van EEGHEN
semper patiens vobis etiam

Het geslacht van Eeghen is uit Vlaanderen afkomstig. Ten zuid-oosten van Brugge, in het arrondissement Thielt ligt het dorp Eeghem en meer naar het westen Cortemarck.
Lange tijd is aangenomen, dat de familie aan het eerst genoemde dorp haar naam dankte, doch latere onderzoekingen hebben aan het licht gebracht dat de naam vrij zeker is ontleend aan een boerderij, enkele honderden meters ten noord-oosten van Cortemarck gelegen. Deze wordt in de oudste acte welke vermoedelijk van omstreeks 1500 dagtekent, het goed te Eeghem genoemd. Later spreekt men van 't Eeghem, en in de 19 e eeuw van het Blauwhuis.
De oudst bekende voorvader is Adriaen van Eeghen, van wie niets verder bekend is geworden dan dat hij de vader was van Christiaen van Eeghen.
In 1632 of daaromtrent vestigde Christiaen zich in Aardenburg, waarbij hij zich schaarde bij de mensen die om geloofswille het vaderland verlieten.
Via Middelburg en Haarlem komt het geslacht van Eeghen in het handelscentrum Amsterdam terecht.


Naar de parentelen en kwartierstaten van: van Eeghen, Mees, de Mol van Otterloo.

Uit privacy overwegingen zijn in de parentelen en kwartierstaten alleen de "overleden" generaties weergegeven. Indien u vragen heeft over de huidige generaties of aanvullingen heeft, kunt u een mail sturen.

Naar stamreeks

Schema van de familie van Eeghen

Informatie over straten vernoemd naar een van Eeghen

Naar biografieën en links naar biografieën

Links naar “familiesites”.

Naar Nederlandse Genealogische Vereniging


Gemaakt door Jan van Eeghen
Heeft u vragen of opmerkingen stuur dan een e-mail naar
van.eeghen@hccnet.nl

 

 

wp56be4919.jpg
wpebfccd1a.gif
wp70173573.png