991 te Alkmaar op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-06-1936 te Egmond aan Zee met Lena VISSER, 24 jaar oud, geboren op 12-06-1912 te Egmond aan Zee, overleden op 18-02-1992 te Alkmaar op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Torenstraat 305.
Zij is overleden in het Medisch Centrum Alkmaar.
   6.  Jacob STAM, geboren op 16-02-1913 te Velsen, overleden op 12-12-1919 te Castricum op 6-jarige leeftijd. Hij is overleden in wijk C nr. 240b.

 
VIII.199    Arie STAM, geboren op 25-10-1893 te Egmond aan Zee, overleden op 15-02-1965 te Alkmaar op 71-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg. Zoon van Hendrik STAM (zie VII.89) en Maartje PRINS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 31-10-1922 te Egmond aan Zee met Aaltje PRINS, 26 jaar oud, geboren op 10-01-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 07-09-1978 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje STAM.
Gehuwd met Jacob GROEN.
   2.  Willem STAM.
Gehuwd met Cornelia (Corry) STAM, dochter van Leendert STAM (zie VIII.346) en Antonia BUIS.
   3.  Engelina (Lien) STAM.
Gehuwd met Huibert BIL.
   4.  Hendrik STAM.
Gehuwd met Agatha STAM, dochter van IJsbrand STAM (zie VIII.283) en Pietertje WIJKER.

 
VIII.205    Kos STAM, geboren op 17-12-1883 te Egmond aan Zee, overleden op 06-07-1942 te Alkmaar op 58-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Filips STAM (zie VII.96) en Teunisje GLAS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-01-1908 te Egmond aan Zee met Wilhelmina KRAB, 23 jaar oud, geboren op 18-11-1884 te Egmond aan Zee, overleden op 07-05-1971 te Egmond aan Zee op 86-jarige leeftijd. Zij is geboren op den Berg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antonia (Toon) STAM, geboren op 01-02-1909 te Egmond aan Zee, overleden op 09-08-1931 te Egmond aan Zee op 22-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Bovenmeestersteeg 65.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-11-1931 te Egmond aan Zee met Cornelis (Cor) de BOER, 26 jaar oud, geboren op 16-04-1905 te Heemstede, overleden op 21-07-1966 te Egmond aan Zee op 61-jarige leeftijd.
   2.  Philippus (Fil) STAM (zie IX.156).
   3.  Cornelis STAM.
Gehuwd met Jacoba WIJKER.
   4.  Engeltje STAM.
Gehuwd te Heiloo met Cornelis (Kees, Cor) OLDENBURG, 64 jaar oud, geboren op 08-05-1899 te de Beemster, overleden op 12-04-1977 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd. Hij is overleden in het Centraal Ziekenhuis.
   5.  Maria STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Wilhelmus (Harry) DEGEN, 34 jaar oud, geboren op 26-12-1914 te Renkum, overleden op 31-12-1985 te Arnhem op 71-jarige leeftijd.
   6.  Wilhelmina STAM.
Gehuwd te Amsterdam met Hendricus (Henk) Gregorius Ignatius BOT, 33 jaar oud, geboren op 10-04-1910 te Den Helder, overleden op 22-10-1985 te Den Helder op 75-jarige leeftijd.
   7.  Jan Willem STAM.
Gehuwd met Eva SCHMIDT.

 
VIII.208    Jan STAM, geboren op 10-10-1887 te Egmond aan Zee, overleden op 20-01-1915 op 27-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is op zee omgekomen als opvarende van de trawler "Cattania", IJM.39. Zoon van Filips STAM (zie VII.96) en Teunisje GLAS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-02-1912 te Egmond aan Zee met Engeltje PRINS, 25 jaar oud, geboren op 18-04-1886 te Egmond aan Zee, overleden op 02-08-1973 te Egmond aan Zee op 87-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Philippus (Fil) STAM.
Gehuwd met Margaretha Cornelia HOEBE.
   2.  Willem STAM (zie IX.170).

 
VIII.212    Willem STAM, geboren op 23-02-1893 te Egmond aan Zee, overleden 11-1919. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is op zee gebleven tgv. oorlogshandelingen. Zoon van Filips STAM (zie VII.96) en Teunisje GLAS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16-01-1917 te Egmond aan Zee met Jansje GRAVEMAKER, 25 jaar oud, geboren op 26-08-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 18-08-1920 te Egmond aan Zee op 28-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is overleden in de Visscherstraat 483.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan STAM.

 
VIII.214    Hendrik STAM, geboren op 26-01-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 25-05-1973 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Filips STAM (zie VII.96) en Teunisje GLAS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 01-06-1918 te Egmond aan Zee met Grietje WIJKER, 21 jaar oud, geboren op 24-06-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 15-02-1981 te Egmond aan Zee op 84-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje STAM, geboren op 27-10-1919 te Egmond aan Zee, overleden op 28-12-1920 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Bovenmeestersteeg 107.
Zij is overleden in de Bovenmeestersteeg 107.
   2.  Cornelis Philippus STAM, geboren op 22-09-1923 te Egmond aan Zee, overleden op 22-10-1939 te Egmond aan Zee op 16-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Schoolstraat 18.
   3.  Gerard STAM, geboren op 20-01-1927 te Egmond aan Zee, overleden op 25-02-1935 te Egmond aan Zee op 8-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Schoolstraat 18.
   4.  Antonia STAM, geboren op 24-04-1931 te Egmond aan Zee, overleden op 07-12-1931 te Egmond aan Zee, 227 dagen oud. Zij is geboren op de Noorderberg 9.
Zij is overleden op de Noorderberg 9.
   5.  Willem STAM.
Gehuwd met Aagje DEKKER.
   6.  Maartje STAM.
Gehuwd met Nicolaas Cornelis Maria SCHIMMEL.
   7.  Antonia (Tonie) STAM.
Gehuwd met Maarten van VLIET.

 
VIII.217    Teunis STAM, geboren op 15-10-1887 te Egmond aan Zee, overleden op 14-05-1931 te Alkmaar op 43-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Jan STAM (zie VII.103) en Jansje ZWAAN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 17-05-1912 te Egmond aan Zee met Jacoba de GROOT, 25 jaar oud, geboren op 06-07-1886 te Egmond aan Zee, overleden op 16-05-1925 te Egmond aan Zee op 38-jarige leeftijd. Zij is geboren aan de Glazenberg.
Zij is overleden in de Piet Heinstraat 9.
Gehuwd (2) op 39-jarige leeftijd op 27-09-1927 te Egmond aan Zee met Anna VISSER, 38 jaar oud, geboren op 13-12-1888 te Egmond aan Zee, overleden op 21-04-1966 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jansje STAM, geboren op 12-02-1913 te Egmond aan Zee, overleden op 04-09-1919 te Egmond aan Zee op 6-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Van Speykstraat 634.
Zij is overleden in de Van Speykstraat 634.
   2.  Arie STAM, geboren op 18-02-1914 te Egmond aan Zee, overleden op 21-03-1941 te Hilversum op 27-jarige leeftijd. Hij is geboren op de Noorderberg 634.
   3.  Jan STAM, geboren op 03-09-1916 te Egmond aan Zee, overleden op 15-04-1987 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Van Speykstraat 634.
Hij is overleden in de Prins Hendrik Stichting.
Van beroep visser, arbeider bij de Hoogovens.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Jantje Hendrikje JANSON.
   4.  Jansje STAM, geboren op 25-04-1921 te Egmond aan Zee, overleden op 13-04-1926 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Piet Heinstraat 9.
Zij is overleden in de Piet Heinstraat 9.
   5.  Jannetje STAM, geboren op 24-03-1924 te Egmond aan Zee, overleden op 06-02-1985 te Zaandam op 60-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Piet Heinstraat 9.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Dirk de JONGH.
   6.  Neeltje STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Gerardus Petrus van BERKUM, 32 jaar oud, geboren op 21-08-1918 te Alkmaar, overleden op 25-06-1970 te Alkmaar op 51-jarige leeftijd. Hij is geboren op het Verdronkenoord 90.
Van beroep typograaf Alkmaarse Courant.

 
VIII.221    Hendrik STAM, geboren op 28-01-1892 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 07-06-1975 te Velsen Velsen op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Jan STAM (zie VII.103) en Jansje ZWAAN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08-05-1917 te Egmond aan Zee met Lena STAM, 26 jaar oud, geboren op 26-10-1890 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 10-04-1983 te Velsen Velsen op 92-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is geboren in de Noorderstraat. Dochter van Klaas STAM (zie VII.140) en Aaltje GOUDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas STAM.
Gehuwd met Willempje de BRUYN.
   2.  Jansje STAM.
Gehuwd te Velsen met Jacobus ABBO, 22 jaar oud, geboren op 25-12-1924 te Delfzijl, overleden op 19-05-1986 te Velsen op 61-jarige leeftijd. Van beroep kapitein op de kleine handelsvaart.

 
VIII.222    Jan STAM, geboren op 08-01-1894 te Egmond aan Zee, overleden op 08-04-1974 te Egmond aan Zee op 80-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Jan STAM (zie VII.103) en Jansje ZWAAN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 05-02-1921 te Egmond aan Zee met Jobje de GROOT, 24 jaar oud, geboren op 07-10-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 24-04-1972 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jansje STAM, geboren op 19-02-1921 te Egmond aan Zee, overleden op 20-07-1945 te Groningen op 24-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 59.
Zij is overleden in het Academisch Ziekenhuis.
   2.  Engel STAM (zie IX.197).

 
VIII.229    Engel STAM, geboren op 29-08-1905 te Egmond aan Zee, overleden op 24-04-1973 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Musschenbuurt 352. Zoon van Jan STAM (zie VII.103) en Jansje ZWAAN.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 31-12-1929 te Egmond aan Zee met Aaltje ZWART, 25 jaar oud, geboren op 25-11-1904 te Egmond aan Zee, overleden op 15-01-1945 op 40-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Van Speykstraat 480a.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 06-10-1947 te Egmond aan Zee met Neeltje de GROOT, 42 jaar oud, geboren op 21-10-1904 te Egmond aan Zee, overleden op 19-04-1991 te Egmond aan Zee op 86-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Achterstraat 79.
Zij is overleden in het bejaardencentrum "Torenduin".
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jan STAM, geboren op 21-08-1936 te Egmond aan Zee, overleden op 12-12-1938 te Alkmaar op 2-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Vinkenbuurt 5.
   2.  Jansje STAM.
Gehuwd met Hendrik VISSER.
   3.  Cornelis STAM.
Gehuwd (1) te Egmond aan Zee met Jansje STAM, 20 jaar oud, geboren op 09-09-1936 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 19-01-1958 te Amsterdam Amsterdam op 21-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Bergstraat 2.
Zij is geboren in de Bergstraat 2. Dochter van Jacob (Jaap) STAM en Kaatje de GRAAFF.
Gehuwd (2) met Divera (Vera) Margaretha ERKAMP.

