taurus1.gif (747 bytes)Æon Groep    EUROPA

Vereniging voor Spirituele Renaissance    

Aeon Groep is een internationale organisatie die informatie verspreidt over de yoga-werken van Patrizia Norelli-Bachelet. 

Nieuw sinds 2000:  De Matacom website, Vishaal study group, Movement for Restoration of Vedic Wisdom, The New Way vol 3, The Unifying Language

Websites

Over deze website

FRANCAIS

ÆON GROUP USA

Contactinfo Site
Verkorte Links Boekwerken Artikels Vishaal nieuwsbrieven Andere links
Nieuw Vishaal studygroup The Unifying Language 09-27-05 The New Way, Volume 3
Verhandelingen & commentaren
Teller: nedstat


"Thea" - Patrizia Norelli-Bachelet


Gedurende de afgelopen duizenden jaren heeft de Allerhoogste Godheid afgezanten naar de Aarde gezonden in de vorm van Goddelijke Incarnaties of 'Avatars'. Deze uitzonderlijke wezens worden als mens geboren met het doel iets essentieels en radicaal noodzakelijk voor de evolutie van de aarde te verwezenlijken .  Ze 'verwikkelen' zich in de dimensie van de aarde door middel van een neerdaling vanuit een hoger niveau en worden geboren met een uniek evenwicht van bewustzijn dat hun in staat stelt kanalen te worden waardoor een nieuwe evolutionaire blauwdruk in de materiele schepping kan naar voren gebracht worden.

De periodieke manifestatie van de Evolutionaire Avatars wordt bepaald door hun intrinsieke verbondenheid met de Geest van Tijd. Zij verschijnen op Aarde via een aaneenschakeling van geboortes gespreid over vele duizenden jaren maar met het gemeenschappelijke doel het rijk van Waarheidsbewustzijn tot stand te brengen en op te richten. Iedere 6,480 jaar incarneren zij  op specifieke momenten met betrekking tot de  cyclus van de precessie van de aarde welke met kritieke stadia van de evolutie van onze planeet overeenstemmen. Door middel van deze Kosmische referenties en andere unieke symbolen met betrekking tot hun werk en doel wordt het onweerlegbaar duidelijk dat zowel Hemel als Aarde in de goddelijke manifestatie van hun geboortes hebben meegewerkt.


'Bewustzijn is als een ladder', legde de Moeder uit, 'in elke groot tijdperk is er een uitzonderlijk wezen geweest dat in staat was een trede aan de ladder toe te voegen en een plaats te bereiken waar het gewone bewustzijn nog nooit geweest was...een trede aan de ladder toe te voegen zonder het contact met de materiele (schepping) te verliezen...om het Hoogste te bereiken en terzelfdertijd het bovenste met het onderste te verbinden... het verenigen van het Spirituele en het Materiele is het hele geheim van bewustwording, en dat is het werk van de Avatar...'

Gedurende de afgelopen duizenden jaren zijn acht van deze evolutionaire wezens op aarde geincarneerd, elk een maand vertegenwoordigend van een duizendjarig geboorteproces dat onverbiddelijk leidt naar de geboorte van een nieuwe wereld. In de laatste eeuw zijn niet één maar drie van deze Goddelijke wezens op aarde verschenen. Ze zijn bekend onder de naam de Zonnelinie (Solar Line) of Zonnelijn en vertegenwoordigen het hoogtepunt van dat geboorteproces; de arbeid en geboorte van een nieuwe schepping in onze tijd. Zij zijn gekomen om een aanzet te geven tot een sprong voorbij de beperkingen van onze huidige mentale soort naar een nieuw bewustzijn dewelke een collectieve ervaring toelaat verschillend van alles wat de wereld ooit gekend heeft.

The Moeder en Sri Aurobindo van de Ashram van Pondicherry 

 

"Het Goddelijke", legde Sri Aurobindo uit, "is niet enkel Transcendent maar eveneens Kosmisch en uiteindelijk Individueel. Om een echte transformatie in het bewustzijn van de aarde te verwezenlijken moeten zijn vermogen en kracht in de wereld overgebracht worden."

