Verkoop 
(contante verkopen: zie betalingen)

Start ] inkoop ] voorraden ] productie ] [ verkoop ] betalingen ] BTW ]

Omhoog ] Brutowinst ] Problemen ]

Debiteurenkaarten vormen een subgrootboek

Een subgrootboek is een afzonderlijke registratie waarin rekeningen zijn opgenomen die tezamen de specificatie vormen van een bepaalde grootboekrekening. Dit gebeurt bij debiteuren, crediteuren en voorraden.

Aan debiteuren reikt men een factuur uit.

Deze factuur moet voldoen aan wettelijke eisen

Er moet o.a. het woord 'factuur' op staan, een volgnummer, een duidelijke omschrijving van de gefactureerde dienst of levering, het bedrag van de BTW en andere zaken.

Voorbeeld project X

Als het project wordt opgeleverd factureert men de geoffreerde prijs. Deze is hopelijk hoger dan de kostprijs van het project. Het verschil noemt men brutowinst. In ons voorbeeld is debiteur D, debiteurnummer 26, de gelukkige afnemer van de installatie. U heeft 500,00 excl. BTW geoffreerd. U reikt hem dus een factuur uit van 595,00 incl. BTW. Deze factuur wordt als volgt geboekt:

journaalpost:

Rek nr

Deb

Omschrijving

Debet

Credit

debiteuren

130

26

D, project X

595,00

 

omzet

800

 

D, project X

 

500,00

BTW versch

181

 

D, project X

 

95,00

De computer zal nu zowel grootboekrekening 130 als debiteurenkaart 26 debiteren.

Kostprijs van de omzet

De omzet is een feit en project X is niet meer onderhanden. Nu wilt u de kosten van de omzet vaststellen en boeken. U bestudeert daartoe grootboekkaart 700, onderhanden werk en u telt de bedragen op die voor project X zijn geboekt. Dat blijkt 250,00 te zijn. Boeking:

journaalpost:

Rek nr

Deb

Omschrijving

Debet

Credit

kosten omzet

810

 

kosten project X

250,00

 

onderh werk

711

 

kosten project X

 

250,00

Het saldo van de rekening 'onderhanden werk' is nu verminderd met de kosten van project X.

Verwerking van de debiteurenbetaling

In ons voorbeeld betaalt de debiteur per bank. Van het bankafschrift wordt dan geboekt:

journaalpost:

Rek nr

Deb

Omschrijving

Debet

Credit

bank

140

 

faktuur nummer ##

595,00

 

debiteuren

130

26

faktuur nummer ##

 

595,00

Afschrijving debiteuren

Soms betaalt betaalt een klant gewoonweg niet, ondanks dringende aanmaningen. Dan moet u de vordering afschrijven en de BTW terugvragen van de belastingdienst (vraag 6a op het aangifteformulier). Dit loopt dus niet in de normale aangifte routine mee

Voorbeeld: U levert bovengenoemde installatie, u stuurt uw factuur en hoort niets. Uw klant blijkt failliet! Later komt de curator met de mededeling dat de boedel als volgt verdeeld is: het personeel kreeg zijn achterstallige salarissen, de belastingschulden zijn tot op de laatste cent betaald, de bank kreeg wat er overschoot en u krijgt niets. U besluit deze debiteur af te schrijven. In het memoriaal boekt u:

journaalpost:

Rekening

Omschrijving

Debet

Credit

afschrijving debiteuren

478

afschrijving failliete debiteur

10.000

 

BTW te vord aang

189

idem

1.900

 

aan debiteur

130

idem

 

11.900

U boekt in dit geval niet op de omzet terug omdat u die kloppend wil houden met de BTW aangiftes. 

 

 

Zie verder

Omhoog ] Brutowinst ] Problemen ]