Genealogie van Krijn


I.1    Krijn (Stooker).
Kind:
   1.  Wulbert Krijnsz (Stooker) (zie II.1).

 
II.1    Wulbert Krijnsz (Stooker), zoon van Krijn (Stooker) (zie I.1).
Gehuwd op 05-06-1686 te Egmond aan Zee met Trijntje Aalberts, overleden circa 1751 te Egmond aan Zee.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalbert Wulbertsz STOKER (zie III.1).
   2.  Krijn Wulbertsz STOOKER.
Gehuwd met Antje Jacobs.

 
III.1    Aalbert Wulbertsz STOKER, geboren te Egmond aan Zee, overleden voor 1753 te Egmond aan Zee. In 1746 was hij nog in leven.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V49 Huis en erf.
----------------
Belending oost de gemene weg of slop (tegenover V51 en V42!), zuid de Hereweg of Noorderstraat (tegenover V74), west V48 en noord V50.
Tot 1730 samen met V50 (belend noord de Noorderachterstraat tegenover V5).
1730-02-12/ NA870-113: Scheiding van een huis door Aalbert Willebortsz Stooker en Antje Jacobs weduwe Krijn Willebortsz als erfgenamen van Will ebort Krijnen, ter eenre en Aalbert Arisz (=Krab) en huisvrouw Klaasje Dir ks als erfgenamen van Lacijtje Aalberts, weduwe Dirk Engelen, ter andere zijde.
NB: Hierbij afgesplitst V50.
V50 Huis en erf.
----------------
Belending oost een steeg of slop (tegenover V42), zuid V49, west V48 en noord de Noorderachterstraat.
Tot 1730 samen met V49, dan afgesplitst op naam van de erven van Wilbort Krijnen.
1731-02-27/ Verpondingsquohier Egmond aan Zee nr. 50: Aalbert Wilbortsz Stooker, taxatie huurwaarde 12,- (was 3:4:0).
1737-03-10/ 2064 fol.238: Kwijtschelding van huis en erf door Aalbert Willemse Stooker aan Cornelis Engele Garnaal te Egmond aan Zee; prijs 205,-.
V41 Huis en erf.
----------------
Belending oost V48, zuid V47, west V46 (1745: werf) en noord de Hereweg of
Noorderachterstraat (tegenover V3).
1737-03-10/ 2064 fol.237v: Kwijtschelding van huis en erf door Jan Jansen aan albert (Willemse = doorgehaald) Wilbertse Stooker te Egmond aan Zee; prijs 270,- (de oost- en westbelending zijn verwisseld).
1737-03 / 2064 fol.238v: Schultbrief van 100,- wegens lening t egen 4% rente, waarvoor verbonden huis en erf door Aalbert Wilbertse Stooker tbv. Jan Jansen, te betalen uit de winninge die zijn zoon Sijmon Aalberts en het eerst door de visvangst zal profiteren.
1740-08-30/ 2069-30: Stooker Aalbersen, noord van V47.
1745-06-08/ 2065 fol.44v: Kwijtschelding van huis en erf zuidzij de Noorderstraat, door Aalbert Wulbortse Stooker te Egmond aan Zee aan Jac ob Egbertse aldaar; betaald met 52,-.
V206 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V205, zuid de straat (tegenover V207), west het kerkhof (1739 en 1789: Hereweg) en noord de school (1739: uitgang van V205; 1789: Hereweg).
1746 / 2065 fol.65: Kwijtschelding van huis in de Zuyderstraat, door Jacob Gerrebrantsz Smit te Egmond aan Zee aan Aalbert Wulbertsz Stooker; betaald met 110,-. Zoon van Wulbert Krijnsz (Stooker) (zie II.1) en Trijntje Aalberts.
Gehuwd voor 1720 te Egmond aan Zee met Cornelisje Wouters (Dane), geboren te Egmond aan Zee. Zij is misschien de zuster van Jan Woutersz (Dane).
Uit dit huwelijk:
   1.  Krijn Aalbertsz STOKER, geboren op 16-04-1727 te Egmond aan Zee, overleden op 16-04-1727 te Egmond aan Zee.
   2.  Wulbert Aalbertsz STOOKER (zie IV.2).
   3.  Wouter Aalbertsz STOOKER (zie IV.5).
   4.  Trijntje Aalberts STOOKER, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 03-08-1762 te Egmond aan Zee.
Gehuwd 1744 met Arie Teunisz NAGEL, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 10-08-1781 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A189 Huis (en erf).
-------------------
Belending oost A190, zuid de Hereweg of Noorderstraat, west tot 1706 V16, later V17 en na 1745 V18b, en noord de wildernis.
1743-05-20/ 2065 fol.22v: Kwijtschelding van 3/4 in huis noordzijde Noorderstraat, door Aagje Ariensdr voor de helft en Mr. Huybert Molenbeek namens Coendert Teunisz (machtiging 1 mei 1743 inzake zijn vaders erfen is die hij nog van zijn moeder Aagje Ariens en zijn broeder te goed is; 206 9-70) voor O aan Ary Teunisse (of Tomisse), reeds eigenaar voor O, allen te Egmond aan Zee; betaald met 300,-.
1745-05-22/ 2065 fol.23v: Hypotheek van 130,- wegens leenschul d zonder interest, onder verband van huis noordzijde Noorderstraat, door Arien Teunisse te Egmond aan Zee tbv. zijn moeder Aagje Ariensdr.
1745-05-22/ 2065 fol.43v: Arien Teunisse, oost van nieuw huis V18b.
1752-04-13/ 2065 fol.163: Aryen Teunisz, west van A190.
1770-10-21/ 2065 fol.398: Arie Teunisz, oost van V18b.
1781-11-18/ 2066 fol.30: Kwijtschelding van huis en erf bezuiden de wildernis, door schout Jan Molenbeek en Cornelis Hoedt als executeurs van d e nalatenschap van Arie Teun verkocht bij openbare veiling (2028-28) aan Joost Groen (met borgen Aldert Engele en Albert Hendrix); betaald met 65,-.
   5.  Sijmon Aalbertsz STOOKER (zie IV.11).