De leden van de ZonneLinie vertegenwoordigen de oktaven en proces van die neerdaling. Zij incarneren als deze eeuwige principes (de wet van drie) met als doel hun waarheden uit het gebied van abstracte theorie te halen en de dynamica van de schepping op te helderen. Samen vormen ze een linie in tijd die een brug slaat tussen de niveau's van geest en materie.

Het meest fundamentele aspect van de functie van een Avatar is het proces te leven, zelf het veld van het goddelijke bewustzijn in evolutie te zijn. Elk lid van de linie is bijgevolg verplicht een evolutionaire taak te vervullen binnen een specifiek veld van bewustzijn. Het werk van Sri Aurobindo als het TRANSCENDENTE Principe, concentreerde zich voornamelijk op het planten van het integrale zaad van de Supramentale creatie. Zijn werk op de innerlijke niveau's  droeg het karakter van een uitgestrekte en totale spirituele actie en vertegenwoordigde een radicale ommekeer van die oude tradities die hun heil zochten in een vlucht weg van de fysieke realiteit. De details van de activiteiten van Sri Aurobindo op de subtiele niveau's worden nooit geopenbaard maar de algemene aard van zijn werk wordt op een veelzeggende manier beschreven in zijn gedicht, "De Arbeid van een God", geschreven in de jaren 1930 ( "A God's Labour ")

In 1914, voegde een Franse spiritualiste, Mirra Richard, zich bij Sri Aurobindo, van wie hij later zou openbaren als de levende incarnatie van de "Goddelijke Moeder". De Kennis van hun unieke missie kwam geleidelijk, zei de Moeder,"...het is alsof ik ermee geboren ben, en mijn eigen groei volgend, groeide de precisie en volledigheid van dit bewustzijn."


Terwijl de macht en kracht van de Zonnelinie van het Transcendente neerdaalde naar het KOSMISCHE niveau, werkte de Moeder onvermoeibaar aan de voorbereidingn van nieuwe materiele vormen die de supramentale neerdaling konden huisvesten. Naar het einde toe van haar leven bracht werd de bewustzijnstoestand van het Supermentaal (SuperMind) , zoals gekenmerkt door de toestand van Sri Aurobindo, door de Moeder neergebracht en openbaarde zich in de materiele creatie als het originele plan van haar Tempel. Het was een beeld van de kosmos in de microkosmos die de Ziel van de Aarde vertegenwoordigt en het symbool van de "Toekomstige Realisatie". Na een levensperiode van de meest intensieve tapasya, kondigde de Moeder aan:

    "Het meest verhevene iets dat ooit kan bestaan, het meest wonderbaarlijke iets sinds het begin van de schepping, het Mirakel is geschied ... Een nieuwe wereld, ja, een complete nieuwe wereld is geboren en is hier. Maar zelfs momenteel zijn er zeer weinigen die zich van de geboorte ervan bewust zijn en van het verschil dat het teweegbrengt in de  wereld..."

Het werk van de Supramentale Linie heeft nu het Derde stadium bereikt, de realisatie van de INDIVIDUELE Ziel. Diezelfde geheime kracht, die de Moeder van Frankrijk gebracht had om Sri Aurobindo te vergezellen, bracht voor het eerst Patrizia Norelli-Bachelet op het Indische toneel.  Ze arriveerde juist op tijd in de ashram van Pondicherry  om haar cruciale rol in dit evolutionair proces op te nemen. Tegen die tijd had Sri Aurobindo de aarde verlaten en was de Moeder meer dan 90 jaar oud. Veel van haar fysieke eigenschappen waren reeds beginnen af te takelen maar op de innerlijke niveau's was ze hard aan het werk. Gedurende de volgende jaren transfereerde de Moeder op een occulte manier een volledig lichaam van Supramentale kennis aan Patrizia die haar in staat zou stellen dit  buitengewoon belangrijk werk verder te zetten.

