BEVESTIGING EN INZEGENING
Dhr Slinger kijkt terug 
Na de Dienst op 12 maart 2006
waarin br. Benno van de Pas is bevestigd en ingezegend als diaken

Aan het einde van de indrukwekkende Avondmaalsdienst heb ik, in aansluiting op de bevestiging en inzegening van dhr. Benno van de Pas tot diaken van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Dordrecht, door onze predikant drs. W. Baan, tijdens het nuttigen van een kopje koffie/thee in de ontvangstruimte Benno en zijn echtgenote Janneke mede uit naam van de gemeenteleden toegesproken.

Benno had mij in vertrouwen laten weten, dat hij door de kerkenraad was benaderd om als diaken toe te treden. Toen ik dit van hem vernam, kon ik alleen maar positief hierop reageren. In de korte periode waarin ik hem beter heb leren kennen, mede door de gesprekken die wij met elkaar voerden, kwam ik steeds meer tot de overtuiging dat Benno een persoon is die er zeer uitgesproken principes op nahoudt die nu juist van belang zijn voor de uitoefening van zijn nieuwe taak als diaken in de kerkenraad van de Lutherse Kerk.
In elk geval sta ik volledig achter zijn besluit om dit ambt te aanvaarden. Zeer belangrijk om te weten is, dat het hierbij niet om een Collectieve Arbeids-Overeenkomst ‘c.a.o.’ gaat, maar dat het een innige verbondenheid betekent tussen God en de Kerkenraad ten dienste van de gemeenteleden van de Evangelisch-Lutherse Gemeentete Dordrecht.

Namens alle gemeenteleden wensen wij Benno veel heil en zegenen alle succes toe bij de uitoefening van zijn nieuwe taak.

C.W. Slinger