Hoe houd je een spreekbeurt of presentatie?

 

Wat is een spreekbeurt of presentatie?

 

-                     Een spreekbeurt of presentatie is een duidelijk gesproken verhaal voor een groep.

-                     Een spreekbeurt of presentatie heeft een onderwerp.

-                     Een spreekbeurt of presentatie heeft een duidelijke volgorde.

-                     Een spreekbeurt of presentatie kun je interessanter maken met plaatjes.

 

Hoe ga je aan het werk?

 

-                     Vraag aan de docent of je de spreekbeurt of presentatie alleen of in een groepje moet doen.

-                     Kies een onderwerp voor de spreekbeurt of presentatie.

-                     Ga op zoek naar informatie over het onderwerp. Als je in een groepje werkt, moet je hiervoor een taakverdeling maken (wie doet wat en wanneer).

-                     Verzamel alle informatie.

-                     Schrijf je spreekbeurt of presentatie eerst in het klad. Kijk goed welke informatie er wel en niet bij kan!

-                     Bepaal of je er plaatjes bij wilt laten zien en wanneer je de plaatjes wilt laten zien.

-                     Kijk goed of je verhaal klopt. Is het verhaal duidelijk? Is het in een goede volgorde geschreven? (inleiding, middenstuk, slot)

-                     Schrijf dan de spreekbeurt of presentatie netjes. Als je in een groepje werkt, moet je goed afspreken wie wat gaat zeggen.

-                     Oefen je spreekbeurt of presentatie. Dit kan in de pauze voor vriendinnen of thuis, bijvoorbeeld tijdens het eten.

-                     Na een paar keer oefenen, kun je de spreekbeurt of presentatie voor de klas houden.

 

Tips voor het houden van een spreekbeurt of presentatie:

 

-                     Houd je aan het onderwerp van de spreekbeurt of presentatie.

-                     Praat duidelijk en niet te snel.

-                     Probeer zo rustig mogelijk te blijven, ga niet de hele tijd heen en weer wiebelen als je voor de klas staat.

-                     Kijk tijdens het praten de klas rond en kijk niet de hele tijd naar dezelfde mensen.

-                     Maak voor jezelf een spiekbriefje met steekwoorden. Ga dus niet het hele verhaal dat je hebt opgeschreven voorlezen als je voor de klas staat!

-                     Laat de mensen uit de klas pas na de spreekbeurt of presentatie vragen stellen, anders raak je misschien in de war en weet je niet meer waar je gebleven was in je verhaal.

 

 

 

 

Evaluatie/reflectie:

 

-                     Vul in:

 

Het onderwerp van mijn spreekbeurt of presentatie is….

De informatie die ik heb gebruikt heb ik gevonden…....

Mijn spreekbeurt of presentatie heeft een duidelijke indeling.

Ik heb …. tijd aan de spreekbeurt of presentatie gewerkt

Dit vond ik moeilijk…..

Dit vond ik makkelijk…

Dit heb ik geleerd…….

Heb ik de spreekbeurt goed gedaan of kan er de volgende keer iets beter gedaan worden?

( De samenwerking ging wel/niet goed, omdat…..)