 
VIII.247    Leendert STAM, geboren op 11-11-1887 te Egmond aan Zee, overleden op 25-11-1920 op 33-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is op zee gebleven met de trawler "Camelia", IJM.18. Zoon van Hendrik STAM (zie VII.118) en Pietertje DEKKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-11-1910 te Velsen met Dora KOPER, 21 jaar oud, geboren op 24-06-1889 te Velsen, overleden op 04-08-1971 te Velsen op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik (Harry) STAM (zie IX.205).
   2.  Pietertje STAM, geboren op 08-02-1914 te Velsen, overleden op 21-08-1914 te Velsen, 194 dagen oud. Zij is geboren in de Helmstraat 14.
   3.  Pietertje STAM, geboren op 11-04-1915 te Velsen, overleden op 07-01-1977 te Amsterdam op 61-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Helmstraat 14.
Zij is overleden op het Wilhelmina Gasthuis.
Het 1e huwelijk is door echtscheiding ontbonden.
Gehuwd te Velsen met Henricus Johannes BOON.
   4.  Arendje (An) STAM.
Gehuwd (1) te Haarlem met Hans Ludwig SCHIMANN, 30 jaar oud, geboren op 11-04-1912 te Kronsmoor, overleden op 17-07-1976 te Kronsmoor op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Velsen met Roelof INDIA, 53 jaar oud, geboren op 08-12-1912 te Oosterend, overleden op 13-02-1970 te Vlieland op 57-jarige leeftijd.
   5.  Teunis STAM (zie IX.213).
   6.  Dora STAM.
Gehuwd met Johannes BUSQUET.
   7.  Leendert STAM (zie IX.217).

 
VIII.250    Jacob STAM, geboren op 22-07-1880 te Egmond aan Zee, overleden op 05-10-1963 te Velsen op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Albert STAM (zie VII.130) en Trijntje ZWART.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-12-1908 te Velsen met Grietje MAARLEVELD, 22 jaar oud, geboren op 30-09-1886 te Velsen, overleden op 16-09-1970 te Velsen op 83-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alberta Trijntje STAM, geboren op 18-07-1911 te Velsen, overleden op 01-01-1917 te IJmuiden op 5-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Kennemerlaan 16.
   2.  Nicolaas STAM (zie IX.220).

 
VIII.254    Jozeph Johannes STAM, geboren op 14-10-1885 te Egmond aan Zee, overleden op 05-02-1932 te Velsen op 46-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Albert STAM (zie VII.130) en Trijntje ZWART.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07-10-1909 te Velsen met Helena BROEK, 21 jaar oud, geboren op 17-03-1888 te Egmond aan Zee, overleden op 09-04-1958 te Velsen op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Helena STAM, geboren op 27-06-1910 te Velsen, overleden op 07-07-1981 te Haslemere op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd te Prittlewel met Vere Townshend DUCKER.
   2.  Kniertje STAM, geboren op 03-04-1915 te Den Helder, overleden op 25-05-1990 te Helmond op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-01-1943 te Tideswell met Jan Willem JANSEN, 28 jaar oud, geboren op 07-06-1914 te Zwolle, overleden op 16-05-1988 te Helmond op 73-jarige leeftijd.

 
VIII.259    Johannes STAM, geboren op 09-06-1891 te Velp, overleden op 19-04-1975 te Velp op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren Op de Heide. Zoon van Albert STAM (zie VII.130) en Trijntje ZWART.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 10-06-1915 te Vlieland met Elisabeth (Bets) BAKKER, 23 jaar oud, geboren op 31-03-1892 te Vlieland, overleden op 14-12-1971 te Velsen op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Albertha STAM.
Gehuwd te Velsen met Cornelis van NIFTERICK, 25 jaar oud, geboren op 11-03-1916 te Amsterdam, overleden op 14-04-1985 te Velsen op 69-jarige leeftijd. Van beroep woninginrichter, winkelier in dames- en herenmode.
   2.  Albert Johannes STAM.
Gehuwd te Amsterdam met Geetje BOS, 33 jaar oud, geboren op 25-10-1917 te Amsterdam, overleden op 31-07-1990 te Emmen op 72-jarige leeftijd.

 
VIII.261    Albertus (Bertus) STAM, geboren op 17-09-1892 te Velsen, overleden op 26-12-1972 te Velsen op 80-jarige leeftijd. Van beroep electricien, electromonteur. Zoon van Albert STAM (zie VII.130) en Trijntje ZWART.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 12-04-1917 te Velsen met Aaltje de VRIES, 23 jaar oud, geboren op 13-02-1894 te Velsen, overleden op 23-01-1922 te Alkmaar op 27-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 27-03-1924 te Velsen met Petronella de VRIES, 24 jaar oud, geboren op 12-11-1899 te Velsen, overleden op 15-11-1937 te Beverwijk op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd (3) op 46-jarige leeftijd op 21-12-1938 te Amsterdam met Grietje (Gr) KRIJTENBERG, 37 jaar oud, geboren op 27-09-1901 te Haarlemmerliede, overleden op 14-03-1947 te Haarlem op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd (4) op 55-jarige leeftijd op 08-04-1948 te Velsen met Jannetje (Jannie) KRIJTENBERG, 43 jaar oud, geboren op 22-03-1905 te Haarlemmerliede, overleden op 03-06-1991 te Driehuis op 86-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Wilhelmina Alberta STAM.
Gehuwd te Velsen met Dirk VISSER, 25 jaar oud, geboren op 07-09-1917 te Velsen, overleden op 07-09-1985 te IJmuiden op 68-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Mahustraat.
Hij is overleden in de Trompstraat 14.
Van beroep automonteur, kraandrijver bij de Hoogovens, onderhoud smonteur.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Albert STAM, geboren op 16-08-1930 te Velsen, overleden op 07-03-1935 te IJmuiden op 4-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Dirk Hartoghstraat 24.
Hij is overleden in de Cederstraat 8.
   3.  Albert STAM (zie IX.233).

 
VIII.270    Jan STAM, geboren op 11-11-1884 te Egmond aan Zee, overleden op 05-03-1963 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Klaas STAM (zie VII.140) en Aaltje GOUDA.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-09-1917 te Egmond aan Zee met Neeltje SLOOT, 20 jaar oud, geboren op 12-09-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 25-12-1980 te Egmond aan Zee op 84-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas STAM, geboren op 06-10-1917 te Egmond aan Zee, overleden op 07-10-1917 te Egmond aan Zee, 1 dag oud. Hij is geboren in de Noorderberg 593.
Hij is overleden in de Bergstraat 593.
   2.  Antje STAM, geboren op 06-10-1917 te Egmond aan Zee, overleden op 07-10-1917 te Egmond aan Zee, 1 dag oud. Zij is geboren in de Noorderberg 593.
Zij is overleden in de Bergstraat 593.
   3.  Klaas STAM.
Gehuwd met Fijtje ZWART.
   4.  Jacob STAM.
Gehuwd met Catharina ter BEEK.
   5.  Jan STAM (zie IX.241).

 
VIII.275    Engel STAM, geboren op 12-01-1888 te Egmond aan Zee, overleden op 04-01-1967 te Velsen op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Van beroep visser, stuurman, walschipper. Zoon van Klaas STAM (zie VII.140) en Aaltje GOUDA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-04-1914 te Egmond aan Zee met Cornelia DEKKER, 23 jaar oud, geboren op 02-02-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 29-04-1965 te Velsen op 74-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aaltje STAM, geboren op 08-02-1915 te Egmond aan Zee, overleden op 17-11-1917 te Egmond aan Zee op 2-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Duinstraat 95b.
Zij is overleden in de Noorderstraat 391.
   2.  Guurtje (Guus) STAM.
Gehuwd met Ruurd BOSMA.
   3.  Aaltje (Els) STAM.
Gehuwd met Wilhelm FREEKE.
   4.  Johanna STAM.
Gehuwd met Hendrik (Henk) Adriaan MIJNSBERGEN.
   5.  Engel STAM.
Gehuwd met Helena MARX.

 
VIII.277    Rein (Reinier) STAM, geboren op 06-08-1889 te Egmond aan Zee, overleden op 29-07-1914 op 24-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij is als lid van de bemanning van de stoomtrawler "Margaretha" levenloos uit
de Noordzee opgehaald. Zoon van Klaas STAM (zie VII.140) en Aaltje GOUDA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1913 te Egmond aan Zee met Aaltje SCHONG, 22 jaar oud, geboren op 28-02-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 31-10-1973 te Egmond aan Zee op 82-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reintje (Reinie) STAM, geboren op 08-09-1914 te Egmond aan Zee, overleden op 10-02-1930 te Heel en Panheel op 15-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Torenstraat 316.
   2.  Klazina STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Philippus VISSER, 27 jaar oud, geboren op 26-11-1913 te Egmond aan Zee, overleden op 18-03-1965 te Egmond aan Zee op 51-jarige leeftijd.

 
VIII.279    Lena STAM, geboren op 26-10-1890 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 10-04-1983 te Velsen Velsen op 92-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Zij is geboren in de Noorderstraat. Dochter van Klaas STAM (zie VII.140) en Aaltje GOUDA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08-05-1917 te Egmond aan Zee met Hendrik STAM, 25 jaar oud (zie VIII.221).
Uit dit huwelijk: 2 kinderen (zie onder VIII.221).
 
VIII.283    IJsbrand STAM, geboren op 09-09-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 16-03-1973 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Klaas STAM (zie VII.140) en Aaltje GOUDA.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-03-1924 te Egmond aan Zee met Pietertje WIJKER, 29 jaar oud, geboren op 27-10-1894 te Egmond aan Zee, overleden op 29-03-1978 te Egmond aan Zee op 83-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alida STAM.
   2.  Jannetje STAM.
Gehuwd met Abraham Gielis van MAANEN.
   3.  Frederica (Riek) STAM.
Gehuwd met Gerard KRIJGER.
   4.  Agatha STAM.
Gehuwd met Hendrik STAM, zoon van Arie STAM (zie VIII.199) en Aaltje PRINS.

