|     Beginpagina    |     Over ons    |     Contact     |
  TRAININGEN
   Trainingenaanbod
   Inschrijven
   Voorwaarden
   Referenties
  DOCUMENTATIE
   Publicaties
   Gedwongen huwelijk
   Schema's bestellen
  OVERIGE ACTIVITEITEN
  Andere diensten
 Consultatie en intervisie

Onze hulp wordt dikwijls ingeroepen voor consultatie op het gebied van:
  • analyse van casuïstiek en risicotaxatie
  • adviezen bij de begeleiding van cliënten en gezinnen uit het Midden-Oosten
  • het opzetten van hulptrajecten voor cliënten
Maar ook wat betreft communicatie zit u bij ons goed:
  • adviezen inzake de communicatie met betrokkenen
  • voorbereiden van gesprekken met betrokkenen
Daarnaast assisteren we vaak bij:
  • het opzetten van algemene handelingsprotocollen voor organisaties inzake aan eer gerelateerd geweld

Consultatie in casuïstiek
Bij de consultatie zijn de veiligheid, het belang en de wensen van de cliënt het uitgangspunt, maar de belangen van anderen (vaak familieleden) op de korte en lange termijn worden zeker niet uit het oog verloren.

Consultaties vinden bij voorkeur plaats op basis van een dossier en in de vorm van een schriftelijke rapportage. Mocht het niet mogelijk zijn om een dossier aan te leveren, dan is consultatie per telefoon of door middel van een bezoek mogelijk. In de aanbevelingen kan uiteraard alleen door u geleverde informatie worden meegenomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie en uiteraard ook voor het adequaat uitvoeren van de adviezen.

Ook buiten de reguliere kantooruren zijn we doorgaans bereikbaar. Juist dan bent u zelf vaak nodig om namens uw organisatie een crisis te bezweren, en juist dan kunnen u en uw cliënt ons nodig hebben.

Een consult is altijd maatwerk, dus adviezen in de trant van "Marokkaanse ouders doen altijd zus of zo", of "Een Turkse broer vindt dit of dat" zullen we naar aanleiding van uw vragen over een specifiek gezin als antwoord niet geven. U moet daarentegen wel rekening houden met vele inhoudelijke vragen van onze kant; deze vragen gaan meestentijds over de onderlinge relaties van betrokkenen (man-vrouw, ouders-kinderen, broers-zussen, etc.) en zijn nodig om een beeld te krijgen van de situatie. Pas daarna kan er een afgewogen advies worden gegeven.

Intervisie
Sommige cliënten stellen prijs op consultatie op regelmatige basis, een vorm van intervisie (soms ook coaching), waarbij er regelmatig (telefonisch) contact is over een of meerdere dossiers - en dus over bepaalde mensen.

Wanneer u misstanden, geweld of escalatie wilt voorkomen, is het prettig om van gedachten te kunnen wisselen met iemand die de materie uitstekend kent. Een van de redenen om voor intervisie te kiezen is dat er binnen uw eigen organisatie niet voldoende mensen met diepgaande kennis van zaken zijn om dit soort specifieke problematieken mee te bespreken.

Vaak zijn de aanleidingen voor zo'n contact nieuwe ontwikkelingen die een eerdere situatie onoverzichtelijk of wellicht gevaarlijk maken, of beslissingen die u namens uw organisatie wordt geacht te nemen.

De houding van de adviseur is nuchter, kritisch, betrokken en verantwoordelijk. Hij luistert, hij herinnert zich de situaties en de betrokkenen van een eerder contact, hij vat het huidige probleem samen, hij denkt mee over de oorzaken voor de huidige problemen, daarna werkt hij samen met u suggesties uit voor eventuele handelingsalternatieven, en uiteraard geeft hij een globale risico-inschatting van de handelingen. Soms is het nuttig dat de adviseur zelf ook kennismaakt met de cliënten.

Ook indien u samenwerkt met ketenpartners, kan extern advies van een deskundige adviseur van groot nut zijn.

Vergoeding
De vergoeding voor de diensten vindt plaats op basis van een van te voren afgesproken uurtarief, plus btw en eventueel reiskosten en reistijd. Uw organisatie kan overwegen een abonnement op deze diensten te nemen.

Ook aan de advocatuur, politie en justitie geven we veelvuldig adviezen. De diversiteit van onze cliënten garandeert een objectieve en analytische houding.
Designed by Ades Design