Postbus 256

5830 AG Boxmeer

t 0485 32 50 78

info@eurasianperspective.com

www.eurasianperspective.com

Files: here here

Wie is Eurasian Perspective?

Eurasian Perspective is een jong, enthousiast bedrijf met veel parate kennis in huis over de landen van de voormalige Sovjet-Unie. We hebben er jarenlang gewoond, we spreken de talen en hebben er een uitgebreid netwerk van contacten op allerlei niveaus. U kunt rekenen op informatie die u verder helpt. Hieronder schetsen we kort in welke opzichten we u van dienst willen zijn. 

Etnische rijkdom

Overal in de voormalige Sovjet-Unie wordt Russisch gesproken en op vrijwel alle plekken wonen ook Russen. Maar de mensen in dit gebied zijn lang niet allemaal van Russische afkomst; er zijn honderden etnische groepen met even zovele talen. Deze rijke schakering van volkeren en talen ontgaat veel buitenstaanders; ze horen en zien de verschillen met het Russisch niet of nauwelijks. De meeste mensen zijn trots op hun afkomst. Zinspelen op de afkomst of moedertaal van uw zakenpartner qosj kelipsiz! `Welkom!' in het Oezbeeks) zorgt daarom steevast voor een glimlach.

Iemands etnische afkomst bepaalt vanzelfsprekend ook diens vriendenkring en eventuele invloedssfeer. Het is goed denkbaar dat tegenwoordig in Tatarstan, een deelrepubliek van de Russische federatie, een autochtone Tataar meer invloed heeft dan een Rus. Mensen van niet-Europese afkomst hebben dikwijls ook een ander type relaties met mensen. Met name is belangrijk tot welke familie iemand behoort. Met die familie, soms zelfs een hele stam, vormt het individu een groep waarvan de leden elkaar door dik en dun steunen. (De invulling van die relaties is uiteraard niet overal hetzelfde.)

Dat kan voor u voor- en nadelen hebben. Een voordeel is dat als u met uw partner een goede relatie hebt opgebouwd, die meer is dan een zakelijke, hij en zijn familie ook uw belangen altijd zullen meenemen. Een nadeel is dat het lang duurt voordat dat vertrouwen er in die mate is. En u moet zelf daarvoor ook de juiste instelling hebben. 

Godsdiensten en ideologie

Ondanks de zeventig jaar communisme, is de religie onder de bevolking van de voormalige Sovjet-Unie niet uitgebannen. De Russen bezoeken weer hun Russisch-Orthodoxe kerken, veel andere bevolkingsgroepen keren terug naar de Islam of andere religies. In veel gevallen leidt dit tot een combinatie van communistische tradities en religieuze identiteit. Denk bijvoorbeeld aan de viering van 8 maart als Internationale Dag van de Vrouw, die in vrijwel alle staten van de voormalige Sovjet-Unie uitgebreid gevierd wordt. Ook de overheden staan nu niet afhoudend meer tegenover de religie. De terugkeer naar de religie kan overigens ook betekenen dat mensen in bepaalde opzichten juist tegenover elkaar kunnen komen staan. 

Taalsituatie en taalpolitiek

Met het uiteenvallen van het Sovjet-rijk, viel in veel streken ook de dominantie van het Russisch weg. Hoewel het Russisch in de praktijk nog heel veel gebruikt wordt, hebben de autochtone talen binnen de Russische federatie meer ruimte gekregen. In de nieuwe onafhankelijke staten, zoals Kazachstan, KirgiziŽ en Oezbekistan, zijn deze de officiŽle talen geworden. Om het gebruik van de autochtone talen te stimuleren, eisen de overheden het gebruik ervan in officiŽle documenten. Als u contacten heeft met de overheid dient u zich goed op de hoogte stellen van de wetgeving op dit punt. Bovendien moet u personeel aantrekken dat de autochtone taal goed beheerst -- een Aziatisch uiterlijk garandeert niet altijd een vlekkeloze taalbeheersing -- iets dat u zelf slecht kunt controleren. 

Moderne politieke geschiedenis

Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hebben de nieuwe staten zich op diverse wijzen aan de nieuwe situatie aangepast. Het toverwoord was democratie. Dit proces is nog niet overal afgerond en over wat democratie precies is verschillen de meningen. Dikwijls wordt `het overgangsproces naar democratie' gebruikt als excuus voor tekortkomingen in het overheidsbeleid. De staten onderhouden elk op hun eigen wijze contacten met buitenlandse mogendheden en internationale organisaties. Wat in het ene land kan, is in het andere onmogelijk. Verder is de ligging van de landen van belang. Enkele landen moeten rekening houden met de mening van de machtige Russische of Chinese overheid in bepaalde kwesties. En ook de huidige situatie in Afghanistan zorgt voor bemoeienis van buitenlandse mogendheden, waaronder de VS.

Wetenschap

Als uw organisatie of bedrijf van plan is zich langere tijd of definitief in de regio te vestigen is het handig inzicht te hebben in de structuur van het onderwijs en waarde van academische graden en diploma's. Wat weet de ingeniejer uit Petropavlovsk meer of minder dan zijn collega uit Rotterdam? En welke universiteiten zijn of waren de beste? 

Kortom...

Eurasian Perspective adviseert u graag over allerlei aspecten over de bevolking van de voormalige Sovjet-Unie. We bieden het volgende dienstenpakket: