LUTHERSE WERELDKERK IN GETALLEN

 
Lutherse Kerken in 2003 :  ± 66 miljoen leden
 
bron: Reformatorisch Dagblad 17-03-2004

De Lutherse kerken wereldwijd zijn in de achterliggende twee jaar met 570.000 leden gegroeid. Hiermee bedroeg het totaalaantal lutheranen per eind 2003 bijna 66 miljoen.

symbool van de LWF

 

Dat blijkt uit recente statistische gegevens van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) over het jaar 2003. Het aantal lutheranen in Europa daalde met 640.000, terwijl dit in Afrika groeide met 1,1 miljoen. Bij de LWF zijn nu 136 kerken aangesloten, tegen 133 in 2002. Samen hebben zij 62,3 miljoen leden. Het overgrote deel van de lutheranen heeft zich dus bij de LWF aangesloten.

In Afrika is de groei het sterkst. De lutheranen in Zambia groeiden met 60 procent tot 5350 leden; in Nigeria met 50 procent tot 120.000 leden. In Ethiopië bevindt zich de grootste lutherse gemeenschap van Afrika: deze groeide met 673.730 leden tot zo’n 4 miljoen leden.
Europa telde eind 2003 iets meer dan 36 miljoen lutheranen, een daling van 640.000 vergeleken met 2002. De grootste lutherse gemeenschap bevindt zich in Zweden, met 7,1 miljoen leden; een daling van 255.000 vergeleken met het jaar daarvoor.

 

Lutherse Kerk telt in 2001 wereldwijd 65 miljoen leden

Woord & Dienst 31-08-2002 en Reformatorisch Dagblad 06-09-2002

 

De Lutherse Kerken wereldwijd zijn volgens de meest recente cijfers, bekendgemaakt door de Lutherse Wereldbond (LWF) te Genève, in 2001 gegroeid met meer dan 1,4 miljoen leden.

Het totaalaantal leden bedroeg vorig jaar een kleine 65,4 miljoen, een toename van 2,2 procent. In 2000 telde de kerk nog 64 miljoen aanhangers; in 1999 waren 63,1 miljoen mensen lid van deze wereldkerk.

Afrika gaf de grootste stijging te zien.
Het ledental op dat continent steeg aanzienlijk, waardoor het totaalaantal uitkwam op bijna 12 miljoen. De Lutherse Kerk van Christus in Nigeria kreeg met de sterkste toename te maken: ze groeide met 62 procent tot meer dan 1,16 miljoen leden.

In Azie groeide het kerkgenootschap met vijf procent tot 7,1 miljoen. De lutheranen in Latijns-Amerika verwelkomden een kleine groep nieuwe leden.
In Europa en Noord-Amerika gaat het minder goed, met respectievelijk 0,8 en 0,2 procent daling.

Het ledental van de grootste Lutherse Kerk ter wereld, in Zweden, bleef onveranderd: 7.399.915. Dat van de Evangelisch Lutherse Kerk van Finland, de derde grootste, steeg licht en telt nu 4.606.543 leden. De Evangelisch- Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden zag haar ledental met bijna 15 procent teruglopen: zij heeft nu 15.000 leden. Dat berichtte het persbureau Religioscope.


In 2000 64 miljoen lutheranen

bron: Reformatorisch Dagblad 29-01-2001


Eind vorig jaar telde de lutherse kerk wereldwijd 64 miljoen leden. Er kwamen het afgelopen jaar 800.000 lutheranen bij. Er zijn 131 lutherse kerken aangesloten bij de Lutherse Wereld Bond (LWB) alsmede 12 onafhankelijke kerken. Volgens de persdienst van de LWB zijn er nog rond de 3,7 miljoen lutheranen niet aangesloten bij de wereldwijde overkoepelende organisatie.

In 1999 was de toename van het aantal lutheranen het grootst in Azië. Daar wonen nu rond de 6,7 miljoen leden. De grootste groei van het aantal lutheranen in 2000 had in Afrika plaats. Op dat continent leven nu meer dan 10,5 miljoen leden, een toename van 850.000.
In Europa daalde het aantal lutheranen met ruim 100.000 leden naar 36,9 miljoen. Alleen in Groot-Brittannië en in Oostenrijk stegen de aantallen licht. De Duitse lutherse kerken vormen met 13,8 miljoen leden de grootste ter wereld wat betreft ledental. De afname bedroeg 56.000 leden.
In Noord-Amerika bleef het aantal lutheranen met 5,15 miljoen leden gelijk.


1,6 miljoen meer lutheranen in 1999

Het aantal lutheranen in de wereld is vorig jaar met 1,6 miljoen gestegen tot 63,1 miljoen. De sterkste toename deed zich voor in Azië. Dat blijkt uit de statistieken van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) in Genève.

Bij de 128 lidkerken en de twaalf door de LWF erkende gemeenten zijn bijna 59,5 miljoen mensen aangesloten.
De andere lutherse kerken tellen samen 3,68 miljoen leden. Het aantal lutheranen in Azië steeg met 1,7 miljoen tot ruim 6,5 miljoen. Die toename was vooral te danken aan de Batakkerk in Indonesië, die 1,4 miljoen nieuwe leden registreerde. In Afrika kwam het aantal lutheranen dankzij een toename van 300.000 leden uit op 9,6 miljoen. In de lutherse kerken in Europa nam het aantal leden met bijna 80.000 af tot 37 miljoen. De grootste lutherse kerk blijft de Evangelisch- Lutherse Kerk in Zweden (7,5 miljoen leden), gevolgd door de Evangelisch- Lutherse Kerk in Amerika (5,17 miljoen).
In Duitsland, het land van kerkhervormer Maarten Luther en ook het land met de meeste lutheranen, daalde het aantal lutheranen met 83.500 tot 13,9 miljoen. Zij zijn verdeeld over zestien regionale kerken.

Volgens de LWF telde de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland vorig jaar 17.500 leden. Maar volgens het synodebureau in Utrecht zijn de cijfers over 1999 nog niet bekend. In 1998 had het
kerkgenootschap 15.994 leden, tegen 16.413 in 1997, aldus het bureau.