|     Beginpagina     |     Over ons     |     Contact     |
  TRAININGEN
   Opzet van de trainingen
   Inschrijven
   Voorwaarden
   Referenties
  CONSULTATIE
   Consultatie
  DOCUMENTATIE
   PUBLICATIES
   Gedwongen huwelijk
   Schema's bestellen
  OVERIGE ACTIVITEITEN
  Andere diensten
 Het trainingenaanbod
Basistraining Interculturele Communicatie Midden Oosten
Als je niet weet hóe je efficiënt communiceert, kom je niet toe aan het inzetten van je vakkennis. Denk maar aan je leraar geschiedenis: hij was een kei in zijn vak, en ook niet onsympathiek, maar omdat hij geen orde kon houden (= communicatie), kwam er van de les (=inhoud) niks terecht. Zo gaat het ook met interculturele communicatie. Als je niet weet hoe je met bepaalde groepen het beste kunt communiceren, kom je niet toe aan inhoudelijke kwesties.lees meer ...
Inleidende training: Aan eer gerelateerd geweld Module A
Deze tweedaagse training is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken. Ook mensen die al elders enige training gehad hebben zullen veel van hun gading vinden.
Lees meer ...
Verdiepingstraining: Aan eer gerelateerd geweld Module B
U heeft de tweedaagse inleidende training Module A al gevolgd, en zich de daar beschreven vaardigheden eigen gemaakt, maar u wilt u graag nog verder specialiseren in de materie, met name omdat u complexe zaken wilt kunnen analyseren of mensen aanstuurt die dat doen. Dan is deze tweedaagse training voor u. Voor deze training veronderstellen we de theorie van training A als bekend. De verdieping bereiken we aan de hand van de behandeling van casuïstiek, waarbij we complexe onderwerpen niet uit de weg gaan.
Lees meer ...
NIEUW! Praktijktraining Module BP
Op verzoek van vele deelnemers gaan we de vaardigheden en verdieping uit module A en B in de praktijk uitbouwen in de extra optionele module BP. Deze module kunt u alleen volgen wanneer u B (of C) al hebt gedaan. De module BP bestaat uit drie onderdelen. Een ervan is het leren voorbereiden en voeren van complexe gesprekken. Dit doen we onder de deskundige en stimulerende begeleiding van trainersgroep Wilde Kastanje met wie we in deze training samenwerken. Lees meer ...
NIEUW! Intervisiedagen
Een ander verzoek van deelnemers was het instellen van intervisiedagen. Een intervisiedag kunt u alleen volgen wanneer u A en B al hebt gedaan.Tijdens een intervisiedag (IV, IP) herhalen we theorie en bespreken we (uw eigen) casuïstiek die u voorafgaand aan de training hebt voorbereid.
Op de IP-intervisiedagen past u het geleerde meteen in de praktijk toe. U leert complexe gesprekken voorbereiden en voeren. Dit doen we onder de deskundige en stimulerende begeleiding van een actrice van Trainersgroep Wilde Kastanje met wie we in deze training samenwerken. Lees meer ...
Specialisatietraining: Aan eer gerelateerd geweld Module C
U heeft de Modules A en B al gevolgd, en zich de daar beschreven vaardigheden al geheel eigen gemaakt, maar u wilt u graag nog verder specialiseren in de materie, omdat u zeer complexe zaken wilt kunnen analyseren of mensen aanstuurt die dat doen. Dan is deze driedaagse training voor u. Voor deze training veronderstellen we de theorie uit module A en B als bekend. De verdieping bereiken we aan de hand van de behandeling van casuïstiek, waarbij we complexe onderwerpen niet uit de weg gaan.
Lees meer ...
Trainingsmiddag: Gedwongen huwelijk
U wilt meer informatie over het thema Gedwongen Huwelijk om cliënten die met deze materie te maken krijgen beter kunnen bijstaan. In deze korte training gaan we in op de drie varianten van het normale verlovings- en huwelijksproces bij mensen uit het Midden Oosten. U ziet heel precies wanneer we spreken over een gearrangeerd huwelijk (of 'uithuwelijken') en wanneer er sprake is van dwang. Aan het eind van de middag behandelen we een casus.
Lees meer ...


Een beknopt overzicht van de trainingen vindt u in deze folder.
Helder
De trainingen munten uit in helderheid. Begrippen en termen worden zo precies mogelijk gedefinieerd, sociale processen worden met aansprekelijke voorbeelden uitgelegd. Kortom: we blijven nuchter, maar toch empathisch, vol respect voor de ander, en doen niet aan stereotypering en exotisering van groepen mensen. U wordt kennis en inzicht geboden, waarmee u tegelijk uw analytische vaardigheden op dit terrein leert scherpen.
Voor wie?
De trainingen zijn bedoeld voor u, maatschappelijk werkers, medewerkers Jeugdzorg, onderzoekers voor de Raad voor de Kinderbescherming, politiefunctionarissen, docenten, mentoren, artsen, gedragswetenschappers, reclasseringsmedewerkers, ASHG, Steunpunten Huiselijk Geweld, medewerkers van de vrouwenopvang en advocaten.
Vaak volgen mensen van verschillende organisaties uit één samenwerkingsketen de training, omdat ze hetzelfde kennisniveau willen bereiken en hetzelfde begrippenkader willen kunnen gebruiken. Dit bevordert de onderlinge communicatie.

Docent
De docent is dr. Rob Ermers, arabist en turkoloog.
  • ingeschreven bij de LDM, Landelijke DeskundigheidsMakelaardij (Politie-Academie)
  • auteur van Eer en eerwraak. Definitie en analyse (Bulaaq, 2007).
  • mede-auteur van Werkboek Eergerelateerd Geweld. Het organiseren van een lokale ketensamenwerking eergerelateerd geweld, R. Ermers, J. Goedee, M. Albrecht, R. de Jong (Boom/Lemma, Den Haag, 2010).
Rob Ermers wordt nagenoeg dagelijks geconsulteerd over lopende zaken.
Kosten
De kosten voor de trainingen bij open inschrijving bedragen:
  • Module A (2 dgn): € 700 p.p.
  • Module B (2 dgn): € 700 p.p.
  • Nieuw: Module BP (2 dgn): € 950 p.p.
  • Module C (3 dgn): € 1250 p.p.
  • Intervisiedag IV (1 dg): € 400 p.p.
  • Intervisiedag IP (1 dg): € 500 p.p.

Optioneel: Een set van zeven instructieschema's (A4): € 75,00 (inc. btw).
Bij u op locatie?
Graag verzorgen we een van deze of andere trainingen bij u op locatie. Het programma van zo'n training kunnen we vanzelfsprekend afstemmen op uw wensen en behoeften.
Andere onderwerpen? Een lezing?
Graag verzorgen we trainingen, workshops of lezingen over allerlei onderwerpen die een relatie met het Midden-Oosten of migranten uit het Midden-Oosten hebben. Ook het programma daarvan kunnen we vanzelfsprekend afstemmen op uw wensen en behoeften als opdrachtgever.
Designed by Ades Design