Terug naar genealogie.

Inleiding: de oorsprong van de naam 'Pollé'

De familienaam Pollé kwam al voor in 1226 in de Franstalige zuidelijke Nederlanden. Dat is aan het begin van het tweede kwart van de dertiende eeuw; de tijd dat de steden begonnen te groeien en stadsrechten kregen. Patroniemen zijn in die steden niet meer voldoende; daarom koos men voor familienamen. In 1664 publiceert Jean Le Carpentier in Leiden een lijvig boek met genealogieën van families in de streek rond Cambray/Kamerijk. We vinden daarin op pagina 895 de volgende tekst:

"Pollé Famille Patrice de Cambray & de Vallenciennes porte, de sinople au sautoir d'or accomp. de 4. aiglettes d'or, de laquelle estoit à Cambray Anselme Pollé l'an 1226. (dont la posterité s'allia avec les Maisons de Graincourt, de Six, de Cavech, de S.Hilaire, de Beaudrenghien, de Lamelin, de Henne) & à Vallencienes Jean Pollé Prevost de cette ville l'an 1338. Don' t les descendans prirent alliance avec ceux de Partit, de Wargny, de du Gardin, de Bavay, de Cornequin, de Quaroube &c."

[TRANSCRIPTIE: Pollé, Patriciërsfamilie van Kamerijk en Valencijn, met het wapen sinopel (groen) met een sint-andrieskruis van goud, begeleid door 4 gouden adelaartjes, van deze familie woont in Kamerijk in het jaar 1226 Anselme Pollé (waarvan de afstammelingen zich zullen verbinden met de huizen van Graincourt, van Six, van Cavech, van Sint Hilaire, van Beaudrenghien, van Lamelin en van Henne) en in Valencijn Jean Pollé, provoost van die stad in het jaar 1338, waarvan de nakomelingen zich verbinden met de families Partit, Wargny, du Gardin, Bavay, Cornequin, Quaroube enz..]

Het bovenbeschreven wapen vinden we terug in het Armorial Général van J.B.Rietstap.

Rietstap Armorial en wapen Pollé

Ik heb geen aanwijzingen gevonden dat de personen uit de navolgende stamreeks het wapen hebben gevoerd.

 

Tussen Anselme Pollé (1226) en Jean Pollé (1338) zitten 4-5 generaties. Jean le Carpentier vermeldt bij het lemma Pollé geen verdere genealogische gegevens. Het is geen erg belangrijke familie blijkbaar. Bij de hierboven genoemde andere families worden nog genoemd: de vrouw N.Pollé, geboren circa 1430, gehuwd met Jean Sr. de Beaussart & de Grebert en Marguerite Pollet van Valencijn getrouwd in 1512 met Michel Six Sr. d'Ilant.

Of 'Pollé' en 'Pollet' dezelfde naam is - beiden uitgesproken als [pollee] - is niet duidelijk. Er is in het boek zowel een lemma Pollé als een lemma Pollet met een ander wapen. Maar in de index komt alleen 'Pollet' voor, verwijzend naar beide schrijfwijzen.

Of één of meer bij Le Carpentier gevonden personen met de familienaam Pollé voorouder is van de hierna te geven stamvader is niet bekend. Het is niet onmogelijk, maar ook niet zeker, dat verder onderzoek in Noord-Frankrijk (in Cambray en Valenciennes) nog nieuwe gegevens zou opleveren. De pogingen tot nu toe zijn echter zonder resultaat gebleven.

 

Stamreeks

I. Johannes (Jan) Pollé, wellicht geb. Brugge voor 1632 (herhaald onderzoek in Brugge heeft niets opgeleverd);
tr. voor 1650 Jacoba Lancelle, wellicht geb. Brugge voor 1635, begr. Haarlem ('vrouw van Jan Pollé') 6 aug. 1682. Het echtpaar krijgt vier kinderen te Brugge tussen 1650 en 1658. Migratie van (een deel van) het gezin naar Haarlem na 1658.