 
VIII.285    Albert STAM, geboren op 15-10-1896 te Egmond aan Zee, overleden op 30-09-1973 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Hij is geboren op den Berg. Zoon van Klaas STAM (zie VII.140) en Aaltje GOUDA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-05-1922 te Egmond aan Zee met Johanna de GRAAFF, 23 jaar oud, geboren op 11-07-1898 te Egmond aan Zee, overleden op 03-01-1966 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg 360.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Rie) STAM, geboren op 02-02-1931 te Alkmaar, overleden op 11-03-1988 te Bloemendaal op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12-10-1954 te Egmond aan Zee met Johannes DORENBOS, 27 jaar oud, geboren op 11-10-1927 te Noord-Schermer, overleden op 30-12-1980 te Hoogezand-Sappemeer op 53-jarige leeftijd.
   2.  Alberdina Johanna STAM, geboren op 15-04-1939 te Velsen, overleden op 05-08-1949 te Egmond aan Zee op 10-jarige leeftijd. Zij is bij het zwemmen in zeen verdronken.
   3.  Rein STAM (zie IX.264).

 
VIII.287    Leendert STAM, geboren op 08-11-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 24-08-1984 te Fleetwood op 86-jarige leeftijd. Hij is geboren op den Berg 388. Zoon van Klaas STAM (zie VII.140) en Aaltje GOUDA.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-06-1921 te Egmond aan Zee met Kniertje VISSER, 21 jaar oud, geboren op 13-07-1899 te Egmond aan Zee, overleden op 21-01-1942 te Velsen op 42-jarige leeftijd. Zij is geboren aan de Glazenberg 324.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guurtje STAM, geboren op 03-06-1922 te Egmond aan Zee, overleden op 23-04-1943 te Den Dolder op 20-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zuiderstraat 12.
   2.  Klaas STAM, geboren op 10-02-1926 te Egmond aan Zee, overleden op 02-10-1926 te Egmond aan Zee, 234 dagen oud. Hij is geboren in de Van Speykstraat 10.
   3.  Klazina Wilhelmina (Ien) STAM.
Gehuwd met Antonius Hendrikus RASPOORT.
   4.  Kniertje STAM.
Gehuwd met Charles William BRADSHAW.
   5.  Alida STAM.

 
VIII.293    Pieter STAM, geboren op 04-11-1905 te Egmond aan Zee, overleden op 06-08-1966 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Van Speykstraat. Zoon van Klaas STAM (zie VII.140) en Aaltje GOUDA.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 27-12-1926 te Egmond aan Zee met Antje GROEN, 20 jaar oud, geboren op 22-08-1906 te Egmond aan Zee, overleden op 05-12-1943 te Alkmaar op 37-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Gasthuisstraat 316.
Gehuwd (2) te Egmond aan Zee met Klazina ZWAAN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Willem STAM (zie IX.273).
   2.  Philippus STAM, geboren op 26-10-1935 te Egmond aan Zee, overleden op 20-04-1980 te Castricum op 44-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Gasthuisbuurt 6.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Jansje de GROOT.
   3.  Klazina STAM.
Gehuwd met Jacob VISSER.
   4.  Pieter STAM.
Gehuwd met Johanna Dina ZWART.
   5.  Aaltje STAM.
Gehuwd met Nicolaas LANGEDIJK.

 
VIII.296    Engel STAM, trawlerstuurman, cafehouder, beheerder kantines Rijksvisafslag, geboren op 25-01-1894 te Egmond aan Zee, overleden op 05-12-1971 te IJmuiden op 77-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
Hij was de eerste patient die in het pas geopende Zeeweg-ziekenhuis overleed.
Achtereenvolgens woonde hij op de volgende adressen : gemeente Velsen : 13 mei 1903 ; 11 jan 1926 Bloemstraat 1; 15 jul 1943 Engelmundusweg 94; 5 jan 1945 Kennemerlaan 152; 9 mei 1946 Bloemstraat 1; 18 jan 1961 Oranjestraat 78 (alle adressen in IJmuiden).
Op 26 aug 1941 werd aan hem een persoonsbewijs uitgereikt. Zoon van Albert STAM (zie VII.143) en Pietertje GOUDA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-09-1915 te Velsen met Elisabeth Adeleid van der VIS, 20 jaar oud, geboren op 21-08-1895 te Velsen, overleden op 19-11-1984 te IJmuiden op 89-jarige leeftijd. Zij is geboren Op de Heide.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert STAM, bedrijfsleider kantine Rijksvishallen in IJmuiden, geboren op 12-06-1917 te Velsen Velsen, overleden 1994 te IJmuiden IJmuiden. Van beroep bedrijfsleider kantine Rijksvishallen in IJmuiden.
Van beroep bedrijfsleider kantine Rijksvishallen in IJmuiden.
Gehuwd te Velsen met Johanna Agatha WALS, dochter van Frederik WALS en Antje STAM.
   2.  Adeleid STAM.
Gehuwd (1) te IJmuiden, gescheiden van Reinier GOMES, geboren op 13-09-1914 te IJmuiden, overleden op 13-12-1979 te Utrecht op 65-jarige leeftijd. Hij is om 15.30 uur aan een hartaanval overleden.
Gehuwd (2) met Christiaan Johannes SPINHOVEN.

 
VIII.329    Engel STAM, geboren op 29-11-1904 te Egmond aan Zee, overleden op 28-09-1956 te Egmond aan Zee op 51-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg 444. Zoon van Albert STAM (zie VII.149) en Cornelia PRINS.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Anna GROEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob STAM.
Gehuwd met Marie KOEMAN.
   2.  Leendert (Leen) STAM (zie IX.290).
   3.  Leendert (Leen) STAM.
Gehuwd (1) te Egmond aan Zee met Maria STAM, 21 jaar oud, geboren op 29-03-1934 te Egmond aan Zee, gedoopt op 29-03-1934 te Egmond aan Zee (getuige(n): Kniertje Glas), overleden op 30-05-1965 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderberg 16.
Dochter van Gerrit STAM (zie IX.348) en Cornelia GLAS.
Gehuwd (2) met Maria (Riet) Margaretha Alida van DUIN, dochter van Nicolaas van DUIN en Hendrika STAM.

 
VIII.331    Jacob STAM, geboren op 26-11-1883 te Egmond aan Zee, overleden op 11-11-1938 te Velsen op 54-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Albert STAM (zie VII.168) en Elisabeth de GROOT.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 07-11-1909 te Terschelling met Sjoerdje SCHOL, 22 jaar oud, geboren op 14-03-1887 te Terschelling, overleden op 26-10-1920 te Velsen op 33-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 20-07-1922 te Velsen met Catharina TELLIER, 37 jaar oud, geboren op 18-01-1885 te Rotterdam, overleden op 15-08-1962 te Den Haag op 77-jarige leeftijd. Zij is overleden in een bejaardencentrum.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Cornelisje STAM, geboren op 23-02-1915 te Velsen, overleden op 18-03-1918 te Velsen op 3-jarige leeftijd.
   2.  Elisabeth STAM.
Gehuwd met Dirk van der PLAS.

 
VIII.339    Albert STAM, geboren op 03-02-1895 te Egmond aan Zee, overleden op 08-10-1969 te Beverwijk op 74-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Van beroep kaairidder, visverwerker, arbeider. Zoon van Albert STAM (zie VII.168) en Elisabeth de GROOT.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 21-11-1929 te Velsen met Sietske van VOORST, 26 jaar oud, geboren op 31-12-1902 te Den Helder, overleden op 16-12-1930 te Bloemendaal op 27-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Kroonstraat 22.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert STAM (zie IX.296).

 
VIII.343    Gerrit STAM, geboren op 04-11-1901 te Velsen, overleden op 27-01-1979 te Leiden op 77-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zeestraat.
Van beroep vletterman, schipper reddingboot 1933-1961. Zoon van Albert STAM (zie VII.168) en Elisabeth de GROOT.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-09-1924 te Uitgeest met Grietje BAKKER, 23 jaar oud, geboren op 25-05-1901 te Uitgeest, overleden op 10-01-1984 te Velsen op 82-jarige leeftijd. Zij is geboren op de Hoogeweg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth (bEP) STAM.
Gehuwd met Pieter Anton HOOGERWERF.
   2.  Gerrit STAM (zie IX.300).
   3.  Teunis Albert STAM (zie IX.302).
   4.  Jan STAM (zie IX.304).

 
VIII.346    Leendert STAM, geboren op 11-09-1891 te Egmond aan Zee, overleden op 14-06-1970 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Huibert STAM (zie VII.174) en Aagje BLOK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19-12-1914 te Egmond aan Zee met Antonia BUIS, 22 jaar oud, geboren op 22-02-1892 te Egmond aan Zee, overleden op 31-10-1956 te Alkmaar op 64-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat.
Zij is overleden in het Medisch Centrum Alkmaar.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje STAM, geboren op 05-04-1915 te Egmond aan Zee, overleden op 11-03-1992 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd. Zij is geboren op de Noorderberg 599.
Zij is overleden in het Medisch Centrum Alkmaar.

Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25-07-1939 te Egmond aan Zee met Andries KRAB, 26 jaar oud, geboren op 07-02-1913 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 11-03-1986 te Alkmaar Alkmaar op 73-jarige leeftijd. Hij is geboren op het Kurhausvlak 643.
Hij is overleden in het Medisch Centrum Alkmaar.
Hij is geboren op het Kurhausvlak 643.
Hij is overleden in het Medisch Centrum Alkmaar. Zoon van Andries KRAB en Aagje STAM.
   2.  Klaas STAM, geboren op 10-12-1918 te Egmond aan Zee, overleden op 26-02-1919 te Egmond aan Zee, 78 dagen oud. Hij is geboren op de Noorderberg 590.
Hij is overleden op de Noorderberg 590.
   3.  Guurtje STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Job GROEN, 28 jaar oud, geboren op 16-04-1910 te Egmond aan Zee, overleden op 16-07-1955 te Egmond aan Zee op 45-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Duinstraat 84.
   4.  Klaas STAM.
Gehuwd met Emmy Jeanette KEYZER.
   5.  Huibert STAM.
Gehuwd met Neeltje (Nel) de BOER.
   6.  Rachel STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Cornelis GUL, 29 jaar oud, geboren op 25-02-1921 te Egmond aan Zee, overleden op 16-05-1981 te Amsterdam op 60-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Wilhelminastraat 11.
   7.  Cornelia (Corry) STAM.
Gehuwd met Willem STAM, zoon van Arie STAM (zie VIII.199) en Aaltje PRINS.

