myspace views counter

View My Stats

It all started   with a couple  of ordinary     plastic dice...            

 

       Welkom op de Homepage van DOBBELSTENEN - verzamelaar

       Welcome to the Homepage of  DICE collector

                                                           Leo van der Heijdt  

Hot News: 

I recently started giving powerpoint presentations for small audiences about  more than 30 years of collecting dice including all possible aspects of this magic object. 

Attentie:

In het casino kun je naast gokkasten ook tafelspellen zoals craps of roulette spelen.

Dobbelstenen worden ook in het online casino gebruikt bij het spel Craps wat op gokwijzer.com te spelen is. Craps is in Nederland niet echt populair, hier zie je dat mensen meer Blackjack en Roulette spelen wat je op speelrouletteonline.nl gratis kan uitproberen.

English version

sub-division

my mini museum

other museums

contacts

exchange  (=my extras)

important links

collections

patents on dice

interesting news about dice         schrijver van het boek

          "OOG IN OOG" 

  5000 jaar dobbelsteen en dobbelspel

  Uitg. Strengholt, Naarden, NL, 1990

("Oog in Oog" is niet meer verkrijgbaar in de boekhandel, maar wel te vinden in zo'n 110 Nederlandse bibliotheken). 

                                 ECHTER:

Een uitgebreide, fraaiere, Engelse versie van  "Oog in Oog"  is in December  2001 verschenen   en on-line verkrijgbaar. Het behandelt alle facetten van de oudst bekende exemplaren van 5000 jaar oud tot de modernste perfecte casino exemplaren.

"FACE TO FACE WITH DICE,                             5000 years of dice and dicing"

Alle verdere informatie over de uitgebreide uitgave in de Engelse taal is te vinden onder de knop:  

English version


Ik stel mezelf even voor:

Sinds 1980 ben ik verzamelaar van DOBBELSTENEN; mijn verzameling bevat items afkomstig uit de gehele wereld en gaat terug tot vóór de Romeinse tijd. Alle ± 6000 verschillende exemplaren zijn tentoongesteld in mijn privé-museumpje, waarvan diverse impressies van de  grote verscheidenheid aan vormen, kleuren, materialen en maten  te zien zijn 

in:mini-museum. 


De other museums - knop. In hoofdstuk 9 van mijn boek "Face to face with DICE" vindt de lezer een internationale lijst van musea, die bijzondere dobbelstenen in hun collectie hebben en in veel gevallen tentoonstellen. Met het oog op uitbreiding  van de lijst, zou ik het bijzonder op prijs stellen wanneer medeverzamelaars/museabezoekers aanvullingen  aan mij willen doorgeven.  (per E-mail).  Deze Web-pagina is nog in wording, hoewel een uitgebreide Europese lijst reeds op de pagina aanwezig is en regelmatig wordt aangevuld (met Uw medewerking). Op korte termijn hoop ik de belangrijkste "museums met dobbelstenen" van de rest van de wereld op te nemen.


De  knop sub-division verwijst naar de onderverdeling van dobbelstenen volgens verschillende criteria.                         Mijn boek is uiteraard veel uitgebreider voor  wat betreft de onderverdeling.


De exchange (=ruilmaterial) knop brengt de site bezoeker rechtstreeks naar de pagina('s) met  foto's van dubbele exemplaren, waarop via de e-mail-weg kan worden gereageerd.  


Hartelijk dank voor Uw bezoek aan mijn Homepage.

 

Leo van der Heijdt

 

 

           author of the book

           "OOG IN OOG"

   5000 years of dice and dice games

   Ed. Strengholt, Naarden, NL, 1990

("Oog in Oog", written in the Dutch language, is sold out, but present in   at least 110 Dutch   libraries).   

                                HOWEVER:

A largely extended and colorful English version of  "Oog in Oog" was  published in December 2001 and still available on-line. Here you can find  everything about dice dated from 5000 years ago but also all about perfect casino dice.

"FACE TO FACE WITH DICE,                         5000 years of dice and dicing"

All further information about the  extended English version can be found  under the button:

English version


May I introduce myself:

Since 1980 I am a collector of  DICE; my collection comprises items from all over the world and goes back to even before the Roman period. All my about 6000 different items are on display in  8 show-cases of my  private little museum.  Various impressions of the large scale of shapes, materials, colors and sizes can be seen  in my virtual museum can be visited  by clicking

 on:     mini-museum.


The other museums  button. In Chapter 9 of my book "Face to face with DICE" the reader will find an international list of museums having special dice in their collections and in most cases on display.  I would be very obliged when  fellow collectors and museum visitors were so kind of informing me about  missing museums in  my list. They are invited to send any additional information  to me by E-mail. Till now only an extensive list of European museums is published and regularly completed (with your help) on the present Web page. The most important "museums with dice"of the rest of the world will hopefully follow shortly.


The sub-divison button refers to the way in which dice may be sub-divided according to different criteria. I may draw your attention to the fact that the sub-division in my book is much more detailed.


Needless to say that the exchange button brings the visitor of this site directly to my "doubles/extras". Any reactions with respect to this page are very welcome via my e-mail address. 


Thank you very much for visiting my Homepage.

 

Leo van der Heijdt