|    Over ons    |     Contact     |
  TRAININGEN
   Opzet van de trainingen
   Trainingenaanbod
   Inschrijven
   Voorwaarden
   Referenties
  CONSULTATIE
   Consultatie
  DOCUMENTATIE
   PUBLICATIES
   Schema: meisje in de problemen door vriendje
  OVERIGE ACTIVITEITEN
  Andere diensten
 Het trainingenaanbod
Basistraining Interculturele Communicatie Midden Oosten
Als je niet weet hóe je efficiënt communiceert, kom je niet toe aan het inzetten van je vakkennis. Denk maar aan je leraar geschiedenis: hij was een kei in zijn vak, en ook niet onsympathiek, maar omdat hij geen orde kon houden (= communicatie), kwam er van de les (=inhoud) niks terecht. Zo gaat het ook met interculturele communicatie. Als je niet weet hoe je het beste kunt communiceren met bepaalde groepen, kom je niet toe aan inhoudelijke kwesties.
Interculturele communicatie heeft betrekking op gewoonten en gebruiken, de manier waarop mensen zich in het algemeen uiten en die door anderen uit dezelfde cultuur doorgaans begrepen wordt en door anderen minder goed.
De kunst is om die grote lijn te achterhalen, zonder dat je bij bevolkingsgroepen bepaalde karaktereigenschappen vooronderstelt.
Inzicht in algemene gewoonten en gebruiken --- ook religieuze --- kan u helpen om de communicatie met migranten te vergemakkelijken. U begrijpt de situatie beter en kunt er beter op inspelen.
U krijgt in deze eendaagse training inzicht in
  • de centrale plaats van sociale vorming,
  • hoe mensen communiceren,
  • cultuurgebieden,
  • het belang van kennis van andere culturen,
  • omgangsvormen in het Midden-Oosten,
  • de scheiding der seksen,
  • het inzetten van kennis in de communicatie,
  • handen schudden of niet,
  • migratie, migratieprocessen, 'aanpassing'
  • enige kennis van de islam
Vaak wordt vergeten dat communicatie niet alleen uw eigen houding jegens die van de betrokkene bepaalt, maar altijd ook een inhoudelijk onderdeel is van een gesprek. Je cliënt of patiënt vertelt namelijk over zijn of haar verhoudingen met anderen, hoe hij of zij met die anderen communiceert of die anderen met hem of haar. Het is bijna altijd belangrijk om over die communicatie en de onderlinge verhoudingen adequate vragen te kunnen stellen. Want uiteindelijk wilt u als hulpverlener graag adviezen geven om die verhoudingen te verbeteren of samen met uw client een behandelingsstrategie kunnen opstellen. En daarvoor is kennis nodig.
Duur: 1 werkdag.
Kosten: op aanvraag.
Maximum aantal deelnemers: 15.
Inschrijven

Designed by Ades Design