 
VIII.353    Arie STAM, geboren op 12-01-1901 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 22-12-1955 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 54-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg.
Hij is geboren Op den Berg. Zoon van Huibert STAM (zie VII.174) en Aagje BLOK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 13-10-1925 te Egmond aan Zee met Klazina GROEN, 23 jaar oud, geboren op 30-10-1901 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 10-01-1964 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 62-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Zij is geboren Op den Berg. Dochter van Jacob GROEN en Maartje STAM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth STAM, geboren op 30-12-1929 te Egmond aan Zee, overleden op 01-07-1989 te Alkmaar op 59-jarige leeftijd. Zij is geboren op de 4e Oosterberg 3.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26-09-1950 te Egmond aan Zee met Arie ZWANENBURG, 25 jaar oud, geboren op 04-01-1925 te Katwijk aan de Rijn, overleden op 19-07-1990 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd.
   2.  Huibert STAM (zie IX.320).

 
VIII.366    Arie STAM, geboren op 14-02-1877 te Egmond aan Zee, overleden op 22-01-1956 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Harmen STAM (zie VII.192) en Klaasje ZWART.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-12-1899 te Egmond aan Zee met Kniertje de GROOT, 20 jaar oud, geboren op 18-09-1879 te Egmond aan Zee, overleden op 20-10-1947 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen STAM (zie IX.322).
   2.  Jan STAM, geboren te Egmond aan Zee. Hij is op zee gebleven aan boord van de stoomtrawler "Amplitudo" IJM.58.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Antje ZWART, 24 jaar oud, geboren op 02-03-1903 te Egmond aan Zee, overleden op 11-07-1974 te Amsterdam op 71-jarige leeftijd.
   3.  Klaas STAM, geboren op 23-08-1903 te Egmond aan Zee, overleden op 31-05-1977 te Egmond aan Zee op 73-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Marinestraat 251a.
Gehuwd op 45-jarige leeftijd op 19-10-1948 te Egmond aan Zee met Maria ZWAAN, 39 jaar oud, geboren op 02-01-1909 te Egmond aan Zee, overleden op 02-03-1973 te Egmond aan Zee op 64-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 529.
   4.  Klazina STAM, geboren op 03-02-1905 te Egmond aan Zee, overleden op 06-12-1981 te Velsen op 76-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Marinestraat 251a.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 26-06-1924 te Velsen met Hendrik Karel BROEK, 27 jaar oud, geboren op 08-10-1896 te Velsen, overleden op 31-10-1955 te Heemstede op 59-jarige leeftijd. Hij is overleden in het verpleeghuis "Unicum".
   5.  Arie STAM, geboren op 22-12-1906 te Egmond aan Zee, overleden op 03-09-1977 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Marinestraat 251a.
   6.  Engel STAM, geboren op 29-06-1910 te Egmond aan Zee, overleden op 15-02-1976 te Alkmaar op 65-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Marinestraat 302.
Van beroep visser, produktiemedewerker Kooksfabriek Hoogovens.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Berendina (Dien) Aleida WOLTERS.
   7.  Jacoba STAM, geboren op 22-12-1912 te Egmond aan Zee, overleden op 17-01-1913 te Egmond aan Zee, 26 dagen oud. Zij is geboren in de Marinestraat 302.
Zij is overleden in de Marinestraat 302.
   8.  Mathijs STAM, geboren op 16-06-1916 te Egmond aan Zee, overleden op 07-12-1916 te Egmond aan Zee, 174 dagen oud. Hij is geboren in de Marinestraat 302.
Hij is overleden in de Marinestraat 302.
   9.  Mathijs STAM, geboren op 13-09-1919 te Egmond aan Zee, overleden op 20-04-1990 te Castricum op 70-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Marinestraat 302.
Van beroep chef electricien Provinciaal Ziekenhuis "Duin en Bosc h" te Bakkum.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Jansje ZWAAN.
   10.  Jobje STAM.
Gehuwd te Beverwijk met Cornelis Stephanus ROOS, 32 jaar oud, geboren op 12-02-1900 te Amsterdam, overleden op 26-05-1944 te Beverwijk op 44-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Grote Wittenburgerstraat 95.
   11.  Kniertje STAM.
Gehuwd te Den Helder met Antonius Wilhelmus MINNEBOO, 32 jaar oud, geboren op 16-08-1907 te Vlissingen, overleden op 30-06-1983 te Alkmaar op 75-jarige leeftijd.
   12.  Jacob STAM.

 
VIII.368    Tijs STAM, geboren op 22-01-1878 te Egmond aan Zee, overleden op 13-02-1931 te Egmond aan Zee op 53-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Harmen STAM (zie VII.192) en Klaasje ZWART.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-12-1900 te Egmond aan Zee met Aagje DEKKER, 20 jaar oud, geboren op 07-06-1880 te Egmond aan Zee, overleden op 05-10-1964 te Egmond aan Zee op 84-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelina STAM, geboren op 02-10-1903 te Egmond aan Zee, overleden op 04-09-1967 te Egmond aan Zee op 63-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Torenstraat.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-01-1932 te Egmond aan Zee met Pieter GLAS, 26 jaar oud, geboren op 18-08-1905 te Egmond aan Zee, overleden op 16-05-1968 te Egmond aan Zee op 62-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Bergstraat 375.
   2.  Herman STAM, geboren op 28-06-1905 te Egmond aan Zee, gedoopt op 28-06-1905 te Egmond aan Zee (getuige(n): Jannetje Stam), overleden op 25-01-1990 te Egmond aan Zee op 84-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Torenstraat 5.
Hij is overleden in de Prins Hendrik Stichting.

Gehuwd (1) te Egmond aan Zee.
Gehuwd (2) op 21-jarige leeftijd op 07-12-1926 te Egmond aan Zee met Marijtje (Marij) STAM, 21 jaar oud, geboren op 17-09-1905 te Egmond aan Zee, gedoopt op 17-09-1905 te Egmond aan Zee (getuige(n): Neeltje Stam), overleden op 24-07-1982 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Visscherstraat 409.
Zij is overleden in de Prins Hendrik Stichting, Voorstraat 41. Dochter van Albert STAM en Jansje VIS.
   3.  Cornelia (Corrie) STAM, geboren op 01-03-1908 te Egmond aan Zee, overleden op 04-04-1988 te Velsen op 80-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Torenstraat 99.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02-05-1931 te Egmond aan Zee met Pieter HOEK, 24 jaar oud, machinist op een stoomtrawler, geboren op 08-08-1906 te Velsen, overleden op 28-05-1968 te IJmuiden op 61-jarige leeftijd. Hij is geboren in de President Krugerstraat 74.
Hij is overleden in het Antonius Ziekenhuis.

   4.  Gerrit STAM (zie IX.348).
   5.  Aaltje STAM, geboren op 24-09-1911 te Egmond aan Zee, overleden op 28-11-1922 te Egmond aan Zee op 11-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Torenstraat 99.
Zij is overleden in de Jacob Glasstraat 8.
   6.  Thijs STAM, geboren op 19-08-1921 te Egmond aan Zee, overleden op 21-08-1921 te Egmond aan Zee, 2 dagen oud. Hij is geboren en overleden in de Jacob Glasstraat 8.

   7.  Klazina (Klaassie) STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Jan GLAS, 23 jaar oud, geboren op 14-07-1902 te Egmond aan Zee, overleden op 30-06-1963 te Egmond aan Zee op 60-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat.
   8.  Adriana (Jaan) STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Nicolaas de GRAAFF, 27 jaar oud, geboren op 15-11-1911 te Egmond aan Zee, overleden op 13-06-1983 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat 284.
   9.  Aagje STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Leen SMIT, 44 jaar oud, geboren op 08-01-1905 te Egmond aan Zee, overleden op 15-12-1984 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Duinstraat 27.
   10.  Alida (Aaltje) STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Hendrik VISSER, 32 jaar oud, geboren op 03-06-1917 te Egmond aan Zee, overleden op 05-05-1985 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd.
   11.  Anna STAM.
Gehuwd met Leendert BLOK.
   12.  Jansje STAM.
Gehuwd met Thijs SCHOL.

 
VIII.378    Engel STAM, geboren op 08-12-1881 te Egmond aan Zee, overleden op 27-01-1967 te Egmond aan Zee op 85-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Hij is overleden in de Prins Hendrik Stichting. Zoon van Leendert STAM (zie VII.196) en Frederica VISSER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-01-1907 te Egmond aan Zee met Trijntje BROEK, 23 jaar oud, geboren op 06-09-1883 te Egmond aan Zee, overleden op 15-04-1964 te Haarlem op 80-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frederica (Riek) STAM, geboren op 23-12-1907 te Velsen, overleden op 20-02-1977 te Haarlem op 69-jarige leeftijd. Zij is overleden in het Johannes de Deo ziekenhuis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 04-03-1931 te Haarlem met Antoon Cornelis KREULE, 23 jaar oud, geboren op 05-09-1907 te Haarlem, overleden op 12-07-1979 te Haarlem op 71-jarige leeftijd. Van beroep chauffeur bij de firma Nelis.
   2.  Johannes Engelbertus STAM, geboren op 02-10-1909 te Egmond aan Zee, overleden op 13-01-1911 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Schinkelstraat 45.
Hij is overleden op het Kurhausvlak 639.
   3.  Johanna Engelberta SATM, geboren op 18-02-1912 te Velsen, overleden op 14-08-1973 te Haarlem op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 27-11-1942 te Middelburg met Roelof DOZEMAN, 30 jaar oud, geboren op 31-01-1912 te Middelburg, overleden op 24-03-1974 te Haarlem op 62-jarige leeftijd.
   4.  Leendert STAM (zie IX.369).
   5.  Arie STAM.
Gehuwd met Adriana van het HOF.
   6.  Engelina (Lien) STAM.
Gescheiden van Simon LANGBROEK.
   7.  Petronella (Nel) STAM.
Gehuwd te Haarlem met Hermanus Gerardus van ROSSUM, 38 jaar oud, geboren op 08-03-1915 te Haarlem, overleden op 19-05-1990 te Heemstede op 75-jarige leeftijd. Hij is geboren in het Klein Heiligland.
Hij is overleden in het Spaarne ziekenhuis.