Bij het volgen van de verwezenlijkingen van de Zonnelijn zouden we kunnen waarnemen dat het eigenlijke werk van Sri Aurobindo op de subtiele niveau's bijna nooit geopenbaard wordt. Het werk van De Moeder op de occulte niveau's is iets duidelijker alhoewel dat zelfs zij niet geneigd was om de details van wat ze deed en zag uit te leggen. Het is maar vanaf het Derde niveau van het werk dat deze details geopenbaard worden omdat dit de natuur is van de Derde, precisie in waarheid. We beginnen deze precisie waar te nemen bij het niveau van het werk van Ms. Norelli-Bachelet. Het vermogen om met zulk detail te zien is mogelijk omdat de actie waargenomen wordt vanuit de meest essentiele dimensie welke het menselijk bewustzijn kan ervaren, het "centrum" of de individuele Ziel.  Deze realisatie van de Ziel is het kanaal dat "Swar" of Waarheidsbewustzijn verbindt met het niveau van de Aarde, en één van zijn principiele effecten is het vermogen om de sublieme en perfecte controle te "zien" van het zich ontvouwen van de gebeurtenissen die gepaard gaan met de supramentele creatie.

Verrijkt door de verwezenlijkingen van haar voorgangers en door middel van het uitoefenen van haar eigen gave van Supramentale Tijd, heeft Patrizia Norelli-Bachelet de kenmerken van een nieuw bewustzijn dat in de wereld werkzaam is, geopenbaard . Ze heeft zoekenden voorzien van een sleutel van kennis die een directe ervaring toelaat van het Goddelijke in de fysieke manifestatie . Haar werk met Tijd en Kosmologie heeft ons uiteindelijk het middel gegeven om te WETEN en niet enkel te GELOVEN dat het Waarheidsbewustzijn is neergedaald en zich  momenteel op aarde manifesteert.

Boekwerken: De Gnostische Cirkel (The Gnostic Circle), De Nieuwe Weg (The New Way), De Magische Carrousel en Commentaren (The Magical Carousel and Commentaries), De Tiende Dag der Overwinning (The Tenth Day of Victory), Het Verborgen Manna (The Hidden Manna), Tijd en Onvergankelijkheid (Time and Imperishability), Symbolen en de Vraag over Eenheid (Symbols and the Question of Unity), De Yoga van het Paard (The Yoga of the Horse).

Artikels: De Tempel van de Moeder (The Mother's Temple), Het Derde Principe (The Third Principle), Vedische Kosmologie (Vedic Cosmology), De Tiende Dag der Overwinning (The Tenth Day of Victory), Het Aeon Centrum voor Kosmologie te Skambha (The Aeon Centre of Cosmology at Skambha), De Supramentale Yoga (The Supramental Yoga), De Gnostische Cirkel (The Gnostic Circle), De Map van de 12 Manifestaties (The Map of the 12 Manifestations), De Precessie van de Equinox (The Precession of the Equinoxes), De Ganges en de "Rivier van Januari" (The Ganges and the "River of January"), Het Karnen van de Oceaan van Melk bij het Dagen van de Tijd (The Churning of the Milky Ocean at the Dawn of Time), Het Quantum Brahman (The Quantum Brahman).

Vishaal nieuwsbrieven

Klik op dit logo voor meer info over deelname!

[ Vorige 5 sites | Sla de vorige over | Vorige site | Volgende site   | Sla de volgende over | Volgende 5 sites | Laat de computer kiezen | Lijst van deelnemende sites ]


Deze Ouroboros Webring site is van
Fred Van Manen.

| Vorige| Volgende| Willekeurige site | Lijst |

Deze ILSE WEBRING site is in het bezit van
Fred Van Manen.

Lid worden van deILSE WEBRING?
[Skip Prev] [Prev] [Next] [Skip Next] [Random] [Next 5] [List Sites]


This De Spirituele Wereld site owned by Fred Van Manen.
[ Previous 5 Sites | Previous | Next | Next 5 Sites |
List Sites ]