Hoe maak je een planning of een stappenplan?

 

Wat is een planning of stappenplan?

 

-                     Een planning of een stappenplan is een middel om je doel te bereiken.

-                     Het deelt alle dingen die je moet doen in kleine stappen.

-                     In een planning of stappenplan wordt de tijd aangegeven die nodig is om alle kleine stappen te maken en uiteindelijk je doel te bereiken.

 

Hoe ga je aan het werk?

 

-                     Vraag aan de docent of je de planning of het stappenplan alleen of in een groepje moet maken.

-                     Ga daarna kijken waar je een planning of stappenplan voor moet maken.

-                     Stel jezelf dan de volgende vragen:

-                     Wat moet ik precies doen? Wat moet je maken of leren?

-                     Wanneer moet de opdracht of taak af zijn? Heb je er 4 weken voor, of misschien wel 8 weken.

-                     Welke stappen moet ik zetten? Hoe kun je de opdracht verdelen in allemaal kleinere stappen.

-                     Hoeveel tijd kost elke stap? Ga inschatten hoeveel tijd je per stap nodig hebt.

-                     Wanneer moet ik dan met de eerste stap beginnen? Reken terug vanaf het moment dat het af moet zijn. Dan weet je wanneer je moet gaan beginnen.

-                     Is de planning of het stappenplan haalbaar? Controleer of je inderdaad kan doen wat je opgeschreven hebt.

-                     Als je al deze vragen hebt gedaan, ga je de planning of het stappenplan uitschrijven.

-                     Maak je planning of stappenplan in een logische volgorde! Begin dus bij opdracht 1 en niet bij opdracht 6!

 

Evaluatie/reflectie:

 

-                     Vul in:

 

Ik heb een planning of stappenplan gemaakt voor….

Ik heb een logische volgorde gebruikt voor mijn planning of stappenplan…....

Mijn planning of stappenplan is haalbaar…

Ik heb …. tijd aan de planning of het stappenplan gewerkt

Dit vond ik moeilijk…..

Dit vond ik makkelijk…

Dit heb ik geleerd…

Heb ik de planning of het stappenplan op tijd afgekregen?

( De samenwerking ging wel/niet goed, omdat…..)