 
VIII.394    Hendrik STAM, geboren op 25-12-1902 te Egmond aan Zee, overleden op 20-07-1968 te Egmond aan Zee op 65-jarige leeftijd. Hij is geboren Op den Berg. Zoon van Gerrit STAM (zie VII.202) en Cornelia SCHOLDER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 03-06-1936 te Egmond aan Zee met Elisabeth KRAB, 29 jaar oud, geboren op 22-09-1906 te Egmond aan Zee, overleden op 09-08-1970 te Egmond aan Zee op 63-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Marinestraat 234.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia STAM, geboren op 02-03-1938 te Egmond aan Zee, overleden op 30-03-1980 te Alkmaar op 42-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Schoolstraat 11.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29-12-1959 te Egmond aan Zee met Andries KOELINK, 26 jaar oud, geboren op 03-09-1933 te Egmond aan Zee, overleden op 09-08-1981 te Egmond aan Zee op 47-jarige leeftijd.

 
VIII.396    Gerrit STAM, geboren op 26-02-1904 te Egmond aan Zee, overleden op 29-06-1972 te Alkmaar op 68-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Van Speykstraat. Zoon van Gerrit STAM (zie VII.202) en Cornelia SCHOLDER.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 22-10-1937 te Egmond aan Zee met Dirkje WIJKER, 30 jaar oud, geboren op 11-10-1907 te Egmond aan Zee, overleden op 05-05-1979 te Alkmaar op 71-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Visscherstraat 419.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit STAM, geboren op 28-05-1940 te Alkmaar, overleden op 09-06-1940 te Alkmaar, 12 dagen oud.
   2.  Cornelia STAM.
Gehuwd met Pieter ELSINGA.
   3.  Wilhelmina (Willy) STAM.
Gehuwd met Henk HOONING.

 
VIII.399    Cornelis STAM, geboren op 11-03-1908 te Egmond aan Zee, overleden op 07-06-1976 te Egmond aan Zee op 68-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Van Speykstraat 472. Zoon van Gerrit STAM (zie VII.202) en Cornelia SCHOLDER.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15-09-1932 te Egmond aan Zee met Aaltje van PEL, 19 jaar oud, geboren op 27-09-1912 te Egmond aan Zee, overleden op 19-04-1989 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Voorstraat 182.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit STAM (zie IX.384).
   2.  Willy STAM.
Gehuwd met Benedictus Maria Cornelis BORGSTEYN.
   3.  Arie STAM (zie IX.388).
   4.  Hendrika Renata STAM.
   5.  Roland STAM.
Gehuwd met Catharina (Tinie) Maria EEKEN.

 
VIII.403    Pieter STAM, geboren op 30-12-1897 te Egmond aan Zee, overleden op 29-01-1950 te Egmond aan Zee op 52-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat 76. Zoon van Cornelis STAM (zie VII.205) en Jobje HALFF.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12-03-1920 te Egmond aan Zee met Maria VISSER, 19 jaar oud, geboren op 10-02-1901 te Egmond aan Zee, overleden op 13-06-1959 te Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd. Zij is geboren Op den Berg.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis STAM, geboren op 10-07-1920 te Velsen, overleden op 24-11-1987 te Den Helder op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd te Den Helder met Dirkje TUKKE.
   2.  Pieter STAM (zie IX.395).
   3.  Job STAM, geboren op 18-11-1922 te Velsen, overleden op 10-02-1923 te Velsen, 84 dagen oud. Hij is overleden in de President Krugerstraat 88.
   4.  Arie STAM, geboren op 02-11-1933 te Egmond aan Zee, overleden op 14-05-1941 te Egmond aan Zee op 7-jarige leeftijd. Hij is geboren in het Achterom 7.
   5.  Ariane STAM, geboren op 30-09-1943 te Alkmaar, overleden op 08-12-1961 te Alkmaar op 18-jarige leeftijd.
   6.  Kniertje Cornelia STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Philippus ZWART, 25 jaar oud, geboren op 08-12-1926 te Egmond aan Zee, overleden op 04-06-1985 te Egmond aan Zee op 58-jarige leeftijd.
   7.  Job STAM (zie IX.402).
   8.  Marinus STAM.
Gehuwd met Hendrika (Ted) Margaretha WIJN.
   9.  Johanna Jacoba STAM.
Gehuwd met Jan STAM, zoon van Gerrit STAM (zie IX.97) en Maartje GRAVEMAKER.

 
VIII.414    Leendert STAM, geboren op 05-03-1881 te Egmond aan Zee, overleden op 20-01-1916 op 34-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat.
Zoon van Andries STAM (zie VII.209) en Elisabeth SCHOL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-04-1906 te Egmond aan Zee met Adriana BLOK, 22 jaar oud, geboren op 01-10-1883 te Egmond aan Zee, overleden op 21-12-1969 te Egmond aan Zee op 86-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth STAM, geboren op 11-09-1906 te Egmond aan Zee, overleden op 11-09-1977 te Egmond aan Zee op 71-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Van Speykstraat 479.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01-10-1928 te Egmond aan Zee met Willem WIJKER, 24 jaar oud, geboren op 21-11-1903 te Egmond aan Zee, overleden op 09-10-1974 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat.
   2.  Leendert STAM, geboren op 06-12-1908 te Egmond aan Zee, overleden op 11-05-1985 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Van Speykstraat 479.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Aagje PRINS.
   3.  Andries STAM (zie IX.411).
   4.  Klaas STAM, geboren op 18-12-1914 te Egmond aan Zee, overleden op 24-09-1957 te Alkmaar op 42-jarige leeftijd. Hij is geboren op de Noorderberg 593.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Jannetje PRINS.

 
VIII.430    Jan STAM, geboren op 31-12-1894 te Egmond aan Zee, overleden op 07-03-1966 te Scheveningen op 71-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Voorstraat. Zoon van Harmen STAM (zie VII.215) en Antje GRAVEMAKER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-08-1917 te Den Haag met Jacoba van DIJK, 27 jaar oud, geboren op 17-11-1889 te Den Haag, overleden op 22-03-1969 te Den Haag op 79-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthonia Margaretha STAM, geboren op 13-02-1924 te Scheveningen, overleden op 18-03-1946 te Den Haag op 22-jarige leeftijd.
Gehuwd te Den Haag met Franciscus Wilhelmus Gertrudes vd STAAK.
   2.  Harmen STAM (zie IX.418).
   3.  Arie STAM.
Gehuwd met Adriana JENEZON.
   4.  Antje STAM.
Gehuwd met Franciscus Wilhelmus Gertrudes vd STAAK.
   5.  Jacoba STAM.

 
IX.7    Engelmundus Jozephus STAM, geboren op 26-01-1889 te Den Helder, overleden op 05-12-1957 te Haarlem op 68-jarige leeftijd. Hij is geboren in wijk T ongenummerd.
Van beroep bezoldigd bestuurslid Alg. Ned. Bouwarbeiders Bond. Zoon van Jozeph (Joost) STAM (zie VIII.3) en Grietje HOPMAN.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22-10-1919 te Haarlem met Adriana Helena BOUWMAN, 23 jaar oud, geboren op 28-03-1896 te Haarlem, overleden op 26-01-1963 te Haarlem op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozeph STAM, geboren op 05-09-1922 te Haarlem, overleden op 06-10-1934 te Hillegersberg op 12-jarige leeftijd.
   2.  Johan STAM, geboren op 10-11-1923 te Haarlem, overleden op 06-09-1928 te Haarlem op 4-jarige leeftijd.

 
IX.15    Jacobus Laurentius STAM, zoon van Jozeph (Joost) STAM (zie VIII.3) en Hendrika KUIJL of KUIL.
Gehuwd op 13-10-1925 te Haarlem met Berta de WIT, 21 jaar oud, geboren op 21-02-1904 te Amsterdam, overleden op 11-11-1968 te Haarlem op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika (Henny) Catharina STAM.
Gehuwd te Haarlem met Jacobus (Jaap) BUREN, 25 jaar oud, geboren op 08-10-1923 te Oude Niedorp, overleden op 11-11-1991 te Noordwijkerhout op 68-jarige leeftijd.
   2.  Gerardus Jozeph STAM (zie X.5).
   3.  Catharina (Tiny) Hendrika STAM.
Gehuwd te Haarlem met Simon (Siem) Petrus DIEPENDAAL, 26 jaar oud, geboren op 23-10-1924 te Bennebroek, overleden op 24-06-1981 te Haarlem op 56-jarige leeftijd.
   4.  Berta STAM.
Gehuwd met Nicolaas Michael de GOEDE.
   5.  Maria STAM.
Gehuwd met Johannes Wilhelmus Maris van WARMERDAM.

 
IX.19    Jacobus (Jaap) Laurentius STAM, geboren op 06-12-1893 te Egmond aan Zee. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Overleden op 25-01-1978 te Velsen op 84-jarige leeftijd, zoon van Arie STAM (zie VIII.14) en Bregje HOPMAN.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 26-04-1926 te Haarlem met Margaretha (Margo) Euphemia LEMMERS, 35 jaar oud, geboren op 03-04-1891 te Haarlem, overleden op 23-06-1948 te IJmuiden op 57-jarige leeftijd. Zij is overleden in het Antonius Ziekenhuis.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 23-06-1949 te Velsen met Magdalena (Madelein) Liduina MIDDEN, 56 jaar oud, geboren op 30-09-1892 te Schiedam, overleden op 23-07-1970 te Velsen op 77-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Arie Jacobus STAM.
Gehuwd met Johanna Wilhelmina SPIJKERMAN.

 
IX.26    Cornelis Johannes STAM, geboren op 25-03-1903 te Velsen. Hij is geboren in de Neptunusstraat 30. Overleden op 02-11-1964 te Vinkeveen op 61-jarige leeftijd, zoon van Arie STAM (zie VIII.14) en Maria MULDER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-05-1932 te Amsterdam met Jeanette (Net) Gesina STEENHUIS, 31 jaar oud, geboren op 14-11-1900 te Amsterdam, overleden op 18-08-1971 te Amsterdam op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Oostenburger Voorstraat 24.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Johannes STAM.
Gehuwd (1) met Carol Suzanna BANDS.
Gehuwd (2) met Joyce Ingrid RHOEN.

