Het Lesmateriaal

Zowel digitaal als op papier

  GoStats hit counter

Lessuggesties

De Wageningse Methode ontwikkelt lessuggesties. Wat dat zijn en hoe die te gebruiken kunt u lezen in het bestand hiernaast over de filosofie van de lessuggesties. WM is – net als het hele onderwijs – voortdurend in beweging. Zo ook wat de lessuggesties betreft: elk jaar zullen deze worden uitgebreid met nieuwe en zullen bestaande lessuggesties worden geperfectioneerd. Uiteraard houdt WM zich aanbevolen voor ideeën en opmerkingen.

 • 3x3 - Tovervierkanten
 • 4x4 - Magische vierkanten
 • Algebraïsche vaardigheden
 • Anamorfosen
 • Bigfoot
 • Breukenbingo
 • Cirkelbogen
 • Drie maal gelijkbenig
 • Even ver van vier punten
 • Gehele-getallenbingo
 • Grafieken
 • Haakjes
 • Kransen
 • Kwartetten met Exponentiële Functies
 • Kwartetten met Kwadratische Verbanden

Docentenmateriaal

Log in om toegang te krijgen tot het docentenmateriaal (lessuggesties, proefwerken, .doc versies van bestanden, etc).

Home