English Version


Deze site bevat de stamboom "van Lijf" , de stamboom "Feskens"

Victor van Lijf (1841-1922)

en de kwartierstaat van Jens Feskens, mijn eerste kleinzoon.
Ik ben met deze stamboom begonnen met Kerst 1983,
om aan mijn kinderen uit te leggen, hoe ingewikkeld mijn familie was.

De naam "van Lijf" stamt, zover is na te gaan, uit Gronsveld en is
via een eeuw op St. Pieter, in Maastricht terecht gekomen, wat als
de bakermat van deze naam kan worden beschouwd.
De naam wordt in het begin geschreven als van Leuwen,
van Leeven, van Leijf. We zouden dus uit Leuven of
Leeuwen (bij Roermond) kunnen stammen. Door het Limburgse
dialect is de naam veranderd van Leuven naar Leijf, waarbij de ij
diende om de e te verlengen.

De naam Feskens, stamt uit de omgeving van Malle in de
provincie Antwerpen. Via Meerle aangekomen in Breda en omstreken,
wat ook weer de bakermat van de Nederlandse tak is.
De Belgische tak heb ik nog niet kunnen koppelen en een twijgje
van de Nederlandse boom is teruggekeerd naar Vlaanderen.

Beschikbaar zijn ook de stambomen:
Jaegers, de naam van mijn moeder,
Eberhard, de naam van grootmoeder, moederszijde
van Hooren, de naam van grootmoeder, vaderszijde
Dircksens, de naam van mijn vrouw
de Bont, de moeder van mijn vrouw
Mandigers, de grootmoeder van mijn vrouw
Terhoeven, de moeder van mijn schoonzoon,
Eijmael, mijn neef

van Tuijl, vriendendienst
Spoorenberg, vriendendienst
Kneepkens, vriendendienst