Namenindex

DAM, van
   Jan
   Willem
DRAGER
   Rinke Klases
HOEDEMAN
   Petronella
HOLLANDER
   Gerrit
HOTJES
   Rink
KALEBOUT
   Martina
MEBIUS
   Jan Johannes
   Johannes
MOLENAAR
   Pieter Foppes
PEGES
   Klaaske Harmens
RADERSMA
   Akke
   Rombartus
SCHURING of SCHURER
   Petrus Johannes
SCHURING of SCHURER of SCHURAR
   Antje
SIMONIDES
   Hijlke
   Janneke Hylkes
Simons
   Hijlke
TICHELAAR
   Gerrijt
   Gerrijt Douwes
TOLHUIS
   Wilhelmina
UFFENK, van
   Antje
   Antje Lambertus
   Geertruid Jans
   Geertruij Jans
   Helena
   Hendrina Jans
   Hylke Lambertus
   Jan Willem
   Jan Willem
   Jan Willem
   Jan Willem
   Lambertus
   Lambertus Jans
   Rombertus
   Sophia Jans
   Wilhelmina Jans
   Yltje
   Yttje
WANTING, van
   Geertruid
WIJGERS
   Jo(h)annes
   Joannes Georgii
WILLEMS
   IJltje
?
   Geertruij

gemaakt met PRO-GEN
d.d. 24-07-2002