DE ZONDAGEN IN DE ADVENT EN DE KERSTTIJD

 
     EEN AANTAL ADVENT- EN KERSTPREKEN

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

De Tweede zondag in de Advent 2001.  'Alle vlees is gras,' zegt een profeet in Israël die de naam Jesaja gekregen heeft. Het staat in tegenstelling met het Woord van de Heer dat eeuwig blijft - maar deze beiden mogen niet tegen elkaar worden uitgespeeld. De Heer is een God die komende is in ons vlees en bloed.  lees de preeklees de preek

 
Hoogfeest van Kerstmis 2001  De Chrisitusgeboorte is gevat in een dierbaar verhaal, maar toch is het onze geloofsopdracht om deze Christusgeboorte te verbinden met onze eigen geboorte. Zijn leven is ons leven, want het Kerstfeest staat onder het Paasfeest.  lees de preeklees de preek
 
Eerste zondag na Epifaniën   Er zijn veel ideeën over de Doop, maar de Gemeente blijft in het goede spoor wanneer zij de Doop van Jezus in gedachtenis houdt. Deze zondag vieren wij als ons gezamenlijk doopfeest  lees de preeklees de preek