|     Beginpagina    |     Over ons    |     Contact     |
  TRAININGEN
   Opzet van de trainingen
   Trainingenaanbod
   Inschrijven
   Voorwaarden
   Referenties
  CONSULTATIE
   Consultatie
  DOCUMENTATIE
   PUBLICATIES
   Schema's bestellen
  OVERIGE ACTIVITEITEN
  Andere diensten
 
Het trainingenaanbod
Vervolgtraining: Aan eer gerelateerd geweld Module B
U heeft de tweedaagse inleidende training A al gevolgd, en u heeft de daar beschreven vaardigheden enigszins in de vingers, maar u wilt graag nog verder in de materie, met name omdat u complexe zaken wilt kunnen analyseren of mensen aanstuurt die dat doen. Dan is deze training voor u.
Voor deze training veronderstellen we de theorie en de wijze van aanpak in training A als bekend. De verdieping bereiken we aan de hand van de behandeling van casuïstiek, waarbij we complexe onderwerpen niet uit de weg gaan. Onderwerpen die aan bod komen:
 • familiecultuur, familiestructuren, familiebelang, de positie van kinderen
 • huwelijk, de route naar huwelijk en verloving, gearrangeerde huwelijken, gedwongen huwelijk (het onderscheid tussen dwang en druk), echtscheiding, schaking (het doel en het proces)
 • eer, eerbehoud, eerverlies, eerherstel, aan eer gerelateerd geweld, eerwraak, bloedwraak

Doelstelling

Tijdens de training leert u
 • uw analytische vermogen op deze gebieden versterken
 • uw vaardigheden om een familieschema op te stellen en te interpreteren te versterken
 • relevante inhoudelijke vragen te formuleren
 • hypotheses over (elementen uit) de casus op te stellen
 • een beargumenteerde risico-inschatting te maken, in complexere zaken
 • rekening houden met de korte en lange termijn en met de belangen van meer dan een betrokkene
 • hoe u (eventueel alleen) een of meerdere handelingsscenario's uitwerkt
In deze training maakt u kennis met onze methodiek die is geënt op drie pijlers:
 • Het categorieënschema. Het categorieënschema is een grof hulpmiddel voor het vaststellen van de aard van een zaak. Hiermee stellen we vast of de familie-eer inderdaad een rol speelt. (Of dat zo is, maakt een zaak overigens niet erger of minder erg.)
 • cultureel proces, d.w.z. het proces dat loopt terwijl het probleem of de escalatie zich voordoet (bijv. een verloving, scheiding, schaking, etc.).
 • specfieke context, d.w.z. welke omstandigheden van de zaak (d.w.z. van een familie) wijzen op een verhoogd gevaar gevaren of bieden juist kansen voor deëscalatie. Hierbij valt te denken aan eerdere geweldsincidenten, of juist het ontbreken ervan, maar ook aan karaktereigenschappen van degene(n) van wie het geweld wordt gevreesd of van het slachtoffer.

Centrale vragen

De centrale vragen bij casuïstiek zijn altijd:
 • Loopt er nu iemand gevaar?
 • Zo ja, welk gevaar is dat?
 • Hoe groot is het gevaar?
 • Van wie dreigt het gevaar?
 • Wat moet ik nú doen?

Opmerkingen:


 • Ook voor deze training is het van groot belang dat u inzicht heeft in de manier waarop mensen communiceren, in het bijzonder mensen uit het Midden-Oosten. De onderlinge communicatie van betrokkenen is meestal een belangrijk onderdeel van een casus en uiteraard moet met die onderlinge communicatie rekening gehouden bij het geven van adviezen en bij interventies. Het volgen van de Basistraining Interculturele Communicatie wordt daarom sterk aanbevolen.

 • Uiteraard is de behandeling van uw eigen casuïstiek een meerwaarde voor de training. Brengt u uw eigen casuïstiek wel ruimschoots voor de training in.

 • We verwachten van u vanzelfsprekend een actieve participatie. U moet rekenen met huiswerk voor Dag 2.

 • Het is in bijzondere gevallen mogelijk om van deze training alleen Dag 1 te volgen.
 • Duur: 2 werkdagen.
  Kosten:
    Complete training (2 dagen): € 700,00 p.p.

  Maximum aantal deelnemers: 15.
  Inschrijven

  Designed by Ades Design