LUTHERSE GEMEENTEN
december 2004
twee fragmenten uit een artikel in ‘A Capella,' dec 2004, door Monique Paats.
Aan het woord is Wim van Beek

De grote traditie van een kleine partner

Een lutherse gemeente is meestal heel groot, qua grondgebied. Ze beslaan soms halve of hele provincies (bijv. Friesland). Er zijn dan ook maar 56 gemeenten. Een enkele daarvan is een wijk van een protestantse gemeente. Verder zijn er alle tadia van samenwerking. Van elkaar vriendelijk groeten tot federatie of (nabij zijnde) fusie.
Zij tellen bij elkaar ca. 6500 belijdende leden, en een kleine 7000 doopleden (cijfers van 2002).
De grootste gemeente is Amsterdam (ruim 2500), de kleinste Heusden (21) Hierbij zijn niet de gastleden geteld, die in sommige gemeenten een aanzienlijke bijdrage leveren. Er zijn ongeveer 35 predikanten. Zeven gemeenten hebben één of meer fulltime predikanten, alle andere een parttimer, of geen predikant. In Zuid-Holland zijn er negen gemeenten: Bodegraven, Delft, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, 's Gravenhage, Leiden, Rotterdam, Schiedam. Zij hebben tezamen zo'n 2800 leden, vier fulltime en vier parttime predikanten en twee (parttime) pastoraal werkers.

Lutheranen houden van liturgie. Het sacrament is belangrijk. Hoezeer ook Luther het Woord centraal stelde, het sacrament is net zo goed evangelieverkondiging. Net zoals de muziek in de dienst.
Ook vinden lutheranen dat geloven een dynamische zaak is. Elke dag mag je, maar ook moet je opnieuw beginnen. Een geloofsbelijdenis heb je misschien in de hand, geloven niet, en God al helemaal niet. Elke dag met open hand ontvangen, zoals je bij het avondmaal staat. Dat bevrijdt van elk heilig moeten. Ja, dat alles is een grote traditie van een in Nederland kleine lutherse kerk, die wereldwijd meer dan 60 miljoen leden telt.

Ds W.J. van Beek is pkn-predikant van de lutherse gemeenten Bodegraven en Woerden