 
IX.32    Joseph STAM, geboren op 22-09-1911 te Velsen. Hij is geboren in de Neptunusstraat 30.
Overleden op 15-09-1990 te Velsen op 78-jarige leeftijd. Hij is overleden in de het W.F. Visserhuis.
Zoon van Arie STAM (zie VIII.14) en Maria MULDER.
Gehuwd te Velsen met Jacoba Margaretha BLUM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Jozef Maria STAM (zie X.18).
   2.  Theodorus Johannes Maria STAM (zie X.20).
   3.  Jozef Clemens Maria (Jos) STAM (zie X.22).
   4.  Antonius (Ton) Jozef Maria STAM (zie X.24).
   5.  Jozef (Jos) Clemens Maria STAM.
Gehuwd met Beatrix Marijtje SMIT.

 
IX.38    Cornelis STAM, geboren op 07-10-1903 te Egmond aan Zee, overleden op 15-04-1990 te Den Helder op 86-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Duinstraat 34.
Hij was in dienst bij de Koninklijke Marine. Zoon van Engel STAM (zie VIII.17) en Marijtje JONKER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-10-1930 te Harenkarspel met Maria van STRAATEN, 25 jaar oud, geboren op 06-06-1905 te Harenkarspel, overleden op 05-04-1987 te Den Helder op 81-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Kerkebuurt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Engelmundus STAM, geboren op 20-12-1932 te Den Helder, overleden op 31-05-1981 te Beverwijk op 48-jarige leeftijd. Hij is geboren in Wilhelminastraat 86.
Gehuwd te Den Helder met Agatha (Agaat) KOOPMAN.
   2.  Adriana (Janie) Maris STAM.
Gehuwd met Jacobus Cornelis Maria DUNSELMAN.
   3.  Maria Gemma STAM.
Gehuwd met Gerardus Josephus MAHIEU.
   4.  Francisca (Siska) Jacoba STAM.
Gehuwd met Hubertus Antonuis LAAN.
   5.  Gerarda (Gerda) Josephine STAM.
Gehuwd met Marinus Wilhelmus ter LAAK.
   6.  Franciscus Cornelis STAM (zie X.37).
   7.  Alexander (Lex) Josephus STAM (zie X.39).
   8.  Hendrika (Hennie) Gemma STAM.
Gehuwd met Michael Franciscus BRAAMS.

 
IX.43    Jozef (Joost) STAM, arbeider bij Staatsbosbeheer, geboren op 08-05-1909 te Egmond aan Zee, overleden op 08-05-1987 te Bergen op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat 34.
Zoon van Engel STAM (zie VIII.17) en Marijtje JONKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-06-1935 te Egmond Binnen met Margaretha ADMIRAAL, 23 jaar oud, geboren op 14-10-1911 te Egmond Binnen, overleden op 01-11-1990 te Bergen op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren in huis nr. 113.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna (Annie) Catharina Maria STAM.
Gehuwd met Cornelis Theodorus KONING.
   2.  Maria Jacoba STAM.
Gehuwd te Bergen met Laurentius Nicolaas KLEVERLAAN, 26 jaar oud, geboren op 03-10-1933 te Bergen, overleden op 27-07-1981 te Bergen op 47-jarige leeftijd.
   3.  Johannes (Jan) Engelmundus Maria STAM (zie X.47).
   4.  Engelmundus (Enk) Maria STAM (zie X.49).
   5.  Catharina (Tiny) Margaretha Maria STAM.
Gehuwd met Cornelis BAKKER.
   6.  Margaretha (Greet) Cornelia Maria STAM.
Gehuwd met Hermanus Petrus TAMIS.
   7.  Jozef Maria (Joost) STAM (zie X.55).
   8.  Cornelia Gemma STAM.
Gehuwd met Johannes Wilhelmus BOERSEN.
   9.  Jacoba (Coba) Maria STAM.
Gehuwd met Rob BOON.
   10.  Wilhelmus Johannes (Willem, Wim) STAM (zie X.61).
   11.  Gemma Engelina STAM.
Gehuwd met Piet BRINK.

 
IX.45    Jozef (Joost) STAM, geboren op 08-05-1909 te Egmond aan Zee, overleden op 08-05-1987 te Bergen op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat 34.
Van broep arbeider in dienst van Staatsbosbeheer. Zoon van Engel STAM (zie VIII.17) en Marijtje JONKER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05-06-1935 te Egmond Binnen met Margaretha ADMIRAAL, 23 jaar oud, geboren op 14-10-1911 te Egmond Binnen, overleden op 01-11-1990 te Bergen op 79-jarige leeftijd. Zij is geboren in huis nr. 113.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jozef (Joost) Maria STAM.
Gehuwd met Elly EXALTO.
   2.  Wilhelmus (Willem, Wim) Johannes STAM.
Gehuwd met Marian HOOGLAND.

 
IX.47    Engelmundus STAM, geboren op 21-05-1913 te Egmond aan Zee, overleden op 30-12-1990 te Alkmaar op 77-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Duinstraat 70. Zoon van Engel STAM (zie VIII.17) en Marijtje JONKER.
Gehuwd te Alkmaar met Maria Elisabeth van WESTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis (Cees) Engelmundus STAM (zie X.67).
   2.  Simon Petrus STAM (zie X.71).
   3.  Maria Elisabeth STAM.
Gescheiden van Robertus W. OELOFF.
   4.  Elisabeth Maria (Ellie) STAM.
Gehuwd met Fredericus Petrus Jacobus BUTER.
   5.  Elisabeth (Ellie) Maria STAM.
Gehuwd met Fredericus Petrus Jacobus BUTER.

 
IX.51    Gerardus (Gerrit) STAM, zoon van Engel STAM (zie VIII.17) en Marijtje JONKER.
Gehuwd met Cornelia de WAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engelmundus Gerardus STAM (zie X.79).
   2.  Petronella (Nel) Maria STAM.
Gehuwd met Adrianus Johannes de GRAAFF.
   3.  Maria (Riet) Wilhelmina STAM.
Gehuwd met Nicolaas Antonius Victor BISSCHOP.
   4.  Antonius (Anton) Maria STAM.
Gehuwd met Anna EISENBERGER.
   5.  Cornelis Josephus STAM.
Gehuwd met Jantien DEKKERS.
   6.  Gerardus (Gerrit) Maria STAM (zie X.89).
   7.  Petrus (Piet) Maria STAM (zie X.91).
   8.  Johannes (Jan) Maria STAM (zie X.93).

 
IX.57    Pieter Willem STAM, zoon van Johannes Hendrikus STAM (zie VIII.45) en Cornelia Johanna FILMER.
Gehuwd met Catharina Hendrika KONING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Else Catharina STAM.
Gehuwd met Peter ZANDERINK.
   2.  Pauline Petra STAM.
   3.  Rudolf Pieter STAM.

 
IX.59    Johannes Hendrikus STAM, zoon van Johannes Hendrikus STAM (zie VIII.45) en Cornelia Johanna FILMER.
Gehuwd met Margareth TEASDALE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anthony John STAM, geboren op 11-02-1961 te Toronto, overleden op 26-05-1961 te Toronto, 104 dagen oud.
   2.  John David STAM.
   3.  Susan Eva STAM.
   4.  Paul William STAM.

 
IX.65    Wulbert STAM, machinebankwerker bij de Kon. Marine, geboren op 13-06-1917 te Den Helder, overleden op 21-06-1991 te Den Helder op 74-jarige leeftijd. Hij was in dienst bij de Koninklijke Marine als machinebankwerke r. Zoon van George STAM (zie VIII.55) en Jannetje SNIP.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-10-1940 te Den Helder met Maartje SWART, 23 jaar oud, geboren op 21-08-1917 te Den Helder, overleden op 12-04-1989 te Den Helder op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  George STAM (zie X.103).

 
IX.74    Engel Geert STAM, zoon van Pieter STAM (zie VIII.68) en Egberta WESTER.
Gehuwd met Tjapke SLAGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Manon Rebecca STAM.
   2.  Thaddeus Matthias STAM.

 
IX.78    Johannes Pieter STAM, zoon van Pieter STAM (zie VIII.74) en Hermina Henrietta THEURET.
Gehuwd met Johanna Antonia DHONT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Martinus STAM.
   2.  Karin Johanna STAM.
Gehuwd met Klaas Jan OOSTINDIE.

 
IX.86    Jan STAM, zoon van Cornelis STAM (zie VIII.76) en Fokje van der ZWAAG.
Gehuwd te Amsterdam met Anja Louisa GREVEN, 21 jaar oud, geboren op 06-04-1926 te Amsterdam, overleden op 27-08-1981 te Amsterdam op 55-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anja STAM, geboren op 02-01-1968 te Alkmaar, overleden op 31-12-1991 te Amsterdam op 23-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Mondriaanstraat.
Zij is overleden in het VU-ziekenhuis.

 
IX.95    Antoon STAM, zoon van Pieter Johannes STAM (zie VIII.103) en Roelofje van de BELT.
Gehuwd met Sara Elisabeth WINANDS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcel Peter Albert STAM.
   2.  Dennis STAM.

 
IX.97    Gerrit STAM, geboren op 03-08-1900 te Velsen, overleden op 16-03-1989 te IJmuiden op 88-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Duinstraat, wijk C.
Hij is overleden in het Zeeweg ziekenhuis. Zoon van Jan STAM (zie VIII.117) en Engeltje PRINS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-02-1926 te Velsen met Maartje GRAVEMAKER, 25 jaar oud, geboren op 26-10-1900 te Velsen, overleden op 25-06-1988 te IJmuiden op 87-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Zeestraat, wijk C.
Zij is overleden in het Zeeweg ziekenhuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan STAM.
Gehuwd met Johanna Jacoba STAM, dochter van Pieter STAM (zie VIII.403) en Maria VISSER.

 
IX.103    Klaas STAM, zoon van Jan STAM (zie VIII.117) en Engeltje PRINS.
Gehuwd met Catharina WIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje Aagtje STAM.
Gehuwd met Pieter de WAARD.

 
IX.114    Nicolaas (Nico) STAM, geboren op 04-12-1904 te Velsen, overleden op 23-11-1945 te Velsen op 40-jarige leeftijd, zoon van Cornelis STAM (zie VIII.119) en Johanna WIJKER.
Gehuwd te Velsen met Elisabeth (Lies) GRAVEMAKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna STAM.
Gehuwd met Hendrikus Johannes (Henk) BELFROID.