 
IV.2    Wulbert Aalbertsz STOOKER, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1768. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A223 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A241a, zuid de Achterstraat, west A224 en noord de Berg.
Nieuw gebouwd waarschijnlijk rond 1745.
1768-04-25/ 2065 fol.367: Wulbert Aalbertsz, west (moet zijn oost) van A224. Zoon van Aalbert Wulbertsz STOKER (zie III.1) en Cornelisje Wouters (Dane).
Gehuwd (1) op 09-05-1745 te Egmond aan Zee met Annetje BAARS, overleden circa 1746 te Egmond aan Zee. Annetje is waarschijnlijk in of kort na het kraambed overleden, want Wulbert hertrouwt kort na haar dood en wordt vermeld als weduwnaar.
Gehuwd (2) op 15-01-1747 te Egmond aan Zee, gehuwd voor de kerk op 15-01-1747 te Egmond aan Zee (St. Agnes door pastoor Carolus I. Pennaert) met Trijntje Klaas, overleden na 25-05-1763.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maartje Wulberts STOKER, gedoopt op 11-03-1746 te Egmond aan Zee (getuige(n): Symen Aalbertsz en Trijntje Aalberts broer en zus Wulbert).
   2.  Krelisje Wulberts (Cornelisje) STOKER, gedoopt op 11-03-1746 te Egmond aan Zee (getuige(n): zie getuigen bij Maartje, haar tweeling-zuster), overleden op 03-07-1759 te Egmond aan Zee op 13-jarige leeftijd.

