|     Beginpagina    |     Over ons    |     Contact     |
  TRAININGEN
   Opzet van de trainingen
   Trainingenaanbod
   Inschrijven
   Voorwaarden
   Referenties
  CONSULTATIE
   Consultatie
  DOCUMENTATIE
   PUBLICATIES
   Schema's bestellen
  OVERIGE ACTIVITEITEN
  Andere diensten
 
Het trainingenaanbod

Specialisatietraining: Aan eer gerelateerd geweld Module C

U heeft de tweedaagse inleidende trainingen A en B al gevolgd, en u heeft de daar beschreven vaardigheden prima in de vingers. U wilt zeer complexe zaken kunnen analyseren en behandelen of mensen aansturen die dat doen. Dan is deze training voor u.

De verdieping bereiken we o.a. aan de hand van de behandeling van casuïstiek en theorie, waarbij we complexe onderwerpen niet uit de weg gaan. Het niveau van de deelnemers is bij voorkeur (MBO+), HBO, universiteit.

Onderwerpen:

Onderwerpen die aan bod komen:
 • familiecultuur, familiestructuren, familiebelang, de positie van kinderen
 • huwelijk, huwelijksbelemmeringen, de route naar huwelijk en verloving, gearrangeerde huwelijken, gemengde huwelijken, gedwongen huwelijk, echtscheiding, schaking
 • eer, eerbehoud, eerverlies, eerherstel, aan eer gerelateerd geweld, eerwraak, bloedwraak
Precisie in formulering:
 • eer (versus stigma)
 • status
 • respect
 • aanzien

Doel:

Tijdens module C leert u
 • uw analytische vermogen op deze gebieden versterken
 • uw vaardigheden om een familieschema op te stellen en te interpreteren te versterken
 • relevante inhoudelijke vragen te formulerens
 • stap voor stap hypotheses over (elementen uit) de casus op te stellen
 • een beargumenteerde risico-inschatting te maken, ook in complexe zaken
 • rekening houden met de korte en lange termijn en met de belangen van meer dan een betrokkene
 • hoe u (eventueel alleen) een of meerdere handelingsscenario's uitwerkt
 • handelingsadviezen en verslagen te formuleren voor betrokkenen, collega's of ketenpartners
Tijdens de training wordt van u verwacht dat u actief bijdraagt aan de discussie, zodat we van elkaar kunnen leren.

Centrale vragen

De centrale vragen bij casuïstiek zijn altijd:
 • Loopt er nu iemand gevaar?
 • Door welke omstandigheden wordt het veroorzaakt?
 • Door welke omstandigheden wordt het versterkt?
 • Zo ja, welk gevaar is dat?
 • Hoe groot is het gevaar?
 • Van wie dreigt het gevaar?
 • Wat moet ik nú doen?

Methodiek

In module C werken we uiteraard met onze methodiek die is geënt op drie pijlers:
 • Het categorieënschema. Het categorieënschema is een grof hulpmiddel voor het vaststellen van de aard van een zaak. Hiermee stellen we vast of de familie-eer inderdaad een rol speelt. (Of dat zo is, maakt een zaak overigens niet erger of minder erg.)
 • cultureel proces, d.w.z. het proces dat loopt terwijl het probleem of de escalatie zich voordoet (bijv. een verloving, scheiding, schaking, etc.).
 • specfieke context, d.w.z. welke omstandigheden van de zaak (d.w.z. van een familie) wijzen op een verhoogd gevaar gevaren of bieden juist kansen voor deëscalatie. Hierbij valt te denken aan eerdere geweldsincidenten, of juist het ontbreken ervan, maar ook aan karaktereigenschappen van degene(n) van wie het geweld wordt gevreesd of van het slachtoffer.

Opmerkingen

 • Communicatie
  • Voor deze training is het van groot belang dat u een goed inzicht heeft in de manier waarop mensen communiceren, in het bijzonder mensen uit het Midden-Oosten.
  • De onderlinge communicatie van betrokkenen is meestal een belangrijk onderdeel van een casus ('mijn tante zei toen: ...') en uiteraard moet met eigen communicatiestrategieën rekening gehouden bij het geven van adviezen en bij interventies ('Ik stel voor dat we oom X uitnodigen en hem voorstellen om vrijdag ...'). Het volgen van de Basistraining Interculturele Communicatie is daarom noodzakelijk.
 • Algemene kennis:
 • Voor module C is het noodzakelijk dat u wat betreft het Midden-Oosten en aanverwante regio's redelijk tot goed op de hoogte bent van:
  • de geschiedenis
  • de religies
  • de talen die gesproken worden
  • de volkeren
  • de huidige politieke constellatie van de diverse landen
  Dergelijke informatie kan tijdens de training niet expliciet aan bod komen, maar komt per casus aan de orde en dient dan door u min of meer bekend te zijn.
 • Aanbevelingen:
  • Het wordt aanbevolen een of meer reizen te ondernemen naar de regio.
  • Mocht u deze voorkennis nu niet hebben, maar bent u wel erg geïnteresseerd in het onderwerp en deze training, stelt u deelname aan module C dan toch liever uit tot een later moment.
  • Uiteraard is de behandeling van uw eigen casuïstiek een meerwaarde voor de training.
  • We verwachten van u een actieve participatie. Vanzelfsprekend is er sprake van huiswerk voor deze specialisatietraining. Dit wordt u --- na aanmelding --- voorafgaand aan de training toegezonden.

Duur: 3 werkdagen, plus ongeveer 5-6 uur voorbereiding.

Accreditatie voor deze training


BAMw
Categorieën:
 • Opleidingstraject Agogen - 10,05 punten
 • Opleidingstraject Jeugdzorgwerker - 10,05 punten
 • Opleidingstraject Maatschappelijk werk - 10,05 punten

 • Maximum aantal deelnemers: 7.
  Inschrijven

Designed by Ades Design