Hoe neem je een interview af?

 

Wat is een interview?

 

-                     Een interview is een vraaggesprek tussen een vragensteller (de interviewer) en iemand die de vragen gaat beantwoorden ( de geïnterviewde).

-                     Een interview bestaat dus alleen uit vragen en antwoorden. Dat is duidelijk te zien als je het inlevert.

-                     Bedenk van te voren over welk onderwerp het interview gaat.

-                     De vragen die je gaat stellen, kun je van te voren al opschrijven.

-                     Tijdens het interview schrijf je in het kort de antwoorden op.

-                     Als je thuis bent, werk je de antwoorden netjes uit tot goede zinnen.

 

Hoe ga je aan het werk?

 

-                     Vraag aan de docent of je het interview alleen of in een groepje moet doen.

-                     Bedenk een onderwerp en bepaal wie je daarover vragen kunt stellen.

-                     Maak een planning en een taakverdeling. (wie doet wat en wanneer?)

-                     Spreek datum, plaats en tijd af voor het interview.

-                     Maak de vragen die je wilt gaan stellen.

-                     Neem pen en papier mee als je het interview gaat afnemen.

-                     Spreek van te voren af of de persoon die je de vragen gaat stellen, de uitwerkingen wil zien voordat jij ze inlevert op school.

-                     Stel jezelf voor, vertel waar de vragen over gaan en vertel waarom je dit interview gaat doen. Dit is de inleiding.

-                     Ga dan de vragen stellen. Probeer heel goed te luisteren naar de antwoorden en maak daar aantekeningen van. Vraag om uitleg als je iets niet helemaal snapt! Of herhaal het antwoord om te laten zien dat je het begrijpt. ( dus als ik het goed begrijp zegt u…..)

Dit is het middenstuk.

-                     Als je alle vragen hebt gesteld, bedank je de persoon waar je de vragen aan mocht stellen. Vertel wat je het leukste, mooiste of leerzaamste vond. Maak als het nodig is een afspraak om je verslag te bespreken!

-                     Maak thuis een net verhaal van het interview en lever het dan bij je docent in.

 

Verschillende soorten vragen die je kunt stellen:

 

-                     Open vragen: hier kan iemand een uitgebreid antwoord op geven. Bijvoorbeeld: Wat is er gisteren allemaal met je gebeurd?

-                     Gesloten vragen: dit zijn vragen waar een kort antwoord op komt. Bijvoorbeeld: Bent u getrouwd?

-                     Vragen over nieuwe informatie: met een nieuw onderwerp beginnen. Bijvoorbeeld: Wat zijn je hobby’s?

-                     Doorvragen over een onderwerp, dit noemen we een inhaakvraag: je gaat verder op het antwoord dat de geïnterviewde jou geeft. Bijvoorbeeld: Wat bedoelt u precies met; toen gebeurde er iets onverwachts?

-                     Vragen over feiten, meningen of gevoelens. Bijvoorbeeld vragen naar een mening: Wat vindt u van het aantal uren dat middelbare scholieren op school moeten zijn?

-                     Op een vragende manier samenvatten: om te laten merken dat je het antwoord begrijpt. Bijvoorbeeld: Dus u moest vroeger 10 uur per dag werken?

 

Evaluatie/reflectie:

 

-                     Vul in:

 

Het onderwerp van mijn interview is….

De informatie die ik heb gebruikt heb ik gevonden…....

Mijn interview heeft ……. vragen.

Ik heb …. tijd aan het interview gewerkt

Ik ben tijdens het interview netjes geweest (in mijn woorden en mijn gedrag)

Dit vond ik moeilijk…..

Dit vond ik makkelijk

Dit heb ik geleerd…..

Heb ik het interview op tijd ingeleverd?

( De samenwerking ging wel/niet goed, omdat…..)