Uit het tweede huwelijk:
   3.  Aalbert Wulbertsz STOOKER, gedoopt op 30-10-1747 te Egmond aan Zee, overleden op 03-10-1749 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   4.  Aalbert Wulbertsz STOOKER, gedoopt op 03-10-1749 te Egmond aan Zee, overleden op 25-12-1750 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   5.  Aalbert Wulbertsz STOOKER (zie V.5).
   6.  Cornelis Wulbertsz STOKER, gedoopt op 06-02-1753 te Egmond aan Zee.
   7.  Quirinius Wulbertsz (Krijn) STOOKER (zie V.8).
   8.  Krelisje Wulberts (Cornelisje) STOKER, gedoopt op 03-07-1759 te Egmond aan Zee (getuige(n): Wouter Albertsz en Teunisje Maartens, broer en schoonzus van Wulbert).
   9.  Klaas Wulbertsz STOKER, gedoopt op 28-08-1760 te Egmond aan Zee.
   10.  Engel Wulbertsz STOOKER (zie V.12).

 
IV.5    Wouter Aalbertsz STOOKER, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1776. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V206 Huis en erf.
-----------------
Belending oost V205, zuid de straat (tegenover V207), west het kerkhof (1739 en 1789: Hereweg) en noord de school (1739: uitgang van V205; 1789: Hereweg).
1753-04-30/ 2065 fol.182: Kwijtschelding van een huis beoosten het oude kerkhof door Wouter Aalbertsz te Egmond aan Zee aan Jan Dirksz Poen aldaar;
betaald met 50,-, zoon van Aalbert Wulbertsz STOKER (zie III.1) en Cornelisje Wouters (Dane).
Gehuwd (1) op 06-10-1743 te Egmond aan Zee met Neeltje Engels SWART, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1753 te Egmond aan Zee. Op 25 juni 1752 was zij nog in leven.
Gehuwd (2) op 06-05-1753 te Egmond aan Zee met Cornelisje Maartens, geboren te Egmond aan Zee, overleden 1760 te Egmond aan Zee. Het is niet geheel zeker of dit haar ouders zijn.
Gehuwd (3) op 10-02-1760 te Egmond aan Zee met Kniertje Jans (Noen), geboren te Egmond aan Zee, overleden op 10-10-1780 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V215 Huis.
----------
Belending oost V214, zuid de Zuiderstraat, west V217 en noord V216 (1768: oudekerkhof).
1753-08-16/ 2065 fol.190: Kwijtschelding van huis noordzijde Zuyerstraat, door Truytje Jaspers wonend te Hoorn aan Kniertje en Marijtje Jansdr i.c. te Egmond aan Zee; betaald met 70,-.
1759-07-01/ 2065 fol.249: Kniertje Jansdr, oost van V217.
1768-04-29/ 2065 fol.368: Kwijtschelding van huis op't Westend b ezuiden het oude kerkhof, door schout en schepenen ingevolg de vrijwillige overgave van de weduwe Engel Loot verkocht bij veiling van 15 nov. 1767 aan schout Jan Molenbeek; betaald met 50,-.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cornelisje Wouters STOOKER, gedoopt op 21-08-1751 te Egmond aan Zee, overleden op 23-11-1762 te Egmond aan Zee op 11-jarige leeftijd.
   2.  Trijntje Wouters STOOKER.

Uit het derde huwelijk:
   3.  Aalbert Woutersz STOOKER, gedoopt op 17-12-1760 te Egmond aan Zee, overleden op 05-12-1807 te Egmond aan Zee op 46-jarige leeftijd.
   4.  Jan Woutersz STOOKER (zie V.17).
   5.  Engel Woutersz STOOKER, gedoopt op 17-07-1766 te Egmond aan Zee, overleden op 19-07-1767 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   6.  Cornelisje Wouters STOOKER.