II. Jacob (Jacob) Pollé (Polle, Pole), ged. (RK) Brugge 17 april 1658, overl. Haarlem na 1717; tr. 1e voor 1695 Catrijntje Bracks, overl. voor 1706;
tr. 2e Haarlem 24 jan. 1706, als 'weduwnaar van Brugge' Lysbeth Pieters Roos, weduwe, overl. Haarlem na 1717, dochter van Pieter Claessen en Hendrickje Rijssen. Jacob's eerste kind dat geboren is in Haarlem wordt gedoopt op 16 okt. 1695. De immigratie uit Brugge vond dus plaats tussen 1658 en 1695.

 

Inschrijving huwelijk voor schepenen

Fig.1 Inschrijving van het huwelijk Pollé-Roos door schepenen van Haarlem 24 januari 1706.

 

inschrijving huwelijk voor de kerk

Fig.2 Inschrijving van het huwelijk Pollé-Roos in de R.C.Statie St. Anna 24 januari 1706.

 

III. Marcus Jacobsz Pollé (Polé, Parè), ged. (RK) Haarlem 16 maart 1708, overl. Haarlem 22 feb. 1749, begr. ald. 22 feb. 1749;
tr. 1e Haarlem 5 febr. 1736 Elizabeth van de Boogaard (van den Bogaert), geb. voor 1721, overl. Haarlem 16 okt. 1746; tr. 2e Haarlem 30 juli 1747 Catharina (Trijntje) Simons de Waart (van Nieuwkerk), wellicht geb. Aalsmeer circa 1719, overl. na 1748.

Marcus is zijn hele leven trouw gebleven aan de pastoor van de R.C.Statie St. Anna, die later Oud Katholiek zou worden, omdat deze pastoor in 1702 weigerde de door Rome vereiste eed af te leggen ter afzwering van het Jansenisme.

IV. Jacobus Pollé (Pollée), geb. Haarlem 16 okt. 1739, ged. (RK) ald. 16 okt. 1739, overl. ald. 29 dec. 1811, begr. ald. 3 jan. 1812;
tr. Haarlem 3 mei 1767 Joanna (Jansje) van Tongeren, ged. (RK) Haarlem 7 dec. 1740, overl. ald. 24 nov. 1805, begr. ald. 29 nov. 1805, dochter van Jan van Tongeren en Willemijntje de Loos.

V. Johannes Senior (Jan) Pollé,), ged. (RK) Haarlem 5 nov. 1775, groenteverkoper (1811-1836), winkelier (1838), overl. ald. 9 okt. 1844, nalatend een huisje in de Frankestraat, voor zijn dood woonde hij vier jaar bij zijn zoon (VI);
tr. Haarlem 17 april 1803 Maria (Mietje) Tweehuizen (Tweehuisen), tweemaal weduwe, ged. (RK) Haarlem 20 maart 1767, overl. ald. 9 april 1841, begr. ald. 13 april 1841, dochter van Leonardus Tweehuizen en Maria van den Elsen.

VI. Johannes Junior (Jan) Pollé, geb. Haarlem 19 mei 1811, ged. (RK) ald. 20 mei 1811, hoefsmid/grofsmid, grofsmit (1836), smidsknecht (1836), smit (1838-1875), eigenaar van een smederij en tapperij op het Plein buiten de Grote Houtpoort, ging failliet in 1849-1851 en werkte ruim een half jaar in Weesp en drie jaar in Amsterdam, keerde vervolgens terug naar Haarlem, overl. ald. 27 dec. 1877;
tr. 1e Haarlem 18 mei 1836 Helena Nederkoorn, ged. (RK) Haarlem 5 april 1810, dienstbode, overl. ald. 5 nov. 1855, dochter van Henricus (Hendrik) Nederkoorn en Christina Ste(e)kers; tr. 2e Haarlem 23 sept. 1857 Maria de Koning, weduwe, geb. Haarlem 28 mei 1820, overl. ald. 30 maart 1877, dochter van Jacobus de Koning en Niesje de Nijs; tr. 3e Haarlem 20 juni 1877 Paulina Lieder, weduwe, geb. Gestel en Blaarthem 4 april 1834, overl. Haarlem 13 jan. 1906, dochter van Frederik (Fredrick) Lieder en Maria Josepha Jarden.

Signalement van Jan Pollé: Lengte: 1el 6 Pm 6 Dm -St; Aangezigt: rond; Voorhoofd: idem; Oogen: bruin; Neus: ordinair; Mond: idem; Kin: rond; Haar: zwart; Wenkbraauwen: idem; Merkbare Teekenen: geen; Handteekening: J pol lee. (Huwelijksbijlagen 1836, Nationale Militie.)

