Genealogie 
Start Relaties Waterbesparing Genealogie Gedichten
Familie Penninga

Ten geleide door de samenstellers
Het parentelenboek van Penninga-families is het resultaat van veel speurwerk in archieven en van
familieleden ontvangen informatie.

Door de jaren heen hebben veel mensen zich bezig gehouden met het naspeuren van de verschillende
families. Hen allemaal te noemen zou het gevaar inhouden er een te vergeten. Toch willen wij er één
noemen, Peter William Penninga uit Colorado Springs, U.S.A. , die zich in de tachtiger jaren met de
nakomelingen van Hendrik Freerks heeft bezig gehouden. Hij heeft zijn onderzoekresultaat verspreidt
en wij hebben dat waar mogelijk aangevuld en soms gecorrigeerd.

Ook het internet is een toenemende bron van informatie. Wij hopen dat het speurwerk gewoon
doorgaat en er steeds aanvullingen komen op deze eerste publicatie.
De eerste druk van het parentelenboek is in 1999 in verschillende archieven gedeponeerd, zoals het
Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag, de Nederlandse Genealogische Vereniging en het
Rijksarchief te Leeuwarden. Dit werd en wordt door veel onderzoekers nagelaten en dat is jammer
voor het vele werk, dat ze gedaan hebben. Mocht u aanvullingen hebben, fouten constateren, dan
zouden wij, de samenstellers, het zeer op prijs stellen indien u ons daarvan op de hoogte stelt.

Bij het publiceren is veel aandacht gegeven aan de privacy. Daarom zijn bijv. geen adressen vermeld
en alleen de algemene informatie gegeven. Maar omdat nieuwe privacy  regels het niet toestaan om
gegevens van levende personen te publiceren zonder hun toestemming is besloten op internet helemaal geen stamboomgegevens meer te publiceren.

Voor wat betreft de herkomst van de naam Penninga zijn er uitsluitend gissingen.  Een daarvan is, dat
de naam afkomstig zou zijn van de geografische naam Penninghae. Dit wordt genoemd in het boek
"Franeker inventaris der Archieven.",door Mr.T.H.Breen Het gaat over het overvloeden van
buitendijks land in Westergo. Penninghae is vermoedelijk een boerderijnaam.

Een andere gissing is, dat een uit Duitsland (Ost-Friesland) afkomstige Penning er gewoon een a
achter heeft gezet. Misschien om in Friesland sneller geaccepteerd te worden?
Penning  is weer mogelijk afkomstig van iemand die zuinig is op de penning of van Penne of pinne
(Opende), iemand van Opende dus.

Anderen denken meer aan de Friese plaats Pingjum, rond 1400 wel Penninghum en Penningem
genoemd. Zie Geographica Neerlandica, deel IV, Leiden 1899 en Toponimen en Toponimynke
elementen yn Fryslân, uitg. Fr.Academij 1987. Dit boek bevat de parentelen van vier familie's
Penninga, de tekst is door H.Kesting gemaakt en gegenereerd uit de gegevens van het
computerprogramma Familiegeschiedenis van Henk Hydra, wat weer een bewerking is van het
programma Family History van Philip Brown.

Geïnteresseerden kunnen altijd de bestanden (GEDCOM-files) of delen van bestanden opvragen,
voor importering in genealogische computerprogramma's. Neem gerust per email contact op.
Uiteraard kunt u ook stamboomgegevens als Word-document ontvangen.

 
14 november 2009

T. (Teije) Penninga
B.Kuiperweg 1
9792 PJ  Ten Post
tel. 050 - 302 33 1313
e-mail: t.penninga@hetnet.nl