 
IV.11    Sijmon Aalbertsz STOOKER, geboren te Egmond aan Zee, overleden op 24-02-1796 te Egmond aan Zee. Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
V41 Huis en erf.
----------------
Belending oost V48, zuid V47, west V46 (1745: werf) en noord de Hereweg of Noorderachterstraat (tegenover V3).
1737-03 / 2064 fol.238v: Schultbrief van 100,- wegens lening tegen 4% rente, waarvoor verbonden huis en erf door Aalbert Wilbertse Stooker tbv. Jan Jansen, te betalen uit de winninge die zijn zoon Sijmon Aalberts en het
eerst door de visvangst zal profiteren. Zoon van Aalbert Wulbertsz STOKER (zie III.1) en Cornelisje Wouters (Dane).
Gehuwd op 08-05-1746 te Egmond aan Zee met Teunisje Maartens, geboren te Egmond aan Zee ? Overleden op 08-12-1787 te Egmond aan Zee. Het is niet geheel zeker of dit haar ouders zijn.
Uit dit huwelijk:
   1.  Krijn Sijmonsz STOOKER.
   2.  Cornelisje Sijmons STOOKER.
   3.  Aalbert Sijmonsz STOOKER.

 
V.5    Aalbert Wulbertsz STOOKER, gedoopt op 25-12-1750 te Egmond aan Zee (getuige(n): Teunisje Maartens), overleden op 22-11-1812 te Egmond aan Zee op 61-jarige leeftijd. De overlijdensakte (BS) meldt echter Aalbert Woutersz Stooker, oud 62 jaar, evenals het OK doodboek; in het RC wordt hij als Aalbert Stooker , visser geb. 1758! vermeld. Waarschijnlijk betreffen al deze opgaven toch Aalbert Wulbertsz en overleed Aalbert Woutersz reeds dec. 1807. Zoon van Wulbert Aalbertsz STOOKER (zie IV.2) en Trijntje Klaas.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-06-1773 te Egmond aan Zee met Neeltje Jans BUIJS, 24 jaar oud, gedoopt (OK) op 04-11-1748 te Egmond aan Zee (getuige(n): Jannetje Ariens), overleden op 28-08-1813 om 14.00 uur te Egmond aan Zee op 64-jarige leeftijd, dochter van Jan Maartensz BUIJS (Buis) en Engeltje Wullems.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Aalberts STOOKER, gedoopt (OK) op 06-12-1773 te Egmond aan Zee, overleden op 14-10-1835 te Egmond aan Zee op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26-04-1795 te Egmond aan Zee met Aalbert Cornelisz KOK, 25 jaar oud, gedoopt op 19-01-1770 te Egmond aan Zee, overleden 1811 te Egmond aan Zee.
   2.  Maartje Aalberts STOOKER, gedoopt (OK) op 02-06-1775 te Egmond aan Zee, overleden op 20-10-1842 te Egmond aan Zee op 67-jarige leeftijd. Bij haar overlijden was zij 66! jaar oud.
Gehuwd te Egmond aan Zee met Pieter Jacobsz de KAAP, gedoopt op 21-09-1774 te Egmond aan Zee, overleden op 26-02-1828 te Egmond aan Zee op 53-jarige leeftijd.
   3.  Wulbert Aalbertsz STOOKER, gedoopt op 21-10-1776 te Egmond aan Zee, overleden op 21-01-1780 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd.
   4.  Jan Aalbertsz STOOKER (zie VI.6).
   5.  Wulbert Aalbertsz STOOKER, gedoopt op 21-01-1780 te Egmond aan Zee, overleden op 02-09-1791 te Egmond aan Zee op 11-jarige leeftijd.
   6.  Engeltje Aalberts STOOKER, gedoopt op 22-07-1782 te Egmond aan Zee, overleden op 01-11-1786 te Egmond aan Zee op 4-jarige leeftijd.
   7.  Krijn Aalbertsz STOOKER (zie VI.10).
   8.  Engeltje STOKER, gedoopt op 01-11-1786 te Egmond aan Zee, begraven op 03-11-1786 te Egmond aan Zee.
   9.  Gerrit Aalbertsz STOKER (zie VI.13).
   10.  Wulbert Aalbertsz (Wilbert) STOOKER (zie VI.15).
   11.  Maarten Aalbertsz STOOKER.

