DE ZONDAGEN IN DE ADVENT EN DE KERSTTIJD

 
     EEN AANTAL ADVENT- EN KERSTPREKEN

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oud-testamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

De Derde zondag in de Advent 2002  'Maak u op, wordt verlicht,want uw licht komt...,' zegt een profeet in Israël die de naam Jesaja gekregen heeft. Het licht dat komt is een adventssymbool. Maar het tevens een oproep tot verantwoordelijkheid: 'wordt verlicht!' Het licht is Christus; uit hem moeten wij leven.  lees de preeklees de preek

 

Hoogfeest van Kerstmis 2002  'De heerlijkheid van de Heer omstraalde hen...' Het schaduwloze licht dat heeft gestraald in de geboortenacht van Christus verwijst naar het 'Licht uit Licht' (citaat uit het Credo van Nicaea). Het is het licht dat het leven is: Christus, het hart van onze gelovige persoonlijkheid.  lees de preeklees de preek

 

Zondag in het octaaf van Epifaniën 2003  Zondag van de Doop van Jezus. Deze Doop is de grondslag van alle (vormen van) doopbediening in de Kerk. Dat Jezus zichzelf prijsgeeft in het water, én zijn wens om temidden van zijn volk gedoopt te worden, zijn regels om onze Doop te leren verstaan.  lees de preeklees de preek

 
Laatste zondag na Epifaniën 2003  De Verheerlijking op de berg is een genadegift aan Jezus: een voorsmaak van Pasen. Deze opstandingservaring mag nooit onze privé-ervaring worden. Hij is gegeven met het oog op de opdracht van de Kerk   lees de preek lees de preek