Homepage

Docentbetrokkenheid

Het CvTE betrekt docenten op veel manieren bij de centrale examens vo. De insteek daarbij is: kennis delen en samen een zo goed mogelijk centraal examen ontwikkelen. Het CvTE leert van docenten en docenten leren van het CvTE.

lees meer

leerlingen in een klas kijken aandachtig naar het beeldscherm

Direct naar...

Normering vmbo tweede tijdvak

De omzettingstabellen van scores naar cijfers algemene vakken vmbo tweede tijdvak zijn op 30 juni 2017 gepubliceerd.


Kijk CvTE TV en CvTE Backstage

In CvTE TV en CvTE Backstage beantwoorden we vragen over de centrale examens. In CvTE Backstage geven we uitleg over actuele kwesties. Bekijk ze via ons YouTube-kanaal.


Rekentoets vo

Bekijk de brochure Kaders Rekentoets vo 2017, de syllabus, voorbeeldtoetsen en de activiteitenplanning.


Kandidaten met een beperking

Mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.


Home