 
V.8    Quirinius Wulbertsz (Krijn) STOOKER, gedoopt op 14-12-1755 te Egmond aan Zee, overleden op 08-06-1782 te Egmond aan Zee op 26-jarige leeftijd, zoon van Wulbert Aalbertsz STOOKER (zie IV.2) en Trijntje Klaas.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27-09-1778 te Egmond aan Zee met Leentje Joppen VINK, geboren circa 1751 te Wijk aan Zee, overleden op 21-01-1826 te Egmond aan Zee. Bij haar overlijden was zij 74 jaar oud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Krijn Krijnsz STOOKER, gedoopt op 29-08-1782 te Egmond aan Zee, overleden op 29-08-1782 te Egmond aan Zee.
   2.  Trijntje Krijns STOOKER.
   3.  Pietertje Krijns STOOKER.

 
V.12    Engel Wulbertsz STOOKER, gedoopt op 25-05-1763 te Egmond aan Zee, overleden op 25-11-1811 te Egmond aan Zee op 48-jarige leeftijd, zoon van Wulbert Aalbertsz STOOKER (zie IV.2) en Trijntje Klaas.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-09-1792 te Egmond aan Zee met Guurtje Aalberts KOK, 35 jaar oud, gedoopt op 03-06-1757 te Egmond aan Zee, overleden op 27-10-1808 te Egmond aan Zee op 51-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aalbert Engelsz STOOKER, gedoopt op 21-04-1793 te Egmond aan Zee, begraven op 12-09-1794 te Egmond aan Zee.
   2.  Trijntje Engels STOOKER.

 
V.17    Jan Woutersz STOOKER, gedoopt op 10-08-1764 te Egmond aan Zee, overleden op 04-10-1840 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden was hij 71! jaar oud.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A208 Huis en erf.
-----------------
Belending oost A207, zuid A209, west een gemene weg of slop (tegenover A193 en A194), en noord de Hereweg (=Nieuwstraat; tegenover A196). Nieuw gebouwd circa 1740.
1824-06-01/ REO8-9: Jan Woutersz Stooker, west van A208.
1832/ kad.legger A208: Jan Woutersz Stooker, zeilemaker, huis en erf 0,0084 ha
1836-07-20/ REO 106-16 (nr.1): Jan Woutersz Stoker, noord van A2 09. Zoon van Wouter Aalbertsz STOOKER (zie IV.5) en Kniertje Jans (Noen).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-05-1797 te Egmond aan Zee met Arentje Klaas de GROOT, 29 jaar oud, gedoopt op 17-10-1767 te Egmond aan Zee, overleden op 09-03-1838 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter Jansz STOOKER, gedoopt op 25-01-1798 te Egmond aan Zee, begraven op 01-02-1798 te Egmond aan Zee.
   2.  Kniertje Jans STOOKER, gedoopt op 14-01-1799 te Egmond aan Zee, overleden op 12-12-1835 te Egmond aan Zee op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jannes Cornelisz de ZEEUW, geboren op 01-09-1796 te Alkmaar, zoon van Cornelis Jannesz de ZEEUW en Lijsbeth Dirks POLLEPEL.
   3.  Neeltje Jans STOOKER, gedoopt op 08-05-1801 te Egmond aan Zee, begraven op 02-06-1801 te Egmond aan Zee.
   4.  Job Jansz STOOKER, gedoopt op 14-09-1803 te Egmond aan Zee, begraven op 07-10-1803 te Egmond aan Zee.
   5.  Cornelisje Jans STOOKER, gedoopt op 12-08-1805 te Egmond aan Zee, overleden op 11-09-1806 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   6.  Cornelisje Jans STOOKER, gedoopt op 08-12-1810 te Egmond aan Zee, overleden op 25-01-1811 te Egmond aan Zee, 48 dagen oud.

