|     Beginpagina    | Over ons    |     Referenties    |     Contact     |
  TRAININGEN
   Opzet van de trainingen
   Trainingenaanbod
   Inschrijven
   Voorwaarden
  DOCUMENTATIE
   Publicaties
Recensie Uitdepers (België)
Recensie NRC
Recensie Nederlandse Bibliotheekdienst - Biblion
   Schema's bestellen
  OVERIGE ACTIVITEITEN
  Andere diensten
  E-mail: mo_perspectief (at) yahoo.com
 

Recensie 1

 vierkantje Eer en eerwraak. Definitie en analyse. Rob Ermers. Bulaaq 2007. 270p. € 29,50. ISBN 978 90 5460 144 9

Rob Ermers is arabist en turkoloog. Hij is gespecialiseerd in vragen rond eer en eerwraak. Met deze uitgave biedt Rob Ermers een gedegen en toegankelijke studie over een kwestie, die in de gemeenschappen waar eerwraak voorkomt vaak onbespreekbaar is, want belast met taboe, terwijl over het onderwerp in de westerse samenleving veelvuldig en meestal op sensationele wijze bericht wordt. Voor een ieder die de vaak complexe werkelijkheid achter dit soort berichtgeving wil begrijpen is het boek van Rob Ermers een absolute must.

In het eerste deel zet hij uiteen wat men moet verstaan onder begrippen als eer, schaamte en status. Vervolgens schetst hij de sociale omgeving waarbinnen zaken als bloedwraak, eerwraak, verkrachting, gedwongen incest, schaking en aan eer gerelateerd geweld voorkomen.

Steeds beschrijft hij deze verschijnselen met grote precisie. Aan de hand van tal van voorbeelden kan de lezer zich een beeld vormen van de complexiteit van wat vaak versimpeld wordt tot één begrip: eerwraak. De bedoeling van dit boek is duidelijk meer dan informeren. Het gaat er immers om dat betrokken hulpverleners de situatie kunnen analyseren en kunnen inschatten of er risico bestaat op geweld.

Om hulpverleners daartoe in staat te stellen geeft de schrijver aan het eind van het boek een uitgebreide vragenlijst waardoor snel inzicht verkregen kan worden in de specifieke situatie. Een uitgebreid notenapparaat en literatuurlijst bieden de mogelijkheid tot verdere studie. Rob Ermers schrijft duidelijk vanuit een persoonlijke betrokkenheid met mensen en culturen waar eer en eerwraak een rol spelen. Juist die persoonlijke betrokkenheid maakt dat hij niet alleen met grote nauwkeurigheid en zeer genuanceerd schrijft, maar ook een diep respect toont voor de groepen waarin deze zaken voorkomen. Dat respect werkt aanstekelijk en houdt de lezer enthousiast om het boek tot de laatste regel uit te lezen.

 Judith van Vooren

http://www.tijdschriftfier.net/boekbesprekingen/eerwraak.html


Recensie Uitdepers (België)
Recensie NRC
Recensie Nederlandse Bibliotheekdienst - Biblion
Designed by Ades Design