DE ZONDAGEN IN DE ADVENT EN DE KERSTTIJD

 
     EEN AANTAL ADVENT- EN KERSTPREKEN

In de lutherse liturgie heeft elke zondag een vaste epistel- en evangelielezing. In de 20ste eeuw is daar ook een oudtestamentische lezing aan toegevoegd.
In Dordrecht wordt doorgaans uit de vaste lezingen gepreekt.

pijltje

klik op het pijltje
na een samenvatting
om de preek te lezen

 

De Derde zondag in de Advent 2003  In deze liturgieviering vond de bevestiging van ons pasgekozen kerkenraadslid plaats. Passend daarbij was wat staat in de vaste Epistellezing: 'Aan de dienaren van Christus is het beheer van de geheimenissen Gods toevertrouwd.' Wat zijn die geheimenissen... ?   lees de preek lees de preek

 

De Gedachtenisdag van de Onnozele Kinderen, 28 dec 2003  Op deze kalendervaste martelarendag gedenkt de Kerk al sinds de vijfde eeuw de kindermoord te Bethlehem. De geboorte van de koning der koningen en Heer der heren roept de boze activiteit van een anti-koning op. Ook dit hoort bij het Kerstfeest...   lees de preek lees de preek

 

De Tweede zondag na het Kerstfeest   'Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen,' aldus een profetenwoord. Dit wordt door de evangelist Mattheüs aangehaald in zijn verhaal over de vlucht van het pasgeboren Christuskind naar Egypte. Een verhaal dat ons brengt in het hart van het Evangelie...   lees de preek lees de preek

 

De Eerste zondag in de Epifaniëntijd  Op deze zondag gedenken wij de Doop van Jezus in de Jordaan. 'Het water van de Doop is niet water slechts, maar leven,' zingt Luther. De symboliek van het water in zijn bedreigende en reinigende kracht komt uitgebreid aan de orde.   lees de preek lees de preek