 
IX.141    Hendrik STAM, geboren op 03-12-1906 te Egmond aan Zee, overleden op 08-08-1986 te Egmond aan Zee op 79-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Bovenmeestersteeg 65. Zoon van Jacob STAM (zie VIII.187) en Gerritje ZWART.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-11-1929 te Egmond aan Zee met Maria de GROOT, 22 jaar oud, geboren op 10-02-1907 te Egmond aan Zee, overleden op 27-10-1966 te Egmond aan Zee op 59-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Achterom 79.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob STAM, geboren op 14-08-1930 te Egmond aan Zee, overleden op 15-08-1930 te Egmond aan Zee, 1 dag oud. Hij is geboren in de Marinestraat 9.
Hij is overleden in de Marinestraat 9.
   2.  Johanna Jacoba STAM.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Maarten GRAVEMAKER, 35 jaar oud, geboren op 14-07-1919 te Egmond aan Zee, overleden op 22-12-1983 te Alkmaar op 64-jarige leeftijd. Van beroep bootsman bij het loodswezen te IJmuiden.

 
IX.143    Willem STAM, geboren op 07-10-1908 te Egmond aan Zee, overleden op 07-03-1985 te Alkmaar op 76-jarige leeftijd. Hij is geboren op de Oosterberg 456. Zoon van Jacob STAM (zie VIII.187) en Gerritje ZWART.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-05-1929 te Egmond aan Zee met Klazina BLOK, 23 jaar oud, geboren op 27-01-1906 te Egmond aan Zee, overleden op 01-01-1977 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Van Speykstraat 479.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerritje (Gerrie) STAM.
Gehuwd met Klaas JONKER.
   2.  Lena STAM.
Gehuwd met Frederikus JANSEN.
   3.  Jacoba STAM.
Gehuwd met Willem BRUININK.

 
IX.156    Philippus (Fil) STAM, kok op een vissers-trawler, geboren op 12-12-1912 te Egmond aan Zee, overleden op 25-02-1966 te Egmond aan Zee op 53-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Van Speykstraat 599.
Zoon van Kos STAM (zie VIII.205) en Wilhelmina KRAB.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Elisabeth (Bets) VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Philippine Elisabeth STAM.
Gehuwd met Jelle BROUWER.
   2.  Cornelis (Cor) Hendrikus Eybertus STAM (zie X.129).

 
IX.170    Willem STAM, zoon van Jan STAM (zie VIII.208) en Engeltje PRINS.
Gehuwd te Den Burg met Gerdina Aukje MAAS, 19 jaar oud, geboren op 16-07-1923 te Groningen, overleden op 14-12-1991 te Den Helder op 68-jarige leeftijd. Zij is overleden in het Gemini Ziekenhuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engeltje Hiltje STAM.
Gehuwd met Bartholomeus ELSENDOORN.
   2.  Roelfina Gerritdina Janny STAM.
Gehuwd met Johan DANKAART.

 
IX.197    Engel STAM, geboren op 07-03-1922 te Egmond aan Zee, overleden op 03-04-1977 te Egmond aan Zee op 55-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat 59. Zoon van Jan STAM (zie VIII.222) en Jobje de GROOT.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Allegonda Johanna ILMER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Johanna STAM.
Gehuwd met Arien STOBBE.
   2.  Johannes (John) Antonius STAM.
Gehuwd met Diana Petra van KIMMENADE.

 
IX.205    Hendrik (Harry) STAM, geboren op 16-02-1911 te Velsen, overleden op 13-09-1991 te Velsen op 80-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Helmstraat 14. Zoon van Leendert STAM (zie VIII.247) en Dora KOPER.
Gehuwd te Batavia met Louise HOLST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louise Theodora Henriette STAM.
Gehuwd met Cornelis Lubbertus Tjarko NIELAND.
   2.  Judith Ellen STAM.
Gehuwd met Roman HONETSCHLGER.
   3.  Marion Vera STAM.
Gehuwd met Jan DIERDORP.

 
IX.213    Teunis STAM, zoon van Leendert STAM (zie VIII.247) en Dora KOPER.
Gehuwd met Dirkje (Dick) LEMMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Adriana STAM.
Gehuwd (1) met Peter Antonius Gerardus Maria BERGMANS.
Gehuwd (2) met Peter ELSKAMP.
   2.  Dora Clazina STAM.
Gehuwd met Cornelis (Kees) de KONING.

 
IX.217    Leendert STAM, zoon van Leendert STAM (zie VIII.247) en Dora KOPER.
Gehuwd met Afina (Fien) van PEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Dorathea (Bea) STAM.
Gehuwd met Lubbert NIEUWENHUIS.

 
IX.220    Nicolaas STAM, geboren op 27-04-1918 te Velsen, overleden op 28-12-1981 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd, zoon van Jacob STAM (zie VIII.250) en Grietje MAARLEVELD.
Gehuwd te Velsen met Wiggertje de WAARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba STAM.
Gehuwd met Hillebrand Johannes van der VEEN.

 
IX.233    Albert STAM, zoon van Albertus (Bertus) STAM (zie VIII.261) en Petronella de VRIES.
Gehuwd te Haarlem met Lena (Leni) Elisabeth BOSCH, 26 jaar oud, geboren op 22-09-1938 te Haarlem, overleden op 21-10-1969 te IJmuiden op 31-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Generaal Cronjstraat 19.
Zij is overleden in het Antonius Ziekenhuis.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandra STAM.

 
IX.241    Jan STAM, zoon van Jan STAM (zie VIII.270) en Neeltje SLOOT.
Gehuwd met Maria Adriana STREICHER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marco STAM.
   2.  Ronald STAM.

 
IX.264    Rein STAM, zoon van Albert STAM (zie VIII.285) en Johanna de GRAAFF.
Gehuwd met Margaretha Maria LEERING.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albertus STAM.

 
IX.273    Willem STAM, geboren op 19-02-1927 te Egmond aan Zee, overleden op 16-12-1953 op 26-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Gasthuisbuurt 10.
Zoon van Pieter STAM (zie VIII.293) en Antje GROEN.
Gehuwd te Velsen met Anna MODDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antje Willy STAM.
Gehuwd met Albertus Hendrik George GLAS.

 
IX.290    Leendert (Leen) STAM, zoon van Engel STAM (zie VIII.329) en Anna GROEN.
Gehuwd (1) te Egmond aan Zee met Maria STAM, 21 jaar oud, geboren op 29-03-1934 te Egmond aan Zee, gedoopt op 29-03-1934 te Egmond aan Zee (getuige(n): Kniertje Glas), overleden op 30-05-1965 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderberg 16.
Dochter van Gerrit STAM (zie IX.348) en Cornelia GLAS.
Gehuwd (2) met Maria (Riet) Margaretha Alida van DUIN, dochter van Nicolaas van DUIN en Hendrika STAM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Engel STAM.
   2.  Gerda Cornelia STAM.
Gehuwd met Jacob GROEN.
   3.  Leendert (Leo) STAM.
Gehuwd met Irmgard Clasina Maria BELLEMAN.

Uit het tweede huwelijk:
   4.  Leonie Marie STAM.
   5.  Katja Anna Maria STAM.
   6.  Anne Jozef STAM.

 
IX.296    Albert STAM, geboren op 09-10-1930 te Velsen, overleden op 07-02-1987 te Den Helder op 56-jarige leeftijd, zoon van Albert STAM (zie VIII.339) en Sietske van VOORST.
Gehuwd te Den Helder met Huberta van BEEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank Albert STAM.
Gehuwd met Luppiena Roelfiena de JONGH.
   2.  Bettina Ramona STAM.

 
IX.300    Gerrit STAM, zoon van Gerrit STAM (zie VIII.343) en Grietje BAKKER.
Gehuwd met Guurtje EDEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gr STAM.
   2.  Tinie STAM.
Gehuwd met Harmen MENTINK.

 
IX.302    Teunis Albert STAM, zoon van Gerrit STAM (zie VIII.343) en Grietje BAKKER.
Gehuwd met Maria Louise TREUR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mariandel STAM.
   2.  Irene STAM.

 
IX.304    Jan STAM, zoon van Gerrit STAM (zie VIII.343) en Grietje BAKKER.
Gehuwd met Jacoba Debora van der SCHAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gert-Jan STAM.
   2.  Menno STAM.

 
IX.320    Huibert STAM, zoon van Arie STAM (zie VIII.353) en Klazina GROEN.
Gehuwd met Jannetje BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje Frederica (Klarie) STAM.
Gehuwd (1) met Bart BLOKKER.
Gescheiden (2) van Johan Maria PETERS.
   2.  Maartje Jacoba STAM.
Gehuwd met Theodorus van ZANTEN.
   3.  Arie STAM.

 
IX.322    Harmen STAM, geboren op 05-05-1901 te Egmond aan Zee, overleden op 27-08-1984 te Alkmaar op 83-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Noorderstraat. Zoon van Arie STAM (zie VIII.366) en Kniertje de GROOT.
Gehuwd op 41-jarige leeftijd op 12-08-1942 te Egmond aan Zee met Cornelia (Nel) ALTHOFF, 35 jaar oud, geboren op 13-11-1906 te Amsterdam, overleden op 08-03-1992 te Egmond aan Zee op 85-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaasje (Clara) STAM.
Gescheiden van Richard GRIESSLER.
   2.  Kniertje STAM.
Gehuwd met Leonardus Johannes Christiaan WASSENAAR.

 
IX.348    Gerrit STAM, geboren op 30-01-1910 te Egmond aan Zee (getuige(n): Maartje de Graaff), overleden op 04-12-1988 te Egmond aan Zee op 78-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Torenstraat 99.
Zoon van Tijs STAM (zie VIII.368) en Aagje DEKKER.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-09-1931 te Egmond aan Zee met Cornelia GLAS, 18 jaar oud, geboren op 06-11-1912 te Egmond aan Zee (getuige(n): Kniertje Groen), overleden op 13-11-1975 te Egmond aan Zee op 63-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderstraat 346.

Uit dit huwelijk:
   1.  Maria STAM, geboren op 29-03-1934 te Egmond aan Zee, gedoopt op 29-03-1934 te Egmond aan Zee (getuige(n): Kniertje Glas), overleden op 30-05-1965 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderberg 16.

Gehuwd (1) te Egmond aan Zee met Leendert (Leen) STAM (zie IX.290).
Gehuwd (2) te Egmond aan Zee met Leendert (Leen) STAM, zoon van Engel STAM (zie VIII.329) en Anna GROEN.