VII. Victor François (Frans) Pollé, (RK) , geb. Haarlem 25 juni 1842, ijzerdraaijer (1861), bankwerker, werktuigmaker (1868-1903 Den Helder), bevorderd tot commandeur der werktuigmakers bij 's Rijkswerf te Willemsoord (1889), bevorderd tot 1e machinist (1895), Koninklijke medaille in goud (ingesteld door Koning Willem III voor de 'minder ge-employeerde' met 36 jaar trouwe dienst), met pensioen in 1903 en verhuisd naar Heiloo, overl. Heiloo 27 feb. 1930, begr. ald. 3 maart 1930; tr. 1e Den Helder 28 maart 1867 Johanna Catrina Bouchier, geb. Peize 13 sept. 1845, overl. Den Helder 6 okt. 1880, dochter van Donnatus (Donard, Donnard) Bouchier, koopman uit België, en Anna Maria Catrina Dunnebacke (Dunnebach, Dunnebakke); tr. 2e Den Helder 30 aug. 1888 Maria Timmermans, weduwe, geb. Amersfoort 20 aug. 1848, overl. Den Helder 18 febr. 1898 dochter van Adriana Timmermans;
tr. 3e Den Helder 9 jan. 1902 Louisa Cornelia (Wies) Isaksson, (RK) , geb. Den Helder 25 maart 1876, overl. Rotterdam 12 juni 1956, dochter van Fredrik Isaksson Nyholm, scheepstimmerman uit Finland, en Cornelia Hendrika (Keetje) van der Poll ('opoe Isaksson ').

 

Portret V.F.Pollé

Fig.3 Victor François Pollé met gouden medaille voor 36 jaar trouwe dienst bij 's Rijkswerf te Willemsoord in 1902.

VIII. Cornelis Henderikes (Henricus, Hendricus) Louis (Kees) Pollé, geb. Heiloo 9 nov. 1906, werkte vanaf zijn twaalfde in Alkmaar en Amsterdam, banketbakker/kok, bedrijfsleider van een automatiek te Haarlem, overl. Haarlem 6 febr. 1987, begr. ald. 11 febr. 1987;
tr. Alkmaar 21 febr. 1935 (kerk. RK ald. 26 febr. 1935) Anna Adriana Alida (Annie) Bel, geb. Alkmaar 26 maart 1910, overl. Haarlem 29 sept. 1983, begr. ald. 4 okt. 1983, dochter van Jacobus Bel, voorzitter van de R.K. Bakkerspatroonsvereniging te Alkmaar, en van Adriana Anna Alida Schouten.

IX. Drs. Victor François Louis (Victor) Pollé , geb. en ged. (RK) Haarlem 1936, studeerde Sociale Geografie aan de Universiteit van Amsterdam, docent/planoloog van 1967 tot 1999 aan het ITC te Delft/Enschede na 1985 als Universitair Hoofd Docent (informatie uit luchtfoto's en satellietbeelden voor het bestuur van snel groeiende steden in ontwikkelingslanden), werkte o.a. in ITC-projecten voor het opzetten van opleidingen stedelijke management en planning in Indonesië, India en China, amateur-genealoog;
tr. Amsterdam 1966 Maria Margaretha Christina Aalbers, geb. Leiden 1940, opgegroeid in Indonesië, waar haar moeder van 1945 tot 1958 werkte als arts, vredesactiviste tot 2005, dochter van Mr Egbert Heimerik Aalbers en Maria (Marian) Kampman.


Bovenstaande tekst is ook opgenomen in het boek:

Zonen van Adam in Nederland

Genetische genealogie: een zoektocht in ons DNA-archief

S.Barjesteh van Waalwijk van Doorn-Khosrovani, L.A.F.Barjesteh van Waalwijk van Doorn, A.W.J.M.van Gestel, F.X.Plooij

 

onder auspiciën van

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

Nederlandse Genealogische Vereniging

Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie 'Ons Voorgeslacht'

 

Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co's Uitgeversmaatschappij

Rotterdam en Gronsveld 2008

voor meer informatie zie de website barjesteh

ISBN 97890 5613 9407

Terug naar genealogie.