 
VI.6    Jan Aalbertsz STOOKER, gedoopt op 21-01-1778 te Egmond aan Zee, overleden op 16-02-1848 te Egmond aan Zee op 70-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden was hij 67! jaar oud. Zoon van Aalbert Wulbertsz STOOKER (zie V.5) en Neeltje Jans BUIJS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-01-1803 te Egmond aan Zee met Dirkje Jans DEKKER, 29 jaar oud, gedoopt op 21-05-1773 te Egmond aan Zee, overleden op 20-01-1850 te Egmond aan Zee op 76-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Engel Jansz STOOKER, gedoopt op 14-04-1803 te Egmond aan Zee.
Gehuwd 1834 met Kniertje Aalberts PANNEVIS, geboren circa 1802 te Wijk aan Zee, overleden op 27-04-1849 te Egmond aan Zee. Bij haar overlijden was zij 47 jaar oud.
Vanaf 1834 lieten zij kinderen RK dopen in Egmond Binnen.
   2.  Aalbert Jansz STOOKER, gedoopt op 10-04-1805 te Egmond aan Zee, overleden op 21-06-1836 op 31-jarige leeftijd. Hij is op zee overleden.
   3.  Neeltje Jans STOOKER, gedoopt op 25-12-1809 te Egmond aan Zee, overleden op 10-10-1811 te Egmond aan Zee op 1-jarige leeftijd.
   4.  Neeltje Jans STOOKER, geboren op 27-11-1811 te Egmond aan Zee, gedoopt op 27-11-1811 te Egmond aan Zee, overleden op 26-07-1889 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd. Doopgetuige: Trijntje Albers Stoker.
Gehuwd op 44-jarige leeftijd op 17-08-1856 te Egmond aan Zee met Jan STAM, 43 jaar oud, geboren op 22-05-1813 te Egmond aan Zee, overleden op 25-02-1898 te Egmond aan Zee op 84-jarige leeftijd. Hij is geboren in de Zuiderstraat. Zoon van Teunis Pietersz STAM en Neeltje Jans LOUWE(N).
   5.  Jan Jansz STOOKER, geboren 1824 te Egmond aan Zee, overleden op 25-10-1848. Hij is op zee overleden.
   6.  Jannetje Jans STOOKER.

 
VI.10    Krijn Aalbertsz STOOKER, gedoopt op 11-04-1785 te Egmond aan Zee, overleden op 17-06-1860 te Egmond aan Zee op 75-jarige leeftijd. Doopgetuige: Leentje Joppe. Zoon van Aalbert Wulbertsz STOOKER (zie V.5) en Neeltje Jans BUIJS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-06-1807 te Egmond aan Zee met Antje Cornelis STAM, 23 jaar oud, gedoopt (OK) op 14-07-1783 te Egmond aan Zee, overleden op 26-07-1849 te Egmond aan Zee op 66-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Harmensz STAM en Engeltje Cornelis VEEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje Krijns STOOKER, gedoopt op 30-10-1808 te Egmond aan Zee (getuige(n): Maartje Aalberts Stooker).
   2.  Cornelis STOOKER, gedoopt op 20-07-1811 te Egmond aan Zee (getuige(n): Aagje Cornelis Stam).