 
IX.369    Leendert STAM, zoon van Engel STAM (zie VIII.378) en Trijntje BROEK.
Gehuwd met Magdalena DOORNHEIM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anneke Mary Cato STAM.
Gehuwd met Jacob Jan BROERTJES.
   2.  Trijntje Cornelia Magdalena STAM.
Gehuwd met Jan VERSTEEG.
   3.  Cornelis (Cees) Engel STAM.

 
IX.384    Gerrit STAM, zoon van Cornelis STAM (zie VIII.399) en Aaltje van PEL.
Gehuwd met Neeltje DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arnold STAM.

 
IX.388    Arie STAM, zoon van Cornelis STAM (zie VIII.399) en Aaltje van PEL.
Gehuwd met Yvonne Gertrudis Maria CEDEE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vibeke STAM.
   2.  Eva STAM.

 
IX.395    Pieter STAM, geboren op 30-07-1921 te Velsen, overleden op 16-07-1973 te Castricum op 51-jarige leeftijd, zoon van Pieter STAM (zie VIII.403) en Maria VISSER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23-06-1949 te Heiloo met Alida HUISMAN, 24 jaar oud, geboren op 01-01-1925 te Amsterdam, overleden op 27-07-1977 te Alkmaar op 52-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjanne Aaltje STAM.
Gehuwd met Rudolf Johannes Antonius LIJEN.
   2.  Volkert Peter STAM.
   3.  Peter Wouter STAM.

 
IX.402    Job STAM, zoon van Pieter STAM (zie VIII.403) en Maria VISSER.
Gehuwd met Barbara de WIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Enice Paula Maria STAM.

 
IX.411    Andries STAM, geboren op 28-08-1911 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, overleden op 26-09-1992 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 81-jarige leeftijd. Hij is geboren op de Noorderberg 593.
Hij is overleden in de Prins Hendrik Stichting.
Zoon van Leendert STAM (zie VIII.414) en Adriana BLOK.
Gehuwd (1) te Egmond aan Zee met Engeltje (Enkie) STAM, dochter van Albert STAM en Jansje VIS.
Gehuwd (2) te Egmond aan Zee met Engeltje (Enkie) STAM.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Adriana STAM.
Gehuwd met Leendert KOK.

 
IX.418    Harmen STAM, zoon van Jan STAM (zie VIII.430) en Jacoba van DIJK.
Gehuwd met Johanna van KLAVEREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Jacoba Johanna STAM.
Gehuwd met Jan van GAALEN.
   2.  Johanna Anthonia Margaretha STAM.
Gehuwd met Marinus van de VELDEN.
   3.  Jacoba Harmijntje STAM.
Gehuwd met Dirk Coenraad JOS.
   4.  Harmen STAM.

 
X.5    Gerardus Jozeph STAM, zoon van Jacobus Laurentius STAM (zie IX.15) en Berta de WIT.
Gehuwd met Clara (Carla) Johanna WAGEMAKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wigbertha (Berti) Maria STAM, geboren op 12-07-1954 te Haarlem, overleden op 21-07-1954 te Haarlem, 9 dagen oud. Zij is geboren in de Constantijn Huygensstraat 54.
   2.  Wigbertha (Berti) Maria STAM.
   3.  Gerdina (Dinie) Maria STAM.
Gehuwd met Josinus van LOON.
   4.  Jacobus (Jaap) Laurentius STAM.
Gehuwd (1) met Elisabeth (Els) Maria LIGTHART.
Gehuwd (2) met Elisabeth Maria (Els) LIGTHART.
   5.  Johannes (Jan) Petrus STAM.
   6.  Clara (Carla) Johanna STAM.

 
X.18    Adrianus Jozef Maria STAM, geboren op 11-03-1941 te Velsen, overleden op 08-05-1973 te IJmuiden op 32-jarige leeftijd. Hij is overleden in het Zeeweg Ziekenhuis. Zoon van Joseph STAM (zie IX.32) en Jacoba Margaretha BLUM.
Gehuwd te Velsen met Annegje Roelofje BREHLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Adrianus Joseph Theodorus (Ad) STAM.
   2.  Gabriele (Gabrie) Jacoba Willy STAM.
   3.  Antoinette Margaretha Beatrix STAM.
   4.  Adrianus (Ad) Joseph Theodorus STAM.

 
X.20    Theodorus Johannes Maria STAM, zoon van Joseph STAM (zie IX.32) en Jacoba Margaretha BLUM.
Gehuwd met Theresia Maria Helena van der HOOFT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ericus (Erik) Joseph STAM.
   2.  Mark Theodorus STAM.
   3.  Theodorus Clemens STAM.
   4.  Simone Cornelia STAM.

 
X.22    Jozef Clemens Maria (Jos) STAM, zoon van Joseph STAM (zie IX.32) en Jacoba Margaretha BLUM.
Gehuwd met Beatrix Marijtje SMIT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Audrey Beatrix STAM.
   2.  Brenda Anne STAM.
   3.  Clemens Jacob STAM.

 
X.24    Antonius (Ton) Jozef Maria STAM, zoon van Joseph STAM (zie IX.32) en Jacoba Margaretha BLUM.
Gehuwd met Willy Johanna ZALM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jasper Koo Wang STAM.
   2.  Marieken Sung Shi STAM.

 
X.37    Franciscus Cornelis STAM, zoon van Cornelis STAM (zie IX.38) en Maria van STRAATEN.
Gehuwd met Helena DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paulien STAM.
   2.  Joost STAM.
   3.  Marieke STAM.

 
X.39    Alexander (Lex) Josephus STAM, zoon van Cornelis STAM (zie IX.38) en Maria van STRAATEN.
Gehuwd met Maria Wilhelmina HAAFKENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Astrid Maria STAM.
   2.  Karin Alexandra STAM.

 
X.47    Johannes (Jan) Engelmundus Maria STAM, zoon van Jozef (Joost) STAM (zie IX.43) en Margaretha ADMIRAAL.
Gehuwd met Anna Maria HELLMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank Jozef STAM.
   2.  Beate STAM.
   3.  Barbara STAM.

 
X.49    Engelmundus (Enk) Maria STAM, zoon van Jozef (Joost) STAM (zie IX.43) en Margaretha ADMIRAAL.
Gehuwd met Brigitta Maria Johanna BESTEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Maud) Margaretha STAM.
   2.  Victor Engelmundus STAM.

 
X.55    Jozef Maria (Joost) STAM, zoon van Jozef (Joost) STAM (zie IX.43) en Margaretha ADMIRAAL.
Kinderen:
   1.  Esther STAM, dochter van Elly EXALTO.
   2.  Peter STAM, zoon van Elly EXALTO.

 
X.61    Wilhelmus Johannes (Willem, Wim) STAM, zoon van Jozef (Joost) STAM (zie IX.43) en Margaretha ADMIRAAL.
Gehuwd met Marian HOOGLAND.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maikel STAM.
   2.  Elise STAM.

 
X.67    Cornelis (Cees) Engelmundus STAM, zoon van Engelmundus STAM (zie IX.47) en Maria Elisabeth van WESTEN.
Gehuwd (1) met Marina Janny (=Marjan) den BOER.
Gehuwd (2) met Elisabeth Maria HENDRIKS.
Gehuwd (3) met Elize GREIDANUS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johanna Maria (Janneke) STAM.

Uit het tweede huwelijk:
   2.  Cornelis Johannes (CeesJan) STAM.
   3.  Allison STAM.

Uit het derde huwelijk:
   4.  Paul GREIDANUS.
   5.  Nynke GREIDANUS.

 
X.71    Simon Petrus STAM, zoon van Engelmundus STAM (zie IX.47) en Maria Elisabeth van WESTEN.
Gehuwd (1) met Elly Margret van BIEZEN.
Gehuwd (2) met Elisabeth RUTTEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marieke Nathalie STAM.
   2.  Vincent Alexander STAM.

 
X.79    Engelmundus Gerardus STAM, zoon van Gerardus (Gerrit) STAM (zie IX.51) en Cornelia de WAARD.
Gehuwd met Afra Geertruida APELDOORN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Afra Cornelia STAM.
   2.  Gerardus Stephanus Jozef STAM.
   3.  Paulina Johanna STAM.

 
X.89    Gerardus (Gerrit) Maria STAM, zoon van Gerardus (Gerrit) STAM (zie IX.51) en Cornelia de WAARD.
Gehuwd met Margaretha Maria van der BERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erik Laurentius Gerardus STAM.
   2.  Cornelia (Nina) Margaretha Maris STAM.

 
X.91    Petrus (Piet) Maria STAM, zoon van Gerardus (Gerrit) STAM (zie IX.51) en Cornelia de WAARD.
Gehuwd met Elisabeth (Lies) Irene WIJKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Remco STAM.
   2.  Martin STAM.

 
X.93    Johannes (Jan) Maria STAM, zoon van Gerardus (Gerrit) STAM (zie IX.51) en Cornelia de WAARD.
Gehuwd met Anna (Anja) Elisabeth DEKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Merlijn Matthijs Laurentius STAM.
   2.  Tobias Constant STAM.
   3.  Silvester Xenofon STAM.

 
X.103    George STAM, zoon van Wulbert STAM (zie IX.65) en Maartje SWART.
Gehuwd met Roelfina Elisabeth GOVERSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simone STAM.
   2.  Wulbert STAM.

 
X.129    Cornelis (Cor) Hendrikus Eybertus STAM, zoon van Philippus (Fil) STAM (zie IX.156) en Elisabeth (Bets) VISSER.
Gehuwd met Johanna Willy BLIJERVELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Corn Philippus STAM.

 
X.188    Maria STAM, geboren op 29-03-1934 te Egmond aan Zee, gedoopt op 29-03-1934 te Egmond aan Zee (getuige(n): Kniertje Glas), overleden op 30-05-1965 te Egmond aan Zee op 31-jarige leeftijd. Zij is geboren in de Noorderberg 16.
Dochter van Gerrit STAM (zie IX.348) en Cornelia GLAS.
Gehuwd (1) te Egmond aan Zee met Leendert (Leen) STAM (zie IX.290).
Gehuwd (2) te Egmond aan Zee met Leendert (Leen) STAM, zoon van Engel STAM (zie VIII.329) en Anna GROEN.
Uit het eerste huwelijk: 3 kinderen (zie onder IX.290).
 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software