|     Beginpagina    |     Over ons    |     Contact     |
  TRAININGEN
   Opzet van de trainingen
   Trainingenaanbod
   Inschrijven
   Voorwaarden
   Referenties
  CONSULTATIE
   Consultatie
  DOCUMENTATIE
   PUBLICATIES
   Schema's bestellen
  OVERIGE ACTIVITEITEN
  Andere diensten
 Het trainingenaanbod

Inleidende training: Aan eer gerelateerd geweld Module A

Voor u?

Deze tweedaagse training is bedoeld voor mensen die nog min of meer onbekend zijn met deze materie, maar die er wel mee in aanraking komen en hun cliënten van gedegen advies willen dienen of die met collega's casussen bespreken. Ook mensen die al enige training gehad hebben zullen veel van hun gading vinden.

Onderwerpen

Deze training biedt u een inleiding in de volgende onderwerpen:
 • familiecultuur, familiestructuren, familiebelang, de positie van kinderen
 • huwelijk, gearrangeerd huwelijk, gedwongen huwelijk, scheiding
 • eer, eerbehoud, eerverlies, eerherstel, aan eer gerelateerd geweld, eerwraak, bloedwraak
Dag 1 bestaat voornamelijk uit theorie met behandeling van enige casuïstiek. Dag 2 bestaat voornamelijk uit casuïstiek met enige theorie. Veel aandacht is er tijdens de training voor het analyseren van casuïstiek waarbij de theorie wordt toegepast. De casuïstiek kan op voorhand gedeeltelijk worden aangereikt door de deelnemers zelf.

Doel:

Tijdens de training
 • maakt u kennis met een objectieve en analytische invalshoek op deze terreinen
 • leert u hoe te beoordelen welke inhoudelijke informatie relevant is
 • leert u een familieschema op te stellen en te interpreteren
 • leert u in te zien welke relevante informatie eventueel nog ontbreekt
 • leert u een hypothese over de casus op te stellen
 • leert u wat een beargumenteerde risico-inschatting is en hoe ze wordt opgesteld
 • leert u wat een handelingsscenario is, en hoe zo'n scenario kan worden uitgewerkt
 • leert u rekening te houden met de korte en lange termijn en met de belangen van meer dan één betrokkene

Centrale vragen

De centrale vragen bij casuïstiek zijn altijd:
 • Loopt er nu iemand gevaar?
 • Zo ja, welk gevaar is dat?
 • Hoe groot is het gevaar?
 • Van wie dreigt het gevaar?
 • Wat moet ik nú doen?
De aandacht voor de korte en voor de lange termijn is niet zonder reden. Op de korte termijn kan door een interventie uw cliënt voor het moment veilig zijn, maar brengt u iemand anders daardoor juist meteen of later in de problemen. Voor elke casus ontwikkelen we handelingsscenario's.

Opmerkingen:

 • Voor deze training is inzicht in communicatie en omgangsvormen van de mensen in het Midden-Oosten noodzakelijk. Juist in crisissituaties is het belangrijk goed met betrokkenen te communiceren, relevante informatie te verzamelen en te anticiperen op emoties. De meeste deelnemers volgen daarom ook de Basistraining Interculturele Communicatie.
 • Het is eventueel mogelijk om van deze training alleen Dag 1 (theorie) te volgen.
 • Aan de deelnemers wordt huiswerk voor Dag 2 meegegeven (ongeveer 3 uur).
 • Deze training bestrijkt uiteraard een veel breder palet dan alleen aan eer gerelateerd geweld. Als deelnemer kunt u alle mogelijke casuïstiek uit uw eigen praktijk inbrengen, ook zaken waarin geen geweld speelt, maar waarin alleen de verhoudingen tussen mensen complex lijken.
Duur: 2 werkdagen.
Kosten: Complete training (2 dagen): € 700,00 p.p.

Maximum aantal deelnemers: 15.
Inschrijven

Designed by Ades Design