Gedichten 
Start Relaties Waterbesparing Genealogie Gedichten

 

 

Af en toe eens een gedicht maken.

Vooral bijzondere gebeurtenissen

of gehoorde preken zijn dan de aanleiding.

 

Het is fijn om dan een gedicht te maken,

je kunt dan langer nadenken.

Soms kun je een ander daarmee troosten,

een glimlach ontfutselen of blij maken.

 

Als anderen dan maar vaak genoeg zeggen

dat ze het een mooi gedicht vinden

en dat je eigenlijk moet proberen ze uit te geven,

dan denk je dat ze misschien wel gelijk hebben.

 

Deze gedichten staan in de Gedichtenbundel:

" De mooisten buntelden voorbij"

 

Uigegeven door de Bronnenkoning te Groningen

Tel: 050-57 14 043    E-mail:  errit.koning@12move.nl