 
VI.13    Gerrit Aalbertsz STOKER, gedoopt op 17-05-1789 te Egmond aan Zee, overleden op 14-08-1831 te Egmond aan Zee op 42-jarige leeftijd. Bij zijn overlijden was hij 44! jaar oud.
Historisch Kadaster van Egmond aan Zee:
---------------------------------------
A76 Huis en erf (1832: huisje).
-------------------------------
Belending oost A75, zuid de wildernis, west A77 en noord de Hereweg of Voorstraat (1641: tegenover A104).
1831-05-11/REO66-107: Onderhands transport dd. 2 mei 1831 van huisje zuidzijde Voorstraat, door Israel Swaneweber, koopman te Egmond aan Zee aan Gert Stoker aldaar; betaald met 9,- (oude kooptitel zoek). Zoon van Aalbert Wulbertsz STOOKER (zie V.5) en Neeltje Jans BUIJS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-05-1813 te Egmond aan Zee met Marijtje Engels WIJKER, 23 jaar oud, gedoopt op 18-12-1789 te Egmond aan Zee, dochter van Engel Klaasz WIJKER, van 16 jan tot 27 maart 1798 was hij schepen te Egmond aan Zee., en Antje Andries DANE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Krijn Gerritsz STOOKER, geboren op 10-07-1811 te Egmond aan Zee. Getuige: Trijntje Aalberts Stooker.
   2.  Neeltje STOKER, geboren op 06-04-1827 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, gedoopt op 06-04-1827 te Egmond aan Zee, overleden op 31-08-1866 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 39-jarige leeftijd. Zij is overleden in de Noorderstraat nr. 29 aan de cholera.
Zij is overleden in de Noorderstraat nr. 29 aan de cholera.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-07-1851 te Egmond aan Zee met Reindert (Reijn, Rijn) STAM, 22 jaar oud, werkman, geboren op 28-11-1828 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee, gedoopt op 28-11-1828 te Egmond aan Zee, overleden op 21-01-1922 te Egmond aan Zee Egmond aan Zee op 93-jarige leeftijd. Doopgetuige: Guurtje Groen.
Hij is overleden in de Gasthuisbuurt nr. 10.
Doopgetuige: Guurtje Groen.
Hij is overleden in de Gasthuisbuurt nr. 10. Zoon van Teunis Pietersz STAM en Neeltje Jans LOUWE(N).

 
VI.15    Wulbert Aalbertsz (Wilbert) STOOKER, visser, gedoopt (OK) op 02-09-1791 te Egmond aan Zee (getuige(n): Aagje Jans Buijs), overleden op 24-02-1828 om 23.00 uur te Egmond aan Zee op 36-jarige leeftijd, zoon van Aalbert Wulbertsz STOOKER (zie V.5) en Neeltje Jans BUIJS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24-10-1813 te Egmond aan Zee, gehuwd voor de kerk op 24-10-1813 te Egmond aan Zee (St. Agnus) met Willempje Engels WIJKER, 26 jaar oud, gedoopt (OK) op 19-10-1787 te Egmond aan Zee (getuige(n): Annetje Japiks Glas), overleden op 28-08-1849 om 02.30 uur te Egmond aan Zee op 61-jarige leeftijd, dochter van Engel Klaasz WIJKER, van 16 jan tot 27 maart 1798 was hij schepen te Egmond aan Zee., en Antje Andries DANE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje STOKER, geboren op 28-12-1814 te Egmond aan Zee, overleden op 10-03-1823 te Egmond aan Zee op 8-jarige leeftijd.
   2.  Albert STOKER, geboren op 26-08-1816 te Egmond aan Zee, overleden op 27-04-1894 te Egmond aan Zee op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Grietje DEKKER.
   3.  Antje STOKER (Aaltje), geboren op 23-08-1818 om 04.00 uur te Egmond aan Zee, overleden op 24-11-1895 om 07.00 uur te Den Helder op 77-jarige leeftijd, in het huis aan de Zuidstraat nr.21, begraven op 27-11-1895 te Den Helder (Huisduinen).
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 01-10-1837 te Egmond aan Zee (nh) met Pieter STAM, 26 jaar oud, arbeider, schulper, mandemaker, visdrogersknecht, geboren op 31-03-1811 te Egmond aan Zee, gedoopt (OK) op 31-03-1811 te Egmond aan Zee (getuige(n): Lijsbeth Ariens Stam), in de St. Agnes door pastoor J. Glasbergen, overleden op 18-01-1887 om 13.00 uur te Den Helder op 75-jarige leeftijd, in wijk O nr. 618, begraven op 22-01-1887 te Den Helder (Huisduinen). In de BS werd hij Jan genoemd. Zoon van Teunis Pietersz STAM en Neeltje Jans LOUWE(N).
   4.  Engeltje STOKER, geboren op 10-02-1821 te Egmond aan Zee, overleden op 08-07-1824 te Egmond aan Zee op 3-jarige leeftijd.

 

Homepage | E-mail


Gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software